AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
23.02.2018
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1010-VQD
ADI
“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 01-05-2018, Nəşr nömrəsi: 97), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2018, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 640)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.07.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
150.160.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12201802231010
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
02.05.2018
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 22 iyun tarixli 689-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Ədalət mühakiməsinin rəsmi embleminin təsviri»ndə dəyişiklik edilməsi barədə

“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1.Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 682; 2007, № 12, maddə 1218; 2008, № 2, maddə 49, № 5, maddə 344; 2009, № 12, maddələr 948, 968; 2014, № 10, maddə 1151) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.0.2-ci, 1.0.3-cü, 1.0.12-ci, 1.0.13-cü, 5.4-cü, 5.5-ci, 10.1-ci, 27.1-ci (hər iki halda) maddələrdə, 28-ci maddənin adında, 28.1-ci (hər iki halda), 28.2-ci (hər iki halda) maddələrdə, 29-cu maddənin adında, 29.1-ci, 29.2-ci maddələrdə, 30-cu maddənin adında, 30.1-ci və 30.2-ci maddələrdə “təbabəti” sözü “xidməti” sözü ilə əvəz edilsin;

1.2. 1-ci maddə üzrə:

1.2.1. 1.0.9-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.0.9. baytarlıq sənədləri – baytarlıq fəaliyyəti sahəsində bu Qanuna və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq verilən icazələr;”;

1.2.2. 1.0.10-cu maddədən “və heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan mənşəli məhsulların emalı, saxlanması və satışı obyektlərinin, həmçinin heyvanlar üçün yem istehsalçılarının” sözləri çıxarılsın;

1.2.3. 1.0.13-cü maddədə “qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq (lisenziya)” sözləri “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq lisenziya” sözləri ilə əvəz edilsin və maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin;

1.2.4. aşağıdakı məzmunda 1.0.14-cü və 1.0.15-ci maddələr əlavə edilsin:

“1.0.14. heyvan mənşəli məhsullar – insan istehlakı üçün yararlı olan ət, süd, yumurta, bal və emal yolu ilə onlardan alınan məhsullar;

1.0.15. heyvan mənşəli xammal – gön, dəri, yun, tük, qıl, lələk, sümük, buynuz, dırnaq, qida və yem üçün yaramayan digər heyvan mənşəli tullantılar və baytarlıq konfiskatları.”;

1.3. 5-ci maddə üzrə:

1.3.1. 5-ci maddənin adında, 5.1-ci, 5.2-ci və 5.3-cü maddələrdə “fəaliyyəti” sözü “xidməti” sözü ilə əvəz edilsin;

1.3.2. 5.5-ci maddədə “qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq (lisenziya)” sözləri “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq lisenziya” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.3. aşağıdakı məzmunda 5.6-cı maddə əlavə edilsin:

“5.6. Dövlət baytarlıq xidmətini bu Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulan qurumlar həyata keçirir.”;

1.4. 6.0.3-cü, 7.2-ci, 7.3-cü, 7.4-cü, 8-ci, 11.2.6-cı, 12.0.2-ci, 12.0.4-cü, 12.0.8-ci, 13.1.2-ci, 13.1.3-cü və 15.3.2-ci maddələr ləğv edilsin;

1.5. 6.0.10-cu maddəyə “xidmətinin” sözündən əvvəl “nəzarətinin və” sözləri əlavə edilsin;

1.6. 10.2-ci maddədə “Dövlət baytarlıq xidməti” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7. 12-ci maddə üzrə:

1.7.1. 12.0.3-cü maddədən “patoloji material və ya diaqnostika,” sözləri çıxarılsın;

1.7.2. 12.0.9-cu maddədən “şəhadətnamə,” sözü çıxarılsın;

1.8. 13-cü maddə üzrə:

1.8.1. adında, 13.2-ci və 13.3-cü maddələrdə “Dövlət baytarlıq orqanlarının” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8.2. 13.1-ci maddədə “Dövlət baytarlıq nəzarəti orqanları” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri ilə və “edirlər” sözü “edir” sözü ilə əvəz edilsin;

1.9. 14-cü maddə üzrə:

1.9.1. 14.1-ci maddənin birinci cümləsindən “(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)” sözləri və ikinci cümləsi çıxarılsın;

1.9.2. 14.5-ci və 14.6-cı maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“14.5. İnsanların qidalanması, heyvanların yemlənməsi və ya əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və sənayedə istifadə edilməsi məqsədilə heyvan mənşəli məhsulların Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxalına yalnız o halda yol verilir ki, ixrac edən ölkənin səlahiyyətli orqanı həmin məhsulların baytarlıq sahəsində beynəlxalq normalara uyğun olduğunu təsdiq etsin və bu məhsullara baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tövsiyə etdiyi nümunələrə uyğun tərtib edilmiş beynəlxalq baytarlıq sertifikatları versin.

14.6. Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən heyvanlara və heyvan mənşəli məhsullara idxalçı ölkələr tələb etdiyi halda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən baytarlıq sahəsində beynəlxalq təşkilatın tövsiyəsinə uyğun hazırlanmış beynəlxalq baytarlıq sertifikatı verilir.”;

1.10. 15.1-ci və 15.2.3-cü maddələrdən “(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın;

1.11. IV fəslin adında “təbabətinin” sözü “fəaliyyətinin” sözü ilə əvəz edilsin;

1.12. 19-cu maddə üzrə:

1.12.1. 19.0.6-cı maddədə “dövlət baytarlıq nəzarəti orqanlarına” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanına” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12.2. 19.0.7-ci maddədə “dövlət baytarlıq xidmətinə” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanına” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.13. 26-cı maddə üzrə:

1.13.1. adına “identikləşdirilməsi” sözündən sonra “və qeydiyyatı” sözləri əlavə edilsin;

1.13.2. 26.1-ci maddəyə “heyvanlarının” sözündən sonra “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən” sözləri əlavə edilsin;

1.13.3. 26.2-ci maddədə “identikləşdirilməsi” sözü “qeydiyyatı” sözü ilə, “qanunvericiliklə müəyyən edilmiş” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.14. 29.1.4-cü, 29.1.6-cı, 29.2.3-cü, 29.2.4-cü və 29.2.5-ci maddələrdə “dövlət baytarlıq” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15. 33.7-ci maddədə “təbabətində” sözü “xidmətində” sözü ilə əvəz edilsin;

1.16. 39.2.2-ci maddəyə “heyvanların” sözündən sonra “identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)” sözləri əlavə edilsin və həmin maddədə “identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması) xərcləri” sözləri “qeydiyyatı xərcləri” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 2. Bu Qanun 2018-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 23 fevral 2018-ci il

                № 1010-VQD

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status