Növü Qərar Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qəbul edilmə tarixi 30.08.2018
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi 02.09.2018
İmzalayan şəxslər Novruz Məmmədov
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Xalq təsərrufatının ümumi məsələri üzrə qanunverilicik

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 08
Maddə nömrəsi 1817
Dərc olunma tarixi 31-08-2018
Xalq Qəzeti Dərc olunma tarixi 02-09-2018
Nəşr Nömrəsi 195
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 343  Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında   01.07.1993 Qüvvədədir  Dəyişdirir
2 138  Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası ekspert komissiyasının yaradılması haqqında   12.06.1995 Qüvvədədir  Dəyişdirir
3 266  Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəzarət-kassa aparatlarının tətbiq olunması haqqında   28.12.1995 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
4 25  Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət fondunun yaradılması Qaydaları haqqında   28.03.1997 Qüvvədədir  Dəyişdirir
5 121  Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının, sandartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda və tövsiyələrin və xarici ölkələrin milli standartlarının fondlarının xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında   20.10.1997 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 71  Azərbaycan Respublikasında bəzi tünd spirtli içkilərin istehsalına və satışına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında   07.04.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
7 90  Azərbaycan Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   20.04.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
8 175  Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   21.08.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
9 205  Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və məlumatların sertifikatlaşdırılması Qaydası haqqında   15.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
10 216  Su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   22.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
11 87  Qaz paylayıcıları tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında   31.05.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 103  Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   21.06.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
13 163  Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsaanmənin təsdiq edilməsi barədə   15.10.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 174  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   08.11.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
15 102  Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara sertifikatın verilmə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   08.07.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
16 159  Yanacağın, texniki qurğuların, texnoloji proseslərin, mühərriklərin, nəqliyyat və digər səyyar vasitələrin, avadanlıqların atmosfer havasının mühafizəsinə dair tələblərə uyğun olmasını təsdiq edən sertifikatlaşdırmanın Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   17.10.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
17 174  Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə   07.11.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
18 185  “Qiymətli və keyfiyyətli tütün istehsalı üzrə Dövtət Proqramı”nın, “Tütün istehsalçılarına dövlət himayəsinin, habelə qiymətli və keyfiyyətli tütün istehsalının stimullaşdırılmasının digər forma və şərtləri haqqında Əsasnamə”nin və “Tütünün və tütün məmulatının keyfiyyətinə və dövriyyəsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   22.11.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
19 198  Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin stasionar mənbələri, habelə atmosfer havasının çirklənmə mənbəyi olan nəqliyyat, digər səyyar vasitələrin və qurğuların növləri üçün atılmanın texniki normativlərinin müəyyən edilməsi haqqında   18.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
20 199  "Üzümçülük və şərabçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   24.12.2002 Qüvvədədir  Dəyişdirir
21 97  "Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında   16.07.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
22 101  Obyektlərdə elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılması haqqında   27.07.2004 Qüvvədədir  Dəyişdirir
23 18  “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   02.02.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
24 154  “Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   16.08.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
25 235  “Bəzi istehlak mallarının istehsalı və dövriyyəsi ilə əlaqədar dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli, 289 nömrəli Fərmanının icrası barədə   21.12.2005 Qüvvədədir  Dəyişdirir
26 10  Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   22.01.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
27 217  Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən norma və qaydaların təkmilləşdirilməsi haqqında   18.09.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir
28 "Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə   08.01.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
29 105  “Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   07.07.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
30 136  “Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə   10.09.2009 Qüvvədədir  Dəyişdirir
31 45  Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəyə buraxılan (idxal və Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən) avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblərin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması tədbirləri barədə   06.03.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
32 159  “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının elmi təminatının həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə   30.08.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
33 244  Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında   24.12.2010 Qüvvədədir  Dəyişdirir
34 80  “Qazdan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   12.05.2011 Qüvvədədir  Dəyişdirir
35 259  “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə   13.11.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirir
36 291  “Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   11.12.2012 Qüvvədədir  Dəyişdirir
37 94  “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   03.04.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
38 166  Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında   23.05.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
39 188  “Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə, metroloji qayda və normalara riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən, iradnamə və tələbnamələrin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə   09.06.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
40 275  “İstehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   13.08.2014 Qüvvədədir  Dəyişdirir
41 185  “Mərzçəkmə işlərini həyata keçirən özəl hüquqi və fiziki şəxslərin (kadastr mühəndislərinin) uyğunluğunun qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında   06.05.2016 Qüvvədədir  Dəyişdirir
42 256  “Akvakulturanın həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   14.06.2017 Qüvvədədir  Dəyişdirir
43 İstehlak bazarına nəzarət, standartlaşdırma, metrologiya və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinin mühafizəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında   20.04.2018 Qüvvədədir  İcra edir