Növü Qərar Qeydiyyat tarixi
Qəbul edən orqan Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qəbul edilmə tarixi 07.01.2005
Dövlət qeydiyyatı nömrəsi Qüvvəyə minmə tarixi 07.01.2005
İmzalayan şəxslər Artur Rasizadə
Status Qüvvədədir

Təsnifatlar
Xalq təsərrufatının ümumi məsələri üzrə qanunverilicik
Kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye kompleksləri haqqında qanunvericilik
Ətraf təbii mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin ümumi məsələləri üzrə qanunvericilik
Torpaq qanunvericiliyi
Yerin təki haqqında qanunvericilik
Meşələrin mühafizəsi və onlardan istifadə olunması haqqında qanunvericilik
Suların mühafizəsi və onlardan istifadə olunması barədə qanunvericilik
Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə olunması barədə qanunvericilik
Hidrometeorologiya haqqında qanunvericilik

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu Nəşr nömrəsi 01
Dərc olunma tarixi 31-01-2005
Maddə nömrəsi 49
Sıra №-si Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi Status Əlaqə
1 261  Dövlət su kadastrının aparılması qaydaları haqqında   05.12.1995 Qüvvədədir  Dəyişdirir
2 76  Azərbaycan Respublikası ərazisində radiasiya təhlükəsizliyinə nəzarəti gücləndirmək tədbirləri haqqında   11.07.1997 Qüvvədədir  Dəyişdirir
3 120  “Pestisidlər və aqrokimyəvi maddələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı müvafiq normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə   20.10.1997 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
4 133  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər edilməsi və bəzi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə   16.06.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
5 195  Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   25.09.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
6 197  Suların vəziyyətinə təsir edən müəssisələrin, qurğuların və digər obyektlərin tikiləcəyi yerlərin müəyyənləşdirilməsi və onların tikinti layihələrinin razılaşdırılması, onların dövlət ekspertizası və istismara verilmə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   28.09.1998 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
7 199  Geoloji öyrənilmə məqsədi ilə ayrılan yer təki sahələrinə geoloji ayırma statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   29.09.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
8 205  Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və məlumatların sertifikatlaşdırılması Qaydası haqqında   15.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
9 206  Azərbaycan Respublikasının su qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi qaydaların təsdiq edilməsi haqqında   15.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
10 214  Meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməsi qaydası haqqında   17.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
11 216  Su obyektlərindən istirahət və idman üçün istifadə qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   22.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
12 219  Meşə fondu sahələrindən elmi-tədqiqat, mədəni-sağlamlaşdırma, turizm və idman məqsədləri, ovçuluq təsərrüfatının ehtiyacları üçün istifadə qaydaları haqqında   30.10.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
13 230  Meşə təsərrüfatı ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   07.12.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
14 237  Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə normativ hüquqi aktlar barədə   14.12.1998 Qüvvədədir  Dəyişdirir
15 Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə "Dağ-mədən ayırması" statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   09.01.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
16 Faydalı qazıntılar çıxaran müəssisələrin, dağ-mədən qazmalarının, buruq quyularının və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların ləğv və konservasiya edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   09.01.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
17 16  Meşə fondunun zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizəsi üzrə fitosanitar Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   09.02.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
18 38  Azərbaycan Respublikası meşələrində köküstü oduncaq buraxılışı Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   15.03.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
19 51  Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verilən torpaq sahələrinin hüdudlarında yerin təkindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   27.03.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
20 52  Ümumi yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi üçün yer təkinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   27.03.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
21 65  Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məhdud və açıq informasiya kateqoriyasına aid müşahidələrin aparılması, məlumatların hazırlanması və istifadəsi qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə   12.04.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
22 70  Meşə təsərrüfatına dair bəzi normativ-hüquqi aktlar barədə   26.04.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
23 83  Meşələrin qorunub saxlanması və təkrar istehsalı fondunun istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   21.05.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
24 115  Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatlardan istifadəyə görə ödəmə dәrәcәlәri və qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   09.07.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
25 116  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   09.07.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
26 146  Azərbaycan Respublikasında balıqçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   06.09.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
27 152  Azərbaycan Respublikasında balıq ehtiyatlarının mühafizəsi və balıq ovu Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   24.09.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
28 161  Meşə təsərrüfatı ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında   04.10.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
29 164  Yerin təki haqqında geoloji informasiyadan istifadəyə görə haqqın alınması qaydasının və miqdarının təsdiq edilməsi barədə   15.10.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
30 169  Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfçilərinin mükafatlandırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   19.10.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
31 174  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   08.11.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
32 175  Yerin təki haqqında geoloji informasiyadan istifadənin qayda və şərtlərinin təsdiq edilməsi barəsində   08.11.1999 Qüvvədədir  Dəyişdirir
33 15  Meşə fondunun vəziyyətinə, istifadəsinə, mühafizəsinə, qorunmasına və meşələrin bərpasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında   03.02.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
34 16  Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, təmiri və avtomobil yollarının qəbul edilməsi zamanı müayinənin, yoxlamanın və sınağın keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   07.02.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
35 32  Milli arxiv fondunun komplektləşdirilməsi, mühafizəsi və ondan istifadə Qaydaları haqqında Əsasnamənin, Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv edilməsi Qaydasının, Qeyri-dövlət arxiv fondlarının mühafizəsi üzrə Qaydaların, Aşkar edilmiş və ya tapılmış arxiv sənədlərini aşkar edən və ya tapan şəxsləri mükafatlandırma Qaydasının, Dövlət arxiv fondunun sənədlərindən istifadə Qaydalarının və Beynəlxalq əməkdaşlıq məqsədi ilə sənədlərin və kolleksiyaların xaricə müvəqqəti aparılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında   06.03.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
36 42  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   15.03.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
37 45  Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında   15.03.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
38 56  Su mühafizə zonalarının, onların sahil mühafizə zolaqlarının, ölçülərinin, sərhədlərinin və istifadəsinin müəyyən edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   24.03.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
39 77  Xüsusi qorunan su obyektlərinin kateqoriyalara aid edilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında   01.05.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
40 78  Meşə fondunun mühafizəsi, qorunması və meşələrin bərpası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   01.05.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
41 79  Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktlar haqqında   01.05.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
42 111  Yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılığın (lisenziyanın) və ya icazənin birbaşa danışıqlar əsasında verilməsi hallarının təsdiq edilməsi haqqında   30.06.2000 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
43 121  "Şəhərsalma proqramlarının siyahısı, baxılması və təsdiq olunması Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə   13.07.2000 Qüvvədən düşüb  Dəyişdirir
44 125  Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitabı" haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə   15.07.2000 Qüvvədədir  Dəyişdirir
45 Azərbaycan Respublikasında xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   04.01.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
46 40  Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   22.02.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
47 41  “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu haqqında Əsasnamə”, “Ekoloji auditor fəaliyyətinin aparılması Qaydaları” və “Dövlət Ekoloji ekspertizasının maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında   22.02.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
48 86  Fiziki və hüquqi şəxslərə qeyri-sərbəst və yarımsərbəst şəraitdə saxlanılmasına və yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların Siyahısı, habelə onların saxlanılmasına, mühafizəsinə və istifadəsinə dair Tələblərin təsdiq edilməsi barədə   01.05.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
49 89  Heyvanlar aləmi obyektlərinin və onların əldə edilməsi həmçinin dövlət uçotuna alınması, heyvanlar aləmi obyektlərinin dövlət kadastrının aparılması və heyvanlar aləmi obyektlərinin dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında   03.05.2001 Qüvvədədir  Dəyişdirir
50 10  Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında   22.01.2007 Qüvvədədir  Dəyişdirir
51 27  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   05.02.2008 Qüvvədədir  Dəyişdirir