Bölmələr
  Ana səhifə
  AXTARIŞ
  Səhifələ
  Məcəllələr
  Hüquqi terminlər lüğəti
  Elektron kitabxana
  Yardım
  Ədliyyə Nazirliyi
  Hüquqi aktlar
  Dövlət Rüsumları
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni  |  2010  |  06
 
1. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi Qaydaları”na əlavə 31.05.2010
№ İ-92
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
2. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Gömrük mədaxil orderinin doldurulması və onun tətbiqi ilə gömrük ödənişlərinin alınması qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər 14.05.2010
№ 048
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
3. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Beynəlxalq Yük Daşımalarında (BYD Konvensiyası, 1975) yüklərə gömrük nəzarəti və BYD kitabçasının rəsmiləşdirilməsi Qaydaları”na dəyişiklik 14.05.2010
№ 052
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
4. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində bankların və digər kredit təşkilatlarının reyestrə salınma haqqında müraciətlərinə baxılması Qaydaları”na dəyişikliklər 14.05.2010
№ 044
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
5. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarında girovdan istifadə qaydaları haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik 14.05.2010
№ 045
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
6. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasına müvəqqəti idxal edilən malların gömrük rüsumları və vergilərin ödənilməsindən tamamilə və ya qismən azad edilməsinin bir sıra məsələləri ilə bağlı göstəriş”ə dəyişikliklər 14.05.2010
№ 050
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
7. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş və güzəştli qaydada keçirilməsinə dair Təlimat”a dəyişikliklər 14.05.2010
№ 043
Qüvvədən düşüb
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
8. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə bilavasitə təkrar ixrac üçün gətirilmiş və bu ərazidən aparılan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi Qaydaları”na dəyişiklik 14.05.2010
№ 051
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
9. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Yük gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları”na dəyişikliklər 14.05.2010
№ 041
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
10. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunan aksizli mallara və aksiz tətbiq edilən minik avtomobillərinə aksiz vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər 14.05.2010
№ 042
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
11. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Malların təkrar idxalı gömrük rejimi haqqında Əsasnamə”yə dəyişikliklər 14.05.2010
№ 054
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
12. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər 14.05.2010
№ 047
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
13. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Hava gəmilərinin istismarı üçün zəruri olan yanacaq – sürtgü materiallarının gömrük rəsmiləşdirilməsi haqqında metodik göstəriş”ə dəyişiklik 14.05.2010
№ 049
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
14. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Gömrük anbarları haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik 14.05.2010
№ 055
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
15. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş rejimlərə uyğun olaraq ödənilməli olan gömrük ödənişləri məbləğlərinin gömrük orqanının depozitinə verilməsi ilə təmin edilməsi və onların qaytarılması Qaydaları”na dəyişiklik 14.05.2010
№ 056
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
16. Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi və №-si Status
“Müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejimi haqqında Əsasnamə”yə dəyişikliklər 14.05.2010
№ 046
Qüvvədədir
Növü Müxtəlif orqanların aktları
Təsnifatlar Maliyyə və kredit qanunvericiliyi, Gömrük işi
Nəşrlər Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni
 
 
 
   
   
  © Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsi