×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Mərkəzi bankın qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
18.03.2002
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
06
ADI
Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikası Normativ Aktlarının Bülleteni (Dərc olunma tarixi: 30-04-2002, Nəşr nömrəsi: 04)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
10.04.2002
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
360.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
2778
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
“Qeydiyyata alınmışdır” Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

Qeydiyyata alınmışdır Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

Qeydiyyat № 2778

 

02 __04__ 2002-ci il

 

Nazir

 

________F.F. Məmmədov

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin 18 mart 2002-ci il

tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Protokol №  06__

İdarə Heyətinin sədri

 

__________E.S. Rüstəmov

Razılaşdırılmışdır

Azərbaycan Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsi

 

 

26 03 2002-ci il

 

Komitənin sədri

 

__________K.F. Heydərov

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                                     

 

 

 

Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması [1]

 

 

 

 

 

QAYDALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı - 2002

 


1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Valyuta tənzimi haqqında” və “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə müvafiq olaraq hazırlanmış və fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına nağd gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından nağd çıxarılması qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə olunmuş “fiziki şəxs olan rezidentlər” (bundan sonra rezidentlər), “fiziki şəxs olan qeyri-rezidentlər” (bundan sonra qeyri-rezidentlər), “müvəkkil banklar”, “valyuta sərvətləri”, o cümlədən, “xarici valyuta”, “xarici valyutada qiymətli kağızlar” və “qiymətli metallar” anlayışları “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda şərh edildiyi kimi başa düşülür.

 

2. Rezidentlər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması

 

2.1.      Rezidentlər valyuta sərvətlərini gömrük orqanlarında bəyan etməklə məhdudiyyət qoyulmadan Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirə bilərlər.

2.2.      Rezidentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilmiş valyuta sərvətlərinin məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentinədək olduqda onların gətirilməsi gömrük orqanları tərəfindən “sərnişin gömrük bəyannaməsi” (Əlavə № 1) ilə, 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentindən yuxarı məbləğdə olduqda isə “Sərnişin gömrük bəyannaməsi” və “Gömrük vəsiqəsi” (GA - 5 №-li forma, Əlavə №2) ilə rəsmiləşdirilir.

2.3. Rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentinədək məbləği gömrük orqanlarında bəyan etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər. [2]

Rezidentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətləri ölkə ərazisindən nağd çıxarılarkən gömrük orqanlarına “Sərnişin gömrük bəyannaməsi” (nağd gətirilmiş valyuta sərvətlərinin məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentinədək olduqda) və “Sərnişin gömrük bəyannaməsi” və “Gömrük vəsiqəsi” (nağd gətirilmiş valyuta sərvətlərinin məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentindən çox olduqda) təqdim edilməlidir.

2.4. Rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentindən artıq məbləğdə valyuta

sərvətlərini valyuta gətirilən ölkənin bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitlərin həmin rezidentə nağd verilməsini təsdiq edən arayışı təqdim etməklə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyən etdiyi qaydada müvəkkil banklar vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasından kənara köçürə bilərlər.

2.5.      Rezidentlər əvvəllər Azərbaycan Respublikasına köçürülmüş valyuta sərvətlərindən yalnız 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentinədək məbləği müvəkkil banklar tərəfindən verilmiş “Azərbaycan Respublikasına əvvəllər köçürülmüş xarici valyuta sərvətlərinin verilməsi haqqında” bank arayışı (Əlavə № 3) əsasında, gömrük orqanlarında bəyan etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər. [3]

2.6.      Rezidentlər tərəfindən adambaşına 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalenti məbləğində valyuta sərvətləri (fond sərvətləri istisna olmaqla) sənəd təqdim edilmədən, gömrük orqanlarında bəyan edilməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxarıla bilər.

Həmin məbləğdən 1.000 (bir min) ABŞ dolları ekvivalentinədək gömrük rüsumu ödənilmədən, 1.000 (bir min) ABŞ dolları ekvivalentindən əlavə 9.000 (doqquz min) ABŞ dolları ekvivalentlinədək isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş məbləğdə gömrük rüsumu ödənilməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxarıla bilər. [4]

2.7. Xarici ölkələrə xidməti ezamiyyətə gedən rezidentlər, həmin şəxsləri ezamiyyətə göndərən təşkilatlara xidmət göstərən müvəkkil bankların təsdiqedici sənədlərində (ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi barədə bank arayışı, Əlavə № 4) göstərilən məbləğlərdə ezamiyyə və nümayəndəlik xərclərinin ödənilməsi üçün xarici valyuta sərvətlərini Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilər. [5]

 

3. Qeyri-rezidentlər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına götürülməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması

 

3.1.       Qeyri-rezidentlər valyuta sərvətlərini gömrük orqanlarında bəyan etməklə məhdudiyyət qoyulmadan Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirə bilərlər.

3.2.       Qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilmiş valyuta sərvətlərinin məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentinədək olduqda onların gətirilməsi gömrük orqanları tərəfindən “sərnişin gömrük bəyannaməsi” (Əlavə № 1) ilə, 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentindən yuxarı məbləğdə olduqda isə “Sərnişin gömrük bəyannaməsi” və “Gömrük vəsiqəsi” (GA - 5 №-li forma, Əlavə № 2) ilə rəsmiləşdirilir.

3.3.       Qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentinədək məbləği gömrük orqanlarında bəyan etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər. [6]

Qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətləri ölkə ərazisindən nağd çıxarılarkən gömrük orqanlarına “Sərnişin gömrük bəyannaməsi” (nağd gətirilmiş valyuta sərvətlərinin məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentinədək olduqda) və “Sərnişin gömrük bəyannaməsi” və “Gömrük vəsiqəsi” (nağd gətirilmiş valyuta sərvətlərinin məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentindən çox olduqda) təqdim edilməlidir.

3.4.      Qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentindən artıq məbləğdə valyuta sərvətlərini valyuta gətirilən ölkənin bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitlərin həmin qeyri-rezidentə nağd verilməsini təsdiq edən arayış təqdim etməklə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyən etdiyi qaydada müvəkkil banklar vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasından kənara köçürə bilərlər.

3.5.      Qeyri-rezidentlər əvvəllər Azərbaycan Respublikasına köçürülmüş valyuta sərvətlərindən yalnız 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentinədək məbləği müvəkkil banklar tərəfindən verilmiş “Azərbaycan Respublikasına əvvəllər köçürülmüş xarici valyuta sərvətlərinin verilməsi haqqında” bank arayışı (Əlavə № 3) əsasında, gömrük orqanlarında bəyan etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər. [7]

3.6.      Qeyri-rezidentlər, onları ezamiyyətə göndərən təşkilatın təsdiqedici sənədlərində (ezam olunma barədə əmrdən çıxarış və ya ezamiyyə vəsiqəsi və ezamiyyə haqqının verilməsi barədə kassa məxaric orderinin qəbzi) göstərilən məbləğdə valyuta sərvətlərini Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər. [8]

3.7.      Qeyri-rezidentlər bu Qaydaların 3.3, 3.4, 3.5 və 3.6 yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, sənəd təqdim edilmədən 1.000 (bir min) ABŞ dolları ekvivalentinədək valyuta sərvətlərini Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər. [9]

 

4. Yekun müddəalar

 

4.1.      Gömrük orqanlarının məsul şəxsləri rezident və qeyri-rezidentlərə bu Qaydaların tələblərindən irəli gələn şərtlərin qeyri-qanuni yollarla əldə edilmiş vəsaitlərin ölkə ərazisindən tranzit daşınmasının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə tətbiq olunduğunu izah edirlər.

4.2.      Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən valyuta sərvətləri haqqında aylıq məlumatları növbəti ayın 20-dək, gömrük orqanları isə 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalentindən artıq məbləğdə gətirilən valyuta sərvətləri barədə məlumatları 7 gün müddətində müəyyən olunmuş qaydada Milli Banka göndərir.

4.3.  Valyuta sərvətlərinin ölkə ərazisindən çıxarılması üçün gömrük rüsumları müvafiq ərazi gömrük orqanlarına ödənilir. [10]

4.4. Bu Qaydaların müddəalarını pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

4.5.  Bu Qaydalar 10 aprel 2002-ci il tarixdən qüvvəyə minir.

 

 

 

4. Mallar haqqında məlumat:

4.1 3.2-3.11 maddələrində göstərilən mallar haqqında məlumat

 

 

 

 

№ №

Malın adı və digər fərqləndirici əlamətləri, icazə sənədinin verilmə sayı və tarixi, sənədi verən orqan

Miqdarı

Milli valyuta və ya ABŞ ilə dəyəri

Rəqəmlə

Sözlə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi dəyəri (yekun)

 

 

4.2. Nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat:

 

 

Növü, markası _______________Buraxılma tarixi ___________Mühərrikin həcmi(sm3) _______

Şassi №-si ___________________Banın №-si ______________ Mühərrikin №-si _____________

Gömrük rejimi: gətirilmə    müvəqqəti gətirilmə             geri qaytarma  

                    aparılma    müvəqqəti gətirilmə             geri aparma     

 

Bəyannamədə yanlış məlumat göstərməklə mövcud qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət daşıyacağım mənə məlumdur

“____”___________200 -il                                                   Şəxsin imzası_____________

 

 

Xidməti qeydlər:   

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        M.Y.

 

 

 

 

 

 

Arayışın tərtib olunması qaydaları

 

 

1.      Arayış Azərbaycan Respublikasına əvvəllər köçürülmüş xarici valyuta sərvətləri hesabdan nağd verilərkən, bank tərəfindən müştəriyə təqdim olunmalıdır.

 

2.      Arayış əvvəllər köçürülmüş xarici valyuta qiymətlilərindən bir dəfəyə 50.000 ABŞ dollarınadək ekvivalentdə məbləğin Azərbaycan Respublikası ərazisindən nağd çıxarılması üçün əsas sayıla bilər.

 

3.      Arayış 2 nüsxədə tərtib edilir:

o  1-ci nüsxə (əsli) müştəriyə verilir,

o  2-ci nüsxə (surət) kassa-məxaric sənədləri ilə birlikdə günün sənədlərinə tikilir.

 

 

 

 

 

 


Əlavə № 4

 

bankın adı

ünvanı

 

tel:

faks:

 

Valyuta qiymətliləri ölkə ərazisindən çıxarılarkən

sərhəd gömrük orqanlarına təqdim edilməlidir

 

 

 

 

“_____”___________ ______ il

 

 

 

 

Ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi barədə

 

BANK ARAYIŞI

 

 

ezam olunmuş şəxsin adı və soyadı

 

                                           | N                                               |

vətəndaşlıqı                                                           pasportun nömrəsi                                   verilmə tarixi və müddəti

 

 

adı:                                                                                                                                                                                 VÖEN №

ezamiyyə edən müəssisənin, təşkilatın, idarənin rekvizitləri

 

 

ezam olunduğu ölkə

 

ezam olunma barədə əmrin tarixi:________________________ №-si________________

 

 

Ezamiyyə hesabatına əsasən verilmiş ezamiyyə haqqının məbləği (rəqəmlə və sözlə):_________

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

Təşkilatın rəhbəri:________________               Bankın rəhbəri______________________

                                                             İmza                                                                                           İmza

Овал: möhür  yeri
Овал: möhür  yeri
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Qeyd: Ezamiyyə xərci müəssisə tərəfindən ödənildiyi halda kassa-məxaric orderinin surəti banka təqdim olunmalıdır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu  (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03)

2.       03 mart 2016-cı il tarixli 16/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Qərarı

 

BÜLLETENƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 03 mart 2016-cı il tarixli 16/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Qərarı ilə ləğv edilmişdir.

 

[2] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 2.3-cü bənddən "heç bir rüsum ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 2.5-ci bənddən "heç bir rüsum ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[4] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 2.6-cı bəndin ikinci abzası çıxarılmışdır.

 

[5] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 2.7-ci bənddə "gömrük rüsumu ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[6] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 3.3-cü bənddən "heç bir rüsum ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[7] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 3.5-ci bənddən "heç bir rüsum ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[8] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 3.6-cı bənddə "gömrük rüsumu ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[9] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 3.7-ci bənddə "gömrük rüsumu ödənilmədən" sözləri çıxarılmışdır.

 

[10] 18 fevral 2008-ci il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2008-ci il, № 01-02-03) ilə 4.3-cü bənd çıxarılmışdır.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status