AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
18.04.2006
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
393
ADI
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2006, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 325)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
30.04.2006
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
210.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI [1]

 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. "Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturu" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin işçilərinin say həddi cəmi 404 ştat vahidi olmaqla, Nazirliyin aparatı üzrə 160 ştat vahidi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti üzrə 25 ştat vahidi, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi və regional mədəniyyət və turizm idarələri üzrə 219 ştat vahidi müəyyən edilsin. [2]

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:

4.1. qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

4.2. bu Fərmandan irəli gələn məsələləri öz səlahiyyətləri daxilində həll etsin.

5. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 18 aprel 2006-cı il

       393

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.     Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) mədəniyyət, incəsənət, turizm, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, nəşriyyat və kinematoqrafiya sahələrində (bundan sonra - müvafiq sahədə) dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

2.     Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

3.     Nazirlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən digər icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

4.  Nazirlik müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

5.     Nazirliyin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. [3]

6.     Nazirlik Bakı şəhərində yerləşir.

 

II. NAZİRLİYİN FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

 

7. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

7.1. müvafiq sahədə vahid dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

7.2. müvafiq sahənin inkişafına yönəldilmiş müxtəlif proqramlar işləyib hazırlayır və həyata keçirir;

7.3. Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə mədəni irsin qorunmasına, dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət obyektlərinin (abidələrinin) bərpasına, rekonstruksiyasına, konservasiyasına, yenidən qurulmasına, texniki təchizat vasitələrinin yeniləşdirilməsinə, cari və əsaslı təmir-bərpa işlərinin layihələndirilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirir. [4]

 

III. NAZİRLİYİN VƏZİFƏLƏRİ

 

8. Nazirlik bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

8.1.       müvafiq sahədə qanunvericiliklə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş normativ tənzimlənməni həyata keçirmək;

8.2.  dövlət proqramlarının və inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;

8.3.       müvafiq sahədə dövlət proqramlarının layihələrinin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;

8.4.       digər icra hakimiyyəti orqanlarının müvafiq sahə ilə bağlı fəaliyyətini, həmçinin müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən qurumların, birliklərin fəaliyyətini əlaqələndirmək;

8.5.       Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;

8.6.  müvafiq sahədə qanunvericiliklə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş dövlət nəzarətini və dövlət monitorinqini həyata keçirmək; [5]

8.6-1. mədəniyyət sahəsində dövlət reyestrini aparmaq; [6]

8.7.       “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mədəniyyət sahəsində sahibkarlığın inkişafına dair tədbirlər görmək, kinematoqrafiya və turizm sahələrində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada müvafiq fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) və ya xüsusi icazə, habelə hüquqmüəyyənedici sənədlər vermək; [7]

8.8.  qanunvericiliklə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş hallarda və qaydada insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək və onların pozulmasının qarşısını almaq;

8.8-1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, insanların Azərbaycan və dünya mədəniyyət nümunələrinə və mədəni sərvətlərə sərbəst yiyələnmələri üçün sosial əhəmiyyətli tədbirləri təşkil etmək; [8]

8.9.  müvafiq sahədə təhlil və tədqiqat işlərinin aparılmasını təmin etmək, müsbət nəticələri təcrübədə tətbiq etmək;

8.10. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsini təmin etmək;

8.11. müvafiq sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və başqa maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

8.11-1. aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mədəniyyət sənayesinin inkişafına yönəlmiş investisiya layihələri həyata keçirmək və ya investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həmin investisiyaların qoyuluşuna əlverişli mühit yaratmaq; [9]

8.12. qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;

8.13. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini təmin etmək; [10]

8.13-1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, milli mədəniyyətin bərpasına, qorunmasına, inkişafına və təşviqinə yönəlmiş tədbirlər görmək; [11]

8.14. öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq sahədə kadr hazırlığını təmin etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək və attestasiyanı keçirmək; [12]

8.15. Nazirliyin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;

8.16. Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə, şikayət və məktublara baxmaq və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər görmək;

8.17. yüksək bədii dəyərli əsərlərin yaradılması üçün dövlət sifarişlərini həyata keçirmək;

8.17-1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, istedadlı şəxslərin peşəkar inkişafına dəstək göstərilməsini təmin etmək;

8.17-2. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mədəniyyət fəaliyyətində beynəlxalq təşkilatların, bələdiyyələrin, fiziki və hüquqi şəxslərin, o cümlədən qeyri-kommersiya qurumlarının iştirakını dəstəkləmək; [13]

8.18. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının muzey fonduna daxil edilmiş muzey əşyalarının və kolleksiyalarının uçotu və saxlanması haqqında vahid qaydaları müəyyən etmək;

8.19.  qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan muzeylərin, kitabxanaların, rəsm qalereyalarının və sərgi salonlarının fondlarını zənginləşdirmək və komplektləşdirmək məqsədilə maddi mədəniyyət və nəşr nümunələrini satın almaq, onların qorunması, uçotu, mühafizəsi, təbliği və nümayişini təmin etmək;

8.19-1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada mədəni sərvətlərin (daşınmaz mədəni sərvətlər istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına və mədəni sərvətlərin mühafizə siyahısına daxil edilməsini həyata keçirmək;

8.19-2. xüsusi əhəmiyyətli mədəniyyət obyektlərinin (daşınmaz mədəni sərvətlər istisna olmaqla) milli mədəni irs obyektlərinə aid edilməsini həyata keçirmək;

8.19-3. mühafizə olunan mədəni sərvətlərin (daşınmaz mədəni sərvətlər istisna olmaqla) siyahısını aparmaq;

8.19-4. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müvafiq sahədə elektron məlumat sistemini yaratmaq;

8.19-5. ekspertiza yolu ilə mədəniyyət nümunələrini Azərbaycan Respublikasında milli mədəni sərvətlərə aid etmək;

8.19-6. qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dövlət reyestrini aparmaq;

8.19-7. Azərbaycan Respublikasında milli kulinariya nümunələrinin sistemləşdirilməsini, qorunmasını, təbliğini və onların milli mədəni irsə aid edilməsini həyata keçirmək; [14]

8.19-8. mühafizə olunan mədəni sərvətlərin siyahısını öz rəsmi internet saytında yerləşdirərək, onun mütəmadi yenilənməsini və rəsmi nəşrlərdə dərc olunmasını təmin etmək; [15]

8.20. Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə: [16]

8.20.1. dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması işini təşkil etmək;

8.20.2. hər hansı texniki avadanlıq və cihaz tarix və mədəniyyət abidələrinin təhlükəsiz istismarına mane olduqda, təhlükəsiz istismara mane olan halların dərhal aradan qaldırılmasının avadanlıq və qurğu sahibindən aidiyyəti orqanlar tərəfindən tələb edilməsinə razılıq vermək;

8.20.3. təhlükə potensiallı təbiət və texnogen xarakterli hadisələrin başvermə ehtimalının yüksək olduğu dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizə zonalarına münasibətdə yerinə yetirilən mühafizə tədbirlərinə razılıq vermək;

8.20.4. dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət obyektlərinin (abidələrinin) bərpası, rekonstruksiyası, konservasiyası və yenidən qurulması zamanı tikiləcək və təmir ediləcək obyektlərin ehtimal olunan qiymətlərinin müəyyən edilməsini həyata keçirmək;

8.20.5. təbii və texnogen qəzalar nəticəsində zərər çəkmiş ərazilərdə dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində (bina və qurğularda) bərpa və yenidənqurma işlərini təşkil etməklə bağlı sifarişçi funksiyalarını yerinə yetirmək;

8.20.6. dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinə aid olan yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsinə razılıq vermək;

8.20.7. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mühafizənin konservasiya dərəcəsi olan daşınmaz mədəni sərvətlərin məhdud dairədə istifadəsinə nəzarət etmək;

8.20.8. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları əraziləri istisna olmaqla, mühafizə dərəcəsi olan daşınmaz mədəni sərvətlərin mülkiyyətçisinin və ya istifadəçisinin səlahiyyətlərini müəyyən edən mühafizə müqavilələrini bağlamaq;

8.20.9. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları əraziləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində arxeoloji qazıntılar aparılması və arxeoloji mədəni sərvətlərin tədqiqi məqsədi ilə onlarla təmasda elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirən şəxslərdən görülmüş tədqiqat işləri barədə hesabat qəbul etmək;

8.20.10. dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin dövlət uçotunu aparmaq, bu əmlak barədə texniki məlumatları dəqiqləşdirmək;

8.20.11. qəza vəziyyətinə düşmüş dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinə aid olan mənzilin (yaşayış binasının) mülkiyyətçisi onu mümkün olan ən qısa müddət ərzində təmir və bərpa etmək vəzifəsini yerinə yetirmədikdə, mənzilin (yaşayış binasının) qəza vəziyyətində olması barəsində məhkəmədə iddia qaldırılmasına razılıq vermək;

8.20.12. mühafizə dərəcəsi tətbiq edilmiş dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin sökülməsinə, məhv edilməsinə, parçalanmasına, yeni quruluşa salınmasına, başqa yerə köçürülməsinə və zahiri görkəminin dəyişdirilməsinə razılıq vermək;

8.20.13. dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizə zonalarında tikinti zamanı mədəni irs obyektlərinin əlamətləri aşkar edildikdə, tikinti işlərinin dərhal dayandırılması barədə məlumatları toplamaq, dərhal dayandırılan tikinti işlərinin davam etdirilməsinə və zəruri tədbirlər görülməsinə razılıq vermək;

8.20.14. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, tarix və mədəniyyət abidələrinin elmi, mədəni, dini, xidmət və turizm məqsədləri üçün istifadəyə, o cümlədən icarəyə verilməsinə və özəlləşdirilməsinə razılıq vermək;

8.21. mədəni sərvətlərin ixracının mümkünlüyünü mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsi ilə müəyyən etmək; [17]

8.22. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə, mədəniyyət və incəsənətinə ləkə gətirən, onu alçaldan və böhtan xarakterli materialların nəşrinin yayımının qarşısının alınması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görmək;

8.23. kino və videofilmlərin qanunsuz nümayişinin, pornoqrafiya və ya zorakılıq təbliğ edən filmlərin qarşısının alınması üçün tədbirlər görmək, tamaşaçı auditoriyasının yaş kateqoriyalarını müəyyənləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisində kütləvi nümayiş (kinozal, videozal, videoyayımı məntəqələri, efir və kabel televiziyası) üçün nəzərdə tutulmuş bütün filmləri qeydə almaq, həmin filmləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət reyestrinə daxil etmək;

8.23-1. mədəniyyətin inkişafında xidmətləri olan mədəniyyət işçilərinin, yaradıcı şəxslərin və kollektivlərin bioqrafiyası, peşə və yaradıcılıq fəaliyyəti barədə məlumat bazası yaratmaq; [18]

8.24. milli filmlərin və kinoxronikanın ilkin materiallarının və daşınar maddi mədəniyyət nümunələrinin saxlanması qaydalarını və rejimini öz səlahiyyətləri daxilində müəyyən etmək;

8.25. turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılmasını təşkil etmək; [19]

8.25-1. turistlərə elektron viza almaq hüququnu əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərini akkreditasiyadan keçirmək; [20]

8.26. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq və daxili turizmin inkişafının məqsədli proqramlarını hazırlamaq, turizm infrastrukturunun və sənayesinin inkişafına dair, ölkə ərazisində turizm zonalarının və turizm xidməti sahələrinin yaradılmasına investisiyanın cəlb olunması sahəsində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;

8.27. daxili və xarici bazarlarda turizm məhsullarının, eyni zamanda turizmin inkişafına sərmayə qoyuluşunun reklamı üçün poliqrafiya və digər məhsulların işlənib hazırlanmasının, çapının və informasiya təminatının həyata keçirilməsinə səlahiyyətləri daxilində yardım etmək;

8.27-1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 165.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, ticarət festivallarının təşkili qaydasını müəyyən etmək; [21]

8.28. ekoloji turizmin təşkilində və inkişafında öz səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək;

8.29. turizm baxış obyektləri olan mədəni, təbii və tarixi irsdən, digər aidiyyəti qurumların rəylərini nəzərə alaraq səmərəli surətdə istifadə etmək;

8.30. aidiyyəti təşkilatlarla birlikdə turizm regionlarının, turizm-istirahət zonalarının inkişaf istiqamətlərini hazırlamaq, xarici turistlər üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində marşrutlar müəyyən etmək;

8.31. mədəni dəyərlərin, turizmin təşviqini və təbliğini təmin etmək;

8.31-1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, milli mədəniyyətin dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasını, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafını və vahid mədəniyyət məkanının qurulmasını təmin etmək məqsədi ilə milli mədəniyyət sahəsində müvafiq layihələr həyata keçirmək; [22]

8.32. Azərbaycan xalqının tarixi adlarının, tarixi və mədəni sərvətləri ilə bağlı xüsusi işarələrin hər hansı hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən istifadəsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz səlahiyyətləri daxilində icazə vermək;

8.32-1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mədəniyyət müəssisələrindən və mədəniyyət məkanlarından əhalinin istifadə imkanlarının sadələşdirilməsinə yönəlmiş layihələri həyata keçirmək; [23]

8.32-2. strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mədəni irs abidələrinin mühafizə zonalarını müəyyən etmək; [24]

8.33. Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsini təmin etmək məqsədilə onlar üzərində reklamların yerləşdirilməməsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək; [25]

8.34. tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsini Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə təmin etmək, yeni aşkar olunmuş abidələrin dövlət mühafizəsinə götürülməsi və onların əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsü barədə təkliflər vermək; [26]

8.34-1. mühafizə olunan mədəni sərvətlərin siyahısına daxil edilən hər bir mədəni sərvətə şəhadətnamə vermək; [27]

8.35. Nazirlik sisteminə daxil olan ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq və muğam məktəblərinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş Nizamnaməsinə uyğun olaraq, təsdiqi təhsil müəssisəsi rəhbərinin səlahiyyətində olan tədris planı istisna olmaqla, digər tədris plan və proqramlarını müvafiq qaydada təsdiq etmək, təhsil müəssisələri şəbəkəsinin inkişafı və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün tədbirlər görmək; [28]

8.35-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək; [29]

8.35-2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, müvafiq sahədə ümumi estetik tərbiyənin, təhsilin, o cümlədən əlavə təhsilin gücləndirilməsi məqsədi ilə, həmçinin iqtisadi, sosial, hüquqi, elmi-texniki, müasir texnologiya və digər tədbirlər vasitəsilə uşaq və gənclərin mədəniyyət fəaliyyətini və mədəni sərvətlərdən bəhrələnməsini stimullaşdıran layihələri həyata keçirmək; [30]

8.36. müvafiq sahədə beynəlxalq əlaqələrin koordinasiyasını həyata keçirmək;

8.36-1. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan mədəniyyətinin təqdim edilməsini və təşviqini təmin edən tədbirlər görmək;

8.36-2. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə xarici dövlətlərin mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsinə dəstək göstərilməsini, xarici dövlətlərdə Azərbaycan mədəniyyəti tədbirlərinin keçirilməsini təmin etmək;

8.36-3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə xarici dövlətlərdə Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin inkişafını təmin etmək və fəaliyyətini əlaqələndirmək; [31]

8.37. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

IV. NAZİRLİYİN HÜQUQLARI

 

9. Nazirlik öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

9.1.  müvafiq sahəyə aid olan qanunvericilik aktlarının layihəsini hazırlamaq və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək;

9.2.  müvafiq sahə üzrə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə təşəbbüslə çıxış etmək;

9.3.  müvafiq sahə üzrə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatlan (sənədləri) almaq;

9.3-1. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, milli mədəni irsə aid, o cümlədən muzey, arxeologiya, etnoqrafiya, kitabxana, kino fondlarına və ya arxivlərinə məxsus mədəni sərvətlərin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsinə razılıq vermək; [32]

9.4.  qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumlan) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;

9.5.  fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr etmək, analitik materiallar hazırlamaq, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;

9.6.  müvafiq sahədə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədbirlər görmək; [33]

9.7. bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər dairəsində müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

9.8. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək; [34]

9.9. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda müvafiq sahə üzrə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən icrası məcburi olan təlimatlar təsdiq etmək;

9.10.  qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə hüquqi və fiziki şəxslərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə tədbirlər görmək; [35]

9.11.  Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə: [36]

9.11.1 tarix və mədəniyyət abidələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların mühafizə zonasında qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi barədə qərar qəbul etmək;

9.11.2. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq inşaat və digər təsərrüfat işləri görülərkən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri aşkar edildiyi halda, onların yerləşdiyi ərazidə inşaat və digər təsərrüfat işlərinin aparılmasına icazə vermək;

9.11.3. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, magistral mühəndis kommunikasiyalarının (neft, qaz kəmərlərinin və s.) çəkilişi və digər inşaat işləri zamanı, bir hektardan çox ərazini əhatə edən sahələrdə inşaat işləri aparılarkən arxeoloji abidə aşkar olunarsa, həmin zonada inşaat və təsərrüfat işlərinin aparılmasına icazə vermək;

9.11.4. təsadüfən aşkar edilmiş abidələrin mülkiyyətçisindən və ya istifadəçisindən abidə barədə məlumat almaq;

9.11.5. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq subyektlərə tarix və mədəniyyət abidələri yerləşən ərazidə torpaq və ya inşaat işlərinin görülməsinə, yerli əhəmiyyətli abidələrin köçürülməsinə icazə vermək;

9.11.6. dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan abidələrdə aparılan inşaat-möhkəmləndirmə və abadlıq işləri, onların konservasiyası, təmiri, bərpası, rekonstruksiyası və regenerasiyası haqqında qərar qəbul etmək;

9.12.  öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək məqsədilə sərəncamında olan əmlakdan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istifadə etmək;

9.13. fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq qaydada əlaqədar icra hakimiyyəti orqanları və təşkilatlarının mütəxəssislərini cəlb etməklə idarələrarası komissiyalar, koordinasiya və ekspert şuraları, komissiya və işçi qrupları yaratmaq, səlahiyyətlərinə aid məsələlərə dair metodik materiallar və tövsiyələr hazırlamaq;

9.14. müvafiq sahənin əsas istiqamətlərinin kompleks təhlilini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə bu sahəyə investisiya qoyuluşu üzrə təkliflər hazırlamaq;

9.15. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

V. NAZİRLİYİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

 

10.    Nazirliyin aparatı və onun strukturuna daxil olan qurumlar və tabeliyində olan digər qurumlar (hüquqi şəxslər, təşkilatlar və sair), habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Nazirliyin vahid sistemini təşkil edir. Nazirlik öz fəaliyyətini bilavasitə və həmin qurumlar vasitəsilə həyata keçirir. [37]

11.    Nazirliyin strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir. Nazirlik aparatının və strukturuna daxil olan qurumların işçilərinin say həddi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir. Nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların (hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir. [38]

12.    Nazirliyin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən nazir rəhbərlik edir. Nazir Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

13.    Nazirin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən bir birinci və üç müavini vardır. [39]

Nazirin müavinləri nazir tərəfindən onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

14. Nazir:

14.1.     Nazirliyin fəaliyyətini təşkil edir və ona ümumi rəhbərlik edir;

14.1-1. nazir müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır, onların, habelə Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərlərinin və digər vəzifəli şəxslərinin kadr, maliyyə, təsərrüfat və digər məsələlər üzrə səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir və qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir; [40]

14.2.     Nazirliyin aparatının struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların əsasnamələrini təsdiq edir, tabeliyində olan hüquqi şəxslərin nizamnamələrini isə təsdiq edilməsi üçün müəyyən olunmuş qaydada təqdim edir; [41]

14.3.     Nazirliyin aparatının işçilərini, strukturuna daxil olan qurumların rəhbərlərini və onların müavinlərini, işçilərini, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi hallar istisna olmaqla, Nazirliyin nomenklaturasına daxil olan digər işçiləri vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür, müvafiq sahədə fərqlənən işçiləri Nazirlik tərəfindən təsis olunmuş döş nişanları və fəxri fərmanlarla təltif edir; [42]

14.4.     qanunvericiliyə uyğun olaraq icrası məcburi olan əmr və sərəncamlar verir, normativ hüquqi aktları və tədbirlər planlarını təsdiq edir (imzalayır), onların icrasını təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir; [43]

14.5.     Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan əmr və qərarlarını ləğv edir;

14.6.     fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət sifarişlərinə dair sənədləri təsdiq edir;

14.7. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Nazirliyin aparatının, strukturuna daxil olan qurumların və tabeliyində olan digər qurumların strukturunu, ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində onların xərclər smetasını təsdiq edir; [44]

14.8. Nazirliyi təmsil edir.

15.     Nazirlikdə nazirdən (kollegiyanın sədri), onun müavinlərindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət və turizm nazirindən və Nazirliyin rəhbər işçilərindən ibarət kollegiya yaradılır. Nazirliyin kollegiyasının tərkibinə həmçinin mütəxəssislər, yaradıcılıq ittifaqlarının rəhbərləri və alimlər də daxil edilə bilər.

16.     Nazirliyin kollegiyasının üzvlərinin sayı və tərkibi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

17.     Nazirliyin kollegiyası öz iclaslarında Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və müvafiq qərarlar qəbul edir.

18.     Nazirliyin kollegiyasının iclasları onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Nazirliyin kollegiyasının qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Nazirliyin kollegiyasının qərarı qəbul edilərkən səslər bərabər olarsa, kollegiyanın sədrinin səsi həlledici hesab edilir.

19.     Nazirliyin kollegiyasının qərarları protokolla rəsmiləşdirilir, nazir tərəfindən təsdiq edilir və bir qayda olaraq, nazirin əmri ilə həyata keçirilir.

20.     Nazirliyin kollegiyasının üzvləri arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda nazir bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir. Nazirliyin kollegiyasının üzvləri şəxsi fikirlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə çatdıra bilərlər.

21.     Nazirliyin kollegiyasının iclaslarına zəruri hallarda digər icra hakimiyyəti orqanlarının və təşkilatlarının rəhbərləri, habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri dəvət edilə bilər. [45]

22. Müvafiq sahədə elmi nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi üçün Nazirlikdə ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən elmi-texniki şura yaradıla bilər. Elmi-texniki şura haqqında Əsasnamə nazir tərəfindən təsdiq edilir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR [46]

 

 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

 

STRUKTURU [47]

 

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar).

2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti.

3. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi.

4. Regional mədəniyyət və turizm idarələri. [48]

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.         20 sentyabr 2006-cı il tarixli 459 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 737)

2.         01 Fevral 2007-cı il tarixli 519 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 85)

3.         30 aprel 2007-ci il tarixli 568 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 330)

4.         6 avqust 2008-ci il tarixli 808 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 8 avqust 2008-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 715)

5.         11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970)

6.         21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289)

7.         15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

8.         18 fevral 2011-ci il tarixli 387 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 91)

9.         6 iyul 2012-ci il tarixli 675 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2012-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 684)

10.     11 sentyabr 2014-cü il tarixli 276 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 sentyabr 2014-cü il, № 199; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1056)

11.     16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985)

12.     16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996)

13.     14 oktyabr 2015-ci il tarixli 648 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 15 oktyabr 2015-ci il, № 224, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 10, maddə 1120)

14.     2 may 2016-cı il tarixli 889 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 may 2016-cı il, № 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 850)

15.     28 oktyabr 2016-cı il tarixli 1087 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2016-cı il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1646)

16.     11 noyabr 2016-cı il tarixli 1102 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 12 noyabr 2016-cı il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1809)

17.     9 mart 2017-ci il tarixli 1278 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 356)

18.     16 iyun 2017-ci il tarixli 1468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1084)

19.     5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1618 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1785)

20.     13 fevral 2018-ci il tarixli 1822 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 14 fevral 2018-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 186)

21.     6 iyun 2018-ci il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1209)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 iyun 2018-ci il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1209) ilə ləğv edilmişdir.

 

[2] 28 oktyabr 2016-cı il tarixli 1087 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2016-cı il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1646) ilə 3-cü hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi aparatının işçilərinin say həddi 160 ştat vahidi müəyyən edilsin.

 

16 iyun 2017-ci il tarixli 1468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1084) ilə 3-cü hissədə “ 379 rəqəmləri “ 404 rəqəmləri ilə əvəz edilsin, “160 ştat vahidi,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti üzrə 25 ştat vahidi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 5-ci bənddə «mövcud qanunvericiliyə zidd olmayan» sözləri «qanunvericilikdə nəzərdə tutulan» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 7.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 7.3-cü bənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə 8.6-cı bəndə “dövlət nəzarətini” sözlərindən sonra “və dövlət monitorinqini” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə 8.7-ci bənddə “mədəniyyət, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması” sözləri “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, mədəniyyət sahəsində sahibkarlığın inkişafına dair tədbirlər görmək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.8-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[9] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.11-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[10] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 8.13-cü bənddə «məlumatlandırılmasını» sözündən sonra «, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini» sözləri əlavə edilmişdir.

 

15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 8.14-cü bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.13-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[12] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 8.14-cü bənddə «həyata keçirmək və onların seçilib yerləşdirilməsini təmin etmək, habelə ixtisasartırma, yenidən hazırlanma» sözləri «təmin etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədbirlər görmək» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.17-1-ci və 8.17-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[14] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.19-1-ci - 8.19-7-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[15] 13 fevral 2018-ci il tarixli 1822 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 14 fevral 2018-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 186) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.19-8-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[16] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 8.20-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.20. mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, bərpası, yenidən qurulması, texniki təchizat vasitələrinin yeniləşdirilməsi, cari və əsaslı təmir işlərinin layihələndirilməsi üçün qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görmək;

 

[17] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə 8.21-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.21. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda mədəniyyət sərvətlərinin respublikadan kənara çıxarılması imkanını ekspertiza yolu ilə müəyyən etmək;

 

[18] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.23-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[19] 9 mart 2017-ci il tarixli 1278 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 356) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.25-ci bəndində “aparmaq” sözü “təşkil etmək” sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

 

[20] 11 sentyabr 2014-cü il tarixli 276 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 sentyabr 2014-cü il, № 199; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1056) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.25-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

14 oktyabr 2015-ci il tarixli 648 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 15 oktyabr 2015-ci il, № 224, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 10, maddə 1120) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.25-1-ci bəndində “turistlər üçün elektron viza almaq hüququ olan” sözləri “turistlərə elektron viza almaq hüququnu əldə etmək üçün” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

11 noyabr 2016-cı il tarixli 1102 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 12 noyabr 2016-cı il, № 250, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №11, maddə 1809) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.25-1-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[21] 5 oktyabr 2017-ci il tarixli 1618 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 6 oktyabr 2017-ci il, № 218, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1785) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.27-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[22] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.31-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[23] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №8, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.32-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[24] 16 iyun 2017-ci il tarixli 1468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 21 iyun 2017-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1084) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 8.32-2-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[25] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 8.33-cü bəndə “tarix və mədəniyyət abidələrinin” sözlərindən əvvəl “Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[26] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 8.34-cü bəndə “təmin etmək” sözlərindən əvvəl “Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[27] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.34-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[28] 2 may 2016-cı il tarixli 889 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 may 2016-cı il, № 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 850) ilə 8.35-ci bənddə “tədris” sözündən əvvəl “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş Nizamnaməsinə uyğun olaraq, təsdiqi təhsil müəssisəsi rəhbərinin səlahiyyətində olan tədris planı istisna olmaqla, digər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[29] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə yeni məzmunda 8.35-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[30] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.35-2-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[31] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 8.36-1-ci, 8.36-2-ci və 8.36-3-cü bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[32] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 9.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[33] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 9.6-cı bənd çıxarılmışdır.

 

[34] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 9.8-ci bənddən «, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək» sözləri çıxarılmışdır.

 

[35] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 9.10-cu bəndə “tədbirlər görmək” sözlərindən əvvəl “Strukturuna daxil olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti vasitəsilə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[36] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 9.11-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.11. müvafiq sahə üzrə monitorinqlər keçirmək;

 

[37] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 10-cu bənddə «yerli və digər qurumlar» sözləri «qurumlar və tabeliyində olan digər qurumlar (hüquqi şəxslər, təşkilatlar və sair)» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 11-ci bəndə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 11-ci hissənin ikinci cümləsinə “aparatının” sözündən sonra “və strukturuna daxil olan qurumların” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[39] 18 fevral 2011-ci il tarixli 387 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 91) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13-cü bəndinin birinci abzasında “dörd” sözü “bir birinci və üç” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə yeni məzmunda 14.1-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[41] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 14.2-ci bənddə «strukturuna daxil olan qurumların» sözləri «qurumlarının» sözü ilə əvəz edilmişdir və «əsasnamələrini» sözündən sonra «(nizamnamələrini)» sözü əlavə edilmişdir.

 

21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 14.2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Nazirliyin aparatının struktur bölmələrinin və qurumlarının əsasnamələrini (nizamnamələrini) təsdiq edir;

 

[42] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 14.3-cü bənddə «strukturuna daxil olan qurumların» sözlərindən sonra «və tabeliyində olan digər qurumların (hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair)» sözləri əlavə edilmişdir.

 

6 iyul 2012-ci il tarixli 675 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2012-ci il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 684) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 14.3-cü bəndində nöqtəli vergül işarəsindən əvvəl “, müvafiq sahədə fərqlənən işçiləri Nazirlik tərəfindən təsis olunmuş döş nişanları və fəxri fərmanlarla təltif edir” sözləri əlavə edilmişdir.

 

16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 14.3-cü bənddə “qurumların və” sözləri “qurumların rəhbərlərini və onların müavinlərini, habelə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 may 2016-cı il tarixli 889 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 may 2016-cı il, № 94, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 850) ilə 14.3-cü bənddə “(hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) rəhbərlərini” sözlərindən sonra “(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən hallar istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

28 oktyabr 2016-cı il tarixli 1087 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2016-cı il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1646) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 14.3-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.3. Nazirliyin aparatının işçilərini, strukturuna daxil olan qurumların rəhbərlərini və onların müavinlərini, habelə tabeliyində olan digər qurumların (hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) rəhbərlərini (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən hallar istisna olmaqla) vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, ikili tabelikdə olan yerli orqanların rəhbərlərinin isə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin edilməsi üçün təqdimatlar verir, həmçinin digər işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, onların barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür, müvafiq sahədə fərqlənən işçiləri Nazirlik tərəfindən təsis olunmuş döş nişanları və fəxri fərmanlarla təltif edir;

 

[43] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 598 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 985) ilə 14.4-cü bəndə “normativ hüquqi aktları” sözlərindən sonra “və tədbirlər planlarını” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[44] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə 14.7-ci bənddə “yerli və digər qurumların” sözləri “strukturuna daxil olan qurumların və tabeliyində olan digər qurumların” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 21-ci bənddən «rəhbərləri» sözü çıxarılmışdır.

 

[46] 11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturu»na 1-ci bənddə «aparatı» sözündən sonra «(şöbələr və sektorlar)» sözləri əlavə edilmişdir.

11 noyabr 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 noyabr 2008-ci il, № 261, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 970) ilə «Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturu»na 2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.           Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlar:

 Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhər mədəniyyət və turizm idarələri

 rayon (şəhər) mədəniyyət və turizm şöbələri

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrı

Azərbaycan Dövlət "Yuğ" Teatrı

İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

Ağdam Dövlət Dram Teatrı

Füzuli Dövlət Dram Teatrı

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

Qazax Dövlət Dram Teatrı

Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı

Qax Dövlət Kukla Teatrı

Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı

Salyan Dövlət Kukla Teatrı

Gəncə Dövlət Dram Teatrı

Gəncə Dövlət Nizami Poeziya Teatrı

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı

Şəki Dövlət Dram Teatrı

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

Xankəndi Dövlət Dram Teatrı

M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası

Bakı Dövlət Sirki

Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrı

Azərbaycan Dövlət "Qaya" Ansamblı ("Bəri bax" vokal qrupu ilə)

Nəfəs Alətləri Orkestri

Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrı

Gəncə Dövlət Filarmoniyası

Xankəndi "Qarabağ" Estrada Orkestri

Xankəndi Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı

kitabxanalar,

o   cümlədən:

respublika əhəmiyyətli kitabxanalar

mərkəzi şəhər kitabxanaları

rayon kitabxanaları

qəsəbə kitabxanaları

rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri,

o   cümlədən:

rayon (şəhər) mərkəzi kitabxanaları

gənclər və uşaq kitabxanaları

şəhər, qəsəbə, kənd kitabxanaları

klub tipli müəssisələr,

o   cümlədən:

mərkəzi rayon (şəhər) mədəniyyət evləri (sarayları)

şəhər mədəniyyət evləri

şəhər klubları

kənd mədəniyyət evləri

kənd klubları

uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq və muğam məktəbləri,

o   cümlədən:

incəsənət məktəbləri

rayon uşaq musiqi məktəbləri

kənd uşaq musiqi məktəbləri

Bakı Xoreoqrafiya Məktəbi

Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzi

Dövlət muzeyləri (filiallarla birlikdə),

o   cümlədən:

incəsənət muzeyləri

ədəbiyyat muzeyləri

tarix muzeyləri

tarix-diyarşünaslıq muzeyləri

qoruq muzeyləri

döyüş şöhrəti muzeyləri

ev və memorial muzeyləri

məqbərələr

dövlət qoruqları,

o   cümlədən:

Qobustan Dövlət Tarix-Bədii Qoruğu

Qala Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu

Nardaran Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Şuşa Tarix-Memarlıq Qoruğu

Şəki Memarlıq Qoruğu

Lahıc Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Zaqatala Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Basqal Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Qazax "Avey" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Qəbələ Dövlət Tarix-Bədii Qoruğu

İlisu Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Dəvəçi "Çıraqqala" Tarix-Memarlıq Qoruğu

Dəvəçi "Şabran şəhəri" Tarix Qoruğu

Hacıqabul "Pir Hüseyn Xanəgahı"

rəsm qalereyaları,

o   cümlədən:

Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası

Bədii Sərgi Salonu

Salyan Dövlət Rəsm Qalereyası

Şəki Dövlət Rəsm Qalereyası

Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyası

Qax Dövlət Rəsm Qalereyası

Qusar Dövlət Rəsm Qalereyası

Astara Dövlət Rəsm Qalereyası

Goranboy Dövlət Rəsm Qalereyası

Şirvan Dövlət Rəsm Qalereyası

Qazax Dövlət Rəsm Qalereyası

Neftçala Dövlət Rəsm Qalereyası

Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyası

Lənkəran Dövlət Rəsm Qalereyası

Lerik Dövlət Rəsm Qalereyası

Biləsuvar Dövlət Rəsm Qalereyası

Bərdə Dövlət Rəsm Qalereyası

İmişli Dövlət Rəsm Qalereyası

Daşkəsən Dövlət Rəsm Qalereyası

Şamaxı Dövlət Rəsm Qalereyası

Cəlilabad Dövlət Rəsm Qalereyası

Mingəçevir Dövlət Rəsm Qalereyası

Masallı Dövlət Rəsm Qalereyası

Zaqatala Dövlət Rəsm Qalereyası

Gəncə Dövlət Rəsm Qalereyası

Ağdaş Dövlət Rəsm Qalereyası

Saatlı Dövlət Rəsm Qalereyası

Ağcabədi Dövlət Rəsm Qalereyası

Kürdəmir Dövlət Rəsm Qalereyası

Qəbələ Dövlət Rəsm Qalereyası

Xaçmaz Dövlət Rəsm Qalereyası

Şuşa Dövlət Rəsm Qalereyası

Laçın Dövlət Rəsm Qalereyası

Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzi

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıqlar (Nazirliyin və yerli şöbələrin nəzdində)

C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası

"Salnamə" sənədli filmlər studiyası

"Yaddaş" sənədli filmlər studiyası

"Azanfilm" studiyası

"Mozalan" studiyası

"Debüt" studiyası

"Dublyaj" studiyası

Dövlət Film Fondu

Dövlət Turizm İnstitutu

Mingəçevir Turizm Kolleci

Heydər Əliyev adına saray

mədəniyyət və istirahət parkları

zoopark

asudə vaxt mərkəzləri

Şəhər və rayon kinoteatrları

"Azərnəşr" nəşriyyatı

"Gənclik" nəşriyyatı

"Maarif' nəşriyyatı

"Mədəniyyət" qəzeti redaksiyası

"Yaddaş" qəzeti redaksiyası

"Kino+" qəzeti redaksiyası

"Mədəni-Maarif işi" jurnalı redaksiyası

respublika kitabxana kollektoru

"Azərbərpa" Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu

1 nömrəli Bakı Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi

3   nömrəli Bərdə Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi

4   nömrəli Şəki Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi

5   nömrəli Masallı Elmi Bərpa İstehsalat İdarəsi

Respublika Atçılıq  Turizm Mərkəzi (Respublika Atçılıq və Müasir Beşnövçülük üzrə İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatı Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin Ağdam və Şəki filiallarının əmlakları ilə birlikdə)

"Gənclik" Beynəlxalq Turizm Mərkəzi

Lənkəran şəhər uşaq düşərgəsi

Milli Kulinariya Mərkəzi

Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi

Şamaxı Turizm İnformasiya Mərkəzi

Xaçmaz Turizm İnformasiya Mərkəzi

Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi

Lənkəran Turizm İnformasiya Mərkəzi

Gəncə Turizm İnformasiya Mərkəzi

Şəki Turizm İnformasiya Mərkəzi

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz 

 

[47] 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 20 sentyabr 2015-ci il, № 206, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 996) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Strukturu” yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar)

2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlar:

Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhər mədəniyyət və turizm idarələri

rayon (şəhər) mədəniyyət və turizm şöbələri

 

[48] 28 oktyabr 2016-cı il tarixli 1087 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2016-cı il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1646) ilə “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturu”nun 3-cü və 4-cü bəndləri yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhər mədəniyyət və turizm idarələri.

4. Rayon (şəhər) mədəniyyət və turizm şöbələri.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status