AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
16.02.2006
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
52
ADI
Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, onların ilk kütləvi ifa və ya nümayiş hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının, yubiley, dövlət tədbirləri və xüsusi təyinatlı konsert proqramları üçün yaradıcı heyət və ifaçılara ödənilən haqqın minimum miqdarının və verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2006, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 200)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
16.02.2006
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
210.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, onların ilk kütləvi ifa və ya nümayiş hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının, yubiley, dövlət tədbirləri və xüsusi təyinatlı konsert proqramları üçün yaradıcı heyət və ifaçılara öd

Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, onların ilk kütləvi ifa və ya nümayiş hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının, yubiley, dövlət tədbirləri və xüsusi təyinatlı konsert proqramları üçün yaradıcı heyət və ifaçılara ödənilən haqqın minimum miqdarının və verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Müəlliflərə, yaradıcı heyət və ifaçılara ödənilən qonorar və haqqın minimum miqdarı 1,2 və 3 nömrəli əlavələrə uyğun olaraq təsdiq edilsin.

2. “Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına və ya nəşr olunmamış bu tipli əsərlərin ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının verilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

3. Bu qərarın icrası ilə əlaqədar tələb olunan xərclər dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə tutulan müvafiq vəsaitlər dairəsində həyata keçirilsin. [1]

4. “Ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, onların ilk kütləvi ifa və ya nümayiş hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının, yubiley, dövlət tədbirləri və xüsusi təyinatlı konsert proqramları üçün yaradıcı heyət və ifaçılara ödənilən haqqın minimum miqdarının və verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 oktyabr tarixli 215 nömrəli qərarının 1-ci və 2-ci bəndləri qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

5. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 16 fevral 2006-cı il

                    № 52

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

1 nömrəli əlavə

 

Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına və ya onların ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə ödənilən müəllif qonorarının minimum

MİQDARI

 

I. Dram əsərləri

 

 

 

Əsərlərin növləri

Müəllif qonorarının minimum miqdarı (yeni manatla)

 

1

2

1.

Çoxpərdəli pyeslər:

 

 

Nəsrlə

5 000

 

Nəzmlə (şerlə)

6 000

2.

Birpərdəli pyeslər:

 

 

Nəsrlə

2 400

 

Nəzmlə

2 800

3.

Kukla teatrı üçün pyeslər:

 

 

Nəsrlə

2 600

 

Nəzmlə

3 000

4.

Çoxpərdəli səhnələşdirmələr:

 

 

Nəsrlə

2 000

 

Nəzmlə

2 400

5.

Birpərdəli səhnələşdirmələr:

 

 

Nəsrlə

1 200

 

Nəzmlə

1 600

6.

Çoxpərdəli pyeslərin tərcüməsi (bədii):

 

 

Nəsrlə

2 000

 

Nəzmlə

2 400

7.

Çoxpərdəli pyeslərin tərcüməsi (sətri):

 

 

Nəsrlə

1 600

 

Nəzmlə

2 000

8.

Birpərdəli pyeslərin tərcüməsi (bədii):

 

 

Nəsrlə

1 200

 

Nəzmlə

1 600

9.

Birpərdəli pyeslərin tərcüməsi (sətri):

 

 

Nəsrlə

800

 

Nəzmlə

1 200

 

II. Musiqi əsərləri

 

 

1

2

1.

Opera (çoxpərdəli)

20 000

2.

Balet (çoxpərdəli)

15 000

3.

Operetta, musiqili komediya, müzikl

10 000

4.

Oratoriya

4 000

5.

Simfoniya

7 000

6.

Kantata, iri proqramlı simfonik əsər, simfoniyetta

3 000

7.

Konsert (solo aləti və simfonik, kamera, xalq çalğı alətləri orkestrləri üçün)

2 400

8.

Uvertüra, fantaziya, rapsodiya (simfonik, kamera, xalq çalğı alətləri, estrada orkestrləri üçün)

2 000

9.

Süita, variasiyalar (simfonik, kamera, xalq çalğı alətləri orkestrləri üçün)

1600

10.

Birhissəli kiçik əsərlər (simfonik, kamera, xalq çalğı alətləri, estrada orkestrləri üçün)

1 100

11.

Kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet və s.

2 000

12.

İrihəcmli birhissəli instrumental əsərlər

700

13.

Nəfəs alətləri orkestri üçün marş

500

14.

Xalq çalğı alətləri və estrada orkestrləri üçün süita

500

15.

Simfonik, kamera, xalq çalğı alətləri və estrada orkestrləri üçün rəqslər

300

16.

Kamera orkestrləri üçün işləmələr

400

17.

Fortepiano triosu, simli kvartet, nəfəs alətləri kvinteti və başqa ansambllar üçün süita

400

18.

Solo alətləri üçün sonata

600

19.

Orkestr ilə solist üçün romans (vokal)

450

20.

Kiçik kamera əsərləri

300

21.

Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiətlə)

700

22.

Xor üçün irihəcmli əsərlər (müşayiətsiz)

600

23.

Xor üçün kiçikhəcmli əsərlər (müşayiətlə)

400

24.

Xor üçün kiçikhəcmli əsərlər (müşayiətsiz)

300

25.

Müşayiətli səs üçün romanslar, balladalar, vokalizlər, ariyalar və digər kamera əsərləri

240

26.

Mahnı üçün musiqi

500

27.

Tamaşalar üçün musiqi

2 000

28.

Sirk nömrələri üçün musiqi (silsilə əsərlər)

500

29.

Sirk attraksionu, pantomima, birşöbəli süjetli sirk tamaşası üçün musiqi

300

 


 

Qeydlər: 1. Birpərdəli opera, balet, operetta və musiqili komediyalara görə müəllif qonorarı əsərin həcmi və keyfiyyətindən asılı olaraq çoxpərdəli əsərlər üçün nəzərdə tutulan minimum miqdarın 25-40 faizi həcmində ödənilir.

2. Xalq mahnılarının işlənməsinə görə orijinal əsərlər üçün nəzərdə tutulan minimum miqdarın 25-30 faizi həcmində müəllif haqqı ödənilir.

 

 

I.                   Musiqi ilə bağlı ədəbi əsərlər

 

 

 

1

2

1.

Çoxpərdəli opera üçün libretto

5 000

2.

Çoxpərdəli operetta, musiqili komediya, müzikl üçün libretto

4 000

3.

Çoxpərdəli opera, operetta, musiqili komediya, müzikl üçün librettoya əlavə şerlərin mətni

2 000

4.

Çoxpərdəli balet üçün libretto

3 000

5.

Oratoriya və kantata üçün mətn

1 000

6.

Çoxpərdəli opera, operetta, musiqili komediya, müzikl üçün librettonun tərcüməsi

1 100

7.

Birpərdəli opera, operetta, musiqili komediya, müzikl üçün librettonun tərcüməsi

700

 

Qeyd. Birpərdəli opera, operetta, musiqili komediya və balet üçün librettoya görə müəllif qonorarı əsərin həcmindən və keyfiyyətindən asılı olaraq çoxpərdəli əsərlər üçün nəzərdə tutulan minimum miqdarın 25-40 faizi həcmində ödənilir.

 

8.

Çoxpərdəli baletin xoreoqrafiyası

5 000

9.

Bir balet nömrəsinin xoreoqrafiyası

1 000

 

IV. Estrada və sirk üçün əsərlər

 

1.

Kiçik məzhəkələr, dramatik etüdlər

400

2.

Felyetonlar, miniatürlər, intermediyalar, novellalar, monoloqlar

300

3.

Mahnı mətni

200

4.

Meyxana və bayatılar

100

5.

Meyxana və bayatılar üçün musiqi  

140

6.

Montaj, kompozisiya, orijinal janrlı estrada əsərlərinin tərtibatı

300

7.

Aparıcı üçün giriş sözü

200

8.

Kollektiv ifa üçün nəzərdə tutulan proloq və final

200

9.

Qısa dialoq (intermediya)

160

10.

Həcvlər

160

11.

Antrenin ədəbi işlənməsi

100

12.

Oyunbaz antresi, komik rolların ifaçıları üçün antre

100

13.

Pantomima, süjetli sirk tamaşası (libretto və mətn)

600

14.

Sirk nömrəsi ssenarisi

200

15.

Sirk attraksionunun ssenarisi

500

16.

Musiqili çıxış, yaxud estrada tamaşalarına musiqi

200

17.

Marşlar, cəld rəqslər, intermessolar, romanslar, valslar və digər xırda pyeslər

160

18.

Sirk, yaxud estrada nömrələrini müşayiət etmək üçün nəzərdə tutulan kiçik musiqili əsərlər

100

19.

Sirk, yaxud estrada nömrələrinin musiqili kompilyativ tərtibatı

120

20.

Süjetli estrada tamaşaları üçün ssenari və mətnlər

100

21.

Kütləvi bayramlar üçün ədəbi ssenari

400

 

Qeyd. Estrada və sirk üçün yazılmış ədəbi əsərlərin tərcüməsi üçün orijinal əsərlərə görə nəzərdə tutulan minimum miqdarın 50 faizi həcmində qonorar ödənilir.

 

 

 

1

2

22.

Folklor xoreoqrafiyası əsasında səhnə üçün rəqs

400

23.

Müəllif rəqsi

600

 

Qeyd: 1. Bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı və orijinal üslubu ilə fərqlənən əsərlərin dəyəri müstəsna hal kimi Dövlət Alğı Komissiyası tərəfindən minimum qiymətlərdən artıq, sərbəst qiymətlərlə müəyyən oluna bilər.

2. Kommersiya təşkilatları əsər sifariş verərkən, yaxud ilk kütləvi ifa hüququnu alarkən bu əlavədə göstərilən minimum miqdardan az olmamaq şərtilə əsərlərin dəyəri müqavilə əsasında sərbəst qiymətlə müəyyən edilir.


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2 nömrəli əlavə

 

Təsviri və dekorativ tətbiqi sənət əsərlərinin sifariş əsasında yaradılmasına, yaxud onların ilk nümayiş hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının minimum

MİQDARI

 

 

 

Əsərlərin növləri

Müəllif qonorarının minimum miqdarı (yeni manatla)

 

1

2

 

I. Dəzgah rəngkarlığı

 

1.

Tematik tablo (300 sm-dən artıq)

20 000

2.

Tematik tablo (300 sm-ə qədər)

14 000

3.

Qrup portreti (200 sm-dən artıq)

12 000

4.

Natürmort (150 sm-dən artıq)

3 000

5.

Mənzərə (150 sm-dən artıq)

3 000

6.

Etüd (100 sm-dən artıq)

2 000

7.

Sərgi xarakterli teatr və kino eskizləri

2 000

 

II. Dəzgah qrafikası

 

1.

Sulu boya, quaş, tampera, pastel

3 000

2.

Portret

2 000

3.

Mənzərə

2 000

4.

Natürmort

2 000

5.

Səhnə kostyumu eskizləri

1 000

6.

Plakat

1 000

 

 

1

2

 

III. Dəzgah heykəltaraşlığı

 

1.

Heykəl və ya çoxfiqurlu kompozisiya (ölçüsü 1,5 metrdən çox)

20 000

2.

Çoxfiqurlu kompozisiya (ölçüsü 1,5 metrə qədər)

16 000

3.

Yarım fiqur 

6 000

4.

Portret

4 000 

5.

Kiçik formalı heykəllər

3 000

 

Qeyd. Əsərlərin dəyəri müəyyən olunarkən işlənən materialın qiyməti nəzərə alınır.

 

 

1

2

 

IV. Dekorativ tətbiqi sənət

 

1.

Xalça və xalça məmulatları, vərni, məfraş və s. (3 kv.m-ə qədər)

6 000

2.

Xalça və xalça məmulatları, (3 kv.m-dən böyük

10 000

3.

Saxsı, şamot və s.

600

 

 

Qeydlər: 1. Görkəmli fırça ustalarının bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı, orijinal üslubu ilə fərqlənən təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərinin dəyəri müstəsna hal kimi Dövlət Ekspert Alğı Komissiyası tərəfindən minimum qiymətlərdən artıq, sərbəst qiymətlərlə müəyyən oluna bilər.

2. Dövlət Ekspert Alğı Komissiyası, digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əsərlərin qiyməti müəyyən olunarkən onların mürəkkəbliyi, keyfiyyəti, ölçüləri və texnologiyası nəzərə alınır.

3. Kommersiya təşkilatları təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri sifariş verərkən həmin əsərlərin dəyəri bu əlavədə göstərilən minimum miqdardan az olmamaq şərtilə müqavilə əsasında sərbəst qiymətlərlə müəyyən edilir.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

3 nömrəli əlavə

 

Yubiley və dövlət tədbirləri, habelə xüsusi təyinatlı konsert proqramları üçün yaradıcı heyətə və ifaçılara ödənilən haqqın minimum

MİQDARI

 

 

 

Əsərlərin növləri

Müəllif qonorarının minimum miqdarı (yeni manatla)

 

1

2

 

I. Yaradıcı heyət üçün

 

1.

Ssenari müəllifi

1 200

2.

Quruluşçu rejissor

1 000

3.

Quruluşçu rəssam

800

4.

Tərtibatçı rəssam

500

5.

Musiqi tərtibatçısı

400

6.

Rejissor assistenti

300

7.

Redaktor

400

8.

Direktor-təşkilatçı

300

9.

İnzibatçı-əlaqələndirici

200

10.

Səs rejissoru

300

11.

İşıq üzrə rəssam

300

 

II. İfaçılar üçün (bir konsert nömrəsinin ifasına görə)

 

1.

Vokalçı (opera və musiqili komediya teatrları):

-          xalq artisti, Dövlət mükafatı və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

-          əməkdar artist, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

-          solist-vokalçı

 

600

400

300

2.

Solist-musiqiçi (pianoçu, skripkaçı, tarzən, kamançaçı və s.)

-          xalq artisti, Dövlət mükafatı və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

-          əməkdar artist, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı

-          solist-ifaçı

 

500

300

200

3.

Balet artisti (solo ifa)

200

4.

Balet artisti (kütləvi ifa)

100

5.

Milli rəqs (solo ifa)

120

6.

Milli rəqs (kütləvi ifa)

60

7.

Muğam ifaçısı və müğənni:

-          xalq artisti

-          əməkdar artist

-          xanəndə-müğənni

 

300

200

160

8.

Estrada ifaçıları:

 

 

- xalq artisti

250

 

- əməkdar artist

200

 

- ifaçı

140

9.

Aktyor sənəti ifaçılığı və bədii qiraət, aparıcı

160

10.

Ansamblın tərkibində ifaçılıq

90

11.

Simfonik orkestr və ya kamera orkestrində ifaçılıq

110

12.

Xor tərkibində ifaçılıq

60

Qeyd: Bədii cəhətdən yüksək səviyyəsi, tematik aktuallığı, orijinal üslubu ilə fərqlənən tədbirlərdə yaradıcı heyətə və ifaçılara, habelə xaricdən dəvət olunan ifaçılara ödənilən haqq müstəsna qaydada sərbəst qiymətlər əsasında müəyyən oluna bilər (bu və ya digər tədbirdə yaradıcı heyət və ifaçılar üçün ayrılan vəsait daxilində).

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

4 nömrəli əlavə

 

Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına və ya nəşr olunmamış bu tipli əsərlərin ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının verilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 fevral tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 və 2 nömrəli əlavələrdə ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılmasına və ya nəşr olunmamış bu tipli əsərlərin ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının verilməsinin (müqavilə əsasında) nəzərdə tutulmuş minimum miqdarı Azərbaycan Respublikası ərazisində tətbiq edilir.

2. Müəllif qonorarının miqdarı əsərin bədii keyfiyyətindən və əhəmiyyətindən asılı olaraq müəssisə (təşkilat) ilə müəllif arasında bağlanmış müqavilə əsasında minimum miqdardan az olmamaq şərtilə müəyyən olunur.

1 və 2 nömrəli əlavələrdə göstərilən müəllif qonorarının minimum miqdarından istifadə müəlliflə müqavilə bağlamış müəssisənin (təşkilatın) kimə tabeliyindən asılı deyildir.

3. Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına görə müəllif yalnız bir müəssisə (təşkilat) ilə müqavilə bağlaya və bu əsərə görə həmin müəssisədən (təşkilat) yalnız bir dəfə qonorar ala bilər.

4. Sifariş əsasında kütləvi ifa üçün əsər yaratmağa görə müqaviləsi olan müəllif, əsəri bitirdiyi andan qurtaran kimi onun nəşri üçün də müqavilə bağlaya və nəşrinə görə müəyyən olunmuş tarif dərəcələrinə uyğun qaydada müəllif qonorarı ala bilər.

Əsərin nəşrinə görə müqaviləsi olan müəllif, eyni zamanda müəllif qonorarı ödənilməklə onun kütləvi ifası üçün də müqavilə bağlaya bilər.

5. Nəşr edilmiş əsərdə teatrın tələbinə uyğun surətdə müqavilə üzrə düzəlişlər etməyə görə müəllif qonorarı ödənilmir.

6. Nəşr edilmiş əsərin tamamilə yenidən işlənilməsinə görə müvafiq yaradıcılıq ittifaqları, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yaxud onun yerli idarələri tərəfindən təsdiq edilmiş rəy əsasında 75 faizə qədər müəllif qonorarı ödənilə bilər. [2]

7. Aktual ictimai-siyasi mövzularda estrada və sirk üçün yazılmış və nəşr edilmiş əsərlərdə düzəlişlər etmək zərurəti ortaya çıxarsa, müqavilə əsasında 50 faizə qədər müəllif qonorarı ödənilə bilər.

8. Estrada və sirk üçün yazılmış əsərlərə görə müəllif qonorarı aşağıdakı qaydalara əməl etməklə ödənilir:

a) 6 və daha çox misradan ibarət olan meyxanalar həcmindən asılı olmayaraq iki rübai kimi götürülür; qısa dialoq (intermediya) üçün nəzərdə tutulan minimum müəllif qonorarı nömrələr arasında əlaqə yaratmaq, yaxud nömrəyə giriş xarakterində yazılmış intermediyalar üçün də tətbiq edilir.

9. Nəşr olunmamış əsərin kütləvi ifası üçün müəlliflə müqavilə (səhnə müqaviləsi) bağlamış müəssisə (təşkilat) aldığı əsəri özünün tabeliyində olan təşkilatlara verə, radio və televiziya ilə ifa edə, yaxud heç bir əlavə qonorar ödəmədən nüsxələrinin sayını artıra bilər. Kütləvi ifaya görə müəllifin qonorar almaq hüququ saxlanılır.

10. Teatrları rəngarəng repertuarla təmin etmək məqsədilə nəşr olunmamış dram və estrada əsərlərinin müəllifin razılığı əsasında Əqli Mülkiyyət Agentliyi vasitəsilə əlyazma şəklində artırılmasına onun nəşri kimi baxılmır. [3]

Belə əsərlərin kütləvi ifasını ilk dəfə həyata keçirən müəssisə (təşkilat) müəllif qonorarı ödəməyə borcludur (əvvəllər müəllif qonorarı ödənilməyibsə).

11. Teatrların, sirklərin, konsert təşkilatlarının və ifaçılıq kollektivlərinin rəhbərləri ilkin ifa hüququnun alınmasına və ya sifariş əsasında yaradılmasına görə müəllif qonorarı ödənilməsini nəzərdə tutan müqavilələri yalnız yuxarı orqanların icazəsindən sonra bağlaya bilərlər.

Sifariş əsasında yaradılan əsərə görə müəllif qonorarı müəlliflərin vərəsələrinə müəyyən olunmuş qaydalar əsasında Əqli Mülkiyyət Agentliyi vasitəsilə verilir.

 İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.                        18 dekabr 2018-ci il tarixli 539 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 21 dekabr 2018-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2735)

2.                        26 oktyabr 2020-ci il tarixli 423 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №10, maddə 1311)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 26 oktyabr 2020-ci il tarixli 423 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №10, maddə 1311) ilə 3-cü hissədən “və Turizm” sözləri çıxarılmışdır.

 

[2] 26 oktyabr 2020-ci il tarixli 423 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №10, maddə 1311) ilə “Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına və ya nəşr olunmamış bu tipli əsərlərin ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının verilməsi Qaydaları”nın 6-cı hissəsindən “və Turizm” sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 18 dekabr 2018-ci il tarixli 539 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 21 dekabr 2018-ci il, № 288, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2735) ilə 4 nömrəli əlavə - “Dram, musiqi, musiqili-dram və ədəbi əsərlərin sifariş əsasında yaradılmasına və ya nəşr olunmamış bu tipli əsərlərin ilk kütləvi ifa hüququnun alınmasına görə müəllif qonorarının verilməsi Qaydaları”nın 10-cu hissəsinin birinci abzasında və 11-ci hissəsinin ikinci abzasında “Müəllif Hüquqları Agentliyi” sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status