AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.01.2007
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
19
ADI
Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-2007, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 63)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
30.01.2007
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
150.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.18-ci, 1.35-ci, 1.38-ci, 1.50-ci, 1.51-ci, 1.52-ci, 1.58-ci və 1.61-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: [1]

1. "Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları", Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Qaydaları", "Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması Qaydaları", "Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası" və "Baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarının Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur). [2]

2.      Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri    A.RASİZADƏ

 

 

Bakı şəhəri, 30 yanvar 2007-ci il

                       № 19

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 30 yanvar tarixli 19 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması [3]

 

QAYDALARI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Bu Qaydalar "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması qaydalarını müəyyən edir. [4]

1.2. Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması məcburidir.

1.3. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi aparılmalıdır. [5]

1.4.       Heyvanların identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması) xərcləri mülkiyyətçilərin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. [6]

1.5.       Heyvandarlıqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər istifadəsində olan heyvanların, heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan mənşəli məhsullar və xammal istehsal, emal, saxlanma və satış obyektlərinin identikləşdirilməsini və heyvanlara identikləşdirmə haqqında şəhadətnamələrin rəsmiləşdirilməsini təmin etməlidirlər. [7]

1.6. Heyvanların identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması) Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) tərəfindən Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya Sistemi (AQTİS) vasitəsilə həyata keçirilir. [8]

1.7. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsi üçün istifadə edilən məlumat və göstəricilər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq, “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminə real vaxt rejimində ötürülür. [9]

 

2. HEYVANLARIN İDENTİKLƏŞDİRİLMƏSİNİN APARILMASI

 

2.1. Heyvanların identikləşdirilməsi onlara fərdi və ya qrup halında identikləşdirmə nömrəsinin və identikləşdirmə haqqında şəhadətnamənin verilməsindən ibarətdir.

İdentikləşdirmə işlərinin aparılması üçün heyvanlar bu Qaydaların 2.7-ci bəndinə uyğun olaraq fərdi qaydada və ya qrup halında nişanlanmalıdırlar. [10]

2.2.    Heyvanların nişanlanması üçün Agentlik tərəfindən müəyyən olunmuş xüsusi tanınma nömrəsindən istifadə edilir. [11]

2.3.    Hüquqi və ya fiziki şəxslər mülkiyyətində olan heyvanların identikləşdirilməsi üçün lazım olan miqdarda nişanlar əldə etməlidirlər. [12]

2.4.    Kənd təsərrüfatı heyvanlarının nişanlanması dövlət baytarlıq müfəttişlərinin nəzarəti altında həyata keçirilir.

2.5.    Hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən yeni heyvanlar əldə olunduqda, onlara məxsus heyvanlar itirildikdə, satıldıqda və ya kəsildikdə (öldükdə) həmin şəxslər müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün dövlət baytarlıq müfəttişinə məlumat verməlidirlər.

2.6. Heyvanların digər şəxslərə satılması və ya verilməsi identikləşdirmə haqqında şəhadətnamənin həmin şəxslərə təqdim edilməsi ilə müşayiət olunmalıdır. [13]

2.7. Kənd təsərrüfatı heyvanları doğulduqdan sonra 1 ay müddətində nişanlanmalıdırlar. İribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların və donuzların nişanlanması hər iki qulağına birka, təkdırnaqlı heyvanların, dəvələrin və qulaq seyvanı kiçik olan xırdabuynuzlu heyvanların nişanlanması mikroçip, quşların nişanlanması isə qrup halında onların saxlanc yerlərinə birka vurulmaqla həyata keçirilir.

2.8.    Birkaların təsviri, mikroçiplərin spesifikasiyası Agentlik tərəfindən müəyyən edilir.

2.9.    Heyvanların nişanlanması onların xarici görünüşünə və estetik zövqə mənfi təsir etməməlidir.

2.10. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının nişanlanmasının yekunu olaraq, dövlət baytarlıq müfəttişi Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya Sistemi (AQTİS) vasitəsilə identikləşdirmə haqqında şəhadətnamə tərtib edir və həmin şəhadətnamə heyvan sahibinə verilir. Heyvanların identikləşdirilməsi haqqında şəhadətnamənin nümunəsi və şəhadətnaməyə daxil edilməli olan məlumatların siyahısı Agentlik tərəfindən müəyyən edilir. [14]

Kənd təsərrüfatı heyvanları təsərrüfat ərazisindən kənara çıxarılaraq başqa bir yerə aparıldıqda, həmin heyvanlara və ya heyvanlar qrupuna Agentlik tərəfindən "Heyvanların (və ya heyvan qrupunun) identikləşdirilməsi haqqında şəhadətnamə" verilir (1 nömrəli əlavə),

 

3. DÖVLƏT  BAYTARLIQ NƏZARƏTİNDƏ  OLAN MƏHSULLARIN İSTEHSAL, TƏDARÜK  (KƏSİM), EMAL, SAXLANMA    SATIŞ  OBYEKTLƏRİNİN, BAZARLARIN    DİGƏR BAYTARLIQ  NƏZARƏTİ  OBYEKTLƏRİNİN  UÇOTUNU  APARMAQ  ÜÇÜN  ONLARIN

İDENTİKLƏŞDİRİLMƏSİ

3.1. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti  obyektlərinin (bundan sonra -  müəssisə)uçota alınması - identikləşdirilməsi üçün həmin müəssisənin mülkiyyətçisi (və ya digər səlahiyyətli şəxs) rayon (şəhər) dövlət baytarlıq orqanına ərizə ilə müraciət edir.

3.2.       Dövlət baytarlıq orqanı tərəfindən müəssisənin identikləşdirilməsi yalnız mülkiyyətçi (və ya digər səlahiyyətli şəxs) və dövlət baytarlıq orqanı arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir.

3.3.       Dövlət baytarlıq orqanı müəssisənin uçota alınması - identikləşdirilməsi üçün həmin   müəssisəyə baxış keçirir, müəssisənin baytarlıq-sanitariya tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etdikdən sonra həmin müəssisənin "Baytarlıq nəzarətində olan müəssisənin identikləşdirilməsi haqqında şəhadətnamə"sini bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsinə uyğun tərtib edir və xüsusi qeydiyyat kitabında müəssisənin mülkiyyətçisinin həmin şəhadətnaməni alması barədə qeyd aparır.

 

4. HEYVANLARIN KARANTİN XƏSTƏLİKLƏRİNİN STATİSTİK UÇOTUNUN APARILMASI VƏ HESABATLARIN VERİLMƏSİ

4.1. Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun aparılmasında məqsəd heyvanlar arasında yayılmış karantin xəstəliklərinin siyahısını tərtib etməkdən, heyvanların xəstəliyinin hərəkətinin və ölüm halları faktlarının toplanmasından ibarətdir.

4.2.    Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik hesabatı bu Qaydaların 3 nömrəli əlavəsində göstərilmiş formaya uyğun hər ay yerli dövlət baytarlıq orqanları tərəfindən hazırlanaraq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə qədər Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinə təqdim edilir.

4.3.    Karantin xəstəliklərinin hesabat formaları iki nüsxədə tərtib olunur. Hesabat formasının bir nüsxəsi yerli dövlət baytarlıq orqanında qalır, digəri isə Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinə göndərilir.

4.4.    Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti təqdim edilmiş hesabatları təhlil edərək onları icmal şəklində hər ay, hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.

 


 

"Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları"na

1 nömrəli ƏLAVƏ [15]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi

Heyvanların (və ya heyvan qrupunun) identikləşdirilməsi haqqında

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

________________________________

___________________________________________________________________________________________

(heyvan (və ya heyvan qrupunun) sahibinin adı (fiziki şəxs üçün - soyadı, adı, atasının adı), ünvanı)

məxsus ____________________________________________________________________________

(heyvanın (və ya heyvan qrupunun) növü)

_____ -li identikləşdirmə kodu verilmişdir.

 

Şəhadətnamənin verilmə tarixi "___"  _________ 200__   il.

 

Rayon (şəhər) dövlət              __________________________

Baytarlıq müfəttişi                               (soyadı, adı, atasının adı)

 

                                                                                      (imza)

 

 

 

     M.Y.

 

 

 


"Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun

və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin

aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan

məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma

və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq

nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların

identikləşdirilməsi Qaydaları"na

2 nömrəli ƏLAVƏ [16]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT BAYTARLIQ XİDMƏTİ RAYON (ŞƏHƏR) BAYTARLIQ İDARƏSİ

Baytarlıq nəzarətində olan müəssisənin identikləşdirilməsi haqqında

ŞƏHADƏTNAMƏ

                                                          №_____________

 

______________________________________________________________________________________________________

                                   (müəssisənin adı, ünvanı fəaliyyət növü)

 

______________________________________________________________________________________________________

                                №-li identikləşdirmə kodu verilmişdir.

 

Şəhadətnamənin verilmə tarixi "__"  _____________ 200__    il.

 

 

Rayon (şəhər) dövlət        _______________________

baytarlıq müfəttişi                   (soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.                                                 (imza)

 

 


"Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının

identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal,

tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti

obyektlərinin  uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları"na

3 nömrəli ƏLAVƏ

 

 

STATİSTİKA HESABATI

Hara göndərilir___________________________________________

                                                 təşkilatın adı, ünvanı

Göndərən  _______________________________________________

          təşkilatın adı, ünvanı

 

HEYVANLARIN KARANTİN XƏSTƏLİKLƏRİNİN STATİSTİK HESABATI

___________________200__ -ci il

 

 

 

Heyvanların növü və xəstəliklərin adı

Xəstəliyin kodu

Hesabat dövründə

Hesabat dövrünün sonuna qalıb

aşkar edilən qeyri-sağlam məntəqə

neçə baş heyvan xəstələnib

neçə baş heyvan ölüb

cəmi qeyri-sağlam məntəqələr

neçə baş xəstə

heyvan

A

B

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Hesabatı tərtib edənin soyadı, adı, atasının adı

“_____”   _________ 200_ -ci il                                 _________________                                                                                          ______________

                                                       (vəzifə)                                                                                                             (imza)

 

Qeyd: Hesabat forması yerli dövlət baytarlıq orqanları tərəfindən hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə qədər Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinə təqdim olunur. Dövlət Baytarlıq Xidməti icmal hesabatı ayın 20-dən gec olmayaraq Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir. [17]

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il   30 yanvar tarixli 19 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması

 

QAYDALARI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Bu Qaydalar "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.0.1-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması yollarmı müəyyən edir. [18]

1.2.  Bütün növ heyvanların, o cümlədən quşların, balıqların və s. heyvanların sağlamlığının qorunmasında, onlardan istehsal edilən məhsulların ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində heyvanların baytarlıq-sanitariya və zootexniki tələblərə uyğun saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə edilməsi bu fəaliyyətlə məşğul olan bütün fiziki və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin borcudur.

 

2. HEYVANLARIN SAXLANMASI, YETİŞDİRİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏ OLUNMASININ TƏŞKİLİ

 

2.1.    Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadəsi ilə məşğul olan iri heyvandarlıq    təsərrüfatlarına və vətəndaşlara mənsub heyvan saxlanan binalar yeraltı suların yaxın olmadığı yerlərdə tikilməli, onların ətrafı hasarlanmalı və  yaşıllaşdırılmalıdır.

2.2.    İri maldarlıq, qoyunçuluq, donuzçuluq , quşçuluq və s. təsərrüfatlarda heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması üçün yaradılan fermalar bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə 2 şöbədən -istehsalat və təsərrüfat şöbələrindən ibarət olmalıdır.

İstehsalat şöbəsində qaramal saxlanan tövlələr, qoyun, donuz və quş damları, təsərrüfat şöbəsində isə yem anbarı, yem sexi və başqa heyvandarlıq obyektləri, o cümlədən baytarlıq məntəqəsi yerləşdirilir.

2.3.    Yeni tikilən heyvandarlıq obyektləri heyvanlar yerləşdirilməmişdən əvvəl təmizlənməli və dezinfeksiya edilməlidir.

2.4.    Müxtəlif növ heyvanların və quşların, eləcə də ayrı-ayrı yaş qrupuna aid heyvanların bir yerdə saxlanmasına yol verilməməlidir.

2.5.    Heyvanların sağlam və gümrah olması, onlardan yaxşı çəki artımı, keyfiyyətli ət,süd məhsulları əldə edilməsi məqsədilə onlar hava cərəyanı yaxşı olan binalarda saxlanmalı, binanın içi və ətrafı vaxtaşırı təmizlənməklə ağardılmalı, dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işləri aparılmalıdır.

2.6.    Heyvanlar keyfiyyətli yemlərlə və içməli su ilə təmin edilməlidirlər.

2.7.    Stasionar şəraitdə saxlanan heyvanlar, xüsusilə boğaz heyvanlar hər gün gəzintiyə buraxılmalıdır.

2.8.  Otlaq şəraitində saxlanan heyvanlar vaxtaşırı qan parazitar xəstəliklərinə görə işlənməlidir.

2.9.       Heyvanların yoluxucu xəstəliklərdən mühafizəsini təmin etmək məqsədilə yeni qəbul  edilən heyvanlar iri heyvandarlıq təsərrüfatlarında təcrid edilmiş halda karantində, vətəndaşlara məxsus olan kiçik təsərrüfatlarda isə ayrı bir yerdə 1 ay müddətində saxlanmaqla, epizootiki vəziyyətləri laboratoriya müayinələri ilə aydınlaşdırıldıqdan sonra   ümumi heyvanlar qrupuna daxil edilməlidir.

2.10.   Karantin müddətində yeni gətirilən heyvanlar arasında hər hansı bir xəstəlik aşkar edilərsə, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsinə təcili məlumat verilməlidir və əhalinin, eləcə də heyvanların sağlamlığına təhlükə yaradan heyvanların zərərsizləşdirilməsi təmin edilməlidir. [19]

2.11.  Hər hansı bir səbəbdən (infeksiyadan başqa) heyvan saxlanan binalar boşaldılarsa, onlar təmizlənib dezinfeksiya, lazım gəldikdə dezinseksiya və deratizasiya edildikdən 5 gün sonra yeni heyvanlar qrupu ilə komplektləşdirilə bilər.

2.12. Ayrı-ayrı heyvanların sağlamlıq durumunun və maddələr mübadiləsinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək məqsədilə onlar planlı şəkildə ildə iki dəfə (yazda və payızda) dispanserizasiyadan   keçirilməlidir. Belə ki, kliniki müayinə, qanın, sidiyin, südün və s. laboratoriya analizləri aparılmalı, yemlənmə və saxlanma şəraitləri öyrənilməli, doğub-törəməyə yaramayan heyvanlar  çıxdaş edilməlidir.

2.13. Tibbi müayinədən keçməyən, vərəmlə xəstə, eləcə də bədənlərində irinli açıq yarası, qoturluğu olan, habelə yaşı 18-ə çatmayan şəxslərin heyvanlara qulluq etməsinə icazə verilmir.

2.14. Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə edilməsi ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər onları həddindən artıq istismar etməməli, ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməməli, əldə edilən peyin kütləsi müvafiq qaydada biotermiki zərərsizləşdirilməlidir.

2.15. Heyvanların növlərindən asılı olmayaraq naxır, sürü və vətəndaşlara məxsus qruplarda saxlanan heyvanlar yalnız sağlam heyvanlardan komplektləşdirilməlidir, onların hər hansı məqsəd üçün istifadəsi baytarlıq mütəxəssislərinin nəzarəti altında həyata keçirilməlidir. [20]

2.16. Heyvanların kəsimini aparmaq üçün xüsusi şəraiti olan yerlər (kəsim sexi və s.) təşkil edilməli, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi işçilərinin icazəsi olmayan və ekspertizadan keçirilməyən ət, süd məhsullarının, eləcə də xammalın satılmasına yol verilməməlidir. [21]

2.17. Yüksək məhsuldar və sağlam heyvanlar, o cümlədən quşlar, arı ailələri yetişdirmək və sanitariya baxımından sağlam məhsul əldə etmək üçün zoobaytarlıq elminin  yeni nailiyyətlərindən, qabaqcıl təcrübədən istifadə edilməli, damazlıq işlərinə ciddi fikir verilməli və mütəmadi olaraq seleksiya işləri aparılmalıdır.

2.18. Bu Qaydaların yerinə yetirilməsində məsuliyyət heyvan sahiblərinin, görülən tədbirlərə nəzarət edilməsi isə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin üzərinə düşür. [22]

 


 

         Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

            2007-ci il   30 yanvar tarixli 19 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması

 

QAYDALARI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏA

 

Bu Qaydalar "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması yollarını müəyyən edir. [23]

 

2. HEYVAN VƏ İNSANLAR ÜÇÜN ÜMUMİ OLAN XƏSTƏLİKLƏRDƏN ƏHALİNİN SAĞLAMLIĞININ QORUNMASI

2.1.    Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə onların həmin xəstəliklər barədə ümumi anlayışları olmalıdır.

2.2.    Həmin şəxslər fəaliyyət göstərdikləri istehsalat, emal, tədarük və s. müəssisələrdə insan və heyvanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq məqsədilə şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər.

2.3.    Heyvan saxlayan şəxslər vaxtaşırı olaraq, heyvanlar arasında epizootiya əleyhinə tədbirlər planına əsasən, ayrı-ayrı xəstəliklərə görə diaqnostik müayinələrin və peyvəndləmə tədbirlərinin aparılmasını təşkil etməli və hər hansı bir qorxulu xəstəlik aşkar edildiyi halda baytarlıq-sanitariya qaydalarına uyğun hərəkət etməlidirlər.

2.4.    Heyvan mənşəli məhsulların istehsalı, tədarükü (kəsimi), saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslər özlərini insan və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorumaq məqsədilə hazırladıqları məhsulların hər bir partiyasının bu xəstəliklərə görə təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün onları baytarlıq-sanitariya ekspertizasından keçirməlidirlər.

2.5. Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə birbaşa məşğul olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının  Səhiyyə Nazirliyi   tərəfindən müəyyən edilmiş qaydaya əsasən mütəmadi tibbi müayinədən keçməlidirlər.

2.6.    Dövlət sanitariya nəzarəti orqanları və sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisələrinin işçiləri Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin işçiləri ilə birlikdə heyvandarlıqla və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, emalı, tədarükü və s. ilə məşğul olan işçilər tərəfindən sanitar-gigiyena qaydalarına əməl edilməsinə ciddi nəzarət etməli, yoluxucu xəstəliklərə tutulmuş şəxslərin orada işləmələrinin qarşısını almalıdırlar. [24]

2.7.    Heyvan və heyvan mənşəli məhsulların istehsalı, emalı, tədarükü, saxlanması, istifadəsi ilə məşğul olan işçilərin öz sağlamlıqlarını qorumaq məqsədilə sanitar və xüsusi geyimləri olmalı, iş vaxtında onlar həmin geyim formalarında  işləməli    həmin  geyimlər  vaxtaşırı  yuyulub  dezinfeksiya edilməlidir.

2.8.     Dövlət sanitariya nəzarəti orqanları və sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisələrininAzərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin xidməti işçiləri mütəmadi olaraq heyvandarlıq işçiləri arasında təhlükəli xəstəliklər barədə maarifləndirici işlər aparmalıdırlar. [25]

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

        2007-ci il  30 yanvar tarixli 19 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi

 

QAYDASI

 

1. Bu Qayda "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 31.0.7-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı formasının tərtibi və təqdim edilməsi yollarını müəyyən edir. [26]

2. Baytarlıq preparatlarının istehsal aprobasiyası, daşınması, saxlanması, idxalı, ixracı, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair hesabatı bu Qaydanın əlavəsindəki formaya uyğun olaraq hər il rübdə bir dəfə hazırlayaraq, hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə qədər Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə (bundan sonra - Agentlik) təqdim edirlər. [27]

3.   Agentlik bu Qaydanın 2-ci bəndində göstərilən hesabatları təhlil edərək, onları icmal şəkildə hər il rübdə bir dəfə, hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir. [28]

 

 


"Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası"na

ƏLAVƏ

 

                Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı

FORMASI

Hesabatı təqdim edən fiziki və hüquqi şəxslər:

adı___________________________________________________

yerləşdiyi rayon(şəhər)_____________________________

ünvanı______________________________________________

fəaliyyət növü_____________________________________

hesabat verən fiziki və hüquqi şəxslərin sayı__________

            (Agentlik doldurulur) [29]

İdarə sənədlərinin təsnifatı üzrə formanın kodu

Müəssisənin identifikasiya (statistik) kodu

 

VÖEN

 

 

 

               

Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi

Sıra

-si

Preparatın adı

Preparatın vü

İstehsal edən ölkənin, şirkət və ya firmanın adı

Ölçü vahidi

Hesabat  dövrünün əvvəlinə qalıq

Mədaxil

Məxaric

Hesabat dövrünün axırına qalıq

A

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hesabat tərtib edənin soyadı, adı, atasının adı_______________

                                                                          _________________                                                  ___________________                                                                                                                                                                       (vəzifə)                                                                              (imza)

  “____” _________   200___ il

 

Qeyd: Hesabat forması fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər Agentliyə təqdim olunur. Agentlik icmal hesabatı ayın 20-dən gec olmayaraq Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.

 

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il   30 yanvar tarixli 19 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarının

 

SİYAHISI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏA

 

Bu Siyahı "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 33.8-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarını müəyyən edir. [30]

 

2. BAYTARLIQDA İŞLƏDİLƏN ƏSAS BAYTARLIQ BİOLOJİ PREPARATLARININ

SİYAHISI

2.1. Vaksinlər

 

1.

Qarayara əleyhinə vaksinlər

2.

İribuynuzlu heyvanlarda bruselyoz əleyhinə vaksinlər                                                                                                                                                                             

3.

Qoyun və keçilərdə bruselyoz və qoçlarda infeksion  epididemit əleyhinə vaksinlər

4.

Heyvanların leptospirozu əleyhinə vaksinlər

5.

Heyvanlarda Salmonelyoz  əleyhinə vaksinlər

6.

Donuzların paratif, pasterelyoz və diplokok  septisemiyası əleyhinə vaksinlər

7.

Xəzdərili   heyvanların, quşların, buzov və çoşkaların formoltiomersal  xəstəliyi əleyhinə vaksin

8.

Heyvanlar və quşlarda  pasterellyoz əleyhinə vaksinlər

9.

Donuzlarda qızıl yel əleyhinə vaksinlər

10.

İri və xırda buynuzlu heyvanların  emfizematoz karbunkul xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

11.

Qoyunlarda bradzot, infeksion enterotoksemiya, yaman keyfiyyətli şiş və quzularda dizenteriya   əleyhinə qatılaşmış polivalent vaksinlər

12.

Qoyunlarda  klostridiozu əleyhinə polivalent vaksin

13.

Buzovların, quzu və çoşkaların diplokok septisemiyası əleyhinə vaksinlər

14.

İri və xırda buynuzlu heyvanların  nekrobakterioz xəstəliyi əleyhinə vaksinlər                                                                                                                                                                             

15.

İribuynuzlu heyvanların, davarların  və dəvələrin dermatomikoz, mikrosporiya və trixofitiya xəstəliyi   əleyhinə vaksinlər

16.

Tetanus əleyhinə qatılaşmış anatoksin

17.

Xlamidioz əleyhinə inaktivasiya edilmiş emulsiyalı vaksin

18.

Quşların spiroxetozu əleyhinə vaksin

19.

İribuynuzlu heyvanlarda teylerioz əleyhinə vaksin

20.

İribuynuzlu heyvanların, davarların və donuzların dabaq xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

21.

İribuynuzlu heyvanların infeksion keratokonyuktivit  xəstəliyi əleyhinə vaksin

22.

İribuynuzlu heyvanların infeksion rinotraxeit xəstəliyi  əleyhinə  vaksin

23.

İribuynuzlu heyvanların paraqrip -3  xəstəliyi əleyhinə vaksin

24.

Qaramalın rota, korona, herpesvirus və eşerixialı diareya xəstəliyi əleyhinə vaksin

25.

İribuynuzlu heyvanlarda taun əleyhinə vaksin

26.

Qoyunların çiçək xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

27.

Çoşkaların anaerob enterotoksemiya xəstəliyi əleyhinə vaksin

28.

Quduzluq əleyhinə vaksinlər

29.

Aueski xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

30.

Donuzların taunu əleyhinə vaksinlər

31.

Donuzların Teşen xəstəliyi əleyhinə  vaksinlər

32.

Ət yeyənlərin taunu əleyhinə vaksinlər

33.

Quşların   infeksion  bronxitinə  qarşı vaksinlər

34.

Quşların bursal xəstəliyi (Qamboro)   əleyhinə vaksinlər

35.

Quşların Nyukasl xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

36.

Quşların infeksion bronxiti, Nyukasl xəstəliyi və yumurtlamanın azalması sindromu əleyhinə vaksin

37.

Quşların infeksion ensefalomit və çiçək xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

38.

Quşların larinqotraxeiti  əleyhinə vaksinlər

39.

Quşların Marek xəstəliyi əleyhinə vaksinlər

40.

Quşların infeksion bursal və viruslu artriti əleyhinə vaksinlər

 

             2.2. Serumlar

1.

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının Eşerixiozuna qarşı antiadgeziv  və antitoksik  serum

2.

Qarayara əleyhinə serumlar

3.

Prisipitasiyaedici  qarayara serumu

4.

Salmonellyozlara qarşı polivalent antitoksiki serum

5.

İribuynuzlu heyvanların rinotraxeiti, paraqrip 3, viruslu diareya, adenoinfeskiyasına qarşı serum

6.

İribuynuzlu heyvanların pasterelyozuna, salmonelyozuna, paraqrip -3 və infeskion rinotraxeitinə qarşı serumlar

7.

Dabağın seroloji diaqnostikasında işlədilən spesifik serumlar

8.

Heyvanların leptospirozu əleyhinə  serumlar

9.

Buzovların, quzuların, qoyun və  quşların paratifi və kolibakteriozu əleyhinə  polivalent antitoksiki serum

10.

Buzovların, çoşkaların, quzuların, qoyun və quşların paratifi əleyhinə polivalent

11.

Aqqlyutinasiyaedici kampilobakterioz serumu

12.

Aqqlyutinasiyaedici listerioz serumu

13.

Lyumenesiyaedici listerioz serumu

14.

Pozitiv ovis serumu

15.

Neqativ serum

16.

Donuzların qızıl yeli əleyhinə serum

17.

Buzovların, quzu və çoşkaların diplokok septisemiyası əleyhinə serum

18.

Pozitiv manqo serumu

19.

Flyurostentli antirabik qlobilin  FAQ -1

20.

Xlamidiozun törədicisinin diaqnostikası üçün flyuronstetli qlobilin və nəzarəti serumlar qrupu dəsti

21.

Komplimentin birləşməsi reaksiyası üçün hemolitik serum

 

2.3. Antigenlər

                                                                         

1.

Yeni doğulmuş buzovların kolibakteriozunun profilaktikası üçün protektiv

2.

Aqqlyutinasiya reaksiyası üçün kampilobakteriozlu  antigen

3.

Seroloji reaksiyalar üçün dabaq antigenləri

4.

Manqo xəstəliyinə görə plastinkalı AR üçün antigen

5.

Prisipitasiya reaksiyası (Askoli) üçün qarayara antigeni

6.

Heyvan və quş xəstəliklərinin diaqnostikası üçün işlədilən diaqnostikumlar

7.

Brusellin

8.

Mallein

9.

Tuberkulin

10.

Bakteriofaqlar

 

3. BAYTARLIQDA  İŞLƏDİLƏN GÜCLÜ TƏSİREDİCİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN

SİYAHISI

 

1. Amprolium

2. Albendazol

3. Amoksinyekt

4. Adrenokortikosteroid hormon, inyeksiya üçün

5. Azidin

6. Adrenalin hidroxlorid məhlulu

7. Akseroftol məhlulu

8. Aminazin məhlulu

9. Ampioks

10. Asetilxolin-xlorid

11. Aerodit

12. Baykoks

13. Baytril

14. Berenil

15. Brevikollin

16. Belladonna tinktura

17. Dezoksikortikosteron – asetat

18. Dezoksikortikosteron - asetat məhlulu

19. Diklosasillin (natrium duzu)

20. Dimedrol

21. Disulformin

22. Etonium

23. Ekmolin

24. Emqal

25. Erqotin

26. Etaminal natrium (nembutal)

27. Flavomisin

28. Farmazin

29. Fenbendazol

30. Fenol maye

31. Fenol xalis

32. Flavakridin hidroxlorid (tripaflavin)

33. Fradizin

34. Ftazin

35. Heksenal

36. Hidrogen peroksidin qatı məhlulu

37. Xlorid turşusu

38. Xiniofon (yatren)

39. Xloralhidrat

40. Xloroform

41. İzoniazid (tubazil)

42. İmizol

43. Koksisan

44. Kolivet

45. Kolmik E

46. Kanavetin

47. Karbon 4 -xlorid

48. Koksidin

49. Kliramin

50. Klopidol - 25

51. Kortizon

52. Kortizon-asetat

53. Qeomisin

54. Qrizeofulvin

55. Levamizol

56. Mastijet Fort

57. Meqestrol asetat

58. Mepatar

59. Metilurasil

60. Morfovetin

61. Naqanin

62. Novosin

63. Noroleandomiksin

64. Oksitetrasiklin

65. Oksitosin

66. Olemorfovetin

67. Panakur

68. Poliverkan

69. Penersin A

70. Pituitrin

71. Pituitrin, inyeksiya üçün

72. Proqesteron

73. Rolenol

74. Rompun

75. Sakoks

76. Solvovetin

77. Sarı civə oksidi

78. Spektam

79. Suisinxron

80. Sinestrolun yağda məhlulu

81. Tilozin

82. Tilozin tartarat

83. Tilozin Qanadeksil inyeksiya məhlulu

84. Testosteron propionatın yağda məhlulu

85. Tetramizol

86. Tiamutin

87. Trimetosul

88. Terravetin – 500

89. Tetasin kalsium

90. Tetraxlorid

91. Tiopental - natrium

92. Tireoidin

93. Trimekain

94. Trimerazin

95. Trixopol

96. Vermitan

97. Veriben

98. Vetoflok

99. Vetrimoksin

 

 

4. BAYTARLIQDA İSTİFADƏ EDİLƏN BİOLOJİ VƏ GÜCLÜ TƏSİREDİCİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN BURAXILMASI

 

4.1.  Bu Siyahının 1-ci bölməsində göstərilən bioloji preparatların tətbiqi baytar mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və bu preparatlar reseptsiz buraxılır.

    4.2. Bu Siyahının  2-ci bölməsində göstərilən güclü təsiredici dərman vasitələri baytar  mütəxəssislərinin yazdığı reseptlər  əsasında buraxılır.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       7 iyul 2008-ci il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 673)

2.       13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227)

3.       1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721)

4.       10 aprel 2020-ci il tarixli 137 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 aprel 2020-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №4, maddə 484)

5.       21 sentyabr 2020-ci il tarixli 349 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 sentyabr 2020-ci il, № 194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 9, maddə 1222)

6.       30 oktyabr 2021-ci il tarixli 329 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1196)

7.       21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679)

8.       7 mart 2023-cü il tarixli 78 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 10 mart 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 14 mart 2023-cü il, № 56)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə preambuladan “1.18-ci,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[2] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə 1-ci hissədə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi” sözləri “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın adında “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi” sözləri “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.1-ci bəndindən “1.18-ci,” sözləri çıxarılmışdır və həmin bəndində “heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun aparılması, kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsi, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin identikləşdirilməsi yollarını” sözləri “heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması qaydalarını” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 sentyabr 2020-ci il tarixli 349 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 sentyabr 2020-ci il, № 194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 9, maddə 1222) ilə Qərarla təsdiq edilmiş “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 1.1-ci bəndində “tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.38-ci, 1.51-ci və 1.52-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə” sözləri “26.1-ci maddəsinə əsasən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.3-cü bəndi, 3-cü və 4-cü hissələri ləğv edilmişdir.

 

[6] 7 iyul 2008-ci il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 673) ilə «Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları»nın 1.4-cü bəndindən «və bioloji preparatlar» sözləri çıxarılmışdır.

 

1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.4. Heyvanların, heyvandarlıq müəssisələrinin, bazarların, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin istehsal, tədarük, saxlanma, emal və satış yerlərinin, həmçinin heyvanlar üçün yem və bioloji preparatlar istehsalı obyektlərinin (bundan sonra - baytarlıq nəzarətində olan obyektlər) identikləşdirilməsi xərcləri mülkiyyətçilərin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

[7] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.5-ci bəndindən “, heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan mənşəli məhsullar və xammal istehsal, emal, saxlanma və satış obyektlərinin” sözləri çıxarılmışdır.

21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 1.5-ci bənddə “onlara baytarlıq şəhadətnamələrinin” sözləri “heyvanlara identikləşdirmə haqqında şəhadətnamələrin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.6-cı bəndin birinci abzasında “Dövlət Baytarlıq Xidməti (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Xidməti)” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti)” sözləri ilə, 1.6-cı bəndin ikinci abzasında, 2.2-ci bənddə, 2.10-cu bəndin ikinci abzasında, 4.2-ci, 4.3-cü, 4.4-cü bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1.6-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.6. Baytarlıq sahəsində identikləşdirmə işlərinin, uçot və hesabatların aparılmasını, heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti) həyata keçirir.

Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti baytarlıq nəzarətində olan obyektlərin identikləşdirilməsi üçün tədbirlər görməli, habelə həmin obyektlərin vahid kompüter bazasını yaratmalı və respublikanın rayonları üzrə identikləşdirmə kodlarını müəyyən etməlidir.

21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 1.6-cı bəndə “tərəfindən” sözündən sonra “Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya Sistemi (AQTİS) vasitəsilə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 10 aprel 2020-ci il tarixli 137 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 aprel 2020-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №4, maddə 484) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”na yeni məzmunda 1.7-ci bənd əlavə edilmişdir.

21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 1.7-ci bənddə “daxil edilir” sözləri “real vaxt rejimində ötürülür” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 2.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.1.             Heyvanların identikləşdirilməsi kənd təsərrüfatı heyvanlarının pasportlaşdırılmasından və hər bir kənd təsərrüfatı heyvanlarına fərdi identikləşdirmə nömrəsinin verilməsindən ibarətdir.

İdentikləşdirmə işlərinin aparılması üçün heyvanlar fərdi qaydada birkalanmalıdır (nişanlanmalıdır).

 

[11] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 2.2-ci bəndində “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir.

21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 2.2-ci, 2.4-cü və 2.9-cu bəndlərdə “birkalanması (nişanlanması)” sözləri “nişanlanması” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 2.3-cü bənddə “birkalar (nişanlar)” sözləri “nişanlar” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 2.6-cı bənddə “baytarlıq pasportunun” sözləri “identikləşdirmə haqqında şəhadətnamənin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 2.10-cu bəndin ikinci abzasında “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri və üçüncü abzasında “dövlət baytarlıq orqanı” sözləri “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir.

21 iyun 2022-ci il tarixli 238 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 23 iyun 2022-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 6, maddə 679) ilə “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması Qaydaları”nın 2.7-ci, 2.8-ci və 2.10-cu bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

2.7. İribuynuzlu heyvanlar, atlar, dəvələr ən geci doğulduqdan sonra 4 ay müddətində, donuzlar, qoyun və keçilər 2 ay müddətində, damazlıq quşlar isə 5 aylıq yaşda olduqda nişanlanmalıdırlar.

İribuynuzlu heyvanların, donuzların, qoyunların və keçilərin nişanlanması hər iki qulağına birka, atların və dəvələrin nişanlanması qulağın daxili səthinə tatuirovka, damazlıq quşların nişanlanması isə ayaqlarına halqa vurulmaqla həyata keçirilir.

2.8. Birkaların üzərinə həkk olunmuş rəqəmlər iribuynuzlu heyvanlarda 10 metr, davar və donuzlarda isə 5 metr məsafədən oxunmalıdır.

2.10. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının birkalanmasının (nişanlanmasının) yekunu olaraq, dövlət baytarlıq müfəttişi baytarlıq pasportunu tərtib edir və xüsusi qeydiyyat kitabında heyvan sahibinin həmin pasportu alması barədə qeyd aparır.

Baytarlıq pasportunun nümunəsi və pasporta daxil edilməli olan məlumatların siyahısı Agentlik tərəfindən müəyyən edilir.

 

[15] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 1 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi” sözləri “Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi və bu məqsədlə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması” sözləri ilə, adında “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti Rayon (şəhər) Baytarlıq İdarəsi” sözləri “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir və mətnindən “Rayon (şəhər)” sözləri çıxarılmışdır.

 

[16] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 2 və 3 nömrəli əlavələr ləğv edilmişdir.

 

[17] 13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227) ilə “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları”nın 3 nömrəli əlavə - “Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik hesabatı”nın “Qeyd”ində (hər iki halda) ismin müvafiq hallarında “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 21 sentyabr 2020-ci il tarixli 349 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 sentyabr 2020-ci il, № 194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 9, maddə 1222) ilə “Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Qaydaları”nın 1.1-ci bəndində “tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.35-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə” sözləri “19.0.1-ci maddəsinə əsasən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[19] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Qaydaları”nın 2.10-cu bəndində “ərazinin dövlət baytarlıq orqanına” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 7 mart 2023-cü il tarixli 78 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 10 mart 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 14 mart 2023-cü il, № 56) ilə “Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Qaydaları”nın 2.15-ci bəndində “baytar işçilərinin” sözləri “baytarlıq mütəxəssislərinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Qaydaları”nın 2.16-cı bəndində “baytarlıq xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunması Qaydaları”nın 2.18-ci bəndində “dövlət baytarlıq orqanlarının” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 21 sentyabr 2020-ci il tarixli 349 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 sentyabr 2020-ci il, № 194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 9, maddə 1222) ilə “Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması Qaydaları”nın 1-ci hissəsinin birinci abzasında “tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.50-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə” sözləri “25-ci maddəsinə əsasən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması Qaydaları”nın 2.6-cı bəndində “baytar” sözü və 2.8-ci bəndində “baytarlıq xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 oktyabr 2021-ci il tarixli 329 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1196) ilə “Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması Qaydaları”nın 2.6-cı bəndində “Sanitar-epidemioloji xidmətin” sözləri “Dövlət sanitariya nəzarəti orqanları və sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 30 oktyabr 2021-ci il tarixli 329 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1196) ilə “Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklərdən qorunması Qaydaları”nın 2.8-ci bəndindəSanitar-epidemioloji” sözü “Dövlət sanitariya nəzarəti orqanları və sanitariya-epidemioloji xidmət müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 21 sentyabr 2020-ci il tarixli 349 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 sentyabr 2020-ci il, № 194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 9, maddə 1222) ilə “Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”nın 1-ci hissəsində “tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.58-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə” sözləri “31.0.7-ci maddəsinə əsasən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227) ilə Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”nın 2-ci hissədə “Dövlət Baytarlıq Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Xidməti)” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”nın 2-ci hissəsində “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti)” sözləri “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə (bundan sonra - Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227) ilə Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”nın 3-cü hissədə “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”nın 3-cü hissədə “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 13 fevral 2015-ci il tarixli 38 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 fevral 2015-ci il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №2, maddə 227) ilə Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”nın 3-cü hissədə “Dövlət Baytarlıq Xidməti” sözləri “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 dekabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 5 dekabr 2018-ci il, № 274, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2721) ilə “Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı forması və təqdim edilməsi Qaydası”na əlavə - “Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı Forması”nda ismin müvafiq hallarında “Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti” sözləri ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 21 sentyabr 2020-ci il tarixli 349 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 sentyabr 2020-ci il, № 194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 9, maddə 1222) ilə “Baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarının Siyahısı”nın 1-ci hissəsinin birinci abzasında “tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.61-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə” sözləri “33.8-ci maddəsinə əsasən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status