×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
01.10.2007
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
411-IIIQ
ADI
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-2007, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 929)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
31.10.2007
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
430.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi, xid-məti və xüsusi pasportlara nıalik vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş  Krallığı Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında  diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında" 2007-ci il mayın 3-də Rabat şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2007-ci il

411-IIIQ

 

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik vətəndaşların vizasız gediş-gəlişi haqqında

 

SAZİŞ

 

Bundan sonra "Tərəflər" adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti,

iki dövlət arasında dostluq münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək niyyəti ilə,

etibarlı diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik olan vətəndaşlarının iki dövlət arasında gediş-gəlişinin və yerdəyişməsinin asanlaşdırılması arzusunda olaraq,

aşağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:

 

Maddə 1

 

1. Etibarlı diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik olan Azərbaycan Respublikası və Mərakeş Krallığı vətəndaşları, habelə adları onların pasportlarında qeyd olunan yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər, Razılığa gələn digər Tərəfin dövlətinin ərazisinə 90 (doxsan) gün ərzində vizasız daxil ola, orada qala, oradan gedə və tranzit qaydada həmin ərazidən keçə bilərlər.

2. Tərəflərin dövlətlərinin vətəndaşlarının qalma müddətinin uzadılması, qəbul edən dövlətin səlahiyyətli orqanlarının icazəsindən asılı olaraq, göndərən dövlətin qəbul edən dövlətdəki səfirliyinin müraciəti əsasında həyata keçirilir.

 

Maddə 2

 

1. Bir dövlətin ərazisində diplomatik və ya konsulluq missiyalarında və ya beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliklərin üzvü olan, 1-ci maddədə göstərilən etibarlı pasportlara malik digər Tərəfin dövlətinin vətəndaşları Razılığa gələn digər Tərəflərin ərazisinə viza tələblərindən azad şəkildə daxil ola və maksimum 90 (doxsan) gün ərzində orada qala bilərlər. Bu vaxt ərzində həmin şəxslər yerləşmə dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi ilə zəruri akkreditasiya prosedurunu tamamlamalıdırlar.

2. Bu maddənin birinci bəndinin müddəaları həmçinin diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik olan şəxslərin yaxın ailə üzvlərinə münasibətdə, onlar özləri eyni pasportlardan istifadə etdikləri halda tətbiq edilir.

 

Maddə 3

 

Etibarlı diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik olan hər iki Tərəfin vətəndaşları digər Tərəfin dövlətinin ərazisinə istənilən beynəlxalq sərhəd-buraxılış məntəqələrindən daxil ola və oradan çıxa bilərlər.

 

Maddə 4

 

Bir Tərəfin dövlətinin vətəndaşına məxsus diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlar digər Tərəfin dövlətinin ərazisində itdikdə və ya korlandıqda, həmin pasportun sahibi digər Tərəfin Xarici İşlər Nazirliyini bu barədə məlumatlandırmalıdır və həmin şəxsə münasibətdə yeni səyahət sənədi tərtib olunacaqdır. Həmin səyahət sənədi ilə çıxış qəbul edən dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq icazəsi ilə həyata keçirilir.

 

Maddə 5

 

Etibarlı diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlara malik olan bir Tərəfin dövlətinin vətəndaşları digər Tərəfin ərazisində qüvvədə olan qanunlara və qaydalara əməl etməlidirlər.

 

Maddə 6

 

Tərəflər milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ictimai asayişin qorunması üçün və ya vətəndaşların sağlamlığına təhlükə olduqda, bu Sazişin tətbiqini müvəqqəti, tamamilə və ya qismən dayandırmaq hüququnu özündə saxlayırlar. Tərəflər bu Sazişin tətbiqinin dayandırılması və onun yenidən qüvvəyə minməsi haqqında qərar barədə dərhal, 48 saatdan gec olmayaraq, diplomatik kanallar vasitəsilə bir-birini məlumatlandırırlar.

 

Maddə 7

 

Hər bir Tərəf digər Tərəfin "persona non grata" və ya arzuolunmaz şəxslərini öz dövlətinin ərazisinə qəbul etməkdən imtina etmək və ya həmin şəxslərin öz ərazisində qalmasını ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

 

                                                                 Maddə 8

 

1. Tərəflərin Xarici İşlər Nazirlikləri bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra 30 gün müddətində diplomatik kanallar vasitəsilə Sazişin şamil edildiyi pasportların nümunələrini mübadilə edəcəklər.

2. Tərəflər dövriyyəyə yeni diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportlar buraxdıqları halda onların qüvvəyə minməsindən ən azı 30 gün əvvəl onların xarici işlər nazirlikləri diplomatik kanallar vasitəsilə bu pasportların nümunələrini mübadilə edirlər.

 

 

      Maddə 9

 

Bu Sazişin müddəalarının yerinə yetirilməsi və tətbiq edilməsində yarana bilən hər hansı anlaşılmazlıq və mübahisə Tərəflər arasında danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll ediləcəkdir.

 

Maddə 10

 

Bu Sazişə hər hansı əlavə və dəyişikliklər Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında edilə bilər. Belə əlavə və dəyişikliklər bu Sazişin ayrılmaz hissəsi olan ayrı-ayrı protokollar formasında rəsmiləşdiriləcək və bu Sazişin 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada qüvvəyə minəcəkdir.

 

Maddə 11

 

1. Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır və Tərəflərin nota mübadiləsi həyata keçirməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minəcəkdir.

2. Tərəflərdən biri bu Sazişin qüvvəsini ləğv etmək niyyəti barədə istənilən vaxt digər Tərəfə diplomatik kanallarla yazılı şəkildə xəbər verə bilər. Saziş belə bildirişin alındığı tarixdən 6 (altı) ay sonra qüvvədən düşür.

Bu Saziş Rabat şəhərində 3 may 2007-ci ildə iki əsl nüsxədə Azərbaycan, ərəb və ingilis dillərində imzalanmışdır və bütün mətnlər autentikdir.

Bu Sazişin təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandıqda ingilis dilindəki mətnə üstünlük veriləcəkdir.

 

 

Azərbaycan Respublikası                                                                                                     Mərakeş Krallığı

   Hökuməti adından                                                                                                            Hökuməti adından

                (imza)                                                                                                                                  (imza)

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status