×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.05.1994
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
185
ADI
Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks proqramın həyata keçirilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
070.000.000
010.000.000
230.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks proqramın həyata keçirilməsi haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə respublikanın sosial-iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər şəraitində əhalinin daha həssas təbəqəsi olan əlilliyi olan şəxslərə qayğının artırılmasını və onların sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks proqram” təsdiq edilsin.

2. İqtisadiyyat Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Elm və Təhsil Nazirliyinə, Mədəniyyət Nazirliyinə, Ticarət Nazirliyinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, aidiyyəti idarə və təşkilatlara tapşırılsın ki, proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər. [2]

 

Baş nazir S. Hüseynov

 

Bakı şəhəri, 10 may 1994-cü il

                     № 185

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1994-cü il 10 may tarixli 185 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks

 

P R O Q R A M [3]

 

1. Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi sisteminin məqsəd və vəzifələri [4]

 

Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində respublikanın iqtisadi və sosial həyatında baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar əhalinin, xüsusilə onun ən çox qayğı tələb edən təbəqəsi olan əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi mərkəzi və yerli dövlət idarəetmə orqanlarının qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. [5]

“Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar bu sahədə müəyyən işlər görülsə də, istehsalın həcminin azalması, qiymətlərlə gəlirlər arasında tarazlığın pozulması və bir sıra digər obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən respublikada yaşayan 240 min əlilliyi olan şəxsin bir çox problemləri həll olunmamış qalır, yaşayış minimumu ilə minimum əmək haqqının səviyyəsi arasında olan fərqin artması nəticəsində bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslərin, əmək şikəstlərinin, ümumi xəstəlik nəticəsində əlilliyi müəyyən olunan şəxslərin, hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin, karların və korların minimum həyat səviyyəsinin təmin olunmasında böyük çətinliklər mövcuddur. [6]

Cəmiyyətin əmək qabiliyyətini itirmiş üzvləri üçün təxirəsalınmadan etibarlı sosial təminatlar sistemi yaradılmalı, yaşayış minimumundan aşağı olmayan həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədilə pensiya, müavinət, təqaüd və başqa sosial ödənişlərdən əlavə ictimai istehlak fondlarından imtiyazlı istifadə, pul gəlirlərinin indeksləşdirilməsi, müxtəlif növ dotasiyalar və güzəştli qiymətlərə satılan məhsullar hesabına əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi həyata keçirilməlidir. [7]

Yerli idarəetmə orqanları sosial müdafiə sisteminin dövlət yardımı (pensiya, müavinət və sosial ödəmə şəkilində) əsasında əhalinin əmək qabiliyyəti olmayan və sosial cəhətdən zəif təmin olunan təbəqəsi olan əlilliyi olan şəxslərin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə yol verilməməli, bu məqsədlər üçün sosial təminatları gücləndirməli, əlilliyi olan şəxslərin bacara biləcək əmək və əlavə gəlir əldə etmək hüquqlarını müdafiə etməlidirlər.

Mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları və əmək kollektivləri səviyyəsində təminatların inteqrasiyası, onların vahid sosial müdafiə sistemində birləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Respublika səviyyəsində dövlət orqanları tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiə sisteminin formalaşmasının ümumi prinsipləri müəyyənləşdirilməli, respublika üzrə hesablanmış yaşayış minimumu əsasında sosial təminatların: əmək haqqının, pensiyaların, müavinətlərin, təqaüdlərin minimumu təyin olunmalıdır. Bu təminatlar respublikanın bütün ərazisində məcburi həyata keçirilməli, yerli hakimiyyət orqanları, müəssisə və təşkilatların əmək kollektivləri yerli şəraitləri və xüsusiyyətləri nəzərə almaqla əlilliyi olan şəxslərin yaşayış səviyyəsini yüksəltmək üçün əlavə sosial yardım fondları yaratmaq istiqamətində məqsədyönlü iş aparmalıdırlar.

Əlilliyi olan şəxslərin ən vacib sosial-məişət ehtiyaclarının ödənilməsində onların şəxsi gəlirlərinin rolu gücləndirməli, ictimai istehlak fondları ilk növbədə əlilliyi olan şəxslərə sosial yardım edilməsinə yönəldilməlidir.

Sosial normativlər əsasında bu fondların hesabına göstəriləcək pulsuz yardımların və xidmətlərin təminatlı səviyyəsi müəyyənləşdirilməli, həmin fondların formalaşması və bölüşdürülməsi onların strukturlarında əsaslı dəyişikliklər etməyə və əhalinin əmək qabiliyyəti olmayan təbəqələrinin müdafiəsinə yönəldilən vəsaitlərin payının artmasına şərait yaratmalıdır.

Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün çevik sistem yaradılmalı, bu sistem bazar münasibətləri şəraitində sosial-iqtisadi proseslərin inkişaf dinamikasını nəzərə alınmalı, sosial gərginliyin yaranmasının mümkün ola biləcək səbəblərinin profilaktikasını təmin etməli, sosial sahədə baş verə biləcək mənfi hallar və təzahürləri qabaqlamalıdır.

Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsini təmin etmək üçün yerli proqramların işlənib həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yerli proqramların həyata keçirilməsində müxtəlif sosial yardım fondlarından əlilliyi olan şəxslər üçün ərzaq və qeyri-ərzaq mallarına imtiyazlar (pulsuz və yaxud güzəştlə), talonlar tətbiq edilməsindən; onların dərmana, mənzilə, kommunal xidmətlərinə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən istifadə etməyə görə verilən haqdan bütünlüklə və ya qismən azad olunmasından; tənha əlilliyi olan şəxslər üçün xeyriyyə yeməkxanaları qovşağının təşkilindən; onlara mənzil sahəsi alınmasına və fərdi tikinti üçün güzəştli kredit və borcların verilməsindən; şəxsi yardımçı və ya kəndli (fermer) təsərrüfatının yaradılması üçün torpaq sahələrinin ayrılmasından geniş istifadə olunmalıdır. [8]

Bu sahələrdə tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün yerli idarəetmə orqanlarının tərkibində müvafiq bölmələrin yaradılması, müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi işində əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin canlandırılması məqsədəuyğun məsələlərlə həll olunmalıdır. Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi yolunda rayon və şəhərlərdə sosial proqramlar fondunun yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fondlarda dövlət büdcəsinin vəsaitləri, yerli müəssisə, təşkilat və kooperativlərin ayırmaları, borc və kreditlər üçün alınan faiz haqqları, ictimai təşkilatların və ayrı-ayrı vətəndaşların xeyriyyə məqsədilə aldıqları pul vəsaitləri toplana bilər. [9]

 

 

2. Əlilliyi olan şəxslərin işə düzəldilməsi və onların əməyindən istifadə edilməsi [10]

 

Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinin təşkili işində onların işə düzəldilməsi və əməyindən istifadə üçün müvafiq şərait yaradılması əsas istiqamətlərdən biri olmalıdır.

Yerli idarəetmə orqanları, əlilliyi olan şəxslərin ictimai təşkilatları ərazilərində fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatlarda münasib boş iş yerlərini müəyyənləşdirməli, əlilliyi olan şəxslərin birinci növbədə işə düzəldilməsini təmin etməlidirlər. [11]

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun yerli orqanları sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər üçün kvota ilə müəyyən edilmiş iş yerlərinə həkim-əmək ekspert komissiyasının rəyinə əsasən əlilliyi olan şəxslərin göndərilməsini təmin etməli, müvafiq nazirliklər, baş idarələr, konsernlər, əlilliyi olan şəxslərin ictimai təşkilatları ilə birlikdə “Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq ərazi və respublika məşğulluq proqramlarında əlilliyi olan şəxslərin işləməsi üçün xüsusi müəssisə, sex, sahə və iş yerləri yaradılmasını nəzərdə tutmalıdırlar. [12]

Yeni istifadəyə verilən müəssisələr və sexlərdə əlilliyi olan şəxslərin əmək qabiliyyətlərinə uyğun olaraq iş yerləri müəyyənləşdirilməli, onlar işə qəbul edildikdən sonra əhalinin digər təbəqələrinin işə götürülməsinə başlanmalıdır. Nazirliklər və idarələr ictimai bina və qurğuların, eləcə də əlilliyi olan şəxslərin işləməsi üçün nəzərdə tutulan binaların layihələşdirilməsində, həmçinin tikilməkdə və istifadədə olan binalarda, əlilliyi olan şəxslərin bu binalara rahat daxil ola bilmələri və otaqlardan istifadə etmələri üçün əlilliyi olan şəxslərin ictimai təşkilatları ilə razılaşdırılmış xüsusi qurğuların tətbiqini təmin etməlidirlər.

 

3. Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası və sağlamlığının möhkəmləndirilməsi [13]

 

Yerli idarəetmə orqanları və müvafiq nazirlik, baş idarələr Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi əlilliyi olan şəxslərin bərpa müalicəsini təşkil etmək və baş verəcək xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə sənaye müəssisələrinin, kolxoz və sovxozların, əmək kollektivlərinin razılığı ilə mövcud binaların hesabına sağlamlıq mərkəzləri və bədən tərbiyəsi-sağlamlıq kompleksləri yaratmalıdırlar. [14]

Əlilliyi olan şəxslərin ailəvi istirahəti üçün pansionatlar, istirahət evləri və digər sağlamlıq müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi təşkil edilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi müvafiq nazirlik, baş idarə, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi və yerli idarəetmə orqanları ilə birlikdə respublikanın regionları və ən mühüm xalq təsərrüfatı sahələri üzrə ilkin əlilliyin strukturunu və əlilliyi olan şəxslərin tibbi sosial reabilitasiyasının vəziyyətini dərindən təhlil etməlidir. [15]

Əlilliyin profilaktikası və əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi sahəsində görüləsi işlər aşağıdakıları əhatə etməlidir:

tibbi xidmətin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması;

sənaye və kənd təsərrüfatında əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması;

ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji təmizliyin qorunması;

ana və uşaqların mühafizəsi;

sağlam həyət tərzinin geniş tətbiqi;

yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və bu məqsədlə bütün növ nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlıq kurslarının işinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması və yol örtüyünün qaydaya salınması; [16]

uşaq travmatizminə qarşı mübarizə;

əhali arasında baş verə biləcək təbii fəlakətlərdən (zəlzələ, tufan, daşqın və s.) qorunmaq üçün lazımı təlim keçirilməsi;

şəhər və rayon kommunal təsərrüfat xidmətinin lazımi texnika və nəqliyyatla (qar təmizləyən, qum səpən və s. maşınlar) təmin olunması.

Yerli idarəetmə orqanları aidiyyəti dövlət tibb müəssisələri ilə birlikdə yaşayış yerlərində əmək qabiliyyəti olmayan vətəndaşlara həkimlərin və tibb bacılarının müntəzəm nəzarətini təmin etməlidirlər. Tibb tədris müəssisələrinin şagirdlərinin tələbələrin vətəndaşlara evlərdə tibbi-sosial yardım göstərməyə cəlb olunmaları diqqətəlayiqdir. Əlilliyi olan şəxslərə yardım edilməsi üçün sahə xəstəxanalarından istifadə edilməli, əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət və ya reabilitasiya müəssisələri ixtisaslı tibb kadrları ilə komplektləşdirilməlidir. [17]

Əlilliyi olan şəxslərə sağlamlıq ocaqlarına göndərişlərin verilməsi mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməlidir.

 

4. Əlilliyi olan şəxslərin təhsilə cəlb edilməsi məsələləri [18]

 

Bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunu təmin etmək üçün onlar ilk növbədə təhsil sisteminə cəlb olunmalıdırlar. Əlilliyi olan şəxslərin kateqoriyalardan asılı olaraq təhsilin müxtəlif formaları təşkil edilməli, fiziki cəhətdən zəif inkişaf etmiş, ruhi əsəb xəstəliklərinə tutulmuş, lal, kar və kor uşaqlar üçün mövcud xüsusi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilməli, istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində əlilliyi olan şəxslər üçün ixtisasartırma kursları təşkil olunmalıdır. Bu kateqoriyadan olan əlilliyi olan şəxslərin təhsili ilə bağlı bütün məsələlər dövlət səviyyəsində həll edilməli və onların maliyyələşdirilməsi dövlət hesabına həyata keçirilməlidir. [19]

 

 


 

5. Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər [20]

 

Tədbirlər

İcra müddəti

Məsul idarə və təşkilatlar

1

2

3

5.1. Əmək məşğulluğunun təmin edilməsi

 

 

Əlilliyi olan şəxslərin aktiv məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə müvafiq istehsal müəssisələrində əlilliyi olan işçilərin kvotasının müəyyən edilməsi [21]

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

Əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətləri,

Həmkarlar ittifaqları

Müəssisələrdə işçilərin və ya ştatın ixtisarı vaxtı bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslərə öz peşələri üzrə işdə qalmaq hüququ, müəssisə fəaliyyətini dayandırdıqda və ya ləğv etdikdə əlilliyi olan şəxslərin işə düzəlməsinə üstünlük verilməsi

daimi

Nazirliklər, komitələr, şirkətlər, konsernlər, baş idarələr, müəssisə və təşkilatlar *

Əlilliyi olan şəxslərin özünüməşğulluğa cəlb edilməsinin genişləndirilməsi [22]

daimi

Müəssisə və təşkilatlar, Yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi [23]

İşçilərin sayının 30 faizdən çoxu əlilliyi olan şəxslər olan müəssisələrin xammalda təchizatının ilk növbədə və tam həcmdə təmin edilməsi

daimi

İqtisadiyyat Nazirliyi, Material Ehtiyatları Nazirliyi, ”Xalq üçün mallar” Dövlət Konserni və digər təchizat təşkilatları

Müəssisələrin sərbəst vəsaitinin kollektivlərin razılığı ilə ilk növbədə əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin olunacaqları yeni sexlərin tikilməsinə, mövcud istehsalatların yenidən qurulmasına sərf edilməsi

daimi

Müəssisə və təşkilatlar

Gözdən əlilliyi olan məktəbyaşlı uşaqların uçotunun dəqiqləşdirilməsi ehtiyac olduğu hallarda onlara Brayl yazı sisteminin öyrədilməsi və xüsusi təhsil müəssisələrində təlimə cəlb edilməsi üzrə təşkilatı tədbirlərin görülməsi

1994-1995-ci tədris ilindən başlayaraq

Elm və Təhsil Nazirliyi,

Səhiyyə Nazirliyi,

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları [24]

Xüsusi musiqi təhsili olan orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş vətəndaşların müxtəlif klub və mədəniyyət evlərində müvafiq işlə təmin edilməsi

1994-cü ildən başlayaraq

Mədəniyyət Nazirliyi

Azərbaycan Korlar Cəmiyyətinin massaj məktəbini bitirmiş orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş gənclərin müvafiq dövlət tibb müəssisələrində işlə təmin edilməsi

daimi

Səhiyyə Nazirliyi,

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi [25]

Gəncə, Qazax, Mingəçevir, Naxçıvan, Salyan Şəki, Lənkəran və s. şəhərlərdə mərkəzi kitabxanaların nəzdində kor oxucular üçün şöbələr təşkil edilməsi, bu şöbələr üçün korlar əlifbası ilə yazılmış və səsli kitablar alınması üçün lazımi vəsait ayrılması

II-III rüb

1994-cü il

Mədəniyyət Nazirliyi,

Təhsil Nazirliyi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

Maliyyə Nazirliyi

Azərbaycan Korlar və Karlar cəmiyyətlərinin müəssisələrində əlillərin işlə daimi təmin edilməsi üçün Rusiyadan Baltikyanı və digər ölkələrdən “A”, “B”, “Q” tipli karton, perfokart, dəmir qapaqların hazırlanması üçün rezin halqalar, polistirol, süni saplar (kapron, elastik), tikiş sapları, müxtəlif markalı dəmir və məftillər və s. kimi xammal və materialların alınması üçün valyuta ayrılması

1994-cü il

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Maliyyə Nazirliyi,

Respublika Milli Bankı,

Səhmdar Kommersiya Sənaye-İnvestisiya Bankı

5.2. Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi

 

 

Minimum əmək haqqının yeni səviyyəsi müəyyən edilərkən əlilliyi olan şəxslərin pensiyalarının ona uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi

daimi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu [26]

Əhalinin pul gəlirləri indeksləşdirildikdə əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların pensiyalarının indeksləşdirilməsini, pensiyaların artırıldığı halda əlilliyi olan şəxslərin pensiyalarının yenidən hesablanmasının vaxtında həyata keçirilməsi [27]

daimi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

1990-cı ilin 19-20 yanvar Bakı hadisələrində, Qarabağın dağlıq hissəsində və Ermənistanla həmsərhəd rayonlarda münaqişə zamanı əlil olanlar, müharibə əlilləri, Çernobıl əlilləri, Əfqanıstanda xidmətlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər üçün diş protezlərinin (qiymətli metallardan hazırlanan protezlər istisna edilməklə) pulsuz hazırlanması və pulsuz təmir olunması

daimi

Səhiyyə Nazirliyi

Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirmiş işləyən əlilliyi olan şəxslərin xəstəlik vərəqələri üzrə günlərin ümumi iş stajından asılı olmayaraq orta aylıq əmək haqqının 1,5 misli həcmində ödənilməsi

daimi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Müəssisə və təşkilatlar

Bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslərin yaşadıqları Dövlət mənzil fonduna məxsus mənzillərin onların şəxsi mülkiyyətinə növbədənkənar, pulsuz (əvəzi ödənilmədən) verilməsi

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

Müəssisə və təşkilatlar

“Əlillərin Sosial Müdafiəsi haqqında” Qanuna müvafiq olaraq, rabitə xidməti sahəsində nəzərdə tutulmuş güzəştlərə sözsüz əməl olunmasının təmin edilməsi

daimi

Rabitə Nazirliyi

Əlilliyi olan şəxslərin mənzil-tikinti kooperativlərinə, kollektiv qarajların və nəqliyyat vasitələri üçün dayanacaqların tikilməsi, istismarı və onlara texniki xidmət üzrə kooperativlərə, bağçılıq yoldaşlıqlarına ilk növbədə qəbul olunmasının, hazır bağ evləri və ya onları tikmək üçün materiallarla təchizatının təşkil olunması

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları, Material Ehtiyatları Nazirliyi, “Azərtikintimaterialsənaye” Dövlət Konserni

Bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslər üçün fərdi mənzil tikintisinə növbədənkənar torpaq və bağ sahələri ayrılması

1994-cü ildən başlayaraq

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Əlilliyi olan şəxslərin dövlət fərdi avtomobil dayanacaqlarından pulsuz istifadə

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

xüsusi təhsil müəssisələrində təhsil alan eşitmə və görmə qabiliyyəti qüsurlu, dayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş uşaqlara dövlət hesabına fərdi eşitmə aparatları, eynəklər, müvafiq hərəkət vasitələrinin verilməsi və protezlərin düzəlməsinin təmin edilməsi [28]

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

Ticarət Nazirliyi

Əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mağazaların az tapılan ərzaq (yağ, ət, süd, düyü, kartof, soğan çay, meyvə, şəkər və tozu, yumurta) və sənaye (mebel, uşaq, qadın, kişi paltarları ayaqqabı) malları ilə təchiz olunmasının yaxşılaşdırılması

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

Ticarət Nazirliyi

Qocalar və ruhi əsəb internat evlərin lazımi dərman preparatları ilə təmin edilməsi

daimi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi

İşləyən əlilliyi olan şəxslərin həyatının bədbəxt hadisələrdən sığortasının idarə, müəssisə və təşkilatların xüsusi vəsaiti hesabına ödənilməsi

daimi

Müəssisə və təşkilatlar

5.3. Əlilliyi olan şəxslərə əlavə sosial yardım göstərilməsi

 

 

Kar əlillərin asudə vaxtlarının səmərəli və yüksək səviyyədə təşkil edilməsi məqsədilə Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinin idarələrinin müvafiq mədəniyyət evlərinə, stadionlara və idman meydançalarına və qurğularına, istirahət ocaqlarına təhkim edilməsi, bu obyektlərin lazımı texniki-surdoloji avadanlıqlarla təchiz olunması

II-III rüb 1994-cü il

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və

İdman Komitəsi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət və reabilitasiya müəssisələrinə, respublikanın mədəniyyət və incəsənət müəssisələri, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin təhkim olunması, hamiliyə götürülmüş sosial-səhiyyə ocaqlarında müntəzəm olaraq bayramlar, konsert və tamaşalar, görüşlər, söhbətlər, muzey, şəkil qalereyaları və kitabxana fondlarından səyyar sərgilər, habelə xeyriyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsi [29]

daimi

Mədəniyyət Nazirliyi [30]

Kar əlillərin öz vəsaitləri hesabına payçılıq yolu ilə tikdikləri 1356 kv.m yaşayış evlərinin, bölgü ilə Karlar Cəmiyyətinə ayrılmış və qanunsuz zəbt olunmuş 18 mənzilin Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinə qaytarılması

1994-cü il

Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti

Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinin idarəetmə aparatının yerləşdirilməsi üçün münasib bina ayrılması

1994-cü il

Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti

1990-1991-ci illərdə Korlar Cəmiyyəti üçün payçılıq yolu ilə tikilən 1713 kv.m mənzil sahəsinin cəmiyyətə verilməsi məlum hadisələr zamanı boşalmış, cəmiyyətə məxsus 44 erməni mənzillərinin gözdən şikəst əlillərə paylanması üçün Azərbaycan Korlar Cəmiyyətinə qaytarılması, Bakı şəhər İcra hakimiyyətinin 28.10.92-ci il tarixli 1747 nömrəli sərəncamı ilə cəmiyyətə ayrılmış sahədə 6 bloklu 9 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin təmin olunması

1994-cü il

Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti

Əlilliyi olan şəxslər, Korlar və Karlar cəmiyyətlərinin mərkəzi idarələrinin və onların rayonlarındakı idarələrinin nəzdindəki alqı-satqı kommersiya, istehsal və digər xarakterli müəssisələrin yaradılması və bu məqsədlər üçün bina, torpaq sahəsi, texniki avadanlıqlar, maliyyə yardımı və faizsiz kredit ayrılması

1994-cü ildən başlayaraq

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

Sənaye-İnvestisiya və Aqrar-Sənaye Səhmdar Kommersiya bankları

Korlar Cəmiyyətinin 1980-cı ildə Zabrat qəsəbəsində tikintisi başlamış istehsalat məişət kompleksinin hazırlayıcı-ştamplama sexinin və yataqxanasının tikintisinin başa çatdırılması

1994-1995-ci illər

“Azərsənayetikinti”

Dövlət Şirkəti

1990-1991-ci illərdə Karlar Cəmiyyəti üçün Zərdabi küçəsi 2591 kvartalındakı tikintisi başlamış yaşayış binasının və 3593 kvartalındakı mədəniyyət evinin tikintisinin başa çatdırılması

1994-1995-ci illər

Bakı şəhər İcra hakimiyyəti

Dayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş əlilliyi olan şəxslərin ümumi istifadədə olan obyektlərdən (idman qurğuları, ictimai binalar, tibb müəssisələri, mədəni-kütləvi və istirahət ocaqları, aeroport, dəmir yolu vağzalı, dəniz limanı və s.) maneəsiz istifadə etmələri üçün şərait yaradılması [31]

daimi

Müəssisə və təşkilatlar

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Şəhər nəqliyyatında dayaq hərəkət funksiyaları pozulmuş və eləcə də təkərli oturacaq ilə hərəkət edən əlilliyi olan şəxslər üçün dayanacaqların, xüsusi qrafiklə hərəkət edən uyğunlaşdırılmış avtobus marşrutlarının təşkil edilməsi

daimi

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Protez ortopedik bərpaetmə mərkəzinin tikintisinin başa çatdırılması

1994-cü ilin

I yarımilliyi

“Azərsənayetikinti”

Dövlət Şirkəti

Araba ilə hərəkət edən əlillər üçün münasib hündürlükdə telefon avtomatlarının quraşdırılması

II-III rüb 1994-cü il

Rabitə Nazirliyi

Əlillər üçün xüsusi apteklərin, yanacaqdoldurma stansiyalarında ayrıca bölmələrin təşkil edilməsi

1994-cü il

Səhiyyə Nazirliyi,

Dövlət Yanacaq Komitəsi

Əl ilə idarə edilən avtonəqliyyat üçün xüsusi dayanacaqların yaradılması, onlara xidmət üçün texniki stansiyaların təşkili

1994-cü il

Dövlət Yol Polisi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları,

AvtoVAZ

İntensiv küçə hərəkəti zonalarında korlar üçün səsli svetafor siqnallarının və bu yollarda sürücülərin diqqətli olması üçün əlavə yol işarələrinin qoyulması

1994-cü il

Dövlət Yol Polisi

Dayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş əlilliyi olan şəxslərə onların mənzillərində məişət xidmətinin təşkil edilməsi (bərbər, dərzi və s.)

daimi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

“Xidmət” Konserni

5.4. Əlilliyi olan şəxslərin gəlirlərinin müntəzəm artmasının təmin edilməsi

 

 

İşçilərinin sayının 30 faizdən çoxunu əlillər təşkil edən müəssisələrin məhsulların idxal və ixracı zamanı gömrük xərclərindən azad edilmələri və xaricə çıxış formalarının sadələşdirilməsi məsələlərinə baxılıb müvafiq təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti orqanlar qarşısında məsələ qaldırılması

1994-cü il

Korlar, Karlar, Əlillər Cəmiyyətləri,

Gömrük Komitəsi, müəssisə

Korlar, Karlar və Əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətlərinin üzvlərinin bütün muzeylərə pulsuz girişinin təmin edilməsi

daimi

Mədəniyyət Nazirliyi

Əmək kollektivlərinin razılığı ilə kollektivdə işləyən orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin əmək haqqının (tarif dərəcəsinin) digər işçilərə nisbətən 10-15 faiz, orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin əmək haqqının isə 20-25 faiz artırılmasının təmin edilməsi [32]

1994-cü ildən başlayaraq

Müəssisə və təşkilatlar

5.5. İdman və səhiyyə

 

 

Bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslər üçün müalicə-profilaktika müəssisələrinin və apteklərin xidmətindən növbədənkənar istifadənin təmin edilməsi

1994-cü ildən başlayaraq daimi

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi [33]

Bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslər üçün pensiyaya çıxdıqda ya iş yerinin dəyişdirdikdə əvvəllər təhkim olunduqları poliklinikaların xidmətindən istifadə etmək hüquqlarının saxlanılması

daimi

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi

Əlillik və onun qarşısının alınmasında irsi xəstəliklərlə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi, xüsusi bərpa proqramının hazırlanması

daimi

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi

Əlilliyi olan şəxslərin kütləvi erkən diaqnostikasının aparılması, xüsusi bərpa proqramı üzrə müalicənin təşkili

daimi

Səhiyyə Nazirliyi

Bütün kateqoriyalardan olan əlilliyi olan şəxslərin müvafiq reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi

daimi

Səhiyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Bakı şəhərində vaxtı ilə bağlanmış surdoloji mərkəzin bərpası və respublikanın digər iri şəhərlərində belə mərkəzlərin açılması, bu mərkəzlərdə işləmək üçün karların mimikasını bilən xüsusi həkim və kiçik tibb personallarının hazırlanması

1994-cü il

Səhiyyə Nazirliyi

Zərərli əmək amillərinin təsirini azaltmaq məqsədilə sənaye müəssisələrində psixoloji gərginliyi azaltma otaqlarının, idman meydançalarının yaradılması, idman qurğuları, üzgüçülük hovuzları, sanatoriya- profilaktoriyalar və istirahət evləri, habelə sahələrarası sağlamlıq müəssisələrinin təşkili

1994-cü ildən başlayaraq

Müəssisə və təşkilatlar,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Müəssisə və təşkilatlarda, tədris müəssisələrin-də əmək və təlim şəraitinin sanitariya qayda və normalarına, təhlükəsizlik texnikası tələblərinə uyğunlaşdırılması, ağır fiziki əməklə məşğul olan fəhlələrin (xüsusilə, qadınların) sayının və əlverişsiz istehsal amilləri olan iş yerlərinin azaldılması tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi

1994-cü ildən başlayaraq

Müəssisə və təşkilatlar

Karlar arasında keçirilən ümumdünya, Avropa yarışlarında kar və zəif eşidən Azərbaycan idmançılarının iştirakının və bu məqsədlə onların xüsusi idman bazalarında hazırlanma-sının, habelə nəqliyyat, ezamiyyə və hazırlıq xərclərinin ödənilməsinin təmin edilməsi

daimi

Gənclər və İdman Nazirliyi, Karlar Cəmiyyəti [34]

5.6. Təhsil

 

 

Əqli və fiziki inkişafında qüsurlar olan məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqların aşkara çıxarılması, diaqnostikası, təhsil və dövlət tibb müəssisəsələrinə göndərilməsi işinin təşkili, valideynlərə məsləhət və tövsiyələr verilməsi, köməklik göstərilməsi məqsədilə tibbi-pedaqoji-psixoloji məsləhətxanaların (TPPM) yaradılması

daimi

Elm və Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi, Yerli icra hakimiyyəti orqanları [35]

Əqli və ya fiziki cəhətdən qüsurlu uşaq və yeniyetmələrin peşə hazırlığını təşkil etmək məqsədilə onların oxuduqları xüsusi təhsil müəssisələrində lazımi maddi-tədris bazasının yaradılması, belə müəssisələrin xammal və zəruri avadanlıqlarla, kadrlarla təmin edilməsi, məqsədəuyğun sayılan hallarla peşə məktəblərində həmin uşaqlardan ibarət qrupların təşkil olunması [36]

1994-cü ildən başlayaraq

Elm və Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Yerli icra hakimiyyəti orqanları [37]

Fiziki inkişafı qüsurlu uşaqlar üçün məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bu məktəblər üçün pedaqoji kadrların hazırlanması

daimi

Elm və Təhsil Nazirliyi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

2-8 yaşlı anadangəlmə kar və zəif eşidən uşaqların öz valideynləri ilə təmasda olmaq şərti ilə tərbiyə olunması, eşitmə üzvlərinin bərpası, məktəbə hazırlıq məqsədi ilə respublikanın bütün rayonlarında mövcud uşaq bağçalarının nəzdində belə uşaqlar üçün xüsusi qrupların açılması, onların lazımi surdoloji avadanlıqlar və surdo-pedaqoqlarla təmin olunması

1994-cü il

Təhsil Nazirliyi,

Səhiyyə Nazirliyi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Əqli və ya fiziki inkişafca qüsurlu uşaqların sayı nəzərə alınmaqla, imkan və şərait olan bölgələrdə, xüsusi məktəb və internat məktəblərin açılması barədə təkliflərin hazırlanıb respublika hökumətinə təqdim edilməsi

1994-1995-ci tədris ili

Təhsil Nazirliyi,

Səhiyyə Nazirliyi,

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

Kar və zəif eşidən əlilliyi olan şəxslərin respublikanın orta ixtisas və ali təhsil məktəblərində təhsil alması üçün lazımi şərait yaradılması və həmin əlilliyi olan şəxslərin Kiyevdə, Moskvada və Sankt-Peterburqda təhsil almaları üçün lazımi maliyyə vəsaiti ayrılması

1994-1995-ci tədris ilindən

başlayaraq daimi

Elm və Təhsil Nazirliyi,

Maliyyə Nazirliyi

Görməyən və zəif görən məktəbyaşlı uşaqların valideynlərinin arzusu nəzərə alınmaqla onların evdə fərdi təhsil alması üçün lazımi şərait yaradılması, bu qəbildən olan uşaqların kitab, dəftər və başqa dərs vəsaitlərilə təmin edilməsi, kor uşaqlar üçün internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfini müvəffəqiyyətlə bitirmiş gənclərin normal şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəblərdə, litseylərdə, kolleclərdə və s. təhsil almasının təşkil edilməsi [38]

1994-1995-ci tədris ilindən

başlayaraq

Elm və Təhsil Nazirliyi

Yüksək ixtisaslı təcrübəli-daktiloloqların hazırlanması məqsədi ilə Azərbaycan Karlar Cəmiyyətinin nəzdində daimi fəaliyyət göstərən qısa müddətli kurslar açılması və bu kurslarda dərs demək üçün pedaqoji kadrların dəvət olunması məqsədilə maliyyə vəsaitinin ayrılması

1994-1995-ci tədris ili

Təhsil Nazirliyi, Karlar Cəmiyyəti, Maliyyə Nazirliyi

Kar, kor, zəif görən uşaqlar üçün xüsusi dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin vaxtlı-vaxtında çap edilməsi

daimi

Elm və Təhsil Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi [39]

Əlil uşaqların evdə tədrisi üzrə 219 №-li orta məktəbin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bu cür məktəblərin sayının artırılması

1994-cü il

Təhsil Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

 

*) bundan sonra “müəssisə və təşkilatlar”.

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       9 avqust 2004-cü il tarixli 110 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 8, maddə 656)

2.       16 fevral 2005-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 131)

3.       31 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463)

4.       7 fevral 2008-ci il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 116)

5.       22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 2, maddə 130)

6.       1 iyul 2016-cı il tarixli 263 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 iyul 2016-cı il, № 144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1343)

7.       15 oktyabr 2018-ci il tarixli 448 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2163)

8.       19 dekabr 2018-ci il tarixli 540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2736)

9.       14 mart 2019-cu il tarixli 97 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 mart 2019-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 531)

10.    26 oktyabr 2020-ci il tarixli 422 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 10, maddə 1310)

11.    30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417)

12.    30 oktyabr 2021-ci il tarixli 328 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1195)

13.    23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536)

14.    15 sentyabr 2022-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 16 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 17 sentyabr 2022-ci il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1085)

15.    21 dekabr 2022-ci il tarixli 448 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 23 dekabr 2022-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1552)

16.    9 mart 2023-cü il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 11 mart 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 14 mart 2023-cü il, № 56)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə Qərarın adında, preambulada və 1-ci hissədə ismin müvafiq hallarında “əlillər” sözü ismin müvafiq hallarında “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 31 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463) ilə 2-ci bəndində Mədəniyyət sözü Mədəniyyət və Turizm sözləri ilə, Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsinə sözləri Gənclər və İdman Nazirliyinə sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

26 oktyabr 2020-ci il tarixli 422 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 10, maddə 1310) ilə 2-ci hissədən və Turizm sözləri çıxarılmışdır.

 

30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə 2-ci hissəyə Gənclər və İdman Nazirliyinə, sözlərindən sonra İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə, sözləri əlavə edilmişdir.

 

21 dekabr 2022-ci il tarixli 448 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 23 dekabr 2022-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1552) ilə 2-ci hissədə Təhsil sözü Elm və Təhsil sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 mart 2023-cü il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 11 mart 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 14 mart 2023-cü il, № 56) ilə 2-ci hissədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinə sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin hissədən Ticarət Nazirliyinə, sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 2, maddə 130) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın adında, 1-ci bölmənin adında və birinci abzasında əlillərin sözündən sonra və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının adında “əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 1-ci hissəsinin adında, yeddinci (birinci halda), doqquzuncu abzaslarda, onuncu abzasın birinci cümləsində və on birinci abzasın ikinci cümləsində “Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 1-ci hissəsinin birinci, ikinci, üçüncü abzaslarda, dördüncü abzasda (hər iki halda), altıncı abzasın birinci və ikinci cümlələrində, yeddinci abzasda (ikinci halda), onuncu abzasın ikinci cümləsində (hər iki halda) və on birinci abzasın birinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 16 fevral 2005-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 131) ilə "Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram"ın 1-ci bölməsinin ikinci abzasında "minimum istehlak büdcəsinin dəyəri" sözləri "yaşayış minimumu" sözləri ilə və altıncı abzasının birinci cümləsində "minimum istehlak büdcəsi" sözləri "yaşayış minimumu" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 2, maddə 130) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 1-ci bölmənin ikinci abzasında əlilin sözündən sonra və sağlamlıq imkanları məhdud uşağın sözləri, olan əlillərin sözlərindən sonra və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sözləri, əlil olan sözlərindən sonra və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunan sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 1-ci hissəsinin ikinci abzasda “əlilin və sağlamlıq imkanları məhdud uşağın” sözləri “əlilliyi olan şəxsin” sözləri ilə, “əlil olan və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu” sözləri “əlilliyi” sözü ilə, “hərbi əlillərin” sözləri isə “hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 16 fevral 2005-ci il tarixli 30 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 131) ilə "Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram"ın 1-ci bölməsinin ikinci abzasında "minimum istehlak büdcəsinin dəyəri" sözləri "yaşayış minimumu" sözləri ilə və altıncı abzasının birinci cümləsində "minimum istehlak büdcəsi" sözləri "yaşayış minimumu" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 2, maddə 130) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 1-ci bölmənin üçüncü, dördüncü, altıncı, yeddinci, doqquzuncu, onuncu, on birinci abzaslarında, 2-ci bölmənin adında, birinci - dördüncü abzaslarında, 3-cü bölmənin adında, birinci - dördüncü, on dördüncü, on beşinci abzaslarında, 4-cü bölmənin adında və mətnində ismin müvafiq hallarında əlil sözündən sonra ismin müvafiq hallarında və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 15 oktyabr 2018-ci il tarixli 448 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2163) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 1-ci bölməsinin onuncu abzasının ikinci cümləsində uşaq sözü təhsil sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 9 avqust 2004-cü il tarixli 110 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 8, maddə 656) ilə "Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram"ın 1-ci bəndinin axırıncı abzasında "respublika büdcəsinin" sözləri "dövlət büdcəsinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 2-ci hissəsinin adında və birinci abzasda “Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 2-ci hissəsinin ikinci abzasında (hər iki halda), üçüncü abzasda (hər üç halda) və dördüncü abzasın birinci və ikinci (hər üç halda) cümlələrində “əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 14 mart 2019-cu il tarixli 97 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 mart 2019-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 531) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 2-ci hissəsinin üçüncü abzasında vətəndaşlar sözü və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər sözləri ilə, Azərbaycan Respublikasında Əhalinin Məşğulluğu haqqında Qanunun sözləri şğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 3-cü hissəsinin adında, ikinci abzasda, on dördüncü abzasın üçüncü cümləsində və on beşinci abzasda ismin müvafiq hallarında “Əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “Əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 3-cü hissənin birinci abzasına “baş idarələr sözlərindən sonra İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 3-cü hissəsinin birinci, üçüncü abzaslarda və on dördüncü abzasın üçüncü cümləsində (ikinci halda) ismin müvafiq hallarında “əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 mart 2023-cü il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 11 mart 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 14 mart 2023-cü il, № 56) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 3-cü hissənin birinci və üçüncü abzaslarında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 3-cü hissənin üçüncü abzasına “baş idarə sözlərindən sonra , İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 7 fevral 2008-ci il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 116) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 3-cü bölməsinin onuncu abzasında yol hərəkəti sözləri yol-nəqliyyat sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 3-cü hissənin on dördüncü abzasın birinci cümləsində səhiyyə müəssisələri sözləri dövlət tibb müəssisələri sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 3-cü hissəsinin on dördüncü abzasın üçüncü cümləsində “internat evlər” sözləri “sosial xidmət və ya reabilitasiya müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 4-cü hissəsinin adında və birinci abzasın ikinci cümləsində “Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 4-cü hissəsinin birinci abzasının birinci və üçüncü cümlələrində “əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir, həmin abzasın ikinci cümləsində “əmək əlilləri və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15 sentyabr 2022-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 16 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 17 sentyabr 2022-ci il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1085) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 4-cü hissənin ikinci cümləsində “xüsusi məktəblərin” sözləri “xüsusi təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə  “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5-ci bölmənin adında, 5.1-ci bəndin ikinci - doqquzuncu abzaslarında, 5.2-ci bəndin birinci - altıncı, səkkizinci - onuncu, on ikinci, on dördüncü abzaslarında, 5.3-cü bəndin birinci, üçüncü, yeddinci, onuncu, on birinci, on yeddinci abzaslarında, 5.4-cü bəndin birinci, üçüncü, dördüncü abzaslarında, 5.5-ci bəndin ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı abzaslarında və 5.6-cı bəndin yeddinci abzasında ismin müvafiq hallarında “əlil” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq” sözləri əlavə edilmişdir.

23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5-ci hissəsinin adında, 5.1-ci bəndin ikinci və dördüncü abzaslarında, 5.2-ci bəndin birinci, səkkizinci, onuncu və on ikinci abzaslarında, 5.3-cü bəndin birinci, yeddinci abzaslarında, 5.4-cü bəndin birinci və üçüncü abzaslarında, 5.5-ci bəndin beşinci abzasında ismin müvafiq hallarında “Əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “Əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.1-ci bəndin ikinci abzasında “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə, “Məsul idarə və təşkilatlar” sütununda “Əlillər” sözü “Əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə, üçüncü abzasında (hər iki halda), beşinci, altıncı abzaslarında ismin müvafiq hallarında, “əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə, yeddinci abzasında “əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq” sözləri “əlilliyi olan” sözləri ilə, səkkizinci və doqquzuncu abzaslarında “I və II qrup gözdən əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaq” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.1-ci bəndin dördüncü abzasında fərdi əmək fəaliyyətinə” sözləri “özünüməşğulluğa” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının “Məsul idarə və təşkilatlar” sütunu üzrə 5.1-ci bəndin dördüncü abzasında “Respublika Baş Məşğulluq İdarəsi” sözləri “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir, həmin bəndin beşinci abzasından “Material Ehtiyatları Nazirliyi, ”Xalq üçün mallar” Dövlət Konserni və digər təchizat təşkilatları” sözləri, 5.2-ci bəndin səkkizinci abzasından “Material Ehtiyatları Nazirliyi, “Azərtikintimaterialsənaye” Dövlət Konserni” sözləri, on birinci və on ikinci abzaslarından “Ticarət Nazirliyi” sözləri, 5.3-cü bəndin on yeddinci abzasından “Xidmət” Konserni” sözləri çıxarılmışdır.

 

[24] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın “5. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlərin 5.1-ci bəndin yeddinci abzasın “Məsul idarə və təşkilatlar sütununa Səhiyyə Nazirliyi, sözlərindən sonra İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, sözləri əlavə edilmişdir.

 

21 dekabr 2022-ci il tarixli 448 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 23 dekabr 2022-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1552) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın “5. Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər hissəsinin 5.1-ci bəndin yeddinci abzasının “Məsul idarə və təşkilatlar sütununda Təhsil sözü Elm və Təhsil sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 mart 2023-cü il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 11 mart 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 14 mart 2023-cü il, № 56) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.1-ci bəndin yeddinci və doqquzuncu abzaslarında, 5.5-ci bəndin ikinci-dördüncü abzaslarında və 5.6-cı bəndin ikinci abzasında Məsul idarə və təşkilatlar sütununda İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın “5. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlərin 5.1-ci bəndin doqquzuncu abzasın “Tədbirlər sütununda səhiyyə müəssisələrində sözləri dövlət tibb müəssisələrində sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasın Məsul idarə və təşkilatlar sütununa Səhiyyə Nazirliyi sözlərindən sonra , İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri əlavə edilmişdir.

 

[26] 1 iyul 2016-cı il tarixli 263 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 iyul 2016-cı il, № 144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1343) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.2-ci bəndinin ikinci və üçüncü abzaslarının Məsul idarə və təşkilatlar sütunundan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sözləri çıxarılmışdır və beşinci abzasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.2-ci bəndin üçüncü abzasından “Əhalinin pul gəlirləri indeksləşdirildikdə əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların pensiyalarının indeksləşdirilməsini,” sözləri çıxarılmışdır, həmin bəndin ikinci, üçüncü abzaslarında (ikinci halda), dördüncü, beşinci, altıncı, doqquzuncu, on dördüncü abzaslarında, 5.3-cü bəndin onuncu, on birinci, on yeddinci abzaslarında, 5.5-ci bəndin ikinci, üçüncü, altıncı abzaslarında, 5.6-cı bəndin yeddinci abzasında (hər iki halda) ismin müvafiq hallarında “əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin müvafiq hallarında “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 15 sentyabr 2022-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 16 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 17 sentyabr 2022-ci il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1085) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.2-ci bəndin on birinci abzasında “xüsusi məktəblərdə” sözləri “xüsusi təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.3-cü bəndin üçüncü abzasında “Əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar evlərinə və pansionatlara, xüsusi uşaq internatlarına” sözləri “Əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət və reabilitasiya müəssisələrinə” sözləri ilə, on birinci abzasında “velo-araba” sözü “təkərli oturacaq” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 31 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.3-cü və 5.4-cü bəndlərin 2-ci yarımbəndlərində Mədəniyyət sözü Mədəniyyət və Turizm sözləri əvəz edilmişdir.

 

26 oktyabr 2020-ci il tarixli 422 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 10, maddə 1310) ilə “Azərbaycan Respubli-kasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.3-cü bəndinin ikinci abzasının və 5.4-cü bəndinin ikinci abzasının Məsul idarə və təşkilatlar sütunundan və Turizm sözləri çıxarılmışdır.

 

[31] 30 oktyabr 2021-ci il tarixli 328 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2021-ci il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1195) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.3-cü bəndinin onuncu abzasında səhiyyə sözü tibb müəssisələri sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.4-cü bəndin dördüncü abzasında “III qrup əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə, “I və II qrup əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın “5. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlərin 5.5-ci bəndin ikinci-beşinci abzaslarında Məsul idarə və təşkilatlar sütunlarında Səhiyyə Nazirliyi sözləri İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 31 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463) ilə  “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.5-ci bəndinin 9-cu yarımbəndində Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi sözləri Gənclər və İdman Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 474 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 4 dekabr 2020-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №11, maddə 1417) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın “5. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlərin 5.6-cı bəndin ikinci abzasının Tədbirlər sütununda müalicə müəssisələrinə sözləri dövlət tibb müəssisəsələrinə sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasa Maliyyə Nazirliyi, sözlərindən sonra İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, sözləri əlavə edilmişdir.

 

21 dekabr 2022-ci il tarixli 448 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 23 dekabr 2022-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 12, maddə 1552) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram”ın “5. Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər hissəsinin 5.6-cı bəndin ikinci, üçüncü, dördüncü, yeddinci, səkkizinci və onuncu abzaslarının Məsul idarə və təşkilatlar sütununda Təhsil sözü Elm və Təhsil sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 19 dekabr 2018-ci il tarixli 540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2736) ilə  “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.6-cı bəndinin ikinci abzasının “Tədbirlər sütununda texniki-peşə sözləri peşə sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 19 dekabr 2018-ci il tarixli 540 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2736) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 5.6-cı bəndinin ikinci abzasının “Məsul idarə və təşkilatlar sütununda Material Ehtiyatları Nazirliyi, Sənaye-Ticarət Dövlət Konserni, Xalq üçün mallar Dövlət Konserni sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 15 sentyabr 2022-ci il tarixli 351 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəsmi internet saytı, 16 sentyabr 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 17 sentyabr 2022-ci il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 9, maddə 1085) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının 5.6-cı bəndin səkkizinci abzasında “respublika internat” sözləri “internat tipli xüsusi ümumtəhsil” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 23 dekabr 2021-ci il tarixli 412 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 30 dekabr 2021-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1536) ilə “Azərbaycan Respublikasında əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemləri üzrə kompleks Proqram”ının “Məsul idarə və təşkilatlar” sütunu üzrə 5.6-cı bəndin onuncu abzasında “Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi” sözləri “Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status