AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
08.01.2009
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
6
ADI
"Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-2009, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 27)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
08.01.2009
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
220.000.000
240.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi haqqında

"Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Təbii müalicə ehtiyatları, müalicə-sağlamlaşdırma yerləri və kurortlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 7 may tarixli 756 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

                Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 8 yanvar 2009-cu il

№ 6

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin

2009-cu il 8 yanvar tarixli 6 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Kurortlar haqqında Nümunəvi

 

ƏSASNAMƏ

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Kurort - təbii müalicə ehtiyatlarına malik olan, müalicə-sağlamlıq müəssisələri, qurğuları və turizm infrastrukturu obyektləri yerləşən xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisidir. 

Ərazinin kurort kimi tanınması həmin ərazinin və orada mövcud olan təbii müalicə ehtiyatlarının tibbi-bioloji, kurortoloji, geoloji, hidrogeoloji və digər tədqiqatları əsasında müvafiq qanunvericiliyə  uyğun olaraq müəyyən edilir.

1.2. Kurortun ərazisində aşağıdakı zonalar yerləşir:

təbii müalicə ehtiyatları, onların istifadə olunması üçün qurğu və tikililər, sanatoriya-kurort və istirahət müəssisələri,  həmçinin istirahət və müalicə üçün kurortlara gələn insanlara xidmət göstərən məişət, iaşə və  ticarət obyektləri yerləşən kurort zonası;

kurort ərazisində daim yaşayan əhali üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış evləri, ictimai binalar və digər qurğu və tikililər yerləşən zona; 

mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat və texniki xidmətlərin yerləşdiyi zona.

1.3. Azərbaycan Respublikasında kurortlar maddi-texniki təminatı, təqdim olunan xidmətlərin çeşidi və nomenklaturasına, göstərilən xidmətlərin səviyyəsi və keyfiyyətinə görə beynəlxalq, ölkə və yerli əhəmiyyətli kateqoriyalara bölünür. [1]

Bələdiyyə mülkiyyətində olan yerli əhəmiyyətli kurortlar istisna olmaqla, digər kurortların əsasnamələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

1.4. Kurortların təşkili və ləğvi aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanlarının rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən  həyata keçirilir.

1.5. Kurortların öyrənilməsi, istifadəsi, inkişafı sahəsində fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, mühafizəsi sahəsində isə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir.

1.6. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi sanatoriya-kurort müəssisələrində müalicə-profilaktika işinin təşkilinə nəzarət edir, elmi-metodik və konsultativ yardım göstərir.

                       

2.  KURORTLARIN İNKİŞAFI VƏ  TİKİNTİ İŞLƏRİNİN APARILMASI

 

2.1. Kurortların inkişafı onların inkişaf proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir.

2.2. Kurort ərazisi daxilində inşaat üçün torpaq sahələrinin ayrılması   kurortların inkişafı proqramına uyğun olaraq qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

2.3. Yanğından mühafizə, nəqliyyatın və ictimai asayişin təhlükəsizliyi üzrə tədbirlər kurortların inkişaf proqramına uyğun və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində müvafiq işlərin aparılması üçün qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydalara riayət edilməklə həyata keçirilir.

2.4. Kurortların tutumu, müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş  mineral su ehtiyatları, müalicəvi palçıq ehtiyatları müvafiq tipli  kurortlarda müalicəyə olan tələbat nəzərə alınmaqla, tikinti üçün əlverişli ərazinin  ölçülərindən asılı olaraq təyin olunur.

2.5. Yeni sanatoriya-kurort müəssisələrinin tikintisi və ya fəaliyyətdə olanların genişləndirilməsi məqsədi ilə torpaq sahələri ayrılmamışdan əvvəl onların yerləşəcəyi yerin müəyyən edilməsi müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

 

3. KURORTLARIN SANİTARİYA MÜHAFİZƏSİ

 

3.1. Kurortların  təbii müalicə ehtiyatlarının  çirklənməsinin və vaxtından əvvəl tükənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq onların ətrafında sanitariya mühafizə zonaları müəyyən edilir.

3.2. Sanitariya mühafizə zonalarında eroziya proseslərinə gətirib çıxaran və təbii müalicə ehtiyatlarına, kurortların sanitariya vəziyyətinə mənfi təsir göstərən, torpağı, havanı, suyu çirkləndirən, meşələrə, yaşıllığa zərər yetirən fəaliyyət    zonaların növündən asılı olaraq məhdudlaşdırılır və ya qadağan edilir.

3.3. Sanitariya mühafizə zonasında kurortların sanitariya vəziyyətinin lazımi səviyyədə təmin edilməsi və saxlanılması üçün sanitar-sağlamlaşdırma və digər tədbirlər həyata keçirilir.    

 3.4. Kurortların sanitariya mühafizə  zonasında sanitariya mühafizə qaydalarına riayət olunması üzərində nəzarət Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

 3.5. Kurortların sanitariya mühafizəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi   məcburidir.    

 

4. TƏBİİ MÜALİCƏ EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ VƏ KURORTLARIN ABADLAŞDIRILMASI

 

4.1. Mineral su və müalicəvi palçıq mənbələrinin istifadəsinə (onların resurslarına müvafiq olaraq və texnoloji istismar sxemi  əsasında),  müalicəvi palçıq və mineral suların debitinə, kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə nəzarət səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilir.

4.2. Kurortlar üçün aşağıdakı tədbirlər daxil olmaqla, sanitariya-sağlamlaşdırma planı hazırlanır:

tikinti-montaj işlərinin həyata keçirilməsi;

kurortun təbii müalicə ehtiyatlarının mühafizəsi və onlardan istifadə ilə əlaqədar olan işlər;

su təminatı və kanalizasiya, yol və abadlıq işləri ilə əlaqədar olan tədbirlər.

 

5. KURORTLARDA TİBBİ XİDMƏTİN TƏŞKİLİ

 

5.1. Kurortlarda müalicə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş, elmi cəhətdən əsaslandırılmış metodika əsasında həyata keçirilir.

5.2. Kurortlarda müalicə-sağlamlaşdırma məqsədi ilə təbii müalicə ehtiyatlarının istifadə olunması Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş konkret göstəriş və əks-göstərişlərə uyğun həyata keçirilir.

5.3. Şəxslərin sanatoriya-kurort müalicəsinə seçilməsi və göndərilməsi  müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.

5.4. İstirahət və müalicə məqsədi ilə kurorta göndərilmiş şəxslərdə yoluxucu və digər xəstəliklər aşkar edildikdə və ya onların sağlamlıq vəziyyətinin kəskin pisləşdiyi  hallarda, onlar yerli tibb müəssisələrinə hospitalizə olunurlar. [2]


QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

  1. 19 mart 2009-cu il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 200)
  2. 28 sentyabr 2021-ci il tarixli 286 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 oktyabr 2021-ci il, № 210, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 9, maddə 1085)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 [1] 19 mart 2009-cu il tarixli 43 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 200) ilə "Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə"nin 1.3-cü bəndində "respublika" sözü "ölkə" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 28 sentyabr 2021-ci il tarixli 286 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 oktyabr 2021-ci il, № 210, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 9, maddə 1085) ilə “Kurortlar haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin 5.4-cü bəndində “səhiyyə” sözü “tibb” sözü ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status