×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
21.04.2009
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
66
ADI
“Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2009, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 283)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
21.04.2009
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
150.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxl

“Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında [1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.7-ci, 1.16-cı və 1.25-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: [2]

1. “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 21 aprel 2009-cu il

                    № 66

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2009-cu il 21 aprel

tarixli 66 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması [3]

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.0.9-cu və 15.5-ci maddələrinə əsasən hazırlanmışdır və dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, yem və yem əlavələrinin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması qaydalarını müəyyən edir. [4]

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində baytarlıq nəzarətini gömrük orqanları həyata keçirir və bu sahədə öz fəaliyyətini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət baytarlıq nəzarəti orqanı ilə əlaqələndirirlər. [5]

1.2. Heyvan mənşəli məhsul, xammal əsas anlayışları:

1.2.1. heyvan mənşəli məhsullar - ət, süd, yumurta, bal və s;

1.2.2. heyvan mənşəli xammal - gön, dəri, yun, tük, qıl, lələk, sümük, buynuz, dırnaq, qida və yem üçün yaramayan digər heyvan mənşəli tullantılar və baytarlıq konfiskatları;

1.2.3. yemlər - heyvan orqanizminin qida maddələrinə və bioloji fəal maddələrə olan tələbatını ödəyə bilən və heyvanların yemlənməsi üçün istifadə olunan hər cür təbii bitki və heyvan mənşəli məhsullar və onlardan heyvanların yemlənməsi üçün xüsusi hazırlanmış yem əlavələri və bioloji fəal maddələrlə zənginləşdirilmiş qarışıq yemlər;

1.2.4. yem əlavələri - yemlərin qidalılığını və onlardakı bioloji fəal maddələrin miqdarını heyvan orqanizminin tələbatına uyğun olaraq artırılması və yemlərin keyfiyyətinin qorunub saxlanması və mənimsənilməsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yemlərə əlavə edilən qidalı maddələr (ət-sümük unu, sümük unu, qan unu, balıq unu, toyuq unu, drojlar, (mayalar), cecələr, şrotlar, yağlar, aminli turşular və s.), bioloji fəal maddələr (vitaminlər, minerallar, mikroelementlər və s.), qoruyucular (stabilizatorlar, antioksidantlar, sorbentlər, antimikrob agentlər və s.), fermentlər və s.

 

2. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili

 

2.1. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydalarına və normativlərinə əməl edilməsinə dövlət baytarlıq nəzarəti aşağıdakı qaydada aparılır:

2.1.1. mütəmadi kliniki baxış və laboratoriyada diaqnostik müayinələr aparılmaqla, heyvanların (mal-qara, quşlar, balıqlar, anlar, vəhşi heyvanlar və s.) xəstəliklərə görə sağlamlığının, insan və heyvan həyatı üçün təhlükəli olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi;

2.1.2. bütün təsərrüfatlarda istehsal olunan heyvan mənşəli məhsulların və xammalın təhlükəsizliyinin, keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə baytarlıq tədbirlərinin görülməsi və müayinələrin aparılması;

2.1.3. ölkə ərazisinə başqa dövlətlərdən yoluxucu və ekzotik xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinin və yayılmasının qarşısının alınması;

2.1.4. heyvanların planlı profilaktik və ya məcburi peyvənd edilməsi, heyvan xəstəliklərinin baş verməsinin və yayılmasının qarşısının alınması;

2.1.5. heyvanların və baytarlıq nəzarətində olan bütün məhsulların baytarlıq sənədlərinin vaxtında və düzgün tərtib olunması.

2.2. Ölkə daxilində heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın hər hansı bir inzibati ərazidən kənara çıxarılmasına yalnız həmin ərazinin dövlət baytarlıq müfəttişi tərəfindən belə yüklərə tərtib edilmiş müvafiq arayış (yük rayon-şəhər ərazisindən kənara çıxarılmadıqda, 1 nömrəli əlavə) və ya şəhadətnamə (ölkə ərazisində daşınması üçün, 2 və 3 nömrəli əlavələr) verildikdə yol verilir.

2.3. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan və ölkə ərazisində daşman yeyinti məhsullarına baytarlıq şəhadətnaməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Baytarlıq şəhadətnaməsinin forması» və «Yeyinti məhsullarına baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi Qaydası»na uyğun verilir. [6]

2.4. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın ticarəti aparılan bütün ticarət yerlərində dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin onlara verilən baytarlıq sənədlərinə uyğunluğunun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yoxlanılması, insan sağlamlığına zərər verə bilən heyvan mənşəli məhsullara və xammala baytarlıq baxışının keçirilməsi məcburidir.

 

3. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın ölkə ərazisinə gətirilməsi və ölkə ərazisindən aparılması [7]

 

3.1. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsinə və ölkə ərazisindən aparılmasına yalnız dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələri olan yerlərdə yol verilir.

3.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə heyvanların, həmçinin inkubasiya üçün yumurtaların idxalı «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.2-ci maddəsinə uyğun olaraq tənzimlənir.

3.3. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər Azərbaycan Respublikasına göndərilməzdən əvvəl, həmin yüklərə «Baytarlıq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.3-cü maddəsinə uyğun olaraq beynəlxalq baytarlıq sertifikatı verilir.

3.4. Beynəlxalq baytarlıq sertifikatlarının qarşılıqlı surətdə tanınması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

3.5. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.5-ci maddəsinə uyğun olaraq insanların qidalanması, heyvanların yemlənməsi və ya əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və sənayedə istifadə edilməsi məqsədilə heyvan mənşəli məhsulların Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxalına yalnız o halda yol verilir ki, ixrac edən ölkənin səlahiyyətli orqanı həmin məhsulların baytarlıq sahəsində beynəlxalq normalara uyğun olduğunu təsdiq etsin və bu məhsullara baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tövsiyə etdiyi nümunələrə uyğun tərtib edilmiş beynəlxalq baytarlıq sertifikatları versin. [8]

3.6. Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən heyvanlara və heyvan mənşəli məhsullara idxalçı ölkələr tələb etdiyi halda, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (bundan sonra - Agentlik) tərəfindən baytarlıq sahəsində beynəlxalq təşkilatın tövsiyəsinə uyğun hazırlanmış beynəlxalq baytarlıq sertifikatı verilir.

3.7. Kolleksiya məqsədi ilə əldə olunan zooloji, arxeoloji və paleontoloji əşyalar (heyvanların müqəvvası, ölmüş heyvanların qalıqları və digər kolleksiya əşyaları) inzibati ərazinin Beynəlxalq Epizootik Büronun siyahısına daxil olan xəstəliklərdən azad olması haqqında müvafiq baytarlıq sənədi ilə müşayiət edilməlidir.

3.8. Virus və bakterial kulturaların, genetik strukturların, o cümlədən toksinlərin (biomaterialların) idxalı və ixracı beynəlxalq razılaşmalara və baytarlıq-sanitariya tələblərinə riayət etməklə həyata keçirilir.

3.9. Kökünün kəsilməsi təhlükəsi altında olan vəhşi heyvan növlərinin, onların törəmələrinin və ov qənimətlərinin Azərbaycan Respublikasına idxalına, onları ixrac edən ölkənin bu sahədə müvafiq orqanlarının icazəsi olduqda yol verilir.

3.10. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ixracı və idxalı Agentlik və onun yerli qurumları tərəfindən həmin ölkələrdə epizootik vəziyyət, heyvan xəstəlikləri törədicilərinin yayılmasını istisna edən baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydaları barədə əvvəlcədən məlumatlar almaqla həyata keçirilir. [9]

3.11. Ölkə ərazisinə dövriyyəyə buraxılmış dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin baytarlıq-sanitariya baxımından qiymətləndirilməsi (emala verilməsi, yem üçün istifadəsi, zərərsizləşdirilməsi, məhv edilməsi və s.) üçün nümunələrin götürülməsi həmin ərazinin dövlət baytarlıq müfəttişləri tərəfindən həyata keçirilir. [10]

3.12. Ölkə ərazisini xaricdən keçə biləcək xəstəliklərdən qorumaq məqsədi ilə başqa ölkələrdən gətirilən heyvanların sağlamlığını müəyyənləşdirmək üçün həmin heyvanlar təcrid olunmuş halda karantində saxlanılır.

3.13. Bu Qaydalara uyğun olaraq heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın idxalına, ixracına, ölkə ərazisində daşınmasına baytarlıq sənədlərinin (baytarlıq sertifikatı, şəhadətnaməsi, arayışı) verilməsi üçün “Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda və məbləğdə dövlət rüsumu ya haqq tutulur. [11]

 

4. İdxal edilən heyvanlara, heyvan mənşəli məhsuüara və xammala verilmiş baytarlıq sənədlərinə baxış keçirilməsi

 

4.1. Xarici ölkələrdən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın ölkə ərazisinə gətirilməsi həmin ölkənin epizootik vəziyyəti və Azərbaycan Respublikasının baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələbləri nəzərə alınmaqla və belə yüklərə Beynəlxalq Epizootik Büronun tövsiyələrinə uyğun tərtib edilmiş müvafiq baytarlıq sertifikatı olduqda yol verilir.

4.2. Daşıyıcı və ya mah müşayiət edən şəxs tərəfindən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və xammal Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilərkən, baytarlıq sertifikatlarının əsli dövlət sərhədinin buraxılış məntəqəsinə təqdim olunur.

4.3. Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal ölkə ərazisinə daxil olduqda və qüvvədə olan baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qanunvericiliyinin tələbləri pozulmadıqda, belə yüklərə verilmiş beynəlxalq baytarlıq sertifikatı əsasında yükün buraxılması "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

4.4. Heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala, yem və yem əlavələrinə verilmiş baytarlıq sertifikatının sahibi ona verilən sənədi yalnız özü istifadə edə bilər.

4.5. Baytarlıq sertifikatı müxtəlif xətlə, rənglə və şriftlə yazıldıqda, düzəliş edildikdə, möhürsüz olduqda, yaxud möhür aydın oxunmadıqda, sənədi imzalayan şəxsin imzası, tam vəzifəsi və soyadı, adı qeyd edilmədikdə, sənədin verilmə tarixi və tələb olunan digər məlumatlar göstərilmədikdə etibarsız sayılır.

 

5. İxrac edilən heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala baytarlıq sertifikatının verilməsi

 

5.1. Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq sahəsi üzrə beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olmasını təmin etmək məqsədi ilə belə yüklərin baytarlıq sertifikatlaşdırılması aparılır.

5.2. Baytarlıq sertifikatları və ya onların elektron əvəzediciləri Beynəlxalq Epizootik Büronun tövsiyələri nəzərə alınmaqla tərtib edilir və Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin yerli qurumları tərəfindən verilir.

5.3. Baytarlıq sertifikatının alınması üçün fiziki və ya hüquqi şəxs (bundan sonra - ərizəçi) heyvanları, heyvan mənşəli məhsulları və xammalı xarici ölkəyə yola salmazdan ən azı 5 (beş) gün əvvəl dövlət baytarlıq orqanına ərizə ilə müraciət etməlidir (fiziki şəxslər adını, soyadını, atasınm adını, qeydiyyatda olduğu ünvanı, hüquqi şəxslər isə dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatları qeyd etməlidirlər). Təqdim olunan ərizə dövlət baytarlıq orqanı tərəfindən qəbul edilir və qeydə alınır.

5.4. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır:

5.4.1. sertifikatın verilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd; [12]

5.4.2. sertifikatın verilməsi üçün nəzərdə tutulan yüklərin təsviri:

xrac olunan heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın adı, miqdarı (sayı) və mənşəyi (damazlıq heyvanlar ixrac edilərkən müvafiq dövlət orqanının rəyi əlavə edilir);

idxalçı ölkənin adı və yükün daxilolma ünvanı;

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın yüklənmə yeri və tarixi;

5.4.3. idxal edən ölkənin baytarlıq-sanitariya tələbləri.

5.5. Ərizəçidən bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunmasına yol verilmir.

5.6. Dövlət baytarlıq orqanları tərəfindən ixrac olunan heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala onların xüsusiyyətləri, ərazinin epizootik vəziyyəti nəzərə alınaraq, baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərinə uyğun baxış keçirilir, müayinələr aparılır və imtina üçün əsaslar olmadıqda yükə 3 (üç) iş günü müddəti ərzində yükün növündən asılı olaraq, bu Qaydaların 4-18 nömrəli əlavələrinə uyğun tərtib edilmiş baytarlıq sertifikatı verilir.

5.7. Kökünün kəsilməsi təhlükəsi altında olan vəhşi heyvan növlərinin, onların törəmələrinin və ov qənimətlərinin Azərbaycan Respublikasından çıxarılmasına Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyi olduqda yol verilir.

5.8. Baytarlıq sertifikatı eyni nömrədə 2 (iki) nüsxədə hazırlanır, onun bir nüsxəsi ərizəçiyə verilir, digər nüsxəsi isə sənədi vermiş dövlət baytarlıq orqanında saxlanılır.

5.9. Baytarlıq sertifikatı verildiyi tarixdən 10 (on) gün müddətində istifadə edilməklə, həmin yükün çatdırılacağı təyinat yerinədək qüvvədədir.

5.10. Heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala verilmiş baytarlıq sertifikatın sahibi ona verilən sertifikatı yalnız özü istifadə edə bilər.

5.11. Sertifikat xüsusi blanklarda tərtib edilir və mühafizə olunur. Baytarlıq sertifikatı ciddi hesabat blankıdır və onu verən dövlət baytarlıq orqanının rəhbəri tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiqlənir.

5.12. Baytarlıq sertifikatının düzgün tərtib olunmasına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun gəlməsinə belə sənədi vermiş dövlət baytarlıq orqanının rəhbəri bilavasitə məsuliyyət daşıyır.

5.13. Sertifikat hər hansı səbəbdən itirildikdə, onun qanunvericiliyə uyğun olaraq dublikatı verilir.

5.14. Sertifikat müxtəlif xətlə, rənglə və şriftlə yazıldıqda, düzəliş edildikdə, möhürsüz olduqda, yaxud möhür aydın oxunmadıqda, sənədi imzalayan şəxsin imzası, vəzifəsi və soyadı, adı qeyd edilmədikdə, sənədin verilmə tarixi və tələb olunan digər məlumatlar göstərilmədikdə etibarsız sayılır.

5.15. Baytarlıq sertifikatının verilməsinə aşağıdakı hallarda imtina edilir:

5.15.1. bu Qaydaların 5.3-cü və 5.4-cü bəndlərində müəyyən edilmiş sənədlər təqdim olunmadıqda;

5.15.2. ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif olunmuş məlumatlar olduqda;

5.15.3. baytarlıq baxışı zamanı heyvanların və əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə törədən xüsusi təhlükəli xəstəliklər aşkar edildikdə;

5.15.4. göndərilən yüklər baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərinə cavab vermədikdə;

5.15.5. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər hallarda.

5.16. Baytarlıq sertifikatının verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə ərizəçiyə imtinanın səbəbləri göstərilməklə, 3 (üç) iş günü müddətində yazılı məlumat verilir.

5.17. Baytarlıq sertifikatının verilməsindən imtina barədə qərardan qanunvericiliyə uyğun olaraq aidiyyəti dövlət orqanına və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

5.18. Baytarlıq sertifikatı aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

5.18.1.   sertifikatın sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

5.18.2. sertifikatın sahibi tərəfindən baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərinə əməl edilmədikdə;

5.18.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;

5.18.4. hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya fiziki şəxs öldükdə;

5.18.5. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

5.19. Baytarlıq sertifikatını verən dövlət baytarlıq orqanı sertifikatın ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul etdiyi andan 3 (üç) iş günü müddətində yazılı surətdə sertifikatın sahibinə məlumat göndərir.

5.20. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə baytarlıq sertifikatını verən dövlət baytarlıq orqanı həmin sertifikatın ləğv olunması barədə kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumat yayır.

5.21. Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal dövlət sərhədindən keçərkən, onlara verilmiş baytarlıq sertifikatı dövlət sərhədinin buraxılış məntəqəsinə təqdim edilir. Dövlət sərhədinin buraxılış məntəqəsi tərəfindən təqdim edilmiş sertifikatda müvafiq qeydlər aparılmaqla, həmin yüklər açılmadan, bölünmədən, digər yüklərə qarışdırılmadan və yenidən
qablaşdırılmadan müəyyən olunmuş qaydada yola salınır.

5.22. Yükdə və ya onun daşındığı nəqliyyat vasitələrində baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydalarının pozulması hallan aşkar olunduqda, gömrük orqanlarının bildirişinə əsasən dövlət baytarlıq müfəttişləri tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görülür.

 

6. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ölkə daxilində daşınması

 

6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin daşınmasına baytarlıq nəzarəti bu yüklərin tranziti (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla) və respublika daxilində yerdəyişməsi ilə əlaqədar həyata keçirilir. [13]

6.2. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin tranziti "Baytarlıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.

6.3. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində daşınmasına baytarlıq nəzarəti aşağıdakıları əhatə edir:

6.3.1. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin yüklənməsinin və boşaldılmasının dövlət baytarlıq müfəttişlərinin nəzarəti altında həyata keçirilməsini;

6.3.2. kənd təsərrüfatı heyvanlarımın köç yolları və daşınma marşrutlarının aidiyyəti orqanlarla müəyyən edilməsini və müvafiq ərazilərin baş dövlət baytarlıq müfəttişi ilə razılaşdırılmasını;

6.3.3. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin daşınmasında istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin (konteynerlərin) beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmasını və istifadə olunmasını.

6.4. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin daşınması üçün baytarlıq sənədlərinin tərtibatı idxal-ixrac edən ölkələrin Agentlik tərəfindən, digər işlər isə (nəqliyyatla təminat və s.) yük göndərən və ya yük qəbul edən şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. [14]

6.5. Ərazisində heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin baş verməsi qeydə alınan qonşu ölkələrdən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə keçən nəqliyyat vasitələri gömrük orqanları tərəfindən məcburi dezinfeksiya edilməlidir.

6.6. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin tranziti onları göndərən və alan ölkələrin müvafiq ərazilərinin epizootik salamatlığı təsdiq olunarsa həyata keçirilir.

 


 

Azərbaycan Respublikasının

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

________________________

(regional bölmənin adı) [15]

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

1 nömrəli əlavə

BAYTARLIQ ARAYIŞININ FORMASI

 

 

“_____”_____________20___il

Mən, aşağıda imza edən dövlət baytar müfəttişi, həmin baytarlıq arayışını verirəm

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

ondan ötrü ki, ona məxsus _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(yükün adı, növü, yaşı, cinsi)

Miqdarda ___________________________________________________ (kq, yer, ədəd, baş) cəlb edilmişdir)

Yük göndərilir ________________________________________________________________________

(nəqliyyat növü, hərəkət marşrutu, alanın adı və ünvanı)

____________________________________________________________________________________

(emal, saxlama, istifadə üçün, realizasiya, kəsim, yetişdirmə üçün və s.)

Xüsusi qeydlər _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Baytarlıq arayışının əsli yalnız şəhər (rayon) ərazisində etibarlıdır.

 

 

 

 

 

 

Səlahiyyətli şəxs ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı)

 

 

 

 

 

 

 

İmza _______________________

M.Y.

 

 

 

 

 

Qeyd. Baytarlıq arayışı yalnız şəhər (rayon) ərazisində daşınan dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə verilir.

 


 

Azərbaycan Respublikasının

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

________________________

(regional bölmənin adı)

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və

xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

2 nömrəli əlavə

BAYTARLIQ ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN FORMASI

 

 

“_____”_____________20___il

Mən, aşağıda imza edən baytar həkimi, həmin baytarlıq şəhadətnaməsini vermişəm

____________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

ondan ötrü ki, baytarlıq baxışı zamanı göndərilən ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(heyvanın, bioloji obyektin növünü və, mənşəyini göstərmək)

__________miqdarda ______________________________________________________________________ baş

(yer, ədəd) yoluxucu xəstəliklərə görə xəstə və ya xəstəliyə şübhəli heyvan

aşkar olunmadı və onlar çıxarılır ______________________________________________________________

(təşkilatın adı, sahibinin soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________

(tam ünvanı, o cümlədən yaşayış məntəqəsinin adı, küçə və ev nömrəsi)

____________________________________________________________________________________

xüsusi təhlükəli və karantin heyvan xəstəliklərinə görə sağlamdır.

Heyvan idxal olunan ölkənin tələbinə uyğun olaraq ixrac zamanı heyvanın çıxdığı təsərrüfat və ərazinin hansı müddətdə (ay, il) sağlam olduğu göstərilir

____________________________________________________________________________________

Heyvan doğulduğu gündən, 6 aydan az olmamaqla (lazım olanın altından xətt çəkməli), yaxud  

___________________ay Azərbaycan Respublikasında olmuşdur.

Heyvan göndərilməmişdən əvvəl karantində saxlanılmışdır _______________________________________

(karantinin yeri və günü)

____________________________________________________________________________________

Karantin müddətində heyvan digər heyvanlarla kontaktda olmamışdır, hər gün bədən temperaturu ölçülmüş və kliniki baxış aparılmışdır, şəhadətnamə verilən gün müayinə edilmiş xəstə və xəstəliyə şübhəli heyvan aşkar edilməmişdir. Karantin müddətində heyvandan götürülmüş material dövlət baytarlıq laboratoriyasında müayinə edilmişdir

____________________________________________________________________________________

(laboratoriyanın adı qeyd olunmalı)

və aşağıdakı nəticələr alınmışdır:

Xəstəliyin

adı

Müayinənin

tarixi

Müayinənin

metodu

Müayinənin

nəticələri

 

 

 

 

Peyvəndləmə aparılıb: _______________________________________________«___» ___________ 20 ____ il

____________________________________________________________________«___» ___________ 20 ____ il

____________________________________________________________________«___» ___________ 20 ____ il

____________________________________________________________________«___» ___________ 20 ____ il

Heyvanlar parazitlərə qarşı işlənmişdir: ________________________________«___» ___________ 20 ____ il

____________________________________________________________________«___» ___________ 20 ____ il

Müşayiət edilən yük və qablaşdırma materialları bilavasitə yükgöndərənin təsərrüfatından çıxır və infeksion xəstəlik törədiciləri ilə kontaktda olmamışdır.

Heyvanlar yollanılır___________________________________________________________________________

(son mənzilin və qəbul edənin adları)

____________________________________________________________________________________

Spesifikasiya (sürü cədvəli, qaimə) №_______________________ «______» __________________ 20 ____ il

nə üçün _____________________________________________________________________________________

(kökəlmə, artırma, satış, kəsim və s.)

yollanılır ____________________________________________________________________________________

(dəmir yolu, avtomobil yolu, su yolu, hava yolu ilə

____________________________________________________________________________________

avtomobilin, vaqonun №-si, gəminin adı, reys .№-si və sair)

marşrut üzrə ________________________________________________________________________________

(yol boyu əsas məntəqələri göstərmək)

____________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitələri təmizlənib və dezinfeksiya edilmişdir.

Qeydlər: ____________________________________________________________________________________

(xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərə tutulub sağalmış mal-qara

____________________________________________________________________________________

göndərildikdə doldurulur, müəyyən olunmuş şəraitdə və xüsusi icazə ilə

____________________________________________________________________________________

kim tərəfindən verilir, nömrə və tarix)

____________________________________________________________________________________

(mal-qaranın yükləmə və boşalma zamanı, habelə yol boyu hərəkəti zamanı baytarlıq

____________________________________________________________________________________

nəzarəti orqanlarının qeydləri)

Şəhadətnamə yükləmə və yol boyu yükün hərəkəti zamanı nəzarət üçün təqdim edilir və yük sahibinə təhvil verilir. Şəhadətnamənin surəti etibarsızdır. Şəhadətnamə blankının doldurulması qaydasında pozuntu hallan müəyyən edildikdə, aşkar olunmuş pozuntu göstərilməklə, şəhadətnamə Azərbaycan Respublikasının baş dövlət baytarlıq müfəttişinə təqdim edilir.

M.Y.

BAYTAR HƏKİMİ

_________________________

(vəzifəsi və imzası)

_________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Qeyd. Bu şəhadətnamə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən dövlət baytarlıq nəzarətində olan diri heyvan və quşlara yalnız ölkə ərazisində daşınması üçün verilir. [16]

 


 

Azərbaycan Respublikasının

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

________________________

(regional bölmənin adı)

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən  idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin  təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli  məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

3 nömrəli əlavə

BAYTARLIQ ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN FORMASI

 

 

“_____”_____________20___il

Mən, aşağıda imza edən baytar həkimi, həmin baytarlıq şəhadətnaməsini vermişəm

____________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

ondan ötrü ki, _______________________________________________________________________________

(məhsulun mənşəyi və adı)

miqdarda

____________________

____________________

____________________

 

(yer, ədəd, kq)

(qablaşdırma)

(nişanlanma)

tədarük (istehsal) edilmiş _____________________________________________________________________

(təşkilatın adı, sahibinin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı)

_________________________________________________________ baytarlıq-sanitariya ekspertizasından tam keçmişdir.

(məhsulun istehsal tarixi)

Baytarlıq-sanitariya ekspertizasından keçmiş xammaldan hazırlanmışdır (lazım olanın altından

xətt çəkməli) yararlı sayılır və _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(satış, məhdudiyyətsiz istifadə, əgər məhdudiyyət varsa səbəbi göstərilməli)

____________________________________________________________________________________

(yaxud baytarlıq-sanitariya ekspertiza qaydalarına uyğun emal etmək)

göndərilir ___________________________________________________________________________________

(nəqliyyat növü, hərəkət marşrutu, daşınma şəraiti)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(alıcının adı və ünvanı)

(yük nəqliyyat sənədinin adı, №- si, verilmə tarixi)

məhsul əlavə laborator müayinəsindən keçirilmişdir ______________________________________________

 

(ekspertiza №-si və müayinənin nəticəsi)

____________________________________________________________________________________

Qeydlər: ____________________________________________________________________________________

(ərazinin epizootiki sağlamlığı, məhsulun ərazidən kənara çıxarılması üçün

____________________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tərəfindən verilən sənədin tarixi, nömrəsi və sair göstərilir)

Nəqliyyat vasitəsi təmizlənib və dezinfeksiya edilmişdir. Şəhadətnamə yükləmə və yol boyu yükün hərəkəti zamanı nəzarətin həyata keçirilməsi üçün təqdim olunur və yük alana təhvil verilir. Yükün doldurulması, boşaldılması və yol boyu hərəkəti zamanı baxışdan keçirilməsi barədə dövlət baytarlıq nəzarəti orqanlarının qeydiyyatı şəhadətnamənin arxa tərəfində aparılır. Şəhadətnamənin surəti etibarsızdır. Şəhadətnamə blankının doldurulması qaydasında pozuntu halları müəyyən edildikdə, aşkar olunmuş pozuntu göstərilməklə şəhadətnamə şəhər (rayon) dövlət baytarlıq müfəttişinə təqdim edilir.

 

__________________________________________

 

(həkimin soyadı, adı, vəzifəsi, imzası)

M.Y.

 

Qeyd. Bu şəhadətnamə dövlət baytarlıq müfəttişləri tərəfindən dövlət baytarlıq nəzarətində olan heyvan mənşəli çiy məhsullara və xammala yalnız ölkə ərazisində daşınması üçün verilir.

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na [17]

 

4 nömrəli əlavə

Quduzluq xəstəliyinə görə qeyri-sağlam ölkələrdən çıxan it və pişiklərə verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For dogs and cats originating from rabies infected countries

№_____

I. Sahibi / Owner

Soyadı və ünvanı /Surname and address ________________________________________________________

II. Təsviri / Description

Heyvanın növü / Species of animal _____________________________________________________________

Yaşı və ya doğum tarixi / Age or date of birth ____________________________________________________

Cinsi / Sex ___________________________________________________________________________________

Cinsiyyəti / Breed ____________________________________________________________________________

Rəngi / Color ________________________________________________________________________________

Xüsusi əlamətləri / Coat type and marking/distinguishing marks ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

İdentikləşdirmə nömrəsi (nişan və ya digər daimi identikləşdirmə üsulu ilə)/ Identification number (tattoo or other permanent method of identification) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

III. Əlavə məlumatlar / Additional information

İxrac edən ölkə / Country of origin ______________________________________________________________

Heyvanın olduğu ölkələr / Countries visited _____________________________________________________

Son 2 il müddətində / over the past 2 years _______________________________________________________

Sahibin ərizəsinə görə /as declared by the owner __________________________________________________

(tarixləri qeyd etməklə) / (give dates) ____________________________________________________________

IV. Peyvəndləmə (quduzluq) / Vaccination (Rabies)

Mən, aşağıda imza edən təsdiq edirəm ki, II bənddə təsvir olunan heyvanı quduzluğa qarşı aşağıda qeyd olunduğu kimi peyvənd etmişəm. Peyvənd zamanı heyvan sağlam idi.

I the undersigned declare herewith that I have vaccinated the animal described in Part II against rabies as shown below. The animal was found to be healthy on day of vaccination.

 

 

Peyvəndləmənin tarixi (gün, ay, il) / Date of vaccination (dd/mm/yy)

İnaktivləşdirilmiş vaksin /

Name of inactivated virus vaccine

l. İstehsalçı müəssisə / Manufacturing laboratory

2. Seriyası / Batch number

3. Yararlılıq müddəti / Expiry date

Baytar  müfəttişinin

soyadı,      adı     

imzası /

Name    (in    capital letters and signature of the veterinarian

 

 

 

 

 

Beynəlxalq   daşımalarda   peyvəndləmələrin   təsir müddəti / Period of validity of vaccination for international movement

Baytar   müfəttişinin soyadı, adı və imzası / Name (in capital letters) and signature of the Official Veterinarian

(gün, ay, il)-dən /

from (dd/mm/yy)

(gün, ay, il)-dək /

to (dd/mm/yy)

 

 

 

 

 

V. Seroloji nəzarət (quduzluq) / Serological testing (Rabies)

Mən, aşağıda imza edən, təsdiq edirəm ki, II bənddə təsvir edilən heyvandan qan alaraq, rəsmi laboratoriyanın keçirdiyi neytrallaşma reaksiyasında antitelin titrasiyasının aşağıda qeyd edilən nəticələrini almışam / I the undersigned declare herewich that I have taken a blood sample from the animal described in Part II and have received the following result from the official diagnostic laboratory which has carried out the neutralizing antibody titration test

Qanalmanın       tarixi (gün, ay, il) / Date of sampling (dd/mm/yy)

Rəsmi    laboratoriyanın adı və ünvanı / Name and    address    of   the official diagnostic laboratory

Neytrallaşma reaksiyasında antitellərin titrasiyasının nəticələri (beyn.vi/ml)  /  Result of the antibody titration test (in International Units [IU]/ml

Baytar     müfəttişinin soyadı, adı və imzası / Name (in capital letters  and  signature of the veterinarian

 

 

 

 

 

Beynəlxalq daşımalarda seroloji testləşmənin təsir müddəti / Period of validity of serological testing for international movement

Baytar  müfəttişinin  soyadı, adı və imzası / Name (in capital letters) and signature of the Offıcial Veterinarian

(gün, ay, il)-dən /

from (dd/mm/yy)

(gün, ay, il)-dək /

to (dd/mm/yy)

 

 

 

 

 

 

VI. Kliniki müşahidə (quduzluq) / Clinical examination (Rabies)

Mən, aşağıda imza edən qeyd edilən gün II bənddə təsvir edilən heyvanı kliniki müayinədən keçirmişəm və onun sağlam olduğunu təsdiq edirəm /1 the undersigned declare herewich that I have ixamined on the date indicated below the animal described in Part II and have found it to be clinically healthy

 

Tarix   (gün,   ay,   il)   /   Date (dd/mm/yy)

Baytar müfəttişinin soyadı, adı və imzası / Name (in capital letters   and   signature   of the veterinarian

Rəsmi     baytar     müfəttişinin soyadı, adı və imzası / Name (in capital letters and signature of the Official Veterinarian

 

 

 

 

Rəsmi möhür / Official stamp

Tərtib edilib / Issued at ___________________________tarix /on____________________________________          

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian ______________________________________________________________

İmza /Signature ______________________________________________________________________________

“_____”__________________________20 _____ ilədək etibarlıdır

 

ƏLAVƏLƏR /NOTE

 

1. Sertifikatda qeyd edilən identikləşdirmə nömrəsi, heyvanda olan nömrə ilə uyğun olmalıdır. İdentikləşdirmə elektron vasitələrlə aparıldıqda, istifadə edilmiş mikrosxemlərin tipi və istehsalçı qeyd olunmalıdır /The identification number stated in the certificate should be identical to that which can be found on the animal. When electronic identification is used, the type of microchip and the name of the manufacturer should be specified.

2. İt və pişiklərin beynəlxalq daşımalarında yalnız inaktivləşdirilmiş vaksinlərin istifadəsinə icazə verilir / Only inactivated virus vaccines are authorized for international movements of dogs and cats.

3. Heyvan idxal edilən zaman onun ilkin peyvəndi ölkəyə gətirildikdən ən azı 6 ay və ən çoxu bir il əvvəl aparılmalıdır. Təkrar peyvəndləmə isə heyvanlar idxal edilən ölkəyə gətirildikdən ən azı bir il əvvəl aparılmalıdır. Belə peyvəndləmələr yalnız 3 aydan böyük heyvanlarda aparılır / In the case of a primary vaccination, the animal should have been vaccinated not less than 6 months and not more than 1 year prior to its introduction into the importing country; the vaccination should have been carried out when the animal was at the last 3 months old. In the case of a booster vaccination, the animal should have been vaccinated not more than 1 year prior to its introduction into the importing country

4. İdxal edən ölkəyə daxil olduqdan 3 aydan çox və 24 aydan az olmamaq şərtilə heyvanda səlahiyyətli orqanlar tərəfindən icazəsi olan rəsmi diaqnostik laboratoriyada neytrallaşma reaksiyası ilə antitelin titrasiyası aparılmalıdır, qanın serumunda antitellərin miqdarı ən azı 0,5 Uİ/ml olmalıdır / The animal should have been subjected not less than 3 months and not more than 24 months prior to its introduction into the importing country, to a neutralizing antibody titration test. It should be carried out by an offıcial diagnostic laboratory approved by the Competent Authority of the exporting country. The animaFs serum should contain at least 0.5 International Units (IU)/ml.

5. Sertifikatın VI bəndində qeyd edilən kliniki müşahidə göndərilmədən əvvəl 48 saat ərzində aparılmalıdır / The clinical examination referred to in Part VI of the certificate must be carried out within 48 hours of shipment.

Heyvan yuxarıda qeyd edilən tələblərin hər hansı birinə uyğun gəlmədikdə, idxalçı ölkənin səlahiyyətli orqanlarının tələbinə görə heyvan öz ərazilərində karantinə qoyula bilər. Karantində saxlama müddəti idxalçı ölkənin qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir / The Competent Authority of the importing country may require the placing of the animals which do not comply with any of the above - mentioned conditions in a quarantine station located on its territory; the conditions of stay in quarantine are laid down by the legislation of the importing country.

6. Əgər sertifikatda imzası və soyadı olan baytar müfəttişi rəsmi baytar müfəttişi deyilsə, bu halda ikinci rəsmi baytar müfəttişinin imzası və möhürü bundan ötrü sertifikatda ayrılan yerdə qoyulur. / If the veterinarian whose name and signature appear on the certificate is not an official veterinarian, his signature must be authenticated in the relevant column by the signature and stamp of an official veterinarian.

7. Sertifikat idxalçı tərəfin tələbi olarsa, həmin ölkənin dilində tərtib edilir. Bu zaman sertifikat onu imza edən baytar müfəttişinin bildiyi dildə də tərtib edilməlidir / If so required, the certificate should be written in the language of the importing country. In such circumstances, it should also be written in a language understood by the certifying veterinarian

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

5 nömrəli əlavə

Vəhşi və ev heyvanlarına (iribuynuzlu, antilop, qoyun, keçi, donuz) verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının* nümunəsi

Model International Veterinary Certificate*

on export for wild and home animals (cattle, ruminants,

antelope, pork, equine, dog, cat and birds)

№_____

İxrac edən ölkə / Exporting - country: ___________________________________________________________

Nazirlik / Ministry of: __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department _______________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc _____________________________________________________

I. Heyvanların identikləşdirilməsi / Identification of animal/s:

 

Rəsmi qulaq birkası/ Official ear mark

Cinsi Breed

Cinsiyyəti / Sex

Yaş / Age

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Heyvanların mənşəyi / Origin of the animal/s

İxrac edənin soyadı, ünvanı / Name and address of exporter _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

* Damazlıq heyvanlara fərdi sertifikatların verilməsi tövsiyə edilir.

It is recommended that individual certificates be drawn up for breeding animals

Heyvanın doğulduğu yer / Place of origin of the animal ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

III. Heyvanların təyinatı / Destination of the animal/s

İdxal edən ölkə / Country of destination _________________________________________________________

Alıcının soyadı və ünvanı / Name and address of consignee ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri / Nature and identification of means of transport

___________________________________________________________________________________________________________________

IV. Sanitariya məlumatları / Sanitary information

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən və bu gün müayinədən keçmiş heyvanlarda /The undersigned Official Veterinary certifies that the animal/s described above and examined on this day:

a) xəstəliyin kliniki nişanələri aşkar edilməyib;

 

b) shows / show no clinical sign of disease;

 

a) aşağıdakı tələblərə cavab verir*

 

b) satisfy the following requirements

 

 

 

Rəsmi möhür / Official stamp

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

6 nömrəli əlavə

Donor heyvanların toxumlarına (iribuynuzlu heyvanlar, antiloplar, təkdırnaqlılar, qoyunlar, keçilər və donuzlar) verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For semen of animals of the bovine, bubaline, equine, caprine or porcine species

№_____

İxrac edilən ölkə /Exporting country ____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department _______________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc _____________________________________________________

I. Donor haqqında məlumat / Information concerning the donor animal*

Növü / Species

___________________________________________________________________________________________________________________

Cinsi / Breed

___________________________________________________________________________________________________________________

Ləqəbi / Name

___________________________________________________________________________________________________________________

Doğum tarixi / Date of birth

___________________________________________________________________________________________________________________

Doğulduğu yer / Place of Birth

___________________________________________________________________________________________________________________

Genealoji kitabda qeydiyyatı / Registered entry in the herd/stud book

___________________________________________________________________________________________________________________

Süni mayalama üçün istifadə edilməsinə icazə verilmə tarixi / Date of approval of animal for artificial purposes ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

II. Toxum haqqında məlumat / Information concerning the semen*

Götürülmə tarixi / Date of collection ____________________________________________________________

İxrac edilən toxumun miqdarı və qablaşdırılması / Quantity and packaging
of exported semen ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

III. Toxumun mənşəyi / Origin of the semen

İxrac edənin soyadı və ünvanı (ixrac edən müəssisə) / Name and address of
exporter (artificial insemination centre or exporting owner) ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

IV. Toxumun təyinatı / Destination of the semen

Alıcının soyadı və ünvanı / Name and address of consignee ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of
transport ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

V. Sanitariya məlumatlan / Sanitary information

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki, toxum verən donor:

The undersigned Official Veterinary certifies that the donor animal:

a) xəstəliyin kliniki nişanələri aşkar edilməyib;

shows no sign of disease on the day of collection;

b) aşağıdakı tələblərə cavab verir *

satisfy the following requirements

*Zootexniki məlumatlar verilir / Zootechnical information supplied by

Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

7 nömrəli əlavə

Təkdırnaqlılara verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının* nümunəsi

Model International Veterinary Certificate* For equines

 

№_____

 

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

 

I. Heyvanların identikləşdirilməsi / Identification of animal/s:

 

Növü / Type

Yaşı / Age

Cinsiyyəti / Sex

Cinsi / Breed

Nişanı və rəngi / Mark and color

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Heyvanların mənşəyi / Origin of the animal/s

İxrac edənin soyadı və ünvanı /Name and address of exporter _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Heyvanın doğulduğu yer / Place of origin of the animal ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

* Damazlıq heyvanlara fərdi sertifikatlar verilməsi tövsiyə edilir.

It is recommended that individual certificates be drawn up for breeding animals.

III. Heyvanların təyinatı / Destination of the animal/s

İdxal edən ölkə /Country of destination _________________________________________________________

Alıcının soyadı və ünvanı /Name and address of consignee ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport ________________

___________________________________________________________________________________________________________________

IV. Sanitariya məlumatları / Sanitary information

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən və bu gün müayinədən keçmiş heyvanlarda:

The undersigned Official Veterinary certifies that the animal/s described above and examined on this day:

a) xəstəliyin kliniki nişanələri aşkar edilməyib;

shows / show no clinical sign of disease;

b) aşağıdakı tələblərə cavab verir *

satisfy the following requirements

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

 

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na 8 nömrəli əlavə

 

8 nömrəli əlavə

Quşlara verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının* nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For birds

№_____

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

 

I. Quşların identikləşdirilməsi / Identification of the birds.

 

Miqdarı / Number

Nişanlanması / Mark

Növü / Species

Cinsiyyəti / Sex

Yaşı / Age

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Quşların mənşəyi / Origin of the birds or hatching eggs

 

İxrac edənin soyadı və ünvanı /Name and address of exporter ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Quşların yetişdirildiyi yer / Place of origin of the birds _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

III. Quşların təyinatı / Destination of the birds.

İdxal edən ölkə /Country of destination _________________________________________________________

Alıcının soyadı və ünvanı /Name and address of consignee ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport ________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Qablaşdırma / Type of containers ______________________________________________________________

IV. Sanitariya məlumatlan / Sanitary information

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən və bu gün müayinədən keçmiş quşlarda / The undersigned Official Veterinarian certifies that the birds described above and examined on this day:

a) xəstəliyin kliniki nişanəsi aşkar edilməyib* / Show no clinical sing of disease

b) aşağıdakı tələblərə cavab verir / Satify the following requirements

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

 

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the Veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

9 nömrəli əlavə

Birgünlük cücə və inkubasiya yumurtalarına verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının* nümunəsi

Model International Veterinary Certificate* For day - old birds and hatchings eggs

 

№_____

 

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

I. Birgünlük cücə və inkubasiya yumurtasının identikləşdirilməsi / Identification of the bids or hatching eggs

Miqdarı /Number

Nişanlanması / Mark

Növü / Species

Cinsiyyəti /Breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Birgünlük cücə və inkubasiya yumurtasının mənşəyi / Origin of the

birds or hatching eggs

 

İstehsalçı   təsərrüfatın   adı      ünvanı   /   Name   and   address   of the
establishment of origin ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

və ya inkubatorun /or of the hatchery ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

İxrac edənin soyadı və ünvanı / Name and address of exporter ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

III. Birgünlük cücə və inkubasiya yumurtasının təyinatı / Destination of the bids or hatching eggs

İdxal edən ölkə / Country of destination : ________________________________________________________

Alıcının soyadı və ünvanı /Name and address of consignee ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri / Nature and identification of means of
transport ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Qablaşdırma / Type of containers _______________________________________________________________

IV. Sanitariya məlumatları / Sanitary information

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən birgünlük cücələrin* və inkubasiya yumurtaları* / The undersigned Official Veterinarian certifies that the day - old birds* or hatching eggs*

 

a) daimi nəzarətdə olan təsərrüfatdan* /inkubatordan* çıxarılıb / come from an establishment* or a hatchery* which is regularly inspected*

b) aşağıdakı tələblərə cavab verən təsərrüfatdan* / inkubatordan* çıxarılıb / come from an establishment or a hatchery* come from an establishment* or a hatchery* which satisfies the following requirements*

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

*Lazım olmayanın üzərində xətt çəkilsin / Delete where not applicable.

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

10 nömrəli əlavə

Dovşanlara verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For rabbits

 

№_____

 

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

 

I. Heyvanların identikləşdirilməsi / Identification of animal/s:

 

Miqdarı / Number

Cinsi / Breed

Cinsiyyəti / Sex

Yaşı / Age

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Heyvanların mənşəyi / Origin of the animal/s

 

İxrac edənin soyadı, ünvanı / Name and address of exporter_______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Heyvanların yetişdirildiyi yer / Place of origin of the animal/s _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Heyvanların təyinatı / Destination of the animal/s

 

İdxal edən ölkə / Country of destination _________________________________________________________

Alıcının, soyadı, ünvanı / Name and address of consignee _________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri / Nature and identification of means of
transport ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. Sanitariya məlumatları / Sanitary information

 

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki, bu gün müayinədən keçmiş yuxarıda göstərilən heyvanlarda: / The undersigned Official Veterinary certifies that the animal/s described above and examined on this day:

 

a) xəstəliyin kliniki nişanələri aşkar edilməyib;

shows / show no clinical sign of disease;

 

b) aşağıdakı tələblərə cavab verir*

satisfy the following requirements

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

 


 

 

Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

11 nömrəli əlavə

Arı və arı ailələrinə verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For bees and brood - combs

 

№_____

 

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

I. İdentikləşdirmə / Identification

Növü / Kind

Miqdarı / Number

Cinsi və müxtəlifliyi /

Breed and variety

Xüsusiyyətləri / Peculiarities

Təsviri / Charakteristics

Nişanlanması, yaşı, çəkisi, ərazisi və s./ Marks or age or weight          or sürface etc

Qablaşma materialı / Packing materials

Müşayiət   edən ərzaqlar / Accompanying products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolu arı təknəsi, arı toplantısı, arı partiyası (işçi an, erkək arı) ana arılar, sürfə, kral dəliklər (yuvacıqlar) və s. /hive with bees, swarm, consignment of bees (worker bees, drones), queen bees, brood - combs, royal cells, etc.

 

II. Mənşəyi / Origin

 

İxrac edənin soyadı və ünvanı / Name and address of exporter _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

İstehsalçının soyadı və ünvanı/ Name and address of producing bee – keeper _______________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

An, məhsul və avadanlıqların istehsal yeri / Place of origin of the bees, products and materials _________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Təyinatı / Destination

 

İdxal edən ölkə / Country of destination _________________________________________________________

Alıcının soyadı və ünvanı /Name and address of consigner ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport ________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. Sanitariya məlumatları / Sanitary information

 

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi aşağıdakıları təsdiq edir / The undersigned Official veterinarian certifies that:

a) ixrac edilən arı və sürfə göndərilən vaxtda BEB siyahısına daxil olan xəstəliklər aşkar olunmayıb / at the time of shipment the exported bees and / or brood - combs showed no symptom of any contagious bee diseases listed by the OIE;

b) BEB tərəfindən tövsiyə olunan sanitar qaydaların yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyan ərazinin baytarlıq xidməti tərəfindən qeydiyyata alınmış və daimi nəzarətdə olan arıxanada yetişdirilmişdir / the breeding apiary of origin has been officially aproved and controled by the
Authority of zone responsible for the application of the sanitary measures
 and spesial breeding techniques recommended by the OIE;

c) iki il ərzində varroatoza qarşı və 8 ay digər BEB siyahısına daxil olan arı xəstəliklərindən azad olan bir arıxanada yetişdirilmişdir / the breeding apiary of origin has been recognized as being free from the past 2 years with regard to vorrozis and for  the last 2 years with regard to the other bee diseases by the OIE;

ç) BEB tərəfindən tövsiyə olunan və iki il müddətində daimi baytarlıq və ya sanitariya xidməti tərəfindən nəzarət edilən ərazidən çıxır / in the zone of origin, the arrangements for sanitary surveillance as recommended by ODE, have been continuously applied for the last 2 years under control of the Veterinary Service or of a sanitary service operating under its authority;

d) qablar və müşahidə edən ərzaqlar, ixrac edən arıxanaya məxsusdur və yoluxmuş ərzaq və inventarla, o cümlədən ixrac edən arıxanaya məxsus olmayan xəstə arı və sürfə ilə təmasda olmamışdır / the packing material and accompanying products come directly from the exporting breeding apiary and have not been in contact with infectioned bees or brood - combs, not with any products or equipment which are contaminated or extraneous to the exporting apiary.

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

12 nömrəli əlavə

Heyvan və quş ətinə (iribuynuzlu heyvan, antiloplar, təkdırnaqlılar, qoyunlar, keçilər, donuzlar və quşlar) verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For meat of domestic animals of the bovine, bubaline, equine, ovine, caprine or porcine species or of poultry

 

№_____

 

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

 

I. Ətin identikləşdirilməsi / Identification of the meat

 

Ət hissələrinin növü / Type of portions of meat ___________________________________________________

Qablaşdırma / Type of package _________________________________________________________________

Bir qablaşdırmada olan ət hissələrinin miqdarı / Number of objects or

Packages ____________________________________________________________________________________

Çəkisi netto / Net weight ______________________________________________________________________

 

II. Ətin mənşəyi / Origin of the meat

 

Baytarlıq xidmətində qeydiyyatda olan kəsim sexinin (məntəqəsinin) ünvanı və nömrəsi / Address/es and number/s of veterinary approval of the abattoir/s _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Baytarlıq xidmətində qeydiyyatda olan ət emalı müəssisəsinin (müəssisələrinin) ünvanı və nömrəsi / Address/s and number/s of veterinary approval of the cutting-up establishment/ ______________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Ətin təyinatı / Destination of the meat

 

Ət göndərilir / The meat is being sent from (place of dispatch) ______________________________________

(göndərilmə yeri)

hara / to (country and place of destination) _______________________________________________________

(təyinat ölkəsi və yeri)

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport _________________

___________________________________________________________________________________________________________________

İxrac edənin adı və ünvanı / Name and address of exporter ________________________________________

Alıcının adı və ünvanı / Name and address of consignee ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. Yararlıq attestasiyası / Attestation of wholesomeness

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi təsdiq edir ki / The undersigned Official Veterinary certifies that:

a) yuxarıda göstərilən ətin,* qablaşdırılmış ətin* nişanlanması onun sertifikatlaşdırılmış kəsim müəssisəsində kəsilmiş heyvanın əti olduğunu təsdiq edir / the meat,* packages of meat* referred to above is/are stamped, thereby attesting that all the meat comes from animals or birds slaughtered in abattoirs;*

b) ət insan qidası üçün yararlıdır / the meat is considered to be fıt for human consumption;

c) ət sertifikatlaşdırılmış ət emalı müəssisəsi tərəfindən doğranmışdır / the meat was cut up in a cutting-up establishment;

ç) ət aşağıdakı tələblərə cavab verir / the meat satisfies the following requirements. *

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

*Lazım olmayanın üzərindən xətt çəkilsin / Delete where not applicable.

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin

birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

*These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and

exporting countries in accordance with the options.

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

13 nömrəli əlavə

Kənd təsərrüfatlında və sənayedə heyvan yemi üçün istifadə edilən, habelə farmasevtik və cərrahiyyədə işlədilən heyvan mənşəli məhsullara verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate For products of animal origin destined for use in animal feeding, or for agricultural or industrial or pharmaceutical or surgical use

 

№_____

 

İxrac edən ölkə /Exporting country _____________________________________________________________

Nazirlik /Ministry of __________________________________________________________________________

Nazirliyin müvafiq qurumu /Department ________________________________________________________

Vilayət, rayon və s. /Province or district, etc ______________________________________________________

 

I. Məhsulların identikləşdirilməsi /Identification of products

 

Məhsulun növü / Type of portions of meat _______________________________________________________

Qablaşdırmanın sayı / Number of package _______________________________________________________

İdentikləşdirmə markası / Identification marks ___________________________________________________

Çəkisi netto / Net weight ______________________________________________________________________

 

II. Məhsulların mənşəyi / Origin of the products

 

İstehsal (mənşə) müəssisəsinin ünvanı / Address of the   establishment of origin ______________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

III. Məhsulların təyinatı / Destination of the meat

 

Yuxarıda göstərilən məhsullar göndərilir / The meat is being sent from

(place of dispatch) ____________________________________________________________________________

(göndərmə yeri)

to (country and place of destination) ____________________________________________________________

(ölkə və təyinat yeri)

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of
transport ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

İxrac edənin soyadı və ünvanı / Name and address of exporter _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Alıcının soyadı və ünvanı / Name and address of consignee _____________________________________________

 

IV. Sanitariya məlumatları / Sanitary information

 

İmza edən rəsmi baytar müfəttişi yuxarıda göstərilən məhsulların aşağıdakı tələblərə cavab verməsini təsdiq edir / The undersigned Official Veterinary certifies that the products described above satisfy the following requirements*:

 

Rəsmi möhür / Official stamp

 

Tərtib edilib / Issued at_____________________________ tarix /on __________________________________

Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı

Name and address of Veterinarian _____________________________________________________________

İmza /Signature _____________________________________________________________________________

“_____” ____________________20___ ilədək etibarlıdır

 

*Belə zəmanətlər idxal və ixrac edən ölkələrin baytarlıq xidmətləri rəhbərlərinin birgə razılaşmaları əsasında tərtib edilir.

These conditions are agreed between the veterinary Services of the importing and exporting countries in accordance with the options.

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

14 nömrəli əlavə

 

Balıq ətinə və balıq məhsullarına verilən Beynəlxalq

Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate

 

Qeyd. Bütün müvafiq bəndləri «x» ilə  işarə edin.

Note. Mark all the relevant items with a cross in the appropriate space.

 

I. İdentikləşdirmə /Identification

 

İçalatı təmizlənmiş / Eviscerated _______________________________________________________________

İçalatı təmizlənməmiş / Uneviscerated __________________________________________________________

Yetişdirilən növlər / Cultured stocks ____________________________________________________________

Vəhşi növlər / Wild stocks _____________________________________________________________________

Növü /Species _______________________________________________________________________________

Elmi adı / Scientific name _____________________________________________________________________

Ümumi adı / Common name __________________________________________________________________

Yaşı (İl)/Age (years) ___________________________________ [ ] Naməlum /Unknown/ [ ]0+  [ ]1+  [ ]2+  [ ]>2+

Ümumi çəkisi / Total weight (kg) ______________________________________________________________

Və ya sayı / OR number(x1OOO) ______________________________________________________________

 

II. İstehsal yeri / Place of production

 

Ölkə /Country _______________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Zona, Balıqçılıq müəssisəsi / Zone, Aquaculture establishment _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Adı / Name _________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer / Location ______________________________________________________________________

 

III. Təyinatı / Destination

 

Ölkə / Country _______________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Zona, Balıqçılıq müəssisəsi / Zone, Aquaculture establishment ______________________________________

Adı / Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer / Location _______________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of
transport ____________________________________________________________________________________

 

IV. Bəyannamə /Declaration

Mən, imzamla təsdiq edirəm ki, bu yükdəki balıq əti / və ya balıq məhsulları istehsal edilmişdir: ( ) Ölkə, ( ) Zona, ( ) Balıqçılıq müəssisəsi, hansı ki, BEB-in Su Heyvanları üçün Diaqnostik Testlər üzrə prosedurlara uyğun olaraq rəsmi nəzarət sxeminə cəlb edilmişdir. 2-ci və 3-cü bölmələrdə göstərilən Ölkə, Zona və Balıqçılıq müəssisəsi BEB-in Su Heyvanlarının Sağlamlıq Məcəlləsinin siyahısında olan və aşağıdakı cədvəldə göstərilən xəstəliklərin törədicilərindən azad elan edilmişdir.

 

I, the undersigned, certify that the dead fish and/or fish products in the present consignment have as their place of production: [ ] a Country, [ ] a Zone [ ] or [ ] an Aquaculture establishment that has been subjected to an official fish health surveillance scheme according to the procedures described in the OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, and that the Country, Zone or Aquaculture establishment identified in Section II above has been declared free from the pathogens causing the diseases referred to in the OIE Aquatic Animal Health Code, as identified in the table below.

 

 

 

 

müəssisəsi /Aquaculture establishment

Name of disease

Hə / Yes

Yox / No

Hə / Yes

Yox / No

H ə/ Yes

Yox /  No

1

2

3

4

5

6

7

Hematopoetik epizootik nekroz / Epizootic haematopoietic necrosis

 

 

 

 

 

 

Hematopoetik infeksion nekroz/ Infectious haematopoietic necrosis,

 

 

 

 

 

 

Oncorbynchus     masou; virus xəstəliyi / Oncorbynchus masou virus disease

 

 

 

 

 

 

Karpların    yaz    virus daşıyıcılığı /  Spring viraemiaof carp

 

 

 

 

 

 

Viruslu hemorroloji septisemiya /Viral haemorrhagic septicaemia

 

 

 

 

 

 

Axar   su   naqqalarının virus xəstəliyi /Channel catfish virus disease

 

 

 

 

 

 

Viruslu   ensefalopatiya və retinopatiya/ Viral encephalopathy and retinopathy

 

 

 

 

 

 

Mədəaltı vəzinin infeksion nekrozu/ Infectious pancreatic necrosis

 

 

 

 

 

 

Qızılbalıqların infeksion anemiyası / Infectious salmon anaemia

 

 

 

 

 

 

Epizootik yara sindromu /Epizootic ulcerative syndrome

 

 

 

 

 

 

Bakterial böyrək xəstəliyi (Renibacterium salmoninarum) / Bacterial kidney disease

 

 

 

 

 

 

Naqqaların enterik septisemiyası (Edwardsiella ictalury)/Enteric septicaemia of catfısh

 

 

 

 

 

 

Piskiriketsioz (Piscirickettsia salmonis) 1 Piscirickettsiosis

 

 

 

 

 

 

Girodaktilyoz (Girodactilus salaris) /Gyrodactylosis

 

 

 

 

 

 

Qırmızı    dəniz    çapaq balıqlarının      iridovirus xəstəliyi/ Red sea bream iridoviral disease

 

 

 

 

 

 

Nərələrin         iridovirus xəstəliyi/ White sturgeon iridoviral disease

 

 

 

 

 

 

 

İxrac edən ölkə / Exporting country _____________________________________________________________

Məsul tərəf /Competent Authority: _____________________________________________________________

Möhür /Stamp _______________________________________________________________________________

Tərtib etdi ___________________________________ /Issued at/ ____________________________________on

                              Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı                                       Name and address of Certifying Official

İmza / Signature:

Qeyd. Bu sertifikat yükün yola salınmasına 3 gün qalmış tərtib olunmalıdır. /

Note. This certificate must be completed no more than three days prior to shipment

 


 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

15 nömrəli əlavə

Diri Xərçəngkimilərə Verilən Beynəlxalq Baytarlıq

Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate

Live Crustaceans

 

Qeyd. Bütün müvafiq bəndləri «x» ilə  işarə edin.

Note. Mark all the relevant items with a cross in the appropriate space.

 

I. İdentikləşdirmə/ Identification

 

Yetişdirilən mədəni növlər /Cultured stocks _____________________________________________________

Vəhşi növlər /Wild stocks _____________________________________________________________________

Növlər /Species: _____________________________________________________________________________

Elmi adı /Scientific name _____________________________________________________________________

Ümumi adı /Common name __________________________________________________________________

Yaşı (il)/Age(years): _________________________________________________________________________

Mayalanmış yumurta və ya naupli  /Fertilised eggs or nauplii ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Sürfədən sonra /Postlarvae _____________________________________________________________________

Cavanlar /Juveniles ___________________________________________________________________________

Anadan ayrılmamış fərdlər /Broodstock _________________________________________________________

Ümumi çəkisi (kq)  /Total weight (kg) ___________________________________________________________

və ya /OR ____________________________________________________________________________________

Sayı /Number (x1OOO) ________________________________________________________________________

 

II. İstehsal yeri /Place of production

 

Ölkə /Country _______________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona /Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

Adı /Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location _______________________________________________________________________

 

III. Yükün mənşəyi (əgər II bənddən fərqlənirsə)

/ Origin of consignment (if different from II)

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona /Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

Adı /Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location _______________________________________________________________________

 

IV. Təyinatı / Destination

 

Ölkə /Country _________________________________________________________________________________

Zona /Zone ___________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona / Aquaculture establishment, Zone __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Adı /Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location _______________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport _________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

V. Bəyannamə /Declaration

Mən, imzamla təsdiq edirəm ki, bu yükdəki diri xərçəngkimilər istehsal edilmişdir: ( ) Ölkə, ( ) Zona, ( ) Balıqçılıq müəssisəsi, hansı ki, BEB-in Su Heyvanları üçün Diaqnostik Testlər üzrə prosedurlara uyğun olaraq rəsmi nəzarət sxeminə cəlb edilmişdir. 2-ci və 3-cü bölmələrdə göstərilən Ölkə, Zona və Balıqçılıq müəssisəsi BEB-in Su Heyvanlarınınm Sağlamlıq Məcəlləsinin siyahısında olan və aşağıdakı cədvəldə göstərilən xəstəliklərin törədicilərindən azad elan edilmişdir.

I, the undersigned, certify that the live crustaceans in the present consignment have as their place of production: [ ] a Country, [ ] a Zone or [ ] an Aquaculture establishment that has been subjected to an official crustacean health surveillance scheme according to the procedures described in the OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, and that the Country, Zone or Aquaculture establishment identified in Sections II and III above has been declared free from the pathogens causing the diseases referred to in the OIE Aquatic Animal Health Code, as identified in the table below

 

Xəstəliyin adı

Ölkə /Country

Zona /Zone

Balıqçılıq

müəssisəsi

/Aquaculture

establishment

Name of disease

Hə / Yes

Yox / No

Hə / Yes

Hə / Yes

Hə / Yes

Yox / No

1

2

3

4

5

6

7

Taura sindromu /Taura syndrome

 

 

 

 

 

 

    ləkə    xəstəliyi /White spot disease

 

 

 

 

 

 

Sarıbaşlılıq xəstəliyi /Yellowhead

disease

 

 

 

 

 

 

Tetrahedrik   baculovirus   / Tetrahedral     baculovirosis (Baculovirus penaei)

 

 

 

 

 

 

Sferik baculovirus Spherical

baculovirosis/

(Penaeus       monodon-type

baculovirus)

 

 

 

 

 

 

İnfeksion hipodermal və hematopoetik nekroz /Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

 

 

 

 

 

 

Çay    xərçənglərinin    taunu (Aphonomyces astaci) /Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

 

 

 

 

 

 

Erkək fərdlərin toxumlarının virusdan  ölərək,  izolyasiya olunması xəstəliyi

Spawner-isolated mortality virus disease

 

 

 

 

 

 

 

İxrac edən ölkə / Exporting country _____________________________________________________________

Məsul tərəf /Competent Authority: _____________________________________________________________

Möhür /Stamp _______________________________________________________________________________

Tərtib etdi ___________________________________ /Issued at/ ____________________________________on

                              Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı                                       Name and address of Certifying Official

İmza / Signature:

Qeyd. Bu sertifikat yükün yola salınmasına 3 gün qalmış tərtib olunmalıdır. /

Note. This certificate must be completed no more than three days prior to shipment.

 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

16 nömrəli əlavə

Ölü   xərçəngkimilərə verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate Dead crustaceans

 

Qeyd. Bütün müvafiq bəndləri «x» ilə  işarə edin.

Note. Mark all the relevant items with a cross in the appropriate space.

 

I. İdentikləşdirmə /Identification

 

[ ] Yetişdirilən növlər / Cultured stocks __________________________________________________________

[ ] Vəhşi növlər /Wild stocks ___________________________________________________________________

Növlər /Species ______________________________________________________________________________

Elmi adı /Scientific name ______________________________________________________________________

Ümumi adı /Common name ___________________________________________________________________

Ümumi çəkisi (kq) /Total weight (kg) ___________________________________________________________

[ ] Baş ilə /Head on animal _____________________________________________________________________

[ ] Başsız /Head off animals ____________________________________________________________________

[ ] Təmizlənmiş / Peeled animals _______________________________________________________________

[ ] Blok şəklində dondurulmuş /Block frozen _____________________________________________________

[ ] İndividual tez dondurulmuş /Individually quick frozen _________________________________________

[ ] Başqa üsulla emal edilmiş /Other processing method ____________________________________________

 

II. İstehsal yeri /Place of production

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone ___________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona / Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Adı /Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location _______________________________________________________________________

 

III. Yükün mənşəyi (əgər II bənddən fərqlənirsə)

/ Origin of consignment (if different from II)

 

Ölkə /Country _______________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona /Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Adı /Name

Yerləşdiyi yer /Location

 

IV. Təyinatı /Destination

 

Ölkə /Country

Zona /Zone

Şirkət /Company

Nəqliyyat vasitəsinin növü və tipi /Nature and identification of means of transport ____________________

___________________________________________________________________________________________________________________

V. Bəyannamə /Declaration

 

Mən, imzamla təsdiq edirəm ki, bu yükdəki xərçəngkimilər istehsal edilmişdir: ( ) Ölkə, ( ) Zona, ( ) Balıqçılıq müəssisəsi, hansı ki, BEB-in Su Heyvanları üçün Diaqnostik Testlər üzrə prosedurlara uyğun olaraq rəsmi nəzarət sxeminə cəlb edilmişdir. 2-ci və 3-cü bölmələrdə göstərilən Ölkə, Zona və Balıqçılıq müəssisəsi BEB-in Su Heyvanlarının Sağlamlıq Məcəlləsinin siyahısında olan və aşağıdakı cədvəldə göstərilən xəstəliklərin törədicilərindən azad elan edilmişdir və bu baxımdan fövqəladə məhsullara aid edilmir.

 

I, the undersigned, certify that the dead crustaceans in the present consignment have as their place of production: [ ] a Country, [ ] a Zone or [ ] an Aquaculture establishment that has been subjected to an official crustacean health surveillance scheme according to the procedures described in the OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, and that the Country, Zone or Aquaculture establishment identified in Sections II and III above has been declared free from the pathogens causing the diseases referred to in the OIE Aquatic Animal Health Code, as identified in the table below, and that the crustaceans have not been subjected to emergency harvest due to the suspicion or the confirmation of the presence of the diseases identified in the table below.

 

Xəstəliyin adı

Ölkə / Country

Zona / Zone

Balıqçılıq müəssisəsi / Aquaculture establishment

Name of disease

Hə / Yes

Yox / No

Hə / Yes

Hə / Yes

Hə / Yes

Yox / No

1

2

3

4

5

6

7

Taura   sindromu /Taura syndrome

 

 

 

 

 

 

Ağ ləkə xəstəliyi /White spot disease

 

 

 

 

 

 

Sanbaşlılıq xəstəliyi /Yellowhead disease

 

 

 

 

 

 

Tetrahedrik baculovirus / Tetrahedral  baculovirosis (Baculovirus penaei)

 

 

 

 

 

 

Sferik bakulovirus / Spherical     baculovirosis (Penaeus    monodon-type baculovirus)

 

 

 

 

 

 

İnfeksion hipodermal və hematopoetik nekroz/ Infectious      hypodermal and haematopoietic necrosis

 

 

 

 

 

 

Çay xərçənglərinin taunu / (Aphonomyces astaci)Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

 

 

 

 

 

 

Erkək fərdlərin toxumlarının virusdan ölərək, izolyasiya olunması xəstəliyi/ Spawner-isolated mortality virus disease/

 

 

 

 

 

 

 

İxrac edən ölkə / Exporting country _____________________________________________________________

Məsul tərəf: / Competent Authority _____________________________________________________________

 

Möhür /Stamp _______________________________________________________________________________

Tərtib etdi ___________________________________ /Issued at/ ____________________________________on

                              Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı                                       Name and address of Certifying Official

İmza / Signature:

Qeyd. Bu sertifikat yükün yola salınmasına 3 gün qalmış tərtib olunmalıdır. /

Note. This certificate must be completed no more than three days prior to shipment.

 

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

17 nömrəli əlavə

Diri balıq və balıq qametalarına (cinsi hüceyrələrinə) verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model International Veterinary Certificate Live Fish And Gametes

 

Qeyd. Bütün müvafiq bəndləri «x» ilə  işarə edin.

Note. Mark all the relevant items with a cross in the appropriate space.

 

I. İdentikləşdirmə / Identification

 

[ ] Yetişdirilən növlər /Cultured stocks __________________________________________________________

[ ] Vəhşi növlər /Wild stocks ___________________________________________________________________

[ ] Balıq / Fish ________________________________________________________________________________

[ ] Sperma /Sperm ____________________________________________________________________________

[ ] Mayalanmamış kürü /Unfertilised eggs _______________________________________________________

[ ] Mayalanmış kürü / Fertilised eggs ____________________________________________________________

[ ] Sürfələr /Larvae ____________________________________________________________________________

Növ /Species _________________________________________________________________________________

Elmi adı /Scientific name ______________________________________________________________________

Ümumi adı /Common name ___________________________________________________________________

Yaşı (il) /Age (years) __________________________________________________________________________

[ ] Naməlum[ ]0+   []1+   []2+   [ ]>2+ /Unknown ___________________________________________________

Ümumi çəkisi /Total weight (kg) _______________________________________________________________

və ya /OR ___________________________________________________________________________________

Sayı /Number (x1OOO) _______________________________________________________________________

 

II. İstehsal yeri /Place of production

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona / Aquaculture establishment, Zone _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Adı /Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location ______________________________________________________________________

 

III. Yükün mənşəyi (əgər II bənddən fərqlənirsə)/

Origin of consignment (if different from II)

 

Ölkə /Country _______________________________________________________________________________

Zona /Zone _________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona / Aquaculture establishment, Zone _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Adı /Name __________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location ______________________________________________________________________

 

IV. Təyinatı /Destination

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone ___________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona / Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Adı /Name

Yerləşdiyi yer /Location

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport _________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 

V. Bəyannamə /Declaration

Mən, imzamla təsdiq edirəm ki, bu yükdəki diri balıq / və ya balıq sürfəsi, balıq qametaları, kürü və mayalanmış kürü istehsal edilmişdir: ( ) Ölkə, ( ) Zona, ( ) Balıqçılıq müəssisəsi, hansı ki, BEB-in Su Heyvanları üçün Diaqnostik Testlər üzrə prosedurlara uyğun olaraq rəsmi nəzarət sxeminə cəlb edilmişdir. 2-ci və 3-cü bölmələrdə göstərilən Ölkə, Zona və Balıqçılıq müəssisəsi BEB-in Su Heyvanlarının Sağlamlıq Məcəlləsinin siyahısında olan və aşağıdakı cədvəldə göstərilən xəstəliklərin törədicilərindən azad elan edilmişdir.

 

I, the undersigned, certify that the live fish and/or fish larvae, fish gametes, ova and fertilised eggs in the present consignment have as their place of production: [ ] a Country, [ ] a Zone or [ ] an Aquaculture establishment that has been subjected to an official fısh health surveillance scheme according to the procedures described in the OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, and that the Country, Zone or Aquaculture establishment identified in Sections II and III above has been declared free from the pathogens causing the diseases referred to in the OIE Aquatic Animal Health Code, as identified in the table below.

 

Xəstəliyin adı

Ölkə /Country

Zona /Zone

Balıqçılıq

müəssisəsi

/Aquaculture

establishment

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Name of disease

Hə / Yes

Yox / No

Hə / Yes

Hə / Yes

Hə / Yes

Yox / No

Hematopoetik epizootik nekroz / Epizootic haematopoietic necrosis

 

 

 

 

 

 

Hematopoetik infeksion nekroz / Infectious haematopoietic necrosis

 

 

 

 

 

 

Oncorbynchus masou virus xəstəliyi / Oncorhynchus masou virus disease

 

 

 

 

 

 

Karpların yaz virus daşıyıcılığı/ Spring viraemia ofcarp

 

 

 

 

 

 

Viruslu hemorroji septisemiya / Viral haemorrhagic septicaemia

 

 

 

 

 

 

Axar su naqqalarının virus xəstəliyi  / Channel  catfish virus disease

 

 

 

 

 

 

Viruslu   ensefalopatiya   və retinopatiya / Viral encephalopathy and retinopathy

 

 

 

 

 

 

Mədəaltı   vəzinin   infeksion nekrozu / Infectious pancreatic necrosis

 

 

 

 

 

 

Qızılbalıqların        infeksion anemiyası / Infectious salmon anaemia

 

 

 

 

 

 

Epizootik yara sindromu / Epizootic ulcerative syndrome

 

 

 

 

 

 

Bakterial   böyrək   xəstəliyi (Renibacterium salmoninarum)/ Bacterial kidney disease

 

 

 

 

 

 

Naqqaların enterik septisemiyası /Enteric septicaemia      of      catfısh (Edwardsiella ictalury)

 

 

 

 

 

 

Piskiriketsioz (Piscirickettsia salmonis) /Piscirickettsiosis

 

 

 

 

 

 

Girodaktilyoz   (Girodactilus salaris)Ajyrodactylosis

 

 

 

 

 

 

Qırmızı       dəniz       çapaq bahqlarının iridovirus xəstəliyi/Red     sea    bream iridoviral disease

 

 

 

 

 

 

Nərələrin iridovirus xəstəliyi/White sturgeon iridoviral disease

 

 

 

 

 

 

 

İxrac edən ölkə / Exporting country _____________________________________________________________

Məsul tərəf: / Competent Authority _____________________________________________________________

 

Möhür /Stamp _______________________________________________________________________________

                              Səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, vəzifəsi və ünvanı                                       Name and address of Certifying Official

 

Qeyd. Bu sertifikat yükün yola salınmasına 3 gün qalmış tərtib olunmalıdır. /

Note. This certificate must be completed no more than three days prior to shipment.

 

"Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları"na

 

18 nömrəli əlavə

Diri molyusk və qametalara verilən Beynəlxalq Baytarlıq Sertifikatının nümunəsi

Model international veterinary Certificate for live molluscs and gametes

 

Qeyd. Bütün müvafiq bəndləri «x» ilə   işarə edin.

Note. Mark all the relevant items with a cross in the appropriate space.

 

I. İdentikləşdirmə /Identification

 

[ ] Yetişdirilən növlər /Cultured stocks __________________________________________________________

[ ] Vəhşi növlər /Wild stocks ___________________________________________________________________

Növlər /Species ______________________________________________________________________________

Elmi adı /Scientific name ______________________________________________________________________

Ümumi adı /Common name ___________________________________________________________________

Yaşı (il) /Age (years) __________________________________________________________________________

[ ] Qametalar /Gametes ________________________________________________________________________

[ ] Naməlum /Unknown _______________________________________________________________________

[ ] >24 ay /months ____________________________________________________________________________

[ ] 12-24 aylıq /24 months ______________________________________________________________________

[ ] 0-11 aylıq /0-11 months _____________________________________________________________________

[ ] Sürfə /Larvae ______________________________________________________________________________

Ümumi çəkisi (kq)/Total weight (kg) ____________________________________________________________

və ya /OR ____________________________________________________________________________________

Sayı: /Number (x1OOO) _______________________________________________________________________

 

II. İstehsal yeri / Place of production

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone ___________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona / Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

Adı /Name ___________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location ________________________________________________________________________

 

III. Yükün mənşəyi (əgər II bənddən fərqlənirsə)/

Origin of consignment (if different from II)

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona /Aquaculture establishment,   Zone _____________________________________

Adı /Name ___________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location ________________________________________________________________________

 

IV. Təyinatı / Destination

 

Ölkə /Country ________________________________________________________________________________

Zona /Zone __________________________________________________________________________________

Balıqçılıq müəssisəsi, Zona /Aquaculture establishment, Zone ______________________________________

Adı /Name ___________________________________________________________________________________

Yerləşdiyi yer /Location _______________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü və təsviri /Nature and identification of means of transport _________________

______________________________________________________________________________________________

 

V. Bəyannamə /Declaration

 

Mən, imzamla təsdiq edirəm ki, bu yükdəki diri molyusk / və ya qametalar istehsal edilmişdir: ( ) Ölkə, ( ) Zona, ( ) Balıqçılıq müəssisəsi, hansı ki, BEB-in Su Heyvanları üçün Diaqnostik Testlər üzrə prosedurlara uyğun olaraq rəsmi nəzarət sxeminə cəlb edilmişdir. 2-ci və 3-cü bölmələrdə göstərilən Ölkə, Zona və Balıqçılıq müəssisəsi BEB-in Su Heyvanlarının Sağlamlıq Məcəlləsinin siyahısında olan və aşağıdakı cədvəldə göstərilən xəstəliklərin törədicilərindən azad elan edilmişdir.

 

I, the undersigned, certify that the live molluscs and/or gametes in the present consignment have as their place of production: [ ] a Country, [ ] a Zone [ ] or [ ] an Aquaculture establishment that has been subjected to an official mollusc health surveillance scheme according to the procedures described in the OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, and that the Country, Zone or Aquaculture establishment identified in Sections II and III above has been declared free from the pathogens causing the diseases referred to in the OIE Aquatic Animal Health Code, as identified in the table below.

 

Xəstəliyin adı

Ölkə /Country

Zona /Zone

Balıqçılıq

müəssisəsi

/Aquaculture

establishment

Name of disease

Hə / Yes

Yox / No

Hə / Yes

Hə / Yes

Hə / Yes