AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
07.01.1999
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
69
ADI
Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-01-1999, Nəşr nömrəsi: 01, Maddə nömrəsi: 22)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
07.01.1999
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
110.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında

Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Yoxlama və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar daxil olan çoxsaylı şikayət və müraciətlər nəzərə alınaraq "İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 iyun tarixli 463 nömrəli Fərmanında bu orqanlar tərəfindən yol verilən sui-istifadə hallarının qarşısının alınması, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin qanuni hüquq və mənafelərinin təmin olunması üçün bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu Fərmanın icrası nəticəsində iqtisadi sahədə bir-birini təkrarlayan, paralel və lüzumsuz yoxlamaların sayı azalmış, bazar iqtisadiyyatının inkişafına mənfi təsir göstərən bir sıra halların qarşısı alınmış, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin qanuni mənafelərinin qorunması məqsədi ilə müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Lakin ölkənin iqtisadiyyatı keçid dövründə olduğu bir zamanda dövlət orqanları tərəfindən yoxlama və nəzarət funksiyalarının həyata keçirilmə mexanizminin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi prosesi başa çatmadığına görə yuxarıda qeyd olunan Fərmanın icrası hələ də tam təmin olunmamışdır. Bu da onu göstərir ki, istehsal, xidmət, maliyyə-kredit sahəsində əsassız yoxlamaların qadağan edilməsinə baxmayaraq, ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün hüquqi bazanın yaradılması və müvafiq bazar infrastrukturlarının təşəkkül tapması ilə yanaşı, yerli və xarici iş adamlarının fəaliyyətinə bəzi dövlət orqanları tərəfindən əsassız müdaxilə hallarına son qoyulmamışdır.

Ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən iqtisadi sahəyə əsassız müdaxilələr narahatçılıq doğurur. Həmin dövlət orqanlarının bəzi işçiləri öz qanunsuz hərəkətləri ilə dövlətin nüfuzuna xələl gətirir və bir çox hallarda öz hüquqlarından şəxsi mənafeləri üçün istifadə edirlər.

Hüquq mühafizə orqanları yerli və xarici iş adamlarının istehsal, xidmət və maliyyə-kredit fəaliyyətində apardıqları yoxlamaları bəzi hallarda uzun-uzadı təhqiqat və istintaq hərəkətləri pərdəsi altında həyata keçirirlər və sahibkarlığın müxtəlif sahələrinə lüzumsuz müdaxilə edirlər. Yoxlama və təftiş funksiyalarını həyata keçirən müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları əsassız yoxlamalar aparmaqda davam edir, sahibkarların fəaliyyətinə zərurət olmadan müdaxilə edərək onlar üçün müxtəlif süni maneələr törədir, eyni zamanda qanun pozuntuları faktlarının hamısını və tam aşkar etmirlər. Daxil olan məlumatlara əsasən yoxlamalar zamanı həmin orqanların işçiləri ayrı-ayrı hallarda vəzifədən sui-istifadə etmə və rüşvətxorluq hallarına yol verirlər.

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və lisenziyalaşdırma sahəsində də süni maneələr mövcuddur. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və lisenziyalaşdırma sahəsində süründürməçilik, qanunsuz imtinalara və sui-istifadəyə yol verilir.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, və dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, yerli və xarici iş adamlarının fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin qarşısının alınması, korrupsiya, rüşvətxorluq və digər vəzifədən sui-istifadə halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin təşəkkülü və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas istiqaməti olduğunu nəzərə alaraq və "İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 iyun tarixli 463 nömrəli Fərmanının tam yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarına tapşırılsın ki, iş adamlarının iqtisadi fəaliyyətinə əsassız müdaxilə hallarına son qoyulmasını və sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün əlverişli mühit yaradılmasını təmin etsinlər.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, dövlət nəzarəti sisteminin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun təşkili haqqında iki ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müvafiq təklifləri təqdim etsinlər.

3. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorundan, Azərbaycan Respublikasının daxili işlər nazirindən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisindən tələb edilsin ki, onların başçılıq etdiyi orqanlar tərəfindən sahibkarlıq sahəsində iş adamları üçün süni maneələrin yaradılmasına son qoyulsun, yerli və xarici iş adamlarının iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı əsassız cinayət işlərinin başlanması hallarına yol verilməsin. [1]

4. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatını aparan və lisenziyalaşdırma ilə məşğul olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından tələb edilsin ki, bu orqanların bəzi vəzifəli şəxsləri tərəfindən vəzifədən sui-istifadə hallarına son qoyulsun.

5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə nazirliyinə tapşırılsın ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatı zamanı süründürməçiliyin aradan qaldırılması, sahibkarlar qarşısında qanuna zidd tələblərin irəli sürülməsi və qeydiyyatdan qanunsuz imtina hallarının aradan götürülməsini təmin etsin və bir ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müvafiq məlumat təqdim etsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, lisenziyalaşdırma ilə məşğul olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının bu sahədəki fəaliyyətlərini iki ay ərzində təhlil etsin, nöqsanların aradan qaldırılmasını təmin etsin və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müvafiq məlumat təqdim etsin.

7. "İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 iyun tarixli 463 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq, müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftiş edilməsi barədə hüquq mühafizə orqanlarından icra olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına, Maliyyə Nazirliyinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilən qərarlarda təftiş aparılması konkret faktlarla əsaslandırılsın. [2]

8. Azərbaycan Respublikasının nazirlik, komitə və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında mövcud olan nəzarət-təftiş qurumları ləğv olunsun. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həmin orqanlarda göstərilən sahə ilə əlaqəli olan digər qurumların ləğv edilməsini bir ay müddətində təmin etsin və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə bu haqda müvafiq məlumat təqdim etsin.

9. İqtisadi sahədə hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti yalnız cinayət işlərinin istintaqı ilə məhdudlaşsın və yoxlamalarla məşğul olan müvafiq qurumlar ləğv edilsin.

10. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən nazirlik, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanmasına, habelə büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarət qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilsin.

11. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırılsın ki, qanunvericiliklə onun səlahiyyətlərinə aid edilməyən yoxlamaların aparılmasına yol verməsin. [3]

12. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bank sektorunda aparılan yoxlamaların və təftişlərin "Azərbaycan Respublikasının banklar və bank fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunluğunu təhlil etsin və bir ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müvafiq məlumat təqdim etsin. [4]

13. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə və təşkilatlarda keçirilən yoxlamaların və təftişlərin uçotunun aparılması məqsədi ilə "Nəzarət kitabçası" tətbiq edilsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti "Nəzarət kitabçası" haqqında Əsasnaməni bir ay ərzində təsdiq etsin.

14. Bu Fərmanda adları çəkilən dövlət orqanlarının rəhbərləri sahibkarlıq sahəsində vəzifədən sui-istifadə hallarına və digər qanun pozuntularına yol verən həmin orqanların əməkdaşlarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunmalarına dair tədbirlər görsünlər.

15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Hüquqi İslahat Komissiyasının işçi qrupuna tapşırılsın ki, iki ay müddətində bu Fərmandan irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün mövcud qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi barədə qanun layihələrini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

16. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 7 yanvar 1999-cu il

                   № 69

 

 

 


FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       22 iyul 2009-cu il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 iyul 2009-cu il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 537)

2.       10 fevral 2010-cu il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 fevral 2010-cu il, № 32, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 80)

3.       3 mart 2017-ci il tarixli 1275 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353)

4.       4 avqust 2022-ci il tarixli 1802 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, №8, maddə 862)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 [1] 3 mart 2017-ci il tarixli 1275 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 5 mart 2017-ci il, № 50, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 353) ilə 3-cü hissəsində “milli təhlükəsizlik nazirindən” sözləri “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 fevral 2010-cu il, № 32, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 80) ilə 7-ci bəndin "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 avqust 2022-ci il tarixli 1802 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti, 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, №8, maddə 862) ilə 7-ci və 11-ci hissələrdə “Vergilər” sözü “İqtisadiyyat” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 22 iyul 2009-cu il tarixli 134 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 iyul 2009-cu il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 537) ilə 7-ci və 11-ci bəndlərində “Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinə” sözləri “Vergilər Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 10 fevral 2010-cu il tarixli 216 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 11 fevral 2010-cu il, № 32, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 80) ilə 12-ci bəndin "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status