AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
07.07.2009
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
104
ADI
“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın, “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri”nin və “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”nin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2009, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 601)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
07.07.2009
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
180.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın, “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtom

“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın, “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri”nin və “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”nin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 4 iyul tarixli, 792 nömrəli Fərmanının 1.9-cu bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”, “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri” və “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri” təsdiq edilsin (əlavə olunur)

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 7 iyul 2009-cu il

№ 104

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2009-cu il 7 iyul tarixli, 104 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi

 

QAYDASI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası (bundan sonra — Qayda) «Avtomobil nəqliyyatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Avtomobil yolları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölçüləri haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ hüquqi aktlarına, habelə bu sahədə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qayda iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları, o cümlədən hərəkət marşrutuna daxil edilmiş və Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına müvafiq qaydada aid edilmiş yaşayış məntəqələrinin yolları, prospektləri və küçələri (bundan sonra — avtomobil yolları) ilə hərəkətini və onların avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair xüsusi icazənin verilməsi qaydasını tənzimləyir.

1.3. Qabarit və çəki parametrlərini aşan bölünən yüklə yüklənmiş ölkədaxili və beynəlxalq yükdaşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkəti qadağandır.

1.4. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə bu Qaydanın 1.9-cu bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla, hərəkət marşrutu göstərilmiş xüsusi icazə əsasında yol verilir.

1.5. Beynəlxalq və ölkədaxili yük daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələri ilə iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili, bölünən və ya bölünməsi mümkün olmayan yüklərin daşınması müvafiq qanunvericiliyin, habelə bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

1.6. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələri ilə təhlükəli yüklərin daşınması bu Qaydaya, habelə Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

1.7. Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmasına və tranzit keçidinə yalnız hərəkət marşrutu göstərilmiş xüsusi icazə əsasında yol verilir.

1.8. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş yol vergisindən başqa, ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında müəyyən olunmuş qabarit və çəki normalarını aşmaqla ölkədaxili və beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinə onların avtomobil yolları və yol qurğularına vurduğu ziyana görə bu qərara uyğun olaraq ödənişlər tətbiq edilir.

1.9. Bu Qaydanın müddəaları müdafiə ehtiyacları, ictimai asayişin qorunması və fövqəladə halların aradan qaldırılması ilə əlaqədar olan iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinə şamil olunmur. Bu halda hərəkət marşrutu haqqında Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə operativ qaydada məlumat verilir, nəqliyyat vasitələrinin avtomobil yolları ilə hərəkəti və süni qurğulardan keçməsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. [1]

 

2. AVTOMOBİL YOLLARI İLƏ İRİQABARİTLİ VƏ (VƏ YA) AĞIRÇƏKİLİ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏT ETMƏSİ QAYDASI

 

2.1. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi və verilməsi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən hərəkət vaxtı və hərəkət sürətinə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla həyata keçirilir. [2]

2.2. Xüsusi icazə daşınmadan əvvəl alınmalı, sürücüdə və ya yükü müşayiət edən şəxsdə olmalıdır.

2.3. Digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneçilik və ya ətrafdakılar üçün təhlükə yaradan əlverişsiz yol-iqlim şəraitində, habelə yol hərəkətinin intensiv olduğu hallarda iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələri ilə daşımaların həyata keçirilməsinə yol verilmir.

2.4. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət etməsi yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

2.5. Aşağıda göstərilən hallardan biri mövcud olarsa, bu Qaydanın 1.9-cu bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hərəkət intensivliyinin ən aşağı dövrlərində icazə verilir:

2.5.1. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi 44 tondan artıq olduqda;

2.5.2. yüklə birlikdə nəqliyyat vasitəsinin hündürlüyü 4 metrdən artıq olduqda;

2.5.3. yüklə birlikdə nəqliyyat vasitəsinin eni 2,55 metrdən artıq olduqda;

2.5.4. yüklə birlikdə nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu 20 metrdən artıq olduqda.

2.6. Aşağıdakı hallarda iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələri hökmən müşayiət edilir:

2.6.1. mühafizə avtomobili ilə:

2.6.1.1. nəqliyyat vasitəsinin eni 2,55 metrdən artıq olduqda;

2.6.1.2. nəqliyyat vasitəsinin hündürlüyü 4 metrdən artıq olduqda;

2.6.1.3. nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu 24 metrdən artıq olduqda;

2.6.1.4. nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi 50 tondan artıq olduqda;

2.6.2. müşayiət avtomobili ilə:

2.6.2.1. nəqliyyat vasitəsinin eni 3,5 metrdən artıq olduqda;

2.6.2.2. nəqliyyat vasitəsinin avtoqatarın uzunluğu 30 metrdən artıq olduqda;

2.6.2.3. nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi 80 tondan artıq olduqda;

2.6.2.4. hərəkət zamanı nəqliyyat vasitəsi əks istiqamətdəki hərəkət zolağını qismən tutduqda;

2.6.2.5. daşınma prosesində iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə yol hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsinə zərurət olduqda.

2.7. Mühafizə və ya müşayiət avtomobili iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin qarşısında və ona nisbətdə qismən sol tərəfə çıxmaqla hərəkət etməlidir.

2.8. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (bundan sonra — BDYPİ) patrul xidməti avtomobili ilə müşayiət edilməsinin təmin olunması üçün həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi (istifadəçisi) rəsmiləşdirilmiş xüsusi icazəyə malik olmalıdır. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin sahibi (istifadəçisi) həmin nəqliyyat vasitəsinin BDYPİ ilə razılaşdırılmış müddətdə hərəkətə başlamasını təmin etməlidir.

2.9. Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin BDYPİ patrul avtomobili ilə müşayiət olunması üçün daşıyıcı ilə şəhərdaxili (rayondaxili) hərəkət marşrutları üzrə BDYPİ-nin müvafiq ərazi bölməsi, şəhərlərarası (rayonlararası) hərəkət marşrutları üzrə isə BDYPİ arasında müqavilə bağlanılır və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş xidmət haqqı ödənilir.

2.10. Mühafizə avtomobilinin ekipajı iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsini süni qurğuların altından və ya üzərindən xüsusi icazədə göstərilmiş qaydada keçməsini təmin etməlidir. Mühafizə avtomobili ilə müşayiət olunmayan iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin süni qurğuların altından və ya üzərindən keçməsi xüsusi icazədə göstərilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla, daşıyıcı tərəfindən təmin edilir.

2.11. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin süni qurğuların altından və ya üzərindən keçməsi onların faktiki üfüqi və şaquli aralıqları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Daşınma zamanı müşayiət olunmayan yükün üzərindən süni qurğu konstruksiyasına qədər ehtiyat məsafə 50 santimetr, avtomobil yolu sahibinin nümayəndəsinin iştirakı ilə həyata keçirilən daşınma zamanı isə ehtiyat məsafə 15 santimetrdən az olmamalıdır.

2.12. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili yüklərin daşınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitəsi texniki, istismar, təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə və müvafiq standartlara uyğun olmalıdır.

2.13. İstehsalçı zavod tərəfindən müəyyən edilmiş texniki xarakteristikalara uyğun olmayan nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkəti qadağandır.

 

3. İRİQABARİTLİ VƏ (VƏ YA) AĞIRÇƏKİLİ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN HƏRƏKƏTİNƏ DAİR XÜSUSİ İCAZƏNİN VERİLMƏSİ QAYDASI

 

3.1. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə dair xüsusi icazəni almaq üçün həmin nəqliyyat vasitələrinin sahibləri (istifadəçiləri) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

3.1.1. ərizə (bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsində göstərilmiş formada);

3.1.2. avtoqatarın sxemi (daşınmada iştirak edən bütün nəqliyyat vasitələri, onların oxlarının və təkərlərinin sayı, oxlar üzrə yüklənmənin paylanması təsvir edilməklə);

3.1.3. yükün ayrı-ayrı hissələrə bölünməzliyini təsdiq edən sənədlər.

3.2. Bu Qaydaya əsasən təqdim edilməsi tələb olunan bütün sənədlər ərizəyə əlavə olunur.

3.3. Ərizə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə daxil olduğu gündən qeydiyyata alınır və təqdim edilən məlumatların dürüstlüyü aşağıdakı qaydada yoxlanılır:

3.3.1. məlumatların tam olması;

3.3.2. nəqliyyat vasitəsinin, o cümlədən yedək avtomobilinin və qoşqunun (yarımqoşqunun) daşınması nəzərdə tutulan yükün texniki xarakteristikasına uyğun olması;

3.3.3. daşıyıcı tərəfindən təqdim edilən marşrut üzrə hərəkətin mümkün olması.

3.4. Ərizədə düzəlişlər və natamam məlumatlar olduqda və ya yükün bölünməzliyi sənədlərlə əsaslandırılmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ərizənin qeydiyyata alındığı gündən 5 iş günü müddətində daşıyıcıya müvafiq sorğu ilə müraciət edir.

3.5. Daşıyıcı 15 gün müddətində tələb olunan məlumatları təqdim edə bilməzsə, ərizəyə baxılması dayandırılır.

3.6. Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçı zavod tərəfindən müəyyən edilmiş texniki xarakteristikası ərizədə göstərilən iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili yükün daşınmasına imkan vermirsə, habelə həmin nəqliyyat vasitəsinin daşıyıcı tərəfindən təqdim olunan marşrut üzrə hərəkət etməsi mümkün deyildirsə, daşıyıcıya xüsusi icazənin verilməsindən imtina edilməsi barədə məlumat verilir.

3.7. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə xüsusi icazənin alınması barədə ərizəyə aşağıdakı hallarda operativ qaydada baxılır:

3.7.1. xüsusi icazə verilmiş nəqliyyat vasitəsi nasaz olduqda, onun dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yeni xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi zəruri olduqda;

3.7.2. yükgöndərən və yaxud yükalan tərəfindən daşınma marşrutu dəyişdirildikdə.

3.8. Ərizəçi fiziki şəxs olduqda, ərizə onun soyadı, adı, atasının adı və ünvanı göstərilməklə, şəxsi imzası ilə təsdiq edilməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ərizəyə əlavə olunmalıdır. Ərizə hüquqi şəxs tərəfindən verildikdə, hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı və ya olduğu yer göstərilməklə, onun rəhbərinin və ya səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası və möhürü ilə təsdiq edilməlidir.

3.9. Xüsusi icazəni rəsmiləşdirərkən, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən hər bir halda hərəkət marşrutunun razılaşdırılmalı olduğu qurumların siyahısı müəyyən edilir.

3.10. Zəruri hallarda daşınma aşağıdakı qurumlarla razılaşdırılır:

3.10.1. marşrut üzrə yolun və ya yol qurğularının texniki parametrlərindən asılı olaraq və yükün hündürlük üzrə qabariti icazə verilən həddi aşdıqda — elektrik, rabitə, su, qazpaylayıcı, neft-qaz idarə və təşkilatları ilə;

3.10.2. daşınma marşrutu dəmir yolu xətləri ilə bir səviyyədə kəsişərkən nəqliyyat vasitəsinin yüklə və ya yüksüz eni 2,55 metri, hündürlüyü yolun səthindən 4 metri, uzunluğu bir qoşqu (və ya yarımqoşqu) ilə 30 metri, habelə nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi 44 tonu keçdikdə və ya hərəkət sürəti saatda 8 kilometrdən az olduqda — dəmir yolunun müvafiq qurumları ilə;

3.10.3. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələri bu Qaydanın 2.5.1 — 2.5.4-cü bəndlərində göstərilən hədləri aşdıqda və onların hərəkət marşrutuna daxil olan şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin yolları, prospektləri və küçələri ilə hərəkət etdikdə — şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin yollarının, prospektlərinin və küçələrinin mülkiyyətçiləri ilə;

3.10.4. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təmin edilməsi üçün mühafizə və ya müşayiət avtomobili ilə müşayiət edilməsi tələb olunduqda — şəhərdaxili (rayondaxili) hərəkət marşrutları üzrə BDYPİ-nin müvafiq ərazi bölmələri ilə, şəhərlərarası (rayonlararası) hərəkət marşrutları üzrə isə BDYPİ ilə.

3.11. Bu Qaydanın 3.10.1 — 3.10.4-cü yarımbəndlərində göstərilən qurumlar hərəkət marşrutunu iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin sahibləri (istifadəçiləri) və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsinə uyğun formada olan razılaşdırma vərəqinin təqdim edildiyi andan 5 iş günü müddətində razılaşdırmalıdırlar.

3.12. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət marşrutu daşınmanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün avtomobil yollarının və yol qurğularının texniki parametrləri nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir.

3.13. Ərizədə göstərilən iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin müvafiq marşrut üzrə hərəkətinə marşrut müayinə edilmədən icazə verilməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən ərizənin daxil olduğu gündən 5 iş günü müddətində marşrut boyu yolda müayinə aparılmasının zəruriliyi haqqında ərizəçiyə məlumat verilməlidir.

3.14. Aşağıda göstərilənlərdən ən azı biri olduqda, hərəkət marşrutu müayinə edilməlidir:

3.14.1. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hər hansı parametri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədlərdən artıq olduqda;

3.14.2. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi hərəkət marşrutunda yerləşən süni qurğuların yükgötürmə qabiliyyətindən artıq olduqda.

3.15. Aparılmış müayinənin nəticəsinə əsasən yol qurğularının gücləndirilməsinə dair layihənin tərtib edilməsi zəruriliyi müəyyən edilir. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin seçilmiş marşrut üzrə normal hərəkətinə şərait yaradılması üçün tərtib edilmiş layihə və digər əlavə işlər daşıyıcının (yükgöndərənin, yükalanın) vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

3.16. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə dair xüsusi icazə aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdən sonra, 5 iş günü ərzində bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsinə uyğun formada nəqliyyat vasitəsinin sahibinə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə verilir:

3.16.1. hərəkət marşrutu və hərəkət şərtləri əlaqədar qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra;

3.16.2. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin keçməsi üçün xüsusi layihənin hazırlanması tələb olunarsa, layihədə nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər həyata keçirildikdən sonra.

3.17. Xüsusi icazə qüvvədə olma müddəti 30 təqvim günü müəyyən edilməklə, yalnız bir daşınmanın həyata keçirilməsi üçün verilir.

3.18. Eyni növlü yüklərin müəyyən edilmiş marşrut üzrə daşınması zamanı daşınmanın həcmi və digər hallar nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müvafiq müddət ərzində gedişlərin bir neçə sayı üçün xüsusi icazə verilə bilər. Bu halda iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin sahibləri (istifadəçiləri) tərəfindən hər gedişdə xüsusi icazədə qeydlər (getmə tarixi, təşkilatın rəhbərinin imzası və möhürü) aparılmalıdır. Göstərilən qeydlər olmayan xüsusi icazə etibarsız hesab edilir.

3.19. Xüsusi icazəyə bu Qaydanın 4 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən edilmiş formada buraxılış vərəqəsi əlavə olunur. Həmin vərəqə iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin qabaq şüşəsinin aşağı sağ hissəsində yerləşdirilir.

3.20. Xüsusi icazə blankları və buraxılış vərəqələri Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə mətbəə üsulu ilə çap edilir və xüsusi qoruyucu nişanlara malik olmalıdır. Xüsusi icazə blanklarının və buraxılış vərəqələrinin saxlanılması, qeydiyyatı və hesabatının aparılması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

 

4. İRİQABARİTLİ VƏ (VƏ YA) AĞIRÇƏKİLİ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN AVTOMOBİL YOLLARI İLƏ HƏRƏKƏT ETMƏSİNƏ NƏZARƏT

 

4.1. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. [3]

4.2. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin faktiki qabarit ölçüləri xüsusi ölçü alətləri və cihazları, hərəkətdə olan belə nəqliyyat vasitələrinin çəki və kütlə parametrləri isə yol örtüyünün altında yerləşdirilmiş Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin texniki vasitələri (elektron tərəziləri) vasitəsilə, habelə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nəzarət məntəqələrində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmaqla, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları ilə birlikdə yoxlanılır. [4]

4.3. Xüsusi ölçü alətlərinin, cihazlarının və tərəzilərin standartlara uyğun olmaları barədə sertifikatları olmalıdır.

4.4. Bu Qaydanın pozulması hallarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən pozuntuya yol vermiş hüquqi və ya fiziki şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb edilməklə, aşağıdakı tədbirlər görülür:

4.4.1. xüsusi icazə olmadan iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etməsi aşkar edildikdə, daşınma dayandırılır, nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırılır, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə görə onun faktiki qət etdiyi marşrut boyu yola və yol qurğularına vurulmuş ziyan müəyyən edilir , yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilir və xüsusi icazə alındıqdan sonra daşınma bərpa olunur; [5]

4.4.2. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsi ilə bölünən yüklərin daşınması zamanı qabarit və çəki parametrlərinin pozulması halı aşkar edildikdə, daşınma dayandırılır, nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırılır, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə görə onun faktiki qət etdiyi marşrut boyu yola və yol qurğularına vurulmuş ziyan müəyyən edilir , yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənildikdən və yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün icazə verilən qabarit və (və ya) çəki parametrlərinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsindən normadan artıq yükün boşaldılması və digər nəqliyyat vasitəsilə daşınması təmin edildikdən sonra xüsusi icazə verilmədən daşınma bərpa edilir; [6]

4.4.3. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin xüsusi icazədə göstərilən hər hansı parametrinin aşması faktı aşkar edildikdə, daşınma dayandırılır, nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırılır və iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə görə onun faktiki qət etdiyi marşrut boyu yola və yol qurğularına vurulmuş ziyan müəyyən edilir , yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilir və xüsusi icazə alındıqdan sonra daşınma bərpa edilir;

4.4.4. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin xüsusi icazədə göstərilən hərəkət marşrutundan kənara çıxması halı aşkar edildikdə, daşınma dayandırılır, nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırılır, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə görə onun faktiki qət etdiyi marşrut boyu yola və yol qurğularına vurulmuş ziyan müəyyən edilir , yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilir və təkrar xüsusi icazə alındıqdan sonra daşınma bərpa edilir;

4.4.5. iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı xüsusi icazədə göstərilən müddətlərdən kənara çıxması halı aşkar olunduqda, daşınma dayandırılır, nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırılır, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə görə onun faktiki qət etdiyi marşrut boyu yola və yol qurğularına vurulmuş ziyan müəyyən edilir , yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilir və təkrar xüsusi icazə alındıqdan sonra daşınma bərpa edilir.

4.5. Yükgöndərən (daşıyıcı) avtomobil yoluna və yol qurğularına vurulmuş ziyanı dövlət büdcəsinə ödəməkdən imtina etdikdə, dəymiş ziyanın ödənilməsi məhkəmə qaydasında tələb edilir. [7]

4.6. Bu Qaydanın 4.4.1 — 4.4.5-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda xüsusi icazə alınanadək və ya müvafiq pozuntular aradan qaldırılanadək yol hərəkətindən kənarlaşdırılmış iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin qarşısının alınması üçün Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.

4.7. Xüsusi icazə olmadan iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə və ya bu Qaydanın digər tələblərinin pozulmasına görə hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 


 

«Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası»na

 

1 nömrəli ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının
Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə [8]

 

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə dair xüsusi icazənin verilməsi üçün

 

ƏRİZƏ

 

 

 

Xahiş edirəm, iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin __________________________ marşrutu üzrə hərəkət etməsinə xüsusi icazə verəsiniz.

Daşıyıcı______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, ünvanı, telefon nömrəsi)

Yük avtomobilinin markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı _______________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Qoşqunun və (və ya) yarımqoşqunun markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Daşınan yükün növü__________________________________________________________________

 

Yükün çəkisi _________________ t

 

Nəqliyyat vasitəsinin parametrləri (yüklə birlikdə):

 

Uzunluğu ____________________ m

 

Eni ____ m, yolun hərəkət hissəsinin səthindən yüklə birlikdə

 

hündürlüyü ____ m

 

Ümumi kütləsi (dartıcı + qoşqu + yük) ____________________________________ t

 

Oxlara düşən yük _________________________________ t

 

Oxlar arasındakı məsafə _________________________ m

 

İkimeyilli və birmeyilli oxların nömrələri: _______________________________

(oxun nömrəsini göstərən rəqəmin yanında: b — birmeyilli, i — ikimeyilli, n — oxda olan təkərlərin sayı: oxlar arasındakı məsafə 0,7 m-dən artıq olduqda — 4 və daha çox, oxlar arasındakı məsafə 0,7 m-dən az olduqda — 6 və daha çox)

 

Daşınmanın müddəti__________________________________________________________________

 

Xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsinə məsul şəxs

_____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, telefon /faks)

Əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Ərizəçi

______________________________

_______________________________________________

(imza)

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

Tarix: «____» _____________ 20____ il

(hüquqi şəxslər üçün)

 

 


 

«Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası»na

 

2 nömrəli ƏLAVƏ

 

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair xüsusi icazənin alınması üçün

 

RAZILAŞDIRMA VƏRƏQƏSİ

 

 

Xahiş edirəm iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkət marşrutunu razılaşdırasınız:

 

Daşıyıcı _____________________________________________________________________________

(soyadı, adı, ünvanı, telefon nömrəsi)

 

Yük avtomobilinin markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı _______________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Qoşqunun və (və ya) yarımqoşqunun markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı ______________

_____________________________________________________________________________________

 

Daşınan yükün növü _______________________

 

Daşınan yükün çəkisi ___________________ t

 

Nəqliyyat vasitəsinin parametrləri (yüklə birlikdə):

 

Uzunluğu ______________ m

 

Eni ___________________ m

 

Yüklə birlikdə hündürlüyü _____________________ m

 

Ümumi kütləsi (yedəkçi + qoşqu + yük) ______________________________ t

 

Oxlara düşən yük ________________________ t

 

Oxlar arasındakı məsafə ______________________ m

 

Daşınmanın müddəti _________________________________________________________________

Ərizəçi ________________________

_______________________________________________

(imza)

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

(hüquqi şəxslər üçün)

 

 

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə ilkin razılaşdırma [9]

 

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin hərəkət marşrutu

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________

_____________________________________________________

(imza)

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

Tarix: «___» ______________ 20____ il

Daşınmanın razılaşdırıldığı qurumlar:

_____________________________________________________________________________________

(elektrik, rabitə, su, qazpaylayıcı, neft-qaz idarə və təşkilatları)

_____________________________________________________________________________________

(dəmir yolunun müvafiq qurumları)

_____________________________________________________________________________________

(şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin yollarının, prospektlərinin və küçələrinin mülkiyyətçiləri)

 

BDYPİ ilə razılaşdırma ________________________________________________________________

(BDYPİ bölməsinin adı)

 

Hərəkətə saat ______-dan saat ______-dək, ________ km/saat sürətlə icazə verilir.

 

Xüsusi şərtlər:

_____________________________________________________________________________________

 

Razılaşdırma ____ 20__ il tarixindən _____ 20__ il tarixinədək etibarlıdır.

_____________________

______________________________________________

(imza)

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y.

 

Tarix: «___» ______________ 20 ___ il

 


 

«Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası»na
3 nömrəli ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi [10]

 

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair

Xüsusi icazə № _____

 

Nəqliyyat vasitəsi

_____________________________________________________________________________________

(markası, modeli, nəqliyyat vasitəsinin/qoşqunun (yarımqoşqunun) dövlət qeydiyyat nişanı)

Daşıyıcı _____________________________________________________________________________

(adı, ünvanı və telefon nömrəsi)

Nəqliyyat vasitəsinin növü _________________________________________________

 

Yükün çəkisi ______________________ t

 

Yükün növü __________________________

 

Reyslərin sayı ______________________

 

Daşınmanın müddəti ______________________________________________

 

Nəqliyyat vasitəsinin parametrləri (yüklə birlikdə):

 

Uzunluğu _______________ m, eni ______________ m, hündürlüyü _______________ m

 

Ümumi kütləsi _______________________________ t

 

Oxlara düşən yük ___________________________ t

 

Oxlar arasındakı məsafə _____________________ m

 

Hərəkət marşrutu_____________________________________________________________________

 

Müşayiətin növü

_____________________________________________________________________________________

(mühafizə və müşayiət avtomobilinin markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı)

 

Avtomobil yolları ilə hərəkətin xüsusi şərtləri ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin xüsusi şərtləri _____________________________

_____________________________________________________________________________________

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili yükün və ya marşrutun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ehtiyat avtomobilin nəzərdə tutulması _________________________________________________________

 

Daşınmanın razılaşdırıldığı qurumlar:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəli şəxsi

_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

_____________________________________

Tarix: «___» ______________ 20 ___ il

(imza)

 

                            M.Y.

 

 

Hərəkət şərtləri və xüsusi icazənin tələbləri ilə tanış oldular:

 

Yük avtomobilinin sürücüsü (sürücüləri)

_____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, tarix, imza)

 

Yükü müşayiət edən şəxs

_____________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təşkilatın adı, tarix, imza)

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin reysə çıxması barədə qeydlər (təşkilat rəhbərinin və ya nümayəndəsinin imzası, möhürü və reysin tarixi)

 


 

«Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası»na

 

4 nömrəli ƏLAVƏ

 

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi [11]

 

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkətinə dair

BURAXILIŞ VƏRƏQƏSİ

 

Xüsusi icazənin nömrəsi və tarixi: ______________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsi

_____________________________________________________________________________________

(markası, modeli, nəqliyyat vasitəsinin/qoşqunun (yarımqoşqunun) dövlət qeydiyyat nişanı)

_____________________________________________________________________________________

(daşıyıcının soyadı, adı, ünvanı və telefon nömrəsi)

 

Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəli şəxsi

_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

İmza _________________

 

M.Y.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2009-cu il 7 iyul tarixli, 104 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin

 

DƏRƏCƏLƏRİ

 

İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2009-cu il 7 iyul tarixli, 104 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən

 

QABARİT VƏ ÇƏKİ PARAMETRLƏRİ

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

1.1. «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri» «Avtomobil nəqliyyatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Avtomobil yolları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və ölçüləri haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ hüquqi aktlarına, habelə bu sahədə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. «Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri» avtomobil yollarında hərəkət edən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin müxtəlif növləri üzrə onların icazə verilən ümumi kütləsini, qabarit parametrlərini, həmçinin həmin nəqliyyat vasitələrinin oxlarına düşən yükün icazə verilən kütləsini müəyyən edir.

1.3. Müəyyən edilmiş qabarit və çəki parametrlərinə uyğun olmayan nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi icazəyə malik olmalı və həmin xüsusi icazədə göstərilmiş şərtlər və marşrut üzrə hərəkət etməlidir. [12]

 

2. NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN İCAZƏ VERİLƏN QABARİTLƏRİ

 

Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən qabaritləri 1 nömrəli cədvəllə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır:

 

1 nömrəli cədvəl

1. Maksimal uzunluq:

 

yük avtomobili üçün

12,00 m

avtobus üçün

12,00 m

qoşqu üçün

12,00 m

birləşdirilmiş nəqliyyat vasitəsi üçün

20,00 m

birləşdirilmiş avtobus üçün

18,00 m

avtoqatar üçün

20,00 m

2. Maksimal en:

 

bütün nəqliyyat vasitələri üçün

2,55 m

nəqliyyat vasitələrinin izotermik kuzov banı üçün

2,60 m

3. Maksimal hündürlük

4,00 m

 

Qeydlər:

 

1. Bu cədvəlin 1-ci bəndində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin maksimal ölçülərinə, çıxarıla bilən kuzovların və yük üçün taraların, o cümlədən konteynerlərin ölçüləri də daxildir.

2. Hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi hərəkət zamanı xarici radiusu 12,5 m və daxili radiusu 5,3 m olan bir sahənin çərçivəsi daxilində dönmək imkanına malik olmalıdır.

3. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin ilişdirici qurğusunun ox bağlantısı və arxa hissəsi arasında maksimal məsafə 12,0 m-dən çox olmamalıdır.

4. Avtoqatarın uzunluq oxu ilə paralel olaraq, ölçülmüş kuzovun xarici ön nöqtəsindən və ya kabina arxasında yükün quraşdırılması üçün platformadan qoşqunun arxa xarici nöqtəsinə kimi, dartıcının arxa hissəsi ilə qoşqunun qabaq hissəsi arasında olan məsafəni çıxmaq şərtilə, maksimal məsafə 17,0 m-dən çox olmamalıdır.

5. Avtoqatarın uzunluq oxu ilə paralel olaraq ölçülmüş kuzovun xarici ön nöqtəsindən və ya kabina arxasında yükün quraşdırılması üçün platformadan qoşqunun arxa xarici nöqtəsinə kimi maksimal məsafə 16,4 m-dən çox olmamalıdır.

6. Nəqliyyat vasitəsinin kuzovunda quraşdırılmış yük, avtomobilin arxa xarici nöqtəsindən və ya qoşqudan 2,0 m-dən çox kənara çıxmamalıdır.

7. Yük avtomobilinin arxa oxu və qoşqunun qabaq oxu arasında məsafə 3,0 m-dən az olmamalıdır.

8. Yarımqoşqunun şarnirlərlə bərkidilən oxu ilə yarımqoşqunun hər hansı bir qabaq nöqtəsi arasında üfüqi olaraq ölçülmüş məsafə 2,04 m-dən çox olmamalıdır.

9. Nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu İSO 612-1978 standartının 6.1-ci bəndinə müvafiq olaraq ölçülməlidir. Uzunluğu ölçərkən nəqliyyat vasitəsinə bərkidilmiş aşağıdakı qurğular nəzərə alınmır:

- şüşətəmizləyici qurğular, palçıqdan qoruyan fartuklar və brızqoviklər;

- qabaq və yan markalanma plastinaları;

- plomblama və onun mühafizəsi üçün qurğular;

- brezent bərkidilməsi və onun mühafizəsi üçün qurğular;

- işıqlandırma qurğuları;

- arxanı göstərən güzgülər və avtomobilin arxasına nəzarət üçün qurğular;

- hava ötürən borular;

- qoşqu və ya sökülən kuzovla birləşmə üçün klapan və sökülən hissələrin uzunluğu;

- kuzova qalxmaq üçün pillələr, ehtiyat şin üçün qaldırıcı;

- işlək halda 200 mm-dən çox olmayan qaldırıcı platformalar, keçid üçün pillə və digər analoji avadanlıqlar elə hazırlanmalıdır ki, onlar avtomobilin istehsalçı zavod tərəfindən müəyyən edilmiş icazə verilən yüklənmə kütləsini artıra bilməsin.

10. Nəqliyyat vasitəsinin hündürlüyü İSO 612-1978 standartının 6.3-cü bəndinə müvafiq olaraq ölçülməlidir. Hündürlüyü ölçərkən nəqliyyat vasitəsinə bərkidilmiş antena, qaldırılmış vəziyyətdə olan pantoqraf nəzərə alınmır.

Oxunu qaldırmaq qurğusuna malik olan nəqliyyat vasitələri üçün belə bir qurğudan olan effekt nəzərə alınmalıdır.

11. Nəqliyyat vasitəsinin eni İSO 612-1978 standartının 6.2-ci bəndinə müvafiq olaraq ölçülməlidir. Eni ölçərkən nəqliyyat vasitəsinə bərkidilmiş aşağıdakı qurğular nəzərə alınmır:

- plomb, möhür və onların mühafizəsi üçün qurğular;

- brezent bərkidilməsi və onun mühafizəsi üçün qurğular;

- avtoşinlərin zədələnməsini təyin edən qurğu;

- suçiləyənlərin kənara çıxan hissəsi;

- işıqlandırma qurğuları;

- irəliyə və arxaya yönəlmiş pilləkənlərin bucaqlarının çevrilmə radiusu 5 mm-dən az olmayan, kənar xəttinin çevrilmə radiusu isə 2,5 mm-dən az olmayan və işlək vəziyyətdə olan nəqliyyat vasitəsinin hər bir tərəfindən 10 mm-dən çox olmayaraq, kənara çıxan pilləkənləri, asma platformaları və digər analoji avadanlıqları;

- arxa tərəfin görünməsi üçün güzgülər;

- şinlərdə təzyiq indikatoru;

- hərəkət zamanı yığılan və ya bağlanılan pillələr və nərdivanlar;

- avtoşinin yolun səthi ilə toxunma nöqtəsindən kənara çıxan əyilmiş hissəsi.

 

3. NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN İCAZƏ VERİLƏN ÜMUMİ KÜTLƏSİ

 

Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən ümumi kütləsi (çəkisi) 2 nömrəli cədvəllə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır:

 

2 nömrəli cədvəl

1. Yük avtomobilləri

 

ikioxlu avtomobil üçün

18 t

üçoxlu avtomobil üçün

25 t

aparıcı oxa malik olan üçoxlu, hava və ya ona ekvivalent asqı ilə təchiz olunmuş iki cüt təkərdən ibarət olan avtomobil üçün

26 t [13]

dördoxlu, iki oxu aparıcı olan, hər biri iki cüt təkərdən ibarət olan hava və ya ona ekvivalent asqıya malik olan avtomobil

32 t

2. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin bir hissəsini təşkil edən nəqliyyat vasitələri

 

ikioxlu qoşqu üçün

18 t

üçoxlu qoşqu üçün

24 t

3. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələri

 

3.1. Yəhərli avtoqatarlar üçün:

 

ikioxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında məsafəsi 1,3 və ya daha çox, lakin 1,8 m-dən çox olmayan

36 t

ikioxlu dartıcı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında məsafəsi 1,8-dən çox olduqda

38 t

ikioxlu dartıcı üçoxlu yarımqoşqu ilə

40 t

üçoxlu dartıcı ikioxlu yanmqoşqu ilə

40 t

üçoxlu dartıcı üçoxlu yanmqoşqu ilə

40 t [14]

üçoxlu dartıcı ikioxlu və ya üçoxlu yarımqoşqu ilə uzunluğu 12,192 m, eni 2,438 m, hündürlüyü 2,438 m və ya 2,591 m, yaxud 2,896 m olan konteynerin (40 futluq konteyner) daşınması zamanı

44 t [15]

3.2. Qoşqulu avtoqatarlar üçün:

 

ikioxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə

36 t

ikioxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə

42 t

üçoxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə

42 t

üçoxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə

44 t

üçoxlu yük avtomobili dördoxlu qoşqu ilə

44 t

4. Avtobuslar

 

ikioxlu üçün

18 t

üçoxlu üçün

24 t

üçoxlu şarnirlə birləşdirilmiş üçün

28 t

dördoxlu şarnirlə birləşdirilmiş üçün

28 t

 

4. NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİN OXUNA DÜŞƏN YÜKÜN İCAZƏ VERİLƏN KÜTLƏSİ (ÇƏKİSİ)

 

4.1. Nəqliyyat vasitəsinin oxuna düşən yükün icazə verilən kütləsi (çəkisi) 3 nömrəli cədvəl ilə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır: [16]

 

 

 

3 nömrəli cədvəl

Oxun növü və oxlar arasındakı məsafə

10 ton hesabi yükə hesablanmış yüngülləşdirilmiş və keçid tipli yol geyimlərində

11,5 ton hesabi yükə hesablanmış əsaslı tip yol geyimlərində

İkioxlu nəqliyyat vasitələrində bir ox üçün

Aparan

10 t

11,5 t

Aparılan

10 t

11,5 t

Cütlənmiş oxlar, ikimeyilli (bir oxun hər tərəfində iki təkər olduqda) təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

12 t

12,5 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

14 t

16 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

16 t

18 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

18 t

20 t

Cütlənmiş oxlar, birmeyilli (bir oxun hər tərəfində bir təkər olduqda) təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

11 t

11,5 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

13 t

14 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

15 t

17 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

17 t

18 t

Üçoxlu oxlar, ikimeyilli təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

16,5 t

18 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

19,5 t

21 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

22,5 t

24 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

25,5 t

26 t

Üçoxlu oxlar, birmeyilli təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

15 t

17 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

18,3 t

20 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

21 t

23,5 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

24 t

25 t

İkimeyilli təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparıcı ox kütlələrinin cəmi aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

12 t

14 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

14 t

16 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər,

eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə

16 t

18 t

17 t

19 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox,

eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə

18 t

20 t

19 t

20 t

Birmeyilli təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparıcı oxları üçün ox kütlələrinin cəmi aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

11 t

12 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

13 t

14 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər,

eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə

15 t

17 t

16 t

18 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox,

eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə

17 t

18 t

18 t

18 t

 

4.2. Avtomobilin və ya kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin aparıcı oxu və ya oxları üzərinə düşən ağırlıq avtomobilin və ya kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələrinin ümumi kütləsinin 25 faizindən az olmamalıdır.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       23 aprel 2014-cü il tarixli 110 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 454)

2.       18 fevral 2016-cı il tarixli 64 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 mart 2015-ci il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 591)

3.       26 yanvar 2017-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 129)

4.       23 yanvar 2018-ci il tarixli 23 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 25 yanvar 2018-ci il, № 17, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 139)

5.       21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161)

6.       28 dekabr 2021-ci il tarixli 415 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 yanvar 2022-ci il, № 2, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1539)

7.       4 aprel 2022-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın 1.9-cu bəndin ikinci cümləsində hər iki halda, 2.1-ci, 3.1-ci, 3.3-cü, 3.4-cü, 3.9-cu, 3.13-cü bəndlərdə, 3.18-ci və 3.20-ci bəndlərin birinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 aprel 2022-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın 1.9-cu bəndinin ikinci cümləsində (hər iki halda), 2.1-ci, 3.1-ci, 3.3-cü, 3.4-cü, 3.9-cu, 3.13-cü bəndlərində, 3.18-ci, 3.20-ci bəndlərinin birinci cümlələrində və 1, 2, 3, 4 nömrəli əlavələrində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar sözləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 18 fevral 2016-cı il tarixli 64 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 mart 2015-ci il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 591) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın 2.1-ci bəndə “tərəfindən” sözündən sonra “hərəkət vaxtı və hərəkət sürətinə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 18 fevral 2016-cı il tarixli 64 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 mart 2015-ci il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 591) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın 4.1-ci, 4.4-cü və 4.6-cı bəndlərdə “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən səlahiyyətləri daxilində” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 23 aprel 2014-cü il tarixli 110 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 454) ilə "Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası"nın 4.2-ci bəndinə "Nəqliyyat Nazirliyi" sözlərindən sonra "və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi" sözləri əlavə edilmişdir.

18 fevral 2016-cı il tarixli 64 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 6 mart 2015-ci il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 591) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın 4.2-ci bənddən “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və” sözləri çıxarılmışdır.

26 yanvar 2017-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 129) ilə 4.2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.2. İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin faktiki qabarit ölçülərinin yoxlanılması xüsusi ölçü alətləri və cihazları, ümumi kütləsinin və oxlara düşən ağırlığının təyin edilməsi isə stasionar və daşına bilən xüsusi avtomobil tərəziləri vasitəsilə avtomobil yollarının istənilən sahəsində və nəzarət postlarında (məntəqələrində) Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

 

23 yanvar 2018-ci il tarixli 23 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti 25 yanvar 2018-ci il, № 17, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 1, maddə 139) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi Qaydası”nın 4.2-ci bəndində hər üç halda “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin” sözləri “Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 26 yanvar 2017-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 129) ilə 4.4.1-ci, 4.4.3-cü, 4.4.4-cü və 4.4.5-ci yarımbəndlərdə “müəyyən edilərək” sözləri “müəyyən edilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin yarımbəndlərdən “, yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilir” sözləri çıxarılmışdır.

 

[6] 26 yanvar 2017-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 129) ilə 4.4.2-ci yarımbənd üzrə:

1. “müəyyən edilərək” sözləri “müəyyən edilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2. “, yükgöndərən (daşıyıcı) tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənildikdən” sözləri çıxarılmışdır.

3. “boşaldılması” sözündən sonra “və digər nəqliyyat vasitəsilə daşınması” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 26 yanvar 2017-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 27 yanvar 2017-ci il, № 18, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 129) ilə 4.5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.5. Yükgöndərən (daşıyıcı) avtomobil yoluna və yol qurğularına vurulmuş ziyanı ödəməkdən imtina etdikdə, dəymiş ziyanın ödənilməsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təmin edilir və nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə yalnız bundan sonra icazə verilir.

 

[8] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161) ilə Qaydaya 1 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat Nazirliyinə” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161) ilə Qaydaya 2 nömrəli əlavədə “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161) ilə Qaydaya 3 nömrəli əlavədə ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161) ilə Qaydaya 4 nömrəli əlavədə ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 21 yanvar 2019-cu il tarixli 17 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 161) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”nin 1.3-cü bəndində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 aprel 2022-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2022-ci il, № 71) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrlərinin 1.3-cü bəndində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar sözləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 28 dekabr 2021-ci il tarixli 415 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 yanvar 2022-ci il, № 2, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1539) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”ndə 3-cü hissənin 2 nömrəli cədvəli üzrə 1-ci hissənin ikinci abzasında “24” rəqəmləri “25” rəqəmləri ilə və üçüncü abzasında “25” rəqəmləri “26” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 28 dekabr 2021-ci il tarixli 415 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 yanvar 2022-ci il, № 2, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1539) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”ndə 3-cü hissənin 2 nömrəli cədvəli üzrə 3.1-ci bəndin üçüncü, dördüncü və beşinci abzaslarında “38” rəqəmləri müvafiq olaraq “40” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 28 dekabr 2021-ci il tarixli 415 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 yanvar 2022-ci il, № 2, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1539) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”ndə 3-cü hissənin 2 nömrəli cədvəli üzrə 3.1-ci bəndə yeni məzmunda altıncı abzas əlavə edilmişdir.

 

[16] 28 dekabr 2021-ci il tarixli 415 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 7 yanvar 2022-ci il, № 2, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1539) ilə “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”ndə 4.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1. Nəqliyyat vasitəsinin oxuna düşən yükün icazə verilən kütləsi (çəkisi) 3 nömrəli cədvəllə müəyyən edilmiş hədləri aşmamalıdır:

 

3 nömrəli cədvəl

1. İkioxlu nəqliyyat vasitələrində bir ox üçün

 

aparan

10 t

aparılan

10 t

 

Cütlənmiş oxlar, ikimeyilli (bir oxun hər tərəfində iki təkər olduqda) təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

12 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

14 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

16 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

18 t

 

Cütlənmiş oxlar, birmeyilli (bir oxun hər tərəfində bir təkər olduqda) təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

11 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

13 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

15 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

17 t

 

Üçoxlu oxlar, ikimeyilli təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır:

 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

16,5 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

19,5 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

22,5 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

25,5 t

 

Üçoxlu oxlar, birmeyilli təkərlərə malik qoşqular və ya yarımqoşqular üçün oxlararası məsafə:

 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

15 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

18,3 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

21 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

24 t

 

İkimeyilli təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparıcı ox kütlələrinin cəmi aşağıda göstərildiyindən çox olmamalıdır:

 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

12 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

14 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

16 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

18 t

və eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə

19 t

 

Birmeyilli təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparıcı oxları üçün ox kütlələrinin cəmi aşağıda göstərildiyindən çox olmamalıdır:

 

0,5 m-dən 1 m-ə qədər

11 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

13 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

15 t

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status