AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.02.2010
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
216
ADI
2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan respublikası prezidentinin bəzi fərmanlarında və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 11-02-2010, Nəşr nömrəsi: 32), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2010, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 80)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan respublikası prezident

2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan respublikası prezidentinin bəzi fərmanlarında və sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

"Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar müvafiq normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 2 aprel tarixli 215 nömrəli Sərəncamının 1-ci bəndinin icrası məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına və onlarla bağlı təşkilatlara daxil olması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, №16, maddə 712; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №2, maddə 88) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 6-cı bəndin "b)" yarımbəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 7-ci bəndin "a)" yarımbəndində "Milli Bankının prezidenti" sözləri "Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri" sözləri ilə əvəz edilsin.

2. "Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il 20 iyun tarixli 647 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1993-cü il, №12, maddə 364) 6-cı bəndinin birinci abzasında "Milli Banka" sözləri "Mərkəzi Banka" sözləri ilə əvəz edilsin.

3. "Azərbaycan Respublikası milli valyutasının respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il 11 dekabr tarixli 58 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1993-cü il, №23-24, maddə 710) mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

4. "Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 5 aprel tarixli 125 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1994-cü il, №7, maddə 71; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №6, maddə 601) 7-ci bəndinin birinci abzasında "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

5. "Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 15 iyun tarixli 152 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1994-cü il, №11, maddə 130, №20, maddə 308; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №6, maddə 601) mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

6. "Azərbaycan Respublikasında valyuta tənzimlənməsinin sərbəstləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 28 fevral tarixli 287 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1995-ci il, №3-4, maddə 92) mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

7. "İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 iyun tarixli 463 nömrəli Fərmanının mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

8. "Azərbaycan Respublikasının hərbi əməliyyatlar nəticəsində işğal olunmuş və bununla əlaqədar zərər çəkmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması üzrə Dövlət Komissiyası haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 12 iyul tarixli 471 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndində "Milli Bankın" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bankın" sözləri ilə əvəz edilsin.

9. "İqtisadiyyatda qarşılıqlı hesablaşmalarda yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması və maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 24 sentyabr tarixli 496 nömrəli Fərmanının mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

10. "Bank islahatlarının dərinləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 606 nömrəli Fərmanının mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 609 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №3, maddə 175; 2000-ci il, №8, (III kitab), maddə 615; 2001-ci il, №10, maddə 640, №12, maddələr 754, 755; 2003-cü il, №10, maddələr 546, 568, 571, 585; 2004-cü il, №12, maddə 1005; 2005-ci il, №2, maddə 69, №3, maddə 170, №7, maddə 592, №8, maddə 720, №12, maddələr 1104, 1112; 2006-cı il, №9, maddə 743; 2007-ci il, №3, maddə 234, №8, maddə 766; 2008-ci il, №6, maddə 498, №9, maddə 798, №11, maddə 969; 2009-cu il, №2, maddə 70, №4, maddə 226) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları"nın 12.1-ci bəndinin ikinci cümləsində və 14.9-cu bəndində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

12. "Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankı" Səhmdar Kommersiya Bankının nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus səhm zərfinin özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 23 noyabr tarixli 28 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №11, maddə 670; 2003-cü il, №4, maddə 180; 2006-cı il, №7, maddə 590) mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

13. "Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində islahatlar aparılması üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr tarixli 53 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №12, maddə 767) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

14. "Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 7 yanvar tarixli 69 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №1, maddə 22; Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 22 iyul tarixli 134 nömrəli Fərmanı) 7-ci və 12-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

15. "Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının təsis edilməsi haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun həyata keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 5 fevral tarixli 91 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №2, maddə 75; 2003-cü il, №2, maddə 88) 3-cü bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

16. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 26 iyul tarixli 161 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №7, maddə 423; 2003-cü il, №10, maddə 585; 2004-cü il, №8, maddə 617, №9, maddə 678; 2005-ci il, №10, maddə 910; 2008-ci il, №9, maddə 798, №11, maddə 970; 2009-cu il, №3, maddə 162; Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 9 iyul tarixli 120 nömrəli Fərmanı) 16-cı və 18-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

17. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 29 iyul tarixli 169 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 7, maddə 431; 2001-ci il, №7, maddə 459; 2007-ci il, №5, maddə 459) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı"nın V bölməsinin 13-cü bəndinin "İcraçı təşkilatlar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

18. "Azərbaycan Respublikasının Asiya İnkişaf Bankının təsisi haqqında Sazişə qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun həyata keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 10 noyabr tarixli 204 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №11, maddə 620; 2003-cü il, №2, maddə 88) 4-cü bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

19. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 29 dekabr tarixli 240 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №12, maddə 720; 2003-cü il, №2, maddə 81; 2005-ci il, №3, maddə 160) 5-ci bəndində "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

20. "Kredit ittifaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 22 iyul tarixli 378 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №7, maddə 518) 2-ci və 3-cü bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

21. "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №8, III kitab, maddə 612; 2001-ci il, №7, maddə 462, №10, maddə 640, №12, maddə 755; 2002-ci il, №1, maddə 49, №5, maddələr 260, 275, №8, maddələr 478, 484, 486; 2003-cü il, №6, maddə 299, №8, maddə 434, №9, maddə 478, №10, maddələr 546, 547, 560, 571, 582; 2004-cü il, №1, maddələr 19, 26, №3, maddələr 138, 141, №4, maddə 235, №5, maddələr 340, 341, 343, 345, 346, №8, maddələr 607, 608, №11, maddə 909, №12, maddə 1005; 2005-ci il, №2, maddələr 67, 69, №4, maddələr 299, 303, №8, maddə 702, №9, maddələr 801, 802, №12, maddə 1101; 2006-cı il, №2, maddə 83, №4, maddələr 321, 322, №5, maddə 407, №7, maddə 590, №8, maddələr 662, 663, 674, 675, 679, №9, maddə 743, №11, maddələr 942, 945; 2007-ci il, №1, maddə 11, №2, maddə 87, №3, maddə 230, №7, maddə 715, №8, maddələr 767, 769, №11, maddələr 1110, 1116, 1120, №12, maddə 1227; 2008-ci il, №1, maddə 7, №3, maddə 186, №6, maddələr 504, 507, №7, maddə 617, №8, maddə 713, №9, maddə 798, №10, maddə 894, №11, maddələr 969, 971, 980, №12, maddələr 1060, 1061, 1062, 1065; 2009-cu il, №3, maddə 163, №4, maddə 226, №2, maddə 330; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul tarixli 129, 132 nömrəli, 22 iyul tarixli 136, 137, 139 nömrəli fərmanları) 3.30-cu, 3.44-cü və 3.50-ci bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

22. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 21 oktyabr tarixli 410 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №10, maddə 725; 2002-ci il, №8, maddə 478; 2006-cı il, №7, maddə 593, №8, maddə 677, №12, maddə 1034) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların və normativ aktların dövlət uçotu və qeydiyyatı qaydası haqqında Əsasnamə"nin 1.1-ci bəndinin ikinci abzasında, 2.3-cü bəndinin ikinci abzasında və 3.1-ci bəndinin ikinci abzasında ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə, 2.3-cü bəndinin ikinci abzasında "İcra Aparatından" sözləri "Administrasiyasından" sözləri əvəz edilsin. [1]

23. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №1, maddə 28; 2002-ci il, №8, maddə 495; 2005-ci il, №12, maddə 1111; 2007-ci il, №12, maddə 1241; 2008-ci il, №5, maddə 363) 4-cü bəndində "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

24. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 11 iyun tarixli 497 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №6, maddə 395; 2003-cü il, №12, II kitab, maddə 719; 2005-ci il, №5, maddə 402; 2006-cı il, №7, maddə 590) ilə təsdiq edilmiş "Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının silinməsi və tənzimlənməsi Qaydaları"nın 4.2-ci bəndinin ikinci abzasında, 4.3-cü bəndinin birinci abzasında və 4.5-ci bəndinin birinci və üçüncü abzaslarında ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

25. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №6, maddə 409; 2001-ci il, №12, maddə 753; 2005-ci il, №3, maddə 160) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"ın 1.4-cü və 2.1.1-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

26. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun "İllik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №9, maddə 594; 2003-cü il, №2, maddə 81; 2005-ci il, №3, maddə 160; 2007-ci il, №8, maddə 769) 2-ci bəndində "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

27. "Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri Layihəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payının maliyyələşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 30 iyul tarixli 739 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №7, maddə 407) 2-ci bəndinin ikinci abzasında və 6-cı bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

28. "Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №9, maddə 555; 2003-cü il, №3, maddə 153, №10, maddə 570; 2005-ci il, №2, maddə 69, №4, maddələr 301, 307, №8, maddə 721, №10, maddə 919, №12, maddələr 1104, 1117; 2006-cı il, №7, maddə 591, №9, maddə 743, №11, maddə 945, №12, maddə 1057; 2007-ci il, №6, maddə 618, №8, maddələr 759, 765, №10, maddə 943, №11, maddələr 1098, 1106; 2008-ci il, №8, maddə 718, №9, maddə 799, №11, maddə 969, №12, maddə 1059; 2009-cu il, №2, maddə 64, №3, maddə 163; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 avqust tarixli 143 nömrəli və 7 avqust tarixli 145 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş "Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri"nin 19-cu bəndinin "Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı" sütununda "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

29. "Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarında Azərbaycan Respublikasının nümayəndələrinin təyin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 20 fevral tarixli 856 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №2, maddə 88; 2009-cu il, №5, maddə 320) 1-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

30. "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №8, maddə 440; 2006-cı il, №3, maddə 229, №6, maddə 498; 2007-ci il, №2, maddələr 86, 101, №3, maddələr 217, 227, №7, maddə 714, №9, maddə 867, №10, maddə 948, №12, maddə 1242; 2008-ci il, №1, maddə 9, №3, maddələr 173, 179, №6, maddə 499, №8, maddələr 717, 723; 2009-cu il, №2, maddə 66, №6, maddələr 419, 421, 422) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

30.1. 3-cü bənddə (hər iki halda) "Prezidentinin İcra Aparatının" sözləri "Prezidentinin Administrasiyasının" sözləri ilə əvəz edilsin;

30.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu"nun mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin.

31. "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 26 mart tarixli 42 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №3, maddə 143) mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

32. "Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 189 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №2, maddə 65; 2006-cı il, №12, maddə 1050) 2-ci bəndində və 7-ci bəndinin birinci abzasında "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

33. "Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 4 mart tarixli 852-IIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 27 aprel tarixli 230 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №4, maddə 305) 2-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

34. "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 27 may tarixli 237 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №5, maddə 402) mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

35. "Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №5, maddə 407) 2-ci bəndinin birinci abzasında, 4.4-cü və 4.10-cu bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

36. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 248 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №6, maddə 485; 2006-cı il, №11, maddə 948; 2008-ci il, №11, maddə 969; 2009-cu il, №4, maddə 226) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların Siyahısı"nın IV bölməsinin 27-ci bəndinin və 29-cu bəndinin "Dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar barədə sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanları" sütununda ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

37. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №9, maddə 796; 2007-ci il, №3, maddələr 217, 227, №9, maddə 867, №11, maddə 1117; 2008-ci il, №3, maddə 179; 2009-cu il, №6, maddə 421) ilə təsdiq edilmiş "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı"nın 2.2-ci bəndinin "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinin adları" sütununda "Prezidentinin İcra Aparatında" sözləri "Prezidentinin Administrasiyasında" sözləri ilə əvəz edilsin.

38. "Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 sentyabr tarixli 299 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №9, maddə 805, №10, maddə 910; 2007-ci il, №6, maddə 606; 2009-cu il, №3, maddə 163) 1-ci, 2-ci, 2.5-ci və 5.5-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin. [2]

39. "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 dekabr tarixli 339 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №12, maddə 1108; 2007-ci il, №1, maddə 8) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: [3]

39.1. adında və mətnində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin;

39.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında Əsasnamə"nin adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin;

39.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları"nın adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

40. "Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 iyul tarixli 431 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №7, maddə 595) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

41. "Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 17 avqust tarixli 446 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №8, maddə 671; 2007-ci il, №12, maddə 1223) 8-ci bəndinin birinci abzasında "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

42. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 16 oktyabr tarixli 469 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №10, maddə 848; 2008-ci il, №1, maddə 9; 2009-cu il, №5, maddə 319) ilə təsdiq edilmiş "Müsadirə edilmiş əmlakın bir hissəsinin hüquq mühafizə və digər orqanların maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi Qaydaları"nın 2.1.2-ci, 3.1.2-ci və 3.2.2-ci bəndlərində "Milli Bankındakı" sözləri "Mərkəzi Bankındakı" sözləri ilə əvəz edilsin.

43. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №12, maddə 1051; 2008-ci il, №4, maddə 255, №11, maddə 970, №12, maddə 1065) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları"nın 1.4-cü, 1.5-ci,1.6-cı və 3.2-ci bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

44. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 515 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №1, maddə 8, №5, maddə 457, №6, maddə 608) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları"nın 1-ci bölməsində və 2.1-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin. [4]

45. "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 9 fevral tarixli 530 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №2, maddə 96) 3-cü və 4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

46. "Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi tədbirlər barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 555 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №3, maddə 234; 2009-cu il, №5, maddə 319) 1.2-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

47. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №6, maddə 599; 2009-cu il, №3, maddə 163) ilə təsdiq edilmiş "Özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə"nin 26-cı bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

48. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №9, maddə 872; 2008-ci il, №3, maddələr 169, 186, №5, maddə 364, №6, maddələr 483, 504, №12, maddə 1057; 2009-cu il, №2, maddələr 59, 73, 69, №5, maddə 321, №6, maddə 421) ilə təsdiq edilmiş "İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nın 8-ci və 8.1-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin. [5]

49. "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 14 dekabr tarixli 678 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1228) adında, preambulasında, 1.1-ci və 1.3-cü bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

50. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 494; 2009-cu il, №2, maddə 66, №6, maddə 421) ilə təsdiq edilmiş "Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı"nın "1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında" hissəsində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin.

51. "Poçt rabitəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 2 oktyabr tarixli 696-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 noyabr tarixli 17 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №11, maddə 973) 2-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

52. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №2, maddə 61; 2009-cu il, №7, maddə 533) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 8.51-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

53. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №2, maddə 79) 1-ci, 2-ci və 4.9-cu bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

54. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №3, maddə 162; 2009-cu il, №7, maddə 533) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə"nin 3-cü və 8.20-ci bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

55. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №4, maddə 225) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" üzrə Tədbirlər Planı"nın "Əsas icraçılar" sütununun 4.1.3-4.1.6-cı və 4.1.12-ci bəndlərində "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

56. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 9 mart tarixli 164 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1995-ci il, №5-6, maddə 111; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №2, maddə 97) ilə təsdiq edilmiş "Beynəlxalq Humanitar və Texniki Yardım üzrə Respublika Komissiyasının Əsasnamə"sinin 3.1-ci bəndinin üçüncü abzasında "Milli Bankında" sözləri "Mərkəzi Bankında" sözləri ilə əvəz edilsin. [6]

57. "Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 30 mart tarixli 767 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №3, maddə 189; 2007-ci il, №9, maddə 871) 1-ci bəndində "Milli Bankın" sözləri "Mərkəzi Bankın" sözləri ilə əvəz edilsin.

58. "Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında partnyorluq münasibətlərinin genişləndirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 25 avqust tarixli 887 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №8, maddə 542) 1-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

59. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli 895 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №9, maddə 582) ilə təsdiq edilmiş "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı"nın mətnində "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

60. "Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının İnformasiya resursları və texnologiyaları mərkəzinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 12 fevral tarixli 73 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №2, maddə 108) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

60.1. adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin;

60.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının İnformasiya resursları və texnologiyaları mərkəzi haqqında Əsasnamə"nin adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin.

61. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında Sənədlərin Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi Ekspert Komissiyasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 14 may tarixli 146 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, №5, maddə 307) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

61.1. adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin;

61.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatında Sənədlərin Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi Ekspert Komissiyası haqqında Əsasnamə"nin adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə, mətnində ismin müvafiq hallarında "İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Administrasiyası" sözü ilə əvəz edilsin.

62. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 2 mart tarixli 640 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №3, maddə 170, №10, maddə 640, №12, maddə 755; 2007-ci il, №2, maddə 87) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı"nın "1. Ərzaq təminatı ilə bağlı siyasət" adlı bölməsinin "Proqram çərçivəsində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:" hissəsinin yeddinci abzasında "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

63. "Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında "İnkişaf üçün kredit haqqında Saziş"in (İkinci Struktur Dəyişiklikləri Krediti) təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 14 mart tarixli 891 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №3, maddə 136) 2-ci bəndində "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

64. "Enerji və su sektorlarında maliyyə intizamının gücləndirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 25 mart tarixli 893 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №3, maddə 138; 2006-cı il, №5, maddə 414, №7, maddə 590; 2007-ci il, №8, maddə 769; 2008-ci il, №8, maddə 715) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

64.1. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş "Enerji sektorunda maliyyə intizamının gücləndirilməsi Proqramı"nın "Tədbirlər planının təqvimi" hissəsinin 3-cü bəndinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin;

64.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş "Su sektorunda maliyyə intizamının gücləndirilməsi Proqramı"nın "Tədbirlər planının təqvimi" hissəsinin 6-cı və 22-ci bəndlərinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

65. "Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 13 yanvar tarixli 1119 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №1, maddə 48) 2-ci bəndində "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

66. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində işləyən dövlət qulluqçularına ödənilən müavinət barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 1369 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №10, maddə 608) adında və mətnində "Prezidentinin İcra Aparatında" sözləri "Prezidentinin Administrasiyasında" sözləri ilə əvəz edilsin.

67. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında sənədlərlə iş barədə Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 1374 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №10, maddə 613) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

67.1. adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin;

67.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında sənədlərlə iş barədə Təlimat"ın adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə, mətnində ismin müvafiq hallarında "İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Administrasiyası" sözü ilə əvəz edilsin;

67.3. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş 6, 11, 12, 20-22, 27-30, 33-35 nömrəli əlavələrdə ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin.

68. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 noyabr tarixli 517 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, №11, maddə 940; 2005-ci il, №7, maddə 596; 2006-cı il, №9, maddə 743; 2007-ci il, №2, maddə 87; 2008-ci il, №3, maddə 168; 2009-cu il, №4, maddə 226) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət Proqramı" çərçivəsində həyata keçiriləcək Tədbirlər"in 3.1.1-ci bəndinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

69. "Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 iyun tarixli 834 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №6, maddə 493, №10, maddə 968; 2006-cı il, №7, maddə 588, №9, maddə 743; 2007-ci il, №5, maddə 459; 2009-cu il, №4, maddə 233) 1-ci bəndində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

70. "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 9 iyun tarixli 851 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №6, maddə 510, №7, maddə 631; 2007-ci il, №5, maddələr 501, 519, №8, maddə 843, №12, maddə 1287) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

70.1. adında və mətnində "Prezidentinin İcra Aparatının" sözləri "Prezidentinin Administrasiyasının" sözləri ilə, 3-cü bəndində "İcra Aparatının" sözləri "Administrasiyanın" sözü ilə əvəz edilsin;

70.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının strukturu"nun adında, "Prezidentin İcra Aparatı rəhbərinin xidməti" hissəsində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə, "Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi" hissəsində "İcra Aparatının" sözləri "Administrasiyanın" sözü ilə əvəz edilsin.

71. "Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında "İnkişaf krediti haqqında Saziş"in (Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı Layihəsi) təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 25 avqust tarixli 973 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №8, maddə 766) 2-ci bəndində "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına" sözləri ilə əvəz edilsin.

72. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli 982 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №8, maddə 775; 2006-cı il, №9, maddə 743; 2007-ci il, №5, maddə 459; 2009-cu il, №6, maddə 424) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı (2005-2009-cu illər)" üzrə həyata keçiriləcək Tədbirlərin 3.22-ci, 4.3-cü və 5.4-cü bəndlərinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

73. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 11 iyul tarixli 886 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №10, maddə 920, №12, maddə 1132; 2006-cı il, №4, maddə 344; 2007-ci il, №1, maddə 26, №6, maddələr 659, 660, №12, maddələr 1287, 1288) ilə təsdiq edilmiş "Təsisçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi olan təşkilatların Siyahısı"nın 5-ci bəndində "Prezidentinin İcra Aparatının" sözləri "Prezidentinin Administrasiyasının" sözləri ilə əvəz edilsin. [7]

74. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının keçmiş SSRİ Əmanət Bankının Azərbaycan Respublikası Bankında olan əmanətləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 26 oktyabr tarixli 1067 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №10, maddə 955; 2006-cı il, №7, maddə 588; 2009-cu il, №2, maddə 74) 1-ci və 3-cü bəndlərində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

75. "İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli 1395 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №3, maddə 283; 2006-cı il, №6, maddə 511; 2007-ci il, №5, maddə 517; 2009-cu il, №2, maddə 74) 3-cü bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

76. "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və "Respublikada pul dövriyyəsini sabitləşdirmək tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci il 28 mart tarixli 1004 nömrəli Qərarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli 1398 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №3, maddə 286) adında və mətnində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

77. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan-Pakistan Birgə Komissiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 15 dekabr tarixli 1835 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №12, maddə 1094) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

78. "Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 dekabr tarixli 1852 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №12, maddə 1111; 2007-ci il, №11, maddə 1133; 2009-cu il, №2, maddə 74) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

79. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 1880 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №12, maddə 1138; 2008-ci il, №1, maddə 9, №3, maddə 168) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı"nın 1-ci, 2-ci, 10-cu, 11-ci, 31-ci, 39-cu, 41-ci, 42-ci, 47-ci və 48-ci bəndlərinin "İcra orqanları" sütununda "Prezidentin İcra Aparatı" sözləri "Prezidentin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin.

80. "Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 mart tarixli 2016 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №3, maddə 248; 2009-cu il, №6, maddə 424) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

81. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 15 may tarixli 2167 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №5, maddə 504; 2009-cu il, №4, maddə 226, №6, maddə 424) ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-cu illər)"nın "5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"nın 1.1-ci, 4.2-ci, 7.9-cu və 7.11-ci bəndlərinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

82. "Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 27 iyul tarixli 2288 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №7, maddə 724; 2008-ci il, №5, maddə 373) 2-ci bəndində "Prezidentinin İcra Aparatına" sözləri "Prezidentinin Administrasiyasına" sözləri ilə əvəz edilsin.

83. "Bakı şəhərinin XXXI yay Olimpiya və XV Paralimpiya oyunlarını keçirmək üçün namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin yaradılması barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 sentyabr tarixli 2403 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №9, maddə 905) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

84. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Hindistan Respublikası Hökuməti arasında ticarət, iqtisadi, elmi və texnoloji əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 18 oktyabr tarixli 2445 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №10, maddə 982; 2009-cu il, №1, maddə 17) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

85. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 dekabr tarixli 2583 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1302) ilə təsdiq edilmiş "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"nın 1.44-cü, 2.1-ci, 2.3-cü və 2.7-ci bəndlərinin "İcraçı təşkilatlar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

86. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında Ticarət, İqtisadi və Texniki Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 7 fevral tarixli 2670 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №2, maddə 78, №11, maddə 1030) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

87. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında iqtisadi, ticarət və texniki əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 may tarixli 2830 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 419; 2009-cu il, №1, maddə 17) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

88. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 23 may tarixli 2834 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 423) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

89. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökuməti arasında iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, texnika, mədəniyyət, idman və gənclik sahələrində əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 iyun tarixli 2861 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 530) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

90. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 645, №8, maddələr 723, 731; 2009-cu il, №6, maddələr 419, 421) Əlavə 1-"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı işçilərinin aylıq vəzifə maaşları"nın adında və mətnində ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin İcra Aparatı" sözləri ismin müvafiq hallarında "Prezidentinin Administrasiyası" sözləri ilə əvəz edilsin.

91. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №8, maddə 765; 2009-cu il, №4, maddə 226) ilə təsdiq edilmiş "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"nın 5.4.9-cu, 5.10.1-ci, 5.10.3-5.10.5-ci bəndlərinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

92. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №9, maddə 824) ilə təsdiq edilmiş "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı"nın 4-cü Fəslinin 4.2-ci bölməsinin 4.1-ci bəndində (hər üç halda) və "İxtisarlar" hissəsində ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin;

92.1. Dövlət Proqramına 1 nömrəli Əlavə - "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2008-2010-cu illər)"nın 1.2.1.4-cü bəndinin "Tədbirlərin adı" sütununda və 1.2.3.1-ci bəndinin "Əsas göstəricilər" sütununda ismin müvafiq hallarında "Milli Bank" sözləri ismin müvafiq hallarında "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

93. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 27 noyabr tarixli 73 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №11, maddə 1031) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

94. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 30 dekabr tarixli 111 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №12, maddə 1103) ilə təsdiq edilmiş "2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planının 2.15-2.17-ci, 2.21-ci və 2.22-ci bəndlərinin "İcraçılar" sütununda "Milli Bank" sözləri "Mərkəzi Bank" sözləri ilə əvəz edilsin.

95. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 16 yanvar tarixli 118 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №1, maddə 18) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

96. "Azərbaycan Respublikası və Polşa Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 mart tarixli 196 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №3, maddə 177) 1-ci bəndində "Milli Bankının" sözləri "Mərkəzi Bankının" sözləri ilə əvəz edilsin.

97. "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 836-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 9 iyul tarixli 371 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №7, maddə 552) adında və mətnində "Milli Bankı" sözləri "Mərkəzi Bankı" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 10 fevral 2010-cu il

    № 216

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       1 iyul 2011-ci il tarixli 463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 3 iyul 2011-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 626)

2.       22 iyun 2016-cı il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 23 iyun 2016-cı il, № 134134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1036)

3.       23 fevral 2017-ci il tarixli 1256 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 fevral 2017-ci il, № 43; “Xalq” qəzeti, 3 mart 2017-ci il, № 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 200)

4.       28 mart 2022-ci il tarixli 1638 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 226)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 1 iyul 2011-ci il tarixli 463 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 3 iyul 2011-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 626) ilə 22-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[2] 22 iyun 2016-cı il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 23 iyun 2016-cı il, № 134134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1036) ilə 38-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[3] 22 iyun 2016-cı il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 23 iyun 2016-cı il, № 134134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1036) ilə 39-cu bənd ləğv edilmişdir.

 

[4] 22 iyun 2016-cı il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 23 iyun 2016-cı il, № 134134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1036) ilə 44-cü bənd ləğv edilmişdir.

 

[5] 23 fevral 2017-ci il tarixli 1256 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 fevral 2017-ci il, № 43; “Xalq” qəzeti, 3 mart 2017-ci il, № 48, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 200) ilə 48-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[6] 28 mart 2022-ci il tarixli 1638 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 29 mart 2022-ci il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 3, maddə 226) ilə 56-cı bənd ləğv edilmişdir.

 

[7] 13 oktyabr 2021-ci il tarixli 2955 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 10, maddə 1137) ilə 73 maddə ləğv edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status