AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
23.02.2010
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
39
ADI
“Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2010, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 159)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
23.02.2010
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
020.000.000
040.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
“Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

 "Patent haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 21 dekabr tarixli 190 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı  gündən qüvvəyə minir.

 

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 23 fevral  2010-cu il

                 № 39

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23 fevral tarixli 39 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması

 

Q A Y D A L A R I

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar "Patent haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinin 2-ci bəndinə və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən hazırlanmışdır və qeydiyyata alınmış ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektləri üzrə patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin (bundan sonra - girov müqaviləsi) qeydiyyata alınması qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Girov müqaviləsi Azərbaycan Respublikasında müvafiq patentin qüvvədə olduğu müddətdə qeydiyyata alınır.

Girov müqaviləsi yalnız Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi patenti üzrə bağlanıla bilər.

1.3. Girov müqaviləsi haqq ödənilmək şərtilə, Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyində (bundan sonra – Agentlik) qeydiyyata alınır. [1]

1.4. Girov müqaviləsi yazılı formada bağlanılır.

1.5. Girov müqaviləsində tərəflərin (girovqoyanın və girovsaxlayanın) adı və yaşayış yeri (olduğu yer), girovun predmeti, girovla təmin olunan öhdəliyin mahiyyəti və icra müddəti göstərilməlidir.

1.6. Girov hüququ girov müqaviləsinin dövlət qeydiyyatına alındığı andan əmələ gəlir.

1.7. Girovqoyan qismində ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin sahibi çıxış edir.

1.8. Girovsaxlayan girov müqaviləsində göstərilmiş əsaslar üzrə girov hüququna malik olan şəxsdir.

1.9. Girov müqaviləsində digər qayda nəzərdə tutulmadığı halda, girov müqaviləsi qüvvədə olduğu müddətdə girovqoyan girovun predmetindən onun təyinatına uyğun istifadə edə, o cümlədən ondan faydalana və gəlir götürə bilər.

1.10. Girov müqaviləsində digər qayda nəzərdə tutulmadığı halda, girovqoyan yalnız girovsaxlayanın razılığı ilə girov predmetinə dair hüququ və ya istifadə hüququnu müqavilə əsasında başqa şəxsə verə bilər.

1.11. Girovsaxlayan ona verilmiş girov predmetindən yalnız girov müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda istifadə edə bilər. Girovqoyanın tələbi ilə o, istifadə haqqında hesabat verməlidir. Girov müqaviləsinə əsasən girovsaxlayanın üzərinə girovqoyanın mənafeləri üçün girov predmetindən gəlir götürmək vəzifəsi qoyula bilər.

1.12. Girov qoyulmuş ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektləri üzrə patent hüququ girovqoyandan başqa şəxsə verildikdə (patent sahibi dəyişərsə) və ya universal hüquq varisliyi qaydasında keçdikdə, girov hüququ qüvvədə qalır.

1.13. Girovsaxlayan kreditorun hüquqlarının tələbin güzəşti yolu ilə verilməsi qaydalarını gözləməklə, girov müqaviləsi üzrə öz hüquqlarını başqa şəxsə verə bilər.

1.14. Qeydiyyata alınmış girov müqaviləsində tərəflərin razılığı ilə dəyişikliklər və əlavələr edilə bilər.

1.15. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi patentinin sahibi bir neçə şəxs olduğu halda, girov müqaviləsi patent sahiblərinin hamısının yazılı razılığı əsasında bağlanılır.

 

2. Girov müqaviləsinin qeydiyyata alınması qaydası

 

2.1. Girov müqaviləsinin qeydiyyata alınması üçün sənədlər Agentliyə patent sahibi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsilə təqdim edilə bilər. Girov müqaviləsinin qeydiyyata alınması üçün ərizədə və müqavilədə ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektləri üzrə bir neçə patent hüququ göstərilə bilər. Bu halda patent sahibləri, həmçinin girovsaxlayan eyni şəxslər olmalıdır. [2]

2.2. Girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı Agentli aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

- girovqoyan şəxsin ərizəsi;

- girov müqaviləsi;

- ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektləri üzrə patentlərin surəti;

- hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (zərurət olduqda);

- girov müqaviləsinin qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş haqqın ödənildiyini təsdiq edən sənəd; [3]

- etibarnamə (zərurət olduqda).

Bu sənədlər iki nüsxədə təqdim olunur. Ərizədə girovsaxlayanın və girovqoyanın soyadı, adı, atasının adı və yaşadığı ünvan (hüquqi şəxs olduqda - tam adı və olduğu yer) göstərilir.

2.3. Girov müqaviləsi hüquqi şəxs adından verildikdə, ərizə və müqavilə təşkilatın rəhbəri və ya müvafiq qaydada səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır. İmzalayan şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı göstərilir və hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiq edilir.

Girov müqaviləsinin tərəfləri (tərəfi) fiziki şəxs olduqda, onların (onun) imzası notariat qaydasında təsdiq edilir.

Ərizədə imza tarixi göstərilmədikdə, ərizənin tarixi onun Agentli təqdim olunduğu tarixdən müəyyən edilir.

 

3. Girov müqaviləsinin qeydiyyatının aparılması qaydası

 

3.1. Girov müqaviləsinin qeydiyyatına dair ərizə Azərbaycan dilində təqdim edilir. Digər sənədlər Azərbaycan dilində və başqa dillərdə verilə bilər. Başqa dillərdə verilən sənədin Azərbaycan dilinə tərcüməsi (notariat qaydada təsdiq edilmiş) ərizənin verildiyi tarixdən bir ay müddətində təqdim edilməlidir. Təqdim olunan sənədlər toplusunun bir nüsxəsi Agentli saxlanılır.

3.2. Agentli daxil olan girov müqaviləsinə dair sənədlər bir ay müddətində araşdırılır. Girov müqaviləsi qeydiyyata alındığı halda, qeydiyyat tarixindən beş iş günü ərzində bu barədə məlumat müvafiq dövlət reyestrinə daxil edilir və ərizəni verən fiziki və ya hüquqi şəxsə göndərilir.

Girov müqaviləsinə dair sənədlər qaytanlanır və girov müqaviləsinin son vərəqinin arxasında müvafiq qeydlər edilir. Qeydiyyata alınmış girov müqaviləsinin və ya ona edilən düzəliş və ya əlavələrlə bağlı sənədlərin bir nüsxəsi Agentli saxlanılır.

Qeydiyyatın aparılması barədə məlumat rəsmi bülletendə dərc olunur.

3.3. Agentli təqdim edilən sənədlər üzrə əsaslandırılmış iradlar olduğu halda, bu barədə ərizə verən şəxsə beş iş günü ərzində sorğu göndərilir. Sorğuya cavab sorğunun alındığı tarixdən bir ay müddətində ərizəni verən şəxs tərəfindən təqdim olunmalıdır. Sorğuya cavab müəyyən olunan müddət ərzində üzrsüz səbəbdən təqdim edilmədikdə, ərizə verilməmiş hesab edilir. Bu zaman ödənilmiş haqq geri qaytarılmır. [4]

3.4. Girov müqaviləsində edilən dəyişikliklər və əlavələr dövlət qeydiyyatına alınır və müvafiq dövlət reyestrinə daxil edilir. Qeydiyyatın aparılması barədə məlumatlar rəsmi bülletendə dərc olunur və ərizəni verən fiziki və ya hüquqi şəxsə göndərilir.

3.5. Girov müqaviləsinə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda xitam verilir.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       18 dekabr 2018-ci il tarixli 538 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 dekabr 2018-ci il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2734)

2.       29 dekabr 2019-cu il tarixli 517 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 31 dekabr 2019-cu il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2097)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 18 dekabr 2018-ci il tarixli 538 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 dekabr 2018-ci il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2734) ilə “Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 1.3-cü bəndində “Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində (bundan sonra – Komitə)” sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyində (bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

29 dekabr 2019-cu il tarixli 517 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 31 dekabr 2019-cu il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2097) ilə “Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 1.3-cü bəndində “dövlət rüsumu” sözləri “haqq” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 18 dekabr 2018-ci il tarixli 538 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 dekabr 2018-ci il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, II kitab, maddə 2734) ilə “Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 2.1-ci bəndin birinci cümləsində, 2.2-ci bəndin birinci abzasında, 2.3-cü bəndin üçüncü abzasında, 3.1-ci bəndin dördüncü cümləsində, 3.2-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində və ikinci abzasının ikinci cümləsində, 3.3-cü bəndin birinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “Komitə” sözü ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz dilmişdir.

 

[3] 29 dekabr 2019-cu il tarixli 517 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 31 dekabr 2019-cu il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2097) ilə “Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 2.2-ci bəndinin altıncı abzasında “dövlət rüsumunun” sözləri “haqqın” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 29 dekabr 2019-cu il tarixli 517 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 31 dekabr 2019-cu il, № 293, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cı il, № 12, maddə 2097) ilə “Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 3.3-cü bəndinin dördüncü cümləsində “rüsum” sözü “haqq” sözü ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status