AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
05.11.2010
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
200
ADI
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-11-2010, Nəşr nömrəsi: 11, Maddə nömrəsi: 1034)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
05.11.2010
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
080.000.000
220.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 2 iyul tarixli 289 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə peşə riskinin dərəcələri Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 2008-ci il 22 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatının 3-cü versiyasına Əlavə”də nəzərdə tutulan iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

 

İqtisadi fəaliyyət növü

İqtisadi fəaliyyət növünün seksiya və kodu

1

2

1-ci risk dərəcəsi

Yaşayış üçün yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

İ 55

Proqram təminatının işlənməsi, bu sahədə məsləhətlər və bununla əlaqədar fəaliyyət

J 62

İnformasiya xidmətləri fəaliyyəti

J 63

Maliyyə fəaliyyəti (sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa)

K 64

Sığorta, təkrarsığorta və pensiya təminatı

K 65

Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət

M 69

Mərkəzi ofislərin fəaliyyəti və idarəetmə sahəsində fəaliyyət

M 70

İctimai və humanitar elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr

M 722

Reklam fəaliyyəti və bazarın öyrənilməsi

M 73

Məşğulluq sahəsində fəaliyyət

N 78

Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və bununla əlaqədar fəaliyyət

N 79

Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi

N 813

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat

O 84

İctimai birliklərin (təşkilatların) fəaliyyəti

S 94

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti

U 99

2-ci risk dərəcəsi

Avtomobillərin satışı

G 451

Avtomobillər üçün hissələrin, qovşaqların və ləvazimatların satışı

G 453

Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa, topdan satış

G 46

Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa pərakəndə satış

G 47

Poçt və kuryer fəaliyyəti

H 53

İçki və yeməklərin satışı ilə əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi

İ 56

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının istehsalı, səsyazma və musiqi nəşrləri ilə əlaqədar fəaliyyət

J 59

Proqramların tərtib edilməsi, radio və televerilişlərin translyasiya edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət

J 60

Məlumat texnologiyaları və hesablama texnikası sahəsində sair fəaliyyət

J 63

Maliyyə xidmətləri və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət

K 66

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

L 68

Memarlıq, mühəndis axtarışları və bu sahələrdə texniki məsləhətlərin verilməsi

M 711

Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr

M 721

Digər peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət

M 74

Kirayə və lizinq fəaliyyəti

N 77

Təmizlik işləri üzrə fəaliyyət

N 812

Biznesin mühafizəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə fəaliyyət

N 82

Təhsil

R 85

Səhiyyə sahəsində fəaliyyət

Q 86

Sosial xidmətlərin göstərilməsi

Q 87

Yaşayışla təminatsız sosial xidmətlərin göstərilməsi

Q 88

İncəsənət sahəsində sair fəaliyyətin göstərilməsi və mədəni-kütləvi əyləncəli tədbirlərin həyata keçirilməsi

R 90

Kitabxana, arxiv, muzeylərin və digər mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti

R 91

Qumar oyunlarının təşkili və mərc çəkmək üzrə fəaliyyət

R 92

İstirahət və əyləncələrin təşkili üzrə fəaliyyət

R 932

Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi

S 96

3-cü risk dərəcəsi

Birillik bitkilərin becərilməsi

A 011

Çoxillik bitkilərin becərilməsi

A 012

Bitkilərin çoxaldılması (əkilməsi)

A 013

Heyvandarlıqla əlaqəli bitkiçilik

A 015

Geyim istehsalı

C 14

Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması

C 18

Oyun və oyuncaqların istehsalı

S 324

Nəşriyyat fəaliyyəti

J 58

Baytarlıq fəaliyyəti

M 75

4-cü risk dərəcəsi

Heyvandarlıq

A 014

Kənd təsərrüfatı sahəsində xidmət göstərilməsi

A 016

Balıqyetişdirmə

A 032

Süd məhsullarının istehsalı

C 105

Sabun və yuyucu tozların, təmizləyici və cilalayıcı vasitələrin, ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı

C 204

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı

C 21

Motosikletlərin, onların hissələrinin, qovşaqlarının və ləvazimatlarının satışı, motosikletlərə texniki xidmət və təmiri

G 454

Yardımçı-texniki xidmətlərin fəaliyyəti

N 811

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti

T 97

5-ci risk dərəcəsi

Ovçuluq və vəhşi heyvanların yetişdirilməsi və bu sahələrdə xidmətin göstərilməsi

A 017

Ət məhsullarının istehsalı (emalı)

C 101

Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı

C 106

Un və un məmulatlarının istehsalı

C 107

Heyvanlar üçün hazır yemlərin istehsalı

C 109

İçki istehsalı

C 11

Toxuculuq sənayesi

C 13

İstintaqın aparılması və təhlükəsizliyin təminatı

N 80

Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı

S 15

Mərkəzi istilik qazanlarından başqa buxar qazanlarının istehsalı

C 253

İdman sahəsində fəaliyyət

R 931

6-cı risk dərəcəsi

Sair qida məhsullarının istehsalı

C 108

Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı

C 26

Zərgərlik məmulatların və süni daş-qaşların istehsalı

C 321

Musiqi alətlərinin istehsalı

C 322

İdman mallarının istehsalı

C 323

Digər qruplara daxil edilməyən müxtəlif məhsulların istehsalı

C 329

Bəzək və tamamlayıcı işlər

F 433

Anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat fəaliyyəti

H 52

Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının, məişət mallarının təmiri

S 95

7-ci risk dərəcəsi

Meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi

C 103

Bitki və heyvan yağları və piylərinin istehsalı

C 104

Tütün məmulatlarının istehsalı

S 12

Kağız və karton istehsalı

C 17

Şüşə və şüşədən məmulatların istehsalı

C 231

Odadavamlı məmulatların istehsalı

C 232

Gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı

C 233

Sair çini və saxsı məmulatların istehsalı

S 234

Metalların emalı və metallara örtük çəkilməsi, maşınqayırmanın əsas texnoloji prosesləri

C 256

Bıçaq məmulatlarının, alətlərin və dəmir məmulatlarının istehsalı

C 257

Tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi; istehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi

E 38

Boru kəməri nəqliyyatının fəaliyyəti

N 495

Texniki sınaq və nəzarət

M 712

8-ci risk dərəcəsi

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

C 22

Gəmiqayırma

C 301

Hazır metal məmulatlarının, maşın və avadanlıqların təmiri

C 331

Şəhərlərarası dəmir yolu xətti ilə sərnişin daşınması

H 491

Dəmir yolu vasitəsilə yük daşınması

H 492

Su nəqliyyatının fəaliyyəti

H 50

Hava nəqliyyatının fəaliyyəti

H 51

Rabitə

J 61

9-cu risk dərəcəsi

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı; hopdurma və hörmə materialların istehsalı

C 16

Silah və hərbi sursat istehsalı

C 254

Dəzgahların istehsalı

C 284

Mebellərin istehsalı

C 31

Tibbi və stomatologiya təcrübəsində tətbiq olunan alətlərin istehsalı

C 325

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

E 39

Sair quru yol nəqliyyatının fəaliyyəti

H 493

Yük avtomobil nəqliyyatlarının fəaliyyəti

H 494

10-cu risk dərəcəsi

Boya və lakların istehsalı

C 203

Sair kimyəvi məhsulların istehsalı

C 205

Süni və sintetik kimyəvi liflərin istehsalı

S 206

Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi, toz metallurgiyası

C 255

Elektrik naqillərinin və elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı

S 273

Elektrik lampaları və işıqlandırıcı avadanlıqların istehsalı

C 274

Məişət cihazlarının istehsalı

S 275

11-ci risk dərəcəsi

Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların emalı və konservləşdirilməsi

C 102

Abraziv məmulatların və sair qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı

S 239

Sair hazır metal məmulatlarının istehsalı

C 259

Ümumi təyinatlı sair maşınların istehsalı

S 282

12-ci risk dərəcəsi

Balıqçılıq

A 031

Çuqun, polad və ferroərinti istehsalı

C 241

Poladdan boru, içi boş profillər və birləşdirici hissələrin istehsalı

C 242

Elektrik mühərriklərinin, generatorlarının, transformatorların və elektrik paylayıcı və tənzimləyici cihazlarının istehsalı

C 271

Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı

C 279

Ümumi təyinatlı avadanlıqların istehsalı

C 281

Kənd və meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı

C 283

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı

C 29

Dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin istehsalı

C 302

Hərbi avtomobillərin istehsalı

C 304

Digər qruplara daxil edilməyən nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı

C 309

Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri

G 452

13-cü risk dərəcəsi

Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətin göstərilməsi

A 02

Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı

C 19

Əsas kimyəvi maddələrin, gübrə və azot birləşmələrinin, ilkin formalarda plastik kütlə və sintetik kauçukun istehsalı

C 201

Sement, əhəng və gips istehsalı

C 235

Əlvan metalların istehsalı

C 244

Metal tökmə

C 245

Xüsusi təyinatlı sair maşın və avadanlıqların istehsalı

C 289

Sənaye maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması

C 332

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat

D 35

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

E 36

Çirkli suların yığılması və emalı

E 37

Binaların sökülməsi və tikinti sahəsinin hazırlanması

F 431

Elektrik və su kəməri sistemlərinin və sair mühəndis avadanlıqlarının quraşdırılması

F 432

İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri

F 439

14-cü risk dərəcəsi

Daş kömür və liqnit hasilatı

B 05

Xam neft və təbii qaz hasilatı

B 06

Metal filizlərinin hasilatı

V 07

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

B 08

Mədənçıxarma sənayesi sahəsinə xidmətlərin göstərilməsi

B 09

Aqrokimyəvi məhsulların istehsalı

C 202

Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalı

C 236

Dekorativ və tikinti daşlarının kəsilməsi, emalı və naxışlanması

C 237

Çuqun və poladın sair ilkin emalı

C 243

Metaldan tikinti konstruksiyaları və məmulatlarının istehsalı

C 251

Metal sisternlərin, radiatorların və çənlərin istehsalı

C 252

Batareyaların və akkumulyatorların istehsalı

C 272

Kosmik aparatlar da daxil olmaqla, uçan aparatların istehsalı

C 303

Binaların tikintisi

F 41

Mülkü təyinatlı inşaat işləri

F 42

 

2. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tarifləri peşə riskinin dərəcəsindən və sığorta olunanların kateqoriyalarından asılı olaraq fərqləndirilməklə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

 

Peşə riskinin dərəcəsi

Sığorta olunanların kateqoriyaları üzrə sığorta tarifi (faizlə)

qulluqçular

fəhlələr

1

0,2

0,4

2

0,2

0,5

3

0,2

0,6

4

0,2

0,8

5

0,2

0,9

6

0,3

1,0

7

0,3

1,2

8

0,3

1,4

9

0,4

1,5

10

0,4

1,6

11

0,4

1,7

12

0,5

1,8

13

0,5

1,9

14

0,5

2,0

 

3. Nəzərə alınsın ki, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsində istifadə olunan sığorta olunanların istehsalatda yerinə yetirilən əmək funksiyalarının xarakterinə görə kateqoriyalar üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 29 oktyabr tarixli, 192 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunanların istehsalatda yerinə yetirilən əmək funksiyalarının xarakterinə görə kateqoriyalar üzrə bölgüsünün Qaydası” ilə tənzimlənir.

4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 5 noyabr 2010-cu il

№ 200

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status