×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
15.02.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
381
ADI
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Respublika Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 18-02-2011, Nəşr nömrəsi: 38), Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 20-02-2011, Nəşr nömrəsi: 40), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2011, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 85)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
190.000.000
200.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 27 oktyabr tarixli 7 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, № 10, maddə 615; 2001-ci il, № 6, maddə 408; 2002-ci il, № 5, maddə 270; 2003-cü il, № 10, maddələr 567, 585; 2004-cü il, № 8, maddə 617, № 12, maddə 1003; 2009-cu il, № 10, maddə 779, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 5.34-cü bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə, 5.35-ci bəndində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 3 yanvar tarixli 60 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 1, maddə 13) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

2.1. 2-ci bənddə “İcra Aparatına” sözləri “Administrasiyasına” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə:

2.2.1. 1-ci bənddə “fəaliyyət göstərən ali peşəkar təhsil-tədris müəssisəsi statuslu elm və təhsil ocağıdır” sözləri “olaraq ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. 2-ci bənddə “dövlət idarəçilik sahəsində və icra hakimiyyəti orqanları üçün mütəxəssislərin hazırlanmasının, yenidən hazırlanmasının və ixtisaslarının artırılmasının idarə edilməsi sistemində” sözləri “dövlət idarəçiliyi və icra hakimiyyəti orqanları üçün mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili sahəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.3. 3-cü bənddə:

2.2.3.1. beşinci abzasda “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması” sözləri “və əlavə təhsilinin təmin edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.3.2. altıncı abzasda “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.4. 5-ci bənddə “, yenidən hazırlanmasına və ixtisaslarının artırılmasına” sözləri “və əlavə təhsilinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.5. 6-cı bəndin ikinci abzasında “aspiranturaya” sözü “doktoranturaya” sözü ilə əvəz edilsin, “şəxslər” sözündən sonra “də” sözü əlavə edilsin və birinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Akademiyada kadr hazırlığı, o cümlədən dövlət vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçularının, habelə onları əvəz etmək üçün ehtiyat kadrların hazırlığı bakalavriat, magistratura, doktorantura, dissertantlıq və müvafiq istiqamətlər üzrə əlavə təhsilin verilməsi yolu ilə həyata keçirilir.”;

2.2.6. 7-ci bənddə “aspirantura, doktorantura və ümumdövlət elmi ixtisaslar üzrə tədqiqatçılıq vasitəsilə” sözləri “doktorantura və dissertantlıq yolu ilə” sözləri ilə, “məktəbləri” sözü “müəssisələri” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.7. 11-ci bəndin beşinci abzasında “, yenidən hazırlanmasını və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “və əlavə təhsilini” sözləri ilə, yeddinci abzasında “İcra Aparatı” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə, altıncı abzasında “aspirantura, doktorantura və tədqiqatçılıq vasitəsilə” sözləri “doktorantura və dissertantlıq yolu ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.8. 12-ci bəndin ikinci abzasında “aspirantların və doktorantların təqaüdlərinin” sözləri “təsis etdiyi təqaüdlərin” sözləri ilə əvəz edilsin, beşinci abzasından “attestasiya olunmuş tədris proqramlarından və dövlət tədris standartlarından kənara çıxan” sözləri çıxarılsın;

2.2.9. 13-cü bəndin birinci abzasında “rektorluq,” sözündən sonra “fakültələr,” sözü əlavə edilsin;

2.2.10. 15-ci bənddə “işləməsi dinləyicilərin və aspirantların təhsilində və ya elm-tədris prosesinin təşkilində (təmin edilməsində) Akademiyanın bütün struktur bölmələrinin mütləq iştirakı ilə” sözləri “fəaliyyət göstərməsi bütün struktur bölmələrinin mütləq iştirakı və” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.11. 16-cı bənddə:

2.2.11.1. birinci abzasda “elmi şurası” sözlərindən əvvəl “ali idarəetmə orqanı olan” sözləri əlavə edilsin;

2.2.11.2. dördüncü abzasda “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.11.3. onuncu abzas çıxarılsın;

2.2.12. 17-ci bəndin birinci abzasının üçüncü cümləsində “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.13. 20-ci bənddə:

2.2.13.1. birinci abzasda “Akademiyanın rektoru tərəfindən təsdiq edilən qəbul qaydaları” sözləri “, təhsilin məzmunu və təşkili qaydaları Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunvericiliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.13.2. ikinci abzas çıxarılsın;

2.2.14. 21-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“21. Akademiya qanunvericiliyə uyğun olaraq əyani, qiyabi, distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat) təhsilalma formaları üzrə yüksək iхtisaslı mütəхəssislərin və elmi-pedaqоji kadrların hazırlığını və əlavə təhsili həyata keçirilir.”;

2.2.15. 23-cü bənddə “aspirantlara” sözü və 24-cü bənddə “dinləyicilərə və aspirantlara” sözləri “təhsilalanlara” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.16. 25-ci bənddə:

2.2.16.1. birinci abzasda “, yenidən hazırlanmasını və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “və əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.16.2. ikinci abzasda “aspiranturasına və doktoranturasına göndərilməsi” sözləri “doktoranturasına göndərilməsi, dissertant kimi təhkim edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.16.3. altıncı abzasda “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə, “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.17. 26-cı bənddə “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “elmi şuralar” sözləri “dissertasiya şuraları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.18. 27-ci bəndin ikinci abzasında “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.19. 28-ci bənddə “dinləyicilər, aspirantlar və doktorantlar” sözləri “təhsilalanlar” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.20. 30-cu bənddə “dinləyicilərinin, aspirant və doktorantlarının” sözləri “Akademiyada təhsilalanların” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.21. 33-cü bənddə:

2.2.21.1. birinci abzasda “, yenidən hazırlanmasına, ixtisaslarının artırılmasına” sözləri “və əlavə təhsilinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.21.2. üçüncü abzasın birinci cümləsində “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması,” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə, “İcra Aparatı” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə, ikinci cümləsində “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.22. 34-cü bəndin birinci abzasından “hədiyyə,” sözü çıxarılsın, ikinci abzasında “dinləyicilərin, aspirantların” sözləri “təhsilalanların” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.23. 38-ci bənddə “məktəblərlə” sözü “təhsil müəssisələri ilə” sözləri ilə, “vasitəsiz” sözü “qanunvericiliyə uyğun olaraq bağladığı” sözləri ilə, “İcra Aparatının” sözləri “Administrasiyasının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2.24. 39-cu bənddə:

2.2.24.1. üçüncü abzasda “ocaqlarına” sözü “müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.24.2. altıncı abzasda “dinləyicilərinin, aspirant və doktorantlarının” sözləri “Akademiyada təhsilalanların” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 14 may tarixli 130 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 5, maddə 300; 2001-ci il, № 7, maddə 467; 2002-ci il, № 6, maddə 341; 2003-cü il, № 10, maddə 544; 2004-cü il, № 2, maddə 61; 2005-ci il, № 10, maddə 915; 2006-cı il, № 2, maddə 81; 2010-cu il, № 5, maddə 388) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında Əsasnamə”nin 4-cü bəndində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. altıncı abzasda “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. on birinci abzasda “ümumtəhsil, internat, orta-ixtisas məktəblərinin müəllimlərinə və tərbiyəçilərinə, məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin müdirlərinə və tərbiyəçilərinə, uşaq evlərinin tərbiyəçilərinə və xalq təhsili” sözləri “məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin müdirlərinə və tərbiyəçilərinə, ümumi təhsil, ilk-peşə ixtisas təhsili və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin müəllimlərinə və tərbiyəçilərinə və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.3. on səkkizinci abzasda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 16 iyun tarixli 138 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 6, maddə 345, № 9, maddə 542; 2001-ci il, № 7, maddə 456, № 9, maddə 593; 2002-ci il, № 7, maddə 412, № 8, maddə 480; 2003-cü il, № 6, maddə 290, № 10, maddə 585; 2004-cü il, № 1, maddə 19, № 7, maddə 537; 2005-ci il, № 2, maddə 69, № 7, maddə 597; 2006-cı il, № 2, maddə 84, № 9, maddələr 734, 743, № 11, maddə 940, № 12, maddə 1049; 2007-ci il, № 2, maddə 97, № 8, maddə 769, № 11, maddə 1105; 2008-ci il, № 5, maddə 373, № 6, maddə 498, № 8, maddələr 715, 719; 2009-cu il, № 2, maddə 64; 2010-cu il, № 8, maddə 724) ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 7-ci maddənin 2-ci hissəsinin 6-cı bəndində “ixtisasının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2. 17-ci maddənin 2-ci hissəsində “xalq təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

4.3. 33-cü maddənin 1-ci hissəsində:

4.3.1. 1-ci bəndin birinci abzasında “xalq təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə, ikinci abzasında “tərbiyə-təhsil” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

4.3.2. 2-ci bənddə “xalq təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

5. “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 13 iyun tarixli 349 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 6, maddələr 428, 431, № 8, III kitab, maddə 614; 2001-ci il, № 7, maddə 459; 2006-cı il, № 9, maddə 743; 2007-ci il, № 10, maddə 945; 2008-ci il, № 6, maddə 496; 2009-cu il, № 9, maddə 687) aşağıdakı əlavə və dəyişiklik edilsin:

5.1. 2-ci bənddə “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin,” sözləri əlavə edilsin;

5.2. 10-cu bəndin birinci cümləsində “tərbiyə müəssisələri və məktəblərin” sözü “təhsil müəssisələri və ümumi təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, “ixtisaslarının artırılması, təkmilləşdirilməsi və yenidən hazırlanmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 162; 2005-ci il, № 9, maddə 797; 2006-cı il, № 5, maddə 400; 2007-ci il, № 4, maddə 323, № 12, maddə 1246; 2008-ci il, № 11, maddə 972; 2009-cu il, № 10, maddə 780, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 9.22-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə, 11.25-ci bəndində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin. [1]

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 30 iyun tarixli 518 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 6, maddə 416; 2004-cü il, № 6, maddə 440, № 9, maddə 674; 2005-ci il, № 6, maddə 491, № 12, maddə 1102; 2006-cı il, № 7, maddə 592, № 8, maddə 659; 2007-ci il, № 6, maddə 615, № 9, maddə 869, № 10, maddə 947, № 11, maddə 1106; 2008-ci il, № 3, maddə 168, № 8, maddə 719; 2009-cu il, № 5, maddə 322, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83, № 3, maddə 185) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavə edilsin:

7.1. 3.1.29-cu bənddə “tədris müəssisələrində kadrların hazırlanmasını, əməkdaşların peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsini, ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “təhsil müəssisələrində kadrların hazırlanmasını, əməkdaşların əlavə təhsilini” sözləri ilə, 4.1.16-cı bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

7.2. aşağıdakı məzmunda 3.1.31-1-ci bənd əlavə edilsin:

“3.1.31-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir;”.

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 20 iyul tarixli 544 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 481; 2005-ci il, № 5, maddə 403; 2008-ci il, № 3, maddə 175, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 7, maddə 533; № 11, maddə 881, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 6-1.5-ci, 7.9-5-ci, 7.10-cu və 9.12-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında “dini tədris” sözləri ismin müvafiq hallarında “dini təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 6 sentyabr tarixli 576 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 591; 2003-cü il, № 10, maddələr 550, 585; 2004-cü il, № 1, maddə 19, № 12, maddə 994; 2005-ci il, № 10, maddə 910; 2006-cı il, № 5, maddə 409; 2007-ci il, № 6, maddə 606; 2008-ci il, № 5, maddə 361, № 9, maddə 798, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 5, maddə 398, № 7, maddə 610) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 10.39-cu bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 18 sentyabr tarixli 583 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 598; 2004-cü il, № 2, maddə 71, № 12, maddələr 994, 1005; 2005-ci il, № 10, maddə 910; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 7, maddə 521, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.82-ci bəndində “ixtisasının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin. [2]

11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 iyun tarixli 724 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 338; 2008-ci il, № 11, maddə 965) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanlarının Maddi-texniki və Sosial Bazasının Möhkəmləndirilməsi Fondu haqqında Əsasnamə”nin 9.7-ci bəndində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli 781 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 501; 2003-cü il, № 8, maddə 437; 2004-cü il, № 12, maddə 994; 2005-ci il, № 9, maddə 800; 2006-cı il, № 12, maddə 1046; 2007-ci il, № 2, maddə 97, № 4, maddə 325; 2008-ci il, № 2, maddə 51, № 3, maddə 187, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”nin 9.12-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin. [3]

13. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 9, maddə 555; 2003-cü il, № 3, maddə 153, № 10, maddə 570; 2005-ci il, № 2, maddə 69, № 4, maddələr 301, 307, № 8, maddə 721, № 10, maddə 919, № 12, maddələr 1104, 1117; 2006-cı il, № 7, maddə 591, № 9, maddə 743, № 11, maddə 945, № 12, maddə 1057; 2007-ci il, № 6, maddə 618, № 8, maddələr 759, 765, № 10, maddə 943, № 11, maddələr 1098, 1106; 2008-ci il, № 8, maddə 718, № 9, maddə 799, № 11, maddə 969, № 12, maddə 1059; 2009-cu il, № 2, maddə 64, № 3, maddə 163, № 8, maddələr 619, 621, № 10, maddə 785, № 11, maddə 884; 2010-cu il, № 2, maddə 80, № 3, maddə 180, № 9, maddə 776; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 13 dekabr tarixli 361 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

13.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a aşağıdakı məzmunda 3.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

“3.1-1. Təhsil fəaliyyətinə (dini təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti istisna olmaqla) verilən lisenziyanın müddəti “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.”;

13.2. həmin Fərmana 2 nömrəli Əlavə - “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

13.2.1. 17-ci bəndin “Fəaliyyət növlərinin adı” sütunundan “müəssisələrinin” sözü çıxarılsın;

13.2.2. 17.1-ci bəndin “Fəaliyyət növlərinin adı” sütununda “tərbiyə” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

13.2.3. aşağıdakı məzmunda 17.2-1-ci və 17.3-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

 

17.2-1.

ilk peşə-ixtisas təhsilini həyata keçirən ayrı-ayrı təşkilatlar, müəssisələr, əmək birjaları, məşğulluq idarələri və digər müvafiq qurumlar

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

3000

17.3-1.

əlavə təhsili həyata keçirən ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumları və digər müəssisələr

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

3000

 

13.2.4. 17.4-cü və 17.5-ci bəndlərin “Fəaliyyət növlərinin adı” sütununda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

13.3. həmin Fərmana 3 nömrəli Əlavə - “Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin Siyahısı”na aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

13.3.1. 9-cu bəndin “Fəaliyyət növünün adı” sütunundan “müəssisələrinin” sözü çıxarılsın;

13.3.2. 9.1-ci bəndin “Fəaliyyət növünün adı” sütununda “tərbiyə” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

13.3.3. aşağıdakı məzmunda 9.2-1-ci və 9.3-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

9.2-1.

ilk peşə-ixtisas təhsilini həyata keçirən ayrı-ayrı təşkilatlar, müəssisələr, əmək birjaları, məşğulluq idarələri və digər müvafiq qurumlar

9.3-1.

əlavə təhsili həyata keçirən ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumları və digər müəssisələr

 

13.3.4. 9.4-cü və 9.5-ci bəndlərin “Fəaliyyət növünün adı” sütununda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 718; 2007-ci il, № 5, maddə 460, № 11, maddə 1117; 2008-ci il, № 6, maddələr 496, 497; 2009-cu il, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83, № 3, maddə 182) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişiklik və əlavə edilsin:

14.1. 9.20-ci bənddə “ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

14.2. aşağıdakı məzmunda 9.20-1-ci bənd əlavə edilsin:

“9.20-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir;”.

15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 yanvar tarixli 837 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 1, maddə 29; 2007-ci il, № 5, maddə 451; 2008-ci il, № 7, maddə 616; 2010-cu il, № 10, maddə 852; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 17 yanvar tarixli 369 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi”nə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: [4]

15.1. 15-ci bəndin onuncu abzasında “aspirantura” sözü “dissertantlıq” sözü ilə əvəz edilsin;

15.2. 39-cu bəndin dördüncü abzasında “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, on beşinci abzasında “ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

15.3. 47-ci bənddə “ali məktəblərin” sözləri “o cümlədən ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

15.4. 48-ci bəndin birinci cümləsində “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 20 fevral tarixli 855 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 2, maddə 87; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 7.4-cü bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri və 8.2-ci bəndində “ixtisas səviyyəsini artırmaq” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin. [5]

17. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 2, maddə 89; 2008-ci il № 6, maddə 487; 2009-cu il, № 12, maddə 983) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

17.1. 2-ci bənddə “Alimlik dərəcələrinin” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

17.2.1. 1-ci bəndin ikinci abzasında “alimlik dərəcələrinin (elmlər namizədi, elmlər doktoru)” sözləri “elmi dərəcələrin (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)” sözləri ilə, “ali məktəblərdən” sözləri “ali təhsil müəssisələrindən” sözləri ilə, “alimlik dərəcələri” sözləri “elmi dərəcələr” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.2. 5.3-cü bənddə “elmlər namizədi alimlik dərəcələrini” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcələrini” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.3. 5.4-cü bənddə “alimlik dərəcəsinə” sözləri “elmi dərəcəyə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.4. 5.5-ci bənddə “namizədlik və doktorluq” sözləri “fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.5. 6.1-ci bənddə “ali məktəblərdə doktorluq və namizədlik” sözləri “ali təhsil müəssisələrində fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.6. 6.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“6.2. elmlər doktorlarına və fəlsəfə doktorlarına müvafiq diplomlar, professor və dosentlərə isə müvafiq attestatlar verir;”;

17.2.7. 6.3-cü bənddə “ali məktəblərdə” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.8. 6.6-cı bənddə “alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.9. 6.7-ci bənddə hər üç halda “alimlik dərəcələrinin” sözləri “elmi dərəcələrin” sözləri ilə, “alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.10. 6.8-ci bənddə “alimlik” sözü “elmi” sözü ilə əvəz edilsin;

17.2.11. 7.1-ci bənddə “ali məktəblərdə aspirantura,” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə, “alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.12. 7.3-cü bənddə “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.13. 7.4-cü bənddə “alimlik dərəcələrindən” sözləri “elmi dərəcələrdən” sözləri ilə, “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.14. 7.5-ci bənddə “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə, “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.15. 7.6-cı bənddə “ali məktəblərdə” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.16. 7.8-ci bənddə “alimlik dərəcələri” sözləri “elmi dərəcələr” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.17. 7.12-ci bənddə “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin, “aspirantura,” sözü çıxarılsın;

17.2.18. 7.13-cü bənddə “alimlik dərəcələri” sözləri “elmi dərəcələr” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.19. 9.6-cı bənddə “alimlik dərəcələri” sözləri “elmi dərəcələr” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.20. 10-cu bəndin ikinci abzasında “alimlik dərəcələri” sözləri “elmi dərəcələr” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.21. 12.4-cü bənddə hər iki halda, 12.5-ci və 14.5-ci bəndlərdə “alimlik dərəcələrinin” sözləri “elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.22. 12.7-ci bənddə “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.23. 12.8-ci bənddə “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə, “alimlik dərəcələrindən” sözləri “elmi dərəcələrdən” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.24. 12.9-cu bənddə birinci halda “alimlik dərəcələrinin” sözləri “elmi dərəcələrin” sözləri ilə, ikinci halda “Alimlik dərəcələrinin” sözləri “Elmi dərəcələrin və” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2.25. 14.3-cü bənddə hər iki halda “elmlər namizədi alimlik dərəcəsi” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə, “elmlər namizədi diplomunun” sözləri “fəlsəfə doktoru diplomunun” sözləri ilə, “Alimlik dərəcələrinin” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

17.3.1. adında “Alimlik dərəcələrinin” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.2. 1-ci bənddə “alimlik dərəcələrinin (elmlər namizədi, elmlər doktoru)” sözləri “elmi dərəcələrin (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.3. 2-ci bəndin birinci abzasında “Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi” sözləri “Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə, “alimlik dərəcəsi isə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcəsi isə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə, “namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının” və “elmlər namizədi və elmlər doktoru dissertasiyalarının” sözləri “fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.4. 3-cü bənddə “elmi adları” sözlərindən sonra “mülkiyyət formasından asılı olmayaraq” sözləri əlavə edilsin, “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.5. 4-cü bənddə “Elmlər namizədlərinə” sözləri “Fəlsəfə doktorlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.6. 5-ci bənddə:

17.3.6.1. ikinci abzasın birinci cümləsində “görkəmli alimləri olan” sözlərindən sonra “mülkiyyət formasından asılı olmayaraq” sözləri əlavə edilsin, “ali məktəblərdə” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.6.2. beşinci abzasda “namizədlik və doktorluq” sözləri “fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.7. III bölmənin adında “Alimlik dərəcəsi” sözləri “Elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.8. 7-ci bənddə “alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcəsi” sözləri ilə, “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.9. 7.4-cü bənddə “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.10. 8-ci bənddə “Elmlər namizədi alimlik dərəcəsi” sözləri “Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.11. 9-cu bənddə:

17.3.11.1. birinci abzasda “Elmlər namizədi alimlik dərəcəsinin” sözləri “Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin” sözləri ilə, “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.11.2. ikinci abzasın birinci cümləsində “Elmlər namizədi və ya elmlər doktoru alimlik dərəcəsi” sözləri “Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə, “əlavə namizədlik imtahanı” sözləri “fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün əlavə imtahan” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.11.3. ikinci abzasın ikinci cümləsində “namizədlik və doktorluq dissertasiyası” sözləri “fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyasını” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.11.4. ikinci abzasın üçüncü cümləsində “Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi iddiaçılarının ali məktəbdə” sözləri “Pedaqoji sahədə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi iddiaçılarının ali təhsil müəssisəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.11.5. üçüncü və dördüncü abzaslar aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün imtahanlar verildiyi tarixdən sonra növbəti altı il ərzində etibarlı sayılır.

İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün imtahan dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcəyi elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisəsində (birliyində, təşkilatında) və ali təhsil müəssisəsində verilir.”;

17.3.11.6. beşinci və altıncı abzaslarda “Namizədlik imtahanlarının” sözləri “Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçirilən imtahanların” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.12. 10-cu bənddə “Alimlik dərəcəsinin” sözləri “Elmi dərəcənin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.13. 12-ci bənddə:

17.3.13.1. birinci abzasda “(aspiranturası və doktoranturası olan)” sözləri “doktoranturası olan” sözləri ilə, hər iki halda “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.13.2. ikinci abzasda “namizədlik dissertasiyası” sözləri “fəlsəfə doktoru dissertasiyası” sözləri ilə, “doktorluq dissertasiyası” sözləri “elmlər doktoru dissertasiyası” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.13.3. üçüncü abzasda “elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.14. 14-cü bəndin birinci abzasının birinci cümləsində “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “doktorluq” sözü  “elmlər doktoru” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Doktorluq” sözü “Elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.15. 15-ci bəndin dördüncü abzasında “alimlik dərəcəsinin” sözləri “elmi dərəcənin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.16. 16-cı bənddə:

17.3.16.1. birinci abzasın birinci cümləsində “müəssisə (birlik, təşkilat)” sözləri “elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisə (birlik, təşkilat) və ali təhsil müəssisəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.16.2. ikinci abzasda “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.16.3. üçüncü abzasda “Müəssisənin (birliyin, təşkilatın)” sözləri “Elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisənin (birliyin, təşkilatın) və ali təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.17. 17-ci bəndin ikinci abzasının ikinci cümləsində “Doktorluq” sözü “Elmlər doktoru” sözləri ilə, dördüncü cümləsində “müəssisəyə (birliyə, təşkilata)” sözləri “elmi (elmi-tədqiqat, elmiistehsalat) müəssisəyə (birliyə, təşkilata) və ali təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.18. 19-cu bənddə “namizədlik və doktorluq” sözləri “fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.19. 20-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.20. 21-ci bənddə “müəssisənin (birliyin, təşkilatın)” sözləri “elmi (elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat) müəssisənin (birliyin, təşkilatın) və ali təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.21. 22-ci bənddə:

17.3.21.1. ikinci abzasda “Doktorluq” sözü “Elmlər doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.21.2. üçüncü abzasın birinci cümləsində “Namizədlik” sözü “Fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, ikinci cümləsində “elmlər namizədi də” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.22. 26-cı bənddə “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə, “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.23. 27-ci bənddə:

17.3.23.1. ikinci abzasda “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə, “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “elmlər namizədindən” sözləri “fəlsəfə doktorundan” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.23.2. üçüncü abzasda “doktorluq və ya namizədlik, alimlik dərəcəsinin” sözləri “elmlər doktoru və ya fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.24. 31-ci bəndin birinci abzasında “Alimlik dərəcəsinin” sözləri “Elmi dərəcənin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.25. 35-ci bənddə “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.26. 38-ci bənddə:

17.3.26.1. birinci abzasda “elmlər doktoru alimlik dərəcəsinin” sözləri “elmlər doktoru elmi dərəcəsinin” sözləri ilə, “elmlər namizədi alimlik dərəcəsinin” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.26.2. ikinci abzasın ikinci cümləsində “doktorluq” sözü “elmlər doktoru” sözləri ilə, “namizədlik” sözü “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.26.3. üçüncü abzasda “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.27. 39-cu bəndin ikinci abzasında “alimlik dərəcəsinin” sözləri “elmi dərəcənin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.28. 40-cı bəndin birinci abzasının birinci cümləsində “Alimlik dərəcəsi” sözləri “Elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.29. 41-ci bənddə:

17.3.29.1. dördüncü abzasda hər iki halda “ali məktəbdə” sözləri “ali təhsil müəssisində” sözləri ilə, “ali məktəblər və ya ixtisasartırma müəssisələri” sözləri “ali təhsil və ya əlavə təhsil müəssisələri” sözləri ilə, “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə, “elmlər namizədlərinə” sözləri “fəlsəfə doktorlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.29.2. beşinci, altıncı, doqquzuncu, onuncu abzaslarda hər abzas üzrə hər iki halda, yeddinci və səkkizinci abzaslarda “ali məktəbdə” sözləri “ali təhsil müəssisəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.29.3. beşinci və yeddinci abzaslarda “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.29.4. doqquzuncu abzasda “elmlər namizədi alimlik dərəcəsi” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.30. 42-ci bənddə:

17.3.30.1. ikinci abzasda “ali məktəblərdə” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə, “alimlik” sözü “elmi” sözü ilə əvəz edilsin;

17.3.30.2. üçüncü abzasda “alimlik” sözü “elmi” sözü ilə əvəz edilsin;

17.3.31. 43-cü bənddə:

17.3.31.1. ikinci abzasda “elmlər namizədlərinə” sözləri “fəlsəfə doktorlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.31.2. altıncı abzasda hər iki halda, dördüncü və beşinci abzaslarda “ali məktəbdə” sözləri “ali təhsil müəssisəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.32. 44-cü bənddə:

17.3.32.1. ikinci abzasda “elmlər namizədlərinə” sözləri “fəlsəfə doktorlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.32.2. üçüncü abzasda “ali məktəblərdə” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə, “elmlər namizədlərinə” sözləri “fəlsəfə doktorlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.33. 45-ci bənddə:

17.3.33.1. birinci və üçüncü cümlələrdə “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.33.2. ikinci cümlədə “elmlər namizədi alimlik dərəcəsi” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə, “xaricdə alimlik dərəcəsi” sözləri “xaricdə elmi dərəcə” sözləri ilə, hər iki halda “elmlər doktoru alimlik dərəcəsi” sözləri “elmlər doktoru elmi dərəcəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.33.3. beşinci cümlədə “ali məktəblərin” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, “alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.34. 47-ci bənddə “müəssisəsinin (birliyin, təşkilatın), ali məktəbin” sözləri “müəssisənin (birliyin, təşkilatın), ali təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.35. 49-cu bəndin birinci cümləsində, 50-ci bənddə hər bənd üzrə hər iki halda və 51-ci bənddə ismin müvafiq hallarında “alimlik dərəcələri” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi dərəcələr” sözləri ilə, 50-ci bənddə “alimlik dərəcəsi” sözləri “elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.36. 52-ci bəndin birinci cümləsində “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.37. IX bölmənin adında “Alimlik dərəcələrindən” sözləri “Elmi dərəcələrdən” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.38. 54-cü bənddə mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “alimlik dərəcəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “elmi dərəcə” sözləri ilə, ikinci abzasda “namizədlik imtahanları” sözləri “fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçirilən imtahanlar” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.39. 55-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində və ikinci abzasının ikinci cümləsində “Alimlik dərəcələrindən” sözləri “Elmi dərəcələrdən” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.40. 56-cı bənddə və 57-ci bəndin birinci abzasında “alimlik dərəcələrinin” sözləri “elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.41. 58-ci bəndin birinci abzasında “Alimlik dərəcələri” sözləri “Elmi dərəcələrin” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.3.42. 59-cu bəndin birinci cümləsində “ali məktəbin” sözləri “ali təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 10 iyun tarixli 880 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 286; 2006-cı il, № 11, maddə 945; 2007-ci il, № 6, maddə 601; 2008-ci il, № 8, maddə 719, № 11, maddələr 969, 970; 2009-cu il, № 2, maddə 64, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 9.28-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

19. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 440; 2006-cı il, № 3, maddə 229, № 6, maddə 498; 2007-ci il, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, maddə 948, № 12, maddə 1242; 2008-ci il, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, maddələr 717, 723; 2009-cu il, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010-cu il, № 2, maddə 80, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nun 4.3-cü bəndinin ikinci cümləsi çıxarılsın, üçüncü cümləsi ikinci cümlə hesab edilsin və birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Yardımçı vəzifə iddiasında olan şəxsin tam orta təhsili olmalıdır.”.

20. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 934 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 9, maddə 485; 2005-ci il, № 10, maddə 910; 2006-cı il, № 9, maddə 741; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi haqqında Əsasnamə”nin 8.20-ci bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 14 yanvar tarixli 15 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 21; 2008-ci il, № 6, maddə 496) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında Əsasnamə”nin 47-ci bəndinin üçüncü abzasında “tədris məktəblərinin” sözləri “təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, dördüncü abzasında “tədris məktəbləri” sözləri “təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin.

22. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 yanvar tarixli 16 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 22; 2005-ci il, № 10, maddə 910; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 2, maddə 59, № 7, maddə 532, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 11, maddə 964) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.23-cü bəndində “, yenidən hazırlanması və təkmilləşdirilməsini” sözləri “və əlavə təhsilini” sözləri ilə, 20-ci bəndinin ikinci abzasında “, yenidən hazırlanması və təkmilləşdirilməsi” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

23. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 27 mart tarixli 43 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 3, maddə 144, № 9, maddə 677; 2005-ci il, № 6, maddə 480, № 10, maddə 910; 2006-cı il, № 12, maddə 1055; 2007-ci il, № 11, maddələr 1106, 1117; 2008-ci il, № 3, maddə 177; 2009-cu il, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavə edilsin:

23.1. 8.25-ci bənddə “peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsini, ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə, 9.42-ci bənddə “xüsusi təhsil” sözləri “xüsusi təyinatlı təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

23.2. aşağıdakı məzmunda 8.28-2-ci bənd əlavə edilsin:

“8.28-2. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir;”.

24. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 111 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 8, maddə 619; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 7, maddə 533, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.43-cü bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin. [6]

25. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 fevral tarixli 187 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 2, maddə 63; 2008-ci il, № 3, maddə 168, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 2.9-2-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

26. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı bəzi fərmanlarına dəyişikliklər edilməsi və bəzi fərmanlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 2 dekabr tarixli 149 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 12, maddə 995; 2006-cı il, № 8, maddə 677; 2007-ci il, № 12, maddə 1246) 2.1-ci bəndində “nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı” sözləri “nümayəndəliklərinin, habelə təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı” sözləri ilə əvəz edilsin, 2.3-cü bəndində “şəxslərin” sözündən sonra “, habelə təhsil müəssisələrinin” sözləri əlavə edilsin.

27. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 mart tarixli 203 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 3, maddə 161, № 12, maddə 1102; 2007-ci il, № 10, maddə 947; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

27.1. 8.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.2. milli təhsil sisteminin inkişafı üçün müxtəlif istiqamətli dövlət proqramlarının icrasına nəzarəti həyata keçirir;”;

27.2. aşağıdakı məzmunda 8.2-1-ci və 8.2-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.2-1. təhsil sahəsində dövlətlərarası, regional və beynəlxalq inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;

8.2-2. təhsili idarəetmə orqanlarının, təhsil müəssisələrinin, təhsillə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təşkil edir;”;

27.3. 8.3-8.6-cı bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.3. təhsil prosesinin təşkilinə dair ümumi tələbləri müəyyən edir;

8.4. təhsilin müvafiq dövlət standartlarına uyğun təşkilinə nəzarəti həyata keçirir;

8.5. təhsil sahəsində planlaşdırma, proqnozlaşdırma, əlaqələndirmə, təminat, təchizat və qiymətləndirməni təmin edir;

8.6. təhsil sahəsində dövlət siyasətinin və dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinin monitorinqini aparır;”;

27.4. 8.8-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.8. təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasını həyata keçirmək məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya xidmətini yaradır;”;

27.5. aşağıdakı məzmunda 8.8-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.8-1. akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisəsində təhsilin dövlət təhsil standartlarına uyğun təşkil olunmaması nəticəsində təhsilalanların keyfiyyətsiz hazırlığı müəyyən edildiyi halda vurulmuş zərərin, o cümlədən təhsilalanların başqa təhsil müəssisələrində yenidən hazırlanması üçün zəruri olan xərclərin həmin təhsil müəssisəsi tərəfindən ödənilməsi barədə məhkəmədə iddia qaldırır;”;

27.6. 8.10-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.10. təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin hazırlanmasını, təsdiqlənməsini və nəşrini təmin edir;”;

27.7. aşağıdakı redaksiyada 8.10-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.10-1. baza tədris planlarını və proqramlarını təsdiq edir;”;

27.8. 8.13-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.13. təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinə dövlət nəzarətini həyata keçirir;”;

27.9. 8.15-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.15. dövlət təhsil müəssisələrinin tədris, elmi, elmi-metodik, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və digər texniki vasitələrlə təminatını həyata keçirir;”;

27.10. aşağıdakı məzmunda 8.17-1-ci və 8.17-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.17-1. məktəbəqədər yaşlı uşaqları evdə tərbiyə edən ailələr üçün müvafiq qaydada metodiki və diaqnostik məsləhət və əlaqələndirmə xidməti təşkil edir;

8.17-2. vətəndaşların və təhsil müəssisəsi təsisçilərinin istəyi nəzərə alınaraq, qanunvericiliyə uyğun olaraq ümumi təhsil müəssisəsində müvafiq dövlət təhsil standartları əsasında tədrisin digər dillərdə aparılmasına razılıq verir;”;

27.11. 8.19-cu bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

27.12. 8.20-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.20. təhsil müəssisələrində aparılan elmi araşdırmaları əlaqələndirir;”;

27.13. 8.21-ci bənddə “aspirant” sözü “doktorant” sözü ilə əvəz edilsin;

27.14. 8.22-ci bənddə “peşə-ixtisas” sözlərindən əvvəl “ilk” sözü əlavə edilsin;

27.15. 8.23-cü və 8.24-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.23. bələdiyyə və özəl təhsil müəssisələrinin nizamnamələrinə rəy verir;

8.24. dövlət təhsil müəssisələrində elmi və pedaqoji şuraların yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı əsasnamələri təsdiq edir;”;

27.16. 8.27-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.27. xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınmasını və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsini (nostrifikasiyasını) həyata keçirir;”;

27.17. 8.30-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.30. mütəxəssis-kadrlara, o cümlədən pedaqoji kadrlara olan real tələbatı müəyyənləşdirir və onların iş yerləri ilə təmin olunmasını tənzimləyir;”;

27.18. 8.31-ci bənddə “texniki peşə məktəblərinə” sözləri “ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

27.19. 8.33-cü bənddə “, ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

27.20. 8.34-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.34. müasir təhsil texnologiyalarından istifadə etməklə müxtəlif təhsilalma formalarının tətbiq edilməsinə və inkişafına şərait yaradır;”;

27.21. 8.35-ci bənddə “ixtisasartırmasını və yenidən hazırlanmasını” sözləri “o cümlədən əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

27.22. 8.36-8.38-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.36. ümumi təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin və təhsilalanların attestasiyasını həyata keçirir;

8.37. dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla, digər dövlət təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi məsələsini həll edir;

8.38. təsisçisi (təsisçiləri) əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və ya xarici hüquqi şəxslər olan, o cümlədən nizamnamə kapitalının və ya səhmlərinin 51%-dən çoxu əcnəbilərə, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və ya xarici hüquqi şəxslərə məxsus təhsil müəssisəsinin rəhbərinin və onun müavininin namizədliyinə razılıq verir;”;

27.23. 8.41-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.41. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir;”;

27.24. aşağıdakı məzmunda 8.41-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.41-1. azkomplektli dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin mövcud normativlərdən üstün maliyyələşdirilməsi məsələsini həll edir;”;

27.25. 9.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9.2. təhsil sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar qəbul etmək, onları dəyişdirmək və ləğv etmək;”;

27.26. 9.4-cü bənd çıxarılsın.

28. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 6 aprel tarixli 219 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 294; 2006-cı il, № 12,maddə 1047; 2009-cu il, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 89) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

28.1. 1-ci və 6.1-ci bəndlərdə “məktəblərinin müxtəlif pillələrinə” sözləri “təhsili müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

28.2. 6.2-ci bənddə hər iki halda “məktəblərinə” sözü “təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

28.3. 6.3-cü bənddə “ali məktəblərinin bakalavr və magistr pillələrinə” sözləri “ali təhsil müəssisələrinə ali təhsil pilləsinin bakalavriat və magistratura səviyyələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

28.4. 7.3-cü bənddə “ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul qaydaları” sözləri “ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydalarını, o cümlədən ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına bakalavrların və digər ali təhsilli şəxslərin qəbulu qaydalarını müəyyən edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

28.5. 7.4-cü bənddə “İcra Aparatı” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə əvəz edilsin;

28.6. aşağıdakı məzmunda 7.5-1-ci və 7.5-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“7.5-1. müəyyən edilmiş qaydada abituriyentlərin biliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir;

7.5-2. ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərin əvvəlki təhsil pilləsində əldə etdikləri nailiyyətlərin nəzərə alınması qaydasını müəyyən edir;”;

28.7. 9.8-ci, 18-ci bəndlərdə və 19-cu bəndin ikinci cümləsində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

29. “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 226 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 301; 2006-cı il, № 2, maddə 91, № 5, maddə 397; 2007-ci il, № 2, maddə 87; 2008-ci il, № 6, maddə 488, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 10, maddə 779, № 12, maddə 983) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

29.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 11.12-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri və 12.5-ci bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

29.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.15-ci bəndində “onların ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

29.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.16-cı bəndində “peşəkar hazırlığının və ixtisaslarının artırılması” sözləri “peşəkar hazırlığı və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

30. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 17 dekabr tarixli 521 nömrəli Fərmanının qüvvədən düşmüş hesabedilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 27 may tarixli 238 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 403; 2007-ci il, № 12, maddə 1246) 7.1-ci bəndindən “və “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu”nun 13-cü maddəsinin birinci bəndində” sözləri çıxarılsın.

31. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 247 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 484; 2007-ci il, № 11, maddə 1108; 2008-ci il, № 5, maddələr 360, 363, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 6, maddə 419, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: [7]

31.1. 2-ci bənddə “ixtisas hazırlığının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

31.2. 9.4-cü və 10.5-ci bəndlərdə “, təcrübə, yenidənhazırlanma və ixtisasartırma keçməsi” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

31.3. 9.6-3-cü bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

32. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli 287 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 719; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 8, maddə 630, № 10, maddə 789, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.54-cü bəndində “ixtisaslarının artırılmasına” sözləri “əlavə təhsilinə” sözləri ilə, 10.6-cı bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin. [8]

33. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 13 fevral tarixli 363 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 80, № 3, maddə 235; 2007-ci il, № 9, maddə 870; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 5, maddə 323) ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi”nin 8.13-cü bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

34. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 323, № 12, maddə 1034; 2007-ci il, № 11, maddə 1105, № 12, maddə 1246; 2009-cu il, № 7, maddə 533, № 8, maddə 627, № 10, maddə 773, № 12, maddələr 983, 988; 2010-cu il, № 2, maddə 83, № 4, maddə 292, № 11, maddə 966; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 19 yanvar tarixli 371 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavə edilsin:

34.1. 8.7-ci bənddə hər iki halda “hüquqi şəxslərin” sözlərindən sonra “, habelə təhsil müəssisələrinin” sözləri əlavə edilsin;

34.2. 8.16-cı və 9.35-ci bəndlərdə “ixtisaslarının” və “ixtisasının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

34.3. 9.11-ci və 9.12-ci bəndlərdə “hüquqi şəxslərin” sözlərindən sonra “, habelə təhsil müəssisələrinin” sözləri əlavə edilsin;

34.4. aşağıdakı məzmunda 9.44-1-ci bənd əlavə edilsin:

“9.44-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;”;

34.5. 9.50-ci bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

34.6. 10.23-cü bənddə “xüsusi” sözü “xüsusi təyinatlı” sözləri ilə əvəz edilsin;

34.7. 11-ci bəndin birinci abzasında “tədris” sözü “təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin.

35. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 392 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 324, № 10, maddə 849; 2008-ci il, № 7, maddə 612, № 8, maddə 715, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83, № 10, maddə 851) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavə edilsin:

35.1. 8.13-cü bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə, 8.24-cü bənddə “tədris və məktəbəqədər tərbiyə” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

35.2. aşağıdakı məzmunda 8.13-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.13-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;”.

36. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 325, № 9, maddə 737; 2007-ci il, № 2, maddə 85, № 4, maddə 330; 2008-ci il, № 8, maddə 715, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavə edilsin: [9]

36.1. 8.14-cü bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

36.2. aşağıdakı məzmunda 8.35-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.35-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;”.

37. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli 394 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 326; 2008-ci il, № 2, maddə 50, № 4, maddə 260, № 6, maddə 508; 2009-cu il, № 9, maddə 687, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddələr 83, 85) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişiklik və əlavə edilsin:

37.1. 8.59-cu bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

37.2. aşağıdakı məzmunda 8.59-2-ci bənd əlavə edilsin:

“8.59-2. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;”.

38. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 20 aprel tarixli 395 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 327; 2008-ci il, № 8, maddə 720, № 11, maddələr 970, 980; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası haqqında Əsasnamə”nin 8.11-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə, 8.36.13-cü bəndində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin. [10]

39. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 15 may tarixli 404 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 402; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 7, maddə 526, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 9.37-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

40. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 411, № 8, maddə 680; 2007-ci il, № 6, maddə 602, № 8, maddə 770, № 10, maddə 947; 2008-ci il, № 7, maddə 612, № 11, maddələr 967, 970; 2009-cu il, № 10, maddə 779, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

40.1. aşağıdakı məzmunda 8.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.1-1. dövlət təhsil müəssisələrində pulsuz tibbi xidməti təmin etmək;”;

40.2. aşağıdakı məzmunda 8.13-1-ci və 8.13-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.13-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;

8.13-2. səhiyyə işçilərinin əlavə təhsili üzrə tədbirləri, qanunvericiliyə uyğun olaraq həkimlərin və əczaçıların sertifikasiyasını və digər səhiyyə işçilərinin attestasiyasını həyata keçirmək;”;

40.3. 9.3-cü bənddə “məktəbəqədər uşaq” sözləri “məktəbəqədər təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

40.4. 9.8-ci bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin, “, həkimlərin, əczaçıların və digər səhiyyə işçilərinin peşəkarlığının yüksəldilməsi üzrə tədbirləri, o cümlədən onların müəyyən olunmuş qaydada attestasiyasını həyata keçirmək” sözləri çıxarılsın.

41. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 sentyabr tarixli 462 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 740; 2008-ci il, № 1, maddə 6; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.8-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

42. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 15 dekabr tarixli 488 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1035; 2007-cı il, № 2, maddə 91) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının Nizamnaməsi”nə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin: : [11]

42.1. 1.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.2. Akademiya Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyini və digər dövlət orqanlarını, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarını, xarici və yerli özəl qurumları xüsusi ixtisaslı kadrlarla təmin edən, ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir.”;

42.2. 1.4-cü bəndin üçüncü cümləsində “tədris-elm-istehsalat birlikləri (assosiasiyaları) yaratmaq, ərazi tədris-istehsalat birliklərinə və assosiasiyalarına daxil olmaq” sözləri “təhsil birlikləri, assosiasiyaları və ittifaqları yaratmaq, eləcə də bu kimi təşkilatlara üzv olmaq” sözləri ilə əvəz edilsin və bəndə aşağıdakı məzmunda dördüncü cümlə əlavə edilsin:

“Akademiyanın xarici ölkələrdə filialları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırıldıqdan sonra açıla bilər.”;

42.3. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.1. Akademiyanın ali idarəetmə orqanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq Elmi Şuradır.”;

42.4. 2.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.3. Qəyyumlar Şurasının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri, Akademiyanın rektoru, tanınmış dövlət və elm xadimləri daxil edilir. Qəyyumlar Şurasının tərkibinə eyni zamanda əcnəbilər də daxil edilə bilər.”;

42.5. 2.4-cü və 2.5-ci bəndlər çıxarılsın;

42.6. 2.7-ci və 2.9-cu bəndlərdə “Qəyyumlar Şurasının” sözləri “Elmi Şuranın” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.7. 2.8-ci bəndin birinci cümləsində “Qəyyumlar Şurasının” sözlərindən əvvəl “Elmi Şuranın və” sözləri əlavə edilsin, ikinci cümləsində “Qəyyumlar Şurasının” sözləri “Elmi Şuranın” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.8. 3.2-ci bəndin ikinci cümləsində “nəzərə almaqla tələbə (bakalavr, magistr), aspirant, doktorant və qısa və ortamüddətli ixtisasartırma kadrlarının qəbulu planını” sözləri “və digər tələbatları nəzərə almaqla tələbə, doktorant və əlavə təhsilə qəbul planını” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.9. 4.1-ci bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə, “elektron üsulla (internet əsasında)” sözləri “distant (məsafədən) təhsilalma formalarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.10. 4.2-ci və 4.3-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.2. Akademiyada təhsil ali və əlavə təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir.

4.3. Akademiyada kadr hazırlığı ali təhsil pilləsinin aşağıdakı səviyyələrində həyata keçirilir:

4.3.1. bakalavriat;

4.3.2 magistratura;

4.3.3 doktorantura.”;

42.11. 4.4-cü bənd və 4.6-cı bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;

42.12. 4.7-ci bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın, üçüncü cümləsində “digər xərclərinin” sözləri “rektoru tərəfindən təsdiq olunmuş xərclərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.13. 5.4-cü bənddə “müəyyənləşdirilməsi büdcədən alınan vəsait” sözləri “maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsinin vəsaiti” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.14. 5.5-ci bənddən “aspiranturada,” sözü çıxarılsın, “doktorluq dissertasiyası hazırlamaq üçün müəllimlərin və elmlər namizədlərinin” sözləri “elmlər doktoru dissertasiyası hazırlamaq üçün fəlsəfə doktorlarının” sözləri ilə, “, ixtisasartırma institut, fakültələrinə və təcrübə keçməyə” sözləri “və əlavə təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.15. 6.2-ci bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin, “birbaşa” sözü çıxarılsın;

42.16. 6.4-cü bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə, “birbaşa” sözü “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.17. 7.1-ci bənddə “ixtisaslarının artırılmasının” sözləri “əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

42.18. 7.3-cü bənddə “məqsədilə” sözü “üçün” sözü ilə əvəz edilsin.

43. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1051; 2008-ci il, № 4, maddə 255, № 11, maddə 970, № 12, maddə 1065; 2009-cu il, № 10, maddə 775, № 12, maddələr 983, 991; 2010-cu il, № 2, maddə 80, № 3, maddə 179, № 4, maddə 296) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.93-cü bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

44. “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 dekabr tarixli 511 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1058; 2008-ci il, № 11, maddə 980, № 12, maddə 1069; 2010-cu il, № 2, maddə 85) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

44.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.15-ci bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

44.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki müdafiə qoşunları haqqında Əsasnamə”nin 8.22-ci bəndində “təkmilləşdirilməsini” sözü “əlavə təhsilini” sözləri ilə, 9.15-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

44.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Hərbiləşdirilmiş Xüsusi Mühafizə Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.16-cı bəndində “peşə, kadr və xüsusi hazırlığını, onların təkmilləşdirilməsini və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “kadrların peşə və xüsusi hazırlığını və onların əlavə təhsilini” sözləri ilə, 9.11-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

44.4. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi haqqında Əsasnamə”nin 9.27-ci bəndində “, təkmilləşməsini və ixtisasının artırılmasını” sözləri “və əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

44.5. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.43-cü bəndində “onların təkmilləşdirilməsi, ixtisaslarının artırılması” sözləri “kadrların əlavə təhsili” sözləri ilə, 9.18-ci bəndində “, təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

45. “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 88, № 12, maddə 1241; 2009-cu il, № 6, maddə 419) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin: [12]

45.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın 12.4-cü bəndində “ixtisasartırma və s. proqramlarda iştirakı” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

45.2. “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 2 nömrəli Əlavə”də:

45.2.1. “Təhsiliniz” qrafasında “(orta, orta ixtisas, ali, natamam ali və s.)” sözləri “(tam orta, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas, ali)” sözləri ilə, “Diplom” sözü “Təhsil haqqında sənəd” sözləri ilə, “Diplomun” sözü “Təhsil haqqında sənədin” sözləri ilə əvəz edilsin;

45.2.2. “Əlavə təhsiliniz” qrafasında “Diplomun və ya digər sənədin” sözləri “Müvafiq təhsil sənədlərinin (diplom, sertifikat, arayış və s.)” sözləri ilə əvəz edilsin;

45.2.3. “Elmi dərəcəniz və elmi adınız” qrafasında “dərəcə (elmi ad)” sözləri “dərəcə, elmi ad (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru, dosent, professor)” sözləri ilə əvəz edilsin, “Diplomun” sözündən sonra “, attestatın” sözü əlavə edilsin;

45.3. “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 3 nömrəli Əlavə”də “Elmi dərəcəsi” sözlərindən sonra “, elmi adı (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru, dosent, professor)” sözləri əlavə edilsin;

45.4. “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na 4 nömrəli Əlavə”də:

45.4.1. 6-cı bənddə “ümumi” sözü “ilk peşə-ixtisas, tam” sözləri ilə, hər iki halda “Diplom” sözü “Təhsil haqqında sənəd” sözləri ilə əvəz edilsin;

45.4.2. 7-ci bənddə “Elmi dərəcəsi” sözlərindən sonra “, elmi adı” sözləri əlavə edilsin, “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru, dosent, professor” sözləri ilə əvəz edilsin;

45.4.3. V bölmənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“V. Əlavə təhsil”;

45.4.4. V bölmədə “İxtisasartırma sahəsi” sözləri “Təhsil proqramının adı (istiqaməti)” sözləri ilə, “Sənəd (vəsiqə, şəhadətnamə)” sözləri “Müvafiq təhsil sənədləri (diplom, sertifikat, arayış və s.)” sözləri ilə əvəz edilsin.

46. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 560 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 239; 2008-ci il, № 1, maddə 4, № 3, maddə 168, № 8, maddə 722, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 1, maddə 11, № 4, maddə 221, № 7, maddə 532, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 83, № 3, maddə 193, № 7, maddə 625) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.31-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

47. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 aprel tarixli 565 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 327; 2008-ci il, № 11, maddə 970; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası haqqında Əsasnamə”nin 8.12-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə, 8.51-ci bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin. [13]

48. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 9 noyabr tarixli 647 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1095; 2009-cu il, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 8.28-1-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

49. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 dekabr tarixli 695 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1245; 2008-ci il, № 10, maddə 898; 2009-cu il, № 4, maddə 219, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.47-ci bəndində “onların təkmilləşdirilməsi, ixtisaslarının artırılması” sözləri “kadrların əlavə təhsili” sözləri ilə, 9.7-ci bəndində “ixtisaslarının artırılmasını və təkmilləşdirilməsini” sözləri “əlavə təhsilə cəlb olunmasını” sözləri ilə, 9.22-ci bəndində “, təkmilləşdirilməsi və ixtisasının artırılması” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

50. “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”nin və “Ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 fevral tarixli 714 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 55) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: [14]

50.1. adında, preambulada, 1-ci və 3-cü bəndlərdə “ümumtəhsil məktəbi” sözləri “ümumi təhsil müəssisəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.2. adında və 1-ci bənddə “ümumtəhsil məktəblərinə” sözləri “ümumi təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

50.3.1. adında, 1.1-ci bənddə hər iki halda, 1.4-cü, 1.5-ci, 2.0.6-cı, 2.0.8-ci, 2.0.9-cu, 3.4-cü, 3.4.1-ci, 3.4.2-ci bəndlərdə, 3.7-ci bənddə hər iki halda, 3.12-ci bənddə birinci cümlədə, 3.13.3-cü, 3.13.5-ci, 3.13.6-cı, 4.2-ci, 4.5-ci bəndlərdə və 4.6-cı bənddə hər iki halda ismin müvafiq hallarında “ümumtəhsil məktəbi” sözləri ismin müvafiq hallarında “ümumi təhsil müəssisəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.3.2. adında, 1.1-ci bənddə, 1.2-ci bənddə hər iki halda, 2.0-cı, 3.3-cü, 3.8-ci, 3.11-ci, 4.1-ci, 4.3-cü, 4.5-ci bəndlərdə, 5-ci bölmənin adında, 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “ümumtəhsil məktəbləri” sözləri ismin müvafiq hallarında “ümumi təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.3.3. 2.0.1-ci və 2.0.2-ci bəndlərdə “ali məktəblərə” sözləri “ali təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.3.4. 3.9-cu bəndin birinci abzasının ikinci cümləsində “məktəblərin” sözü “ümumi təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.3.5. 3.12-ci bəndin birinci cümləsində “məktəbin” sözü “ümumi təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.3.6. 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərdə “İcra Aparatına” sözləri “Administrasiyasına” sözü ilə əvəz edilsin;

50.3.7. 5.1-ci bənddə “məktəb” sözü “ümumi təhsil müəssisəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.4. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

50.4.1. 1.1-ci bənddə “ümumtəhsil məktəbi” sözləri “ümumi təhsil müəssisəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.4.2. 1.4-cü bənddə və 3.6-cı bəndin ikinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “ümumtəhsil məktəbləri” sözləri ismin müvafiq hallarında “ümumi təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

50.4.3. 2.0.2-ci bənddə “ixtisasartırma kurslarını keçməsi” sözləri “əlavə təhsil alması” sözləri ilə, 2.0.4-cü bənddə “ixtisasartırma” sözü “əlavə təhsil” sözləri ilə, 2.0.7-ci bənddə “ali məktəblərə” sözləri “ali təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

51. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 614) ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

51.1. cədvəl 1 – “Nüfuzedən səs-küyün yaşayış və ictimai binalarda, yaşayış tikililəri ərazisində, habelə insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səs təzyiqinin, səsin ekvivalent enerjisi və maksimal səviyyəsinin yolverilən normaları” üzrə:

51.1.1. 3-cü bənddə “uşaq idarələrinin və” sözləri “təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

51.1.2. “Sıra sayı” sütununda 7-17 rəqəmləri müvafiq olaraq 6-16 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

51.1.3. 8-ci bənddən “təhsil müəssisələrinin” sözləri çıxarılsın, “Tədris” sözü “Təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

51.1.4. 13-cü bənddə “uşaq idarələrinə, məktəblər və digər tədris” sözləri “, ümumi və digər təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

51.1.5. 16-cı bənddə “uşaq idarələrinin, məktəblərin və digər tədris” sözləri “, ümumi və digər təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

51.2. cədvəl 2 – “Binaların otaqlarında vibrasiya təcillərinin yolverilən səviyyələri” üzrə:

51.2.1. 4-cü bənddə “uşaq idarələrinin və” sözləri “təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

51.2.2. 9-cu bənddə “Tədris” sözü “Təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

51.3. cədvəl 3 – “Binaların otaqlarında vibrasiya sürətlərinin yolverilən səviyyələri” üzrə:

51.3.1. 4-cü bənddə “uşaq idarələrinin və” sözləri “təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

51.3.2. 9-cu bənddə “Tədris” sözü “Təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

51.4. cədvəl 4 – “Binaların otaqlarında mütləq vibrasiya yerdəyişmələrinin yolverilən səviyyələri” üzrə:

51.4.1. 4-cü bənddə “uşaq idarələrinin və” sözləri “təhsil müəssisələrinin və ümumtəhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

51.4.2. 9-cu bənddə “Tədris” sözü “Təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

52. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19 noyabr tarixli 18 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 974) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 4.9-cu bəndində “ali məktəblər” sözləri “ali təhsil müəssisələri” sözləri ilə, 7.4.4-cü bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

53. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19 noyabr tarixli 19 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 975) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Şahdağ Milli Parkı haqqında Əsasnamə”nin 4.9-cu bəndində “ali məktəblər” sözləri “ali təhsil müəssisələri” sözləri ilə, 7.4.4-cü bəndində “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

54. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 noyabr tarixli 24 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 979; 2009-cu il, № 10, maddə 773) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının Nizamnaməsi”nə aşağıdakı əlavə və dəyişikliklər edilsin:

54.1. 7-ci bəndə aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin:

“Akademiyanın fəaliyyətinin mühüm məsələlərinə baxılması və həll edilməsi üçün onun ali idarəetmə orqanı olan Elmi Şura yaradılır.”;

54.2. 9-cu bənd çıxarılsın;

54.3. 11.6-cı bənddən “, aspirantların (dissertantların), doktorantların” sözləri çıxarılsın;

54.4. 11.7-ci bənddə “yenidən hazırlanması” sözləri “əlavə təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.5. 11.10-cu bənddə “aspiranturaya (dissertanturaya), doktoranturaya qəbul” sözləri “doktoranturaya qəbul, dissertant təhkim olunma” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.6. 13.1-1-ci bənddə “və ixtisasının artırılması” sözləri “həyata  keçirilməsi və əlavə təhsilinin təmin edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.7. 13.2-ci bənddə “aspirantların (dissertantların)” sözləri “dissertantların” sözü ilə əvəz edilsin;

54.8. 13.3-cü və 13.4-cü bəndlərdə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsilinin həyata keçirilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.9. 19-cu bəndin birinci və ikinci cümlələrində, 19-4-cü bənddə, 21-ci bəndin üçüncü cümləsində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə, 19-5-ci bəndin ikinci cümləsində “tədris proqramları” sözləri “təhsil proqramları” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.10. 20-ci bənddə hər iki halda “təhsil” sözü “təhsilalma” sözü ilə əvəz edilsin, “aspirantların və” sözləri çıxarılsın;

54.11. 32.7-ci bənddə “ixtisasının artırılması üzrə” sözləri “əlavə təhsili üzrə” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.12. 33.4-cü bənddən “aspiranturada (dissertanturada) və” sözləri “dissertantların təhkim olunması,” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.13. 38-ci bəndin üçüncü cümləsində “aspiranturanın (dissertanturanın)” sözləri “dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasının” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.14. 39-cu bənddə “, yenidən hazırlanmasını və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “və əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.15. 39.1-ci bənddə “aspiranturasına (dissertanturasına) və doktoranturasına göndərilməsi” sözləri “doktoranturasına göndərilməsi, dissertant kimi təhkim edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

54.16. 49.3-cü bənddə “ümumtəhsil” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

55. “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 2, maddə 61, № 7, maddə 533, № 10, maddə 780, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddələr 77, 80) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

55.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.58-ci bəndində “yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

55.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 14.5-ci bəndində “ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının” sözləri “peşə hazırlığının, o cümlədən əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

55.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndində “ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının” sözləri “peşə hazırlığının, o cümlədən əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

55.4. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 13.6-cı bəndində “ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının” sözləri “peşə hazırlığının, o cümlədən əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

55.5. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 13.8-ci bəndində “ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının” sözləri “peşə hazırlığının, o cümlədən əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

55.6. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.16-cı bəndində “ixtisasının artırılmasını” sözləri “əlavə təhsilinin” sözləri ilə, 13.5-ci bəndində “ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının” sözləri “peşə hazırlığının, o cümlədən əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

56. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 3, maddə 162, № 7, maddə 533, № 12, maddə 983; 2010-cu il, № 2, maddə 80, № 10, maddə 851) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 8.25-1-ci bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

57. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 73 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 4, maddə 218, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 8.16-cı bəndində “peşə, kadr və xüsusi hazırlığını, onların təkmilləşdirilməsini və ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “kadrların peşə və xüsusi hazırlığını və onların əlavə təhsilini” sözləri ilə, 9.10-cu bəndində “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

58. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 74 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 4, maddə 219) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.36-cı bəndində “onların təkmilləşdirilməsi, ixtisaslarının artırılması” sözləri “kadrların əlavə təhsili” sözləri ilə, 9.8-ci bəndində “təkmilləşdirilməsi və ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin.

59. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 95 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 5 maddə 327, № 12, maddə 983) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə” də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

59.1. 8.16-cı bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

59.2. 8.26-cı bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

59.3. 8.27-ci bənddə “məktəb” sözü “təhsil müəssisələri” sözləri ilə, “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

60. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 115 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 6, maddə 427; 2010-cu il, № 4, maddə 290) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavə edilsin:

60.1. 8.21-ci və 8.25-ci bəndlərdə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

60.2. aşağıdakı məzmunda 8.21-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.21-1. təhsil sahəsində vahid statistik məlumat sisteminin yaradılmasını təmin etmək;”.

61. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 10 iyul tarixli 121 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 524) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının Nizamnaməsi”nə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

61.1. 1.1-ci bənddə “ixtisaslarının artırılmasını və fövqəladə hallar sahəsində elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını təmin edən dövlət ali təhsil-elm müəssisəsidir” sözləri “əlavə təhsilini, fövqəladə hallar sahəsində fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatları aparan ali təhsil müəssisəsidir” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.2. 2.1.2-ci bənddə “ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanması” sözləri “əlavə təhsilinin həyata keçirilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.3. 3.1.2-ci bənddə “ixtisaslarının artırılmasını və yenidən hazırlanmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.4. 3.1.9-cu bənddə “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.5. 5.16.2-ci bənddə “, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılmasını təkmilləşdirmək” sözləri “və əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.6. 5.16.3-cü bənddə “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.7. 5.16.14-cü bənddə “yenidən hazırlanması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.8. 5.16.15-ci bənddə “(dissertanturaya) qəbul,” sözləri “qəbul, dissertant təhkim olunma,” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.9. 6.9-cu bənddə “ixtisasının artırılmasının və yenidən hazırlanmasının” sözləri “əlavə təhsilinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.10. 6.10-cu bənddə “ixtisasının artırılmasını və yenidən hazırlanmasını” sözləri “əlavə təhsilini” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.11. 8.4-cü bənddə “alimlik dərəcələrinə” sözləri “elmi dərəcəyə” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.12. 8.13-cü bənddə “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.13. 8.15-ci bənddə “alimlik dərəcələrini” sözləri “elmi dərəcə” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.14. 9.17-ci bənddə “ixtisasın artırılması və yenidən hazırlanma təlimlərinin yekununda” sözləri “müvafiq əlavə təhsil proqramlarının sonunda” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.15. 11.1-ci bənddə “ixtisaslarının artırılmasından” sözləri “əlavə təhsilindən” sözləri ilə əvəz edilsin.

62. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 31 avqust tarixli 155 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 8, maddə 631; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 27 dekabr tarixli 364 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 9.6-cı bəndi çıxarılsın və həmin Əsasnaməyə aşağıdakı məzmunda 8.44-1-ci bənd əlavə edilsin:

“8.44-1. müvafiq sahədə kadr hazırlığını təmin etmək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək;”.

63. “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 7, maddə 540; 2006-cı il, № 9, maddə 743; 2007-ci il, № 2, maddə 87, № 10, maddə 1011; 2008-ci il, № 3, maddə 168, № 8, maddə 733; 2009-cu il, № 6, maddə 424, № 11, maddə 886; 2010-cu il, № 5, maddə 435, № 7, maddə 610) 3-cü bəndində “məktəblərinin” sözü “müəssisələrinin” sözü ilə əvəz edilsin.

64. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 noyabr tarixli 517 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 11, maddə 940; 2005-ci il, № 7, maddə 596; 2006-cı il, № 9, maddə 743; 2007-ci il, № 2, maddə 87; 2008-ci il, № 3, maddə 168; 2009-cu il, № 4, maddə 226; 2010-cu il, № 2, maddə 80) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət Proqramı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

64.1. 2.2-ci bənddə “Tədris müəssisələrində” sözləri “Təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

64.2. 3.2.3-cü bənddə “Məktəbəqədər uşaq” sözləri “Məktəbəqədər təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

64.3. 3.2.4-cü bənddə “orta məktəblərdə” sözləri “ümumi təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.

65. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyun tarixli 2271 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 684; 2009-cu il, № 12, maddə 1043) ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proqram (2007-2012-ci illər)”ın 4.2-ci bəndində “Orta, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində, ixtisasartırma və təkmilləşdirmə institutlarında tədris proqramlarına” sözləri “ümumi, orta ixtisas, ali və əlavə təhsil üzrə təhsil proqramlarına” sözləri ilə əvəz edilsin.

66. “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 4 sentyabr tarixli 2373 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 876) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: [15]

66.1. adında və 2.1-ci bənddə “ümumtəhsil məktəbi” sözləri “ümumi təhsil müəssisəsi” sözləri ilə, 1-ci bənddə “ümumtəhsil məktəbinin” sözləri “ümumi təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

66.2. preambulanın birinci abzasının ikinci cümləsində “orta məktəb” sözləri “ümumi təhsil müəssisələri” sözləri ilə, “ali məktəblərə” sözləri “ali təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

66.3. preambulanın birinci abzasının ikinci cümləsində və ikinci abzasında, 1-ci və 2.1-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “ümumtəhsil məktəbləri” sözləri ismin müvafiq hallarında “ümumi təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilsin.

67. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 765; 2009-cu il, № 4, maddə 226, № 10, maddələr 776, 779, № 11, maddə 886; 2010-cu il, № 2, maddə 80, № 6, maddə 501, № 7, maddə 610) ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

67.1. 1.2.8-ci bəndin üçüncü abzasının birinci cümləsində “ali məktəblərində” sözləri “ali təhsil müəssisələrində” sözləri ilə “orta ixtisas məktəblərində” sözləri “orta ixtisas təhsili müəssisələrində” sözləri ilə, “texniki peşə məktəblərində” sözləri “ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

67.2. 5.12.16-cı yarımbənddə “ixtisasartırma ilə” sözləri “əlavə təhsillə” sözləri ilə əvəz edilsin;

67.3. 5.12.17-ci yarımbənddə “texniki peşə təhsil” sözləri “ilk peşə-ixtisas təhsili” sözləri ilə, “məktəblərinin” sözü “müəssisələrinin” sözü ilə əvəz edilsin.

68. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 901; 2009-cu il, № 4, maddə 226, № 6, maddə 424) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

68.1. 1.1-ci bəndin dördüncü hissəsinin ikinci cümləsində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

68.2. 1.2-ci bəndin ikinci hissəsinin on ikinci abzasında “ixtisasartırma” sözü “əlavə təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

68.3. 2.5.3-cü yarımbənddə “ixtisaslarının artırılması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə əvəz edilsin;

68.4. 2.5.4-cü yarımbənddə “ali məktəblərinin magistratura şöbələrində” sözləri “ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarında” sözləri ilə əvəz edilsin.

69. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 fevral tarixli 125 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 2, maddə 85, № 11, maddə 886; 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

69.1. 1.3-cü bəndin ikinci hissəsinin yeddinci abzasında “ixtisasının artırılması” sözləri “əlavə təhsili ilə bağlı tədbirlərin görülməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

69.2. 2.4.2-ci yarımbənddə “ali məktəblərə” sözləri “ali təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

70. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 may tarixli 260 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 5, maddə 341) ilə təsdiq edilmiş “2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi Dövlət Proqramı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

70.1. 1.2-ci bəndin ikinci hissəsinin üçüncü abzasında “yenidən hazırlaması” sözləri “əlavə təhsili” sözləri ilə, dördüncü abzasında “ümumtəhsil məktəblərində” sözləri “ümumi təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

70.2. 1.3-cü bəndin ikinci abzasında “ümumtəhsil məktəblərində” sözləri “ümumi təhsil müəssisələrində” sözləri ilə, üçüncü abzasında “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;

70.3. 1.4-cü bəndin üçüncü abzasında “ümumtəhsil məktəblərində” sözləri “ümumi təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

70.4. 2.1.5-ci bənddə “ümumtəhsil məktəblərində” sözləri “ümumi təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

70.5. 2.5.1-ci bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin.

71. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 18 may tarixli 277 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 5, maddə 358) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramı”na aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

71.1. 1.2-ci bəndin ikinci hissəsinin beşinci abzasında “ixtisasartırma” sözü “əlavə təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

71.2. 2.11-ci bənddə “stajkeçmələrin” sözü “əlavə təhsilin” sözləri ilə əvəz edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 15 fevral 2011-ci il

               № 381

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       19 iyun 2014-cü il tarixli 185 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan qəzeti, 20 iyun 2014-cü il, 129, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 635)

2.       11 dekabr 2014-cü il tarixli 386 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 dekabr 2014-cü il, № 272, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1540)

3.       15 dekabr 2014-cü il tarixli 401 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 dekabr 2014-cü il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1555)

4.       20 may 2016-cı il tarixli 899 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 860)

5.       24 iyun 2016-cı il tarixli 976 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1072)

6.       3 avqust 2016-cı il tarixli 2255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 avqust 2016-cı il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1390)

7.       14 noyabr 2016-cı il tarixli 1108 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 17 noyabr 2016-cı il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1815)

8.       16 may 2017-ci il tarixli 1397 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2017-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 801)

9.       4 aprel 2018-ci il tarixli 1906 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq” qəzeti, 5 aprel 2018-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 657)

10.    22 may 2018-ci il tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 958)

11.    6 iyun 2018-ci il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1209)

12.    11 fevral 2019-cu il tarixli 527 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 226)

13.    27 mart 2020-ci il tarixli 975 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2020-ci il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №3, maddə 251

  1. 12 may 2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 14 may 2020-ci il, № 93, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 5, maddə 542)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 12 may 2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 14 may 2020-ci il, № 93, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 5, maddə 542) ilə 6-cı bənd ləğv edilmişdir.

 

[2] 27 mart 2020-ci il tarixli 975 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 aprel 2020-ci il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, №3, maddə 251) ilə 10-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[3] 24 iyun 2016-cı il tarixli 976 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2016-cı il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1072) ilə 12-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[4] 11 dekabr 2014-cü il tarixli 386 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 dekabr 2014-cü il, № 272, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1540) ilə 15-bənd ləğv edilmişdir.

 

[5] 20 may 2016-cı il tarixli 899 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 860) ilə 16-cı bənd ləğv edilmişdir.

 

[6] 19 iyun 2014-cü il tarixli 185 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan qəzeti, 20 iyun 2014-cü il, 129, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 635) ilə 24-cü bənd ləğv edilmişdir.

 

[7] 16 may 2017-ci il tarixli 1397 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2017-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 801) ilə 31-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[8] 4 aprel 2018-ci il tarixli 1906 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Xalq” qəzeti, 5 aprel 2018-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 657) ilə 32-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[9] 6 iyun 2018-ci il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1209) ilə 36-cı bənd ləğv edilmişdir.

 

[10] 22 may 2018-ci il tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 958) ilə 38-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[11] 15 dekabr 2014-cü il tarixli 401 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 dekabr 2014-cü il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1555) ilə 42-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[12] 11 fevral 2019-cu il tarixli 527 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 226) ilə 45-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[13] 22 may 2018-ci il tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 may 2018-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 5, maddə 958) ilə 47-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[14] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1108 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 17 noyabr 2016-cı il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1815) ilə 50-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[15] 3 avqust 2016-cı il tarixli 2255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Azərbaycan” qəzeti, 4 avqust 2016-cı il, № 167, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1390) ilə 66-cı bənd ləğv edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status