AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
04.05.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
67
ADI
Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının sosial və maddi təminatı haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-05-2011, Nəşr nömrəsi: 05, Maddə nömrəsi: 441)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
04.05.2011
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.000.000
070.000.000
080.000.000
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının sosial və maddi təminatı haqqında

Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının sosial və maddi təminatı haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 13 avqust tarixli 314 nömrəli Fərmanının 1.3-cü və 2.2-ci bəndlərinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın hesablanması Qaydası” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdiyi dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləği və ödənilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə).

4. “Fövqəladə hallar orqanlarının başqa yerə daimi xidmətə keçirilmiş əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə yeni xidmətkeçmə yerinə köçmə xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların miqdarı və ödənilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

5. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   Artur RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 4 may 2011-ci il

   № 67

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

1 nömrəli ƏLAVƏ

 

Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi

 

Q A Y D A S I

 

1. Bu Qayda “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25.1-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşları (bundan sonra - fövqəladə hallar orqanlarının əməkdaşları) üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş aşağıdakı bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi qaydasını müəyyən edir:

1.1. fövqəladə hallar orqanlarında öz ixtisası üzrə xidmət edən “Elmlər doktoru” elmi dərəcəsi olan əməkdaşların vəzifə maaşlarına 100 manat, fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi olan əməkdaşların vəzifə maaşlarına 60 manat məbləğində əlavələr müəyyən edilir; [1]

1.2. fövqəladə hallar orqanlarının xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində əyani təhsil alan müdavimlərə tələbələr üçün dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə təqaüd ödənilir; [2]

1.3. fövqəladə hallar orqanlarının əməkdaşları müvafiq iş ilində (iş illərində) əsas və əlavə əmək məzuniyyətindən istənilən səbəbdən istifadə etmədikdə, onlara həmin iş ili (iş illəri) üçün istifadə edilməmiş əsas və əlavə əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya ödənilir. İstifadə edilməmiş əsas və əlavə əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya hansı iş ili üçün verilməsindən asılı olmayaraq, əmək münasibətində olan əməkdaşın həmin kompensasiyanı alanadək sonuncu tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə və xüsusi rütbəyə görə maaşı, fasiləsiz xidmət illərinə görə ödənilən haqq və məharət dərəcəsinə görə əlavə nəzərə alınmaqla hesablanır;

1.4. fövqəladə hallar orqanlarında pensiyaya çıxması, struktur və ştat dəyişiklikləri, habelə bu Qaydanın 1.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, səhhəti və ya əlilliyinin müəyyən edilməsi ilə bağlı xidmətinə xitam verilmiş əməkdaşlara rütbə və vəzifə maaşının 6 (altı) misli məbləğində birdəfəlik müavinət verilir; [3]

1.5. fövqəladə hallar orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların ailə üzvlərinə:

1.5.1. əməkdaş xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar həlak olduqda (vəfat etdikdə), ailə üzvlərinə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına onun aylıq pul təminatının (ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası istisna olmaqla) 70 (yetmiş) misli miqdarında birdəfəlik müavinət və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə maddi zərər ödənilir;

1.5.2. əməkdaş xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar xidməti davam etdirməyə imkan verməyən dərəcədə xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda və ya xəstəliyə tutulduqda və əmlakına zərər vurulduqda, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ona aylıq pul təminatının (ərzaq payı əvəzinə pul kompensasiyası istisna olmaqla) 50 (əlli) misli miqdarında birdəfəlik müavinət və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə maddi zərər ödənilir.

2. Fövqəladə hallar orqanlarının xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar həlak olmuş (vəfat etmiş), xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış, sağlamlığına digər formada zərər dəymiş əməkdaşlarına və ya onların ailə üzvlərinə verilən birdəfəlik müavinətin müəyyən edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı bu Qaydanın əlavəsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

 

 


 

“Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası”na

ƏLAVƏ

 

Fövqəladə hallar orqanlarının xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar həlak olmuş (vəfat etmiş), xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış, sağlamlığına digər formada zərər dəymiş əməkdaşlarına və ya onların ailə üzvlərinə birdəfəlik müavinətin müəyyən edilməsi üçün tələb olunan

 

SƏNƏDLƏR

 

Fövqəladə hallar orqanlarının xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar həlak olmuş (vəfat etmiş), xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış, sağlamlığına digər formada zərər dəymiş əməkdaşlarına və ya onların ailə üzvlərinə birdəfəlik müavinətin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

1) fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları həlak olduqda (vəfat etdikdə):

- ölüm haqqında şəhadətnamə;

- əməkdaşın ölümünün bilavasitə xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlı olduğu haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş formada müvafiq akt;

- ailə üzvlüyünü təsdiq edən müvafiq sənədin surəti;

- vərəsəlik hüququna malik ailə üzvünün ərizəsi.

2) fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının əlilliyi müəyyən edildikdə: [4]

- Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının əlilliyin müəyyən edilməsi haqqında qərarı; [5]

- əməkdaşın əlilliyinin bilavasitə xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlı olduğu haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş formada müvafiq akt;

- əməkdaşın təqriri.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

2 nömrəli ƏLAVƏ

 

Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın hesablanması

 

Q A Y D A S I

 

1. Ümumi müddəa

 

Bu Qayda “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25.4-cü maddəsinə və fövqəladə hallar orqanlarında xidmətin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və fövqəladə hallar orqanlarının xüsusi rütbəli əməkdaşlarının (bundan sonra - əməkdaşlar) xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın hesablanması qaydasını müəyyən edir.

 

2. Xidmət illərinin hesablanması qaydası

 

2.1. Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının fasiləsiz xidmət illərinə aşağıdakı dövrlər daxil edilir:

2.1.1. fövqəladə hallar orqanlarında xidmətə qəbul olunmuş əməkdaşlara vəzifəyə təyin olunduğu gündən başlayaraq, sonrakı xidmət müddəti;

2.1.2. fövqəladə hallar orqanlarında sınaq müddəti;

2.1.3. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təhsil müəssisələrində və nazirliyin göndərişi ilə digər dövlətlərin xüsusi təhsil müəssisələrində əyani təhsil aldıqları, habelə ilkin, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma kursları keçdikləri müddət;

2.1.4. fövqəladə hallar orqanlarında xidmət keçərkən əməkhaqqının saxlanması şərtilə, əməkdaşların vəzifədən kənarlaşdırıldıqları müddət;

2.1.5. təşkilati və ştat dəyişiklikləri ilə əlaqədar müəyyən edilmiş qaydada vəzifədən azad edilərək, fövqəladə hallar orqanının sərəncamında saxlanıldıqları müddət;

2.1.6. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məzuniyyət müddəti;

2.1.7. fövqəladə hallar orqanlarının kadrlarında saxlanılmaqla, müvafiq normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ali icra və ya qanunvericilik hakimiyyəti orqanlarına hüquq mühafizə orqanlarının təşkilati və qanunvericilik təminatı ilə bağlı işə qəbul edilmiş və bu orqanlardan işdən çıxdıqdan sonra fövqəladə hallar orqanlarında xidmətini davam etdirən əməkdaşların həmin orqanlarda işlədikləri müddət;

2.1.8. ali dövlət hakimiyyəti orqanlarından işdən çıxdıqdan sonra fövqəladə hallar orqanlarında xidmətini davam etdirən əməkdaşların həmin orqanlarda işlədikləri müddət;

2.1.9. Azərbaycan Ordusunda və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə zabit, gizir, miçman və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu vəzifələrində xidmət müddəti; [6]

2.1.10. xidmət illərinə görə haqq ödənilməklə, hüquq mühafizə orqanlarının sıravi və rəis heyəti vəzifələrində, həmçinin prokurorluq və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında, eləcə də Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması orqanında işləmiş, bu orqanlarda işdən çıxdıqdan sonra fövqəladə hallar orqanlarında xidmətini davam etdirən əməkdaşların həmin orqanlarda işlədikləri müddət;

2.1.11. xarici ölkələrin hüquq mühafizə və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında xidmət keçmiş və həmin orqanlardan işdən çıxdıqdan sonra dövlətlərarası müqavilələrlə və digər beynəlxalq sənədlərlə tənzimləndiyi halda, Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar orqanlarında xidmətini davam etdirməyə qəbul olunmuş əməkdaşların həmin orqanlarda işlədikləri müddət;

2.1.12. dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu vəzifəsində qulluq stajı. [7]

2.2. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdən xaric olunmuş, sonradan xidmətə bərpa edilmiş əməkdaşların xaric olunduqları gündən xidmətə bərpa olunma haqqında əmrin imzalandığı günədək fövqəladə hallar orqanlarında xidmət keçmədikləri müddət fasiləsiz xidmət illərinə daxil edilir.

2.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cinayət prosesini həyata keçirən orqanın səhvi və ya sui-istifadəsi nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi hüququna malik fövqəladə hallar orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərin həbsdə olduqları, azadlığı məhdudlaşdırıldığı və cəzaçəkmə müəssisələrində olduqları müddət fasiləsiz xidmət illərinə daxil edilir.

2.4. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə hüquq mühafizə və hərbi orqanlarda qulluq (xidmət) illərinin güzəştli şərtlərlə hesablanması halları fövqəladə hallar orqanlarında xidmət illərinə görə əlavələrin ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanmasında nəzərə alınır.

 

3. Fasiləsiz xidmət illərinə görə əlavə haqqın hesablanması və verilməsi qaydası

 

3.1. Fasiləsiz xidmət illərinə görə verilən əlavə haqq fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının fasiləsiz xidmət illərinə uyğun olaraq vəzifə və xüsusi rütbəyə görə maaşlarından hesablanaraq aşağıdakı məbləğlərdə ödənilir:

1 ildən 2 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 5 faiz;

2 ildən 5 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 10 faiz;

5 ildən 10 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 15 faiz;

10 ildən 15 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 20 faiz;

15 ildən 20 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 25 faiz;

20 ildən 25 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 30 faiz;

25 ildən 30 ilə qədər fasiləsiz xidmət illərinə görə - 40 faiz;

30 ildən yuxarı fasiləsiz xidmət illərinə görə - 50 faiz.

3.2. Təqvim ayı ərzində fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın məbləği artdığı, eyni zamanda, əməkdaşların vəzifə və rütbəyə görə maaşları dəyişdiyi təqdirdə, həmin ay üçün əlavə haqqın məbləği ayın təqvim günlərinə mütənasib şəkildə artırılaraq hesablanır.

3.3. Fasiləsiz xidmət illərinə görə haqq fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada orta aylıq əməkhaqqı hesablanarkən nəzərə alınır.

 

4. Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin müəyyən edilməsi və rəsmiləşdirilməsi qaydası

 

4.1. Xidmət illərini müəyyən edən əsas sənəd əmək kitabçası hesab edilir. Əmək kitabçası olmadıqda və ya onda lazımi qeydiyyatlar aparılmadıqda, habelə iş dövrləri düzgün əks etdirilmədikdə, xidmət illərinin müəyyən edilməsi üçün əmrlərdən çıxarışlar, şəxsi hesab vərəqələri, əməkhaqqının ödəniş cədvəlləri və iş fəaliyyətləri barədə məlumat verə biləcək digər təsdiqedici sənədlər əsas götürülə bilər.

4.2. Fasiləsiz xidmət illərinə görə haqq verilməsi üçün xidmət illərini Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aparatında, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyində, habelə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri tərəfindən səlahiyyət verilən qurumlarda yaradılan fövqəladə hallar orqanları işçilərinin xidmət illərinin hesablanması üzrə komissiyalar müəyyən edir.

4.3. Fövqəladə hallar orqanları işçilərinin xidmət illərinin hesablanması üzrə komissiyaların tərkibi Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının fövqəladə hallar naziri və müvafiq qurumlarda rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir.

4.4. Fasiləsiz xidmət illərinə görə haqq fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin hesablanması üzrə komissiyaların qərarlarına əsasən verilir. Xidmət illərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarlar göstərilən komissiyalar tərəfindən protokol formasında rəsmiləşdirilir. Protokolun əsli müvafiq fövqəladə hallar orqanında saxlanılır, surəti isə işçinin şəxsi işinə əlavə edilir.

4.5. Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin hesablanması üzrə komissiyaların qərarından Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinə və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

3 nömrəli ƏLAVƏ

 

Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdiyi dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləği və ödənilməsi

 

Q A Y D A S I

 

1. Bu Qayda “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.11-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdiyi dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləğini və ödənilməsi qaydasını müəyyən edir.

2. Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdikləri dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün verilən pul kompensasiyası hərbi qulluqçulara müvəqqəti mənzil kirayəsi üçün müəyyən edilmiş pul kompensasiyası məbləğində ödənilir.

3. Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan əməkdaşlara və onların ailə üzvlərinə xidmət keçdikləri dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyası aşağıdakı sənədlər tələb olunmaqla ödənilir:

- əməkdaşın təqriri;

- Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli bölmələri tərəfindən əməkdaşın xidmət keçdiyi müvafiq fövqəladə hallar orqanının yerləşdiyi ərazidə onun və yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin mülkiyyətində yaşayış sahəsinin olub-olmaması haqqında verilən arayış; [8]

- xidmət yeri üzrə yaşayış sahəsi ilə təmin olunub-olunmaması haqqında arayış;

- mənzilin kirayə götürülməsi barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənəd;

- əməkdaşın və ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin, 15 yaşına çatmamış uşaqlarının doğum haqqında şəhadətnamələrinin və ailə üzvlərinə aid olması barədə digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti; [9]

- əməkdaşın ailə üzvlərinin onun xidmət yerinə köçüb gəlməsi və yeni ünvanda qeydiyyata alınması barədə arayış.

4. Yeni xidmət yerinə gəlmiş fövqəladə hallar orqanının əməkdaşı kirayədə yaşaması barədə təqrirlə müraciət etdikdən sonra bu Qaydanın 3-cü bəndi ilə müəyyən olunmuş sənədləri təqdim etməlidir. Mənzilin kirayəsi üçün pul kompensasiyası mənzilin kirayə götürülməsi barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənəd əsasında yeni vəzifəyə təyin olunma günündən tez olmayaraq, əməkdaşın xidmət etdiyi fövqəladə hallar orqanının rəhbərinin bu barədə əmrindən sonra ödənilir.

5. Bu Qaydanın 3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş sənədlər hər il yanvarın 1-dən yenidən toplanaraq təqdim edilməlidir.

6. Fövqəladə hallar orqanı əməkdaşının ailə tərkibində dəyişiklik baş verdikdə, o, bu barədə rəhbərliyə məruzə etməli və pul kompensasiyası ilə bağlı müvafiq sənədləri təqdim etməlidir.

7. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən xidməti yaşayış sahəsi ilə (digər yaşayış sahəsi ilə) təmin edilmiş əməkdaşlara mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyası ödənilmir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

4 nömrəli ƏLAVƏ

 

Fövqəladə hallar orqanlarının başqa yerə daimi xidmətə keçirilmiş əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə yeni xidmətkeçmə yerinə köçmə xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların miqdarı və ödənilməsi

 

Q A Y D A S I

 

1. Bu Qayda “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.10-cu maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və fövqəladə hallar orqanlarının başqa yerə daimi xidmətə keçirilmiş əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə yeni xidmətkeçmə yerinə köçmə xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların miqdarını və ödənilməsi qaydasını müəyyən edir.

2. Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar ödənilən köçmə xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların tərkibinə aşağıdakılar daxildir:

- əməkdaşa və onun ailə üzvlərinə yolda olma ilə əlaqədar ödənilən nəqliyyat xərci;

- yolda olma müddəti üçün gündəlik xərc;

- ev əşyalarının gətirilməsi üçün nəqliyyat xərci;

- əməkdaşa birdəfəlik kompensasiya;

- əməkdaşın ailə üzvlərinə birdəfəlik kompensasiya.

3. Köçmə xərci və birdəfəlik kompensasiyalar (50 km-dən çox yol qət etmək şərtilə) bir yaşayış məntəqəsindən digər yaşayış məntəqəsinə daimi xidmət yerinə getmək üçün aşağıda göstərilən yerdəyişmə və təyin olunma halları zamanı verilir:

- Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir orqanından başqa bir orqanına ştat vəzifəsinə təyin edilərkən;

- Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orqanlarının daimi dislokasiya yeri dəyişilərkən;

- Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orqanlarında xidmət keçmək üçün ştat vəzifəsinə yeni təyin olunmuş əməkdaş başqa yaşayış məntəqəsinə köçərkən.

4. Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarına və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar verilən birdəfəlik kompensasiya yeni təyin olunduğu iş yerindəki vəzifə və xüsusi rütbə maaşlarından hesablanır.

5. Xidməti yerdəyişmə və vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədar bir yaşayış məntəqəsindən başqa yaşayış məntəqəsinə getmək üçün 50 km-dən çox yol qət edərkən, əməkdaşa və ailə üzvlərinə bu Qaydaya uyğun müəyyən edilmiş normalar üzrə yola çəkilmiş faktiki xərc ödənilir.

6. Köçmə xərci və birdəfəlik kompensasiyalar aşağıdakı miqdarda ödənilir:

6.1. əməkdaşa və onun ailə üzvlərinə nəqliyyat xərcləri təqdim edilən sənədlər əsasında ümumi istifadədə olan hava, dəmiryolu, su və avtomobil (taksidən başqa) nəqliyyatı ilə gedişin dəyəri miqdarında, nəqliyyatda sərnişinlərin dövlət icbari sığortası üzrə tədiyyələr, biletlərin qabaqcadan satışı üzrə xidmət və qatarlarda yataq ləvazimatından istifadə üçün xərclər də daxil olmaqla;

6.2. əməkdaşa yerdəyişmə və təyinolunma zamanı 50 km-dən çox məsafə qət edilərsə, birdəfəlik kompensasiya yeni təyin olunduğu vəzifə üzrə 1 aylıq vəzifə və xüsusi rütbə maaşı məbləğində;

6.3. fövqəladə hallar orqanlarının dislokasiya yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olan yerdəyişmə vaxtı əməkdaşa məsafədən asılı olmayaraq, 1 aylıq vəzifə və xüsusi rütbə maaşının 50 faizi məbləğində;

6.4. ailə üzvlərinin hər birinə bütün hallarda əməkdaşın 1 aylıq vəzifə və xüsusi rütbə maaşının 25 faizi məbləğində;

6.5. əməkdaşa 3000 kq-dək ev əşyalarını gətirmək üçün çəkdiyi faktiki xərc (yükün daşınması barədə qaimə təqdim edilməklə), müvafiq yükdaşıma müəssisələrinin müəyyən etdiyi tariflər müqabilində.

7. Xidməti yerdəyişmə və təyinolunma ilə əlaqədar olaraq, bir yaşayış məntəqəsindən başqa yaşayış məntəqəsinə gələrkən, əməkdaşa yolda olduğu bir sutkalıq müddət üçün xidməti ezamiyyələr zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş gündəlik xərc normaları miqdarında vəsait ödənilir.

8. Köçmə xərci və birdəfəlik kompensasiya əməkdaşa aşağıdakı qaydada ödənilir:

8.1. ştat vəzifəsinə təyin edilərkən xidməti yerdəyişmə zamanı təyinolunma barədə əmr əsasında yeni iş yerində;

8.2. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orqanının daimi dislokasiya yerinin dəyişilməsi zamanı müvafiq əmr əsasında orqanın yeni dislokasiya yerində.

9. Əməkdaşın ailə üzvlərinə birdəfəlik kompensasiya yeni vəzifəyə təyin olunduğu gündən 1 il müddətində əməkdaşın ailəsi onun xidmət etdiyi yerə köçdükdə (əgər əməkdaş yeni xidmət yerində mənzillə təmin olunmayıbsa və yaxud uşaqları ali və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin əyani şöbəsində və ümumi orta təhsil məktəblərinin sonuncu siniflərində oxuyurlarsa, mənzillə təmin edildiyi və uşaqların təhsil müəssisələrini bitirdiyi gündən 1 il müddətində) ödənilir.

10. Birdəfəlik kompensasiyalar əməkdaşın himayəsində olan aşağıdakı ailə üzvlərinə verilir:

10.1. yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq arvadına (ərinə);

10.2. əməkdaşın himayəsində olan uşaqlara;

10.3. əməkdaşın pensiya yaşına çatmış və yaşından asılı olmayaraq orqanizminin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş valideynlərinə. [10]

11. Köçmə xərci və birdəfəlik kompensasiyalar əməkdaşın təqriri, təyin olma barədə əmr, ailə üzvlərinin köçüb gəlmələri və yeni ünvanda qeydiyyata alınmaları barədə arayış (və ya kirayə müqaviləsi) əsasında verilir.

12. Köçmə xərci və birdəfəlik kompensasiyalar aşağıdakı şəxslərə ödənilmir:

12.1. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təhsil müəssisəsinin əyani şöbəsini bitirdikdən sonra həmin müəssisənin ştat vəzifəsinə təyin olunan əməkdaşa;

12.2. əməkdaşın xidmət etdiyi yerə müvəqqəti olaraq gələn ailə üzvlərinə.

13. Əməkdaş yerdəyişmə və təyin olunmadan sonra xidmətə başlamaqdan imtina etdikdə, verilmiş köçmə xərci və birdəfəlik kompensasiya məbləği qaytarılır.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       24 fevral 2014-cü il tarixli 59 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 213)

2.       10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, maddə 620)

3.       7 mart 2019-cu il tarixli 80 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 mart 2019-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 514)

4.       12 aprel 2019-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 aprel 2019-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 761)

5.       19 noyabr 2021-ci il tarixli 360 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2021-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 11, maddə 1283)

6.       23 dekabr 2021-ci il 409 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 26 dekabr 2021-ci il, № 282, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1533) (2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)

7.       25 noyabr 2021-ci il tarixli 368 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 noyabr 2021-ci il, № 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 11, maddə 1290)

8.       28 aprel 2022-ci il tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 may 2022-ci il, № 91,Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 423)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 24 fevral 2014-cü il tarixli 59 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 213) ilə “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası”nın 1.1-ci bəndində 50 manat, fəlsəfə doktoru sözləri 100 manat, fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) sözləri ilə, 30 rəqəmi 60 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 12 aprel 2019-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 17 aprel 2019-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 4, maddə 761) ilə 1 nömrəli əlavə - “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası”nın 1.2-ci bəndində “dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına təhsil alan tələbələr üçün” sözləri “tələbələr üçün dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 7 mart 2019-cu il tarixli 80 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 mart 2019-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 514) ilə 1 nömrəli əlavə - “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası”nın 1.4-cü bəndində “əlil olması” sözləri “əlilliyinin müəyyən edilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 7 mart 2019-cu il tarixli 80 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 mart 2019-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 514) ilə 1 nömrəli əlavə - “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası”nın əlavə – “Fövqəladə hallar orqanlarının xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar həlak olmuş (vəfat etmiş), xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış, sağlamlığına digər formada zərər dəymiş əməkdaşlarına və ya onların ailə üzvlərinə birdəfəlik müavinətin müəyyən edilməsi üçün tələb olunan Sənədlər”in 2-ci hissəsinin birinci abzasında “əməkdaşları əlillik dərəcəsi aldıqda” sözləri “əməkdaşlarının əlilliyi müəyyən edildikdə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 7 mart 2019-cu il tarixli 80 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 mart 2019-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 514) ilə 1 nömrəli əlavə - “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşları üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bəzi ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi Qaydası”nın əlavə – “Fövqəladə hallar orqanlarının xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar həlak olmuş (vəfat etmiş), xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış, sağlamlığına digər formada zərər dəymiş əməkdaşlarına və ya onların ailə üzvlərinə birdəfəlik müavinətin müəyyən edilməsi üçün tələb olunan Sənədlər”in 2-ci hissəsinin ikinci abzasda “təyin edilməsi haqqında (əlilliyin qrupu, səbəbi və təyin edilməsi tarixini göstərməklə) arayış” sözləri “müəyyən edilməsi haqqında qərarı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, maddə 620) ilə “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın hesablanması Qaydası”nın 2.1.9-cu yarımbəndində “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində” sözləri “Azərbaycan Ordusunda” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 25 noyabr 2021-ci il tarixli 368 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 28 noyabr 2021-ci il, № 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 11, maddə 1290) ilə “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın hesablanması Qaydası”nın 2.1.11-ci yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.1.12-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[8] 19 noyabr 2021-ci il tarixli 360 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 noyabr 2021-ci il, № 255, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 11, maddə 1283) ilə “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdiyi dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləği və ödənilməsi Qaydası”nın 3-cü hissəsinin üçüncü abzasında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin müvafiq şəhər, rayon ərazi idarələr” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli bölmələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 28 aprel 2022-ci il tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 may 2022-ci il, № 91,Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 423) ilə 3 nömrəli əlavə Fövqəladə hallar orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzillərdə yaşayan əməkdaşlara və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə xidmət keçdiyi dövr ərzində yaşayış məntəqəsindən asılı olaraq mənzil kirayəsi üçün pul kompensasiyasının məbləği və ödənilməsi Qaydası”nın 3-cü hissəsinin altıncı abzasında 16 rəqəmləri 15 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 7 mart 2019-cu il tarixli 80 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 14 mart 2019-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 3, maddə 514) ilə 4 nömrəli Əlavə “Fövqəladə hallar orqanlarının başqa yerə daimi xidmətə keçirilmiş əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə yeni xidmətkeçmə yerinə köçmə xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların miqdarı və ödənilməsi Qaydası”nın 10.3-cü bəndində “qrup əlil” sözləri “dərəcə əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 dekabr 2021-ci il 409 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 26 dekabr 2021-ci il, № 282, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1533) ilə 4 nömrəli əlavə - “Fövqəladə hallar orqanlarının başqa yerə daimi xidmətə keçirilmiş əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə yeni xidmətkeçmə yerinə köçmə xərcinin və birdəfəlik kompensasiyaların miqdarı və ödənilməsi Qaydası”nın 10.3-cü bəndində “I və II dərəcə əlilliyi olan” sözləri “orqanizminin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status