AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
20.10.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
172
ADI
Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə icazə verilməsi Qaydalarının və istifadəyə görə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-2011, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 975)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
20.10.2011
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
210.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201110200172
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
21.10.2011
Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə icazə verilməsi Qaydalarının və istifadəyə görə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi haqq

Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə icazə verilməsi Qaydalarının və istifadəyə görə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 17 may tarixli 124-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 yanvar tarixli 19 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyun tarixli 434 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə icazə verilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. "Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə görə haqqın məbləği" təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2011-ci il

                     № 172

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 20 oktyabr tarixli 172 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə

 

Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə icazə verilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Bu Qaydalar "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra-Qanun) 6.3-cü və 6.4-cü maddələrinə uyğun olaraq, "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 17 may tarixli 124-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 yanvar tarixli 19 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyun tarixli 434 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin (bundan sonra-istifadəçi) Qanunun 2-ci maddəsində göstərilən qorunan folklor nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda istifadəsinə icazə verilməsi barədə məsələləri tənzimləyir.

2. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası ilə ikitərəfli müqavilə bağlamış və ya ölkəmizin qoşulduğu çoxtərəfli müqavilələrin iştirakçısı olan dövlətlərin, həmçinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının folklor nümunələrinin (ənənəvi mədəni ifadələrin) qorunması haqqında konvensiyası qüvvəyə mindikdən sonra həmin konvensiyaya qoşulan dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinə münasibətdə tətbiq edilir.

3. Bu Qaydalarda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

3.1. Razılığa gələn Tərəf - Azərbaycan Respublikası ilə ikitərəfli müqavilə bağlamış və ya respublikanın qoşulduğu çoxtərəfli müqavilələrin iştirakçısı olan dövlət, həmçinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının folklor nümunələrinin qorunması haqqında konvensiyasına qoşulan dövlət;

3.2. sifarişçi - istifadəçi qismində Razılığa gələn Tərəfin vətəndaşı olan fiziki şəxsi və ya Razılığa gələn Tərəfin ərazisində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsi təmsil edən müvafiq səlahiyyətli orqan.

4. Folklor nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə aşağıdakı formalarda istifadə oluna bilər:

4.1. folklor nümunələrinin dərc edilməsi;

4.2. maddi daşıyıcılara köçürülmüş folklor nümunələrinin surətinin çıxarılması;

4.3. folklor nümunələri nüsxələrinin yayılması;

4.4. kütləvi deklamasiyası və ifası;

4.5. efirlə və ya kabellə bildirişi;

4.6. folklor nümunəsinin interaktiv kütləvi bildirişi.

5. Folklor nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəyə görə yazılı icazə tələb olunur.

6. Folklor nümunələrindən istifadə zamanı onların mənbəyi, yarandığı yerin coğrafi adı və mənsub olduğu xalqın (cəmiyyətin) adı dəqiq göstərilməli, təbii mahiyyətinə və məzmununa xələl gətirilməməlidir.

7. Folklor nümunələrindən istifadə üçün sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə (bundan sonra-Agentlik) müraciət etməlidir. Müraciətdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: [1]

7.1. istifadə olunan folklor nümunəsinin adı və növü;

7.2. istifadənin forması;

7.3. istifadənin məqsədi və müddəti;

7.4. istifadəçinin adı, soyadı (hüquqi şəxsin adı onun nizamnamə-sində (əsasnaməsində) olduğu kimi göstərilməlidir), yaşadığı (olduğu) və ya fəaliyyət göstərdiyi ünvan, yazışma üçün ünvan, əlaqə telefonları, e-mail ünvanı.

8. İstifadəçi hüquqi şəxs olduqda, sifarişçinin Agentliyə təqdim etdiyi sənədlərə istifadəçi təşkilatın rəhbəri və yaxud onu əvəz edən vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmış və təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilmiş ərizə də qoşulmalıdır. Sifarişçi təqdim edilmiş məlumatların dəqiqliyi üçün məsuliyyət daşıyır.

9. Müraciət Agentliyə daxil olduqdan sonra 7 iş günü müddətində baxılır və folklor nümunələrindən istifadəyə icazə verildiyi halda, sifarişçiyə bu barədə yazılı bildiriş göndərilir. İcazə verilmədikdə, sifarişçiyə bunun səbəbləri haqqında əsaslandırılmış yazılı məlumat göndərilir və ya təqdim edilir.

10. Qanunun tələbləri pozulduğu və ya istifadənin Azərbaycan Respublikasının maraqlarına, o cümlədən işgüzar nüfuzuna (şərəf və ləyaqətinə) xələl gətirdiyi halda, folklor nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda istifadəyə icazə verilmir və ya verilmiş icazə ləğv edilir.

11. Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulan istisna hallarında istifadə üçün icazə tələb edilmir.

12. Folklor nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda istifadəyə görə istifadəçi ilə Agentlik arasında lisenziya müqaviləsi bağlanmalıdır. Müqavilədə folklor nümunəsinin adı, növü (janrı), istifadənin məqsədi, forması, istifadə edildiyi ərazi, istifadənin müddəti və tərəflərin mühüm hesab etdikləri digər şərtlər öz əksini tapmalıdır.

13. Folklor nümunələrindən istifadəyə görə haqq ödənilməlidir. Bu haqqın məbləği Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

14. Folklor nümunələrindən istifadəyə görə ödənilən haqq Agentliyin hesabına köçürülür və həmin vəsaitdən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məcburi ödənişlər ödənildikdən sonra qalan vəsait Qanunun 6.3-cü maddəsində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edilir.

15. Agentlik istifadəsinə icazə verilən folklor nümunələri və onların istifadəçiləri haqqında məlumat bazası yaradır.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 20 oktyabr tarixli 172 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə

 

Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə görə haqqın məbləği

 

Sıra

№-si

İstifadə formaları

Haqqın məbləği

(ABŞ dolları ilə)

1.

Folklor nümunəsinin dərc edilməsi, surətinin çıxarılması, o cümlədən CD, DVD və s. növ maddi daşıyıcıya yazılmaqla və saytda yerləşdirilməklə nüsxələrinin yayılması

1200

2.

Folklor nümunəsinin kütləvi deklamasiyası və ya ifası

1200

3.

Folklor nümunəsinin radio, televiziya və kabel televiziyası ilə kütləvi bildirişi

1000

4.

Folklor nümunəsinin interaktiv kütləvi bildirişi

500

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       30 avqust 2018-ci il tarixli 368 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2018-ci il, № 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1818)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 30 avqust 2018-ci il tarixli 368 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 2 sentyabr 2018-ci il, № 195, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1818) ilə 1 nömrəli əlavə - “Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan folkloru nümunələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə icazə verilməsi Qaydaları”nın 7-ci hissəsində “Müəllif Hüquqları” sözləri “Əqli Mülkiyyət” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status