AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
28.12.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
212
ADI
“Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-12-2011, Nəşr nömrəsi: 12, Maddə nömrəsi: 1257)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
28.12.2011
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
180.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201112280212
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
29.12.2011
“Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli 266 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluq barədə bilə-bilə yalan məlumatların yayılması hallarının qarşısının alınmasına dair Kompleks Tədbirlər Planı”nın 10-cu bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 28 dekabr 2011-ci il

   № 212

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 28 dekabr tarixli 212 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması

 

QAYDASI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasında mobil cihazların qeydiyyata alınması qaydasını və onlara telekommunikasiya şəbəkələrində xidmət göstərilməsinin xüsusiyyətlərini tənzimləyir.

1.2. Bu Qaydada istifadə olunmuş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.2.1. mobil operator - ümumi istifadədə olan telekommunikasiya şəbəkəsi daxilində müvafiq lisenziya əsasında sellülar (mobil) xidmətlər göstərən telekommunikasiya operatoru; [1]

1.2.2. mobil cihaz - mobil operatorların ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkələrində mobil (sellülar) xidmət alan (xidmət almağa yararlı olan) telefon aparatı və digər son avadanlıq;

1.2.3. mobil cihazların qeydiyyat sistemi (bundan sonra - MCQS) - Azərbaycan Respublikasının telekommunikasiya şəbəkəsində istifadə olunan mobil cihazların, bu Qaydada nəzərdə tutulmuş texniki identifikasiya göstəriciləri barədə məlumatların vahid baza sisteminə daxil edilməsi, saxlanılması və emalı üçün nəzərdə tutulmuş informasiya sistemi;

1.2.4. mobil cihaz üçün tək və bənzərsiz olaraq təsis edilmiş beynəlxalq identifikasiyanı (eyniləşdirməni) göstərən nömrə (İMEİ-International Mobile Equipment Identification);

1.2.5. mobil şəbəkə (abunəçi) nömrəsi (MSİSDN-Mobile Station Integrated Services Digital Network);

1.2.6. SİM kartın (abunəçinin identifikasiya (eyniləşdirmə) modulunun) seriya nömrəsi (İMSİ-International Mobile Subscriber Identity);

1.2.7. mobil cihaz tipinin təsdiq kodu (TAC-Type Approval Code).

1.3. Qeydiyyata alınmamış mobil cihazlar vasitəsilə ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə aidiyyəti operatorlar tərəfindən bu Qaydada nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun məhdudlaşdırılır.

1.4. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq rouminq (xarici telekommunikasiya operatorunun abunəçisinin SİM kartı vasitəsilə Azərbaycan Respublikasında mobil operatorların şəbəkələrindən xidmət alması) xidmətindən istifadə edən abunəçilərə şamil olunmur.

 

2. MCQS-nin qurulması, idarə edilməsi və mobil operatorların şəbəkələrinin MCQS-lə uzlaşdırılması

 

2.1. MCQS Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən qurulur, Nazirliyin müəyyən etdiyi texniki şərtlərə uyğun fəaliyyət göstərir və göstərilən xidmətlər və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. [2]

2.2. MCQS-nin qanunvericiliyə və bu Qaydaya uyğun istismarını təmin etmək məqsədi ilə Nazirlik MCQS-nin qeydiyyat mərkəzinin (bundan sonra-qeydiyyat mərkəzi) fəaliyyətinə nəzarət edir və MCQS-nin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair müvafiq tədbirlər həyata keçirir.

2.3. Mobil operatorlar öz telekommunikasiya şəbəkələrinin MCQS-yə qoşulmasını təmin edir və MCQS-yə uyğunlaşdırmaq (uzlaşdırmaq) məqsədi ilə şəbəkələrindəki bütün texniki məsələləri həll edirlər. Mobil operatorlar quraşdıracaqları avadanlıqlar, proqram təminatları, sistemlərinin təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı xərcləri özləri ödəyirlər.

2.4. Qeydiyyatın aparılması üçün hər bir mobil operator öz müştəri xidmətlərini zəruri məlumatlarla təmin edir.

2.5 MCQS ilə əlaqədar mobil operatorun sistemlərində texniki nasazlıq yaranarsa, mobil operator belə nasazlığı 2 (iki) iş günü ərzində aradan qaldırmalıdır. Yaranmış texniki nasazlığın bu müddət ərzində aradan qaldırılması mümkün olmadıqda, mobil operator əsaslandırılmış səbəb və konkret müddət göstərilməklə, əlavə vaxt verilməsi barədə qeydiyyat mərkəzinə yazılı müraciət edir. Müraciət qeydiyyat mərkəzi tərəfindən 1 (bir) iş günü ərzində araşdırılır və uyğun olduğu halda tələb olunan müddət üzrə əlavə vaxt verilməsi barədə qərar qəbul edilərək, bu barədə mobil operatora yazılı məlumat verilir.

 

3. MCQS-dəki məlumatların tərkibi

 

3.1. MCQS-dəki məlumatların tərkibi mobil cihazların texniki identifikasiya məlumatlarından ibarətdir.

3.2. Mobil cihazların MCQS-də aşağıda göstərilən kateqoriyalar üzrə təsnifatı aparılır:

3.2.1. ağ səhifə - bu Qaydaya uyğun qeydiyyata alınmış (o cümlədən Beynəlxalq GSM Assosiasiyasının təyin etdiyi İMEİ nömrələri dəyişdirilməyən, təkrar İMEİ nömrələri olmayan) mobil cihazların İMEİ nömrələri;

3.2.2. qara səhifə - bu Qaydaya uyğun qeydiyyata alınmamış (o cümlədən qeyri-qanuni yolla ölkəyə gətirilən, itirilən, oğurlanan, İMEİ nömrələri Beynəlxalq GSM Assosiasiyası tərəfindən təyin edilməyən, təkrar İMEİ nömrələri olan) mobil cihazların İMEİ nömrələri. Qara səhifədə olan mobil cihazlara mobil operatorların şəbəkələrində xidmət göstərilməsi məhdudlaşdırılır (uyğunlaşdırılmış səhifədə olan İMEİ nömrələri istisna olmaqla);

3.2.3. boz səhifə - mobil operatorların telekommunikasiya şəbəkəsindən xidmət alan, ağ səhifədə və ya qara səhifədə olmayan mobil cihazların İMEİ nömrələri. Boz səhifədə olan İMEİ nömrələri araşdırma nəticəsinə uyğun olaraq ağ səhifəyə və ya qara səhifəyə daxil edilir. Qeydiyyat mərkəzi boz səhifəyə daxil edilmiş İMEİ nömrələrinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə operatorlardan məlumat əldə edir.

3.3. Uyğunlaşdırılmış ağ səhifəyə aşağıdakılar daxildir:

3.3.1. İMEİ nömrəsinin dəyişdirildiyi müəyyən edilən və ya Beynəlxalq GSM Assosiasiyası tərəfindən təyin edilməyən mobil cihazların İMEİ nömrələri və belə İMEİ nömrələrlə uyğunlaşdırılmış mobil (sellülar) nömrələr;

3.3.2. mobil operatorla müqavilə bağlayan və Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olan abunəçilərin Azərbaycan Respublikasından kənarda əldə olunmuş mobil cihazlarının İMEİ nömrələri və belə İMEİ nömrələri ilə uyğunlaşdırılmış mobil (sellülar) nömrələr;

3.3.3. mobil operatorlar tərəfindən test məqsədi ilə istifadə edilən mobil cihazların İMEİ nömrələri və belə İMEİ nömrələri ilə uyğunlaşdırılmış mobil (sellülar) nömrələr.

Uyğunlaşdırılmış ağ səhifədə olan bütün İMEİ nömrələri, eyni zamanda qara səhifədə də olur. İMEİ nömrələri uyğunlaşdırılmış ağ səhifədə olan mobil cihazlar yalnız uyğunlaşdırıldığı mobil (sellülar) telefon nömrələri ilə istifadə edilir.

Mobil (sellülar) telefon nömrələri MCQS-də qeydiyyatda olan mobil cihazlarla işləyə bilər.

 

4. Mobil cihazların qeydiyyata alınması üçün müraciət etmə üsulları

 

4.1. Satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə mobil cihazları ölkəyə idxal edən bütün hüquqi və fiziki şəxslər idxal etdikləri mobil cihazların markaları, modelləri, sayı və İMEİ nömrələri barədə məlumatlar qeyd edilmiş ərizə formasını (1 nömrəli əlavə) dolduraraq, aşağıdakı sənədlər də əlavə edilməklə, qeydiyyat mərkəzinə təqdim edirlər:

4.1.1. ərizəçi hüquqi şəxs olduqda, dövlət qeydiyyatı barədə sənədin surəti;

4.1.2. ərizəçi fiziki şəxs olduqda, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və vergi orqanlarında uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti; [3]

4.1.3. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti; [4]

4.1.4. uyğunluq sertifikatının surəti.

4.2. Ölkə ərazisində istehsal edilmiş mobil cihazların qeydiyyatı ilə bağlı istehsalçılar istehsal etdikləri mobil cihazların markaları, modelləri, sayı, İMEİ nömrələri, istehsal tarixləri barədə məlumatlar qeyd edilmiş ərizə formasını (2 nömrəli əlavə) dolduraraq, bu Qaydanın 4.1.1-ci, 4.1.2-ci, 4.1.3-cü və 4.1.4-cü yarımbəndlərində göstərilən sənədlər də əlavə edilməklə, qeydiyyat mərkəzinə təqdim edirlər.

Ölkə ərazisində istehsal zamanı yeni TAC istifadə edildikdə, istehsalçı mobil cihazın marka, model, TAC və TAC xanasının sayı barədə məlumatları ərizəyə əlavə edir.

4.3. Hüquqi və ya fiziki şəxslər mobil telefon cihazlarından MCQS tərəfindən mobil (sellülar) telekommunikasiya operatorları ilə birgə təşkil edilmiş vahid nömrəyə qısa mesaj (SMS) göndərməklə, mobil cihazların İMEİ nömrələrinin mövcud statusu barədə məlumat alırlar. [5]

4.4. Şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil cihazın qeydiyyata alınması şəxsin istəyinə uyğun olaraq həm elektron, həm də yazılı müraciət etmə üsulları ilə aparılır:

4.4.1. elektron müraciət etmə üsulu – “Elektron hökumət” portalına daxil olaraq müvafiq avtorizasiya prosesini keçməklə, mobil cihaza dair məlumatların daxil edilməsi yolu ilə yerinə yetirilir;

4.4.2. yazılı müraciət etmə üsulu - mobil cihazı ölkə ərazisinə gətirən şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən bilavasitə qeydiyyat mərkəzinə və ya mobil operatorların müştəri xidmətlərinə, yaxud poçt şöbəsinə müraciət edilməklə yerinə yetirilir. Müraciət edən şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini qeydiyyat mərkəzinə (mobil operatorların müştəri xidmətlərinə və ya poçt şöbəsinə) baxış üçün təqdim edir, gətirdiyi mobil cihazın markasını, modelini və İMEİ nömrəsini bildirməklə yanaşı, mobil cihazın qeydiyyata alınması üçün ərizə formasını (3 nömrəli əlavə) doldurur.

4.4-1. Satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən idxal olunarkən gömrük rüsumu və əlavə dəyər vergisi tutulmaqla rəsmiləşdirilmiş mobil cihazlar istisna olmaqla, fiziki şəxs tərəfindən şəxsi istehlakı üçün ölkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu ödənilir. [6]

4.5. Şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil cihazın qeydiyyata alınması üçün mobil operatorların müştəri xidmətlərinin və ya poçt şöbələrinin nümayəndələri tərəfindən qəbul edilən sənədlər isə dərhal elektron formaya çevrilərək, qeydiyyat mərkəzinə göndərilir. Mobil operatorların müştəri xidmətləri və ya poçt şöbələri tərəfindən qəbul edilən sənədlərin əsl nüsxələrinin isə 2 (iki) iş günü ərzində qeydiyyat mərkəzinə çatdırılması təmin edilir.

4.6. Poçt vasitəsilə ölkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınması üçün mobil cihazı poçt vasitəsilə alan şəxs tərəfindən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi, poçtla gətirilməsi barədə müvafiq sənədləri, alınmış mobil cihazın marka və modelini, həmçinin İMEİ nömrəsini qeydiyyat mərkəzinə (mobil operatorların müştəri xidmətlərinə və ya poçt şöbəsinə) təqdim edir və mobil cihazının qeydiyyata alınması üçün ərizə formasını (3 nömrəli əlavə) doldurur.

4.7. Ərizə müraciət edən hüquqi şəxsin və ya fiziki şəxsin seçimi ilə aşağıdakı qaydada qeydiyyat mərkəzinə təqdim edilir:

4.7.1. şəxsi müraciəti ilə;

4.7.2. qanunvericiliyə uyğun səlahiyyəti olan (müvəkkil edilmiş) nümayəndənin şəxsən müraciəti ilə;

4.7.3. sifarişli (xəbərvermə ilə) poçt göndərişi və ya kuryer vasitəsilə;

4.7.4. elektron imza ilə imzalanmış ərizənin qeydiyyat mərkəzinin elektron poçt ünvanına göndərilməsi ilə;

4.7.5. qeydiyyat mərkəzinin elektron informasiya sisteminə qoşulmuş hüquqi şəxsin və ya fiziki şəxsin məlumat mübadiləsinin təhlükəsizliyini təmin edən ayrıca telekommunikasiya kanalı (bağlantısı) vasitəsilə məlumatların yüklənməsi yolu ilə.

4.8. Müraciət poçtla göndərildikdə, hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı barədə sənədinin və ya fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surəti, elektron poçtla göndərildikdə isə elektron imza ilə təsdiq edilmiş elektron nüsxələri əlavə edilməlidir.

Qeydiyyat mərkəzi tərəfindən digər müraciət etmə üsulları müəyyən edilə bilər.

 

5. Mobil cihazların qeydiyyatı

 

5.1. Satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə mobil cihazları ölkəyə idxal edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlar qeydiyyat mərkəzi tərəfindən 2 (iki) iş günü ərzində araşdırılır və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən MCQS-ə elektron formada göndərilən İMEİ nömrələri ilə müqayisə edilir. Sənədlərdə çatışmazlıq olmadıqda, habelə təqdim edilmiş məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə və bu Qayda ilə müəyyən olunmuş tələblərə riayət edildikdə, ərizədə göstərilmiş İMEİ nömrələri dərhal ağ səhifəyə daxil edilir və bu barədə ərizəçiyə qeydiyyat mərkəzi tərəfindən yazılı məlumat verilir. [7]

5.2. Şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil cihazın qeydiyyata alınması üçün həm elektron, həm də yazılı müraciət etmə üsullarında təqdim edilmiş məlumatlar qeydiyyat mərkəzi tərəfindən 2 (iki) iş günü ərzində araşdırılır və sənədlərdə çatışmazlıq olmadıqda, habelə təqdim edilmiş məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə və bu Qayda ilə müəyyən olunmuş tələblərə riayət edildikdə, ərizədə göstərilmiş İMEİ nömrələri dərhal ağ səhifəyə və ya uyğunlaşdırılmış ağ səhifəyə daxil edilir və bu barədə abunəçiyə qısa mesaj vasitəsilə məlumat verilir. [8]

5.3. Ərizədə göstərilmiş İMEİ nömrəsinin ağ səhifədə olduğu və ya onun surətinin köçürüldüyü aşkar edilərsə, həmin İMEİ nömrəsi dərhal qara səhifəyə daxil edilir və bu barədə müraciət edən şəxsə (onun nümayəndəsinə) səbəb göstərilməklə, qeydiyyat mərkəzi tərəfindən rəsmi məlumat göndərilir. Mobil cihaz istifadə edildiyi halda isə abunəçiyə aidiyyəti mobil operator tərəfindən qısa mesaj göndərilir. Məlumatın göndərilməsi üsulu onun çatdırılmasını təmin etməlidir.

5.4. Mobil operatorlar şəbəkələrində abunəçinin mobil (sellülar) nömrələri ilə uyğunlaşdırılaraq, istifadə edilən mobil cihazlar istisna olmaqla, qara səhifəyə daxil edilmiş İMEİ nömrələri üzrə mobil cihazların fəaliyyətini həmin İMEİ nömrələri qara səhifəyə daxil edildiyi vaxtdan 24 (iyirmi dörd) saat ərzində məhdudlaşdırırlar. Mobil cihazın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması dedikdə, telekommunikasiya şəbəkəsində mobil cihaz vasitəsilə istənilən telekommunikasiya xidmətindən istifadənin texniki cəhətdən qeyri-mümkün edilməsi nəzərdə tutulur.

5.5. İMEİ nömrəsi ağ səhifədə və ya uyğunlaşdırılmış ağ səhifədə qeydiyyatda olan mobil cihazda istifadə olunan mobil (sellülar) nömrənin abunəçisi mobil cihazın itirildiyi, yaxud oğurlandığı halda, həmin mobil cihaza mobil operatorların şəbəkələrindən xidmət göstərilməsinin məhdudlaşdırılması üçün qeydiyyat mərkəzinə və ya onun məlumat-sorğu xidmətinə müraciət edə bilər.

5.6. Mobil cihaza mobil operatorların şəbəkələrindən xidmət göstərilməsinin məhdudlaşdırılması üçün müraciət edən abunəçi şəxsiyyət vəsiqəsini (xarici ölkənin vətəndaşı olduqda pasportunu) qeydiyyat mərkəzinə təqdim edir, mobil (sellülar) nömrəsini və ya mobil cihazının İMEİ nömrəsini bildirir.

5.7. Mobil cihaza mobil operatorların şəbəkələrindən xidmət göstərilməsinin məhdudlaşdırılması üçün müraciət edən şəxs tərəfindən verilmiş məlumatlar qeydiyyat mərkəzində MCQS-də qeydiyyatda olan məlumatlarla müqayisə olunur və uyğunsuzluq aşkar edilmədiyi halda, mobil cihazın İMEİ nömrəsi dərhal qara səhifəyə daxil edilir. Əgər mobil telefon cihazı itirilərsə və ya oğurlanarsa, bu halda İMEİ nömrəsi qara səhifəyə daxil edilməzdən əvvəl, həmin İMEİ nömrəli mobil telefon cihazı ilə istifadə edilən nömrəyə “bu mobil cihaz itirilmişdir, yaxınlıqdakı polisə könüllü surətdə təqdim etməyiniz xahiş olunur” qısa mesajı da göndərilir. [9]

Mobil cihazın mobil operatorların ümumi istifadədə olan telekommunikasiya şəbəkələrində yenidən istifadə edilməsi üçün abunəçi qeydiyyat mərkəzinə müraciət edir. Həmin şəxs tərəfindən verilən məlumatlar qeydiyyat mərkəzində mövcud olan məlumatlarla müqayisə edilir və uyğunsuzluq aşkar edilmədiyi halda, belə mobil cihazın İMEİ nömrəsi qara səhifədən çıxarılaraq ağ səhifəyə daxil edilir.

5.8. Zərurət yarandıqda, qeydiyyat mərkəzi identifikasi (eyniləşdirmə) kodu dəyişdirilmiş mobil cihazların İMEİ nömrələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə abunəçinin mobil (sellülar) nömrəsinin MSİSDN-i və İMSİ barədə mobil operatorlardan məlumat əldə edir.

5.9. İMEİ nömrəsi bir və ya bir neçə başqa cihaza köçürülmüş mobil cihazı ilk olaraq istifadə etmiş abunəçinin (onun mobil (sellülar) nömrəsinin) müəyyənləşdirilməsi üçün həmin cihazın İMEİ nömrəsi qara səhifəyə daxil edildiyi tarixdən, bir qayda olaraq, 3 (üç) ay əvvələ qədər olan dövr üzrə bütün mobil operatorlara aid İMEİ, MSİSDN və İMSİ qeydlərinin təhlili aparılır.

5.10. Abunəçilər mobil cihazların qeydiyyata alınması və digər məsələlər barədə məlumatları qeydiyyat mərkəzi tərəfindən yaradılan internet informasiya ehtiyatından əldə edə bilərlər. Həmin internet informasiya ehtiyatında İMEİ nömrələrinin qeydiyyatda olub-olmaması yoxlanıla bilər.

 

6. Yekun müddəalar

 

6.1. Şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq gətirilən hər bir mobil cihazın İMEİ nömrəsi ən geci 30 (otuz) gün müddətində bu Qaydaya uyğun qeydiyyatdan keçirilməlidir.

6.2. MCQS-nin qurulduğu tarix Nazirlik tərəfindən mobil operatorlara bildirildikdən sonra, mobil operatorlar bu Qaydaya uyğun mobil cihazların qeydiyyata alınmasının tətbiqinə başlayırlar.

6.3. MCQS-nin istismarına başlandığı tarixdən etibarən ölkəyə idxal olunan bütün mobil cihazların qeydiyyata alınması bu Qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilir.

6.4. MCQS-nin istismarına başlanıldığı tarixədək mobil operatorların şəbəkələrində istifadə edilən mobil cihazların İMEİ nömrələri qeydiyyat mərkəzi tərəfindən mobil operatorların təqdim etdikləri məlumatlar əsasında ağ səhifəyə daxil edilir.

6.5. MCQS-də qeydiyyata alınmış mobil cihazların istifadəçiləri dəyişdikdə, həmin cihazların təkrar qeydiyyatı tələb olunmur.

6.6. MCQS mobil cihazların İMEİ nömrələrinin qeydiyyata alınmasını qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada formalaşan müvafiq məlumat bazası üzərində təşkil edir və ümumi məlumat bazasından Dövlət Gömrük Komitəsinin istifadəsini təmin edir.

 

 


 

 

 

 

“Mobil cihazların qeydiyyatının

aparılması Qaydası”na

1 nömrəli əlavə

 

 

Mobil Cihaz Qeydiyyatı Mərkəzinə

 

................................................tarixində respublikaya idxalı həyata keçirilən və aşağıdakı cədvəldə qeyd edilən ............................ədəd mobil cihaza aid İMEİ nömrələrinin qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm.

Sıra

№-si

Cihazın

markası

Cihazın

modeli

Ədəd

İMEİ nömrələri

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

(ərizəçinin adı, soyadı, imzası və tarix)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         M.Y.

 

 


 

 

 

 

 

“Mobil cihazların qeydiyyatının

aparılması Qaydası”na

2 nömrəli əlavə

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Cihaz Qeydiyyatı Mərkəzinə

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuş və aşağıdakı cədvəldə qeyd edilmiş...................ədəd mobil cihaza aid İMEİ nömrələrinin qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm.

Sıra

№-si

Cihazın

markası

Cihazın

modeli

Ədəd

İstehsal

tarixi

İMEİ

nömrələri

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

(ərizəçinin adı, soyadı, imzası və tarix)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 

 


 

 

 

 

“Mobil cihazların qeydiyyatının

aparılması Qaydası”na

3 nömrəli əlavə

 

 

 

 

 

 

Mobil Cihaz Qeydiyyatı Mərkəzinə

 

 

 

 

 

Şəxsi istifadə məqsədi ilə respublikaya gətirdiyim......................................................

......................................................................... markalı, .........................................................tipli,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMEİ nömrəli mobil

cihazımı qeydiyyata almağınızı xahiş edirəm.

 

Əlaqə telefonu :

Şəxsiyyət vəsiqəsinin

(pasportun) nömrəsi...................................................................................................................

Ünvanı:......................................................................................................................................

                      Ərizəçinin adı, soyadı, atasının adı, imzası və tarix

 

 

 

 

 

 

 

Ərizəni qəbul edən şəxsin adı, soyadı, atasının adı, işlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, imzası və tarix

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           M.Y

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444)

2.       13 iyun 2014-cü il tarixli 194 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2014-cü il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, №6, maddə 747)

3.       6 oktyabr 2016-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 9 oktyabr 2016-cı il, № 222, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1717)

4.       18 sentyabr 2018-ci il tarixli 402 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 sentyabr 2018-ci il, № 210, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1930)

5.       21 yanvar 2019-cu il tarixli 19 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 163)

6.       4 aprel 2022-ci il tarixli 136 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 9 aprel 2022-ci il, № 72, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 386)

7.       19 aprel 2022-ci il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 aprel 2022-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 414)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 6 oktyabr 2016-cı il tarixli 399 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti 9 oktyabr 2016-cı il, № 222, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 10, maddə 1717) ilə “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın 1.2.1-ci yarımbəndində “xüsusi razılıq (lisenziya)” sözləri “lisenziya” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 13 iyun 2014-cü il tarixli 194 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2014-cü il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, №6, maddə 747) ilə “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın 2.1-ci bəndində “İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 yanvar 2019-cu il tarixli 19 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 25 yanvar 2019-cu il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 01, maddə 163) ilə “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın 2.1-ci bəndində “Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

4 aprel 2022-ci il tarixli 136 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 9 aprel 2022-ci il, № 72, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 386) ilə “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın 2.1-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444) ilə 4.1.2-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.1.2. ərizəçi fiziki şəxs olduqda, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

 

[4] 8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444) ilə 4.1.3-cü yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[5] 8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444) ilə 4.3-cü və 4.4-cü bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.3. Şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil cihazın qeydiyyata alınması üçün həmin mobil cihazı ölkəyə gətirən şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən bilavasitə qeydiyyat mərkəzinə və ya mobil operatorların müştəri xidmətlərinə, yaxud poçt şöbəsinə müraciət edilir. Müraciət edən şəxs şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini (xarici ölkənin vətəndaşı olduqda isə pasportunun əslini) qeydiyyat mərkəzinə (mobil operatorların müştəri xidmətlərinə və ya poçt şöbəsinə) baxış üçün təqdim edir, gətirdiyi mobil cihazın markasını, modelini və İMEİ nömrəsini bildirməklə yanaşı, mobil cihazının qeydiyyata alınması üçün ərizə formasını (3 nömrəli əlavə) doldurur.

4.4. Qeydiyyat mərkəzinin (mobil operatorların müştəri xidmətlərinin və ya poçt şöbəsinin) nümayəndəsi müraciət edən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətini çıxarır və həmin surətə əsli ilə düzdür möhürünü vurur.

 

[6] 18 sentyabr 2018-ci il tarixli 402 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 20 sentyabr 2018-ci il, № 210, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9, maddə 1930) ilə “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”na yeni məzmunda 4.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

19 aprel 2022-ci il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 22 aprel 2022-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 4, maddə 414) ilə “Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın 4.4-1-ci bəndində Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş” sözləri Qanunu ilə müəyyən edilmiş sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444) ilə 5.1-ci bənddə “3 (üç)” rəqəm və sözü “2 (iki)” rəqəm və sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444) ilə 5.2-ci bəndə “üçün” sözündən sonra “həm elektron, həm də yazılı müraciət etmə üsullarında” sözləri, “abunəçiyə” sözündən sonra “qısa mesaj vasitəsilə” sözləri əlavə edilmişdir və “3 (üç)” rəqəm və sözü “2 (iki)” rəqəm və sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 8 aprel 2014-cü il tarixli 99 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 444) ilə 5.7-ci bəndin birinci abzasına ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status