AKTIN NÖVÜ
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
21.11.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
17
ADI
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
24.11.2011
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
080.020.030
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201111210017
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
23.11.2011
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sıǧorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

21.11.2011

Qeydiyyat nömrəsi

17

Adı

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

24.11.2011

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

080.020.030

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201111210017

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

23.11.2011

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli 781 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”nin 10.2-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Kollegiyası qərara alır:

1. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması saxlanılması Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).[1]

2. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Aparatının Hüquq şöbəsinə (G.Bağırova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş hüquqi aktın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Dövlət Sosial  Müdafiə Fondunun 21 sentyabr 2010-cu il tarixli 941 nömrəli  əmrinin 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

 

Kollegiyanın sədri                                            Səlim Müslümov


 

“Razılaşdırılmışdır”

Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

“21” noyabr  2011-ci il

 

 

Rəis                         A.Paşayev

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

Qərar №17

“21” noyabr  2011-ci il

 

Sədr                       S.Müslümov

 

 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması

 

QAYDALARI

 

I. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (bundan sonra Qanun) əsasən hazırlanmışdır və əmək pensiyalarının təyin edilməsini, sosial sığorta stajının müəyyən olunmasını, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsini, baxılmasını və saxlanılmasını tənzimləyir.

1.2. Qaydalarda Qanunun məqsədləri üçün müəyyən edilən əsas anlayışlardan istifadə olunur.

1.3. Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının üç növü vardır:

- yaşa görə əmək pensiyası;

- əlilliyə görə əmək pensiyası;

- ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası.

Yaşa görə əmək pensiyaları və əlilliyə görə əmək pensiyaları aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:

- baza hissəsi;

- sığorta hissəsi;

- yığım hissəsi.

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları isə iki hissədən ibarətdir:

- baza hissəsi;

- sığorta hissəsi.

 

II. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi

 

A) Yaşa görə əmək pensiyası

 

2.1. Yaşa görə əmək pensiyaları Qanunla müəyyən edilmiş aşağıdakı şərtlərlə təyin edilir.

2.1.1. 62 yaşına çatmış kişilərin və 57 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2.1.2. Qaydaların 2.1.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2010-cu il yanvarın 1-dən başlayaraq 2012-ci ilin yanvarın 1-dək, qadınların yaş həddi 2010-cu ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 2016-cı ilin yanvarın 1-dək hər il altı ay artırılır.

Misal 1. 13 yanvar 1948-ci il tarixdə anadan olmuş, 27 il sığorta stajı və 13 yanvar 2010-cu il tarixdə 62 yaşı tamam olan sığortaolunan kişinin həmin tarixdən altı ay sonra, yəni 13 iyul 2010-cu il tarixdə yaşa görə əmək pensiyası hüququ yaranır.

2.1.3. Beş və daha çox uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və azı 10 il sığorta stajı olan qadınların Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

Misal 2. 18 fevral 1959-cu il tarixdə anadan olmuş altı uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və 10 il sığorta stajı olan qadının 51 il altı ay yaş həddinin tamam olduğu 18 avqust 2010-cu il tarixdən (Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş 57 il altı ay yaş həddi 6 il, yəni hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla) yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2.1.4. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və azı 10 il sığorta stajı olan anaların Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş yaş həddi 5 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

Misal 3. 21 mart 1958-ci il tarixdə anadan olmuş sağlamlıq imkanları məhdud uşağını səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və 10 il sığorta stajı olan qadının 52 il altı ay yaş həddinin tamam olduğu 21 sentyabr 2010 –cu il tarixdən (Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş 57 il altı ay yaş həddi 5 il azaldılmaqla) yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2.1.5. Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud ana valideynlik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan, təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, habelə 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, həmçinin 5 və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərin azı 10 il sığorta stajı olduqda Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən olunmuş yaş həddi 5 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2.1.6. Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası hüququ olan digər şəxslərin Qanunun 9.1- 9.8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2.1.7. “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 12 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

2.1.8. Qanunun 9.8-ci maddəsinə əsasən Qanunun qüvvəyə mindiyi günədək 9-cu maddədə göstərilən işlərdə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən tam əmək stajı olan şəxslərə pensiyalar yaşa və staja görə əvvəllər qüvvədə olmuş qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə müvafiq surətdə təyin edilir.

Qanunun 9.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş axırıncı iş yerindən asılı olmayaraq yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, həmçinin əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə çalışmış şəxslərin əmək pensiyası hüququ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 12 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı” üzrə, həmin “Siyahı” təsdiq olunanadək isə Qanunun 9.8-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 21 iyun 1993-cü il tarixli 320 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Yeraltı işlərdə, əmək şəraiti xüsusilə zərərli və xüsusilə ağır olan işlərdə çalışanlara, dənizdə çalışan neftçilərə yaşa görə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin 1 nömrəli Siyahısı” və “Əmək şəraiti zərərli və ağır olan işlərdə çalışanlara yaşa görə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin 2 nömrəli Siyahısı” (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2007-ci il tarixli 12 nömrəli Qərarı ilə bu siyahılar qüvvədən düşmüşdür) əsasında müəyyən edilir.

Misal 4. 14 aprel 1956-cı il tarixdə anadan olmuş kişi 2004-cü il tarixədək işləyərək 21 il ümumi sığorta stajı qazanmışdır. O, 10 il 3 ay Bakı polad tökmə zavodunda polad tökücüsü vəzifəsində işləmişdir. Sığortaolunanın güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün tələb olunan 20 il ümumi sığorta stajı olduğundan və bundan 10 ili Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 iyun 1993-cü il tarixli 320 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş 1 nömrəli “Siyahı”nın III Metallurgiya istehsalatı bölməsinin 2-ci bəndinin 1030200a-17627 yarımbəndində nəzərdə tutulduğundan, ona əvvəllər qüvvədə olmuş müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 52 yaş həddinə çatdığı 14 aprel 2008-ci il tarixdən “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.8-ci və 32.1-ci maddələrinə əsasən müraciəti əsasında yaşa görə güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası hüququnun yarandığı gündən Qanunun müvafiq maddələri ilə müəyyən olunan qaydada və məbləğlərdə əmək pensiyası təyin edilir.

Qanunun 9.1-ci maddəsində göstərilən işlərdə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən tam əmək stajı olan şəxslərə pensiyalar yaşa və staja görə əvvəllər qüvvədə olmuş qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə müvafiq surətdə o halda təyin oluna bilər ki, həmin şəxslər əvvəllər qüvvədə olmuş qanunvericiliyə əsasən güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilməsi üçün tələb olunan xüsusi və ümumi sığorta stajını Qanunun qüvvəyə mindiyi 01.01.2006-cı il tarixədək qazanmış olsunlar.

Misal 5. 27 mart 2009-cu il tarixdə 54 yaşlı kişi 20 il ümumi sığorta stajının tamam olduğu və bu müddətin 13 il 8 ayını Bibiheybət neft və qaz çıxarma idarəsində dəniz şəraitində buruqlara xidmət üzrə çilingər peşəsində işlədiyi nəzərə alınmaqla Qanunun 9.1-ci maddəsinə əsasən yaşa görə güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbəsinə (bundan sonra – Şöbə) müraciət etmişdir.[2]

Sığortaolunanın 13 il 8 ay dəniz şəraitində işlədiyi buruqlara xidmət üzrə çilingər peşəsinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 iyun 1993-cü il tarixli 320 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli “Siyahı”nın X. Neftin qazılması və hasilatı (dəniz neftçiləri üçün), neft, qaz, qaz kondensatı, kömür və şistin emalı bölməsinin 1-ci bəndinin 1100000a-18497 yarımbəndində nəzərdə tutulmasına və tələb olunan xüsusi sığorta stajına malik olmasına baxmayaraq, əvvəllər qüvvədə olmuş qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaşa görə güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilməsi üçün tələb olunan 20 il ümumi sığorta stajını “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, 27 mart 2009-cu il tarixdə qazandığı üçün onun bu Qanunun 9.1-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyası təyin edilməsi üçün tələb olunan iş (sosial sığorta) stajı yoxdur.

2.2. Yaşa görə əmək pensiyası Qanunla müəyyən edilmiş aşağıdakı qaydada və məbləğdə təyin edilir.

2.2.1. Yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.

2.2.2. Yaşa görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

SH = PSK/T, burada:

SH - yaşa görə əmək pensiyasının sığorta hissəsidir;

PSK - sığortaolunanın fərdi hesabının sığorta hissəsində yaşa görə əmək pensiyasının təyin olunduğu tarixə qeydə alınmış pensiya kapitalıdır (Qanunun 27-ci maddəsinə uyğun olaraq sığortaolunanın fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı da daxil olmaqla);

T - gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayıdır.

2.2.3. Qanunun 27–ci maddəsinə əsasən Qanunun qüvvəyə mindiyi günədək sığortaolunanların qazanmış olduqları pensiya hüquqları pensiya kapitalına çevrilməklə onların fərdi hesablarında nəzərə alınır. Bu zaman həmin dövrə aid olan ümumi iş stajının hər ili üçün 170 manat (il tam olmadıqda isə bu məbləğ natamam ildəki iş stajı aylarının sayına mütənasib olaraq hesablanmaqla) pensiya kapitalı hesablanır və sığortaolunanların fərdi hesablarının sığorta hissəsində 2006-cı ilin 1 yanvar tarixinə qeydə alınır.

Misal 6. Qanunun qüvvəyə mindiyi 01.01.2006-cı il tarixədək 30 il 8 ay ümumi iş stajı olan sığortaolunanın fərdi hesabının sığorta hissəsində həmin tarixədək qeydə alınmalı olan pensiya kapitalı aşağıdakı qaydada hesablanır:

(30 il tam iş stajı x 170 manat ) + (170 manat : 12 ay x 8 ay) =5213,33 manat.

2.2.4. Qanunun 29.2-ci maddəsinə uyğun olaraq fərdi hesabın sığorta hissəsində toplanan pensiya kapitalı ildə bir dəfədən az olmamaqla və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən olunan istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun indeksləşdirilir.

Misal 7. 6-cı misal üzrə sığortaolunanın 01.01.2006-cı il tarixə fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınmış 5213,33 manat pensiya kapitalı 01.01.2010-cu il tarixə indeksləşdirilərək 8078,82 manat (5213,33 manat + 432,71 manat ( 5213,33 manat x 8,3% istehlak qiymətləri indeksinin 2006-cı il üzrə illik səviyyəsi) + 942,89 manat (5646,04 manat x 16,7% istehlak qiymətləri indeksinin 2007-ci il üzrə illik səviyyəsi) +1370,50 manat (6588,93 manat x 20,8% istehlak qiymətləri indeksinin 2008-ci il üzrə illik səviyyəsi ) + 119,39 manat (7959,43 manat x 1,5% istehlak qiymətləri indeksinin 2009-cu il üzrə illik səviyyəsi ) məbləğində müəyyənləşdirilir.

Misal 8. 13 iyul 2010-cu il tarixdə 62 il 6 ay yaş həddi, 35 il 2 ay (bundan 30 il 8 ayı 01.01.2006-cı il tarixədək, 4 il 6 ayı isə 01.01.2006-cı il tarixdən pensiya hüququnun yarandığı tarixədək toplanmışdır) sosial sığorta stajı və fərdi hesabının sığorta hissəsində 12578,82 manat (bundan 8078,82 manatı 01.01.2006-cı il tarixədək, 4500 manatı isə 01.01.2006-cı il tarixdən pensiya hüququnun yarandığı tarixədək toplanmışdır) pensiya kapitalı olan sığortaolunan kişinin yaşa görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi bu Qaydaların 2.2.2-ci yarımbəndində göstərilən SH = PSK/T düsturuna müvafiq olaraq 12578,82/144 = 87,35 manat məbləğində hesablanır.

2.2.5. Yaşa görə əmək pensiyasının məbləği aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

P=BH+SH+YH, burada:

P- yaşa görə əmək pensiyasıdır;

BH- yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsidir;

SH- yaşa görə əmək pensiyasının sığorta hissəsidir;

YH- yaşa görə əmək pensiyasının yığım hissəsidir.

Misal 9. Yuxarıdakı 8-ci misal üzrə yaşa görə əmək pensiyasının məbləği P=BH+SH+YH düsturuna müvafiq olaraq 85 manat (əmək pensiyasının baza hissəsi) + 87,35 manat (əmək pensiyasının sığorta hissəsi) + “0” (əmək pensiyasının yığım hissəsi) = 172,35 manat məbləğində hesablanır.

2.2.6. 01.01.2010-cu il tarixədək qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun yaşa görə əmək pensiyası hüququ olan, lakin həmin tarixdən sonra əmək pensiyası təyin edilməsi üçün müraciət etmiş şəxslərə də bu Qaydaların 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şərtlər tətbiq edilir.

Misal 10. 14 sentyabr 2009-cu il tarixdə 51 yaşı, 8 il 11 ay sosial sığorta stajı olan və üç uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş qadın yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 18 mart 2010-cu il tarixdə Şöbəyə müraciət etmişdir.

Həmin sığortaolunanın bu Qaydaların 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün tələb olunan yaş həddi və 12 il sosial sığorta stajı olmadığı üçün onun müraciət etdiyi tarixə yaşa görə əmək pensiyası hüququ yaranmır.

Misal 11. 18 oktyabr 2009-cu il tarixdə 62 yaşı, 14 il 9 ay (bundan 11 ili 01.01.2006-cı il tarixədək, 3 il 9 ayı isə 01.01.2006-cı il tarixdən sonra pensiya hüququnun yarandığı tarixədək ) sosial sığorta stajı olan kişi yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 17 sentyabr 2010-cu il tarixdə Şöbəyə müraciət etmişdir. Onun 01.01.2006-cı il tarixdən pensiya hüququnun yarandığı tarixə fərdi hesabının sığorta hissəsində 1980 manat pensiya kapitalı vardır.[3]

Bu halda Qaydaların 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndlərinə əsasən həmin sığortaolunanın 62 il 6 ay yaş həddinin tamam olduğu 18 aprel 2010-cu il tarixdən yaşa görə əmək pensiyası hüququ yaranır. Qaydaların 2.2.3-cü yarımbəndinə uyğun olaraq Qanunun qüvvəyə mindiyi 01.01.2006-cı il tarixədək 11 il ümumi iş stajı olan sığortaolunanın fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan 1870 manat (11 il tam iş stajı x 170 manat ) pensiya kapitalı yaşa görə əmək pensiyası hüququnun yarandığı 18 aprel 2010-cu il tarixə indeksləşdirilərək 2897,84 manat müəyyənləşdirilir və Qaydaların 2.2.2-ci yarımbəndinə uyğun olaraq yaşa görə əmək pensiyası 118,87 manat məbləğində aşağıdakı qaydada hesablanır.

85 manat əmək pensiyasının baza hissəsi + 33,87 manat (2897,84 manat 01.01.2006-cı il tarixədək fərdi hesabının sığorta hissəsində toplanmış pensiya kapitalı + 1980 manat 01.01.2006-cı il tarixdən sonra fərdi hesabının sığorta hissəsində toplanmış pensiya kapitalı) = 4877,84 /144)

 

B) Əlilliyə görə əmək pensiyası

 

2.3. Əlilliyə görə əmək pensiyaları Qanunla müəyyən edilmiş aşağıdakı şərtlərlə təyin edilir.

2.3.1. Əlilliyə görə əmək pensiyası əlil və ya sağlamlıq imkanları məhdud sığortaolunana ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir.

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən on beş yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmiş şəxslə əmək müqaviləsi bağlana bilməz.

Misal 12. 43 yaşlı sığortaolunan şəxsə 21 fevral 2010-cu il tarixdə 2-ci qrup əlillik müəyyən olunmuş və onun 14 il sığorta stajı vardır. Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 43 yaşlı sığortaolunanın tələb olunan 9 il 4 ay (ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olmaqla (43 yaş -15 yaş əmək qabiliyyəti olmayan yaş dövrü = 28) x 4 ay = 112 ay = 9 il 4 ay) sığorta stajı olduğu üçün onun əlilliyə görə əmək pensiyası hüququ vardır.

Misal 13. 59 yaşlı sığortaolunan şəxsə 13 yanvar 2010-cu il tarixdə 3-cü qrup əlillik müəyyən olunmuş və onun 11 il sığorta stajı vardır. Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndinə əsasən əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün həmin sığortaolunanın 14 il 8 ay (ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olmaqla tələb edilən 14 il 8 ay (59 yaş -15 yaş əmək qabiliyyəti olmayan yaş dövrü = 44) x 4 ay = 176 ay= 14 il 8 ay) sığorta stajı olmadığı üçün onun əlilliyə görə əmək pensiyası hüququ yoxdur.

2.4. Əlilliyə görə əmək pensiyası Qanunla müəyyən edilmiş aşağıdakı qaydada və məbləğlərdə təyin edilir.

2.4.1. Əlilliyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləğinin I qrup əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərə 120 faizi (I qrup gözdən əlillərə və bu sıradan olan sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərə 200 faizi), II qrup əlillərə 100 faizi, III qrup əlillərə isə 55 faizi həcmində müəyyən edilir.

2.4.2. Qanunun 13.2-ci maddəsinə əsasən əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı sığorta davamiyyəti əmsalına vurulur. Sığorta davamiyyəti əmsalı əlilliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının sayının 184-ə olan nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir.

Misal 14. 43 yaşlı sığortaolunanın sığorta davamiyyəti əmsalı (K) həmin yaşda olan şəxsə əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün tələb olunan 112 ay (ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olmaqla (43 yaş -15 yaş əmək qabiliyyəti olmayan yaş dövrü = 28) x 4 ay = 112 ay) sığorta stajının 184-ə olan nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir. K - sığorta davamiyyəti əmsalı = 112 pensiya təyin edilməsi üçün tələb edilən sığorta stajı aylarının sayı /184= 0,6087.

2.4.3. Əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

SH=PSK/(TxK), burada:

SH - əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsidir;

PSK - sığortaolunanın fərdi hesabının sığorta hissəsində əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin olunduğu tarixə qeydə alınmış pensiya kapitalıdır (Qanunun 27-ci maddəsinə uyğun olaraq sığortaolunanın fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı da daxil olmaqla);

T - gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayıdır;

K - sığorta davamiyyəti əmsalıdır.

Misal 15. Tibbi - Sosial Ekspert Komissiyasının müayinə aktına əsasən 21 sentyabr 2010-cu il tarixdən 2-ci qrup əlil hesab edilən 14 il sığorta stajı və fərdi hesabının sığorta hissəsində 5680 manat pensiya kapitalı toplanmış 43 yaşlı sığortaolunan şəxsin 2-ci qrup əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği SH=PSK/(TxK) düsturuna müvafiq olaraq aşağıdakı qaydada hesablanır. SH=PSK/(TxK) = 5680 manat fərdi hesabın sığorta hissəsində toplanmış pensiya kapitalı / (144 gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı x 0,6087 sığorta davamiyyəti əmsalı) = 64,80 manat əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi.

2.4.4. Əlilliyə görə əmək pensiyasının məbləği aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

P = BH+SH+YH, burada:

P – əlilliyə görə əmək pensiyasıdır;

BH – əlilliyə görə əmək pensiyasının baza hissəsidir;

SH – əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsidir;

YH – əlilliyə görə əmək pensiyasının yığım hissəsidir.

Misal 16. Qaydaların 2.4.1 və 2.4.3–cü yarımbəndləri nəzərə alınmaqla 15-ci misalda göstərilmiş 43 yaşlı sığortaolunanın 2-ci qrup əlilliyə görə əmək pensiyasının məbləği P=BH+SH+YH düsturuna müvafiq olaraq 85 manat (yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 100 %-i) + 64,80 manat (əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi) + “0” (əlilliyə görə əmək pensiyasının yığım hissəsi) = 149,80 manat məbləğində hesablanır.

2.4.5. 01.01.2010-cu il tarixədək əlil olan, lakin həmin tarixdən sonra əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün müraciət etmiş şəxslərə də bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş şərtlər tətbiq edilir.

Misal 17. 21 yanvar 1988-ci il tarixdə anadan olmuş 22 yaşı və 3 il 2 ay sosial sığorta stajı olan sığortaolunana 25 oktyabr 2009-cu il tarixdə 2-ci qrup əlillik müəyyən olunmuş və o, əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün 12 aprel 2010-cu il tarixdə Şöbəyə müraciət etmişdir. Həmin sığortaolunanın bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün tələb olunan 5 il sosial sığorta stajı olmadığı üçün onun müraciət etdiyi tarixə əlilliyə görə əmək pensiyası hüququ yaranmır.[4]

 

C) Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası

 

2.5. Vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının öhdəsində olan (vəfat edənin tam təminatında olan və ya ondan özlərinin yaşayışı üçün daimi və əsas vəsait mənbəyi olan kömək alan) Qanunun 14-cü maddəsində göstərilən ailə üzvlərinin aşağıdakı şərtlərlə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ vardır.

2.5.1. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ailə başçısının ölüm gününədək bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndi ilə müəyyənləşdirilmiş sığorta stajı olduqda təyin edilir.

Misal 18. 16 yanvar 2010-cu il tarixdə vəfat etmiş 43 yaşlı sığortaolunan şəxsin 14 il sığorta stajı vardır. Bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndinə əsasən əmək pensiyası təyin edilməsi üçün həmin sığortaolunanın tələb edilən 9 il 4 aydan (ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olmaqla (43 yaş - 15 yaş = 28) x 4 ay = 112 ay= 9 il 4 ay) çox sığorta stajı olduğuna görə vəfat etmiş şəxsin Qanunun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulan ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ vardır.

Misal 19. 21 fevral 2010-cu il tarixdə vəfat etmiş 59 yaşlı sığortaolunan şəxsin 11 il sığorta stajı vardır. Həmin sığortaolunanın bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndinə əsasən əmək pensiyası təyin edilməsi üçün tələb edilən 14 il 8 aydan az (ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olmaqla (59 yaş -15 yaş = 44) x 4 ay = 176 ay = 14 il 8 ay) sığorta stajı olduğu üçün vəfat etmiş şəxsin Qanunun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulan ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ yoxdur.

2.6. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları Qanunla müəyyən edilmiş aşağıdakı qaydada və məbləğdə təyin edilir.

2.6.1. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği hər iki valideynini itirmiş uşaqların və vəfat etmiş tənha ananın uşaqlarının hər biri üçün, habelə vəfat etmiş ailə başçısının bir ailə üzvü olduqda və ya Qanunun 14.1-ci maddəsinə əsasən pensiya hüququ olan bir ailə üzvü qaldıqda həmin şəxs üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 100 faizi məbləğində, digər ailə üzvlərinin hər biri üçün isə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 50 faizi məbləğində hesablanır.

Misal 20. Vəfat etmiş şəxsin öhdəsində olan 23 fevral 1992-ci il tarixdə və 18 oktyabr 1998-ci il tarixdə anadan olmuş iki nəfər əmək qabiliyyətsiz ailə üzvünə birlikdə 85 manat baza hissəsi (ailə üzvlərinin hər biri üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 50 faizi məbləğində (85 manat x 50% x 2 nəfər əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvü) və sığorta göstəricilərinə əsasən müəyyən edilmiş 53 manat sığorta hissəsi (əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər birinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi 26,5 manat x 2 nəfər əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvü) olmaqla 138 manat məbləğində ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ödənilir. Bu halda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaçılarının sayı 2 nəfər təşkil edir.

Ailə üzvlərindən birinin 23 fevral 2010-cu il tarixdə 18 yaşı tamam olduğu və təhsil müəssisəsində əyani təhsil almadığı üçün ona təyin edilmiş əmək pensiyası 18 yaşının tamam olduğu aydan sonrakı növbəti ayın 1-dən dayandırılır.

Digər əmək qabiliyyəti olmayan bir nəfər ailə üzvünə Qanunun 18.1-ci maddəsinə əsasən 85 manat baza hissəsi (bir ailə üzvü qaldıqda həmin şəxs üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 100 faizi məbləğində) və vəfat etmiş şəxsin sığorta göstəricilərinə əsasən müəyyən edilmiş 53 manat sığorta hissəsi olmaqla 138 manat məbləğində ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilərək ödənilir.

2.6.2. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər birinə düşən məbləği bu Qaydaların 2.4.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin hesablanması mexanizminə uyğun olaraq hesablanmış məbləğin əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin sayına bölünməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir.

2.6.3. Vəfat etmiş ailə başçısı yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyaçısı olmuşdursa, ailə üzvləri üçün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği vəfat etmiş ailə başçısına təyin edilmiş yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin əmək qabiliyyətli olmayan ailə üzvlərinin sayına nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir.

Misal 21. Yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmiş sığortaolunanın əmək pensiyasının sığorta hissəsi 64,80 manatdır və onun vəfat etdiyi 20 sentyabr 2010-cu il tarixə üç nəfər əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvü vardır.

Bu halda vəfat etmiş ailə başçısının yaşa görə əmək pensiyasının 64,80 manatlıq sığorta hissəsi 3 nəfər əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin sayına bölünərək əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər birinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi 21,60 manat müəyyənləşdirilir (64,80 manat / 3 nəfər =21,60 manat).

2.6.4. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının məbləği bu Qaydaların 2.6.1-2.6.3-cü yarımbəndlərinə uyğun olaraq hesablanmış ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləğlərinin cəminə bərabərdir.

Misal 22. 21-ci misal üzrə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan 3 nəfər ailə üzvünün əmək pensiyalarının cəmi 192,30 manat məbləğində aşağıdakı qaydada hesablanır.

(42,5 manat yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 50 faizi x 3 nəfər əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvü) + (21,60 manat əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər birinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi x 3 nəfər əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvü) = 192,30 manat.

2.6.5. 01.01.2010-cu il tarixədək ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ olan, lakin həmin tarixdən sonra ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün müraciət etmiş ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları təyin edilərkən bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndi ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər tətbiq olunur.

Misal 23. 26 noyabr 2009-cu il tarixdə 23 yaşı və 4 il 9 ay sosial sığorta stajı olan vəfat etmiş sığortaolunanın ailə üzvü ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 19 aprel 2010-cu il tarixdə Şöbəyə müraciət etmişdir. Vəfat etmiş sığortaolunanın bu Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün tələb olunan azı 5 il sosial sığorta stajı olmadığı üçün onun ailə üzvünün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ yoxdur.[5]

 

D) Əmək pensiyasına əlavələr

 

Əmək pensiyalarına əlavələr iki qrupa bölünür: əmək pensiyasının baza hissəsinə əlavələr və qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr.

2.7. Əmək pensiyasının baza hissəsinə əlavələr Qanunun 19-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğlərdə hesablanır.

Misal 24. 17 mart 2010-cu il tarixdən 2-ci qrup əlillik müəyyən edilmiş və Qaydaların 2.3.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq əmək pensiyası təyin edilmiş işləməyən şəxsin öhdəsində 1997-ci və 1999-cu illərdə anadan olmuş iki azyaşlı uşağı vardır. Qanunun 19.2.1-ci maddəsinə əsasən həmin şəxsin əlilliyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin üzərinə hər bir uşaq üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 5 faizi məbləğində, cəmi əmək pensiyasının baza hissəsinin 10%-i qədər əlavə hesablanır.

2.7.1. Bu əlavələr “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən sosial müavinət almayan uşaqların işləməyən I və II qrup əlilliyə görə əmək pensiyası alan valideynlərindən yalnız birinin əmək pensiyasının üzərinə hesablanır.

Misal 25. 1998-ci və 2001-ci illərdə anadan olmuş uşaqların ata və anası 2-ci qrup əlil kimi əmək pensiyası alır və işləmirlər. Onların 1998-ci ildə anadan olmuş uşağına “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şəhər (rayon) Əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzi tərəfindən sosial müavinət ödənilir. Bu halda valideynlərdən yalnız birinin əmək pensiyasının baza hissəsinin üzərinə sosial müavinət almayan azyaşlı digər uşağına görə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 5 faizi məbləğində əlavə hesablanır.

2.7.2. 1-ci qrup əlilə qulluq üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 10 faizi məbləğində əlavə 1-ci qrup əlil kimi hər üç növ əmək pensiyasından birini alan şəxsin öz pensiyasının baza hissəsinin üzərinə hesablanır.

Misal 26. Vəfat etmiş sığortaolunanın 3 nəfər əmək qabiliyyətsiz ailə üzvünə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilmişdir. Ailə üzvlərindən biri 1-ci qrup əlildir. 1-ci qrup əlil olan ailə üzvünün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin üzərinə 1-ci qrup əlilə qulluq üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 10 faizi məbləğində əlavə hesablanır.

2.7.3. Əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi tədqiqat və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış elmi dərəcəsi olan işləməyən əmək pensiyaçılarının (Qanunun 20-ci maddəsinə əsasən qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyaçıları istisna olmaqla) əmək pensiyasının baza hissəsinin üzərinə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə 200 manat, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə 120 manat məbləğində əlavə hesablanır.

Misal 27. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs 40 il əmək fəaliyyətinin Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda 15 il, orta  məktəbdə 5 il və Bakı Dövlət Universitetində 12 il olmaqla cəmi 32 ilini əsas iş yeri kimi elmi tədqiqat və təhsil müəssisələrində çalışmışdır və ona 12 dekabr 2005-ci il tarixdə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmişdir. Həmin şəxsə hazırda işləməyən pensiyaçı kimi 162,6 manat (85 manat baza hissəsi + 77,6 manat sığorta hissəsi=162,6 manat) yaşa görə əmək pensiyası ödənilir. Vətəndaş 1 sentyabr 2011-ci il tarixdə pensiyasının üzərinə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə əlavənin hesablanması üçün müraciət etmişdir. Onun əmək pensiyasının məbləği 5 iyul 2011-ci il tarixdən (Qaydaların 2.7.3-cü yarımbəndi 5 iyul 2011-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir) 362,6 manat (85 manat baza hissəsi + 200 manat elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə baza hissəsinə əlavə + 77,6 manat sığorta hissəsi=362,6 manat) məbləğində yenidən hesablanır.

2.8. Qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr Qanunun 20-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə hesablanır.

Misal 28. 62 il 6 ay yaşı, pensiya hüququnun yarandığı tarixə 38 il 3 ay sosial sığorta stajı ( bundan 17 ilini dövlət qulluğu vəzifələrində çalışmışdır) və fərdi hesabının sığorta hissəsində 10125,74 manat pensiya kapitalı toplanmış sığortaolunan işdən azad olunmaqla 02 sentyabr 2010-cu il tarixdə yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün Şöbəyə müraciət etmişdir. Onun dövlət məvacibinin orta aylıq məbləği 721,40 manat təşkil edir.[6]

Bu zaman sığortaolunana bu Qaydaların 2.2.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq 85 manat əmək pensiyasının baza hissəsi və 2.2.2-ci yarımbəndində göstərilən SH = PSK/T düsturuna müvafiq olaraq 10125,74/144 = 70,32 manat məbləğində əmək pensiyasının sığorta hissəsi olmaqla 155,32 manat məbləğində əmək pensiyası təyin edilir.

Sonra sığortaolunanın dövlət qulluğunda 17 il qulluq stajı nəzərə alınmaqla Qanunun 20.11.3-cü maddəsinə uyğun olaraq dövlət məvacibinin orta aylıq məbləğinin 80 faizi miqdarından çox olmamaq şərti ilə müəyyən olunan məbləğlə bu Qaydaların 2.2.1-ci və 2.2.2-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq təyin edilən əmək pensiyasının məbləği arasındakı fərq qədər qulluq stajına görə 421,8 manat əmək pensiyasına əlavə aşağıdakı kimi hesablanır.

577,12 manat (721,4 manat dövlət məvacibinin orta aylıq məbləği x 80%) – 155,32 manat (Qanunla təyin edilmiş əmək pensiyasının məbləği) = 421,8 manat (qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavə).

Nəticədə sığortaolunanın əmək pensiyasının ümumi məbləği 85 manat əmək pensiyasının baza hissəsi + 70,32 manat əmək pensiyasının sığorta hissəsi + 421,8 manat qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavə olmaqla cəmi 577,12 manat məbləğində təyin edilir.

 

E) Əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçirilməsi

 

2.9. Əmək pensiyaçısının yaşa görə əmək pensiyası növündən əlilliyə görə əmək pensiyası növünə keçirilmə istisna olmaqla, əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçmə hüququ vardır. Əmək pensiyasının bir növündən başqa bir növünə keçirilmə müvafiq əmək pensiyası təyin edilməsi üçün zəruri sənədlər ərizəçi tərəfindən təqdim edilməklə bu Qaydaların 4.3.3-cü yarımbəndinə uyğun aparılır.

2.9.1. Əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçirilməsi zamanı sığortaolunan üzrə müəyyən edilmiş əmək pensiyasının sığorta hissəsi dəyişməz qalır.

Misal 29. 24 sentyabr 1947-cı il tarixdə anadan olmuş və 3-cü qrup əlil kimi 79,1 manat (46,75 manat yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 55 faizi + 32,35 manat əmək pensiyasının sığorta hissəsi) əmək pensiyası alan sığortaolunan 62 il 6 ay yaşının tamam olması ilə bağlı yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün 12 sentyabr 2010-cu il tarixdə Şöbəyə müraciət etmişdir.[7]

Şəxsin yaşa görə əmək pensiyası pensiya növünün dəyişməsinin rəsmiləşdirildiyi tarixdən sonrakı növbəti ayın 1-dən 117,35 manat məbləğdə aşağıdakı qaydada hesablanır.

85 manat yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi + 32,35 manat əmək pensiyasının sığorta hissəsi =117,35 manat.

Misal 30. 96,85 manat (85 manat yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi + 11,85 manat əmək pensiyasının sığorta hissəsi) yaşa görə əmək pensiyası alan 58 yaşlı qadın vəfat etmiş ərinə görə ona ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün 22 sentyabr 2010-cu il tarixdə müraciət etmişdir.

Təqdim olunmuş sənədlərə əsasən onun əri 5 mart 2009-cu il tarixdə vəfat etmiş və onun vəfat etdiyi tarixə əmək pensiyasının məbləği 109,73 manat (75 manat yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi + 34,73 manat əmək pensiyasının sığorta hissəsi) təşkil etmişdir.

Vəfat etmiş sığortaolunanın arvadına bu Qaydaların 2.9.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası, pensiya növünün dəyişməsinin rəsmiləşdirildiyi tarixdən sonrakı növbəti ayın 1-dən 120,25 manat məbləğdə aşağıdakı qaydada hesablanır.

(85 manat yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi + 35,25 manat əmək pensiyasının sığorta hissəsi (34,73 manat x 1,5% istehlak qiymətləri indeksinin 2009-cu il üzrə illik səviyyəsi).

 

III. Sosial sığorta stajına daxil edilən iş və ya digər fəaliyyət müddətləri, sosial sığorta stajının hesablanması və təsdiq edilməsi

 

3.1. Sığortaolunanların qazanmış olduqları pensiya hüquqlarının müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan sosial sığorta stajı əhatə etdiyi dövr üzrə 2 hissəyə - Qanunun qüvvəyə mindiyi günədək sığortaolunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün ümumi iş stajıQanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra əmək pensiyası hüququnun yarandığı tarixədək olan müddət üzrə sosial sığorta stajı dövrlərinə bölünür:

3.1.1. Qanunun qüvvəyə mindiyi günədək sığortaolunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün iş stajı əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir.

Fərdi qaydada sahibkarlıq, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin, mülkiyyətindəki kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə edən şəxslərin iş stajı məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənildiyi dövr barədə arayışa (3 nömrəli əlavə) əsasən müəyyən olunur.

3.1.2. Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra əmək pensiyası hüququnun yarandığı tarixədək olan müddət üzrə sosial sığorta stajı sığortaolunanın fərdi uçot məlumatları əsasında müəyyən olunur və “Sığortaolunanın fərdi uçot məlumatları əsasında sosial sığorta stajı və pensiya kapitalı barədə arayış” müvafiq formada təsdiq olunur (4 nömrəli əlavə).

Misal 31. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş əmək pensiyası yaşına çatmış sığortaolunan qadın yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün Şöbəyə müraciət etmişdir. O, təqdim etdiyi sənədlərə əsasən 01.05.2008-ci il tarixədək 33 il istehsalat müəssisələrində çalışmışdır.[8]

Qaydaların 3.1.1-ci yarımbəndinə əsasən sığortaolunanın Qanunun qüvvəyə mindiyi 01.01.2006-cı il tarixədək 30 il 8 ay ümumi iş stajına malik olduğu müəyyənləşdirilir və onun fərdi hesabının sığorta hissəsində həmin tarixədək qeydə alınmalı olan pensiya kapitalı aşağıdakı qaydada hesablanır:

(30 il tam iş stajı x 170 manat ) + (170 manat : 12 ay x 8 ay) =5213,33 manat.

Eyni zamanda Qaydaların 3.1.2-ci yarımbəndinə əsasən sığortaolunan qadının fərdi uçot məlumatlarına əsasən 01.01.2006-cı il tarixdən 01.05.2008-ci il tarixədək 2 il 4 ay sığorta stajı və fərdi hesabının sığorta hissəsində müvafiq pensiya kapitalının qeydə alındığı təsdiq olunur.

3.2. Sosial sığorta stajına Qanunun 21.1-ci maddəsində qeyd olunan müddətlərdən əlavə Qanunun 21.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan müddətlər də daxil edilir. Qanunun 21.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan müddətlər yalnız şəxs sığortaolunan (xeyrinə sığorta fəaliyyəti həyata keçirilən şəxs) olduqda nəzərə alınır.

Misal 32. 1953-cü il 04 yanvar tarixdə anadan olmuş qadın 4 il 1-ci qrup əlilə, 10 il sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa və 6 il 70 yaşına çatmış ahıla (yaşı 70-ə çatmış şəxsə) qulluq etmişdir. Həmin qadın heç vaxt məcburi dövlət sosial sığortaya cəlb edilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı üçün Qaydaların 3.2-ci bəndinə uyğun olaraq onun 4 il 1-ci qrup əlilə, 10 il sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa və 6 il 70 yaşında ahıla (yaşı 70-ə çatmış şəxsə) qulluq etdiyi müddət sosial sığorta stajına daxil edilmir.[9]

3.3. I qrup əlilə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa, habelə 70 yaşına çatmış ahıllara (yaşı 70-ə çatmış şəxslərə) qulluq edilməsi müddəti sığortaolunanın (xeyrinə sığorta fəaliyyəti həyata keçirilən şəxsin) ümumi iş (sosial sığorta) stajına aşağıdakı qaydada daxil edilir: [10]

3.3.1. I qrup əlilə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq edilməsi müddəti, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onları saxlamağa borclu olan valideynlərin, bunlar olmadıqda isə qulluq olunanın üzərində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilmiş qəyyumların (himayəçilərin) sığorta stajına bu barədə tərtib olunmuş müayinə aktı əsasında daxil edilir.

3.3.2. 70 yaşına çatmış Ahıllara (yaşı 70-ə çatmış şəxslərə) qulluq edilməsi müddəti, onların üzərində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilmiş qəyyumlarının (himayəçilərinin) sığorta stajına bu barədə tərtib olunmuş müayinə aktı əsasında daxil edilir. [11]

3.3.3. I qrup əlilə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq dövrü aşağıdakılara əsasən müəyyən olunur:

- qulluğun faktiki həyata keçirilməsi barədə müayinə aktı;

- əlillikdə olmanı və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu təsdiq edən sənədlər.

70 yaşına çatmış ahıllara (yaşı 70-ə çatmış şəxslərə) qulluq dövrü aşağıdakılara əsasən müəyyən olunur: [12]

- qulluğun faktiki həyata keçirilməsi barədə müayinə aktı;

- yaşı təsdiq edən sənəd.

I qrup əlilə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa, 70 yaşına çatmış ahıllara (yaşı 70-ə çatmış şəxslərə) qulluğun faktiki olaraq həyata keçirilməsi barədə müayinə aktı şəhər (rayon) icra hakimiyyəti orqanlarının və Şöbələrin nümayəndələrindən ibarət komissiya tərəfindən xidmət edilən şəxsin, onun qonşularının ifadələrinə və digər məlumatlara əsasən tərtib olunur.[13]

3.4. Əmək fəaliyyəti barəsində sənədlər üzürlü səbəbdən (təbii fəlakət, qəza, dağıntı, yanğın, hərbi əməliyyatlar, milli münaqişə və digər fövqəladə hallarla bağlı) təqdim edilə bilmədikdə və ya həmin sənədləri bərpa etmək mümkün olmadıqda, sığortolunanların (o cümlədən qaçqın və məcburi köçkünlərin) sosial sığorta stajı məhkəmə qaydasında müəyyən edilir.

3.5. Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işləyənlərin sosial sığorta stajlarının hesablanması qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 oktyabr tarixli 231 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işləyənlərin sığorta stajlarının hesablanması Qaydaları” ilə müəyyən edilir.

3.6. Hərbi qulluqçuların, xüsusi rütbəli şəxslərin, prokurorluq və ədliyyə orqanları işçilərinin xidmət müddətinin (qulluq illərinin) hesablanması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, praporşiklərə, miçmanlara, müddətindən artıq xidmətdə qalan hərbi qulluqçulara, daxili işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasiya , feldyeger rabitəsi orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə pensiya təyin edilib verilməsi üçün uzun müddət xidmət vaxtının hesablanması qaydası haqqında” 1992-ci il 23 noyabr tarixli 631 nömrəli, “Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanması Qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 22 iyul tarixli 98 nömrəli, “Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər sırasından seçilərək kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinə hərbi xidmətə qəbul olunmuş hərbi qulluqçuların hərbi xidmətə qəbul olunana qədərki əmək stajının pensiya təyin edilməsi və xidmət illərinə görə əlavə faizin ödənilməsi üçün onların xidmət illərinə hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 1 iyul tarixli 124 nömrəli, “Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinə fasiləsiz xidmət illərinə görə əlavələrin ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 2006-cı il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli, “Prokurorluq orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı haqqında” 2002-ci il 31 oktyabr tarixli 168 nömrəli qərarları və digər normativ hüquqi aktlarla həyata keçirilir.[14]

3.7. Əmək pensiyası hüququ verən sosial sığorta stajına aşağıdakı dövrlər güzəştli şərtlərlə daxil edilir:

- döyüş əməliyyatları dövründə döyüşən ordunun tərkibində xidmət və muzdla iş dövrü, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş özünümüdafiə dəstələrində və birləşmələrində olmaq müddəti (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında)– ikiqat ölçüdə;

- şəxsin qanunsuz saxlanılma, qanunsuz həbsdə olma və qanunsuz cəza-çəkmə müddətləri - ikiqat ölçüdə;

- cüzam və taun əleyhinə müəssisələrdə iş müddəti - ikiqat ölçüdə;

- əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektləri ilə əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayətkar qruplara və ya kriminogen obyektlərə daxil edilməsi ilə əlaqədar vəzifələrin yerinə yetirilməsi müddəti – üçqat ölçüdə.

 

IV. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) üçün təqdim olunan sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması

 

4.1. Əmək pensiyasının təyin olunması üçün müraciət

 

4.1.1. Əmək pensiyası hüququ olan şəxslər əmək pensiyası hüququnun yarandığı gündən heç bir müddət məhdudiyyəti olmadan istənilən vaxt əmək pensiyasının təyin olunması üçün ərizə ilə (1 nömrəli əlavə) birbaşa daimi yaşadıqları yer, qaçqın və məcburi köçkünlər isə məskunlaşdıqları yer üzrə Şöbəyə müraciət edirlər. Bu müraciət onların adından vəkalət verdikləri nümayəndələri tərəfindən də edilə bilər.[15]

4.1.2. İşləyən şəxslərin ərizələrinə pensiya təyin edilməsi üçün zəruri sənədlərlə birlikdə onların işlədikləri müəssisələr tərəfindən tərtib edilmiş sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə məlumat da əlavə edilir (2 nömrəli əlavə).

Sığortaolunanların ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə məlumatda onun verildiyi tarix, sığortaedənin adı, ünvanı, telefon nömrələri, əmək pensiyası təyin olunması üçün təqdim edilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı ünvan, pensiyasının növü, himayəsində olan əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri, əmək kitabçasının doldurulma tarixi, işə götürülməsi, bir işdən başqa işə keçirilməsi, işdən azad edilməsi haqqında əmək kitabçasındakı qeydlər göstərilməlidir.

Qanunun 9.1-ci, 9.3-cü və 9.7.2-ci maddələrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı”na və 2006-cı il 16 oktyabr tarixli 231 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işləyənlərin sığorta stajlarının hesablanması Qaydaları”na uyğun olaraq güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsinə hüquq verən sosial sığorta stajı barədə qeydlər sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə məlumatda ayrıca yazılır, ümumi (sosial sığorta) və güzəştli sosial sığorta stajları cəmlənərək sığortaedənin rəhbərliyi və həmkarlar təşkilatı tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.

4.1.3. Müəyyən müddətə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslərin pensiya təyin olunması üçün müraciəti azadlıqdan məhrum etmə müəssisəsinin müdiriyyəti vasitəsilə təqdim edilir və “Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslərə pensiya və müavinətlərin təyin olunması və ödənilməsi üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası haqqında” Təlimatla tənzimlənir.

4.1.4. Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər və ya onların ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri tərəfindən əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün Fondun Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərlə iş idarəsinə müraciət olunur.

Hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəli şəxslərin hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatlar həmin şəxslərin və ya onların ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinin müraciətləri əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 17 avqust tarixli 135 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması Qaydaları”na uyğun olaraq bu şəxslərin xidmət etdiyi orqanlar tərəfindən tərtib olunur və Fondun Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərlə iş idarəsinə təqdim edilir.[16]

4.1.5. Pensiya təyin olunması üçün ərizə poçt vasitəsi ilə də göndərilə bilər.

4.1.6. Əmək pensiyasının təyin olunması üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı bu qaydalara əlavə olunmuşdur (13 nömrəli əlavə).

4.1.7. Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ərizə (1 nömrəli əlavə) və əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlərlə (13 nömrəli əlavə) birlikdə onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və ya konsulluqları vasitəsi ilə şöbəyə (Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yerləşdiyi ərazi üzrə şöbəyə) müraciət edirlər.

Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sənədlərinin (ümumvətəndaş pasportunun, əmək kitabçasının, hərbi biletin, nikah, doğum və ölüm şəhadətnamələrinin və s.) surətləri konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinin və ya konsulluğunun müşayiət məktubu ilə birlikdə şöbəyə göndərilir. Müşayiət məktubunda konsulluq uçotunda olan vətəndaşa əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün təqdim olunmuş sənədlərin adları sadalanır. [17]

 

4.2. Əmək pensiyasının təyin olunması üçün ərizələrin qeydiyyata alınması

 

4.2.1. Pensiyaların təyin olunması barədə və ya bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmə haqqında ərizələr zəruri sənədlərlə birlikdə şöbəyə daxil olduğu gün kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən pensiya təyin olunması üçün ərizələrin qeydiyyatı jurnalında (5 nömrəli əlavə) qeydiyyatdan keçirilir.

Jurnalın qrafalarında daxil olan müraciətlərin sıra nömrəsi, ərizələrin şöbəyə daxil olma tarixi, təqdim olunan sənədlərin adları, sənədlərin verilmə tarixi və nömrəsi, ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, ərizənin qısa məzmunu, icraçı məsləhətçinin soyadı, adı, atasının adı və qəbul edən şəxsin imzası qeyd edilir.

4.2.2. Ərizə və digər sənədlər poçtla göndərildikdə, jurnalın daxil olma tarixi qrafasında “poçtla göndərilmişdir” ifadəsi əlavə edilir və şöbəyə daxil olma tarixi ərizəçinin müraciət tarixi hesab olunur.

4.2.3. Tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən əlillik müəyyən edilməsi barədə tibbi ekspertiza sənədləri bilavasitə TSEK-dən rəsmi qaydada qəbul edilir və kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən jurnalda qeydiyyatdan keçirilir.

4.2.4. Şöbəyə daxil olan ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər qeydiyyata alındığı gün ərizənin qəbul edilməsi barədə kəsmə xətti ərizəçiyə təqdim edilir. Ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər şöbə müdirinin dərkənarına əsasən dərhal Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri təqdim edilir, sektor müdiri sənədlərlə tanış olduqdan sonra ərizəni komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalında (6 nömrəli əlavə) şöbəyə daxil olduğu tarix göstərilməklə qeydiyyata alır və sənədləri qərar layihəsini hazırlamaq üçün Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşına (müvafiq sahə üzrə) verir.[18]

4.2.5. Komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalının qrafalarında daxil olan müraciətlərin sıra nömrəsi, ərizənin daxil olduğu tarix, ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, ərizənin məzmunu, pensiya təyin edən komissiyanın qərarının tarixi, qərarın məzmunu, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, pensiyanın ümumi məbləği, çatışmayan sənədlərin siyahısının sığortaolunana aktla təhvil verilməsi, yaxud poçtla onun ünvanına göndərilməsi və pensiya vəsiqəsinin verilməsi haqqında qeydlər əks edilir.

4.2.6. Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşı (müvafiq sahə üzrə) ərizə və ona əlavə olunmuş sənədlərin (xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sənədləri istisna olmaqla) surətlərini (şəxsiyyət vəsiqəsinin, işləməyənlərin əmək kitabçasının, hərbi biletin, nikah, doğum və ölüm haqqında şəhadətnamələrini və s. notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri əsli ilə birlikdə təqdim olunur) əsli ilə üzləşdirir. [19]

Pensiyanın təyin olunması üçün çatışmayan sənədlər aşkarlanarsa, həmin sənədlərin siyahısı tərtib olunur və bu siyahı iki nüsxədən ibarət tərtib olunmuş aktla (7 nömrəli əlavə) ərizəçiyə təhvil verilir. Aktın digər nüsxəsi pensiya işinə əlavə olunur.

Çatışmayan sənədlərin siyahısının aktla təhvil verilməsi mümkün olmadıqda, siyahı sifarişli poçt vasitəsilə ərizəçinin ünvanına, xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına çatdırılması üçün onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinə və ya konsulluqlarına göndərilir və bu barədə poçt qəbzi pensiya işinə əlavə olunur.

4.2.7. Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşı (müvafiq sahə üzrə) ərizəçi və ya onun nümayəndəsi tərəfindən təqdim olunan əmək kitabçası üzrə 01 yanvar 2006-cı il tarixədək olan dövrdə sığortaolunanın qeyri-dövlət müəssisələrində çalışmasını göstərən qeydlərin yerində qarşılıqlı yoxlanılmasını həyata keçirir. [20]

4.2.8. Ərizəçi və ya onun nümayəndəsi tərəfindən təqdim olunan hər bir əlavə sənəd ərizə ilə birlikdə şöbəyə daxil olduğu tarix göstərilməklə bu Qaydaların 4.2.1-ci yarımbəndində göstərilən qaydada qeydiyyatdan keçirilir və şöbə müdirinin dərkənarına əsasən icra üçün 4.2.4-cü yarımbəndində göstərilən qaydada Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiriPensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşına (müvafiq sahə üzrə) verilir.[21]

4.2.9. Pensiyanın təyin olunması üçün tələb edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşı (müvafiq sahə üzrə) 2 gün müddətinə (əmək kitabçası üzrə 2006-cı il 1 yanvar tarixinədək olan dövrə aid iş stajının təsdiq edilməsi barədə dövlət arxivinin arayışları da təqdim edildikdə həmin gün) komissiyanın qərar layihəsini hazırlayaraq komissiya üzvlərinə təqdim edir. [22]

 

4.3. Əmək pensiyasının təyin olunması (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) barədə müraciətlərə baxılması və qərarların icrası

 

4.3.1. Əmək pensiyasının təyin olunması (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) barədə müraciətlərə şöbənin müdirinin əmri əsasında, şöbə müdirindən (sədr), Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdirindən (üzv), Mühasibat uçotu sektorunun müdirindən (üzv) və Sosial sığorta sektorunun müdirindən (üzv) ibarət tərkibdə yaradılan “Pensiya təyin edən komissiya” tərəfindən baxılır.[23]

4.3.2. Komissiyanın iclası müəyyən olunmuş qrafik üzrə keçirilir. Komissiyanın iclasına şöbə müdiri sədrlik edir. Sədr üzürlü səbəblərə görə (məzuniyyət, xəstəlik, ezamiyyə və s.) komissiyanın işində iştirak etmədikdə, müdir vəzifəsini icra edən şəxs iclasa sədrlik edir.

4.3.3. Əmək pensiyasının təyin edilməsi (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) barədə təqdim edilmiş ərizəyə və siyahısı əmək pensiyasını təyin edən orqan tərəfindən müəyyən edilmiş sənədlərə onların əmək pensiyasını təyin edən orqana daxil olduğu gündən ən geci 10 gün müddətində baxılmaqla təyinat aparılır.

4.3.3-1. Sığortaolunanın əmək kitabçası üzrə 2006-cı il 1 yanvar tarixinədək olan dövrə aid iş stajı dövlət arxivinin arayışları əsasında təsdiqləndiyi halda bu Qaydaların 4.3.3-cü yarımbəndində göstərilən sənədlərə onların əmək pensiyasını təyin edən orqana daxil olduğu gün baxılaraq, sığortaolunana əmək pensiyası təyin edilir. [24]

4.3.4. Sənədlər Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşı (müvafiq sahə üzrə) tərəfindən aşağıdakı ardıcıllıqla tikilir: komissiyanın qərarı, ərizə, sığortaolunanın Qanun qüvvəyə mindiyi günədək ümumi iş stajını təsdiq edən sənədlər, sığortaolunanın fərdi uçot məlumatları əsasında sosial sığorta stajı və pensiya kapitalı barədə arayış, pensiyanın üzərinə əlavələrin hesablanması üçün təsdiqedici sənədlər və digər sənədlər.[25]

Ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərin (xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sənədləri istisna olmaqla) əsli də (şəxsiyyət vəsiqəsinin, işləməyənlərin əmək kitabçasının, hərbi biletin, nikah, doğum və ölüm şəhadətnamələrinin və s. notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri də) komissiyaya təqdim olunur. Pensiya təyinatı məsələsinə komissiyada baxıldıqdan sonra qeyd olunan sənədlərin əsli ərizəçiyə qaytarılır. Komissiya pensiya təyin olunması haqqında qərar çıxardıqda, əmək kitabçasının titul vərəqinin yuxarı sağ küncündə “əmək pensiyası təyin edildi” ştampı vurulur və Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri tərəfindən tarix göstərilməklə imzalanır. [26]

4.3.5. Komissiya əmək pensiyasının təyin olunması barədə qərar layihəsi ilə razılaşmadıqda öz irad və təkliflərini bildirməklə sənədləri Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşına (müvafiq sahə üzrə) qaytarır.[27]

4.3.6. Pensiya təyin olunmasından imtina edilməsi haqqında qərar layihəsi hazırlanarkən mübahisəli hallar yarandıqda komissiyanın iclasına ərizəçi və ya onun qanuni nümayəndəsi də dəvət oluna bilər.

4.3.7. Komissiyanın əmək pensiyasının təyin olunması barədə qərarı (8 nömrəli əlavə) sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qərar komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır.

Komissiya üzvü səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarla razılaşmırsa, o, rəyini yazılı şəkildə bildirir. Onun rəyi protokola tikilir və əmək pensiyası sənədləri ilə birlikdə saxlanılır.

4.3.8. Komissiyanın pensiya təyinatı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar üzrə əmək pensiyası sənədləri komissiya tərəfindən yenidən Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşına(müvafiq sahə üzrə) qaytarılır. Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi təyin edilmiş əmək pensiyası sənədləri üzrə müvafiq məlumatları əks etdirən “Pensiyaçının uçot vərəqi”ni (9 nömrəli əlavə) tərtib edərək “Pensiyaçının uçot vərəqinin hərəkətinin qeydiyyatı jurnalı”nda (10 nömrəli əlavə) imzalanmaqla Mühasibat uçotu sektorunun əməkdaşına (müvafiq sahə üzrə) təhvil verir. Jurnal hər bir sahə üzrə ayrılıqda aparılır və Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunda saxlanılır.[28]

Mühasibat uçotu sektorunun əməkdaşı (müvafiq sahə üzrə) pensiyaçının uçot vərəqi üzrə 2 gün müddətində şəxsi hesab (11 nömrəli əlavə) açır və pensiyaçının uçot vərəqini “Pensiyaçının uçot vərəqinin hərəkətinin qeydiyyatı jurnalı”nda imzalanmaqla Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər)  sektorunun əməkdaşına (müvafiq sahə üzrə) təhvil verir.[29]

Şəxsi hesab açıldıqdan sonra Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri hazırlanmış əmək pensiyası vəsiqəsini (12 nömrəli əlavə) komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalında qeyd etməklə pensiyaçıya təqdim edir.[30]

4.3.9. Müraciət edən şəxsin əmək pensiyası (və ya əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçirilməsi) hüququ olmadığı hallarda əmək pensiyası təyin edən orqan pensiya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərarı 5 gün ərzində imtinanın səbəblərini göstərmək şərtilə bütün sənədlərlə birlikdə ərizəçiyə göndərir.

Əmək pensiyası təyin edilməsi üçün müraciət edən şəxsin əmək pensiyası hüququnun olmadığı barədə komissiyanın qəbul etdiyi qərarların və əmək pensiyası təyin edilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlərin surətləri hər bir iş üzrə ayrılıqda pensiya işində saxlanılır.

 

4.4. Yaşayış yerini dəyişməklə və ya pensiyaçının vəfatı ilə əlaqədar pensiya işlərinin qeydiyyatdan çıxarılması və qəbul edilməsi

 

4.4.1. Pensiyaçı yeni yaşayış yerinə köçməsi ilə əlaqədar Pensiyaçının uçot vərəqinin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında uçotda olduğu şöbəyə ərizə verir. Pensiyaçıya köçdüyü ay da daxil olmaqla pensiya ödənilir, Pensiyaçının uçot vərəqinə və şəxsi hesaba pensiyanın ödənildiyi tarix və pensiyadan tutulma (əgər varsa) haqqında qeydlər edilir.

4.4.2. Pensiyaçının uçot vərəqinin hərəkətdən çıxarılması üçün ərizəyə 5 gün müddətində baxılır.

Uçotdan çıxarılma şöbə müdirinin sərəncamı əsasında aparılır. Sərəncam şöbə müdiri, Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər)  sektorunun müdiri və Mühasibat uçotu sektorunun müdiri tərəfindən imzalanıb möhürlə təsdiq edilir. Həmin gün şəxsi hesab bağlanılaraq pensiya ödənişinin dayandırılması haqqında ödəniş müəssisəsinə məlumat verilir.[31]

4.4.3. Pensiyaçının vəfat etməsi ilə əlaqədar pensiyaçının uçot vərəqinin və şəxsi hesabının hərəkətdən çıxarılması hər ayın birinci həftəsində şəhər və rayon vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanlardan şöbə müdirinin müvafiq əmri ilə təhkim edilmiş şöbənin əməkdaşı tərəfindən alınan məlumatlar üzrə Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun və Mühasibat uçotu sektorunun müvafiq sahələr üzrə əməkdaşları tərəfindən aparılır.[32]

Xaricdə daimi yaşayan və əmək pensiyası alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pensiyaçının uçot vərəqinin və şəxsi hesabının hərəkətdən çıxarılması həmin şəxsin bu və ya digər səbəbdən konsulluq uçotundan çıxarılması barədə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyi və ya konsulluğu tərəfindən göndərilən məlumatlara əsasən aparılır.[33]

4.4.4. Uçota götürülmə pensiyaçının yeni yaşayış yerinə əvvəlki yaşayış yerindən köçməsi göstərilməklə ərizəsinə əsasən aparılır. Bu zaman pensiyaçı yeni yaşayış yerində yaşadığını təsdiq edən sənədləri təqdim edir (şəxsiyyət vəsiqəsi, məcburi köçkün statusunu təsdiq edən vəsiqə). [34]

Pensiyaçının köçənə qədər uçotda olduğu şöbədən pensiyaçının pensiya işinin və uçot vərəqinin alınması üçün ərizənin verildiyi tarixdən 3 gün müddətində sorğu göndərilir.

Sorğunun göndərildiyi şöbənin müdiri sorğunu aldıqdan sonra 5 gündən gec olmamaqla pensiya işinin, pensiyaçının uçot vərəqinin və pensiyadan tutulma (əgər varsa) haqqında icra vərəqinin göndərilməsini təmin edir. Göndərilmə məktubunun surəti sifarişli poçt qəbzi ilə birlikdə şöbədə saxlanılır. İcra vərəqinin göndərilməsi haqqında əlaqədar şəxslərə və orqanlara məlumat verilir.

4.4.5. Pensiyanın ödənilməsinin yeni yaşayış yeri üzrə bərpası pensiyaçının uçot vərəqi alındıqdan sonra şöbə müdirinin sərəncamı əsasında əvvəlki yaşayış yerində pensiyanın dayandırıldığı tarixdən aparılır.

Pensiyaçının uçot vərəqinin göndərilməsinə dair daxil olan sorğular, göndərilən pensiyaçının uçot vərəqinin qeydiyyatı şöbənin kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən ayrıca jurnalda aparılır. Bununla əlaqədar yazışmalar ayrıca qovluqda saxlanılır. Bu sənədləşmənin aparılmasına Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri nəzarət edir.[35]

 

4.5. Pensiya sənədlərinin saxlanılması

 

4.5.1. Qeydiyyat jurnalları, pensiya işləri, pensiyaçının uçot vərəqləri sahələr üzrə sıra nömrələri və ya əmək pensiyasının növləri, yaxud da əlifba sırası qaydasında komplektləşdirilir.

4.5.2. Qocalar, əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün stasionar sosial xidmət müəssisələrində yaşayan pensiyaçılara məxsus pensiyaçının uçot vərəqləri həmin stasionar sosial xidmət müəssisələrinin yerləşdiyi ərazi üzrə, cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkənlərin pensiyaçının uçot vərəqləri həmin müəssisələrin yerləşdiyi ərazi üzrə, pensiyaçı psixatriya xəstəxanasında müalicə olunduqda isə qəyyumun yaşadığı ünvan üzrə şöbədə saxlanılır. [36]

4.5.3. Ödənişdən çıxarılan pensiyaçının uçot vərəqləri ödənişi davam etdirilən pensiyaçının uçot vərəqlərindən ayrılıqda mühafizə olunur. Bu sənədlər əlifba sırası ilə şöbənin arxiv kitabında qeydiyyata alınır və saxlanılır.

4.5.4. İldə bir dəfədən az olmayaraq şöbə müdirinin əmri əsasında şöbədə pensiya işləri, pensiyaçının uçot vərəqləri və şəxsi hesabların inventarizasiyası aparılır. İnventarizasiyanın aparılması üçün əmrlə şöbə müdiri (komissiyanın sədri), Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri, Mühasibat uçotu sektorunun müdiri və baş məsləhətçisindən ibarət komissiya yaradılır və komissiyanın işinə müvafiq sahələr üzrə sektorların əməkdaşları cəlb olunur[37].

İnventarizasiyanın nəticələri haqqında akt tərtib olunur və inventarizasiya komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır. Aktda invetarizasiyanın aparıldığı tarix, inventarizasiyanı aparan şəxslərin soyadı, adı və atasının adı, aşkar olunmuş hər bir nöqsan dəqiq göstərilir.

4.5.5. İnventarizasiya haqqında pensiyaçının uçot vərəqinin arxa hissəsində inventarizasiyanın aparılması tarixi göstərilir, inventarizasiya aparan şəxs tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq olunur.

4.5.6. Pensiyaçının uçot vərəqinin saxlanılmasına Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşları (müvafiq sahələr üzrə) məsuliyyət daşımaqla, Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri nəzarət edir.[38]

4.5.7. Pensiya təyin edilməsindən imtina edilmiş şəxslərin sənədləri də şöbənin arxivində saxlanılır. Bu işlərdə aşağıdakı sənədlər olmalıdır:

- pensiya təyin olunmasından imtina barədə komissiya qərarı;

- ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş və ya şöbənin işçiləri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlərin surəti, yaxud onlardan çıxarış (əmək kitabçası və s.);

- pensiya təyin olunmasından imtina barədə komissiya qərarının surətinin, yaxud digər sənədlərin ərizəçiyə qaytarılması barədə məktubun (qaytarılan sənədlərin adı və sayı göstərilməklə) surəti və göndərilmə barədə poçt qəbzi.

4.5.8. Qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələrdə çalışmış şəxslər üzrə pensiya işləri istisna olmaqla digər pensiya işləri mərkəzləşdirilmiş qaydada dövri olaraq Fond (Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu) tərəfindən arxivləşdirilir.

4.5.9. Hərəkətdən çıxarılmış pensiya işləri, pensiyaçının uçot vərəqləri şöbədə aşağıdakı müddətdə saxlanılır:

- yaşa görə - 20 il;

- ailə başçısını itirməyə görə - 10 il.

Əlilliyə görə pensiyanın ödənilməsi dayandırıldıqdan sonra pensiyaçının uçot vərəqlərinin saxlanılma müddəti pensiyaçının yaşı nəzərə alınmaqla hesablanır. Əlillik müddəti qurtardıqda belə işlərin saxlanılma müddəti yaşa görə pensiya almaq üçün müraciət etmək hüququ verən müəyyən edilmiş yaş həddi ilə pensiyaçının yaşı arasındakı fərqə bərabər müddətdə müəyyən olunur.

Pensiyaçının uçot vərəqi üzrə şəxsi hesablar şöbədə 10 il saxlanılır.

Pensiyaçının uçot vərəqinin və şəxsi hesabların saxlanılma müddəti pensiya ödənilməsi dayandırılan ildən hesablanır.

Əmək pensiyasının təyin edilməsinə dair rədd edilən müraciətlər şöbədə 10 il, əmək pensiyası təyin edilməsinə dair müraciətlər əmək pensiyası sənədləri ilə birlikdə onların və pensiyaçının uçot vərəqinin göndərilməsi haqqında yazışmalar 10 il, pensiya təyin edən komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalları 40 il, pensiya vəsiqəsinin verilməsinin uçotu kitabı 15 il, pensiyanın təyin edilməsi və ödənişi ilə əlaqədar ərizələr, şikayətlər və yazışmalar 3 il, pensiya məsələləri üzrə ərizə və şikayətlərin qeydiyyatı kitabı (və ya kartoteka) 3 il saxlanılır.

4.5.10. Hərəkətdən çıxarılmış pensiyaçının uçot vərəqlərinin və digər sənədlərin şöbədə saxlanılma müddəti qurtardıqdan sonra həmin sənədlərin mühafizəsi, saxlanılması və ya məhv edilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv edilməsi Qaydası” ilə tənzimlənir.


 
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə[39]

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

 

________________________________________________________________________________________ şöbəsinə

_________________________________________________________________________________________________

ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

________________________________________________________________________________ünvanda yaşayan

__________________________________________________________________________________________telefon

Şəxsiyyət vəsiqəsi (xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş pasportu)   _________________ N-_________________   ______________________________

                                                      seriya                        nömrə                         doğulduğu tarix

_____________________________________________     ______________________________________________

 

şəxsiyyət vəsiqəni (xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş pasportunu) verən orqanın adı

şəxsiyyət vəsiqənin verildiyi tarix (xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş pasportunun)

 

                                              

ƏRİZƏ

 

Xahiş edirəm mənə (yaşa görə), (əlilliyə görə), (ailə başçısını itirməyə görə) əmək pensiyası təyin edəsiniz, digər pensiya növünə keçirəsiniz, pensiyadan pay ayırasınız (lazım olmayanları pozmalı).

Hal-hazırda işləyirəm, işləmirəm (lazım olmayanı pozmalı).

Mənə məlumdur ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən müxtəlif növ əmək pensiyası almaq hüququ olan şəxslər arzularına əsasən bunlardan yalnız birini ala bilər.

Pensiyanın məbləğinin dəyişdirilməsinə təsir edə biləcək bütün dəyişikliklər haqqında Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbəsinə məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

                                   ______________________________________

                                                         imza

“______”_______________20    il

 

 

kəsmə xətti

 

Sığortaolunan______________________________________________________________________________ərizəsi

ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Əlavə olunmuş__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________sənədlər qəbul olundu.

 

“______”___________20      il tarixdə _____________________N- ilə qeydiyyatdan keçirildi.

Ərizəyə əlavə olunmuş sənədlərin siyahısı

N

Sənədlərin adı

Sayı

Ərizəçiyə qaytarılıb

İmza

Tarix

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Əlavə təqdim edilmiş sənədlər barədə məlumat

 

N

Sənədlərin adı

sayı

Sənədləri qəbul edənin imzası

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 


“Güzəştlə hesablanan iş (sosial sığorta) stajının müddəti” adlı 5-ci qrafada “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyən  olunmuş güzəştlər tətbiq edilməklə hesablanan dövr göstərilir.  6-cı  qrafada həmin iş dövrünün davamiyyəti üçün hesablanılmış əmsal göstərilir.

“Qeydlər“ adlı 7-ci qrafada “Əmək pensiyaları haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş güzəştli əmək pensiyası hüququ verən Siyahı, onun bölməsi və yarımbölməsi göstərilir.

4-cü bölmənin “Əmək kitabçası üzrə cəmi“ adlı qrafasında ümumi iş (sosial sığorta) stajının davamiyyəti  göstərilir, bu zaman 5-ci qrafada olan ümumi məlumatın nəticəsinə hər bir işdən azad edilmə gününə görə 1 gün əlavə olunur.

2.2.3. “Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının) sənədlər üzrə ümumi iş (sosial sığorta) stajı“ adlı 3-cü  bölmədə  stajın  müəyyən  edilməsi  üçün əsas olan sənədlərin adı,            nömrəsi və verildiyi tarix göstərilir. Hər bir sənəd üzrə ümumi iş (sosial sığorta) stajının davamiyyəti müəyyən olunur. Bu məlumat “Digər sənədlər üzrə cəmi“ sətrində göstərilmişdir. Digər  təqdim  olunan  sənədlər mövcud məhdudiyyətlərlə təsdiq olunarsa, bu zaman “Digər sənədlər üzrə cəmi“ sətrində heç nə yazılmır və əmsal qrafasında həmin dövr əmək fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının  zəruriliyi haqqında qeyd edilir və axırıncı nəticə 4-cü bölmədə qöstərilir.

Həmin bölmədə nömrələrin düzülüşü əmək kitabçasındakı nömrələnmə üzrə aparılır.

 

2.2.4. “İş (sosial sığorta) stajının hesablanması cədvəli“ adlı 4-cü bölmədə işçinin bütün növ iş stajının davamiyyəti  müəyyən olunur.

 

2.3. “Sığortaolunanın ümumi iş (sığorta stajı) barədə Məlumat” sığortaedənin rəhbərliyi və həmkarlar  ittifaqı komitəsinin sədri tərəfindən imzalanır və sığortaedənin möhürü ilə təsdiq olunur.

 

2.4. Ərizəçi “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə Məlumat” hazır olduqdan sonra onunla tanış olaraq “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə Məlumat”ı imzalayır və tanış olma tarixi göstərilir.

 

 

 

Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 2 nömrəli əlavə[40]

 

 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ________________________________________________________________________ şöbəsinə

                                                                      rayon, şəhər

 

Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta)  stajı barədə

 

MƏLUMAT

 

“_______”________________________20    il                                   №___________________

 

_____________________________________________________________________________

sığortaedənin adı

_____________________________________________________________________________

 

Ünvanı ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Telefonlar: rəhbərlik______________________ mühasib____________________________

Müdiriyyət (idarə heyəti), Həmkarlar ittifaqı komitəsi ilə birlikdə

 

_____________________________________________________________________ünvanda 

 

yaşayan sığortaolunan _______________________________________________________

 

Yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının (lazım

olmayanları silməli) təyin edilməsi üçün hazırlanmışdır.

 

əlilliyin müəyyən edilməsi (əmələ gəlməsi tarixi)_________________________________

 

ailə başçısının itirilməsi________________________________________________________

1.           Vəfat etmiş ailə başçısının himayəsində olan əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri

 

Soyadı, adı, atasının adı

Ailə başçısı ilə qohumluq münasibəti

Anadan olma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının) əmək kitabçası üzrə ümumi iş (sosial sığorta)  stajı

 

Qeydlərin №-si

Tarix

İşə götürülməsi, bir işdən başqa işə keçirilməsi və işdən azad edilməsi  haqqında məlumat

gün

ay

il

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə

Məlumatın doldurulma qaydası haqqında

 

TƏLİMAT

 

1.1. Bu məlumat işləyən sığortaolunanların bütün növ əmək pensiyalarının təyinatını rəsmiləşdirmək üçün müəyyən olunmuş “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə Məlumat” blankının doldurulması qaydasını müəyyən edir.

1.2. “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə Məlumat” blankında  tarix  nöqtələrlə ayrılmış üc cüt  rəqəmlə göstərilir.

1.3. “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə Məlumat” blankının  doldurulmasına  görə  məsuliyyəti onu tərtib edən və imzalayan  vəzifəli şəxslər daşıyır.

 

2. Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə

Məlumatın doldurulma qaydası

 

2.1. Müvafiq sətrlər üzrə aşağıdakılar qeyd olunur: şəhər və rayonun adı, müdiriyyətin həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə birlikdə sığortaolunana əmək pensiyası təyin olması üçün sənədləri təqdim etdiyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbəsinin adı; “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta) stajı barədə Məlumat”ın nömrəsi və qeydiyyat tarixi; onu verən sığortaedənin adı və ünvanı; telefon nömrəsi, ərizəçiyə təyin olunacaq əmək pensiyasının növü, ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı və yaşadığı yer.[41]

2.2. “Sığortaolunanın ümumi iş (sosial sığorta)  stajı barədə Məlumat”ın 1-4-cü bölmələrində ərizəçinin ailə tərkibi barədə və ümumi iş (sosial sığorta), güzəştli iş stajı haqqında məlumatlar yazılır.

2.2.1. 1-ci bölmənin müvafiq sətir və qrafalarında ərizəçinin “Vəfat etmiş ailə başçısının himayəsində olan əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri” haqqında lazımi məlumatlar göstərilir.

2.2.2. ”Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının) əmək kitabçası üzrə ümumi iş (sosial sığorta) stajı” adlı 2-ci bölmənin 1, 2, 3 və 4-cü qrafalarında işçinin əmək kitabçasından çıxarışı yazılır.

 


 

3. Ərizəçinin (vəfat etmiş ailə başçısının) sənədlər üzrə ümumi iş (sosial sığorta) stajı

 

Qeyd

№-si

Qeydlər

Güzəştlə hesablanmış

iş (sosial sığorta) stajının müddəti

Əmsal

 

Adı

№-si

Verilmə  tarixi

 

gün

ay

il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digər sənədlər üzrə cəmi 

 

 

 

 

 

4. İş (sosial sığorta) stajının hesablanması cədvəli

 

Stajın

növü

Əmək kitabçası

üzrə cəmi

Digər sənədlər üzrə cəmi

Cəmi

gün

ay

il

gün

ay

il

gün

ay

il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası hüququ verən staj Qanunun _________________maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin _______№-li Qərarı ilə təsdiq edilmiş _______ siyahının_______bölməsinə______yarım bölməsinə müvafiq olaraq ____________№-li qeydlərə əsasən hazırlanmışdır.

Sığortaedənin rəhbəri  _______________

                                                        imza

Həmkarlar İttifaqı

Komitəsinin sədri _______________

                                                 imza

Tanış oldu:  _________________________                 

                                            ərizəçi

                                                                                   tarix: “_____”_________ 20____

 

Qeydlər nəyin əsasında aparılmışdır, sənəd və onun nömrəsi

Güzəştlə hesablanan iş (sosial sığorta) stajının müddəti

Əmsal

Qeydlər

 

gün

ay

il

 

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlərin №-si

Tarix

İşə götürülməsi, bir işdən başqa işə keçirilməsi və işdən azad edilməsi  haqqında məlumat

gün

ay

il

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeydlər nəyin əsasında aparılmışdır, sənəd və onun nömrəsi

Güzəştlə hesablanan iş (sosial sığorta) stajının müddəti

Əmsal

Qeydlər

gün

ay

il

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 3 nömrəli əlavə

 

 

 

Fərdi qaydada sahibkarlıq, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin, mülkiyyətindəki kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə edən şəxslərin məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödədikləri dövr barədə

 

ARAYIŞ

 

Verilir ______________________________________________________________________________

                                          soyadı, adı, atasının adı

ona görə ki, 01 yanvar 2006-cı il tarixədək _________ il ______________ ay___________  gün olmaqla qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəmişdir.

 

 

 

 

 

1. ___________  DSMF-nun ________ şöbəsinin müdiri

 

            2.____________ Sosial sığorta sektorunun müdiri[42]

 

 

                       M.Y.

 

 

 

 

 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləş-dirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 4 nömrəli əlavə

 

 

 

 

Sığortaolunanın fərdi uçot məlumatları əsasında sosial sığorta stajı və pensiya kapitalı barədə

 

ARAYIŞ

 

 

Verilir ________________________________________________________onun 01.01.2006-cı ildən pensiya hüququnun yarandığı tarixədək ______il  _____ ay ____ gün sosial sığorta stajı və fərdi hesabının sığorta hissəsində ___________ manat pensiya kapitalı vardır.

 

 

 

 

 

1. ___________  Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında DSMF-nin ________ şöbəsinin müdiri

 

2.____________ Sosial sığorta sektorunun müdiri[43]

 

 

                       M.Y.

 

 

 


Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na nömrəli əlavə

 

PENSİYA TƏYİN OLUNMASI ÜÇÜN ƏRİZƏLƏRİN QEYDİYYATI

JURNALI

 

Sı ra

Daxil olma tarixi il, ay, gün

Təqdim olunan sənədlərin adları

Sənədlərin verilmə tarixi və nömrəsi

Ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Ərizənin qısa məzmunu

İcraçı məsləhətçinin soyadı, adı, atasının adı

Qəbul edən şəxsin imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na nömrəli əlavə

 

KOMİSSİYANIN QƏRARLARININ QEYDİYYATI JURNALI

 

Sıra

Ərizənin

daxil olduğu

tarix (il, ay, gün)

Ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Ərizənin məzmunu

Komissiya qərarının tarixi (il, ay, gün)

Qərarın məzmunu

 

Fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı

Pensiyanın ümumi məbləği

Çatışmayan sənədlərin  siyahısının ərizəçiyə təqdim edilməsi

(tarix)

Pensiya vəsiqəsinin verilməsi

akt

poçt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 7 nömrəli əlavə

 

     

Pensiyanın təyin olunması üçün çatışmayan sənədlərin siyahısı barədə

 

A K T

 

“_____”                                                                                 _____________

 

 

Biz, aşağıda imza edənlər, ____ şöbəsinin Pensiya təyinatı sektorunun müdiri__________, Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi ___________ və ərizəçi (nümayəndə) _____________tərtib  edirik həmin aktı ondan ötrü ki, pensiya təyin edilməsi üçün çatışmayan sənədlər (siyahı əlavə olunur) barədə siyahı ərizəçiyə təqdim olundu.

           Akt 2 nüsxədən ibarət tərtib edildi.

           Aktı imzalarımızla təsdiq edirik.

 

         

 

           1. ərizəçi (nümayəndə)

 

           2. _____ Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun müdiri

           3. _____ şöbəsinin Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər) sektorunun əməkdaşı (müvafiq sahə üzrə)[44]

 

 

 


“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 8 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

___________ şəhər, rayon şöbəsinin əmək pensiyası təyin

edən komissiyanın[45]

 

Q  Ə  R  A  R  I

----------

       № ________                              _______20__  il

______________________

Ərizəçi_____________________________________________________________

ərizəsinə baxaraq qərara alır:

 

Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun _______________________maddələrinə müvafiq olaraq _________________________ görə _________ailə üzvünə ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ____________________tarixdən______________tarixə kimi _______________ pensiya təyin edilsin.

 

Şöbə müdiri: __________________________

 

Pensiya (Pensiya, sosial yardım və müavinətlər)

sektorunun müdiri:  ____________________

 

Mühasibat uçotu sektorunun müdiri: ___________________

 

Sosial sığorta sektorunun müdiri: ____________________

 

 

__ _____________ 20___ ildə şəxsi hesab açıldı.

 

Maliyyə-uçot sektorunun müdiri-baş mühasib ___________________________

 

baş məsləhətçi _________________________________________________

 

kod

il / məbləğ

indeksləşdirmə əmsalı ilə

Əmək pensiyasının növü

 

 

 

Tələb olunan sosial sığorta stajı

 

 

 

Faktiki sosial sığorta stajı

 

 

 

Qanunun 9-cu maddəsi üzrə sosial sığorta stajı

 

 

 

Qanunun 20-ci maddəsi üzrə vəzifələrdəki qulluq stajı

 

 

 

Qanunun 20-ci maddəsi üzrə dövlət məvacibi və ya orta aylıq əmək haqqı

 

 

 

01.01.2006-cı il tarixədək qazanılmış əmək pensiyasının göstəriciləri

Ümumi iş stajı

 

 

 

Fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı

 

 

 

01.01.2006-cı il tarixdən sonra qazanılmış əmək pensiyasının göstəriciləri

Sosial sığorta stajı

 

 

 

Fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı

 

 

 

 

 

 

 

Əmək pensiyasının hesablanması

Əmək pensiyasının baza hissəsi

 

 

 

Əmək pensiyasının baza hissəsinə əlavə-cəmi:

 

 

 

o cümlədən:

 

 

 

- Milli Qəhrəmanın ailə üzvlərinə

 

 

 

- şəhid ailəsi üzvlərinə

 

 

 

- döyüşən ordunun tərkibində xidmət etmiş müharibə iştirakçıları (BVM iştirakçıları istisna olmaqla), habelə döyüş əməliyyatı aparılan ölkədə hərbi xidmət borcunu yerinə  yetirmiş hərbi qulluqçulara

 

 

 

- öhdəsində əmək qabiliyyəti olmayan  ailə üzvləri olan işləməyən I və II qrup əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin, həmçinin öhdəsində ailə başçısını itirməyə görə pensiya ilə təmin edilməli şəxslərə aid edilən əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri olan işləməyən hərbi qulluqçular sırasından olan əmək pensiyaçılarının əmək qabiliyyətsiz ailə üzvlərinə

 

 

 

- I qrup əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərə  qulluq üçün əlavə

 

 

 

- siyasi repressiyaya məruz qalıb sonradan bəraət qazananlara 

 

 

 

- müharibə əlillərinə (BVM əlilləri istisna olmaqla) və müharibə iştirakçısı sırasından olan əlillərə

 

 

 

- BVM  əlillərinə və iştirakçılarına

 

 

 

Əmək pensiyasının sığorta hissəsi

 

 

 

Qanunun 20-ci maddəsi üzrə dövlət məvacibinin və ya orta aylıq əmək haqqının ___________faizi

 

 

 

Əmək pensiyasına qullu