AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.12.2011
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
282-IVQD
ADI
“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 11-02-2012, Nəşr nömrəsi: 33), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 29-02-2012, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 62)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.09.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
370.040.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12201112300282
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
13.02.2012
“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qəbul edildiyi tarix

30.12.2011

Qeydiyyat nömrəsi

282-IVQD

Adı

“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

"Azərbaycan" qəzeti № 33

Qüvvəyə minmə tarixi

01.01.2018

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

370.040.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

12201112300282

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

13.02.2012

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

 “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1994, № 18, maddə 244; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 3, maddə 142; 2002, № 6, maddə 328; 2004, № 7, maddə 505; 2006, № 12, maddə 1033; 2007, № 1, maddə 4; 2010, № 5, maddə 386; 2011, № 2, maddə 71; Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 15 noyabr tarixli 230-IVQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1-ci maddə üzrə:

1.1. ikinci və üçüncü hissələr müvafiq olaraq dördüncü və beşinci hissələr hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci və üçüncü hissələr əlavə edilsin:

“Xarici dövlətlərlə müvafiq beynəlxalq müqavilə bağlanmış olduğu halda, şəxsiyyət vəsiqəsindən həmin dövlətlərdə də vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən, habelə onun ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək hüququnun həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan sənəd kimi istifadə oluna bilər.

Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı 15 yaşı tamam olduqdan və ya şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edildikdən sonra bir ay müddətində şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır.”;

1.2. dördüncü hissədən “və ya onun qanuni nümayəndəsi” sözləri çıxarılsın;

1.3. beşinci hissədən “və ya vəsiqə sahibinin qanuni nümayəndəsi” sözləri çıxarılsın;

1.4. aşağıdakı məzmunda altıncı hissə əlavə edilsin:

“Şəxsiyyət vəsiqəsinin təsvirini, spesifikasiyasını və nümunəsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təsdiq edir.”.

2. 2-ci maddə ləğv edilsin.

3. 3-cü maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, vətəndaşın cinsi, doğulduğu tarix, qan qrupu, fərdi identifikasiya nömrəsi, vəsiqənin nömrəsi və etibarlılıq müddəti göstərilir, həmçinin şəxsiyyət vəsiqəsi sahibinin şəxsi imzası və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (İCAO-nun) tələblərinə uyğun fotoşəkli yerləşdirilir.

Şəxsiyyət vəsiqəsinə yerləşdirilən elektron daşıyıcıya (çipə) aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

bu maddənin birinci hissəsində göstərilən məlumatlar;

vətəndaş soyadını və (və ya) adını dəyişdiribsə, əvvəlki soyadı və (və ya) adı;

vətəndaşın doğulduğu yer, yaşadığı yer, ailə vəziyyəti, boyu, gözlərinin rəngi, hərbi vəzifəsi;

vətəndaşın valideynlərinin soyadı və adı;

vətəndaşın ərinin (arvadının) soyadı və adı (nikaha daxil olarkən soyad dəyişdiribsə, nikahdan əvvəlki soyad da göstərilir);

vətəndaşın uşaqlarının soyadı və adı;

vətəndaşın istəyi əsasında onun gücləndirilmiş elektron imzası ilə əlaqədar sertifikatlar, akkreditə edilmiş sertifikat xidmətləri mərkəzi tərəfindən verilmiş elektron imza yaratma və elektron imzanı yoxlama məlumatları (imza yaratma məlumatları oxunuş üçün bağlıdır);

şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanın adı və vəsiqənin verilmə tarixi;

“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”də nəzərdə tutulduğu halda digər məlumatlar.

Bu maddədə nəzərdə tutulmuş məlumatları şəxsiyyət vəsiqəsinə və ya vəsiqənin elektron daşıyıcısına daxil edən vəzifəli şəxs onların düzgünlüyünə görə cavabdehdir.”.

4. 4-cü maddə üzrə:

4.1. birinci hissədə “və ya onun qanuni nümayəndəsinin” sözləri (hər iki halda) və “16 yaşına çatmış vətəndaşın” sözləri çıxarılsın və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Şəxsiyyət vəsiqəsi on illik müddətə, 55 yaşı tamam olmuş şəxslərə isə qeyri-məhdud müddətə verilir.”;

4.2. ikinci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitdikdə, yaxud vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı dəyişdikdə və ya şəxsiyyət vəsiqəsi, o cümlədən onun elektron daşıyıcısı (çip) yararsız hala düşdükdə, yaxud vəsiqənin üzərindəki məlumatların səhv olduğu müəyyənləşdirildikdə, şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilməlidir.”;

4.3. aşağıdakı məzmunda üçüncü və dördüncü hissələr əlavə edilsin:

“Bu maddənin ikinci hissəsində göstərilən hallardan biri baş verdikdən sonra vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün bir ay müddətində vəsiqəni verən orqana müraciət etməlidir.

 Fotoşəkilə dair tələblər, şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanın iş qrafiki haqqında məlumatlar, vəsiqənin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı və ödənilməli olan dövlət rüsumunun məbləğləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəsmi internet saytında və vəsiqəni verən yerli qurumlarının binalarının qarşısında hər kəsin yaxşı görə biləcəyi lövhələrdə yerləşdirilməlidir.”;

4.4. maddəyə aşağıdakı məzmunda “Qeyd” əlavə edilsin:

“Qeyd: 2018-ci il sentyabrın 1-dək verilən şəxsiyyət vəsiqələri vətəndaş 25, 35, 50 yaşına çatanadək və ya vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti, hərbi vəzifəsi dəyişilənədək, yaxud şəxsiyyət vəsiqəsi itənədək, yararsız hala düşənədək və ya vəsiqənin üzərindəki məlumatların səhv olduğu müəyyənləşdirilənədək qüvvədə qalır.”.[1]

5. 5-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi üçün dövlət rüsumunun məbləği qanunla müəyyən edilir.

Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində göstərilən məlumatlarda səhv müəyyənləşdirildikdə, həmin vəsiqə təqdim edildiyi vaxtdan 1 (bir) gün müddətində dövlət rüsumu alınmadan dəyişdirilir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin elektron daşıyıcısına daxil edilmiş məlumatlarda səhv müəyyənləşdirildikdə, səhv məlumatları daxil etmiş orqana vəsiqə təqdim edildikdən dərhal sonra (ən geci 30 dəqiqə ərzində) həmin məlumatlar dövlət rüsumu alınmadan dəyişdirilir.”.

6. 8-ci maddədə “verilməsində (dəyişdirilməsində)” sözlərindən sonra “, vəsiqənin elektron daşıyıcısındakı məlumatların dəyişdirilməsində” sözləri əlavə edilsin.

7. Bu Qanun 2018-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.[2]

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       27 dekabr 2013-cü il tarixli 858-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201312270858, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 30 dekabr 2013-cü il)

2.       28 aprel 2015-ci il tarixli 1276-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201504281276, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 8 iyun 2015-ci il)

3.       17 noyabr 2017-ci il tarixli 883-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201711170883, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 12 dekabr 2017-ci il)

4.       29 iyul 2018-ci il tarixli 1217-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201806291217, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 iyul 2018-ci il)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 



[1] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 858-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201312270858, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 30 dekabr 2013-cü il) ilə 4.4-cü maddənin ikinci abzasında “2014-cü il yanvarın 1-dək” sözləri “2015-ci il dekabrın 1-dək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 aprel 2015-ci il tarixli 1276-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201504281276, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 8 iyun 2015-ci il) ilə 4.4-cü maddəsinin ikinci abzasında “2015-ci il dekabrın” sözləri “2017-ci il yanvarın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 27 dekabr 2013-cü il tarixli 858-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201312270858, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 30 dekabr 2013-cü il) ilə 7-ci maddədə “2014-cü il yanvarın 1-dən” sözləri “2015-ci il dekabrın 1-dən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 aprel 2015-ci il tarixli 1276-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201504281276, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 8 iyun 2015-ci il) ilə 7-ci maddəsində “2015-ci il dekabrın” sözləri “2017-ci il yanvarın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

17 noyabr 2017-ci il tarixli 883-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201711170883, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 12 dekabr 2017-ci il) ilə 4.4-cü maddəsinin ikinci abzasında və 7-ci maddəsində “2018-ci” sözləri “2019-cu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

29 iyul 2018-ci il tarixli 1217-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 12201806291217, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 iyul 2018-ci il) ilə 4.4-cü maddəsinin ikinci abzasında və 7-ci maddəsində “2019-cu il yanvarın” sözləri “2018-ci il sentyabrın” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status