×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
06.03.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
04
ADI
“Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
17.03.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.110.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201203060004
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
16.03.2012
“Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

06.03.2012

Qeydiyyat nömrəsi

04

Adı

“Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

17.03.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.110.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201203060004

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

16.03.2012

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 mart tarixli 44 nömrəli Fərmanını və 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməni rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. “Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsi haqqında” Qaydalar təsdiq edilsin (Əlavə olunur). [1]

2. Hüquq şöbəsinə (K.Babayev) tapşırılsın ki, bu Qaydaları 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. Qiymətli kağızların buraxılışı və qeydiyyatı şöbəsinə (E.Allahverdiyev) tapşırılsın ki, bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.

4. Ümumi şöbəyə (S.Dadaşova) tapşırılsın ki, QKDK-nın aparatının və QKDK-nın Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin bu Qərarla tanış olmalarını təmin etsin.

5. QKDK sədrinin 14 fevral 2008-ci il tarixli 015 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış emitentlərin investisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşdirilməsinə və ya tədavülə buraxılmasına icazənin verilməsi haqqında” Qaydalar ləğv edilsin.

6. Bu Qərarın icrasına nəzarət sədr müavini C.Əliyevə həvalə edilsin.

 

Sədr                                                                                          R.Aslanlı

 

 

 


“Təsdiq Edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar 04

“06” mart 2012-ci il

 

Sədr

_______________

R.Aslanlı

 

 

Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar

 

  1. Ümumi müddəalar

 

1.1       Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2004-cü il tarixli 44 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 05 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2       Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının, baza aktivi Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızları olan qiymətli kağızların və Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxslərin iştirakı ilə emissiya edilən qiymətli kağızların (bundan sonra – qiymətli kağızlar) Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsini tənzimləyir.

1.3       Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının, baza aktivi Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızları olan qiymətli kağızların və Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxslərin iştirakı ilə emissiya edilən qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsinə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (bundan sonra - QKDK) icazəsi ilə yol verilir.

 

 

  1. Qiymətli kağızların yerləşdirilməsinə icazənin verilməsi

 

2.1              Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsinə icazənin əldə edilməsi üçün QKDK-ya aşağıdakı sənədləri təqdim edilməlidir:

2.1.1ərizə;

2.1.2təsis sənədlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;

2.1.3Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda qiymətli kağızların emissiyası və yerləşdirilməsi barədə qərarın surəti;

2.1.4xarici borclanmağa Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin razılığı (dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı və ya investisiyayönümlü təxsisat alan, habelə, dövlət zəmanəti ilə alınmış borc da daxil olmaqla, dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyi olan hüquqi şəxslər üçün);

2.1.5qiymətli kağızların emissiya prospekti (olduqda);

2.1.6qiymətli kağızların yerləşdirilməsində iştirak edəcək peşəkar iştirakçılar haqqında məlumat (tam adı, olduğu yer, lisenziyanın nömrəsi və qüvvədə olduğu müddət);

2.1.7qiymətli kağızların saxlanmasını, onlara hüquqların uçotunu həyata keçirən və qiymətli kağız sahiblərinin reyestrini aparan təşkilat haqqında məlumat (adı, olduğu yer, lisenziyanın nömrəsi və qüvvədə olduğu müddət);

2.1.8son maliyyə ili üzrə tərtib edilmiş və müstəqil auditor tərəfindən yoxlanılmış maliyyə hesabatları;

2.1.9son rüb üzrə tərtib edilmiş, emitentin rəhbər şəxsi və baş mühasibi tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları.

2.2. Qiymətli kağızların yerləşdirilməsinə icazənin alınması üçün müraciətə sənədlərin təqdim olunduğu tarixdən etibarən 15 (on beş) iş günü ərzində QKDK tərəfindən baxılır və imtina üçün əsas olmadıqda yazılı formada icazə verilir.

2.3. Qiymətli kağızların yerləşdirilməsinə icazənin verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir:[2]

2.3.1. bu Qaydaların 2.1-ci bəndində qeyd edilən sənədlər təqdim edilmədikdə;

2.3.2. təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dürüst, yaxud təhrif edilmiş məlumatlar aşkar edildikdə;

2.3.3. ərizəçinin tədavüldə olan investisiya qiymətli kağızları Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən fond birjasının kotirovka vərəqəsinə daxil edilmədikdə;

2.3.4. icazənin verildiyi halda emitentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda dövriyyədə olan səhmlərinin həcmi, emitentin səhmlərinə hüquqları təsdiq edən qiymətli kağızlar daxil olmaqla, emitentin cəmi emissiya etdiyi səhmlərin 40%-dən artıq hissəsini təşkil etdikdə.

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       06 sentyabr 2012-ci il tarixli 12 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209060012, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 sentyabr 2012-ci il)

2.       03 fevral 2016-cı il tarixli 8-q nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201602030008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 fevral 2016-cı il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 03 fevral 2016-cı il tarixli 8-q nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201602030008, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 fevral 2016-cı il) ilə 2012-ci il 6 mart tarixli 04 nömrəli Qərarın 1-ci hissəsi edilmişdir.

 

[2] 06 sentyabr 2012-ci il tarixli 12 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201209060012, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 sentyabr 2012-ci il) ilə “Azərbaycan Respublikasının emitentlərinin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yerləşdirilməsi haqqında” Qaydalarının 2.3-cü bəndində “edilə bilər” sözləri “edilir” sözü ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status