×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
06.03.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
03
ADI
“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair” Tələblərin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
17.03.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.110.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201203060003
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
16.03.2012
“Bütün növ qiymətli kaǧız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair” Tələblərin təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin  Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

06.03.2012

Qeydiyyat nömrəsi

03

Adı

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair” Tələblərin təsdiq edilməsi barədə[1]

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

17.03.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.110.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201203060003

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

16.03.2012

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 mart tarixli 44 nömrəli Fərmanını və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməni rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

 

QƏRARA ALIR:

 

1. “Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair” Tələblər təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq şöbəsinə (K.Babayev) tapşırılsın ki, bu Tələblərin 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

4. Lisenziyalaşdırma və nəzarət şöbəsinə (A.Əhmədov) tapşırılsın ki, bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyəti həyata keçirmək üçün xüsusi razılıq (lisenziya) almış şəxslərin bu Tələblərin müddəaları barədə məlumatlandırılmasını və 6 (altı) ay ərzində fəaliyyətlərinin bu Tələblərə uyğunlaşdırılması sahəsində müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etsin.

5. Aparatın rəhbərinə (B.Əzizov) tapşırılsın ki, QKDK-nın aparatının və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin bu Qərarla tanış olmalarını, habelə təsdiq edilmiş Tələblər barədə məlumatın ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etsin.

5. Bu Qərarın icrasına nəzarət sədr müavini İ.Muradova həvalə edilsin.

 

Sədr                                                                                                                 R.Aslanlı

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 03

"06" mart 2012-ci il

Sədr

________________

R. Aslanlı

 

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Tələblər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 05 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməyə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 02 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında” Qaydalara və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 07 noyabr tarixli 174 nömrəli “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə” Qərara müvafiq olaraq hazırlanmış və bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair texniki tələbləri və bu fəaliyyəti həyata keçirən şəxslərin istehsal obyektlərinə dair təhlükəsizlik  tələblərini (bundan sonra -Tələblər) müəyyən edir.

1.2. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra - QKDK) tərəfindən bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətə verilmiş xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik şəxslər bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna malikidirlər.

1.3. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətə xüsusi razılıq (lisenziyaya) almaq istəyən şəxslər öz fəaliyyətini bu Tələblərə uyğun təşkil edirlər.

 

2. Əsas anlayışlar

 

2.1. Bu Tələblərin məqsədi üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:

2.1.1. lisenziya sahibi - bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyəti həyata keçirmək üçün QKDK tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilmiş şəxs;

2.1.2. bütün növ qiymətli kağız blankları - texnoloji təhlükəsizlik xüsusiyyətləri tədbiq edilməklə, müəyyənləşdirilmiş formaya riayət olunmaqla çap edilmiş və üzərində müəyyən edilmiş rekvizitləri əks etdirən hər hansı hüququ təsdiqləyən sənədli qiymətli kağızlar;

2.1.3. lotereya biletləri - lotereyada iştirak hüququ verən, uduşlu olduğu halda uduş fondunun müəyyən hissəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər;

2.1.4. texnoloji təhlükəsizlik xüsusiyyəti - bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin saxtalaşdırılmasına qarşı istifadə edilən xüsusi materiallar, təhlükəsiz mürəkkəblər, çap üsulları və digər qoruyucu xüsusiyyətlər;

2.1.5. xüsusi materiallar - bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsalında istifadə olunan və saxtalaşdırmadan müdafiə keyfiyyətlərinə malik xüsusi kağızlar, təhlükəsiz mürəkkəblər;

2.1.6. xüsusi kağız - bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanmasında istifadə olunan bir, iki və üç pilləli su işarələri olan, müxtəlif kimyəvi maddələrlə təmasda rəngini dəyişə bilən, həmçinin görünən və görünməyən ultrabənövşəyi fluoresent liflər, planşetlərlə təchiz edilən və ya yalnız bənövşəyi şüalar altında görünə bilən fluoresent liflər və ya metal saplara və digər xüsusi gizli xüsusiyyətlərə malik kağızlar;

2.1.7. fotoplyonka - çap formalarının istehsalı üçün istifadə olunan və bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin qrafik təsvirini daxil edən polimer plyonka;

2.1.8. çap forması - çoxsaylı çap məhsullarının istehsalı üçün istifadə olunan düz və ya hamar çap elementlərindən ibarət forma;

2.1.9. icazə - lisenziya sahibinin istehsal obyektlərinə girişə icazə verən müəyyən şəxsi məlumatları əks etdirən vasitə;

2.1.10.    sifarişçi - lisenziya sahibinə bu Tələblərdə nəzərdə tutulmuş bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanması üçün yazılı sifariş verən şəxs;

2.1.11.    mütəxəssis - dizayn, qrafik dizayn, poliqrafiya istehsalının texnologiyası, poliqrafiya istehsalı üzrə ixtisasa malik olan ştat işçi;

2.1.12.    istehsal avadanlıqları - bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanması, nömrələnməsi, saxlanılması və daşınmasında istifadə olunan əsas vəsaitlər;

2.1.13. istehsal obyektlərindəki təhlükəsizlik xidməti - təhlükəsizlik siqnalı, video-nəzarət və giriş-çıxışa nəzarət sistemlərindən istifadə etməklə istehsal obyektlərində yanğın, oğurluq və hücumdan mühafizənin həyata keçirilməsi;

2.1.14. giriş-çıxışa nəzarət sistemi - hər hansı bir şəxsin identifikasiya nömrəsini daxil etdikdən sonra şəxsi məlumatların saxlandığı qurğuda kodlaşdırılmış məlumatları oxumaqla müəyyənləşdirə bilən yaxud bu şəxsi ona məxsus olan biometrik parametrlər (retinal, barmaq izlərinin nümunələri və s.) vasitəsi ilə aşkarlaya bilən və ya müxtəlif sahələrə girişə icazə verən və ya verməyən sistem;

2.1.15. təhlükəsizlik siqnalı sistemi - yanğın, oğurluq, oğurluğa cəhd və hücum hallarını qeydə ala bilən istehsal obyektlərində yerləşdirilmiş qurğular;

2.1.16. oğurluğu xəbərdar edən sistem - avtomatik olaraq oğurluq hadisəsini qeydə alıb müəyyənləşdirən və bu məlumatları mühafizə xidmətinin mərkəzi yaxud yerli növbətçi məntəqəsinə ötürə bilən təhlükəsizlik vasitələri və digər xəbərdarlıq vasitələri;

2.1.17 siqnalizasiya sistemi - hər hansı hücumu, oğurluğa cəhd və yanğın təhlükəsini qeydə almağa və mühafizə xidmətinin mərkəzi yaxud yerli növbətçi məntəqəsinə ötürə bilən xəbərdarlıq vasitələri;

2.1.18. sahə təhlükəsizlik vasitələri - digər sahə təhlükəsizlik siqnallarını yaradan, buna nəzarət edən və müvafiq məlumatları digər sistemlərə ötürə bilən qurğular;

2.1.19. birinci təhlükəsizlik hissəsi - istehsal obyektinin qapısının zorla açmağa cəhd edildikdə, pəncərələrin açılmasına cəhd göstərildikdə onları qoruya bilən, pəncərə şüşələrinin, ventilyasiya sisteminin və digər yerlərin sındırılmasının qarşısını alan təhlükəsizlik vasitələri nəzərdə tutulur;

2.1.20. ikinci təhlükəsizlik hissəsi - bütün ofis sahələrini qoruyan təhlükəsizlik vasitələri;

2.1.21. mərkəzi nəzarət məntəqəsi - sahədə müxtəlif rabitə vasitələrinin ümumi nəzarəti altında yerləşən sahə təhlükəsizlik vasitələrindən ötürülən məlumatları qəbul edən, indikatorlar və preferik qurğuların köməyi ilə işıq və audio-siqnallar yaradan sistem;

2.1.22. yerli nəzarət məntəqəsi - müvafiq məlumatları nəzarət məntəqəsində yerləşən vasitələrdən aidiyyəti rabitə kanalları ilə alan, indikatorlar və preferik qurğuların köməyi ilə işıq və audio siqnallar yaradan sistem.

 

3. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanmasına dair texniki tələblər

 

3.1. Bütün növ qiymətli kağız blankları və lotereya biletləri yalnız bu Tələblərlə müəyyən edilmiş şəraitə malik yerlərdə istehsal edilir.

3.2. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsalını həyata keçirən müəssisələr dizayn, qrafik dizayn, poliqrafiya istehsalının texnologiyası, poliqrafiya istehsalı üzrə ixtisasa malik olan mütəxəssislərə malik olmalıdır.

3.3. Lisenziya sahibi qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, hər hansı bir üçüncü tərəfin dövlət və ya kommersiya sirri kimi təsnif olunan məlumatlara çıxış əldə etməsinə imkan verməməlidir.

3.4. Bir növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin fotoplyonkası digərinin istehsalı üçün istifadə edilə bilməz.

3.5. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsalına yalnız onların nümunələrinin QKDK tərəfindən təsdiq edilməsindən sonra başlanılır.

3.6. Bütün növ qiymətli kağız blankları və lotereya biletləri yalnız müştəri tərəfindən verilən sifarişdə göstərilən miqdarda və formada istehsal edilir.

3.7. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsalı üçün istifadə olunan xüsusi materiallar, yarımfabrikatlar, fotoplyonkalar və çap formalarının uçotu müəssisədə mövcud olan digər materiallar, yarımfabrikatlar, fotoplyonkalar və çap formalarının uçotundan ayrı aparılır və saxlanılır.

3.8. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsalına subpodratçı cəlb olunduğu və ya onların istehsalında istifadə olunmayan hallar istisna olmaqla, xüsusi materiallar və yarımfabrikatların istehsal ərazilərindən çıxarılmasına yol verilmir.

3.9. Lisenziya sahibi xüsusi materiallar, yarımfabrikatlar, fotoplyonkalar və çap formalarının uçotu, istifadəsi və saxlanmasına görə materiala cavabdehlik daşıyan, həmçinin QKDK-ya məlumat təqdim edilməsini təmin etmək üçün səlahiyyətli şəxslər təyin edir. Əgər səlahiyyətli şəxslər dəyişərsə, lisenziya sahibi bu şəxslərin dəyişməsi tarixindən sonrakı 3 (üç) iş günü ərzində QKDK-nı yazılı şəkildə məlumatlandırır.

 

4. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin texnoloji təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

 

4.1. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanmasında ən azı iki çap üsulundan və ən azı üç qoruyucu xüsusiyyətdən istifadə edilməli, nömrələnmə yüksək çap üsulları və təhlükəsiz mürəkkəbləri ilə yerinə yetirilməlidir.

4.2. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin çapı zamanı su nişanı, təhlükəsizlik liflərindən, metal saplardan, holoqramlardan, təhlükəsizlik torlarından, gizli təsvirlərdən, kineqram effektləri, göy qurşağı çapı və anti-scan xüsusiyyətlərindən istifadə olur.

4.3. Sifarişçinin yazılı tapşırığı ilə bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanmasında digər yüksək təhlükəsizlik texnologiyalarından və qoruyucu xüsusiyyətlərdən istifadə oluna bilər.

 

5. Xüsusi materiallar və yarımfabrikatların satın alınması, qəbul olunması, saxlanılması və uçotunun aparılması

 

5.1. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hazırlanması üçün nəzərdə tutulan xüsusi materiallar və ya yarımfabrikatlara dair sifarişlər ayrılıqda verilir və onların tədarükü buna dair ayrıca sənədlə müşaiyət olunur.

5.2. Lisenziya sahibi xüsusi materiallar və ya yarımfabrikatları qəbul etdiyi tarixdən etibarən 3 (üç) iş günü ərzində onların qəbul olunmasına dair bildirişi (bildirişdə qəbul tarixi, vaxtı və yeri göstərilməklə) QKDK-ya təqdim edir.

5.3. Lisenziya sahibi sifariş edilmiş xüsusi materiallar və ya yarımfabrikatları qəbul etdikdən sonra onların adı, kodu, miqdarları və tədarük sənədlərində göstərilən məlumatları yoxlayır, xüsusi materiallar üçün ərazilərə qəbul bəyannaməsi (Əlavə № 1) tərtib edir və xüsusi materiallar üçün nəzərdə tutulmuş saxlama məntəqəsində saxlayır.

5.4. Lisenziya sahibi xüsusi material və ya yarımfabrikatın adı, növü, kodu və ya qablaşdırılması nəzərə alınmadan tədarük ilini göstərməklə, xüsusi kağızın hər rulonunu və vərəq formasında olan kağızın hər dəstini, təhlükəsiz mürəkkəblərin hər qabını, digər xüsusi materialların qabını və yarımfabrikatların yerləşdirildiyi hər bir qabı nömrələyir.

5.5. Xüsusi materiallar və yarımfabrikatların qəbul edilməsi zamanı xüsusi material və yarımfabrikatların faktiki miqdarları tədarük sənədlərində göstərilən miqdarlardan fərqli olarsa, xüsusi materiallar və yarımfabrikatların çatışmazlığına/artıqlığına dair bəyannamə (Əlavə № 2) tərtib olunur.

5.6. Lisenziya sahibi bu Tələblərin 5.3-cü və 5.5-ci bəndlərində qeyd edilən bəyannamələri təsdiqləyir və onların bir nüsxəsini tədarük sənədlərinin nüsxələri ilə birlikdə bəyannamənin tərtib edildiyi tarixdən etibarən 3 (üç) iş günü ərzində QKDK-ya təqdim edir.

5.7. Lisenziya sahibi tərəfindən xüsusi material və yarımfabrikatlar onlar üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərə qəbul edildikdən sonra xüsusi materiallar üçün məntəqələrdə saxlanılan xüsusi material və yarımfabrikatların Uçot Vərəqəsində (Əlavə № 3) bu barədə qeydlər aparılır.

5.8. Lisenziya sahibi xüsusi material və yarımfabrikatları istehsala verdikdən sonra istehsal prosesində olan xüsusi material və yarımfabrikatların Uçot Vərəqəsində  (Əlavə № 4) qeydlər aparır.

5.9. Xüsusi materiallar üçün ərazilərdə saxlanılan xüsusi material və yarımfabrikatların Vərəqəsi və istehsal prosesində olan xüsusi material və yarımfabrikatların Uçot Vərəqəsi xüsusi kağız, təhlükəsiz mürəkkəblər və istifadə olunan digər xüsusi material və yarımfabrikatların növü üzrə ayrıca doldurulur.

 

6. Fotoplyonka və çap formalarının uçotu

 

6.1. İstehsal olunmuş fotoplyonkalar nömrələnir və fotoplyonkaların Reyestrinə (Əlavə № 5) daxil edilir.

6.2. Yeni istehsal edilmiş fotoplyonkaya məhv edilmiş və ya istehsalda istifadə olunmayan fotoplyonka nömrəsi verilmir.

6.3. Fotoplyonkaların saxlandığı yerdə aparılmış hər bir təhvil–təslim əməliyyatı üzrə fotoplyonkaların təhvil-təsliminə dair Reyestrdə (Əlavə № 6) qeydlər edilir .

6.4. Çap formaları nömrələnir və çap formalarının Reyestrinə (Əlavə №7) daxil edilir.

6.5. Çap formalarının saxlandığı yerdə aparılmış hər bir təhvil-təslim əməliyyatı üzrə çap formalarının təhvil-təsliminə dair Reyestrdə (Əlavə № 8) qeydlər edilir.

6.6. Fotoplyonkalar və çap formaları onlar üçün nəzərdə tutulmuş saxlanma yerlərindən yalnız istehsal prosesinə cəlb edilməsi, onların məhv edilməsi məqsədi ilə və ya fövqəladə hallar baş verdikdə çıxarıla bilər.

 

7. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin nömrələnməsi

 

7.1. Lisenziya sahibinin bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin nömrələnməsinə görə cavabdeh olan əməkdaşı nömrələmə başlandığı gün nömrələnmiş bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin Reyestrində (Əlavə № 9) müvafiq qeydlər edir.

 

8. Xüsusi materialların, yarımfabrikatların, fotoplyonkaların, çap formalarının, təhlükəsiz mürəkkəblər və istehsalat tullantılarının boş qablarının saxlanması

 

8.1. Lisenziya sahibi xüsusi materialları, yarımfabrikat, istehsalat tullantıları və təhlükəsiz mürəkkəblərin boş qablarını xüsusi materiallar üçün nəzərdə tutulmuş yerdə saxlayır.

8.2. Lisenziya sahibi fotoplyonkalar, çap formalarını bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsal edildiyi yerlərdən təcrid edilmiş və qıfıllanmış saxlanma məntəqəsində saxlayır.

8.3. Lisenziya sahibi istehsal edilmiş bütün növ qiymətli kağız blanklarını və lotereya biletlərini istehsal obyektlərində saxlayır, onları istehsal obyektlərində təhvil verir və həmin yerlərdən sifarişçiyə təhvil verilməsinə dair qeydləri məhsulların təhvil-təslim Reyestrinə (Əlavə № 10) daxil edir.

8.4. Hər bir imtina edilmiş, istifadəyə yararsız bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin çap formaları saxlama məntəqəsində dəstlər halında saxlanılır.

8.5. Fotoplyonkaların və çap formalarının saxlandığı məntəqələr iki qıfılla qıfıllanır, bir qıfılın açarları lisenziya sahibinin təyin etdiyi şəxsə, digər qıfılın açarları isə lisenziya sahibinin təhlükəsizlik işçisinə həvalə edilir.

 

9. İstehsalat tullantılarının, fotoplyonkaların, çap formalarının, təhlükəsiz  mürəkkəblərin boş qablarının və xüsusi materialların məhv edilməsi

 

9.1. İstehsalat tullantıları, fotoplyonkalar, çap formaları, təhlükəsiz mürəkkəblərin boş qabları və istifadə edilməyən xüsusi materiallar lisenziya sahibi tərəfindən məhv edilir.

9.2. İstehsalat tullantıları məhv edildikdən sonra istehsalat tullantılarının məhv edilməsinə dair bəyannamə (Əlavə № 11) tərtib olunur.

9.3. Fotoplyonkalar və çap formaları yarasız olduqda və ya fotoplyonkalar və çap formaları istehsalda istifadə edilmədikdə məhv edilir və fotoplyonkalar, çap formalarının məhv edilməsinə dair bəyannamə (Əlavə № 12) tərtib edilir. Bu bəyannamənin tarixi fotoplyonkaların Reyestrinə daxil edilir.

9.4. Təhlükəsiz mürəkkəblərin boş qabları məhv edildikdən sonra təhlükəsiz mürəkkəblərin boş qablarının məhv edilməsinə dair bəyannamə (Əlavə № 13) tərtib olunur.

9.5. Lisenziya sahibinin lisenziyası ləğv edildikdə yaxud lisenziyanın qüvvədə olma müddəti bitdikdə istifadəyə yararsız xüsusi materialları məhv edir və qalıq xüsusi materialların məhv edilməsinə dair bəyannamə (Əlavə № 14) tərtib edir .

9.6. Lisenziya sahibi bu Tələblərin 9.3-9.6-cı bəndlərində qeyd edilmiş bəyannamələrin nüsxələrini onların təsdiqləndiyi gündən etibarən 3 (üç) iş günü ərzində QKDK-ya təqdim edir.

9.7. Lisenziya sahibinin lisenziyası ləğv edildikdə yaxud lisenziyanın qüvvədə olma müddəti bitdikdə fotoplyonkalar, çapı formaları və təhlükəsiz mürəkkəblərin boş qabları məhv edilir.

 

10. Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin nümunələri

 

10.1. Lisenziya sahibi bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin hər bir nüsxəsinə nümunədə qeyd edilmiş fərdi qeydiyyat nömrəsi verir və bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin nümunələrinin Reyestrinə (Əlavə № 15) daxil edir. Əgər bütün növ qiymətli kağız blankı birdən çox vərəqdən ibarət olarsa, hər bir vərəq və ya səhifədə yazılı “NÜMUNƏ” və qeydiyyat nömrəsi verilməlidir. Qeydiyyat nömrəsi bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin Reyestrində göstərilən nümunənin qeydiyyat nömrəsindən və nümunənin nüsxəsinin nömrəsindən ibarət olur.

 

11. Daxili nəzarət sistemi

 

11.1. Lisenziya sahibi öz fəaliyyətində daxili nəzarət sistemini təşkil edir.

11.2. Daxili nəzarət sistemi lisenziya sahibinin bütün struktur bölmələri və əməkdaşları tərəfindən mövcud qanunvericiliyin, daxili qaydaların, müqavilələr üzrə öhdəliklərin müddəalarına və peşəkar etika normalarına riayət edilməsini onun fəaliyyətində baş verən pozuntuların, digər mənfi halların qarşısının alınmasını və aradan qaldırılmasını, həmçinin lisenziyalaşdırılan fəaliyyəti müşayiət edən risklərin vaxtı-vaxtında aşkarlanmasını təmin edir.

 

12. İstehsal obyektlərinin texniki baxımdan gücləndirilməsi

 

12.1. İstehsal obyektlərinin əsas divarlarının və döşəməsinin qalınlığı 220 mm-dən az olmamalı, dəmirbeton qatından yaxud eyni müqavimətə davamlı digər inşaat materiallardan ibarət olur.

12.2. İstehsal edilmiş bütün növ qiymətli kağız blanklarının və xüsusi materialların saxlandığı anbarlarda pəncərə olmur, qapıları dəmir seyflərlə təchiz edilir.

12.3. İstehsal obyektində yerləşən digər yerlərin (otaqların) pəncərələri etibarlı olmalı və ikiqat şüşə vurulmalıdır. Pəncərələrin daxili tərəfi poladdan hazırlanan, eni ən azı 12 mm olan millərlə örtülməlidir. Millər arasındakı məsafə 150x150 mm-dən çox olmamalı, millərin kənarı tavana, döşəməyə və divarlara birləşdirilərək üzərinə beton tökülür (betonun qalınlığı ən azı 80 mm olmalıdır).

12.4. İstehsal obyektində istifadə olunan ventilyasiya və ya digər oyuqları (bu oyuqların ölçüləri 180x180 mm dən çox olduğu halda) etibarlı və möhkəm millərlə bloklaşdırılır, oyuqların kənarları qalın polad profillərlə bərkidilir.

12.5. Xüsusi materiallar qalınlığı ən azı 3 mm olan polad təbəqələrdən hazırlanmış metal yeşiklərdə saxlanılır. Metal yeşiklər ən azı üç yerdən divar və döşəməyə bərkidilir.

12.6. Metal yeşiklər 100 000 mümkün kombinasiyaya malik olmalı və ən azı 10 dəqiqə ərzində deşilməyə davam gətirən silindrik qıfıllarla, yaxud oxşar təhlükəsizlik mexanizmlə təchiz edilir.

 

13. İstehsal obyektlərində oğurluq, yanğın və hücumun xəbərdar edilməsi sistemi

 

13.1. İstehsal obyektləri oğurluq və yanğının xəbər verilməsi sistemi ilə təchiz edilir və mərkəzi nəzarət məntəqəsinə birləşdirilir.

13.2. Birinci təhlükəsizlik hissəsi daxilində fərdi həyəcan siqnalının marşrutları açıla bilən qapı və digər strukturların, oyuq və istehsal obyektlərindəki struktur elementlərin (divarlar, tavanlar və döşəmələr) mühafizəsini təmin edilir.

13.3. İstehsal obyektlərində hazır məhsul anbarlarının struktur elementlərinə (divarlar, tavanlar, döşəmələr) seysmik və yanğını xəbər verən detektorlar quraşdırılır.

13.4. İkinci təhlükəsizlik hissəsində hərəkət detektorlarından istifadə olunur. Müxtəlif otaqlarda quraşdırılmış detektorlar oğurluğu xəbər verən sistemin pultlarına birləşdirilir. Təhlükəsizlik siqnalı verən detektorların tipi, sayı və ya yerləşməsi təhlükəsizlik sisteminin dizaynı daxilində müəyyənləşdirilir.

13.5. İstehsal obyektlərində hücum xəbər verən sistem quraşdırılır və istehsal obyektinin təhlükəsizlik xidmətinin yerli monitorinq məntəqəsinə birləşdirilir.

13.6. Yanğın, oğurluq və hücumu xəbər vermə vasitələri mühafizə sisteminin ayrıca qoluna birləşdirilən kontaktlara malikdir.

13.7. İstehsal obyektlərinin oğurluğu və hücumu xəbər verən sistemlərinin yerli monitorinq məntəqələri mühafizə xidmətinin müvafiq məntəqəsində quraşdırılır.

13.8. Oğurluğu və hücumu xəbər verən sistemlər audio və işıq xəbərdarlıq qurğularına malik olmalı və bu qurğuların tipi, sayı və yerləşməsi istehsal obyektlərində xəbərdarlıq sisteminin sxemi daxilində müəyyənləşdirilir.

 

14. İstehsal obyektlərinə giriş-çıxışa nəzarətin təmin edilməsi

 

14.1. Yalnız icazələrə malik olan işçilər, digər şəxslər və avtomobillər lisenziya sahibinin istehsal obyektlərinə daxil ola bilər.

14.2. Lisenziya sahibi istehsal obyektlərinə giriş üçün icazələrin verilməsinə dair  qaydaları müəyyən edir.

14.3. Lisenziya sahibi istehsal obyektlərinə girişə səlahiyyət verən aşağıdakı iki növ icazə verir:

14.3.1. daimi- daimi əsasda həmin ərazidə işləyən işçilərə və bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin istehsalı üçün tələb olunan xüsusi materialları, yarımfabrikatları, istehsal avadanlıqlarını, istehsalat tullantılarını, istifadə olunmayan xüsusi materialları, hazır məhsulları istehsal avadanlıqlarını, habelə işçiləri daşıyan avtomobil üçün verilir;

14.3.2. müvəqqəti-həmin əraziyə daxil olmaq səlahiyyətinə malik işçilərə digər şəxslərə və avtomobillərə verilir.

14.4. Daimi icazələrə malik işçilər kompüter əsaslı idarəetmə sistemində qeyd edilir.

14.5. Müvəqqəti icazələrə malik işçilər, şəxslər və ya avtomobillər müvəqqəti şəxsi icazə və avtomobil üçün icazə Reyestrində (Əlavə №16) qeyd edilir.

14.6. Müvəqqəti icazəyə malik şəxsləri lisenziya sahibinin təhlükəsizlik xidmətinin nümayəndəsi müşayiət edir.

14.7. İstehsal obyektlərində giriş və çıxışa nəzarət geniş imkanlara malik kompüterləşdirilmiş nəzarət sistemindən istifadə edilməklə müvafiq turniketlərlə təmin edilir.

14.8. Giriş-çıxışa nəzarət sisteminin qurğuları istehsal obyektlərinin təhlükəsizlik xidmətinin yerləşdiyi məntəqədə quraşdırılır.

14.9. istehsal obyektlərinə avtomobillərin daxil olması və oranı tərk etməsi üçün müvafiq giriş-çıxış yerləri müəyyən edilir.

14.10. Giriş-çıxışa nəzarət sistemi istehsal obyektlərinə daxil olan, yaxud oranı tərk edən şəxsin icazə ilə bağlı identifikasiya nömrəsini, giriş-çıxışın yerini və vaxtını (tarix, saat, dəqiqə) qeydiyyatdan keçirir. Bu məlumatlar kompüterin yaddaşında ən azı 30 (otuz) gün ərzində, çap edilmiş nüsxəsi isə ən azı 1 (bir) il ərzində təhlükəsizlik xidmətində saxlanılır.

14.11. Giriş-çıxışa nəzarət sistemi obyektə daxil olan, yaxud oranı tərk edən avtomobilin identifikasiya nömrəsini, onun sürücüsünü identifikasiya edən şəxsi məlumatları, giriş-çıxışın yerini və vaxtını (tarix, saat, dəqiqə) qeydə alır. Bu məlumatlar kompüterin yaddaşında ən azı 30 (otuz) gün ərzində, çap edilmiş nüsxəsi isə ən azı 1 (bir) il ərzində  təhlükəsizlik xidmətində saxlanılır.

 

15. İstehsal obyektlərinin Video-nəzarət sistemi

 

15.1. İstehsal obyektlərinə və bu sahələrdəki hazır məhsul anbarlarına, xüsusi materialların saxlandığı anbarlara nəzarət etmək üçün Video-nəzarət sistemi quraşdırılır.

15.2. Video-nəzarət sisteminin displeyləri istehsal obyektlərinin təhlükəsizlik xidmətinin daxilində quraşdırılır.

15.3. İstehsal obyektlərini etibarlı şəkildə yoxlamaq üçün Video-nəzarət kameralarının sayı kifayət qədər olmalıdır. Bu kameraların sayı, tipi və yerləşməsi sistemin dizaynında nəzərdə tutulur.

15.4. Video-nəzarət sistemi kameralar vasitəsi ilə ötürülən təsvirin real vaxtının qeydə alınmasına imkan yaradan qurğu ilə təchiz edilir və 10 (on) il müddətinə təhlükəsizlik xidmətində saxlanılır.

 

16. İstehsal obyektlərinin təhlükəsizlik xidməti

 

16.1. İstehsal obyektlərinin təhlükəsizliyinə silah və radio rabitə vasitələri ilə təmin edilmiş təhlükəsizlik dəstəsinin köməyi ilə təminat verilir. Təhlükəsizlik əməkdaşlarının sayı istehsal obyektlərinin tam təhlükəsizliyinə təminat verir.

16.2. İstehsal obyektlərinin təhlükəsizlik xidmətinin müşahidə məntəqəsinin giriş qapısına kompüterləşdirilmiş girişə nəzarət sisteminin köməyi ilə nəzarət edilir.

16.3. İstehsal obyektlərinin giriş-çıxış turniketi təhlükəsizlik xidmətinin növbətçi məntəqəsindən sonra yerləşdirilir.

16.4. İstehsal obyektlərinin təhlükəsizlik xidmətinin nəzarət məntəqəsi telefon xətti və mobil telefon rabitəsi vasitələri ilə təchiz olunur.

16.5. İstehsal obyektlərində quraşdırılmış həyəcan siqnalı, video-nəzarət və giriş-çıxışa nəzarət sistemləri tam söndürülmə halında həmin sistemlərin fəaliyyətinin davam etməsinə təminat verən enerjini bərpa edən avadanlıqla təchiz edilir.

 

17. Yekun müddəalar

 

17.1. Hər il xüsusi materialların, yarımfabrikatların, fotoplyonkaların və çap formalarının nömrələnməsinə  yenidən başlanılır.

17.2. İstehsal obyektlərindəki həyəcan siqnalı, video-nəzarət və giriş-çıxışa nəzarət sistemi bu fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün həyəcan siqnalı, video nəzarət və giriş-çıxışa nəzarət sistemini quraşdırmaq və onlardan istifadə hüququna malik olan müəssisə tərəfindən lisenziya sahibi ilə bağlanmış müqavilə əsasında və yaxud lisenziya sahibinin öz imkanları hesabına quraşdırılır. İstehsal obyektlərində həyəcan siqnalı, video-nəzarət və giriş-çıxışa nəzarət sistemlərinin quraşdırılması ilə bağlı məlumatın qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla üçüncü tərəflərə verilməsinə yol verilmir.

 

18. Keçid müddəalar

 

18.1. Bu Tələblər qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətə xüsusi razılıq (lisenziyaya) almış şəxslər 6 (altı) ay müddətində öz fəaliyyətlərini bu Tələblərə uyğun təşkil etməlidirlər.

 

 


 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 1

 

 

(Xüsusi Material və ya Yarımfabrikatların Xüsusi Materiallar üçün Obyektlərə Qəbul Bəyannaməsinin Forması)

 

 

 

_____________________________________________

(İstehsalçının adı)

 

 

 

 

TƏSDİQ  EDİLMİŞDİR

_______________________________

(Vəzifə)

_______________________________

(İmza)

_______________________________

(Adı və soyadı)

 

 

XÜSUSİ MATERİAL VƏ YA YARIMFABRİKATLARIN  XÜSUSİ MATERİALLAR ÜÇÜN OBYEKTLƏRƏ QƏBUL BƏYANNAMƏSİ

 

 

 

№ _________         ___________________        20 _________

 

 

_______________________________________

(Bəyannamənin tərtib edildiyi yer)

 

Tarix __________________    20 ________

 

Bu __________________________________________________________________________________________

(Xüsusi material və ya yarımfabrikatların  qablarının sayı)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

xüsusi materiallar üçün obyektlərdə saxlanmağa  qəbul edilmişdir.

_______________________________________________

(Xüsusi materiallar üçün obyektlərin ünvanı)

 

Xüsusi materialın adı və növü və ya yarımfabrikatın adı, identifikasiya nömrəsi

Xüsusi material və ya yarımfabrikatın kodu

Xüsusi material/ yarımfabrikatın qəbul edilmiş qabı

Digər məlumatlar (xüsusi kağızın qramları, rulonun uzunluğu və eni, səhifənin ölçüləri, qab da daxil olmaqla, təhlükəsiz mürəkkəblərin çəkisi və s)

Nömrələr

Miqdarı (kq, m, m2, vahidlər

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

x

 

x

 

Xüsusi material/ yarımfabrikatın qabları zədələnmişdir/bütövdür

___________________________________________________________________________________________________

(Zədələnmiş qabların sayı)

 

Təqdim edilmiş sənədlərdə bildirilən məlumatların və faktiki miqdarların müqayisəsi əsasında çatışmazlıq/artıqlıq aşkar olundu/aşkar olunmadı.

 

 

***Tətbiq olunmayanların üzərindən xətt çəkin

 

 

 

 


 

ƏLAVƏLƏR

 

Əlavə 1 __________________________________________________________________________________________

(Sənədin adı, tarixi və nömrəsi)

_______________________________________________________________________________________ Səhifə(lər)

 

Əlavə 2 __________________________________________________________________________________________

(Sənədin adı, tarixi və nömrəsi)

_______________________________________________________________________________________ Səhifə(lər)

 

Əlavə 3 __________________________________________________________________________________________

(Sənədin adı, tarixi və nömrəsi)

_______________________________________________________________________________________ Səhifə(lər)

 

Bəyannamə 2 nüsxədə hazırlanmışdır:

 

Nüsxə 1- QKDK-ya verilmişdir.

 

Nüsxə 2- _______________________________________________________________________________________

                                                                  (istehsalçının adı)           

 

_________________________________________________________________________________ qəbul etmişdir:

(Xüsusi material/ yarımfabrikatın adı)

 

______________________________________                            ________              ______________________

(İstehsalçının nümayəndəsinin(lər) vəzifəsi)                                        (İmza)                                 (Adı və soyadı) 

 

 

 

 

***Tətbiq olunmayanların üzərindən xətt çəkin

 

 

 

 


 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 2

 

(Xüsusi Materiallar və Yarımfabrikatların Çatışmazlığına/Artıqlığına dair  Bəyannamə Forması)

 

_____________________________________________

(İstehsalçının adı)

 

 

TƏSDİQ  EDİLMİŞDİR

_______________________________

(Vəzifə)

_______________________________

(İmza)

_______________________________

(Adı və soyadı)

 

 

 

XÜSUSİ MATERİALLAR VƏ  YARIMFABRİKATLARIN ÇATIŞMAZLIQ VƏ ARTIQLIĞINA DAİR  BƏYANNAMƏ FORMASI

 

 

 

№ _________         ___________________        20 _________

 

 

_______________________________________

(Bəyannamənin tərtib edildiyi yer)

 

İstehsalçının nümayəndələri_________________________________________________________________________

(Vəzifəsi, adı və soyadı)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

qəbul edilmiş xüsusi materiallar/yarımfabrikatlar müəyyən etmişdir:

 

Xüsusi materialların adı və kodu və ya yarımfabrikatların adı və kodu, identifikasiya nömrəsi

Ölçü vahidləri (kq, m, m2, vahidlər)

Sənədlərdə bildirilən xüsusi material və ya yarımfabrikatların miqdarı

Xüsusi material və ya yarımfabrikatların faktiki miqdarı

Çatışmazlıq və ya Artıqlıq

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xüsusi materiallar/ yarımfabrikatların çatışmazlıq və ya artıqlığını müəyyən etmiş şəxslərin vəzifələri, tam adları və imzaları:

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Bəyannamələr 2 nüsxədə tərtib olunmuşdur.

Nüsxə 1-QKDK-ya verilmişdir;

Nüsxə 2- _____________________________________________ saxlanılmışdır.

                                              (İstehsalçının adı)

 

 

 

 

***Tətbiq olunmayanların üzərindən xətt çəkin

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə

fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 3

 

_________________________________

(İstehsalçının adı)

XÜSUSİ MATERİALLAR ÜÇÜN MƏNTƏQƏLƏRDƏ  SAXLANILAN XÜSUSİ MATERİAL, YARIMFABRİKATLARIN UÇOT VƏRƏQƏSİ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

            (Xüsusi material/ yarımfabrikatların adı, növü və kodu)

            Xüsusi materiallar üçün obyektlərdə qalıq miqdar______________      ____________________________________________________________

                                                                                                (Tarix)            (Miqdarı (kq, m, m2 vahidlərlə), qablaşdırma nömrələri)

Qeydiyyat tarixi

Qəbul edilmişdir/verilmişdir

Qəbul edilmişdir

Verilmişdir

Qalıq miqdar

Xüsusi material və ya yarımfabrikatı vermiş işçinin tam adı və imzası

Xüsusi material və ya yarımfabrikatı qəbul etmiş işçinin tam adı və imzası

  Miqdarı (kq,m,m2 vahidlərlə)

Qablaşdırma   

Miqdarı (kq,m,m2 vahidlərlə)

Qablaşdırma          

Miqdarı (kq,m,m2 vahidlərlə)

Qablaşdırma          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 4

_________________________________________________________

(İstehsalçının adı)

 

 İSTEHSAL PROSESİNDƏ OLAN XÜSUSİ MATERİAL YARIMFABRİKATLARIN UÇOT VƏRƏQƏSİ

______________________________________________________________________________________

(Xüsusi material/yarımfabrikatların adı, növü və kodu)

 

Qeydiyyat tarixi

Qəbul edilmişdir/qaytarılmışdır

Qəbul edilmiş material/ yarımfabrikatın nömrəsi və miqdarı (kq, m, m2 vahidlərlə)

Xüsusi material/ yarımfabrikatın yerinə yetirilmək üçün qəbul edildiyi sifarişin №

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının,      və ya lotereya biletinin adı və identifikasiya nömrəsi

Məhsulların  miqdar (vahidlərlə)

Sifarişi yerinə yetirmək üçün xüsusi material/ yarımfabrikatın miqdarı (kq, m, m2 vahidlərlə)

İstifadəsiz qalmış xüsusi material/ yarımfabrikatın (kq, m, m2 vahidlərlə)

Xüsusi material/ yarımfabrikatın  saxlama məntəqəsinə qaytaran şəxsin tam adı və imzası

Xüsusi material/ yarımfabrikatın saxlama məntəqəsinə qəbul edən şəxsin tam adı və imzası

Məhsullar

Tullantılar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 5

FOTOPLYONKALARIN REYESTRİ

 

 

Fotoplyonkaların istehsal və ya qəbul tarixi

Fotoplyonkaların yerinə yetirmək üçün istifadə ediləcəyi sifariş №

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və ya lotereya biletinin identifikasiya nömrəsi

İstehsal olunmuş  keyfiyyətli fotoplyonkalar

İstehsal edilmiş fotoplyonka tullantıları

Fotoplyonkaları istehsal etmiş şəxsin tam adı və imzası

Fotoplyonkaların istehsalı üçün istifadə edilən komputer məlumatını və tarixi silmiş şəxsin tam adı və imzası

Məhv edilmiş fotoplyonkaların nömrələri və miqdarı və fotoplyonkaların məhv edilmə tarixi və nömrəsi

Miqdarı(vahidlərlə)

Nömrələr

Miqdarı(vahidlərlə)

Nömrələr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 6

 

FOTOPLYONKALARIN TƏHVİL-TƏSLİM REYESTRİ

Saxlama məntəqəsindən fotoplyonkaların verilməsi

Fotoplyonkaların yerinə yetirilmək üçün istifadə ediləcəyi sifariş №

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və ya lotereya biletinin identifikasiya nömrəsi

Fotoplyonkaların miqdarı (vahidlərlə) və nömrələri

Fotoplyonkaları təhvil vermiş şəxsin tam adı və imzası

Fotoplyonkaları qəbul etmiş şəxsin tam adı və imzası

Fotoplyonkaları saxlama məntəqəsinə qaytarma tarixi və vaxtı

Fotoplyonkaları qaytarmış şəxsin tam adı və imzası

Fotoplyonkaları qəbul edən şəxsin tam adı və imzası

Tarix və vaxt

Məqsəd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı

üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 7

 

ÇAP FORMALARININ REYESTRİ

Çap formalarının istehsal və ya qəbul tarixi

Çap formlarının ona əsasən istehsal edildiyi sifariş №

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və ya lotereya biletinin adı və identifikasiya nömrəsi

İstehsal olunmuş keyfiyyətli çap formaları

İstehsal olunmuş tullantı çap forması

Çap formalarını istehsal etmiş şəxsin tam adı və imzası

Məhv edilmiş çap formalarının nömrələri və miqdarı və çap formalarının məhv edilmə tarixi və nömrəsi

Miqdar (vahidlərlə)

Nömrələr

Miqdar     (vahidlərlə)

Nömrələr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı

üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 8

 

ÇAP FORMALARININ TƏHVİL-TƏSLİM REYESTRİ

Saxlama məntəqəsindən buraxılış

Çap formalarını yerinə yetirmək üçün təhvil verildiyi sifariş «.

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının  və ya lotereya biletinin adı və identifikasiya nömrəsi

Çap formalarının nömrələri və miqdarı (vahidlərlə)

Çap formalarını vermiş şəxsin tam adı və imzası

Çap formalarını qəbul etmiş şəxsin tam adı və imzası

Çap formalarının saxlama məntəqəsinə qaytarılma tarixi

Çap formalarını qaytarmış şəxsin tam adı və imzası

Çap formalarını qəbul etmiş şəxsin tam adı və imzası

Tarix və vaxt

Məqsəd

  1

  2

     3

         4

              5

       6

      7

           8

       9

        10

      11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 9

 

NÖMRƏLƏNMİŞ BÜTÜN NÖV QİYMƏTLİ KAĞIZ BLANKLARININ VƏ LOTEREYA BİLETLƏRİNİN REYESTRİ

Nömrələnmə tarixi

Sifariş nömrəsi

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin adı və identifikasiya nömrəsi

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının      və lotereya biletlərinin seriya nömrəsi

Nömrələrin intervalı

Nömrələnmiş bütün növ qiymətli kağız blanklarının və lotereya biletlərinin miqdarı(vahidlərlə)

Nömrələnməni yerinə yetirmiş şəxsin tam adı və imzası

Qeydlər

 1

      2

         3

            4

         5

      6

               7

         8

     9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı

üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 10

 

MƏHSULLARIN TƏHVİL-TƏSLİM REYESTRİ

Məhsulun istehsal obyektinə qəbul tarixi

Sifarişin nömrəsi

Məhsulların adı və identifikasiya nömrəsi

Məhsulların seriya nömrəsi, nömrələrinin intervalı və miqdarı(vahidlərlə)

Məhsulları istehsal obyektlərinə təhvil vermiş şəxsin tam adı və imzası

Məhsulları qəbul etmiş şəxsin tam adı və imzası

Məhsulları istehsal obyektlərində sifarişçiyə verilmə tarixi

Məhsulları istehsal obyektlərindən təhvil vermiş şəxsin tam adı və imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 11

 

 

(İstehsalat Tullantılarının Məhv Edilməsinə dair Bəyannamə Forması)

 

________________________________________

(İstehsalçının adı)

 

TƏSDİQ  EDİLMİŞDİR

_______________________________

(Vəzifə)

_______________________________

(İmza)

_______________________________

(Adı və soyadı)

 

 

İSTEHSALAT TULLANTILARININ MƏHV EDİLMƏSİNƏ DAİR BƏYANNAMƏ

._____________    ________________________   20________

______________________________________

(Bəyannamənin tərtib edildiyi yer)

_______________________________________tarixində  istehsal prosesində yaranmış aşağıdakı tullantılar yoxlanıldı və məhv edildi

 

Sifariş nömrəsi

Bütün növ qiymətli kağız blankının və ya lotereya biletlərinin adı və identifikasiya nömrəsi

Çap halında olan tullantılar

Nömrələnmiş bütün növ qiymətli kağız blankının və ya lotereya biletlərinin istehsalat tullantıları

İstehsalat tullantıların cəmi miqdarla (kq)

İstehsal prosesində istifadə olunan xüsusi materialın adı və kodu

Miqdarı(kq)

Seriya nömrəsi, nömrələrin intervalı

Miqdarı

Vahidlərlə

kq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhv edilmiş cəmi miqdarı

x

 

 

 

 

İstehsalat tullantılarının məhv edildiyi yer və üsul

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

İstehsalat tullantılarının məhv edilməsi zamanı iştirak edən şəxslər:

 

_________________________________________         ____________         _______________________________

(İstehsalçının nümayəndəsinin vəzifəsi)              (İmza)                       (Adı və soyadı)

 

 

 

 

 

 


 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

 satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 12

 

(Fotoplyonka və Çap formalarının  Məhv edilməsinə dair Bəyannamə Forması)

 

_____________________________________________

(İstehsalçının adı)

 

TƏSDİQ  EDİLMİŞDİR

_______________________________

(Vəzifə)

_______________________________

(İmza)

_______________________________

(Adı və soyadı)

 

 

FOTOPLYONKA/ÇAP FORMALARININ  MƏHV EDİLMƏSİNƏ DAİR BƏYANNAMƏ

 

No. __________________     ___________________      20________

 

______________________________________

(Bəyannamənin tərtib edildiyi yer)

 

__________________________________ tarixində  aşağıda verilmiş fotoplyonka/çap formaları yoxlanıldı və məhv edildi:

 

Fotoplyonka/çap formalarının istehsal tarixi

Sifariş nömrəsi

Fotoplyonka/çap formasının istehsal edildiyi təhlükəsiz sənəd və ya blankın adı və identifikasiya nömrəsi

Məhv edilmiş fotoplyonka/çap formaları

Nömrələr

Miqdarı (vahidlərlə)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhv edilmiş cəmi miqdar

x

 

 

 

Fotoplyonka/çap formalarının məhv edildiyi yer və üsul

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

Fotoplyonka/çap formalarının məhv edilməsi zamanı iştirak edən şəxslər:

 

__________________________________________         ____________           _______________________________

(İstehsalçının nümayəndəsinin vəzifəsi)               (İmza)                         (Adı və soyadı)

 

 

 

 

 

 

 

 

***Tətbiq edilməyənlərin üzərindən xətt çəkin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 13

 

(Təhlükəsiz Mürəkkəblərin Boş Qabının  Məhv edilməsinə dair Bəyannamə Forması)

 

___________________________________

(İstehsalçının adı)

 

 

TƏSDİQ  EDİLMİŞDİR

_______________________________

(Vəzifə)

_______________________________

(İmza)

_______________________________

(Adı və soyadı)

 

 

TƏHLÜKƏSİZ MÜRƏKKƏBLƏRİN BOŞ QABININ MƏHV EDİLMƏSİNƏ DAİR BƏYANNAMƏ  FORMASI

 

____________   ____________________   20 _______

_________________________________________________________

(Bəyannamənin tərtib edildiyi yer)

 

______________________ tarixində təhlükəsiz sənəd və ya blanklar üçün istifadə olunan mürəkkəblərin aşağıda verilmiş boş qabı yoxlanıldı və məhv edildi:

 

Bütün növ qiymətli kağız blankları və ya lotereya biletləri üçün istifadə olunan mürəkkəblərin adı və kodu

Məhv edilmiş qabın çəkisi (kq/q)

Bütün növ qiymətli kağız blankları və ya lotereya biletləri üçün istifadə olunan mürəkkəblərin  məhv edilmiş  boş qabların nömrələri

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təhlükəsiz mürəkkəblərin boş qabının məhv edildiyi yer və üsul

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Təhlükəsiz mürəkkəbləri üçün istifadə olunan mürəkkəblərin boş qabının məhv edildiyi zaman iştirak edən şəxslər:

 

 

___________________________________________           _______________            _________________________

(İstehsalçınının nümayəndəsinin vəzifəsi)               (İmza)                             ( Adı, soyadı )

 

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və

satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 14

 

(Qalıq Xüsusi Materialların Məhv Edilməsinə dair Bəyannamə Forması)

 

___________________________________________________________________________________________________

(Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin hazırlanması və satışı fəaliyyətinə dair lisenziyası ləğv edilmiş yaxud lisenziyanın qüvvədə olma müddəti bitmiş istehsalçının adı)

 

TƏSDİQ  EDİLMİŞDİR

_______________________________

(Vəzifə)

_______________________________

(İmza)

_______________________________

(Adı və soyadı)

 

QALAN XÜSUSİ MATERİALLARIN MƏHV EDİLMƏSİNƏ DAİR BƏYANNAMƏ

 

_______________      ________________________ 20 __________

 

_________________________________________________

(Bəyannamənin tərtib edildiyi yer)

 

Aşağıdakı  xüsusi materiallar yoxlanıldı və məhv edildi :

 

Xüsusi materialın  adı və kodu

Məhv edilmiş miqdarı (kq, q, m2, vahidlərlə)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Məhv edilmiş cəmi miqdar

 

 

Xüsusi materialların məhv edildiyi yer və üsul

___________________________________________________________________________________________________

Xüsusi materialların məhv edilməsi zamanı iştirak etmiş şəxslər:

___________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________             ____________               ___________________________

(İstehsalçının nümayəndəsinin vəzifəsi)              (İmza)                                 ( Adı, soyadı)

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə

fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 15

 

BÜTÜN NÖV QİYMƏTLİ KAĞIZ BLANKLARININ VƏ LOTEREYA BİLETLƏRİNİN NÜMUNƏLƏRİNİN REYESTRİ

Sifarişçi

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin nümunəsinin adı və identifikasiya nömrəsi

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin istehsal tarixi

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin nümunələrinin miqdarı (vahidlərlə)

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin nümunələrinin qeydiyyat nömrəsi

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin nümunələrini qəbul edənlərin adı, onların miqdarı (vahidlərlə) və nömrələri

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin nümunələrinin təhvil verilmə tarixi

Bütün növ qiymətli kağız blankının və lotereya biletlərinin nümunələrini təhvil vermiş şəxsin tam adı və imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə

fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair Tələblər”ə

Əlavə № 16

 

MÜVƏQQƏTİ ŞƏXSİ İCAZƏ VƏ AVTOMOBİL ÜÇÜN İCAZƏLƏRİN REYESTRİ

İstehsal obyektlərinə çatma tarixi və vaxtı

Şəxsin tam adı və ya avtomobilin istehsal edildiyi ölkə və dövlət lisenziya lövhəsi nömrəsi

Hüquqi şəxsin adı

Çatdırmanın məqsədi

İstehsal obyektlərindən ayrılmanın tarix və vaxtı

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       7 iyul 2017-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 14201707070277, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 iyul 2017-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 7 iyul 2017-ci il tarixli 277 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 14201707070277, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 iyul 2017-ci il) ilə ləğv edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status