×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
15.03.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-03
ADI
“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
03.04.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.050.030
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201203150003
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
02.04.2012
“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

15.03.2012

Qeydiyyat nömrəsi

Q-03

Adı

“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

03.04.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.050.030

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201203150003

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

02.04.2012

 

 

“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 24 iyun tarixli 165-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli Fərmanının 3.1.10-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

 

QƏRARA ALIR:[1]

 

1.        “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.        Maliyyə və sığorta bazarının tənzimlənməsi şöbəsinin müdirinə (Z.Allahverdiyev) və Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinə (N.Xəlilov) tapşırılsın ki, Hüquq şöbəsinin müdiri (X.Rəhmanov) ilə birlikdə bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsinlər.

3.        Bu qərarın icrasına nəzarət nazir müavini A. Bayramova həvalə edilsin.

 

 

Nazir                                                                                                                                    Samir Şərifov

 

 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin

15 mart 2012-ci il tarixli

Q-03 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Dövlət yol polisi

orqanının ştampı

 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən

ARAYIŞ

 

__________________________________________________________________________________________ bildirir ki, 20________-il

Dövlət Yol Polisi orqanının adı

____ _____________tarixdə saat______________ dəqiqədə _______________________________________________________________

    yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verdiyi ərazinin ünvanı

yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir.

Yol-nəqliyyat hadisəsinin növü:_______________________________________________________________________________

toqquşma // aşma // piyadanı / maneəni / digər nəqliyyat

vasitəsini / heyvanı vurmaq

 

İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarına əsasən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində

təqsiri olan şəxs (şəxslər) barədə məlumat:

 

QEYD: İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarına əsasən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində bir neçə təqsiri olan şəxs müəyyən edilmişdirsə, aşağıdakı cədvəllərdəki məlumatlar uyğun sıra saylarının (S.s.) qarşısında yazılır.

 

Avtonəqliyyat vasitəsinin

S.s.

Markası və modeli

dövlət qeydiyyat nişanı

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Avtonəqliyyat vasitəsinin

S.s.

mülkiyyətçisi

(adı, (fiziki şəxsdirsə, həmçinin soyadı və atasının adı))

hadisə baş verdiyi anda sürücüsü

(adı, soyadı və atasının adı)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Sürücü avtonəqliyyat vasitəsini idarə edərkən

S.s.

Onu idarə etmək hüququ olmuşdur, yoxsa olmamışdır

Ayıq, yoxsa sərxoş vəziyyətdə olmuşdur

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 


İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarına əsasən yol-nəqliyyat hadisəsində zərərçəkən qismində müəyyən edilən iştirakçılara, zərər vurulan əmlaka və zərərin xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar:

 

QEYD: Yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi nəticəsində zərərçəkən qismində iki və ya daha çox şəxs müəyyən edilərsə, onların eyni avtonəqliyyat vasitəsinin sərnişinləri olduğu hallar istisna olmaqla, həmin şəxslərin biri barəsində məlumat bu Arayışda, digərləri barədə isə məlumat bu Arayışa Əlavədə (Əlavə zərərçəkən qismində müəyyən edilmiş hər bir şəxsə münasibətdə ayrıca doldurulur) qeyd edilir. Əlavələr nömrələnir və bu Arayışa qoşma kimi verilir.

 

1.    Zərərin növü: __________________________________________________________ dəyən zərər

sağlamlığa // əmlaka // sağlamlığa və əmlaka

2. Sağlamlığa zərər vurulduqda

S.S.

Zərərçəkənin adı, soyadı, atasının adı

Zərərin nəticəsi

(ölüm // ağır xəsarət // yüngül xəsarət)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

3. Əmlaka zərər vurulduqda

3.1.          əmlakın növü ____________________________________________________________________

      avtomobil //ev // mağaza // idarə binası // digər tikili və s.

 

3.2.          Zərər avtonəqliyyat vasitəsinə vurulduqda, onun

3.2.1.         mülkiyyətçisi - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, telefon nömrəsi: ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3.2.2.         markası, modeli və dövlət qeydiyyat nişanı: ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

3.2.3.         hadisə zamanı avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi: ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.2.4.         zərər dəyməsi aşkar görünən hissələr və elementlərin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

3.3.          Zərər daşınmaz əmlaka və digər daşınar əmlaka vurulduqda, onun:

3.3.1.         yerləşdiyi yerin ünvanı ________________________________________________________________

3.3.2.         mülkiyyətçisi - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı,  telefon nömrəsi: __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

3.3.3.         hadisə zamanı zərər dəyən əmlakdan istifadə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi: ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.3.4.         zərər dəyməsi aşkar görünən hissələrin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Qoşma: _______

Dövlət yol polisi orqanının əməkdaşı: _______________________________________________________

vəzifəsi və rütbəsi

         _______________________________________________________________adı, soyadı, atasının adı

 

M. Y.                                                               İmza:    _______________

 

 


Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən _____________ tarixli ____ №-li Arayışa Əlavə № ___

 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi nəticəsində zərərçəkən qismində müəyyən edilən digər şəxs barədə Məlumat

 

1. Zərərin növü: __________________________________________________________ dəyən zərər

sağlamlığa // əmlaka // sağlamlığa və əmlaka

2. Sağlamlığa zərər vurulduqda

S.S.

Zərərçəkənin adı, soyadı, atasının adı

Zərərin nəticəsi

(ölüm // ağır xəsarət // yüngül xəsarət)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

3. Əmlaka zərər vurulduqda:

3.1.əmlakın növü ________________________________________________________________________________

             avtomobil //ev // mağaza // idarə binası // digər tikili və s.

 

3.2.                         Zərər avtonəqliyyat vasitəsinə vurulduqda, onun

3.2.1.      mülkiyyətçisi - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, telefon nömrəsi: ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3.2.2.   markası, modeli və dövlət qeydiyyat nişanı: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

3.2.3.   hadisə zamanı avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi: ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3.2.4.   zərər dəyməsi aşkar görünən hissələr və elementlərin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

3.3.                        Zərər daşınmaz əmlaka və digər daşınar əmlak vurulduqda, onun:

3.3.1.   yerləşdiyi yerin ünvanı ___________________________________________________________________

 

3.3.2.   mülkiyyətçisinin - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı,  telefon nömrəsi: ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3.3.3.   hadisə zamanı zərər dəyən əmlakdan istifadə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi: _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3.3.4.   zərər dəyməsi aşkar görünən hissələrin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Dövlət yol polisi orqanının əməkdaşı:________________________________________________________________

vəzifəsi və rütbəsi

_____________________________________________________________________adı, soyadı, atasının adı

            M. Y.                                                                                                                   İmza: _________________

 

 

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 24 yanvar 2014-cü il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201401240003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 fevral 2014-cü il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 24 yanvar 2014-cü il tarixli Q-03 nömrəli Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201401240003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 fevral 2014-cü il) ilə “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərarı ləğv edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status