×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
24.04.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
05
ADI
“Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlər haqqında hesabatların təqdim edilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
08.05.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.110.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201204240005
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
07.05.2012
“Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlər haqqında hesabatların təqdim edilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ

 

 

Aktın növü

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Qərarı

Qəbul edildiyi tarix

24.04.2012

Qeydiyyat nömrəsi

05

Adı

“Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlər haqqında hesabatların təqdim edilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

08.05.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.110.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201204240005

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

07.05.2012

 

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 29 mart tarixli 44 nömrəli Fərmanını və 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməni rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

 

Q Ə R A R A    A L I R:

 

1. “Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlər haqqında hesabatların təqdim edilməsi” Qaydaları təsdiq edilsin (Əlavə olunur). [1]

2. Hüquq şöbəsinə (K.Babayev) tapşırılsın ki, bu Qaydaları 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. Tədavülün tənzimlənməsi şöbəsinə (A.Xudaverdiyev) tapşırılsın ki, bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.

4. QKDK sədrinin 19 oktyabr 2007-ci il tarixli 143 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi” Qaydalarının 1 nömrəli Əlavəsinin 1 cədvəlinin 5-20 sətrləri və 3-18 cədvəllər qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

5. Aparatın rəhbərinə (B.Əzizov) tapşırılsın ki, QKDK-nın aparatının və QKDK-nın Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin bu Qərarla tanış olmalarını təmin etsin.

6. Bu Qərarın icrasına nəzarət sədr müavini C.Əliyevə həvalə edilsin.

 

 

Sədr                                                                                              R.Aslanlı

 

 

 

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

 

Azərbaycan Respublikasının

 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

 

Qərar № 05

 

24 aprel 2012-ci il

 

Sədr

 

_______________

 

R.Aslanlı

 

 

Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlər haqqında hesabatların təqdim edilməsi

Qaydaları

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2004-cü il tarixli 44 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 05 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar qiymətli kağızlar bazarında şəffaflığın artırılmasını, sui-istifadə hallarının aşkar edilməsini və qarşısının alınmasını, investorların hüquqlarının müdafiəsinin və qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlara nəzarətin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında broker, diler, depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə və fond birjası fəaliyyətlərini həyata keçirən qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları (bundan sonra – peşəkar iştirakçılar) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə (bundan sonra - QKDK) Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiya qiymətli kağızları ilə bağlanılan əqdlər haqqında təqdim edilən hesabatlara dair tələbləri, onların təqdim və tərtib edilmə qaydasını müəyyən edir.

 

2. Hesabatlar və onların təqdim edilmə qaydası

 

2.1. Broker fəaliyyətini həyata keçirən peşəkar iştirakçı (bundan sonra - broker) aşağıdakı hesabatları QKDK-ya təqdim edir:

2.1.1. “Tapşırıqlar haqqında hesabat” (Əlavə № 1);

2.1.2. “İnvestisiya qiymətli kağızları ilə bağlanmış əqdlər haqqında hesabat” (Əlavə № 2);

2.2. Diler fəaliyyətini həyata keçirən peşəkar iştirakçı (bundan sonra - diler) bu Qaydaların 2.1.2-ci bəndində göstərilən hesabatı QKDK-ya təqdim edir.

2.3. Fond birjası fəaliyyətini həyata keçirən peşəkar iştirakçı (bundan sonra - fond birjası) aşağıdakı hesabatları QKDK - ya təqdim edir:

2.3.1. “İnvestisiya qiymətli kağızları ilə fond birjasında bağlanmış əqdlər haqqında hesabat” (Əlavə № 3);

2.3.2. “Repo əməliyyatları üzrə hesabat” (Əlavə № 4);

2.4. Depozitar fəaliyyətini həyata keçirən peşəkar iştirakçı (bundan sonra - depozitar) depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə lisenziyaya malik olan fond birjası istisna olmaqla QKDK-ya “Qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüquqlarının keçməsi haqqında hesabat”ı (Əlavə № 5) təqdim edir.

2.5. Depozitarda saxlanılmayan qiymətli kağızlar üzrə hüquqlar ötürüldükdə, bu Qaydaların 2.4-cü bəndində göstərilən hesabat qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən şəxs (bundan sonra - reyestrsaxlayıcı) tərəfindən QKDK-ya təqdim edilir.

2.6. Bu Qaydalar ilə müəyyən edilən hesabatlar aşağıdakı qaydada QKDK-ya təqdim edilir:

2.6.1. “Tapşırıqlar haqqında hesabat” (Əlavə № 1) qiymətli kağızların alqı-satqısı üzrə müştəri tərəfindən brokerə verilən tapşırıq qəbul edildiyi gündən sonra 1 (bir) iş günü ərzində elektron formada təqdim edilir;

2.6.2. “İnvestisiya qiymətli kağızları ilə bağlanmış əqdlər haqqında hesabat” (Əlavə № 2) və “İnvestisiya qiymətli kağızları ilə fond birjasında bağlanmış əqdlər haqqında hesabat” (Əlavə № 3) investisiya qiymətli kağızları ilə alqı-satqı əqdi (bundan sonra - əqd) bağlandığı gündən sonra 1 (bir) iş günü ərzində elektron formada təqdim edilir;

2.6.3. “Repo əməliyyatları üzrə hesabat” (Əlavə № 4) Repo əməliyyatı keçirildiyi gündən sonra 1 (bir) iş günü ərzində elektron formada təqdim edilir;

2.6.4. “Qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüquqlarının keçməsi haqqında hesabat” (Əlavə № 5) mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsi günündən sonra 1 (bir) iş günü ərzində elektron formada təqdim edilir;

2.7. Bu Qaydalar ilə müəyyən edilən hesabatlar peşəkar iştirakçılar tərəfindən QKDK-nın rəsmi internet səhifəsinin müvafiq bölməsinə daxil edilməklə təqdim olunur.

2.8. Peşəkar iştirakçılar təqdim etdikləri hesabatların tamlığına və dürüstlüyünə görə məsuliyyət daşıyırlar.

2.9. Peşəkar iştirakçı təqdim etdiyi hesabatda qeyri-dürüst məlumatları əks etdirdiyini aşkar etdikdə, 1 (bir) iş günü ərzində dəqiqləşdirilmiş hesabatı QKDK-ya təqdim edir.

2.10. Müştəri tərəfindən brokerə verilən tapşırıq ləğv edildikdə, tapşırıq ləğv edildiyi gündən sonra 1 (bir) iş günü ərzində broker “Tapşırıqlar haqqında hesabat”ı (Əlavə № 1) bu Qaydaların 3.1.15-ci maddəsində göstərilən qeydin aparılması ilə QKDK-ya təqdim edir.

2.11. Peşəkar iştirakçılar qiymətli kağızlar ilə aparılmış əməliyyatlara dair məlumatların 5 (beş) il müddətində saxlanılmasını təmin etməlidirlər.

2.12. QKDK peşəkar iştirakçılar tərəfindən ona təqdim edilən hesabatlarda əks olunan məlumatların qanunvericiliyə uyğun olaraq konfidensiallığını təmin edir.

 

3. Hesabatların tərtib edilməsi

 

3.1. “Tapşırıqlar haqqında hesabat “(Əlavə № 1) broker tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

3.1.1. “Peşəkar iştirakçı” sətrində - hesabatı təqdim edən brokerin tam adı qeyd edilir;

3.1.2. “Tapşırığın nömrəsi” sütununda - müştərinin tapşırıqlarının uçot jurnalında qeyd olunmuş tapşırığın nömrəsi qeyd edilir;

3.1.3. “Tapşırığın qəbul edilmə tarixi” sütununda - müştəri tərəfindən verilən tapşırığın broker tərəfindən qəbul edilmə tarixi gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.1.4. “Tapşırığın qəbul edilmə vaxtı” sütununda - müştəri tərəfindən verilən tapşırığın broker tərəfindən qəbul edilmə vaxtı saat:dəqiqə:saniyə (ss:dd:ss) vaxt formatında qeyd edilir;

3.1.5 “Tapşırığın müddəti” sütununda - müştəri tərəfindən verilən tapşırığın qüvvədə olma müddəti qeyd edilir;

3.1.6. “Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi” sütununda - sifarişi təqdim edən müştərinin depozitarda olan “depo” hesabının nömrəsi qeyd edilir;

3.1.7. “Emitent” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların emitentinin tam adı qeyd edilir;

3.1.8. “Qiymətli kağızların növü” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların növü qeyd edilir;

3.1.9. “İdentifikasiya kodu” sütununda - əqdin predmeti Azərbaycan Respublikasının ərazisində buraxılmış qiymətli kağızlar olduqda, onların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi, ölkə hüdudlarından kənar buraxılan qiymətli kağızlar olduqda isə İSO 6166 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, qiymətli kağızların beynəlxalq identifikasiya nömrəsi (İSİN) və ya onların buraxıldığı ölkədə qiymətli kağızların identifikasiya edilməsi üçün müəyyən edilmiş digər kod qeyd edilir;

3.1.10. “Sifarişin istiqaməti” sütununda - sifarişin istiqaməti alış olduqda “B”, satış olduqda isə  “S” hərfi qeyd edilir;

3.1.11. “Sifarişin növü” sütununda - sifariş limitli qiymətlə olduqda “LO”, bazar qiyməti ilə olduqda isə “MO” hərf birləşmələri qeyd edilir;

3.1.12. “Say” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayı qeyd edilir;

3.1.13. “Qiymət” sütununda - sifariş limitli qiymətlə olduqda, əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın müştəri tərəfindən təyin edilmiş qiyməti qeyd edilir;

3.1.14. “Valyuta” sütununda - əqd üzrə ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilən İSO 4217 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, valyuta kodu qeyd edilir;

3.1.15. “Ləğv barədə qeyd” sütununda - tapşırıq ləğv edildikdə “C” hərfi qeyd edilir.

3.2. “İnvestisiya qiymətli kağızları ilə bağlanmış əqdlər haqqında hesabat” (Əlavə № 2) broker və diler tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

3.2.1. “Peşəkar iştirakçı” sətrində - hesabatı təqdim edən broker və ya dilerin tam adı qeyd edilir;

3.2.2. “Əqdin bağlanma tarixi” sütununda - əqdin bağlanma tarixi gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.2.3. “Əqdin bağlanma vaxtı” sütununda - əqdin bağlanma vaxtı saat:dəqiqə:saniyə (ss:dd:ss) vaxt formatında qeyd edilir;

3.2.4. “Əqdin nömrəsi” sütununda - broker və diler tərəfindən əqdlərin uçotu jurnalında əks olunmuş əməliyyatın nömrəsi qeyd edilir;

3.2.5. “Əqdin növü” sütununda - əqd ilkin bazarda bağlandıqda “PM”, təkrar bazarda bağlandıqda isə “SM” hərf birləşmələri qeyd edilir;

3.2.6. “Əqdin istiqaməti” sütununda - əqdin istiqaməti alqı olduqda “B”, satqı olduqda isə “S” hərfi qeyd edilir;

3.2.7. “Əqdin bağlanma yeri” sütununda - əqd fond birjasında (ticarət təşkilatçısında) bağlandıqda, həmin birjanın (ticarət təşkilatçısının) tam adı, birjadankənar bağlandıqda isə “XOFF” hərf birləşməsi qeyd edilir;

3.2.8. “Əqd üzrə peşəkar iştirakçının vəzifəsi” sütununda - əqd peşəkar iştirakçı tərəfindən öz hesabına bağlandıqda “P” hərfi, müştərinin hesabına bağlandıqda isə - “A” hərfi qeyd edilir;

3.2.9. “Kontragent” sütununda - birjadankənar əqd üzrə kontragent peşəkar iştirakçı olduqda, onun tam adı, müştəri olduqda isə - “C” hərfi qeyd edilir;

3.2.10. “Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi” sütununda - əqdin istiqamətinə müvafiq olaraq, əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sahibinin və ya alıcının depozitarda olan “depo” hesabının nömrəsi qeyd edilir;

3.2.11. “Emitent” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların emitentinin tam adı qeyd edilir;

3.2.12. “Qiymətli kağızların növü” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların növü qeyd edilir;

3.2.13. “İdentifikasiya kodu” sütununda - əqdin predmeti Azərbaycan Respublikasının ərazisində buraxılmış qiymətli kağızlar olduqda, onların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi, ölkə hüdudlarından kənar buraxılan qiymətli kağızlar olduqda isə İSO 6166 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, qiymətli kağızların beynəlxalq identifikasiya nömrəsi (İSİN) və ya onların buraxıldığı ölkədə qiymətli kağızların identifikasiya edilməsi üçün müəyyən edilmiş digər kod qeyd edilir;

3.2.14. “Ödəmə tarixi” sütununda - əqdin predmeti olan borc qiymətli kağızların emitent tərəfindən ödənilməsi tarixi gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.2.15. “Nominal” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın nominal dəyəri qeyd edilir;

3.2.16. “Qiymət” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın alqı-satqı qiyməti qeyd edilir;

3.2.17. “Valyuta” sütununda - əqd üzrə ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilən İSO 4217 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, valyuta kodu qeyd edilir;

3.2.18. “Say” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayı qeyd edilir;

3.2.19. “Məbləğ” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayının bir qiymətli kağızın alqı-satqı qiyməti ilə hasili qeyd edilir;

3.3. “İnvestisiya qiymətli kağızları ilə fond birjasında bağlanmış əqdlər haqqında hesabat” (Əlavə № 3) fond birjası tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir;

3.3.1. “Peşəkar iştirakçı” sətrində - hesabatı təqdim edən fond birjasının tam adı qeyd edilir;

3.3.2. “Əqdin bağlanma tarixi” sütununda - əqdin bağlanma tarixi gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.3.3. “Əqdin bağlanma vaxtı” sütununda - əqdin bağlanma vaxtı saat:dəqiqə:saniyə (ss:dd:ss) vaxt formatında qeyd edilir;

3.3.4. “Əqdin nömrəsi” sütununda - əqdlərin reyestrində əks olunmuş əqdin nömrəsi qeyd edilir;

3.3.5. “Əqdin növü” sütununda - əqd ilkin bazarda bağlandıqda “PM”, təkrar bazarda bağlandıqda isə “SM” hərf birləşmələri qeyd edilir;

3.3.6. “Alıcı” sütununun “Kontragent” bölməsində - əqd üzrə alıcı qismində iştirak etmiş peşəkar iştirakçının tam adı qeyd edilir;

3.3.7. “Alıcı” sütununun “Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətlər fond birjası tərəfindən həyata keçirildikdə, qiymətli kağızların alıcısının “depo” hesabının nömrəsi qeyd edilir;

3.3.8. “Alıcı” sütununun “Ölkə” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətlər fond birjası tərəfindən həyata keçirildikdə və onların alıcısı qeyri-rezident olduqda, rezidenti olduğu ölkənin İSO 3166-1 beynəlxalq standartına uyğun olaraq iki hərfli kodu qeyd edilir;

3.3.9. “Satıcı” sütununun “Kontragent” bölməsində - əqd üzrə satıcı qismində iştirak etmiş peşəkar iştirakçının tam adı qeyd edilir;

3.3.10. “Satıcı” sütununun “Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətlər fond birjası tərəfindən həyata keçirildikdə, qiymətli kağızların satıcısının “depo” hesabının nömrəsi qeyd edilir;

3.3.11. “Satıcı” sütununun “Ölkə” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətlər fond birjası tərəfindən həyata keçirildikdə və onların satıcısı qeyri-rezident olduqda, rezidenti olduğu ölkənin İSO 3166-1 beynəlxalq standartına uyğun olaraq iki hərfli kodu qeyd edilir.

3.3.12. “Qiymətli kağızların növü” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların növü qeyd edilir;

3.3.13. “İdentifikasiya kodu” sütununda - əqdin predmeti Azərbaycan Respublikasının ərazisində buraxılmış qiymətli kağızlar olduqda, onların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi, ölkə hüdudlarından kənar buraxılan qiymətli kağızlar olduqda isə İSO 6166 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, qiymətli kağızların beynəlxalq identifikasiya nömrəsi (İSİN) və ya onların buraxıldığı ölkədə qiymətli kağızların identifikasiya edilməsi üçün müəyyən edilmiş digər kod qeyd edilir;

3.3.14. “Emitent” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların emitentinin tam adı qeyd edilir;

3.3.15. “Ödəmə tarixi” sütununda - əqdin predmeti olan borc qiymətli kağızların emitent tərəfindən ödənilməsi tarixi gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.3.16. “Nominal” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın nominal dəyəri qeyd edilir;

3.3.17. “Qiymət” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın alqı-satqı qiyməti qeyd edilir;

3.3.18. “Valyuta” sütununda - əqd üzrə ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilən İSO 4217 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, valyuta kodu qeyd edilir;

3.3.19. “Say” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayı qeyd edilir;

3.3.20. “Məbləğ” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayının bir qiymətli kağızın alqı-satqı qiyməti ilə hasili qeyd edilir;

3.4. “Repo əməliyyatları üzrə hesabat” (Əlavə № 4) fond birjası tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

3.4.1. “Peşəkar iştirakçı” sətrində - hesabatı təqdim edən fond birjasının tam adı qeyd edilir;

3.4.2. “Reponun açılma tarixi” sütununda - Repo satıcısı tərəfindən qiymətli kağızların Repo alıcısına satıldığı və Repo alıcısı tərəfindən onların alındığı tarix gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.4.3. “Əməliyyatın nömrəsi” sütununda - fond birjası tərəfindən əqdlərin reyestrində əks olunmuş əməliyyatın nömrəsi qeyd edilir;

3.4.4. “Əməliyyatın növü” sütununda - Repo əməliyyatı üçün “R” hərfi, Əks-Repo əməliyyatı üçün “RR” hərf birləşməsi qeyd edilir;

3.4.5. “Alıcı” sütununda - Repo əməliyyatı üzrə Repo açılış əqdi zamanı qiymətli kağızların alıcısı qismində çıxış edən peşəkar iştirakçının tam adı qeyd edilir;

3.4.6. “Satıcı” sütununda - Repo əməliyyatı üzrə Repo açılış əqdi zamanı qiymətli kağızların satıcısı qismində çıxış edən peşəkar iştirakçının tam adı qeyd edilir;

3.4.7. “Emitent” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların emitentinin tam adı qeyd edilir;

3.4.8. “Qiymətli kağızların növü” sütununda - Repo əməliyyatının predmeti olan qiymətli kağızların növü qeyd edilir;

3.4.9. “İdentifikasiya kodu” sütununda - Repo əməliyyatının predmeti Azərbaycan Respublikasının ərazisində buraxılmış qiymətli kağızlar olduqda, onların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi, ölkə hüdudlarından kənar buraxılan qiymətli kağızlar olduqda isə İSO 6166 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, qiymətli kağızların beynəlxalq identifikasiya nömrəsi (İSİN) və ya onların buraxıldığı ölkədə qiymətli kağızların identifikasiya edilməsi üçün müəyyən edilmiş digər kod qeyd edilir;

3.4.10. “Repo müddəti” sütununda - Repo açılış əqdi ilə Repo bağlanış əqdi arasındakı müddət qeyd edilir;

3.4.11. “Nominal” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın nominal dəyəri qeyd edilir;

3.4.12. “Valyuta” sütununda - əqd üzrə ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilən İSO 4217 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, valyuta kodu qeyd edilir;

3.4.13. “Say” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayı qeyd edilir;

3.4.14. “Məbləğ” sütununun “Açılış qiyməti üzrə” bölməsində - Repo əməliyyatının predmeti olan qiymətli kağızların sayının bir qiymətli kağızın açılış qiyməti ilə hasili qeyd edilir;

3.4.15. “Məbləğ” sütununun “Bağlanış qiyməti üzrə” bölməsində - Repo əməliyyatının predmeti olan qiymətli kağızların sayının bir qiymətli kağızın bağlanış qiyməti ilə hasili qeyd edilir;

3.5. “Qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüquqlarının keçməsi haqqında hesabat” (Əlavə № 5) depozitar və reyestrsaxlayıcı tərəfindən aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

3.5.1. “Peşəkar iştirakçı” sətrində - hesabatı təqdim edən depozitarın və ya reyestrsaxlayıcının tam adı qeyd edilir;

3.5.2. “Əqdin bağlanma tarixi” sütununda - əqdin bağlanma tarixi gün-ay-il (gg-aa-iiii) tarix formatında qeyd edilir;

3.5.3. “Əqdin növü” sütununda - əqd ilkin bazarda bağlandıqda “PM”, təkrar bazarda bağlandıqda isə “SM” hərf birləşmələri qeyd edilir;

3.5.4. “Əqdin bağlanma yeri” sütununda - əqd fond birjasında (ticarət təşkilatçısında) bağlandıqda, həmin birjanın (ticarət təşkilatçısının) tam adı, birjadankənar bağlandıqda isə “XOFF” hərf birləşməsi qeyd edilir;

3.5.5. “Alıcı” sütununun “Kontragent” bölməsində - əqd üzrə alıcı qismində peşəkar iştirakçı iştirak etdikdə onun tam adı, müştəri olduqda isə “C” hərfi qeyd edilir;

3.5.6. “Alıcı” sütununun “Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların alıcısının depozitarda olan “depo” hesabının nömrəsi depozitar tərəfindən qeyd edilir;

3.5.7. “Alıcı” sütununun “Ölkə” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların alıcısı qeyri-rezident olduqda, rezidenti olduğu ölkənin İSO 3166-1 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, iki hərfli kodu qeyd edilir;

3.5.8. “Satıcı” sütununun “Kontragent” bölməsində - əqd üzrə satıcı qismində peşəkar iştirakçı iştirak etdikdə onun tam adı, müştəri olduqda isə “C” hərfi qeyd edilir;

3.5.9. “Satıcı” sütununun “Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların satıcısının depozitarda olan “depo” hesabının nömrəsi depozitar tərəfindən qeyd edilir;

3.5.10. “Satıcı” sütununun “Ölkə” bölməsində - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların satıcısı qeyri-rezident olduqda, rezidenti olduğu ölkənin İSO 3166-1 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, iki hərfli kodu qeyd edilir;

3.5.11. “Qiymətli kağızların növü” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların növü qeyd edilir;

3.5.12. “İdentifikasiya kodu” sütununda - əqdin predmeti Azərbaycan Respublikasının ərazisində buraxılmış qiymətli kağızlar olduqda, onların buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi, ölkə hüdudlarından kənar buraxılan qiymətli kağızlar olduqda isə İSO 6166 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, qiymətli kağızların beynəlxalq identifikasiya nömrəsi (İSİN) və ya onların buraxıldığı ölkədə qiymətli kağızların identifikasiya edilməsi üçün müəyyən edilmiş digər kod qeyd edilir;

3.5.13. “Emitent” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların emitentinin tam adı qeyd edilir;

3.5.14. “Nominal” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın nominal dəyəri qeyd edilir;

3.5.15. “Qiymət” sütununda - əqdin predmeti olan bir qiymətli kağızın alqı-satqı qiyməti qeyd edilir;

3.5.16. “Valyuta” sütununda - əqd üzrə ödəniş vasitəsi kimi istifadə edilən İSO 4217 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, valyuta kodu qeyd edilir;

3.5.17. “Say” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayı qeyd edilir;

3.5.18. “Məbləğ” sütununda - əqdin predmeti olan qiymətli kağızların sayının bir qiymətli kağızın alqı-satqı qiyməti ilə hasili qeyd edilir.

 

 

 


Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə № 1

 

Tapşırıqlar haqqında hesabat

Peşəkar iştirakçı

Tapşırığın

Tapşırığın qəbul edilmə tarixi

Tapşırığın qəbul edilmə vaxtı

Tapşırığın müddəti

Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi

Emitent

Qiymətli kağızların növü

İdentifikasiya kodu

Sifarişin istiqaməti

Sifarişin növü

Say

Qiymət

Valyuta

Ləğv barədə qeyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə № 2

 

İnvestisiya qiymətli kağızları ilə bağlanmış əqdlər haqqında təqdim edilən hesabat

 

Peşəkar iştirakçı

Əqdin bağlanma tarixi

Əqdin bağlanma vaxtı

Əqdin nömrəsi

Əqdin

növü

Əqdin

istiqaməti

Əqdin bağlanma yeri

Əqd üzrə peşəkar iştirakçının vəzifəsi

Kontragent

Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi

Emitent

Qiymətli kağızların növü

İdentifikasiya kodu

 

Ödəmə tarixi

Nominal

Qiymət

Valyuta

Say

Məbləğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə № 3

 

İnvestisiya qiymətli kağızları ilə fond birjasında bağlanmış əqdlər haqqında hesabat

 

Peşəkar iştirakçı

Əqdin bağlanma tarixi

Əqdin bağlanma

vaxtı

Əqdin

nömrəsi

Əqdin

növü

Alıcı

Satıcı

Qiymətli kağızların

növü

İdentifikasiya kodu

Emitent

Ödəmə tarixi

Nominal

Qiymət

Valyuta

Say

Məbləğ

Kontragent

Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi

Ölkə

Kontragent

Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi

Ölkə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə № 4

 

Repo əməliyyatları üzrə hesabat

 

Peşəkar iştirakçı

Reponun açılma

 tarixi

Əməliyyatın

nömrəsi

Əməliyyatın

növü

Alıcı

Satıcı

Emitent

 

Qiymətli kağızların

 növü

 

İdentifikasiya

 kodu

Repo

müddəti

Nominal

Valyuta

Say

Məbləğ

açılış qiyməti

 üzrə

bağlanış qiyməti

üzrə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə № 5

 

Qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyət hüquqlarının keçməsi haqqında hesabat

 

Peşəkar iştirakçı

Əqdin bağlanma tarixi

Əqdin növü

Əqdin

Bağlanma

 yeri

Alıcı

Satıcı

Qiymətli kağızların

 növü

İdentifikasiya
 kodu

Emitent

Nominal

Qiymət

Valyuta

Say

Məbləğ

Kontragent

Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi

Ölkə

Kontragent

Fərdin eyniləşdirmə nömrəsi

Ölkə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə №6

 

İSO 3166-1 beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq ölkələrin kodları

 

Ölkənin adı

ISO 3166-1-alfa-2 kodu

ALAND ADALARI

AX

ALBANİYA

AL

ALMANİYA

DE

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI

US

AMERİKA SAMOASI

AS

ANDORRA

AD

ANQOLA

AO

ANQULYA

AI

ANTARKTİKA

AQ

ANTİQUA VƏ BARBUDA

AG

AOMIN (MAKAO)

MO

ARGENTİNA

AR

ARUBA

AW

AVSTRALİYA

AU

AVSTRİYA

AT

AYRILMIŞ KİÇİK SAKİT OKEAN ADALARI

UM

AZƏRBAYCAN

AZ

BAHAM ADALARI

BS

BANQLADEŞ

BD

BARBADOS

BB

BELARUS

BY

BELÇİKA

BE

BELİZ

BZ

BENİN

BJ

BERMUD ADASI

BM

BƏHREYN

BH

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ

AE

BOLİVİYA

BO

BOLQARISTAN

BG

BONAYRE, SİNT ESTATİUS VƏ SABA

BQ

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNA

BA

BOTSVANA

BW

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞI

GB

BRAZİLİYA

BR

BRİTANİYA VİRCİN ADALARI

VG

BRUNEY

BN

BURKİNA-FASO

BF

BURUNDİ

BI

BUTAN

BT

BUVE ADALARI

BV

CERSİ

JE

CƏNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASI

ZA

CİBUTİ

DJ

CURAÇAO

CW

ÇAD

TD

ÇEXİYA

CZ

ÇİLİ

CL

ÇİN XALQ RESPUBLİKASI

CN

DANİMARKA

DK

DOMİNİKA

DM

DOMİNİKAN RESPUBLİKASI

DO

EFİOPİYA

ET

EKVADOR

EC

EKVATORİAL QVİNEYA

GQ

EL-SALVADOR

SV

ERİTREYA

ER

ESTONİYA

EE

ƏFQANISTAN 

AF

ƏLCƏZAİR

DZ

FARER ADALARI

FO

FİCİ

FJ

FİLİPPİN

PH

FİNLANDİYA

FI

FOLKLEND

FK

FRANSA

FR

FRANSIZ CƏNUB ƏRAZİLƏRİ

TF

FRANSIZ POLİNEZİYASI

PF

FRANSIZ QVİNEYASI

GF

GÜRCÜSTAN

GE

HAİTİ

HT

HARD ADALARI VƏ MAKDONALDS ADALARI

HM

HİND OKEANI BRİTANİYA ƏRAZİSİ

İO

HİNDİSTAN

IN

HONDURAS

HN

HONKONQ

HK

İNDONEZİYA

ID

İORDANİYA

JO

İRAQ

IQ

İRAN

IR

İRLANDİYA

IE

İSLANDİYA

IS

İSPANİYA

ES

İSRAİL

IL

İSVEÇ

SE

İSVEÇRƏ

CH

İTALİYA

IT

KABO-VERDE

CV

KAMBOCA

KH

KAMERUN

CM

KANADA

CA

KAYMAN ADALARI

KY

KENİYA

KE

KİPR

CY

KİRİBATİ

KI

KOLUMBİYA

CO

KOMOR ADALARI

KM

KONQO  DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

CD

KONQO XALQ RESPUBLİKASI

CG

KOREYA RESPUBLİKASI

KR

KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

KP

KOSTA-RİKA

CR

KOT-D`İVUAR

CI

KUBA

CU

KUK ADASI

CK

KÜVEYT

KW

LAOS

LA

LATVİYA

LV

LESOTO

LS

LİBERİYA

LR

LİXTENŞTEYN

LI

LİTVA

LT

LİVAN

LB

LİVİYA

LY

LÜKSEMBURQ

LU

MACARISTAN

HU

MADAQASKAR

MG

MAKEDONİYA

MK

MALAVİ

MW

MALAYZİYA

MY

MALDİV

MV

MALİ

ML

MALTA

MT

MAN ADALARI

IM

MARŞALL ADALARI

MH

MARTİNİKA

MQ

MAVRİKİ

MU

MAVRİTANİYA

MR

MEKSİKA

MX

MƏRAKEŞ

MA

MƏRKƏZİ AFRİKA RESPUBLİKASI

CF

MİKRONEZİYA FEDERATİV ŞTATLARI

FM

MİLAD ADASI

CX

MİSİR

EG

MOLDOVA

MD

MONAKO

MC

MONQOLUSTAN

MN

MONSERRAT

MS

MONTENEQRO

ME

MOZAMBİK

MZ

MÜQƏDDƏS MARTİN

MF

MÜQƏDDƏS YELENA ADASI

SH

MYANMA

MM

NAMİBİYA

NA

NAURU

NR

NEPAL

NP

NİDERLAND

NL

NİGER

NE

NİGERİYA

NG

NİKARAQUA

NI

NİUE

NU

NORFOLK

NF

NORVEÇ

NO

OMAN

OM

PAKİSTAN

PK

PALAU

PW

PALMA (KİLİNQ) ADALARI

CC

PANAMA

PA

PAPUA-YENİ QVİNEYA

PG

PARAQVAY

PY

PERU

PE

PİTKERN

PN

POLŞA

PL

PORTUQALİYA

PT

PUERTO-RİKO

PR

QABON

GA

QAMBİYA

GM

QANA

GH

QAYANA

GY

QAZAXISTAN

KZ

QƏRBİ SAXARA

EH

QƏRBİ SAMOA

WS

QƏTƏR

QA

QƏZA BÖLGƏSİ (FƏLƏSTİN)

PS

QİBRALTAR

GI

QIRĞIZISTAN

KG

QRENADA

GD

QRENLANDİYA

GL

QUAM

GU

QVADELUPA

GP

QVATEMALA

GT

QVİNEYA

GN

QVİNEYA-BİSAU

GW

QVİRNSİ

GG

REYUNON

RE

RUANDA

RW

RUMINİYA

RO

RUSİYA FEDERASİYASI

RU

SAN-MARİNO

SM

SAN-TOME VƏ PRİNSİPİ

ST

SEİNT BARTALAMEY

BL

SENEQAL

SN

SEN-PYER VƏ MİKELON

PM

SENT-KİTS FEDERASİYASI (SENT-KRİSTOFER) VƏ NEVİS

KN

SENT-LÜSİYA

LC

SENT-VİNSENT VƏ QRENADİNLƏR

VC

SERBİYA 

RS

SEYŞEL ADALARI

SC

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI

SA

SİNQAPUR

SG

SİNT MARTİN

SX

SLOVAK

SK

SLOVENİYA

SI

SOLOMON ADASI

SB

SOMALİ

SO

SUDAN

SD

SURİNAM

SR

SURİYA

SY

SVAZİLEND

SZ

SYERRA-LEONE

SL

ŞƏRQİ SUDAN

SS

ŞƏRQİ TİMOR

TL

ŞİMALİ CORCİA VƏ ŞİMALİ SENDVİÇ ADALARI

GS

ŞİMALİ MARİAN ADALARI

MP

ŞPİSBERGEN VƏ YAN-MAYEN NORVEÇ

SJ

ŞRİ-LANKA

LK

TACİKİSTAN

TJ

TAİLAND

TH

TANZANİYA BİRLƏŞMİŞ RESPUBLİKASI

TZ

TAYVAN

TW

TEYS VƏ KAYKOS

TC

TONQA

TO

TOQO

TG

UEYK ADASI

WK

VANUATU 

VU

VATİKAN

VA

VENESUELA

VE

VİRCİN ADALARI

VI

VYETNAM

VN

XORVATİYA

HR

ÖZBƏKİSTAN

UZ

ŞƏRQİ URUQVAY

UY

TOKELAU

TK

TRİNİDAD VƏ TOBAQO

TT

TUNİS

TN

TUVALU

TV

TÜRKİYƏ

TR

TÜRKMƏNİSTAN

TM

UKRAYNA

UA

UOLLİS VƏ FUTUNA ADALARI

WF

UQANDA

UG

YAMAYKA

JM

YAPONİYA

JP

YENİ KALEDONİYA

NC

YENİ ZELANDİYA

NZ

YƏMƏN

YE

YUNANISTAN

GR

ZAMBİYA

ZM

ZİMBABVE

ZW

 

 

 

“Qiymətli kağızlar ilə bağlanılan əqdlərə dair

hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları”na

Əlavə № 7

 

İSO: 4217 beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq valyutaların kodları

 

Ölkələrin və ərazilərin adı

Valyutaların adı

Hərf kodu

ALAND ADALARI

AVRO

EUR

ALBANİYA

LEK

ALL

ALMANİYA

AVRO

EUR

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI (ABŞ), AMERİKA SAMOASI, HİND OKEANINDA BRİTANİYA ƏRAZİSI, VİRCİN ADALARI (BRİTANIYA), VİRCİN ADALARI (ABŞ), HAİTİ, QUAM, AYRILMIŞ KİÇİK SAKİT OKEAN ADALARI (ABŞ), MARİAL ADALARI, MİKRONEZIYA, PALAU, PANAMA, PUERTO-RİKO, ŞİMALİ MARİAN ADALARI, TERKS VƏ KAYSKOS ADALARI, SALVADOR

ABŞ DOLLARI

USD

ANDORRA

AVRO

EUR

ANQOLA

YENİ KVANZA

AOA

ANTİQUA VƏ BARBUDA, QRENADA, DOMİNİKA, MONTSERRAT, SENT-KİTS VƏ NEVİS, SENT-LÜSİYA

ŞƏRQİ KARİB DOLLARI

XCD

AOMİN (MAKAO)

PATAKA

MOP

ARGENTİNA

ARGENTİNA PESOSU

ARS

ARUBA

ARUBAN QULDENİ

AWG

AVSTRALİYA, KİRİBATİ, KOKOS (KİLİNQ) ADALARI, NAURU, NORFOLK ADASI, MİLAD ADASI, TUVALU, XERD VƏ MAKDONALD ADALARI

AVSTRALİYA DOLLARI

AUD

AVSTRİYA

AVRO

EUR

AZƏRBAYCAN

AZƏRBAYCAN MANATI

AZN

BAHAM ADALARI

BAHAM DOLLARI

BSD

BANQLADEŞ

TAKA

BDT

BARBADOS

BARBADOS DOLLARI

BBD

BƏHREYN

BƏHREYN DİNARI

BHD

BELARUS

BELARUS RUBLU

BYR

BELÇİKA

AVRO

EUR

BELİZ

BELİZ DOLLARI

BZD

BENİN, BURKİNA-FASO, KOT D`İVUAR, MALİ,
NİGER, SENEQAL, TOQO, QVİNEYA BİSAU

KFA VSEAO FRANKI

XOF

BERMUD ADALARI

BERMUD DOLLARI

BMD

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ (BƏƏ)

DİRHƏM (BƏƏ)

AED

BİRLƏŞMİŞ KRALLIQ (BÖYÜK BRİTANİYA)

FUNT STERLİNQ

GBP

BOLİVİYA

BOLİVİANO

BOB

BOLQARISTAN

LEV

BGN

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNA

MARKA

BAM

BOTSVANA

PULA

BWP

BRAZİLİYA

KRUZEYRO REALI

BRL

BRUNEY

BRUNEY DOLLARI

BND

BURUNDİ

BURUNDİ FRANKI

BİF

BUTAN

NQULTRUM

BTN

BUVE ADASI, NORVEÇ, SVALBARD (ŞPİSBERGEN) VƏ YAN MAYEN ADALARI

NORVEÇ KRONU

NOK

ÇEXİYA

ÇEX KRONU

CZK

CİBUTİ

CİBUTİ FRANKI

DCF

ÇİLİ

ÇİLİ PESOSU

CLP

ÇİN

ÇİN YUANI

CNY

DOMİNİKAN RESPUBLİKASI

DOMİNİKAN PESOSU

DOP

EFİOPİYA

BİRR

ETV

ƏFQANISTAN

ƏFQANİ

AFN

EKVADOR

SUKRE

EKS

ƏLCƏZAİR

ƏLCƏZAİR DİNARI

DZD

ESTONİYA

AVRO

EUR

FİCİ

FİCİ DOLLARI

FCD

FİLİPPİN

FİLİPPİN PESOSU

PNP

FİNLANDİYA

AVRO

EUR

FOLKLEND (MALVİN) ADALARI

FOLKLEND ADALARI FUNTU

FKR

FRANSA, ANDORRA, QVADELUPA, MARTİNİK, MONAKO, REYUNON, SEN-PYER VƏ MİKELON, FRANSA QVİANASI, FRANSIZ CƏNUB ƏRAZİLƏRİ

AVRO

EUR

GÜRCÜSTAN

LARİ

GEL

HAİTİ

QURD

HTG

HONDURAS

LEMPİRA

HNL

HONKONQ

HONKONQ DOLLARI

HKD

İORDANİYA

İORDAN DİNARI

JOD

İRAN

İRAN RİALI

İRR

İRAQ

İRAQ DİNARI

İQD

İRLANDİYA

AVRO

EUR

İSLANDİYA

İSLAND KRONU

İSK

İSPANİYA

AVRO

EUR

İSRAİL

ŞEKEL

İLS

İSVEÇ

İSVEÇ KRONU

SEK

İTALİYA, VATİKAN, SAN-MARİNO

AVRO

EUR

KABO-VERDE

KABO-VERDE ESKUDOSU

CVE

KAMBOCA

RİEL

KHR

KANADA

KANADA DOLLARI

CAD

KAYMAN ADALARI

KAYMAN ADALARI DOLLARI

KYD

KENİYA

KENİYA ŞİLLİNQİ

KES

KİPR

AVRO

EUR

KOLUMBİYA

KOLUMBİYA PESOSU

COP

KOMOR ADALARI

KOMOR ADALARI FRANKI

KMF

KONQO DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

KONQO FRANKI

CDF

KOREYA RESPUBLİKASI

VONA

KRW

KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI

ŞİMALİ KOREYA VONU

KPW

KOSTA-RİKA

KOSTA-RİKA KOLONU

CRC

KUBA

KUBA PESOSU

CUP

KÜVEYT

KÜVEYT DİNARI

KWD

LAOS

KİP

LAK

LATVİYA

LAT

LVL

LESOTO

LOTİ

LSL

LESOTO, NAMİBİYA, CƏNUBİ AFRİKA

REND

ZAR

LİBERİYA

LİBERİYA DOLLARI

LRD

LİTVA

LİT

LTL

LİVAN

LİVAN FUNTU

LBP

LİVİYA

LİVİYA DİNARI

LYD

LİXTENŞTEYN, İSVEÇRƏ

İSVEÇRƏ FRANKI

CHF

LÜKSEMBURQ

AVRO

EUR

MACARISTAN

FORINT

HUF

MADAQASKAR

MALAQASİYA FRANKI

MGA

MAKEDONİYA

DİNAR

MKD

MALAVİ

MALAVİ KVAÇASI

MWK

MALAZİYA

MALAZİYA RİNQQİTİ

MYR

MALDİV

RUFİYA

MVR

MALTA

AVRO

EUR

MAVRİKİ

MAVRİKİ RUPİSİ

MUR

MAVRİTANİYA

UQİYA

MRO

MEKSİKA

YENİ MEKSİKA PESOSU

MXN

MƏRAKEŞ, QƏRBİ SAXARA

MƏRAKEŞ DİRHƏMİ

MAD

MİSİR

MİSİR FUNTU

EGP

MOLDOVA

 LEY

MDL

MONQOLUSTAN

TUQRİK

MNT

MONTENEQRO

AVRO

EUR

MOZAMBİK

METİKAL

MZM

MÜQƏDDƏS YELENA ADASI

MÜQƏDDƏS YELENA ADASI FUNTU

SHP

MYANMA

KYAT

MMK

NAMİBİYA

NAMİBİYA DOLLARI

NAD

NEPAL

NEPAL RUPİSİ

NPR

NİDERLAND

AVRO

EUR

NİDERLAND ANTİL ADALARI

NİDERLAND ANTİL QULDENİ

ANG

NİGERİYA

NAYRA

NQN

NİKARAQUA

QIZIL KORDOBA

NIO

NİUE, YENİ ZELANDİYA, KUKA ADALARI, PİTKERN ADASI, TOKELAU

YENİ ZELANDİYA DOLLARI

NZD

OMAN

OMAN RİALI

OMR

PAKİSTAN

PAKİSTAN RUPİSİ

PKR

PANAMA

BALBOA

PAB

PAPUA-YENİ QVİNEYA

KİN

PQK

PARAQVAY

QUARANİ

PYQ

PERU

YENİ SOL

PEN

POLŞA

ZLOT

PLZ

PORTUQALİYA

AVRO

EUR

QABON, KAMERUN, KONQO, MƏRKƏZİ AFRİKA RESPUBLİKASI, ÇAD, EKVATORİAL QVİNEYASI, CƏNUBİ AFRİKA

KFA VEAS FRANKI

XAF

QAMBİYA

DALASİ

GMD

QANA

SEDİ

GHS

QAYANA

QAYANA DOLLARI

GYD

QAZAXISTAN

TENGƏ

KZT

QƏTƏR

QƏTƏR RİALI

QAR

QİBRALTAR

QİBRALTAR FUNTU

GİP

QIRĞIZISTAN

SOM

KGS

QRENLANDİYA, DANİMARKA, FARER ADALARI

DANİMARKA KRONU

DKK

QVATEMALA

KETSAL

GTQ

QVİNEYA

QVİNEYA FRANKI

GNF

RUANDA

RUANDA FRANKI

RWF

RUMINİYA

YENİ RUMIN LEYİ

RON

RUSİYA FEDERASİYASI

RUSİYA RUBLU

RUR

SALVADOR

SALVADOR KOLONU

SVC

SAMOA

TALA

WST

SAN-TOME VƏ PRİNSIPİ

DOBRA

STD

SEİNT-BARTALAMEY

AVRO

EUR

SERBİYA

SERBİYA DİNARI

RSD

ŞƏRQİ TİMOR

TİMOR ESKUDOSU

TPE

ŞƏRQİ TİMOR, İNDONEZİYA

RUPI

İDR

SERRA-LEONE

LEONE

SLL

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI

SƏUDİYYƏ RİALI

SAR

SEYŞEL ADALARI

SEYŞEL RUPİSİ

SCR

SİNQAPUR

SİNQAPUR DOLLARI

SGD

SLOVAKİYA

AVRO

EUR

SLOVENİYA

AVRO

EUR

SOLOMON ADASI

SOLOMON ADALARI DOLLARI

SBD

SOMALİ

SOMALİ ŞİLLİNQİ

SOS

ŞRİ-LANKA

ŞRİ-LANKA RUPİSİ

LKR

SUDAN

SUDAN FUNTU

SDG

SURİNAM

SURİNAM DOLLARI

SRD

SURİYA

SURİYA FUNTU

SYP

SVAZİLEND

LİLANQENİ