×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
İqtisadiyyat Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.07.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
04
ADI
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin müəyyən edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
16.08.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
010.120.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201207300004
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
15.08.2012
Azərbaycan Respublikasının Iqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin müəyyən edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

30.07.2012

Qeydiyyat nömrəsi

04

Adı

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin müəyyən edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

16.08.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

010.120.010

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201207300004

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

15.08.2012

 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Kollegiyası “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın 9.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli, 504 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 4.7-ci və 5.11-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa” və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Kollegiyasının Əsasnaməsi”nin 1.2-ci bəndinə əsasən[1]

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən göstərilən aşağıdakı elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlər təsdiq edilsin: [2]

1.1. “Əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament” (1 nömrəli əlavə);[3]

1.2. “Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament” (2 nömrəli əlavə);[4]

1.3. “Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament” (3 nömrəli əlavə);[5]

1.4. “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament” (4 nömrəli əlavə);

1.5. “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament” (5 nömrəli əlavə).[6]

2. Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 25.04.12. tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi Qaydaları”nın 2.11-ci bəndinin 2-ci cümləsində “zəruri olan” sözləri çıxarılsın.

3. Hüquq şöbəsinin müdiri vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Rəşad Mustafayevə tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.

4. Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə tapşırılsın ki, bu qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq olunmuş texniki normativ-hüquqi aktların Nazirliyin rəsmi internet saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.

5. Kollegiyanın məsul katibi, Ümumi şöbənin müdiri Rövşən Ataşova tapşırılsın ki, bu Qərarın surətinin göndərilmə siyahısına uyğun çatdırılmasını təmin etsin.

6. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

 

Əsas: İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 30.07.12. tarixli iclasının protokolu.

 

Sədr,

iqtisadi inkişaf naziri                                                                           Şahin Mustafayev

 


 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 30 iyul tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə

 

Əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament [7]

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.[8]

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: bu xidmət İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən hüquqi şəxslərə əmtəə birjası fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını müəyyən edir.[9]

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. “Əmtəə birjası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsi;

1.3.2. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”;

1.3.3. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əlavə 2 “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 23-cü hissəsi;

1.3.4. “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci hissələri;

1.3.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli, 174 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər”in 16-cı hissəsi;

1.3.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.4-cü bəndi.[10]

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi.

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən avtomatlaşdırılmışdır.[11]

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 15 gün.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: əmtəə birjası fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişli:

“Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əlavə 2 “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 23-cü hissəsinə əsasən 11000 (on bir min) manat təşkil edir.

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün hesab:

Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti[12]

VÖEN: 1403006271

SWİKT: CTREAZ22

KOD: 210005

Müxbir hesab: 0132033003944

VÖEN (bank) 14011555071

Hesablaşma hesab: 2117131

Köçürülən məbləğ:

Rəqəmlə                   11000 (AZN)

Yazı ilə                     on bir min manat.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://economy.gov.az/e-xidmetler.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: http://economy.gov.az/e-xidmetler, office@economy.gov.az, telefon: 012 493-88-67, faks: 012 492-58-95, sorğu mərkəzi: 195-2.

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onların skan edilmiş surəti elektron formada təqdim olunur:

2.6.1. lisenziyanın alınması üçün ərizə (reqlamentə əlavə olunur);

2.6.2. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənəd;

2.6.3. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə;

2.6.4. ərizədə qeyd olunan obyektlərin hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənəd;

2.6.5. lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədin (lisenziya verilməsindən imtina edilmədikdə təqdim edilir);

2.6.6. birjanın təsisçilərinin ümumi yığıncağında qəbul olunmuş və möhürlə təsdiq edilmiş birja ticarəti qaydaları;

2.6.7. əmtəə birjasının nizamnaməsi.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmət üçün sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından (http://economy.gov.az/e-xidmetler) yüklənərək doldurulur və istifadəçi tərəfindən bu reqlamentin 2.6-cı bəndində tələb olunan sənədlərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir;

3.1.2. sorğunun qəbulu: sorğu http://economy.gov.az/e-xidmetler internet səhifəsinə daxil olduğu gün qeydiyyata alınır. Sorğunun qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. birjanın təsis sənədləri və birja ticarət qaydaları “Əmtəə birjası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun gəlmədikdə sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur. Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə ərizəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir;

3.2.2. imtina üçün əsaslar olmadıqda xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar qəbul olunur.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və məsul şöbəyə icra edilməsi üçün göndərilir;

3.3.2. məsul şöbədə sorğuya və ona əlavə edilən sənədlərə baxılır, aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar sorğu ilə müraciət edildikdən sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir;

3.3.3. çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra istifadəçi lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədi təqdim edir. Bundan sonra xüsusi razılıq (lisenziya) blankı rəsmiləşdirilərək istifadəçiyə birbaşa təqdim olunması və ya poçt rabitəsi vasitəsilə göndərilməsi yolu ilə verilir.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: elektron kargüzarlıq;

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçilər xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsinə dair qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər;

3.5.2. şikayət ərizəsi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.5.3. şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.

 

 


 

 

Hüquqi şəxsin blankında

 

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a uyğun olaraq əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya)lisenziya verilməsi üçün

 

Ə R İ Z Ə

_____________________________________________________________________________

(istifadəçinin tam adı)

_____________________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

Təşkilati-hüquqi forması : ______________________________________________________

      Hüquqi ünvanı: ____________________________________________________________

      Fəaliyyət ünvanı: __________________________________________________________

      Fəaliyyət növü:     Əmtəə birjasının fəaliyyətinə

 

       Hesablaşma hesabının nömrəsi: _____________________________________________

       Bankın adı: _______________________________________________________________

       Tel:    ______________________

       Faks:  ______________________

 

      Əlavə olunan sənədlər:

1. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti;

2. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

3. ərizədə qeyd olunan obyektlərin hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

4. xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədin surəti (lisenziya verilməsindən imtina edilmədikdə təqdim edilir);

5. birjanın təsisçilərinin ümumi yığıncağında qəbul olunmuş və möhürlə təsdiq edilmiş birja ticarəti qaydaları.

6. əmtəə birjasının nizamnaməsinin surəti.

 

       Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

      ________________________                    __________________________________

              (istifadəçinin imzası)                                                 (rəhbərin  adı, soyadı)

 

« ____ » ____________ 20 __

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 30 iyul tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

 

Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament[13]

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.[14]

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: bu xidmət İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərə əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını müəyyən edir.[15]

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1 “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”;

1.3.2. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əlavə 2 “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 5-ci hissəsi;

1.3.3. “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci hissələri;

1.3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli, 174 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər”in 4-cü hissəsi;

1.3.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.5-ci bəndi.[16]

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi.

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən avtomatlaşdırılmışdır.[17]

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 15 gün.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişli:

“Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əlavə 2 “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri”nin 5-ci hissəsinə əsasən 2200 (iki min iki yüz) manat təşkil edir.

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün hesab:

Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti[18]

VÖEN: 1403006271

SWİKT: CTREAZ22

KOD: 210005

Müxbir hesab: 0132033003944

VÖEN (bank) 14011555071

Hesablaşma hesab: 2117131

Köçürülən məbləğ:

Rəqəmlə                    2200 (AZN)

Yazı ilə                      iki min iki yüz manat

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi və fiziki şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://economy.gov.az/e-xidmetler.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: http://economy.gov.az/e-xidmetler, http://icazeler.gov.az, e-mail: office@economy.gov.az, telefon: 012 493-88-67, faks: 012 492-58-95, sorğu mərkəzi: 195-2.

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onların skan edilmiş surəti elektron formada təqdim olunur:

2.6.1. lisenziyanın alınması üçün ərizə (reqlamentə əlavə olunur);

2.6.2. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənəd;

2.6.3. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə;

2.6.4. ərizədə qeyd olunan obyektlərin hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənəd;

2.6.5. lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd (lisenziya verilməsindən imtina edilmədikdə təqdim edilir);

2.6.6. əlvan metal tullantılarının emalı üçün avadanlıqlardan istifadə hüququnun (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s.) və bu avadanlıqlarla işləyənlərin müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmiş mütəxəssislər olduqlarını təsdiq edən sənədlər;

2.6.7. fəaliyyət növü ilə əlaqədar avadanlıq və qurğuların dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olması barədə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin təsdiqedici sənədi.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmətlər üçün sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından (http://economy.gov.az/e-xidmetler) yüklənərək doldurulur və müraciət edən tərəfindən bu reqlamentin 2.6-cı bəndində tələb olunan sənədlərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir;

3.1.2. sorğunun qəbulu: sorğu http://economy.gov.az/e-xidmetler internet səhifəsinə daxil olduğu gün qeydiyyata alınır. Sorğunun qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. bu reqlamentin 2.6.5-ci və 2.6.6-cı yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur. Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə ərizəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir;

3.2.2. imtina üçün əsaslar olmadıqda xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar qəbul olunur.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və məsul şöbəyə icra edilməsi üçün göndərilir;

3.3.2. məsul şöbədə sorğuya və ona əlavə edilən sənədlərə baxılır, aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar sorğu ilə müraciət edildikdən sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir;

3.3.3. çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra istifadəçi lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədi təqdim edir. Bundan sonra xüsusi razılıq (lisenziya) blankı rəsmiləşdirilərək istifadəçiyə birbaşa təqdim olunması və ya poçt rabitəsi vasitəsilə göndərilməsi yolu ilə verilir.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: elektron kargüzarlıq;

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçilər xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsinə dair qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər;

3.5.2. şikayət ərizəsi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.5.3. şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.

 

 


 

 

Fiziki şəxslər üçün

 

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a uyğun olaraq əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün

 

Ə R İ Z Ə

_____________________________________________________________________________

(istifadəçinin edənin adı, atasının adı, soyadı)

_____________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət növü: Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı

 

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar

Seriya və nömrə: “__________”__________________________________________________

      Nə vaxt və kim tərəfindən verilib: ____________________________________________

      Ünvan:  ___________________________________________________________________

      Tel:    _________________________

      Faks: _________________________

 

      Əlavə olunan sənədlər:

1.      ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

2.      ərizədə qeyd olunan obyektlərin hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

3.      xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd (Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina edilmədikdə təqdim edilir);

4.      əlvan metal tullantılarının emalı üçün avadanlıqlardan istifadə hüququnun mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s.) və bu avadanlıqlarla işləyənlərin müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmiş mütəxəssislər olduqlarını təsdiq edən sənədlərin surəti;

5.      fəaliyyət növü ilə əlaqədar avadanlıq və qurğuların dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olması barədə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin təsdiqedici sənədi.

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik

 

 

__________________ (istifadəçinin imzası)                       « ____ » ______________ 20 __

 

 

 


 

 

Hüquqi şəxsin blankında

 

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a uyğun olaraq əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün

 

Ə R İ Z Ə

_____________________________________________________________________________

(istifadəçinin tam adı)

_____________________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

Təşkilati-hüquqi forması : ______________________________________________________

       Hüquqi ünvanı: ___________________________________________________________

       Fəaliyyət ünvanı: __________________________________________________________

 

      Fəaliyyət növü: Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı

 

       Hesablaşma hesabının nömrəsi: _____________________________________________

       Bankın adı: _______________________________________________________________

       Tel:    _________________________

       Faks:  _________________________

 

      Əlavə olunan sənədlər:

1. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

2. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

3. ərizədə qeyd olunan obyektlərin hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

4. xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd (xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsindən imtina edilmədikdə təqdim edilir);

5. əlvan metal tullantılarının emalı üçün avadanlıqlardan istifadə hüququnun (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s.) və bu avadanlıqlarla işləyənlərin müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmiş mütəxəssislər olduqlarını təsdiq edən sənədlərin surəti;

6. fəaliyyət növü ilə əlaqədar avadanlıq və qurğuların dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olması barədə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin təsdiqedici sənədi.

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

      _______________________                       ____________________________________

    (istifadəçinin imzası)                                                       (rəhbərin  adı, soyadı)

 

« ____ » ____________ 20 __

 

 


 

 

İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının

14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

3 nömrəli əlavə

 

 

Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament[19]

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: bu xidmət kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını müəyyən edir. 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinin 4-cü hissəsi;

1.3.2. “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 720 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndi;

1.3.3. “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsi;

1.3.4. “Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrantların verilməsi prosedurunda “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 oktyabr tarixli 1083 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci hissələri;

1.3.5. “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 654 nömrəli Fərmanının 1-ci və 4-cü hissələri və həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların Siyahısı”;

1.3.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”;

1.3.7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli 339 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası”;

1.3.8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.3-cü bəndi.

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi.

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən avtomatlaşdırılmışdır.

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 15 (on beş) gün.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması və bu barədə istifadəçiyə bildiriş verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://e-xidmetler.economy.gov.az, http://e-gov.az.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: http://e-xidmetler.economy.gov.az, http://e-gov.az., e-mail: office@economy.gov.az, telefon: 012 493-88-67, faks: 012 492-58-95, Çağrı mərkəzi: 195-2.

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onlar skan edilərək elektron formada təqdim olunur:

2.6.1. qrant müqaviləsinin (qərarının) və ya qrant müqaviləsində (qərarında) edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasına dair ərizə (reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavə olunur);

2.6.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli 339 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş formaya uyğun olaraq xarici donor tərəfindən verilən qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi barədə ərizə (qrant xarici donor tərəfindən verildikdə);

2.6.3. müqavilə (qərar), o cümlədən əlavə müqavilə (qərar) və ya onlarda edilmiş dəyişiklik;

2.6.4. müqavilə (qərar) üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihə;

2.6.5. donor fiziki şəxs olduqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd;

2.6.6. qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması (qrant xarici donor tərəfindən verildikdə);

2.6.7. ərizə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nın 1.4-cü bəndində göstərilən şəxslərin adından başqa şəxs tərəfindən verildikdə, habelə müqaviləni (qərarı) qanuni təmsilçi olmayan şəxs imzaladıqda, onların müvafiq səlahiyyətə malik olması barədə sənəd (müqavilənin qeydiyyata alınması ilə bağlı sənədləri imzalamaq səlahiyyəti müqavilədə göstərilmədiyi halda);

2.6.8. sənədlər xarici dildə tərtib edildikdə, onların tərcüməsi;

2.6.9. sənədlər xarici ölkədə tərtib olunduqda, onların leqallaşdırılmış və ya apostil verilmiş nüsxələri.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmət üçün sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından (http://e-xidmetler.economy.gov.az, http://e-gov.az.) yüklənərək doldurulur və istifadəçi tərəfindən bu reqlamentin 2.6-cı bəndində tələb olunan sənədlərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir;

3.1.2. sorğunun qəbulu: sorğu http://e-xidmetler.economy.gov.az, http://e-gov.az. internet səhifəsinə daxil olduğu gün qeydiyyata alınır. Sorğunun qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1.Aşağıdakı hallarda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur:

1. bu inzibati reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilmiş sənədlər təqdim edilmədikdə;

2. ərizədə göstərilən məlumatlar və (və ya) ona əlavə edilən sənədlər yanlış olduqda;

3. aşkar edilmiş çatışmazlıq 10 (on) gün müddətində aradan qaldırılmadıqda;

4. xarici donorlar tərəfindən verilən qrant maliyyə-iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab olunmadıqda (qrant xarici donor tərəfindən verildikdə);

5. qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin verilməsindən imtina edildikdə (qrant xarici donor tərəfindən verildikdə);

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 iyun 2015-ci il tarixli 216 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nın 3.1-ci bəndində göstərilən məsələlər üzrə araşdırma nəticəsində çatışmazlıqlar aşkar edildikdə.

3.2.2. imtina üçün əsaslar olmadıqda qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması haqqında qərar qəbul olunur və bu barədə istifadəçiyə bildiriş verilir;

3.2.3. Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasından imtina olunduqda bu barədə istifadəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və məsul şöbəyə icra edilməsi üçün göndərilir;

3.3.2. xarici donorlar tərəfindən verilən qrantlar üzrə bu inzibati reqlamentin 2.6.3-cü, 2.6.4-cü, 2.6.6-cı-2.6.9-cu yarımbəndlərində nəzərdə tutulan sənədlərin əslinin məsul şöbənin müraciəti əsasında bilavasitə istifadəçi tərəfindən təqdim edilməsi tələb olunur;

3.3.3. təqdim edilmiş sənədlərdə qeydə alınması üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, qeydiyyat orqanı müqavilənin (qərarın) qeydə alınmasını dayandırır və həmin sənədləri müraciət etmiş şəxsə qaytarmaqla, bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə olaraq 10 (on) gün müddət təyin edir;

3.3.4 xarici donorlar tərəfindən verilən qranta dair müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması zamanı bu inzibati reqlamentin 2.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər, daxil olduğu vaxtdan növbəti iş günündən gec olmayaraq, məsul şöbədə onların tamlığı, donorun Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 oktyabr 2015-ci il tarixli 339 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası”nın 1.2-ci bəndində göstərilmiş xarici donorlara aid olub-olmadığı müəyyən edilir və qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi üçün qrant müqaviləsi (qərarı) və qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə Maliyyə Nazirliyinə göndərilir və qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınması müddətinin axımı dayanır. Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınması müddətinin axımı həmin qrantın məqsədəmüvafiq hesab edilməsi barədə rəy İqtisadiyat Nazirliyinə daxil olduqdan sonrakı gün başlanılır;

3.3.5. bu inzibati reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilən ərizələrin və sənədlərin təqdim edildiyi gündən, qeydiyyatın dayandırılmasına və ya imtinaya əsas olmadıqda, 15 (on beş) gün müddətində qrant müqaviləsi (qərarı) qeydə alınır və bu barədə müraciət edən şəxsə bildiriş verilir. Həmin sənədlərin əlavə araşdırılması zərurəti yarandıqda, bildirişin verilməsi müddəti 15 (on beş) günədək uzadıla bilər.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: elektron kargüzarlıq;

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçilər qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) qeydiyyata alınmasına dair qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər;

3.5.2. şikayət ərizəsi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.5.3. şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.

 


 

 

Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlamentə 1 nömrəli əlavə

 

 

Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasına dair ərizənin forması

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə

___________________________________________________________________________________________

(müraciət edən təşkilatın adı, təşkilati-hüquqi forması)

___________________________________________________________________________________________

(müraciət edən təşkilatın qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı)

___________________________________________________________________________________________

(qanuni təmsilçinin soyadı, adı, atasının adı, işlədiyi yer və vəzifəsi, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, dövlət reyestrindən çıxarışın nömrəsi, tarixi)

 

 

tərəfindən

 

 

 

ƏRİZƏ

 

 

donor qismində çıxış edən

 

___________________________________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, işlədiyi yer və vəzifəsi, hüquqi şəxs olduqda adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi)

və resipiyent qismində çıxış edən

 

___________________________________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, işlədiyi yer və vəzifəsi, hüquqi şəxs olduqda adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi)

arasında

 

___________________________________________________________________________________________

(müqavilənin (qərarın) adı və bağlandığı (verildiyi) tarix)

qrant müqaviləsi bağlanılmışdır (qərarı verilmişdir)

 

 

 

Qrantın məqsədi

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

məbləği

 

___________________________________________________________________________________________

(rəqəmlə və sözlə, valyuta göstərilməklə)

 

 

icra müddəti

 

___________________________________________________________________________________________

(başladığı və bitdiyi müddət)

 

 

Qoşma (əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı göstərilməklə)

___________________________________________________________________________________________

(əlavə edilən sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir)

 

 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, qrant müqaviləsinin qeydə alınmasını xahiş edirik.

 

 

Müraciəti imzalamış şəxsin soyadı, adı,

atasının adı, vəzifəsi və imzası

(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir)

 

 

 

Tarix

 

 

 

Əlaqə telefonları

 

 


 

 

Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlamentə 2 nömrəli əlavə

 

 

Qrant müqaviləsində (qərarında) edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasına dair ərizənin forması

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə

 

 

________________________________________________________________________________________

(müraciət edən təşkilatın adı, təşkilati-hüquqi forması)

________________________________________________________________________________________

(müraciət edən təşkilatın qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı)

________________________________________________________________________________________

(qanuni təmsilçinin soyadı, adı, atasının adı, işlədiyi yer və vəzifəsi, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, dövlət reyestrindən çıxarışın nömrəsi, tarixi)

 

 

tərəfindən

 

 

 

ƏRİZƏ

 

 

donor qismində çıxış edən

 

________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan)

 

 

və resipiyent qismində çıxış edən

 

 

 

________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşadığı ünvan, işlədiyi yer və vəzifəsi, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan)

 

 

arasında bağlanılmış (verilmiş)

 

 

 

________________________________________________________________________________________

(müqavilənin (qərarın) adı, bağlanıldığı (verildiyi) tarix və məbləği, qeydiyyatı barədə bildirişin tarixi və nömrəsi)

 

 

qrant müqaviləsinə (qərarına) _____________________ tarixli _____________________

 

 

_____________________________________________________________________________________ ilə

(dəyişiklik barədə sənədin növü (əlavə müqavilə, protokol və s.) və adı)

 

 

dəyişiklik edilmişdir.

 

 

 

Dəyişikliyin məqsədi ____________________________________________________________________

 

(qrantın məbləğinin, məqsədinin, müddətinin dəyişdirilməsi və s. dəyişiklik)

 

 

Dəyişikliyin qısa məzmunu _______________________________________________________________

 

 

Qoşma (əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı göstərilməklə)

 

 

_______________________________________________________________________________________

(əlavə edilən sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir)

 

 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, qrant müqaviləsində edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasını xahiş edirik.

 

 

Müraciəti imzalamış şəxsin soyadı, adı,

atasının adı, vəzifəsi və imzası

(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir)

 

 

 

Tarix

 

 

 

Əlaqə telefonları

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 30 iyul tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

4 nömrəli əlavə

 

Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament [20]

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.[21]

1.2. Elektron xidmətinin məzmunu: Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və onun nəticələrini təsdiq edən sertifikatın verilməsi ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını müəyyən edir.

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinin 5-ci hissəsi;[22]

1.3.2. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli fərmanından irəli gələn məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 5 mart tarixli, 717 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsi;

1.3.3. 2016-cı il 28 aprel tarixli, 888 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 3.0.42-ci yarımbəndi;[23]

1.3.4. “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci hissələri; [24]

1.3.5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 noyabr tarixli, 190 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydası”;

1.3.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.1-ci bəndi;[25]

1.3.7. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 25 aprel tarixli, 2 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2012-ci il 8 may tarixində 15201204250002 qeydiyyat nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi Qaydaları”.

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti). [26]

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən avtomatlaşdırılmışdır.[27]

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 1 gün.[28]

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan malların mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişli:

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 30-1-ci maddəsinə əsasən malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə görə 20 manat məbləğində dövlət rüsumu müəyyən edilmişdir. Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertiza xidmətləri istifadəçi ilə “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC arasında bağlanan müqavilələr əsasında ödənişli yolla həyata keçirilir. Bu xidmətlərin tarifləri Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 09 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilmişdir (həmin tariflər təyin edilən göstəricilərin növü, malın çeşidi, çəkisi və digər amillərdən asılı olaraq dəyişir).

Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün hesab:

Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti[29]

VÖEN: 1403006271

SWİFT: CTREAZ22

KOD: 210005

Müxbir hesab: 0132033003944

VÖEN (bank) 1401555071

Hesablaşma hesab: 2117131

Təsnifat kodu: 142219

Köçürülən dövlət rüsumunun məbləği:

Rəqəmlə             20 (AZN)

Yazı ilə               iyirmi manat.

 

Ekspertiza xidmətlərinin göstərilməsinə görə ödəmələr üçün hesab:

Bank rekvizitləri: “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC

VÖEN: 1700752861

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Nəsimi filialı

KOD: 805614

VÖEN: 9900001881

Müxbir hesabı: 0137010002944

Swift BIK: İBAZAZ2X

Hesab: 33803019449384408207

 

Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi (ƏDV üçün)

VÖEN: 1401555071

KOD: 210027

Müxbir hesab: 0132030004944

SWİFT: CTREAZ24

Hesablaşma hesab: 14001

Təsnifat kodu: 114110

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət qurumları. [30]

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://economy.gov.az/e-xidmetler.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: http://economy.gov.az/e-xidmetler, office@economy.gov.az, telefon: 012 493-88-67, faks: 012 492-58-95, sorğu mərkəzi: 195-2, http://www.consumer.gov.az/, office@consumer.gov.az, telefon: 012 498-15-01, faks: 012 497-24-08.

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onların skan edilmiş surəti elektron formada təqdim olunur:

2.6.1. mənşə sertifikatının alınması üçün ərizə (reqlamentə əlavə olunur);

2.6.2. istifadəçi hüquqi şəxs olduqda dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin və hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış;

2.6.3. istifadəçi hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs olduqda fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında şəhadətnamə;

2.6.4. istifadəçi ilə alıcı arasında bağlanmış müqavilə (olduğu halda);

2.6.5. qaimə-faktura (invoys);

2.6.6. ixrac olunan məhsulun ilkin xammalının, yarımfabrikatın yaxud məhsulların hazırlanmasında iştirak edən digər materialların alınmasını təsdiq edən müqavilə və ya başqa təsdiqedici sənədlər;

2.6.7. ixrac olunan məhsulun ilkin xammalı, yarımfabrikatı, yaxud məhsulların hazırlanmasında iştirak edən digər materialları xarici ölkə mənşəli olduğu təqdirdə, emal nəticəsində malın xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturası (XİF ƏN) üzrə mövqeyində ilk dörd rəqəmdən ən azı birinin səviyyəsində dəyişmənin olması və ya advalor pay qaydası tətbiq olunduğu hallarda istifadə olunmuş materialların dəyərinin göndərilən malın qiymətinin faizlə müəyyən edilmiş həddə çatması ilə əlaqədar sənəd (kalkulyasiya);

2.6.8. dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd (sertifikat verilməsindən imtina edilmədikdə təqdim edilir).[31]

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmət üçün sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından (http://economy.gov.az/e-xidmetler) yüklənərək doldurulur və istifadəçi tərəfindən bu reqlamentin 2.6-cı bəndində tələb olunan sənədlərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir;

3.1.2. sorğunun qəbulu: sorğu http://economy.gov.az/e-xidmetler internet səhifəsinə daxil olduğu gün Dövlət Xidməti tərəfindən qeydiyyata alınır. Sorğunun qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. bu reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilən sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif olunmuş məlumatlar olduqda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur. Mənşə sertifikatının verilməsindən imtina edildikdə bu barədə istifadəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir;

3.2.2. imtina üçün əsaslar olmadıqda mənşə sertifikatının verilməsi barədə qərar qəbul edilir.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və icra edilməsi üçün Dövlət Xidmətinə göndərilir. Dövlət Xidmətində sorğuya və ona əlavə olunmuş sənədlərə baxılır, onlarda çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi üçün 1 gündən gec olmayaraq “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC-yə təqdim olunur. [32]

Sənədlər təqdim olunduğu tarixdən 1 gündən gec olmayaraq sorğuya əlavə olunmuş sənədlər və istifadəçi ilə bağlanan müqavilə əsasında “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC-nin eksperti tərəfindən malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi qaydasına uyğun olaraq malın mənşə ölkəsi müəyyən edilir. Ekspertizanın keçirilməsi zamanı, həmçinin ixrac edilən mal partiyasının mövcudluğu, malın texnoloji prosesinin mərhələlər üzrə istehsal olunub-olunmadığı, istehsal üçün avadanlıqların və şəraitin olub-olmadığı araşdırılır. Ekspertiza nəticəsində tərtib olunan aktın bir nüsxəsi “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC-də qalır, bir nüsxəsi istifadəçiyə verilir, digər nüsxəsi isə Dövlət Xidmətinə təqdim olunur. Ekspertizaların nəticələrinə əsasən Dövlət Xidməti tərəfindən istifadəçinin sorğusuna dair müvafiq qərar qəbul edilir;[33]

3.3.2. Sorğuda və ona əlavə edilən sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəçiyə 1 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar sorğu ilə müraciət edildikdən sonra onlara 1 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir;[34]

3.3.3. imtina üçün əsas olmadıqda, malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra istifadəçi dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədi təqdim edir. Bundan sonra sertifikat blankı rəsmiləşdirilərək istifadəçiyə birbaşa təqdim olunması və ya poçt rabitəsi vasitəsilə göndərilməsi yolu ilə verilir.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: elektron kargüzarlıq;

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçilər malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi barədə qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər;

3.5.2. şikayət ərizəsi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.5.3. şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.

 


 

 

Fiziki şəxslər üçün

 

Azərbaycan Respublikası

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

yanında Antiinhisar Siyasəti və

İstehlakçıların Hüquqlarının

Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə

 

_____________________ tarixdə ________________________________________________

             (gün, ay, il)                                                      (verdiyi orqanın adı)

_____________________________________________________________________ verilmiş

_____________________________________________ nömrəli şəxsiyyət vəsiqəsinə malik

                                  (seriya və nömrə)

fiziki şəxs _________________________________________________________ tərəfindən

                                                                     (S.A.A.)

 

 

ƏRİZƏ

 

Xahiş edirəm_________________________________________________________________

                                                                    (ölkə, şəhər, küçə)

__________________________________________________________ ünvanında yerləşən

______________________________________________________________________________

(mal alanın adı)

ixrac edəcəyim _____________________ miqdarda ________________________________

                                       (kq, l, ton)                                                     (malın adı)

____________________________________________________________________________

üçün mənşə sertifikatını təsdiq edəsiniz.

Mallar ________________________________________________________ istehsal olunub.

                                                   (istehsalçı ölkənin adı)

Bununla bəyan edirəm ki, yuxarıda qeyd olunanlar doğrudur, malların mənşəyi həqiqətən də____________________________________________ aiddir və malın mənşəyi

                                            (istehsalçı ölkənin adı)

haqqında tələblərə uyğundur.

Mallar __________________________________________________________daşınacaqdır.

                                              (nəqliyyat vasitəsinin növü)

 

 

             ___________________                                                 _____________________

                         (imza)                                                                                 (tarix)

 

 

 


 

 

(Hüquqi şəxsin blankında)

 

 

Azərbaycan Respublikası

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

yanında Antiinhisar Siyasəti və

İstehlakçıların Hüquqlarının

Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə

 

ƏRİZƏ

 

__________________________________________________________________ xahiş edir ki,

                                                  (mal göndərənin adı)

_________________________________________________ müqaviləyə (kontrakta) əsasən

_____________________________________________________________________________

(mal alanın adı)

ixrac ediləcək _________________________________________________________________

(malın miqdarı və adı)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

üçün mənşə sertifikatını təsdiq edəsiniz.

Mallar _________________________________________________________ istehsal olunub.

(istehsalçı ölkənin adı)

Bununla bəyan edirik ki, yuxarıda qeyd olunanlar doğrudur, malların mənşəyi həqiqətən də ___________________________________________ aiddir və malın mənşəyi

                                         (istehsalçı ölkənin adı)

haqqında tələblərə uyğundur.

Mallar ___________________________________________________________ daşınacaqdır.

                                                 (nəqliyyat vasitəsinin növü)

Rəhbərin (vəzifəli şəxsin):

S.A.A.: __________________________________________________________________

Vəzifəsi: ________________________________________________________________

Tarix: ___________________________________________________________________

İmza: ___________________________________________________________________

                                                            M.Y.      

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 30 iyul tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

5 nömrəli əlavə

 

İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament [35]

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: ixrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.[36]

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən sertifikatının verilməsi ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını müəyyən edir.

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6-cı maddəsi;

1.3.2. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli, 969 nömrəli Fərmanının 1-ci hissəsi;

1.3.3. 2016-cı il 28 aprel tarixli, 888 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 3.0.48-ci yarımbəndi;[37]

1.3.4. “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci hissələri; [38]

1.3.5 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 iyul tarixli, 135 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”;

1.3.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.2-ci bəndi.[39]

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti). [40]

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən avtomatlaşdırılmışdır.[41]

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 3 gün.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişli:

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 30.1.4-cü maddəsinə əsasən keyfiyyət sertifikatının verilməsinə görə 20 manat məbləğində dövlət rüsumu müəyyən edilmişdir. Sertifikatın alınmasına görə dövlət rüsumu yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya İnternet vasitəsi ilə ödənilməlidir. Keyfiyyət sertifikatı veriləcək məhsulun ekspertizası istifadəçi ilə “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC arasında bağlanan müqavilə əsasında ödənişli yolla həyata keçirilir. Bu xidmətlərin tarifləri Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 09 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilmişdir (həmin tariflər təyin edilən göstəricilərin növü, malın çeşidi, çəkisi və digər amillərdən asılı olaraq dəyişir).[42]

Keyfiyyət sertifikatının verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün hesab:

Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi (ƏDV)

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti[43]

VÖEN: 1403006271

SWİKT: CTREAZ22

KOD: 210005

Müxbir hesab: 0132033003944

VÖEN (bank) 14011555071

Hesablaşma hesab: 2117131

Təsnifat kodu: 142219

Köçürülən dövlət rüsumunun məbləği:

Rəqəmlə                  20 (AZN)

Yazı ilə                    iyirmi manat.

 

Ekspertiza xidmətlərinin göstərilməsinə görə ödəmələr üçün hesab:

Bank rekvizitləri: “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC.

VÖEN: 1700752861

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Nəsimi filialı

Kod: 805614

VÖEN: 9900001881

Müxbir hesabı: 0137010002944

Swift BIK: İBAZAZ2X

Hesab: 33803019449384408207

 

Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi (ƏDV)

VÖEN: 1401555071

KOD: 210027

Müxbir hesabı: 0132030004944

SWİKT: CTREAZ24

Hesablaşma hesab: 14001

Təsnifat kodu: 114110

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət qurumları. [44]

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://economy.gov.az/e-xidmetler.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: http://economy.gov.az/e-xidmetler, office@economy.gov.az, telefon: 012 493-88-67, faks: 012 492-58-95, sorğu mərkəzi: 195-2, http://www.consumer.gov.az/, office@consumer.gov.az, telefon: 012 498-15-01, faks: 012 497-24-08.

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onların skan edilmiş surəti elektron formada təqdim olunur:

2.6.1. keyfiyyət sertifikatının alınması üçün ərizə (reqlamentə əlavə olunur);

2.6.2. mənşə sənədi;

2.6.3. uyğunluq sertifikatı;

2.6.4. gigiyenik sertifikatı;

2.6.5. alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı) ;

2.6.6. ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanunvericiliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi, ovlanmış heyvanlara müvafiq orqanın icazəsi və ovun qadağan olunmamış müddətdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu haqda sənəd, Avropa Komissiyasının müvafiq direktivləri və şura reqlamentləri ilə müəyyən edilmiş digər sənədlər;

2.6.7. ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys);

2.6.8. dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd. [45]

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmət üçün sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından (http://economy.gov.az/e-xidmetler) yüklənərək doldurulur və istifadəçi tərəfindən bu reqlamentin 2.6-cı bəndində tələb olunan sənədlərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir;

3.1.2. sorğunun qəbulu: sorğu http://economy.gov.az/e-xidmetler internet səhifəsinə daxil olduğu gün Dövlət Xidməti tərəfindən qeydiyyata alınır. Sorğunun qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 iyul tarixli, 135 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası”nın 2.7-ci bəndində göstərilən şərtlər yerinə yetirilmədikdə sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur. Keyfiyyət sertifikatının verilməsindən imtina edildikdə bu barədə istifadəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir;

3.2.2. imtina üçün əsaslar olmadıqda 3 gün müddətində Dövlət Xidməti tərəfindən keyfiyyət sertifikatının verilməsi barədə qərar qəbul olunur.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və icra edilməsi üçün Dövlət Xidmətinə göndərilir. Dövlət Xidmətində sorğuya və ona əlavə olunmuş sənədlərə baxılır, onlarda çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə onlar sertifikat veriləcək məhsulun ekspertizasının keçirilməsi üçün 1 gündən gec olmayaraq “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC-yə təqdim olunur. Məhsulun ekspertizası üçün analiz götürülür və ekspertiza aparılır. Ekspertiza nəticəsində tərtib olunan aktın bir nüsxəsi “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” MMC-də qalır, bir nüsxəsi istifadəçiyə verilir, digər nüsxəsi isə Dövlət Xidmətinə təqdim olunur. Ekspertizaların nəticələrinə əsasən Dövlət Xidməti tərəfindən istifadəçinin sorğusuna dair müvafiq qərar qəbul edilir; [46]

3.3.2. Sorğuda və ona əlavə edilən sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəçiyə 1 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar sorğu ilə müraciət edildikdən sonra onlara 3 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir;

3.3.3. imtina üçün əsas olmadıqda, keyfiyyət sertifikatının verilməsi barədə qərar qəbul edilir, sertifikat blankı rəsmiləşdirilərək istifadəçiyə birbaşa təqdim olunması və ya poçt rabitəsi vasitəsilə göndərilməsi yolu ilə verilir. İstifadəçi keyfiyyət sertifikatı verilərkən bu reqlamentin 2.6.3-2.6.7-ci yarımbəndlərində göstərilən sənədlərin əslini Dövlət Xidmətinə təqdim edir. Təqdim olunan sənədlərin əsli surəti ilə uyğunluğu müəyyən edildikdən sonra ərizəçiyə qaytarılır.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: elektron kargüzarlıq;

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçilər keyfiyyət sertifikatının verilməsi barədə qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər;

3.5.2. şikayət ərizəsi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.5.3. şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.

 


 

 

Fiziki şəxslər üçün

 

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat Nazirliyi

yanında Antiinhisar Siyasəti və

İstehlakçıların Hüquqlarının

Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün

 

Ə R İ Z Ə

_______________________________________________________________________________

(müraciət edənin adı, atasının adı, soyadı)

_______________________________________________________________________________

 

Fəaliy                              Fəaliyyət növü: Yeyinti (məhsulun adı) məhsullarının istehsalı və ixracı

 

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar

Seriya və nömrə: “________”___________________________________________________

Nə vaxt və kim tərəfindən verilib: ______________________________________________

Ünvan:  _____________________________________________________________________

Tel:    _________________________

Faks:  _________________________

 

      Əlavə olunan sənədlər:

1. fiziki şəxsin sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamənin və şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və verilmə tarixi;

2. alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı);

3. ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys);

4. mənşə sertifikatı;

5. uyğunluq sertifikatı;

6. gigiyenik sertifikatı;

7. ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanunvericiliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi, ovlanmış heyvanlara müvafiq orqanın icazəsi və ovun qadağan olunmamış müddətdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu haqda sənəd;

8. keyfiyyət sertifikatının verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədin surəti.[47]

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

________________ (istifadəçinin imzası)             « ____ » ____________ 20 __

 


 

 

(Hüquqi şəxsin blankında)

 

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat Nazirliyi

yanında Antiinhisar Siyasəti

və İstehlakçıların Hüquqlarının

Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə

 

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən Keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün

 

Ə R İ Z Ə

_______________________________________________________________________________

(müraciət edənin  adı, atasının adı, soyadı)

_______________________________________________________________________________

 

Fəali                              Fəaliyyət növü: Yeyinti (məhsulun adı) məhsullarının istehsalı və ixracı

 

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar

Seriya və nömrə: “_________”__________________________________________________

Nə vaxt və kim tərəfindən verilib: ______________________________________________

Ünvan:  _____________________________________________________________________

Tel:    _________________________

Faks:  _________________________

 

Əlavə olunan sənədlər:

1.  vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin və hüquqi şəxsin rəhbərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və verilmə tarixi;

2.   alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı);

3.   ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys);

4.   mənşə sertifikatı;

5.   uyğunluq sertifikatı;

6.   gigiyenik sertifikatı;

7.     ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanunvericiliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi, ovlanmış heyvanlara müvafiq orqanın icazəsi və ovun qadağan olunmamış müddətdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu haqda sənəd;

8.     keyfiyyət sertifikatının verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədin surəti.

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

      ________________ (istifadəçinin imzası)              « ____ » _________ 20 __

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       17 aprel 2013-cü il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201304170006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 aprel 2013-cü il)

2.       17 aprel 2013-cü il tarixli 07 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201304170007, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 aprel 2013-cü il)

3.       20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il)

4.       15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il)

5.       22 yanvar 2015-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201501220005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 fevral 2015-ci il)

6.       30 oktyabr 2015-ci il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510300010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 noyabr 2015-ci il)

7.       01 mart 2016-cı il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201603010004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 mart 2016-cı il)

8.       28 iyun 2016-cı il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201606280006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 iyul 2016-cı il)

9.       09 avqust 2016-cı il tarixli 11 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201608090011, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 19 avqust 2016-cı il)

10.    8 noyabr 2016-cı il tarixli 23 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201611080023, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2016-cı il)

11.    14 iyun 2017-ci il tarixli 3 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201706140003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 23 iyun 2017-ci il)

12.    24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il)

13.    11 oktyabr 2018-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810110013, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 22 oktyabr 2018-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə qərarın preambulasına “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri, “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 28 iyun 2016-cı il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201606280006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 iyul 2016-cı il) ilə qərarın adından və 1-ci hissəsindən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 1.1-1.5-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

1.1. “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament” (1 nömrəli əlavə);

1.2. “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament” (2 nömrəli əlavə);

1.3. “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyatı üzrə inzibati reqlament” (3 nömrəli əlavə);

1.4. “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və nəticələrini təsdiq edən mənşə sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament” (4 nömrəli əlavə);

1.5. “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament” (5 nömrəli əlavə).

 

[4] 8 noyabr 2016-cı il tarixli 23 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201611080023, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 noyabr 2016-cı il) ilə Qərarın 1.1-ci və 1.2-ci bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[5] 14 iyun 2017-ci il tarixli 3 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201706140003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 23 iyun 2017-ci il) ilə 1.3-cü bənddə “Kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması” sözləri “Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 11 oktyabr 2018-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201810110013, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 22 oktyabr 2018-ci il) ilə Qərarın 1.5-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

[7] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 1 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament”in adı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament

 

[8] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 1 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament”in 1.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

1.1. Elektron xidmətin adı: əmtəə birjası fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi.

 

[9] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.2-ci, 1.4-cü bəndlərdə və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formasında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.6-cı yarımbənddəElektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 24.4-cü” sözləri “2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.4-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.6-cı bənddətam” sözü “qismən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 30 oktyabr 2015-ci il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510300010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 noyabr 2015-ci il) ilə “Əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 2.2-ci bəndinin beşinci abzasında “Bakı şəhər” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı” sözləri ilə, altıncı abzasında isə “VÖEN: 1400305751 sözləri “VÖEN: 1403006271 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 2 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament”in adı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament

 

[14] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 2 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament”in 1.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

1.1. Elektron xidmətin adı: əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi.

 

[15] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.2-ci, 1.4-cü bəndlərdə və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formalarında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.5-ci yarımbənddə “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 24.5-ci” sözləri “2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.5-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.6-cı bənddətam” sözü “qismən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 30 oktyabr 2015-ci il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510300010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 noyabr 2015-ci il) ilə “Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 2.2-ci bəndinin beşinci abzasında “Bakı şəhər” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı” sözləri ilə, altıncı abzasında isə “VÖEN: 1400305751 sözləri “VÖEN: 1403006271 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 3 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyatı üzrə inzibati reqlament”in adı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyatı üzrə inzibati reqlament

 

20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 3 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyatı üzrə inzibati reqlament”in 1.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

1.1. Elektron xidmətin adı: kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması.

 

15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.5-ci yarımbənddə “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 24.3-cü” sözləri “2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.3-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.4-cü bənddə və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formasında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.6-cı bənddətam” sözü “qismən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

14 iyun 2017-ci il tarixli 3 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201706140003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 23 iyun 2017-ci il) ilə “Kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”i yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin kollegiyasının 2012-ci il 30 iyul tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

3 nömrəli əlavə

 

Kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin qeydiyyata alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: bu xidmət kommersiya hüquqi şəxslərinə münasibətdə qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması ilə bağlı elektron xidmət qaydalarını müəyyən edir.

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinin 4-cü hissəsi;

1.3.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli, 27 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması Qaydaları”nın 1.3-cü bəndi;

1.3.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 2 yanvar tarixli, 834 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsi;

1.3.4. “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 2011-ci il 23 may tarixli, 429 nömrəli Fərmanının 1-ci və 2-ci hissələri;

1.3.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.3-cü bəndi.

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi.

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: qismən avtomatlaşdırılmışdır.

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 1 həftə.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması və bu barədə istifadəçiyə bildiriş verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: kommersiya hüquqi şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://economy.gov.az/e-xidmetler.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: http://economy.gov.az/e-xidmetler, http://icazeler.gov.az, e-mail: office@economy.gov.az, telefon: 012 493-88-67, faks: 012 492-58-95, sorğu mərkəzi: 195-2.

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır və onların skan edilmiş surəti elektron formada təqdim olunur:

2.6.1. qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması üçün ərizə (reqlamentə əlavə olunur);

2.6.2. notarial qaydada təsdiq olunmuş qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilə (qərar);

2.6.3. notarial qaydada təsdiq olunmuş xarici dildə tərtib edilmiş qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsi.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmət üçün sorğu:

3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: ərizə forması elektron xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından (http://economy.gov.az/e-xidmetler) yüklənərək doldurulur və istifadəçi tərəfindən bu reqlamentin 2.6-cı bəndində tələb olunan sənədlərin surətləri ilə birlikdə təqdim edilir;

3.1.2. sorğunun qəbulu: sorğu http://economy.gov.az/e-xidmetler internet səhifəsinə daxil olduğu gün qeydiyyata alınır. Sorğunun qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı istifadəçiyə bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələr (qərarlar) “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olmadıqda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina olunur. Qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınmasından imtina edildikdə, bu barədə istifadəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir;

3.2.2. imtina üçün əsaslar olmadıqda qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması haqqında qərar qəbul olunur və bu barədə istifadəçiyə bildiriş verilir.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və məsul şöbəyə icra edilməsi üçün göndərilir;

3.3.2. məsul şöbədə sorğuya və ona əlavə edilən sənədlərə baxılır, donor və (və ya) resipiyentin qeyri kommersiya hüquqi şəxs olması müəyyən edildikdə, sorğu və ona əlavə edilmiş sənədlər daxil olduğu tarixdən 5 gündən gec olmayaraq, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərə münasibətdə Ədliyyə Nazirliyinə, dini təşkilatlara və qurumlara münasibətdə isə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilir və bu barədə müraciət edənə məlumat verilir. Təqdim olunmuє sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə istifadəçiyə sənədlərin daxil olduğu tarixdən 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra, onlara bir həftə ərzində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir;

3.3.3. çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, bir həftə ərzində qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) qeydiyyata alınması haqqında qərar qəbul edilir və bu barədə bildiriş istifadəçiyə birbaşa təqdim olunması və ya poçt rabitəsi vasitəsilə göndərilməsi yolu ilə verilir. Qrantın alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) qeydiyyata alınmasına dair bildiriş verilərkən istifadəçi qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) notarial qaydada təsdiq olunmuş surətini, xarici dildə tərtib olunmuş qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş nüsxəsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətini bilavasitə xidmət göstərən orqana təqdim edir.

3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: elektron kargüzarlıq;

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçilər qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) qeydiyyata alınmasına dair qəbul edilmiş qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər;

3.5.2. şikayət ərizəsi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır;

3.5.3. şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsində müəyyən olunmuş müddətdə baxılır.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli, 27 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması Qaydaları”na uyğun olaraq Qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması üçün

 

Ərizə

__________________________________________________________________________________

(istifadəçinin tam adı)

__________________________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

Təşkilati-hüquqi forması : __________________________________________________________

Hüquqi ünvanı: ________________________________________________________________

Fəaliyyət ünvanı: _______________________________________________________________

“Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4-cü maddəsinin 4-cü hissəsi əsasən ___________________________________________ müqavilənin qeydiyyata alınmasını xahiş edirik.

 

Müqavilə üzrə aşağıdakı məlumatları diqqətinizə təqdim edirik :

§ donorun adı ________________________________________________________________;

§ resipiyentin adı _____________________________________________________________;

§ qrantın məqsədi ____________________________________________________________;

§ qrantın məbləği _____________________________________________________________;

§ müqavilənin (qərarın) qeydiyyat tarixi _________________________________________.

Tel:    ______________________

 

Əlavə olunan sənədlər:

1.   qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;

2. xarici dildə tərtib edilmiş qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilənin (qərarın) Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş nüsxəsinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti.

 

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

       ___________________________                    __________________________________

               (müraciət edənin imzası)                                                    (rəhbərin  adı, soyadı)

 

« ____ » ____________ 20 __

 

 

 

[20] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 4 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və nəticələrini təsdiq edən mənşə sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament”in adı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və nəticələrini təsdiq edən mənşə sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament

 

[21] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 4 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və nəticələrini təsdiq edən mənşə sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament”in 1.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

1.1. Elektron xidmətin adı: mənşə sertifikatının verilməsi.

 

[22] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.1-ci yarımbənd çıxarılmışdır.

 

[23] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.3-cü yarımbənddə, 1.4-cü bənddə və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formalarında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

09 avqust 2016-cı il tarixli 11 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201608090011, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 19 avqust 2016-cı il) ilə “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 1.3.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.3.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli, 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.33-cü bəndi;

 

[24] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”inin 1.3.4-cü yarımbəndinə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[25] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.6-cı yarımbənddə “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 24.1-ci” sözləri “2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 28 iyun 2016-cı il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201606280006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 iyul 2016-cı il) ilə 4 nömrəli əlavə - “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 1.4-cü bəndindən və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formalarından “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

 

[27] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.6-cı bənddətam” sözü “qismən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 01 mart 2016-cı il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201603010004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 mart 2016-cı il) ilə 1.7-ci bənddə “3” rəqəmi “1” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 30 oktyabr 2015-ci il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510300010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 noyabr 2015-ci il) ilə “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 2.2-ci bəndinin beşinci abzasında “Bakı şəhər” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı” sözləri ilə, altıncı abzasında isə “VÖEN: 1400305751 sözləri “VÖEN: 1403006271 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”inin 2.3-cü bəndində “dövlət orqanları” sözləri “dövlət qurumları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[31] 17 aprel 2013-cü il tarixli 07 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201304170007, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 aprel 2013-cü il) ilə “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizanın keçirilməsi və nəticələrini təsdiq edən mənşə sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament”in 2.6.8-ci yarımbəndində “qəbz” sözü “sənəd” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə “Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”inin 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərində “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində” sözləri “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[33] 01 mart 2016-cı il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201603010004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 mart 2016-cı il) ilə 3.3.1-ci yarımbənddə “2” rəqəmi “1” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 01 mart 2016-cı il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201603010004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 mart 2016-cı il) ilə 3.3.2-ci yarımbənddə “3” rəqəmi “1” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 5 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament”in adı yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament

 

[36] 20 iyul 2013-cü il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201307200010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 avqust 2013-cü il) ilə 5 nömrəli Əlavə – “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament”in 1.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

1.1. Elektron xidmətin adı: keyfiyyət sertifikatının verilməsi.

 

[37] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.3-cü yarımbənddə, 1.4-cü bənddə və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formalarında “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

09 avqust 2016-cı il tarixli 11 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201608090011, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 19 avqust 2016-cı il) ilə “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 1.3.3-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.3.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli, 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.34-cü bəndi;

 

[38] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”inin 1.3.4-cü yarımbəndinə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[39] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.3.6-cı yarımbənddə “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 24.2-ci” sözləri “2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 6.2-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 28 iyun 2016-cı il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201606280006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 iyul 2016-cı il) ilə 5 nömrəli əlavə - “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament ”in 1.4-cü bəndindən və həmin reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formalarından “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

 

[41] 15 iyul 2014-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201407150004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2014-cü il) ilə 1.6-cı bənddətam” sözü “qismən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 22 yanvar 2015-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201501220005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 fevral 2015-ci il) ilə 2.2-ci bəndin ikinci abzasına yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[43] 30 oktyabr 2015-ci il tarixli 10 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201510300010, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 noyabr 2015-ci il) ilə “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”in 2.2-ci bəndinin beşinci abzasında “Bakı şəhər” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı” sözləri ilə, altıncı abzasında isə “VÖEN: 1400305751 sözləri “VÖEN: 1403006271 sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”inin 2.3-cü bəndində “dövlət orqanları” sözləri “dövlət qurumları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 17 aprel 2013-cü il tarixli 06 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201304170006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 26 aprel 2013-cü il) ilə “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatının verilməsi üzrə inzibati reqlament”in 2.6.8-ci yarımbəndində “qəbz” sözü “sənəd” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 24 noyabr 2017-ci il tarixli 6 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201711240006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 dekabr 2017-ci il) ilə “İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu haqqında inzibati reqlament”inin 3.3.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərində “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində” sözləri “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 22 yanvar 2015-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201501220005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 fevral 2015-ci il) ilə reqlamentə əlavə olunmuş ərizə formalarının 8-ci hissələrində ödənilməsi barədə qəbzin” sözləri “ödənildiyini təsdiq edən sənədin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status