AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
21.12.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
2621
ADI
“2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 22-12-2012, Nəşr nömrəsi: 286), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-12-2012, Nəşr nömrəsi: 12, Maddə nömrəsi: 1315)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
22.12.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
100.020.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
32201212212621
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
24.11.2012
"Torpaq islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında

“2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq ölkədə statistik məlumatlarla təminatın daha da yaxşılaşdırılmasını, milli statistika sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması işinin sürətləndirilməsini və dövlət statistika orqanlarının vahid informasiya sisteminin, o cümlədən “e-statistika”nın inkişafını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə nəzarət və tədbirlərin icrası zamanı müvafiq təşkilatlarla işlərin əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi bu sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramının icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat təqdim etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, növbəti illərdə dövlət büdcəsinin layihələri tərtib edilərkən bu sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan vəsaitin ayrılmasını təmin etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 21 dekabr 2012-ci il

               № 2621

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2012-ci il 21 dekabr tarixli 2621 nömrəli Sərəncamı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı

 

DÖVLƏT PROQRAMI

 

1. Giriş

 

Son 20 ildə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, habelə Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi, digər sahələrdə olduğu kimi, statistika elminin və statistik məlumatların da keyfiyyətinin yüksəldilməsini zəruri etmişdir.

1993-cü ildən başlayaraq dövlət statistika orqanlarının fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin statistika praktikasında istifadə etdiyi qayda və standartlar tədricən beynəlxalq və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılmış, aparılan islahatlara xüsusi diqqət yetirilmişdir. 1993-2012-ci illərdə dövlət statistika hesabatları, onların tərtib edilməsinə dair təlimatlar beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, dövlət dilində hazırlanmış, 600-dən çox metodoloji material yenidən işlənmiş və praktikada tətbiq edilmişdir. Bu işlərin yerinə yetirilməsində “Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq praktikada qəbul edilmiş uçot və statistika sisteminə keçilməsi Dövlət Proqramı”nın, “1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət statistika sistemində islahatların aparılmasına dair Dövlət Proqramı”nın, “2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”nın və “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı"nın böyük rolu olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında statistika sahəsində həyata keçirilən islahatların daha da inkişaf etdirilməsini təmin etmək, ölkə iqtisadiyyatında və cəmiyyətin həyatında baş verən proseslərlə bağlı yarana biləcək problemləri vaxtında həll etmək məqsədi ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı” (bundan sonra - Dövlət Proqramı) hazırlanmışdır.

 

2. Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri

 

Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə statistika sahəsində işlərin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən statistik məlumatlarla təminatın daha da yaxşılaşdırılması və milli statistik göstəricilər sisteminin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasıdır. Son illərdə rəsmi statistika sahəsindəki müsbət dəyişikliklər və nailiyyətlərlə yanaşı, ölkə iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi və cəmiyyətin həyatında gedən proseslərin rəsmi statistikada adekvat əks etdirilməsinin zəruriliyi dövlət statistika orqanları qarşısında yeni vəzifələr qoyur.

Statistika sistemində dəyişikliklər BMT-nin təkmilləşdirilmiş “Milli Hesab Sistemi-2008”in (bundan sonra – “MHS- 2008” ) tələblərinə uyğun olaraq milli hesablar sisteminin təkmilləşdirilməsi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən statistik istiqamətlərin, iqtisadi-statistik təsnifatlar sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi, dövlət statistika orqanlarının vahid informasiya sisteminin, o cümlədən "e-statistika"nın inkişafı və təkmilləşdirilməsi, respondentlərə düşən statistik yükün azaldılması, statistika fəaliyyətində keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar sistemlərinin yaradılması, rəsmi statistikanın kadr potensialının möhkəmləndirilməsi və statistika sistemində beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi yolu ilə həyata keçiriləcəkdir.

İqtisadiyyatın makrosəviyyədə idarə edilməsi üçün əsas statistik indikator olan milli hesablar sisteminin, sosial inkişaf meyarlarının müəyyənləşdirilməsinə imkan verən yeni sosial-demoqrafik göstəricilərin uçotunun, statistika proseslərinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsinin, məmurla vətəndaş arasında birbaşa təmasın minimuma endirilməsinin, habelə məlumat istifadəçiləri ilə işlərin daha səmərəli təşkilinin və respondentlərin üzərinə düşən statistika yükünün azaldılmasının vacibliyini nəzərə alaraq, bu Dövlət Proqramı çərçivəsində, əsasən, aşağıdakı vəzifələrin icrası təmin ediləcəkdir:

- Azərbaycanın iqtisadi inkişafını hərtərəfli əks etdirən və makroiqtisadi göstəricilərin beynəlxalq səviyyədə müqayisəliliyini təmin edən milli hesablar sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi;

- əhalinin həyat səviyyəsinin və yaşayış şəraitinin monitorinqi, əhalinin rifahının dəyişməsinin əsas meyillərinin təhlili, gəlirlər üzrə sosial qeyri-bərabərlik səviyyəsinin və əhalinin aztəminatlı qrupları üzrə əsas sosial nemətlərin əldə olunmasının statistik öyrənilməsi;

- beynəlxalq standartlar və tövsiyələr nəzərə alınmaqla əhalinin məşğulluğu və işsizlik haqqında məlumatların toplanılmasının yeni metodlarının tətbiqi;

- coğrafi informasiya sistemindən istifadə etməklə, statistik məlumatların təqdimatında və təhlilində məkan modelləşdirilməsi metodlarının tətbiqi;

- yekun statistik məlumatların respondentləri və istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin təkmilləşdirilməsi;

- iqtisadi fəaliyyətin ayrı-ayrı növlərinin inkişafı haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün sahibkarlıq statistikasının daha da inkişaf etdirilməsi;

- xidmət sferasını, o cümlədən “e-ticarəti” daha ətraflı əks etdirən məlumatları əldə etmək üçün xidmət sahəsi üzrə statistik göstəricilər sisteminin, statistik müşahidə proqramlarının təkmilləşdirilməsi;

- beynəlxalq analoqları ilə uyğunlaşdırılmış milli iqtisadi və sosial təsnifatların modernləşdirilməsi;

- “e-statistika”nın inkişafı - respondentlərin rəsmi statistika hesabatlarını elektron formatda təqdim etməsinin, statistik məlumatların işlənilməsi və təhlili imkanlarının, habelə elektron statistika xidmətlərinin çeşidinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin artırılması;

- statistik məlumat ehtiyatlarının formalaşdırılmasının bütün mərhələlərində istifadə olunan texnoloji sxemlərin vahid şəklə salınması hesabına statistik məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və respondentlərin üzərinə düşən statistik yükün azaldılması;

- keyfiyyətin idarə olunması və statistik metaməlumatlar sistemlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi.

 

3. Dövlət Proqramının əsas istiqamətləri

 

Dövlət Proqramı üzrə tədbirlər aşağıdakı əsas istiqamətləri əhatə edir:

 

3.1. Milli hesablar sistemi və makroiqtisadi göstəricilərin statistikası

 

Bu istiqamət üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər milli hesablar sisteminin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Belə ki, “MHS- 2008” əsasında təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulan hesab və cədvəllərin yenidən işlənməsi ölkədə rəsmi statistikanın əsas prioritetlərindən biri hesab edilir, makroiqtisadi proseslərin təsviri və təhlili üçün istifadə olunur və iqtisadi əməliyyatların və göstəricilərin kompleks, ardıcıl və uzlaşdırılmış şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Bu işləri həyata keçirmək üçün “MHS-2008”də Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) göstəricisinin həcminə, strukturuna və artım sürətinə təsir edən amillərin statistik praktikaya tətbiq edilməsi, resurslara dair ehtiyat və istifadə cədvəllərinin tərtibi və “MHS-2008”in digər göstəriciləri ilə qarşılıqlı uyğunluğunun təmin edilməsi, dövlət sektoru hesablarının “MHS-2008”in yeniləşdirilmiş tələblərinə uyğun qurulması, aktiv və passivlərinə dair dəqiq məlumatların əldə edilməsi, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (bundan sonra - İKT) və energetikanın köməkçi hesablarının qurulması üçün metodologiyanın hazırlanması və “MHS- 2008” çərçivəsində milli statistika təcrübəsində ilk dəfə olaraq satellit hesabların qurulması nəzərdə tutulur.

 

3.2. Sosial-iqtisadi statistika

 

Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və ətraf mühit statistikası sahəsində rəsmi statistikanın inkişaf strategiyası geniş istifadəçi dairəsinin keyfiyyətli məlumat təminatına yönəldilmiş kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu vəzifənin daha səmərəli yerinə yetirilməsi üçün 2006-2015-ci illəri əhatə edən Kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması üzrə Ümumdünya Proqramına (“WCA-2010 round”) uyğun olaraq, 2014-2015-ci illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq ətraf mühitin statistikasına və “yaşıl iqtisadiyyat”a dair kompleks göstəricilər sisteminin yaradılması və təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin ətraf mühitin mühafizəsinə dair milli göstəricilərin BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının tövsiyələrinə uyğunlaşdırılması istiqamətində də işlər aparılacaqdır.

Xidmət statistikası sahəsində müasir tələbləri nəzərə almaqla, beynəlxalq standartlara cavab verən turizm statistikası inkişaf etdiriləcəkdir. Gənclərin ölkə iqtisadiyyatında iştirakını öyrənmək üçün, onların təhsildən işə keçməsinə və işlə təmin olunmasına dair, habelə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının müasir inkişafını nəzərə alaraq, ölkə  əhalisinin belə texnologiyalardan istifadəsinə dair seçmə statistik müayinələr aparılacaqdır. Nəqliyyat sferasını daha dərindən öyrənmək məqsədi ilə dəmir yollarının siyahıyaalınması və yük avtomobili nəqliyyatı sahəsində seçmə statistika müayinəsi təşkil ediləcək, hesablamaların aparılması üçün metodologiya hazırlanacaqdır. Elm, texnologiya və innovasiya statistikası təkmilləşdiriləcəkdir.

Körpə və uşaq ölümü haqqında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının metodologiyasına uyğun məlumatlar əldə etmək məqsədi ilə körpələrin və 5 yaşınadək uşaqların ölümü hallarının qeydiyyatına dair statistik müayinə həyata keçiriləcək və məlumat bazası yaradılacaqdır. Dövlətin inkişafının strateji vəzifələrindən biri əhalinin rifahının daha da yüksəldilməsi və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bunu nəzərə alaraq, uşaq yoxsulluğunun statistik öyrənilməsi tədbirləri həyata keçiriləcəkdir.

 

3.3. Respondentlərə düşən statistika yükünün azaldılması və statistik məlumat istifadəçiləri ilə iş

 

Bu istiqamətdə həyata keçiriləcək tədbirlər respondentlərə düşən statistik yükün azaldılması və statistik məlumat istifadəçiləri ilə aparılan işlərin keyfiyyətinin artırılması məsələlərini əhatə edir ki, bu da son illərdə Dövlət Statistika Komitəsinin (bundan sonra - Komitə) həyata keçirdiyi məqsədyönlü işlərin davamıdır. Bununla yanaşı, bölmə çərçivəsində statistik məlumatın istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə sistemi də təkmilləşdiriləcəkdir.

 

3.4. Vahid statistik informasiya sistemi

 

Vahid statistik informasiya sisteminin inkişafı bölməsində dövlət orqanları ilə rəsmi statistik məlumatların elektron mübadilə sisteminin yaradılması və təkmilləşdirilməsi, Komitədə “e-sənəd dövriyyəsi-kargüzarlıq” sisteminin inkişaf etdirilməsi, nəşr olunan bütün yekun statistik məlumatların ilkin məlumat bazalarına elektron formada verilməsinin təmin olunması, yerli statistika orqanlarında Statistik Vahidlərin Dövlət Registrinin elektron informasiya sistemləri ilə aparılması, dövlət orqanlarından alınan inzibati məlumatların mübadiləsi və statistik registrin aktuallaşdırılması (yenilənməsi) mexanizminin təkmilləşdirilməsi, kiçik sahibkarlıq subyektləri, o cümlədən fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla təsərrüfat subyektlərindən hesabatların elektron formada qəbulunun başa çatdırılması, Komitənin internet səhifəsinin təsnifatlar bölməsinin təkmilləşdirilməsi, axtarış və yükləmə funksiyalarına malik təsnifatlar bazasının yaradılması, coğrafi informasiya sisteminin yaradılması, inkişaf etdirilməsi və digər məsələlər öz əksini tapacaqdır.

 

3.5. Statistika sistemində keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar sistemlərinin tətbiqi

 

Statistika sistemində keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar sistemlərinin tətbiqi Dövlət Proqramının əsas istiqamətlərindəndir. Burada nəzərdə tutulan tədbirlər nəticəsində keyfiyyətin idarə olunması standartları üzrə statistikanın bütün sahələrində müşahidələrin standart modellərə uyğun təhlilinə, statistik hesabat formaları və göstəricilər üzrə metaməlumatlar sistemlərinin yaradılmasına və onun məlumat bazalarına inteqrasiyasına, statistika proseslərinin və məlumatların keyfiyyətinə beynəlxalq uyğunluq sertifikatının alınmasına nail olunacaq, Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilən yekun məlumatların məlumat bazalarına inteqrasiyası təmin ediləcəkdir. Bunlardan əlavə, milli təsnifatlar sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasının daha da inkişaf etdirilməsi yaxın 5 (beş) il ərzində ölkə statistikasının prioritet vəzifələrindən biri olaraq qalacaqdır.

BMT-nin Statistika Komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınmaqla, təhsilin, iqtisadi fəaliyyət növlərinin, məhsul növlərinin və sənaye məhsullarının təsnifatları yenidən işlənəcəkdir ki, bu da mövcud statistik informasiya resurslarının yenidən kodlaşdırılmasına imkan yaradacaqdır. Bütün bunlar son nəticədə beynəlxalq və milli səviyyədə statistik informasiyaların müqayisəliliyinin təmin olunması, statistik məlumatların işlənməsinin keyfiyyətinin artırılması, informasiya sistem və resurslarının qarşılıqlı əlaqələrinin təmin edilməsi ilə nəticələnəcəkdir.

 

3.6. Dövlət statistika orqanlarının fəaliyyətinin idarə edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

 

Bu istiqamət dövlət statistika orqanlarının fəaliyyətinin idarə edilməsini və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu məqsədlə Komitə tərəfindən təqdim edilən və digər dövlət qurumlarından alınan inzibati məlumatlara dair məlumat bazasının, statistik işlərin əmək tutumunun uçotunun avtomatlaşdırılmış sistemlərinin yaradılması və aparılması, ölkədə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində Bakı şəhəri rayonlarının statistika şöbələrinin və digər yerli statistika orqanlarının təşkilati strukturuna yenidən baxılması, regional qurumların fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi, statistika sisteminin İKT avadanlıqlarının yeniləşdirilməsi, daha müasir standart proqram təminatı paketlərinin, informasiya bazalarının, məlumat bazalarının idarə edilməsi sistemlərinin (MBİS) alınması və tətbiqi ilə bağlı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda yerli statistika orqanlarının iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Bakı şəhər, Göygöl, Oğuz, Füzuli, Zərdab və Şamaxı rayon statistika idarələri üçün yeni inzibati binaların tikilməsi təmin ediləcəkdir.

 

3.7. Beynəlxalq əməkdaşlıq və kadr potensialının möhkəmləndirilməsi

 

Beynəlxalq əməkdaşlığın təşkili və kadr potensialının möhkəmləndirilməsi - Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasəti, statistika sahəsində digər ölkələrin statistika xidmətləri ilə bağlanmış müqavilələr çərçivəsində əməkdaşlıq, Dünya Bankının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən beynəlxalq müqayisələr Proqramının yeni mərhələlərində Azərbaycanın iştirakını nəzərdə tutur ki, bu da ölkədə rəsmi statistikanın Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına və inkişafına xidmət edəcəkdir. Bununla yanaşı, bölmə çərçivəsində kadrların peşəkarlığının artırılmasına, işçi heyətin bacarığının inkişafına və təkmilləşdirilməsinə, mövcud kadr potensialından səmərəli istifadəyə nail olmaq üçün dövlət statistika sistemində fasiləsiz yüksəkixtisaslı peşə hazırlığı sisteminin yaradılmasına, kadrların təlim və bacarığının inkişafına xüsusi diqqət yetiriləcək, Komitənin struktur bölmələrinin rəhbər kadrlarının və mütəxəssislərinin xaricdə və ölkə daxilində təcrübə keçməsi təşkil olunacaqdır.

 

4. Gözlənilən nəticələr

 

Dövlət Proqramının həyata keçirilməsindən aşağıdakı nəticələr gözlənilir:

- “MHS- 2008” əsasında illik və rüblük milli hesabların tam dəstinin tərtib olunması, "xərclər-buraxılış" makrocədvəllərinin müntəzəm (beş ildə bir dəfə) tərtib olunması, digər növ aktivlərin (qiymətlilərin, təbii ehtiyatların, maliyyə aktivlərinin və s.) bazar qiymətləri ilə dəyər ifadəsində qiymətləndirilməsi üzrə metodoloji əsasların təkmilləşdirilməsi, statistik məlumatların respondentləri və istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqələr sisteminin qurulması və inkişafı, son nəticədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən statistik göstəricilər sisteminin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə imkan yaradılması, “MHS-2008”in tövsiyələrinə uyğun hazırlanmış makroiqtisadi göstəricilərin, ardıcıl hesablar və balanslar sisteminin hazırlanması;

- elm, texnologiya və innovasiya statistikasının, habelə əhali, müəssisələr haqqında və inzibati məlumatların vəhdəti əsasında sosial və əmək statistikasının modernləşdirilməsinə  şərait yaradılması;

- kiçik sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə hesabat yükünün azaldılması məqsədi ilə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti üzərində statistik müşahidələrin sadələşdirilməsinə nail olunması;

- iqtisadiyyatda, sosial sferada, ev təsərrüfatlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin hərtərəfli öyrənilməsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə almaqla, bu sahədə informasiya cəmiyyətinin statistik monitorinqinin formalaşdırılması;

- yekun statistik məlumatın obyektivliyi və keyfiyyətinin artırılması, statistik məlumat respondentləri və istifadəçilərinin qarşılıqlı əlaqə kanallarının formalaşdırılması, məlumat ehtiyatlarının qorunması, xüsusən də məlumat bazalarının icazəsiz girişlərdən müdafiəsini təmin etməklə, statistik məlumat istifadəçilərinin tələblərinin müəyyənləşdirilməsi;

- istifadəçilərin ehtiyaclarının elektron formada təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş dövlət informasiya sisteminin yaradılmasında Komitənin iştirakını daha da fəallaşdırmaqla, istifadəçilərə statistik göstəricilərdən, metaməlumatlardan, sorğu kitabçalarından, təsnifatlardan və digər zəruri məlumat ehtiyatlarından istifadə üçün hərtərəfli imkan yaradılması;

- vətəndaşların və təşkilatların sorğuları üzrə rəsmi statistik məlumatların elektron formada təqdim edilməsini daha da inkişaf etdirməklə, bu xidmətin avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsinə nail olunması;

- bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalının həcmi, əkin sahələrinin ölçüsü, vətəndaşların şəxsi təsərrüfatlarında saxlanılan mal-qara və quşlar, şəhər və qəsəbələrdə yaşayanların şəxsi təsərrüfatları haqqında mövcud məlumatların dəqiqləşdirilməsi;

- əhalinin müxtəlif sosial-demoqrafik qruplarının həyat səviyyəsi və keyfiyyəti haqqında rəsmi statistik məlumatların əldə olunması;

- müəssisə və təşkilatlar tərəfindən hesabatların tərtibinə sərf olunan vaxta qənaət edilməsinə, məlumatların keyfiyyətinin artırılmasına, hesabatların sadələşdirilməsinə, statistik vahidlərlə interaktiv əlaqələrin gücləndirilməsinə, statistika orqanlarına müəssisə və təşkilatlardan daxil olan hesabatlardakı xəta və uyğunsuzluqların vaxtında aradan qaldırılmasına, göstəricilərin təkrarlanmasının qarşısının alınmasına və nəticədə respondentlərə düşən məlumat yükünün azaldılmasına nail olunması;

- statistik informasiyanın istifadəçilərə çatdırılması prosesinin təkmilləşdirilməsi və bütün istifadəçilərin beynəlxalq standartlara cavab verən etibarlı statistik məlumatlarla təmin edilməsi;

- statistik portalda müxtəlif məlumat bazasının yaradılması və bunun nəticəsində statistik məlumatların yayılmasında səmərəliliyin artırılması;

- Bakı şəhər, Göygöl, Oğuz, Füzuli, Zərdab və Şamaxı rayon statistika idarələri üçün yeni inzibati binaların tikintisini həyata keçirməklə işçilərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması;

- statistika sahəsində müasir biliklərə sahib olan yüksəkixtisaslı peşəkar kadr ehtiyatlarının yaradılması.

 

5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı

 

Dövlət Proqramı dövlət büdcəsində Komitə üçün nəzərdə tutulan vəsait və qanunvericiliyə zidd olmayan digər xarici və daxili mənbələr hesabına maliyyələşdiriləcəkdir. Maliyyə vəsaitlərindən, əsasən, Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş müayinələrin təşkili, struktur bölmələrinin rəhbər kadrlarının və mütəxəssislərinin xarici dövlətlərdə və ölkə daxilində təcrübə keçməsinin təşkili, Komitə sistemində istifadə olunan hesablama texnikasının, telekommunikasiya və digər avadanlıqların, proqram təminatının yeniləşdirilməsi və modernləşdirilməsi üçün istifadə ediləcəkdir.

 

 


6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə

 

TƏDBİRLƏR PLANI [1]

 

Sıra

№-si

Tədbirin adı

Tədbirin məqsədi

Gözlənilən nəticələr

İcraçılar

İcra müddəti

(illər)

1

2

3

4

5

6

6.1. Milli hesablar sistemi və makroiqtisadi göstəricilərin statistikası

6.1.1.

“MHS-2008”-in ÜDM göstəricisinin həcmi, strukturu və artım sürətinə təsir edən amillərin statistik praktikaya tətbiqi

“MHS-2008”-in yeni variantının ölkə statistika praktikasında tətbiqi

“MHS-2008”-ə uyğun hesablanmış ÜDM göstəricisinin mövcudluğu

DSK, MN, MB

2013-2016

6.1.2.

Mal və xidmətlərin “Ehtiyatlar – istifadə” balanslar sisteminin inkişaf etdirilməsi

milli hesablar sistemi göstəricilərinin qarşılıqlı uyğunluğunun cari və müqayisəli qiymətlərlə təmin edilməsi

illik iqtisadi balansların mövcudluğu

 DSK, İN, VN, DGK [2]

2013-2017

6.1.3.

Dövlət sektoru hesablarının “MHS-2008”-in yeniləşdirilmiş tələblərinə uyğun qurulması

dövlətin ölkə iqtisadiyyatına təsirini səciyyələndirən hesablar sisteminin yaradılması və tətbiqi

iqtisadi təhlilin müasir tələblərinə cavab verən hesablar sisteminin dövlət sektoru üzrə mövcudluğu

 DSK, MN

2015-2017

6.1.4.

Milli hesablar sistemində aktiv və passivlər balansı göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi

istehsal olunmayan maddi qeyri-maliyyə aktivlərinin (yeraltı yataqlar, torpaq, meşə və su ehtiyatları) dəyərinin qiymətləndirilməsi, əsas kapitalın istehlakına, dövlət orqanlarının aktiv və passivlərinə dair daha ətraflı məlumatların əldə edilməsi

“MHS-2008”-in tələblərinə uyğun aktiv və passivlər balansının qurulması

DSK, EN, MN, KTN, ETSN, ƏMDK, DTXK

2013-2017

6.1.5.

“MHS- 2008” çərçivəsində turizm üzrə köməkçi (satellit) hesabın qurulması

turizmə dair milli göstəricilərin beynəlxalq statistika sisteminə tam uyğunluğunun təmin edilməsi

turizmin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri statistik göstəricilərin mövcudluğu

DSK

MdTN

2015

6.1.6.

“MHS- 2008” çərçivəsində informasiya-kommunikasiya sahəsi üzrə köməkçi (satellit) hesabın qurulması

informasiya cəmiyyətinə dair milli göstəricilərin beynəlxalq statistika sisteminə tam uyğunluğunun təmin edilməsi

İKT-nin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri statistik göstəricilərin mövcudluğu

DSK, RYTN

 

2014

6.1.7.

“MHS- 2008” çərçivəsində energetika üzrə köməkçi (satellit) hesabın qurulması

enerji sahəsinə dair milli göstəricilərin beynəlxalq statistika sisteminə tam uyğunluğunun təmin edilməsi

energetikanın ölkə iqtisadiyyatına təsirinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri statistik göstəricilərin mövcudluğu

DSK, EN

2016

6.2. Sosial-iqtisadi statistika

6.2.1

Ümumdünya kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması çərçivəsində 2015-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçirilməsi

kənd təsərrüfatında baş verən proseslər haqqında aktual məlumatları əldə etməklə, aqrar bölmədə həyata keçirilən siyasətin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması

kənd təsərrüfatının dinamikası, strukturu, inkişaf meyilləri, maddi-texniki bazası, işçi qüvvəsi və s. barədə müfəssəl məlumat əldə edilməsi

DSK, KTN, İSN, DTXK, AMEA, ADİU, ADAU

2014-2015

6.2.2.

Daxili turizmin öyrənilməsinə dair sorğu anketinin və metodologiyanın hazırlanması, seçmə müşahidənin aparılması

daxili turizmə dair ətraflı statistikanın, “MHS-2008”-də turizm üzrə köməkçi hesabın qurulması üçün lazımi statistik göstəricilərin əldə edilməsi

gəlirin sahələr üzrə bölgüsü, ölkə daxilində səfər edən turistlərin və turist-günlərin sayı və s. barədə yeni məlumatların mövcudluğu

DSK, MdTN

 

2013, 2016

6.2.3.

Fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən və bəyan edilməsi qanunla tələb edilməyən idxal-ixrac əməliyyatlarına dair sorğunun metodologiyasının təkmilləşdirilməsi, sorğunun aparılması

xarici ticarət statistikası üzrə məlumatların tamlığının təmin edilməsi

fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi istehlak üçün ölkəyə gətirilən və ölkədən çıxarılan malların həcmi və strukturuna dair yeni məlumatların mövcudluğu

DSK, DGK

2014

6.2.4.

Ümumtəhsil məktəblərində tədris edilən “İqtisadiyyatın əsasları” dərsliyinə “Statistika” bölməsinin daxil edilməsi

ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə statistika haqqında ilk biliklərin aşılanması

statistikanın cəmiyyətdəki  rolunun artırılması

TN, DSK

2015

6.2.5.

Gənclərin, həmçinin xaricdə, o cümlədən  “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil alıb Azərbaycana qayıdan gənclərin işlə təmin olunmasına dair müayinə metodologiyasının hazırlanması, müayinənin keçirilməsi

təhsil müəssisələrini bitirən gənclərin işlə təmin olunma səviyyəsinin statistik öyrənilməsi

gənclərin işlə təmin olunmasına dair nəşr olunmuş statistikanın mövcudluğu, tədbirlər görülməsi üçün təkliflərin hazırlanması

DSK, ƏƏSMN,

TN

2015-2016

6.2.6.

Əhalinin fasiləsiz təhsillə əhatə olunmasına dair statistik müayinə metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

əhalinin fasiləsiz təhsillə əhatə olunma səviyyəsinin statistik öyrənilməsi

əhalinin fasiləsiz təhsillə əhatə olunmasına dair nəşr edilən statistikanın mövcudluğu

DSK, ƏƏSMN, TN

2013-2014

6.2.7.

BMT-nin tövsiyələrinə uyğun ətraf mühitin mühafizəsi statistikasının göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi və tətbiqi

ətraf mühitin mühafizəsi göstəricilərinin BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının tövsiyələrinə uyğunlaşdırılması

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə yeni statistik göstəricilərin mövcudluğu

DSK, ETSN, KTN, SN, DTXK

2014

6.2.8.

Körpə və 5 yaşadək uşaq ölümü hallarının qeydiyyatına dair statistik müayinənin keçirilməsi, nəticələrinin nəşri

körpə və 5 yaşadək uşaq ölümü hallarının qeydiyyatı vəziyyətinin ÜST metodologiyasına uyğunlaşdırılması

körpə və 5 yaşınadək uşaq ölümünə dair beynəlxalq səviyyədə müqayisəli olan statistikasının mövcudluğu

DSK, SN

2015-2016

6.2.9.

Ev təsərrüfatlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadəyə dair seçmə müşahidənin aparılması

ölkə əhalisinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı və ondan istifadənin vəziyyətinin statistik öyrənilməsi

informasiya cəmiyyəti statistikası üzrə yeni məlumatların mövcudluğu, müşahidə nəticələrinin nəşri

DSK, NRYTN

2013-2017

6.2.10.

Yük avtomobili nəqliyyatı sahəsində seçmə statistika müşahidəsinin aparılması

beynəlxalq təşkilatların və digər istifadəçilərin tələbatının təmin edilməsi

beynəlxalq səviyyədə müqayisə olunacaq yük avtomobili nəqliyyatı haqqında məlumatların hazırlanması

DSK,

NN

2014

6.2.11.

Dəmir yollarının siyahıyaalınması metodologiyasının hazırlanması və siyahıyaalınmanın təşkili

dəmir yolları şəbəkəsi və hərəkət intensivliyi haqqında zəruri statistik məlumatların əldə edilməsi

nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyi statistikasının təşkili, bu sahədə beynəlxalq müqayisəliliyin təmin edilməsi üçün yeni məlumatların hazırlanması və nəşri

NRYTN, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC,

DSK

2016-2017

6.2.12.

Elm, texnologiya və innovasiya statistikasının təkmilləşdirilməsi və innovasiyanın  iqtisadiyyata təsirinin ölçülməsi

elm, texnologiya və innovasiyanın  iqtisadiyyata təsirinin öyrənilməsi, elmi tədqiqat və analitik fəaliyyətin tələbatına uyğun yeni məlumatların hazırlanması

İKT-dən istifadə, innovasiya və yeni texnologiyaların tətbiqi nəticəsində məhsuldarlığın artması və digər göstəricilərin mövcudluğu

AMEA, DSK, TN

2014-2016

6.2.13.

Layiqli əməyin səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə keyfiyyətli məşğulluğun qiymətləndirilməsinə dair metodologiyanın hazırlanması və  statistik müayinənin keçirilməsi

ölkənin əmək bazarında keyfiyyətli məşğulluğa dair göstəricilərin beynəlxalq səviyyədə müqayisə edilməsi

keyfiyyətli məşğulluğa dair göstəricilərin əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri

DSK, ƏƏSMN

2014-2015

6.2.14.

“İnsan kapitalı”nın statistik öyrənilməsinə dair metodoloji izahatların, statistik göstəricilər sisteminin hazırlanması və tətbiqi

“insan kapitalı”nın inkişafına dair ölkə proqramlarının və strategiyalarının hazırlanmasına dair məlumatlarla təminatın sistemləşdirilməsi

“insan kapitalı”nın inkişafına dair sistemləşdirilmiş statistik məlumatların mövcudluğu

DSK, AMEA, TN, İN, ƏƏSMN

2015-2016

6.2.15.

“Aşağı (səviyyə) ixtisas  tələb edən işlərin feminizasiyasının ölçülməsi”nə dair müayinə metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

əmək bazarında ixtisassız

iş üzrə qadınların rolunun müəyyənləşdirilməsi, gender statistikasının təkmilləşdirilməsi

əmək bazarında işin statusuna görə və gender bölgüsünə dair yeni məlumatların əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri

DSK, AQUPDK, ƏƏSMN, İSN, AHİK

 

2014

6.2.16.

“Əhalinin iqtisadi fəallığı”na dair seçmə müayinənin rüblər üzrə keçirilməsi, seçmənin şəbəkənin baş məcmusunda 1 faizə çatdırılması

məlumatların reprezentativliyinin artırılması, əmək bazarının mövcud vəziyyəti, məşğulluq, işsizlik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi

seçmə şəbəkənin genişləndirilməsi, region məlumatlarının dəqiqliyinin artırılması, əmək bazarına dair göstəricilərin mövcudluğu

DSK, ƏƏSMN, İN

2013-2017

6.2.17.

“Ölkənin əmək bazarında qeyri-rəsmi əmək fəaliyyəti ilə məşğul əhalinin sayının qiymətləndirilməsi”nə dair metodologiyanın hazırlanması və seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

BƏT-in meyarlarına uyğun qeyri-rəsmi məşğul əhalinin strukturu, yaş qrupları və cinsə görə bölgüsünə dair məlumatların beynəlxalq səviyyədə müqayisəsinin təmin edilməsi

yaş qrupları, cins, təhsil səviyyəsi və s. göstəricilər üzrə iqtisadi fəal, qeyri-fəal, məşğul və işsiz əhaliyə, qeyri-rəsmi məşğul əhaliyə dair məlumatların əldə edilməsi

DSK, ƏƏSMN, İN, AQUPDK, AHİK

2014-2016

6.2.18.

Əsas növ ərzaq məhsullarının çevirmə, həmçinin enerji və qidalılıq (zülal, yağ, karbohidrat) tutumunu səciyyələndirən milli əmsalların hazırlanması

ölkə əhalisinin istehlak etdiyi ərzaq məhsullarının kalorililiyinin və qidalılıq dəyərinin statistik öyrənilməsi

yerli ərzaq məhsullarının enerji və qidalılıq tutumu üzrə hesablanmış istehlak göstəricilərinin mövcudluğu

SN, MdTN, KTN, DSK

SMPDK

2014

6.2.19.

Fərdi sahibkarlar, fiziki şəxslər də daxil olmaqla, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi siyahıyaalınmasının keçirilməsi

kiçik sahibkarlıqda baş verən proseslər haqqında aktual məlumatları əldə etməklə sahibkarlıq sahəsində həyata keçirilən siyasətin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması

kiçik sahibkarlığın inkişaf meyilləri və fəaliyyət istiqamətləri, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında bu növ sahibkarlığın rolu haqqında aktual məlumatın mövcudluğu

DSK

2014-2015

6.2.20.

“Yaşıl iqtisadiyyat”ı əhatə edən statistik göstəricilərə dair metodologiyanın və göstəricilər sisteminin hazırlanması

yeni yaradılmış texnologiya və mənbələr hesabına təbii ehtiyatlardan və enerjidən səmərəli istifadə ilə bağlı statistik qiymətləndirmə

“Yaşıl iqtisadiyyat”ı əhatə edən statistik göstəricilərin mövcudluğu

DSK, EN, İN, ETSN

2016

6.2.21.

Fərdi sahibkarlar və ev təsərrüfatları tərəfindən enerji məhsullarının istehlakı haqqında seçmə müayinənin keçirilməsi

 

fərdi sahibkarlar və ev təsərrüfatları tərəfindən istehlak olunmuş enerji məhsullarının həcmi haqqında məlumatların əldə edilməsi

enerji balansının tərtib edilməsi üçün zəruri məlumatların mövcudluğu

DSK, EN [3]

2015-2016

6.2.22.

Ali və orta təhsil müəssisələrinin İKT-dən istifadəsi və internetə çıxış imkanlarının öyrənilməsinə dair statistik müayinənin keçirilməsi

təhsil alan gənclərin əsas İKT avadanlıqlarından və internetdən istifadə səviyyəsinin öyrənilməsi üçün məlumatların əldə edilməsi

təhsil alan gənclərin İKT avadanlıqlarından və internetdən istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi

TN, DSK, RYTN,

2014

6.2.23.

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların, uşaq evlərini və internat məktəblərini məzun olaraq bitirmiş  gənclərin işlə və yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi səviyyəsinin öyrənilməsi

valideyn himayəsindən məhrum olmuş gənclərin işsizlik probleminin öyrənilməsi və əlavə məlumatların toplanması

valideyn himayəsindən məhrum olmuş gənclərin işsizlik və digər problemlərinin təhlili üçün məlumatların mövcudluğu

 TN, ƏƏSMN,

DSK, AQUPDK

2016

6.2.24.

Uşaq yoxsulluğunun ölçülməsinə dair metodologiyanın hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

uşaq yoxsulluğuna dair göstəricilərin əldə edilməsi

uşaq yoxsulluğu və az qidalanma halları üzrə göstəricilərin nəşri

TN, İSN, ƏƏSMN,

DSK

2013-2014

6.2.25.

Ev təsərrüfatları tədqiqatı üzrə seçmənin şəbəkənin baş məcmusunda 0,5 faizə çatdırılması

əhalinin həyat səviyyəsini, ölkədə yoxsulluq səviyyəsini əks etdirən məlumatların reprezentativliyinin artırılması

seçmə şəbəkənin genişləndirilməsi və  iqtisadi rayonlar üzrə nəticələrin dəqiqliyinin artması

DSK, İN

2014-2017

6.2.26.

Ev təsərrüfatlarının sənaye fəaliyyətinin statistik öyrənilməsi

sənayenin qeyri-formal sektoruna dair statistik müşahidənin təkmilləşdirilməsi, sənaye fəaliyyətinin statistik uçotla tam əhatə olunması

ev təsərrüfatlarında sənaye məhsullarının istehsalı, istehlakı və satışına dair  yeni məlumatların əldə edilməsi, müayinə nəticələrinin nəşri

DSK, SEN, İSN [4]

2014

6.2.27.

“15-29 yaşlarında olan gənclərin məktəbdən işə keçməsi” üzrə  seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

məktəbdən işə keçid mərhələsinin xüsusiyyətlərinin və əmək bazarında gənclərin rolunun statistik öyrənilməsi

ölkə üzrə 15-29 yaşlarında olan əhalinin təhsil, məşğulluq, işsizlik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi

DSK, ƏƏSMN, İSN

2014

6.2.28.

Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin tətbiqi səviyyəsinin ölçülməsi üzrə metodologiyanın, statistik hesabat formalarının  hazırlanması və tətbiqi

dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin tətbiqinin ölçülməsi meyarlarının səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi

dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin tətbiqinə dair statistik göstəricilərin əldə  olunması və  məlumat bazasının formalaşdırılması

DSK,

RİTN

2013

6.2.29.

Beynəlxalq standartlara uyğun xidmətlərin xarici ticarəti statistikasının yaradılması

xarici ticarət statistikasının təkmilləşdirilməsi

tədiyə balansında əks etdirilən xidmətlərin genişləndirilmiş təsnifatı üzrə xarici ticarət statistikasının mövcudluğu

MB,

DSK

 

2014-2015

6.2.30.

Çoxamilli statistik təhlil üsulu əsasında yoxsulluq üzrə milli metodikanın, habelə əhalinin orta təbəqəsinin müəyyənləşdirilməsi metodikasının hazırlanması və əhalinin ümumi sayında orta təbəqənin xüsusi çəkisinin hesablanması

milli metodika və meyarlar əsasında çoxamilli statistik təhlil üsulundan istifadə etməklə yoxsulluğun statistik öyrənilməsi və orta təbəqəyə dair məlumatların əldə olunması

çoxamilli təhlil əsasında yoxsulluğa və orta təbəqəyə dair məlumatların mövcudluğu

İN,

DSK,

ƏƏSMN

2014-2017

6.3. Respondentlərə düşən statistika yükünün azaldılması və statistik məlumat istifadəçiləri ilə iş

6.3.1.

“Ağıllı hesabat” layihəsinin hazırlanması və tətbiqi, elektron məlumat bazasının yaradılması

müəssisə və təşkilatlar tərəfindən hesabat formalarının doldurulmasına sərf edilən vaxta qənaət olunması, məlumatların keyfiyyətinin artırılması, hesabatların sadələşdirilməsi

müəssisənin fəaliyyət növünü və hesabatın xarakterini nəzərə alan, təqdim edilməli olmayan göstəriciləri avtomatik istisna edən xüsusi elektron hesabatın tətbiqi

DSK

2014-2015

 

6.3.2.

Məlumat bazasının strukturunun statistik registrə tam uyğunlaşdırılması

statistika orqanlarına daxil olan hesabatlarda göstəricilərin təkrar olunmasının qarşısının alınması, respondentlərə düşən məlumat yükünün azaldılması

əvvəlki dövrə aid olan göstəricilərin müəssisələrdən yığılmadan məlumat bazasından yüklənməsi, təqdim olunan hesabatların bir bazada yığılmasının təmin edilməsi

DSK

 

2013-2017

6.3.3.

Yerli statistika orqanlarının məlumat mübadiləsi imkanlarının artırılması, daxili məlumat şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi

yerli statistika orqanlarının öz aralarında və digər dövlət idarəetmə təşkilatları arasında məlumat mübadiləsi imkanlarının artırılması və icmal məlumatların əldə edilməsi ilə “online” təqdimatına nail olunması

Komitənin struktur vahidlərinin öz aralarında və digər dövlət orqanları arasında məlumat mübadiləsi və icmal məlumatların “online” təqdimat imkanlarının yaradılması, müasir texnologiyaların tətbiqi və istifadəsinin təşkili

DSK

 

2013-2016

6.3.4.

Rəsmi statistika məqsədləri üçün inzibati məlumatlardan istifadənin genişləndirilməsi

hesabat təqdim edən təsərrüfat subyektlərinə düşən informasiya yükünün, hesabatların doldurulmasına sərf edilən vaxt və maliyyə itkisinin azaldılması

dövlət orqanlarında olan məlumatlardan istifadə edilməsi, onların məlumat resurslarının statistikanın informasiya sisteminə inteqrasiyası

DSK, STMK, inzibati məlumatların sahibi olan dövlət orqanları

2014-2015

 

6.3.5.

Sahibkarlara düşən informasiya yükünün müəyyənləşdirilməsinə dair statistik müayinənin təşkili

sahibkarlığın inkişafına yardım göstərilməsi, dövlət orqanlarının tələbi ilə sahibkarlar tərəfindən tərtib olunan hesabat məlumatlarının həcminin, informasiya yükünün müəyyənləşdirilməsi

müayinə nəticələrinin nəşri, sahibkarlara düşən informasiya yükünün optimallaşdırılmasına, dövlət orqanları arasında qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin yaxşılaşdırılmasına dair təkliflərin Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

DSK, İSN

2014

6.3.6.

 

İstifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması barədə

sorğunun keçirilməsi

statistik məlumat istehsalını cəmiyyətin tələbatına uyğunlaşdırmaqla, rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsi

statistikaya inamın artması, sorğu nəticələrinin nəşri və yayımı

DSK

2013-2017

6.3.7.

Komitənin internet səhifəsinə daxil olmuş istifadəçinin istəyinə uyğun çoxölçülü (vaxt-indikator-ərazi bölgüsündə) cədvəlin qurulması imkanının yaradılması

rəsmi statistika məlumatlarının yayılmasının səmərəliliyinin artırılması, məmurla vətəndaş arasında birbaşa təmasın minimuma endirilməsi

istifadəçiyə öz sifarişini Komitənin internet səhifəsini tərk etmədən yaratmaq imkanının verilməsi

DSK

2013

6.3.8.

Statistikanın cəmiyyətdəki rolu və istifadəçilərin tələbatının qiymətləndirilməsi ilə bağlı elmi-praktik konfransın keçirilməsi

istifadəçilər üçün statistik məlumatların hazırlanması, beynəlxalq və milli səviyyədə tətbiq olunan metod və üsullar, yeniliklər haqqında məlumat verilməsi, məlumat istifadəçilərinin tələbatının qiymətləndirilməsi

statistikaya və məlumatlara olan inamın artırılması, məlumatlardan daha geniş və düzgün istifadəyə yardım edilməsi

DSK, TN

2014-2016

6.3.9.

Qlobal təşəbbüslər və beynəlxalq reytinq agentlikləri üzrə istifadə olunan statistik göstəricilərin təhlili, uyğun rəsmi statistik məlumatların Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilməsi

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına yardım edilməsi, beynəlxalq səviyyədə ölkə mövqeyinin müəyyənləşdirilməsində istifadə olunan məlumatlara giriş imkanlarının artırılması

Azərbaycanın Avropa və dünya ilə müqayisəsinin təmin edilməsi, beynəlxalq təşkilatların daha müvafiq mənbələrdən istifadəsi

DSK

 

2014

6.3.10.

“Regionların portretləri”nin yaradılması (“portret” formalarının hazırlanması və “şəxsi” portretlərin formalaşdırılması imkanlarının yaradılması)

istifadəçilərin region məlumatlarına olan tələbatının ödənilməsi

portret formalarının yaradılması və “şəxsi” portretlərin yaradılma imkanlarının əldə edilməsi

DSK

2014-2017

6.3.11.

Statistika portalının yaradılması və inkişafı

müasir tələblər nəzərə alınmaqla, Komitənin veb səhifəsinin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, ondan geniş ictimaiyyət nümayəndələrinin istifadə etməsinə nail olunması

Komitənin veb səhifəsinin inkişaf etdirilməsi və “online” məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi

DSK

2013-2016

6.3.12.

“Statistika xəbərləri” jurnalının təsis edilməsi

statistikaya dair məlumat və xəbərlərin ictimaiyyətə çatdırılmasının genişləndirilməsi

istifadəçilərlə geniş əlaqələr qurulması

DSK, ADİU, ADAU

2014-2015

6.4. Vahid statistik informasiya sistemi

6.4.1.

Dövlət orqanları ilə rəsmi statistik məlumatların elektron mübadilə sisteminin yaradılması və təkmilləşdirilməsi

dövlət orqanlarının işinin səmərəliliyinin artırılması

kağızsız texnologiyaların

tətbiqi, dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən bütün hesabatların “online” rejimə keçirilməsi və nəticələrin təqdimatı

DSK

2013-2017

6.4.2.

Dövlət Statistika Komitəsinin “e-sənəd dövriyyəsi-kargüzarlıq” sisteminin inkişaf etdirilməsi

qərarların icrasına və sənədlərin dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsi

elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin modernləşdirilməsi, elektron arxivin yaradılması

DSK

2013-2017

6.4.3.

Yerli və regional məlumat şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi və bu mərkəzlərin texniki vasitələrlə təmin edilməsi

bölgələrdə məlumat mübadiləsi və bölgə üzrə yekunların əldə edilməsi imkanlarının artırılması

bölgələrdə müasir tələblərə cavab verən məlumat şəbəkələrinin mövcudluğu

DSK

2013-2017

6.4.4.

Nəşr olunan bütün yekun statistik məlumatların ilkin məlumat bazalarına elektron inteqrasiyasının təmin edilməsi

bütün hesabat göstəricilərinin məlumat bazaları ilə nəşr olunan məlumatlar arasında elektron əlaqənin yaradılması, nəticələrin formalaşdırılması mexanizminin şəffaflığını təmin etməklə statistik informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi

yekun məlumatların alınması prosesinin avtomatlaşdırılması, istifadəçinin məqsədindən asılı olaraq məlumatların avtomatik rejimdə əldə edilməsi

DSK

2014-2015

6.4.5.

Yerli statistika orqanlarında Statistik Vahidlərin Dövlət Registrinin elektron informasiya sistemləri ilə aparılmasının təmin edilməsi

statistik müşahidələrin aparılması üçün istifadə olunan məlumat bazasının yeni tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi və aparılması

dövlət registrinin aparılması üçün istifadə edilən məlumat bazasının müasir informasiya texnologiyaları əsasında inkişafı, sərf olunan vaxt və maliyyə itkisinin azaldılması

DSK, VN

2013-2014

6.4.6.

Dövlət orqanlarından alınan inzibati məlumatlar əsasında məlumat mübadiləsi və statistik registrin aktuallaşdırılması (yenilənməsi) mexanizminin təkmilləşdirilməsi

statistik registrin keyfiyyətinin təmin edilməsi, onun aktuallaşdırılması üçün istifadə edilən inzibati mənbələr dairəsinin genişləndirilməsi

statistik registrin keyfiyyətinin artırılması və respondentlərə düşən informasiya yükünün azaldılması

DSK, DSMF, MB, VN

2015

6.4.7.

Kiçik sahibkarlıq subyektləri, o cümlədən fərdi sahibkarlar da daxil olmaqla təsərrüfat subyektlərindən hesabatların elektron formada qəbulunun başa çatdırılması

informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə, rəsmi statistik məlumatları təqdimetmə prosedurunun müasirləşdirilməsi və asanlaşdırılması

elektron xidmətlərin geniş tətbiqi, sahibkarlarla statistika orqanları arasında məlumat ötürülməsi münasibətlərinin yeni, müasir səviyyədə olması, statistik məlumatların emalı prosesinə sərf olunan vaxta qənaət edilməsi

 

DSK

 

2014

6.4.8.

Komitənin internet səhifəsinin təsnifatlar bölməsinin təkmilləşdirilməsi, axtarış və yükləmə funksiyalarına malik təsnifatlar bazasının yaradılması

iqtisadi və sosial təsnifat istifadəçilərinin işinin asanlaşdırılması və təsnifatların daha geniş tətbiqinə nail olunması

müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə, təsnifatların tətbiqi prosesinin avtomatlaşdırılması

DSK

2014

6.4.9.

Coğrafi informasiya sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi

statistik məlumatlar nəşrinin yeni vasitəsi kimi coğrafi informasiya sisteminin həyata keçirilməsi

regionların inkişafının elektron xəritələr vasitəsilə əks etdirilməsi

DSK, ETSN, ƏMDK [5]

2013-2015

6.5. Statistika sistemində keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar sistemlərinin tətbiqi

6.5.1.

Keyfiyyətin idarə olunması standartları üzrə statistikanın bütün sahələrində müşahidələrin standart modellər üzrə təhlili

statistika sahələrində mövcud prosedurların təyin edilməsi, istifadə olunan vasitələri təhlil etməklə əlaqələndirmə və standartların aşkara çıxarılması

statistika müşahidələrinin idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması, idarəetmə qərarlarının qəbulunun asanlaşdırılması

DSK,

SMPDK

2013

6.5.2.

Statistik hesabat formaları və göstəricilər üzrə metaməlumatlar sisteminin yaradılması

respondent və istifadəçilərə hesabat formaları və göstəricilər üzrə tam və ətraflı məlumat verilməklə statistik prosesin şəffaflığının nümayiş etdirilməsi

bütün hesabatlar və nəşr olunan əsas göstəricilər üzrə konsepsiya və təsnifatlar, məlumatın əldə edilməsi, nəticələrin əks olunduğu məcmuə və digər məlumatların mövcudluğu

DSK

2013-2014

6.5.3.

Metaməlumatlar sisteminin məlumat bazalarına inteqrasiyasının təmin edilməsi

 

Metaməlumatlar sisteminin məlumat bazaları və digər internet informasiya ehtiyatları ilə əlaqələndirilməsi, hər bir göstərici üzrə məlumatların, hər bir məlumat üzrə metodologiyanın avtomatik əldə edilməsi

hər bir rəqəm üzrə məlumatların alınması, işlənilməsi, yayılması mexanizminin mövcudluğu, statistika proseslərinin şəffaflığının təmin edilməsi

DSK

2013-2014

 

6.5.4.

Rəsmi statistikada statistika proseslərinin və məlumatların keyfiyyətinə dair  sertifikatların

əldə edilməsi

keyfiyyətin idarə olunması sistemi çərçivəsində statistika proseslərinin təşkil  olunmasının  təmin edilməsi

statistika işlərinin, məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəffaflığının təmin edilməsi və statistikaya inamın artırılması

DSK, SMPDK

2013-2014

6.5.5.

İlkin statistik məlumatların qəbulu prosesində məlumatların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə təshihedici prosedurların tətbiqinin təkmilləşdirilməsi

ilkin statistik məlumatların əlaqələndirilməsi, riyazi və məntiqi nəzarəti təşkil etməklə, səhvlərin aradan qaldırılmasının avtomatlaşdırılması

ilkin məlumatların qəbul olunmasında yol verilən xətaların azaldılması, yeni texnologiyalar əsasında məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi

DSK

2013

6.5.6.

Beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifatların Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı kimi qəbul edilmiş milli analoqlarının ölkədə tətbiqinin genişləndirilməsi

ölkədə uçot və hesabat sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun daha da təkmilləşdirilməsi və inzibati məlumatların müqayisəliliyinin təmin edilməsi

statistik təsnifatların daha geniş tətbiqinə əsaslanan, beynəlxalq standartlara uyğun məlumat mübadiləsi sisteminin mövcudluğu

NK, DSK aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə

2013-2017

6.5.7.

Azərbaycanın Milli Təhsil Təsnifatına yenidən baxılması, nəşri və tətbiqi

beynəlxalq təhsil standartlarının yeni tələblərini nəzərə alaraq, Milli Təhsil Təsnifatının yenilənməsi

Azərbaycanın Milli Təhsil Təsnifatının təkmilləşdirilməsi

DSK, TN

2013-2014

6.5.8.

BMT-nin Statistika Komissiyasının tövsiyələrini nəzərə almaqla, statistik

təsnifatlara yenidən baxılması

ötən illər ərzində toplanmış təcrübə və beynəlxalq tövsiyələr nəzərə alınmaqla milli statistik təsnifatların yenilənməsi

iqtisadi və sosial təsnifatlar bazasının təkmilləşdirilmiş milli variantının mövcudluğu

DSK, VN, İSN, RYTN

2014-2015

6.6. Dövlət statistika orqanlarının fəaliyyətinin idarə edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

6.6.1.

Komitə tərəfindən təqdim edilən və digər dövlət qurumlarından alınan inzibati məlumatlara dair məlumat bazasının aparılmasının avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması

dövlət orqanlarında mövcud olan inzibati məlumatlardan istifadənin genişləndirilməsi

mövcud razılaşmalar əsasında məlumat bazasının yaradılması, razılaşmalarda nəzərdə tutulmuş işlərin Komitə tərəfindən əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarət, dövlət informasiya resurslarının səmərəliliyinin artırılması

DSK

2013-2017

6.6.2.

Statistik işlərin əmək tutumunun uçotunun avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması və aparılması

statistik istehsalın keyfiyyətinin artırılması

 

statistik işlərin əmək tutumunun uçotunun avtomatlaşdırılması

 

DSK

2013-2017

6.6.3.

Ölkədə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin və digər yerli statistika orqanlarının təşkilati strukturuna yenidən baxılması, regional qurumların fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi

institusional islahatların aparılması, statistika fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində əmək resurslarından daha səmərəli istifadə olunması və xərclərin azaldılması

sərf olunan dövlət vəsaitinə qənaət edilməsi və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

DSK

2015-2017

6.6.4.

Statistika sisteminin İKT avadanlığının yeniləşdirilməsi

məlumatın yığılması, işlənməsi və yayılmasında yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi

statistika sisteminin yeni avadanlıqla təchiz edilməsi, məlumatın yığılması, işlənməsi və çatdırılması üçün yeni texniki imkanların mövcudluğu

DSK

2013-2017

6.6.5.

Daha müasir standart proqram təminatı paketlərinin, informasiya bazalarının, məlumat bazalarının idarə edilməsi sistemlərinin (MBİS) alınması və tətbiq edilməsi

hesablama infrastrukturunun modernləşdirilməsi

statistika sistemində müasir İKT-nin tətbiqini təmin edən texniki vasitələrin mövcudluğu

DSK

2013-2017

6.6.6.

Yerli statistika orqanlarının müasir iş şəraiti olan inzibati binalarla təmin edilməsi:

regionların inkişafı, yerli statistika orqanları işçilərinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması

regionlarda çalışan statistika orqanları işçilərinin müasir tələblərə cavab verən iş şəraitinin mövcudluğu

DSK

2013-2015

 

6.6.6.1.

Bakı Şəhər Statistika İdarəsi üçün inzibati binanın tikilməsi

 

 

 

2013-2014

 

6.6.6.2.

Füzuli rayon statistika idarəsi üçün inzibati binanın tikilməsi

 

 

 

2013

 

6.6.6.3.

Şamaxı, Oğuz rayon statistika idarələri üçün inzibati binaların tikilməsi

 

 

 

2014

 

6.6.6.4.

Zərdab, Göygöl rayon statistika idarələri üçün inzibati binaların tikilməsi

 

 

 

2015

6.7. Beynəlxalq əməkdaşlıq və kadr potensialının möhkəmləndirilməsi

6.7.1.

Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi

Avropa standartlarına daha yaxın yeni metodologiya təqdim edərək, Azərbaycanda rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsi

Avropa standartlarına uyğunlaşma sahəsində mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsi

DSK

2013-2017

6.7.2.

Ölkədə rəsmi statistikanın inkişafı məqsədi ilə bağlanılmış beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsi

ölkədə rəsmi statistikanın inkişafı üçün daha geniş biliklərin əldə edilməsi

Avropa standartlarına uyğun, müqayisə oluna bilən statistik göstəricilərin hazırlanması üçün yeni biliklərin əldə edilməsi

DSK

2013-2017

6.7.3.

Dünya Bankının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Beynəlxalq Müqayisələr Proqramının növbəti mərhələlərində Azərbaycanın iştirakının təmin edilməsi

valyutaların alıcılıq qabiliyyəti paritetləri nəzərə alınmaqla, əsas makroiqtisadi göstəricilərin hesablanması

valyutaların alıcılıq qabiliyyəti paritetləri nəzərə alınmaqla, hesablanmış əsas makroiqtisadi göstəricilərin mövcudluğu

DSK

2013-2017

6.7.4.

Dövlət statistika orqanlarında fasiləsiz, yüksəkixtisaslı peşə hazırlığı sisteminin yaradılması və kadrların bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

müxtəlif sahələrdə kadrların peşəkarlığının artırılması, işçi heyətinin bacarıqlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi, kadr potensialından səmərəli istifadə edilməsi

yüksəkixtisaslı peşəkar kadr ehtiyatının yaradılması

DSK

2013-2016

6.7.5.

Komitə tərəfindən yerli statistika orqanları mütəxəssislərinin təcrübə keçməsinin təşkil edilməsi

mütəxəssislərin müasir biliklərə yiyələnməsi

müasir biliklərə yiyələnmiş kadr ehtiyatının mövcudluğu

DSK

2013-2017

6.7.6.

Komitə mütəxəssislərinin qabaqcıl ölkələrin statistika təşkilatlarında qısamüddətli və uzunmüddətli təcrübə keçmələrinin

təşkil edilməsi

qazanılmış təcrübədən milli statistikanın inkişafında istifadə edilməsi, işçilərin bilik və iş bacarıqlarının artırılması

kadr potensialının gücləndirilməsi

DSK

2013-2017

 

 

AKRONİMLƏR

 

NK

-

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

MN

-

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

VN

-

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

İN

-

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi [6]

EN

-

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi [7]

NN

-

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

ƏƏSMN

-

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

KTN

-

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

ETSN

-

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

MdTN

-

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

TN

-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

SN

-

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

NRYTN

-

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi [8]

DGK

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

ƏMDK

-

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

DTXK

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi [9]

AQUPDK

-

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

DSK

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

SMPDK

-

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

MB

-

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

DSMF

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

AMEA

-

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

AHİK

-

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası

STMK

-

Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası

ADİU

-

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

ADAU

-

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112)

2.       14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 may 2014-cü il, № 101, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 5, maddə 477)

3.       2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027)

4.       15 fevral 2016-cı il tarixli 787 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 21 fevral 2016-cı il, № 40; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 251)

5.       16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384)

6.       14 noyabr 2016-cı il tarixli 1112 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 17 noyabr 2016-cı il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1819)

7.       7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

 

SƏRƏNCAMA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027) ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın “6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 6.1.6-cı, 6.2.9-cu, 6.2.22-ci və 6.5.8-ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununda “RİTN” akronimi “RYTN” akronimi ilə, “Akronimlər” hissəsində “RİTN – Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi” sözləri “RYTN – Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) ilə 6.1.2-ci, 6.2.14-cü, 6.2.16-cı, 6.2.17-ci, 6.2.20-ci, 6.2.25-ci və 6.2.30-cu yarımbəndlərdə “İSN” akronimi “İN” akronimi ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 may 2014-cü il, № 101, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 5, maddə 477) ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın 6-cı hissəsinin 6.1.2-ci, 6.2.1-ci, 6.2.14-cü−6.2.17-ci, 6.2.20-ci, 6.2.24-cü−6.2.27-ci, 6.2.30-cu, 6.3.5-ci və 6.5.8-ci yarımbəndlərdə “İİN” akronimi “İSN” akronimi ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112) ilə 6.1.4-cü, 6.1.7-ci, 6.2.20-ci və 6.2.21-ci yarımbəndlərin “İcraçılar” sütununda “SEN” akronimi “EN” akronimi ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112) ilə 6.2.26-cı yarımbəndin “İcraçılar” sütunundan “SEN” akronimi çıxarılmışdır.

 

[5] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1112 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 17 noyabr 2016-cı il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1819) ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın “6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 6.4.9-cu yarımbəndinin “İcraçılar” sütununda “DTXK” abreviaturası “ETSN” abreviaturası ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 may 2014-cü il, № 101, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 5, maddə 477) ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın 6-cı hissəsinin “Akronimlər” hissəsində “İİN - Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “İSN - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1384) ilə “Akronimlər” hissəsində “İSN - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi” sözləri “İN - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 10 fevral 2014-cü il tarixli 105 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2014-cü il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 2, maddə 112) ilə “Akronimlər’’ hissəsində “SEN - Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi” sözləri “EN - Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın “6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 6.2.9-cu yarımbəndinin “İcraçılar” sütununda “RYTN” akronimi və 6.2.11-ci yarımbəndinin “İcraçılar” sütununda “NN” akronimi “NRYTN” akronimi ilə, “Akronimlər” hissəsində “RYTN – Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri “NRYTN – Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 15 fevral 2016-cı il tarixli 787 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 21 fevral 2016-cı il, № 40; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 251) ilə “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın 6.1.4-cü yarımbəndindən “DTXK” abreviaturası və “Akronimlər” hissəsindən “DTXK - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi” sözləri çıxarılmışdır.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status