×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
25.06.2012
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
08
ADI
Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən göstərilən xidmətlərin avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
07.07.2012
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.110.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201206250008
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
06.07.2012
Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kaǧızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən göstərilən xidmətlərin avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

25.06.2012

Qeydiyyat nömrəsi

08

Adı

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən göstərilən xidmətlərin avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında[1]

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

07.07.2012

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.110.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201206250008

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

06.07.2012

 

 

"Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 nömrəli Fərmanını, "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlərin göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarını və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında" Əsasnaməni əsas tutaraq, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 01 iyun 2012-ci il tarixli 2/535 saylı məktubu ilə verilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Aşağıdakı texniki normativ hüquqi aktlar təsdiq edilsin:

1.1. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatı);

1.2. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızlarla girovun əlavə dövlət qeydiyyatı);

1.3. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların girovda olub-olmaması barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızların girovda olub-olmaması haqqında);

1.4. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi);

1.5. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (investisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi barədə müraciətin qəbul edilməsi);

1.6. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (aktivlərin idarə edilməsi və səhmdar investisiya fondunun fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hüquqi şəxslərə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi);

1.7. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi);

1.8. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyəti (broker, diler, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, fond birjası və qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili) həyata keçirmək üçün hüquqi şəxslərə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi);

1.9. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyadan keçirilməsi);

1.10. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) almaq istəyən, habelə həmin xüsusi razılığa (lisenziya) malik olan şəxslər və ya səhmdarların reyestrini özü aparmaq istəyən səhmdar cəmiyyətlərinin attestasiyadan keçirilməsi);

1.11. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi);

1.12. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (depozit sertifikatlarının buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması);

1.13. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (ipoteka kağızının dövlət qeydiyyatı);

1.14. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (ipoteka kağızının əlavə qeydiyyatı);

1.15. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (ipoteka kağızının xitamı);

1.16. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (mənzil sertifikatlarının buraxılışlarının dövlət qeydiyyatına alınması);

1.17. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının buraxılışlarının dövlət qeydiyyatına alınması);

1.18. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının emissiya prospektinin dövlət qeydiyyatına alınması);

1.19. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlamenti (veksellərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi);

1.20. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (mənzil sertifikatlarının buraxılışlarının yerləşdirilməsinin yekunları haqqında hesabatın qəbulu);

1.21. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi” üzrə İnzibati Reqlament" (mənzil sertifikatlarının yerləşdirilməsi haqqında hesabatın qəbulu);

1.22. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə lotereya təşkilatçılarının, idman-mərc və cıdır-şans (totalizator) oyunlarının operatoru tərəfindən hesabatların onlayn təqdim olunması üzrə İnzibati Reqlament" (idman mərc oyunlarının operatoru tərəfindən təqdim olunan hesabatlar);

1.23. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (investisiya fondları və aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətini həyata keçirənlər tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi);

1.24. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (lisenziya almış hüquqi şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına dair məlumatın təqdim olunması);

1.25. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən hesabatların təqdim edilməsi);

1.26. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (Reyestrsaxlayıcı tərəfindən səhmdarlarının sayı 100-dən (yüzdən) artıq olan səhmdar cəmiyyətlərinin siyahısının təqdim edilməsi);

1.27. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə lotereya təşkilatçılarının, idman-mərc və cıdır-şans (totalizator) oyunlarının operatoru tərəfindən hesabatların onlayn təqdim olunması üzrə İnzibati Reqlament" ("Azərlotereya" ASC tərəfindən hesabatların təqdim olunması);

1.28. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətə xüsusi razılıq (lisenziya) almış mətbəələr tərəfindən aylıq hesabatın təqdim edilməsi);

1.29. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə lotereya təşkilatçılarının, idman-mərc və cıdır-şans (totalizator) oyunlarının operatoru tərəfindən hesabatların onlayn təqdim olunması üzrə İnzibati Reqlament" (cıdır-şans (totalizator) oyunlarının operatoru tərəfindən təqdim olunan hesabatlar);

1.30. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə lotereya təşkilatçılarının, idman-mərc və cıdır-şans (totalizator) oyunlarının operatoru tərəfindən hesabatların onlayn təqdim olunması üzrə İnzibati Reqlament" (stimullaşdırıcı lotereya təşkilatçıları tərəfindən hesabatların təqdim olunması);

1.31. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (investisiya qiymətli kağızların emitentlərinin illik hesabatlarının qəbulu);

1.32. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (investisiya qiymətli kağızları ilə bağlanılan əqdlər haqqında hesabatların təqdim olunması);

1.33. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən emitentlərin adlarının dəyişməsi ilə əlaqədar qiymətli kağızların dövlət reyestrində dəyişikliklərin edilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament;

1.34. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (dövlət istiqrazlarının emissiya prospektinin dövlət qeydiyyatına alınması);

1.35. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən lotereyanın təşkili və keçirilməsinin qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament;

1.36. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (korporativ istiqrazların emissiyasının dövlət qeydiyyatı);

1.37. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması zamanı səhmlərin əlavə emissiyasının dövlət qeydiyyatı);

1.38. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması, onların nominal dəyərinin artırılması və azaldılması zamanı səhmlərin emissiyasının dövlət qeydiyyatı);

1.39. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə İnzibati Reqlament" (kommersiya təşkilatlarının yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının dövlət qeydiyyatı);

1.40. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (səhmlərin yerləşdirilməsi haqqında hesabatın təqdim edilməsi);

1.41. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (investisiya qiymətli kağızların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyatı);

1.42. "Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi üzrə İnzibati Reqlament" (insayder tərəfindən özünə məxsus olan qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlar barəsində məlumatın təqdim edilməsi).

2. Hüquq şöbəsinə (K.Babayev) tapşırılsın ki, inzibati reqlamentləri 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin

3. Qiymətli kağızların buraxılışı və qeydiyyatı şöbəsinə (E.Allahverdiyev) Lisenziyalaşdırma və nəzarət şöbəsinə (F.Rəhimli), Tədavülün tənzimlənməsi şöbəsinə (A.Xudaverdiyev) və İnformasiya texnologiyaları və təminat şöbəsinə (E.Behbudov) tapşırılsın ki, bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsin.

4. Bu Qərarın icrasına nəzarət sədr müavinlərinə (İ.Muradov və C.Əliyev) və aparatın rəhbərinə (B.Əzizov) həvalə edilsin.

 

 

 

Sədr                                                                                        R. Aslanlı

 

 


 

 


 

 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

_____________________

R.Aslanlı

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

1.1.  Elektron xidmətin adı :  Qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatı.

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:  Girov müqaviləsinin predmeti qiymətli kağızlar

olduğu halda girov hüququ dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra əmələ gəlir.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin

1078-23-cü, 1078-40.1.15-ci maddələri, Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 2009-cu il

5 mart tarixli, 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq   edilmiş “Azərbaycan  Respublikasının  Qiymətli Kağızlar

üzrə Dövlət Komitəsi  haqqında  Əsasnamə”nin 8.12-ci bəndi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003- cü il 27 sentyabr 926 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmiş

“Bütün qiymətli kağızlarla  girovun rəsmi reyestri, onun tərtib  edilməsi və aparılması” Qaydaları;

Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri tərəfindən23 dekabr

2010-cü il tarixdə 300 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş “Qiymətli  kağızlarla  girovun dövlət

qeydiyyatı Qaydaları”nın 2.1- ci, 2.2-ci, 2.3-cü, 2.5-ci, 2.9-cu, 2.10-cu,2.13-cü bəndləri.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən

5 (beş) iş günündən gec olmayaraq icra edilir.

 

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

 

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:

-         Qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatı zamanı bütün qiymətli

kağızlarla girovun rəsmi reyestrindən çıxarış verilir.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

 

2.        Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

informativ, interaktiv

 

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,  “Azərbaycan Respublikası Dövlət Rüsumu haqqında Qanun”unun 26.2-ci

bəndinə əsasən 20 (iyirmi manat).

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

Bank rekvizitləri:

Kapital Bank ASC 1 saylı Yasamal filialı

Kod:

210005

Müxbir hesab:

0132033003944

VÖEN:

1401555071

SWİFT:

CTREAZ 22

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az.

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az,  e-poçt: office@scs.gov.az,

012-493-50-58.

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

 

- qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə (elektron sənəd vasitəsi ilə);

- girov müqaviləsinin bir nüsxəsi və ya həmin müqavilənin notariat qaydasında təsdiqlənmiş

surəti (elektron formada skan edilmiş);

-  girovla təmin edilən öhdəliyin əsaslandığı sənədin surəti (elektron formada skan  edilmiş);

- qiymətli kağızların və ya onlara sahiblik hüququnu təsdiqləyən sənədin surəti (elektron formada

skan edilmiş);

- girov kağızı (girov hüququ girov kağızı ilə təsdiq edildiyi halda) (elektron formada  skan edilmiş surəti);

- əvvəlki girov saxlayanın yazılı razılığı (sonrakı girov olduqda) (elektron sənəd  formasında);

- girovun qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (elektron

formada skan edilmiş surəti);

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya

ehtiyatında olduqda:  həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət  orqanlarının

informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən  şəxsdən tələb olunur.

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. girovun dövlət qeydiyyatına alınmasından  aşağıdakı hallarda imtina edilir və bu barədə ərizəçiyə məlumat göndərilir:

- bu Reqlamentin 2.6-cı bəndində nəzərdə tutulan sənədlər tam təqdim olunmadıqda;

- təqdim edilmiş sənədlər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermədikdə;

- təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif edilmiş məlumatlar aşkar edildikdə;

3.3.2. Qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq 5 (beş) iş günü müddətində müraciət edən şəxsə Bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarışı elektron təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.3. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir və istifadəçiyə imtinanın əsasları göstərməklə 5 iş günü ərzində yazılı məlumat verilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciət edən şəxsə Bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarış göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 


 

“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə

Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların

qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin

qəbulu üzrə İnzibati Reqlament”ə 1 saylı əlavə

 

 

 

 

                                Qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatına alınması üçün

 

                                                                             ƏRİZƏ

Girov qoyan .........................................................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

...................................................................................................................................................................................................

 

və girov saxlayan ...............................................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı, ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

....................................................................................................................................................................................................

 

arasında ................................................................................................................. girov müqaviləsi bağlanmışdır.

                                       (girov müqaviləsinin nömrəsi və tarixi)

 

Aşağıda qeyd edilən məlumatları nəzərə alaraq, girovun dövlət qeydiyyatına alınmasını və qiymətli kağızların öhdəliklər ilə yüklənməsinin təmin edilməsini xahiş edirik.

Girov haqqında məlumat:

- borclu ..................................................................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı, ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

- öhdəliyin yaranmasına səbəb olan sənəd ............................................................................................................

(müqavilənin adı, nömrəsi və tarixi)

 

- təminatlı borcun tərifi və məbləği ..........................................................................................................................

 

- girov qoyulmuş qiymətli kağızların tərifi və növü ..............................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................

- qiymətli kağızın dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi .........................................................................................

 

- qiymətli kağızın nominal dəyəri və sayı ..............................................................................................................

(rəqəmlə və sözlə)

 

- emitentin adı və ünvanı .............................................................................................................................................

 

- depozitarinin adı və ünvanı ....................................................................................................................................

 

- qiymətli kağızın (ların) və ya ona sahiblik hüququnu təsdiqləyən sənədin seriyası, nömrəsi və tarixi .....................................................................................................................................................................................

 

- Girovu idarə edən (olduqda)..................................................................................................................................

Bu ərizə yuxarıda göstərilən qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsi üçün əsasdır.

Girov qoyan:

..............................................................................                .......................................

(imza edən şəxsin adı, atasının adı, soyadı )                                                        (imza)

 

Girovu idarə edən (olduqda)

...............................................................................................           .......................................

(imza edən şəxsin adı, atasının adı, soyadı )                                                        (imza)

Tarix: ............................................................

 

 

 


 

“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə

Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların

qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin

qəbulu üzrə İnzibati Reqlament”ə 2 saylı əlavə

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

BÜTÜN QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA GİROVUN RƏSMİ REYESTRİNDƏN ÇIXARIŞ

 

Girov qoyan (lar)

.......................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı ,soyadı və ünvanı)

 

Girov saxlayan (lar)

.......................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Öhdəlik üzrə borclu (lar)

.......................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Əsas öhdəliyin təsviri

....................................................................................... (öhdəliyin mahiyyəti və ölçüsü)

 

Girov müqaviləsi

....................................................................................... (girov müqaviləsinin nömrəsi və tarixi)

 

Yüklülüyün müddəti

....................................................................................... (öhdəliyin müddəti)

 

Girov predmetinin təsviri

.......................................................................................

(qiymətli kağızların növü, forması və qeydiyyat

.......................................................................................nömrəsi)

 

Hüququn əvvəlki yüklülüyü

.......................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Qiymətli kağızların saxlandığı depozitar

....................................................................................... (depozitarın adı və ünvanı)

 

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

 

_____________________

R.Aslanlı

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

1.1.Elektron xidmətin adı :  Qiymətli kağızlarla girovun əlavə dövlət qeydiyyatı.

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:  Girov müqaviləsində girovla təmin edilən öhdəliyin  mahiyyəti, ölçüsü

və ya icra müddəti dəyişdikdə, girovla təmin edilən öhdəlik üzrə  tələb hüququ başqa şəxsə keçdikdə

və ya yüklülük saxlanmaq şərti ilə girov predmeti özgəninkiləşdirildikdə girov hüququ dövlət

qeydiyyatına alınır.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin

1078-23-cü, 1078-40.1.15-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli,

70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan Respublikasının  Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət

Komitəsi  haqqında  Əsasnamə”nin 8.12-ci bəndi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003- cü il 27 sentyabr 926 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş

“Bütün qiymətli kağızlarla  girovun rəsmi reyestri, onun tərtib edilməsi və aparılması” Qaydaları;

Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri tərəfindən 23 dekabr 2010-cü

il tarixdə 300 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş “Qiymətli  kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatı Qaydaları”nın

2.6-cı, 2.7-ci, 2.8-ci, 2.9-cu, 2.10-cu, 2.13-cü bəndləri.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

 

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam

tam, qismən

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən

5 (beş) iş günündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: 

-         Qiymətli kağızlarla girovun əlavə dövlət qeydiyyatı zamanı  bütün qiymətli  kağızlarla

girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarış verilir.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

2.      Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,  “Azərbaycan Respublikası Dövlət Rüsumu haqqında Qanun”unun 26.4-cü

bəndinə əsasən 10 (on manat).

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

Bank rekvizitləri:

Kapital Bank ASC 1 saylı Yasamal filialı

Kod:

210005

Müxbir hesab:

0132033003944

VÖEN:

1401555071

SWİFT:

CTREAZ 22

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, e-poçt: office@scs.gov.az,

012-493-50-58.

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

 - qiymətli kağızlarla girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə (elektron  sənəd vasitəsi ilə);

-  girov müqaviləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər haqqında razılaşmanın bir nüsxəsi  və ya notariat

qaydasında təsdiq edilmiş surəti (elektron formada skan edilmiş);

- qiymətli kağızların və ya onlara sahiblik hüququnu təsdiqləyən sənədin surəti (elektron formada skan

edilmiş);

- girov kağızı (girov hüququ girov kağızı ilə təsdiq edildiyi halda) (elektron formada  skan edilmiş

surəti);

- girovun qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (elektron

formada skan edilmiş surəti);

 

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya

ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb

olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət  orqanlarının

informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən 

 şəxsdən tələb olunur.

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınmasından  aşağıdakı hallarda imtina edilir və bu barədə ərizəçiyə məlumat göndərilir:

- bu Reqlamentin 2.6-cı bəndində nəzərdə tutulan sənədlər tam təqdim olunmadıqda;

- təqdim edilmiş sənədlər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermədikdə;

- təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif edilmiş məlumatlar aşkar edildikdə;

3.3.2. Qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq 5 (beş) iş günü müddətində müraciət edən şəxsə Bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarışı elektron təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.3. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir və istifadəçiyə imtinanın əsasları göstərməklə 5 iş günü ərzində yazılı məlumat verilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciət edən şəxsə Bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi Reyestrindən Çıxarış göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə

 Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların

qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

üzrə İnzibati Reqlament”ə 1 saylı əlavə

 

 

 

 

 

Qiymətli kağızlarla girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınması üçün

 

ƏRİZƏ

 

Girov saxlayan ..................................................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

...................................................................................................................................................................................................

 

və girov qoyan .................................................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı, ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

arasında .......................................................................................................................................... Girov müqaviləsi

(girov müqaviləsinin nömrəsi və tarixi)

bağlanmışdır.

 

 

İlkin girov QKDK-da “........” .......................... ......... il tarixdə ...................... №-ilə dövlət qeydiyyatına

alınmışdır.

 

Əlavə dövlət qeydiyyatının əsası ...........................................................................................................................

 

Girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınmasını xahiş edirik.

 

Girov saxlayan:

 

………………………………………………………                                       ……………………….

(imza edən şəxsin adı, atasının adı, soyadı )                                                                M. Y. (imza)

 

Girovu idarə edən (olduqda)

………………………………………………………                                       ……………………….

(imza edən şəxsin adı, atasının adı, soyadı )                                                                M. Y. (imza)

 

Tarix: ............................................................

 

 

 


 

 

 “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə

 Dövlət Komitəsi tərəfindən qiymətli kağızların

qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

üzrə İnzibati Reqlament”ə 2 saylı əlavə

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

BÜTÜN QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA GİROVUN RƏSMİ REYESTRİNDƏN

ÇIXARIŞ

                                              

 Girov qoyan (lar)

 

................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Girov saxlayan (lar)

................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Öhdəlik üzrə borclu (lar)

................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Əsas öhdəliyin təsviri

................................................................................................................................

(öhdəliyin mahiyyəti və ölçüsü)

Girov müqaviləsi

................................................................................................................................

(girov müqaviləsinin nömrəsi və tarixi)

Yüklülüyün müddəti

................................................................................................................................

(öhdəliyin müddəti)

 

Girov predmetinin təsviri

................................................................................................................................

(qiymətli kağızların növü, forması və qeydiyyat nömrəsi)

 

Hüququn əvvəlki yüklülüyü

................................................................................................................................

(hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı)

 

Qiymətli kağızların saxlandığı depozitar

................................................................................................................................

(depozitarın adı və ünvanı)

 

 

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

 

____________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızların girovda olub-olmaması  barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1.Elektron xidmətin adı: Qiymətli kağızların girovda olub-olmaması haqqında

arayışın verilməsi.

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:   Qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdləri broker  vasitəsilə

bağlanmadıqda və ya belə əqdlərdə tərəf müqabili diler olmadıqda və ya depozitar

(reyestrsaxlayıcı) tərəfindən uçotu aparılmayan qiymətli kağızlarla  əqd bağlandıqda, qiymətli

kağızların sahibi və ya onun vəkil edilmiş nümayəndəsinə qiymətli kağızların girovda olmaması

haqqında arayışın verilməsi.

                                                xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası: “Vətəndaşların müraciətlərinə  baxılması qaydası

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci, 9-cu və 10-cu maddələri;

Azərbaycan Respublikası Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 26 avqust 2011-ci il tarixli

02 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Adlı  investisiya qiymətli kağızlarla alqı- satqı əqdlərinin

bağlanması Qaydaları”nın 2.9-cu  və 2.10-cu bəndləri.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən

15 (on beş) iş günündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: 

Qiymətli kağızların girovda olub-olmaması barədə arayış verilir.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

2.      Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: a) ödənişsiz   b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

                                               

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:www.scs.gov.az,  e-poçt: office@scs.gov.az,

012-493-50-58

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

- qiymətli kağızların girovda olmaması barədə müraciət (elektron  sənəd vasitəsi ilə);

- satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (fiziki şəxslər üçün) və ya  nümayəndəsinin səlahiyyətlərini

təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün)  elektron formada skan  edilmiş surətləri;

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının  informasiya

ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb

olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət  orqanlarının

informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. qiymətli kağızların girovda olub-olmaması barədə arayışın verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir və bu barədə ərizəçiyə məlumat göndərilir:

- bu Reqlamentin 2.6-cı bəndində nəzərdə tutulan sənədlər tam təqdim olunmadıqda;

- təqdim edilmiş sənədlər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermədikdə;

- təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif edilmiş məlumatlar aşkar edildikdə;

3.3.2. qiymətli kağızların girovda olmaması ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir və qiymətli kağızların girovda olmaması barədə arayış verilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq 15 (on beş) iş günü müddətində müraciət edən şəxsə qiymətli kağızların girovda olub-olmaması haqqında arayış təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.3. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.4. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda və ya çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciət edən şəxsə qiymətli kağızların girovda olmaması haqqında arayış  göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

 

_____________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1.Elektron xidmətin adı :  Qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi.

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:  Girov müqaviləsinə xitam verildiyi zaman  qiymətli kağızları

yüklülükdən azad etmək üçün girovsaxlayan Qiymətli Kağızlar üzrə  Dövlət Komitəsinə müraciət

etməlidir.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:   Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin

1078-23-cü, 1078-40.1.15-ci maddələri,  Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin 2009-cu

il 5 mart tarixli, 70 nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan  Respublikasının  Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət  Komitəsi  haqqında Əsasnamə”nin 8.12-ci bəndi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr 926 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş

“Bütün qiymətli kağızlarla  girovun rəsmi reyestri, onun tərtib edilməsi və aparılması” Qaydaları;

Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri tərəfindən23 dekabr 2010-

cü il tarixdə 300 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş “Qiymətli kağızlarla girovun dövlət qeydiyyatı

Qaydaları”nın 4-cü hissə.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən

1 (bir) iş günündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

 

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: 

Qiymətli kağızların öhdəliklərdən azad edilməsi barədə girovsaxlayana

məlumat verilir.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

2.      Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

informativ, interaktiv

 

 

o   2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

                                              

                         bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:  www.scs.gov.az,   e-poçt: office@scs.gov.az,

012-493-50-58.

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

 - Qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi barədə müraciət (elektron sənəd

vasitəsi ilə);

 

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının

informasiya ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb

olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət

orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən

şəxsdən tələb olunur.

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi ilə bağlı göndərilən sənəd düzgün tərtib edilmədikdə və ya çatışmazlıqlar aşkar edildikdə girovun xitam olunmasından imtina edilir bu barədə ərizəçiyə məlumat göndərilir.

3.3.2. Qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.3 qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi ilə bağlı elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda və ya çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilir və bu barədə müraciət edən şəxsə məlumat göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

       3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

        Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

_____________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı:  İnvestisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi

barədə müraciətin qəbul edilməsi.

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması - emitentin qərarı

əsasında, qiymətli kağızların emissiyası baş tutmamış hesab edildiyi  halda, emitent tərəfindən

qiymətli kağızlar dövlət qeydiyyatından keçmiş sayından çox yerləşdirildikdə, qiymətli kağızların

buraxılışı məhkəmə tərəfindən etibarsız hesab edildikdə, emitentin fəaliyyətinə xitam verildikdə

və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hallarda həyata keçirilir.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:  Azərbaycan Respublikası Mülki  Məcəlləsinin

1078-27-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il5 mart tarixli,70 nömrəli

Fərmanı ilə təsdiq  edilmiş “Azərbaycan  Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

haqqında Əsasnamə”nin 8.15-ci bəndi;.                                             

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin 08 iyun 2004-cü il

tarixli 079 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması

və ləğv edilməsi” Qaydaları.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 1. İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən  çıxarılması üçün

qiymətli kağızların dövlət reyestrində müvafiq qeydlərin edilməsi ilə bağlı olan sənədlər təqdim

edildiyi tarixdən etibarən 10 (on) iş günü müddətində icra edilir. 2. İnvestisiya qiymətli kağızlarının

dövriyyədən çıxarılması üçün qiymətli kağızların dövlət reyestrində qiymətli kağızların

dövriyyədən çıxarılması barədə qeydlərin edilməsi ilə bağlı olan sənədlər təqdim edildiyi tarixdən

etibarən 7 (yeddi)  iş günü müddətində icra edilir.

 

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:  İnvestisiya qiymətli kağızların dövlət reyestrində

qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması barədə müvafiq  qeydin edilməsi haqqında məlumat

müraciət edən şəxsə verildiyi andan sonra, emitent qiymətli kağızların geri satın  alınmasının 

 başa çatdığı tarixdən etibarən 5 (beş) iş günü müddətində geri satın  alınmış  qiymətli kağızların

hərəkəti barədə reyestrsaxlayıcının arayışını və qiymətli kağızların geri satın alınmasının nəticələri

haqqında məlumatı QKDK-ya təqdim etdikdən sonra QKDK müraciət edən şəxsə  investisiya

qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması barədə arayış  təqdim edir.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

informativ, interaktiv

 

 

o   2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: a) ödənişsiz   b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

                                              

                         bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az,  e-poçt: office@scs.gov.az,

012-493-50-58

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

     

1.      İnvestisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması üçün qiymətli  kağızların dövlət

reyestrində müvafiq  qeydlərin edilməsi ilə bağlı:

-       investisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi barədə müraciət

 (elektron sənəd vasitəsi ilə);

-       investisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi  barədə  səhmdarların

ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilən qərar (skan edilmiş surəti)

2.      İnvestisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması üçün qiymətli kağızların dövlət reyestrində

  qiymətli kağızların  dövriyyədən çıxarılması  barədə qeydlərin edilməsi ilə bağlı:

-       geri satın alınmış qiymətli kağızların hərəkəti barədə reyestrsaxlayıcının

arayışı  (skan edilmiş surəti)

-       qiymətli kağızların geri satın alınmasının nəticələri haqqında məlumat (elektron    

sənəd formasında).

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının  informasiya

ehtiyatında olduqda:   həmin sənədlər digər dövlət orqanlarının  informasiya ehtiyatından tələb

olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkanverən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət  orqanlarının

informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb

olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. İnvestisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi ilə bağlı göndərilən sənədlərdə çatışmazlıqlar (bu Reqlamentin  2.6-ci bəndində göstərilən sənədlərdən birinin və ya bir neçəsinin ərizəyə əlavə olunmaması və ya düzgün tərtib edilməməsi) aşkar edildikdə investisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsinə imtina edilir və bu barədə ərizəçiyə məlumat göndərilir;

3.3.2. investisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir və icra edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq 10 (on beş) iş günü müddətində müraciət edən şəxsə investisiya qiymətli kağızların dövlət reyestrində qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması barədə müvafiq qeydin edilməsi haqqında məlumat  göndərilir. Emitent qiymətli kağızların geri satın alınmasının başa çatdığı tarixdən etibarən 5 (beş) iş günü müddətində geri satın alınmış qiymətli kağızların hərəkəti barədə reyestrsaxlayıcının arayışını və qiymətli kağızların geri satın alınmasının nəticələri haqqında məlumatı QKDK-ya təqdim etdikdən sonra QKDK müraciət edən şəxsə imtina üçün əsas olmadıqda 7 (yeddi) iş günü müddətində investisiya qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması barədə arayış verməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.3. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

        3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

        Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

 

___________________

R.Aslanlı

                                      

   

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: aktivlərin idarə edilməsi və səhmdar investisiya fondunun fəaliyyətini

həyata keçirmək üçün hüquqi şəxslərə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi

 elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:

Hüquqi şəxslər tərəfindən aktivlərin idarə edilməsi və səhmdar investisiya fondunun fəaliyyətini

həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət                     

Komitəsinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin edilməsi

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 992-1.5-ci və 1078-28.3-cü maddələri;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

haqqında” Qaydalarının 2 nömrəli əlavəsi;

“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 34-39-cu maddələr;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-ci il 5 mart tarixli, 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq

 “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 8.3-cü bəndi.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar

üzrə Dövlət Komitəsi

tam adı

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam

tam, qismən

 

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti:

Aktivlərin idarəedilməsi və səhmdar investisiya fondunun fəaliyyəti üzrə ilkin müraciətlə bağlı

sənədlərə təqdim edildiyi tarixdən 60 gün ərzində baxılır. Lisenziya verilməsi üçün ilkin

müraciətinə QKDK tərəfindən müsbət cavab verildikdən sonra  ilkin müraciətə müsbət cavab

verdiyi tarixdən etibarən 90 gün müddətində lisenziya almaq üçün yekun müraciət təqdim

olunmalıdır.Yekun müraciətlə bağlı təqdim edilmiş sənədlərə onların təqdim edildiyi tarixdən etibarən

30 gün ərzində baxılır.

 

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Xüsusi razılıq

(lisenziya)._____________________________________________________________________________________________                         

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  □ a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

aktivlərin idarəedilməsi üçün 5 500 manat, səhmdar investisiya fondunun fəaliyyəti üçün 11 000  

manat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya)

verilməsi haqqında” Qaydaların 2 №-li əlavəsinə əsasən.

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

 

 

 

B1. Benefisiar (alan bank)

Adı                       Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kodu                    210005

VÖEN                  1401555071

Müxbir hesab     0132030003944

SWIFT. Bik         CTREAZ22

B2. Alan müştəri

Adı                       Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti

Hesab N-si           AZ17CTRE00000000000002117131

VÖEN                 1403006271[2]

nağd yaxud nağdsız ödəmə

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi şəxslər

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:www.scs.gov.az 

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, E-poçt: office@scs.gov.az,

Tel: (994 12) 4935058

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarında mövcud olan sənədlər, o cümlədən, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla namizədin şəxsiyyəti ilə bağlı olan sənədlər skan olunaraq elektron formada göndərilir (notarial təsdiqi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla).

 

Səhmdar investisiya fondu və ya aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün ilkin müraciət zamanı tələb edilən sənədlər:

Səhmdar investisiya fondu və ya aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətlərə lisenziyanın alınması

üçün ərizə;

Təsis haqqında qərarın və nizamnamənin surəti;

Hüquqi şəxs olan təsisçilər haqqında məlumatlar, o cümlədən belə təsisçilərin hüquqi şəxs kimi dövlət

qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

Təsis sənədlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

Son 3 maliyyə ili üzrə, 3 ildən az müddətdə fəaliyyət göstərdikdə isə bütün fəaliyyət dövrü üzrə kənar

auditor tərəfindən müvafiq rəy əlavə olunmaqla, təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları;

Nəzərdə tutulan iştirak payının əldə edilməsi barədə idarəetmə orqanının qərarının müvafiq qaydada

təsdiq edilmiş surəti;

Maliyyə xidmətləri ilə bağlı mövcud olan lisenziyaların notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

Aidiyyəti şəxslər barədə məlumatlar;

Qanunvericiliklə tələb olunduğu halda fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə maliyyə sabitliyi normativlərinə

uyğunluğunu təsdiq edən müvafiq tənzimləyici orqanın arayışı;

Fiziki şəxs olan təsisçilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti və iş yeri (olduqda) haqqında

məlumatları əks etdirən arayış;

Fiziki şəxs olan təsisçi əcnəbi olduqda əlavə olaraq, rezidenti olduğu ölkənin azı iki maliyyə təşkilatının

müsbət tövsiyələri;

Vəkil edilmiş şəxsin təsisçilər adından müraciət etmək səlahiyyətini təsdiqləyən, qanunvericilikdə

nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq edilmiş sənəd;

Təsisçilərin digər hüquqi şəxslərdə mühüm iştirak payları, habelə hər bir hüquqi şəxs olan təsisçi

üçün onun nizamnamə kapitalında digər şəxslərin mühüm iştirak payları haqqında məlumatlar;

Ən azı növbəti 3 il üçün aşağıdakı məlumatları əks etdirən biznes-plan:

Təşkilati tədbirlər planı və bu məqsədlə ayrılan vəsaitin əsaslandırılmış məbləği;

Fondun formalaşdırılması mərhələsi üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitlərinin məbləği;

İstifadə ediləcək ofis sahəsi, kompüter və telekommunikasiya sistemləri, elektron mühasibat və

digər kompüter proqramları haqqında məlumat;

Səhmdar investisiya fondunun aktivlərinin idarə edilməsini həyata keçirəcək idarəçi barədə məlumat;

Adı və ünvanı göstərilməklə, səhmdar investisiya fondunun depozitarı haqqında məlumat;

Auditi həyata keçirəcək kənar auditor barədə məlumat (adı, müvafiq lisenziyanı verən orqanın adı,

qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi);

Fəaliyyətin həyata keçirilməsi, o cümlədən, aktivlərin idarə edilməsi üzrə daxili nəzarət

mexanizmləri haqqında məlumat;

Təsisçilərin, rəhbər vəzifələrə təyin olunması nəzərdə tutulan şəxslərin siyahısı və onların imzaları notariat qaydasında təsdiq edilməklə, vətəndaş qüsursuzluğu barədə ərizələri;

rəhbər vəzifələrə təyin olunan şəxslərin təhsili və iş təcrübəsi barədə müvafiq sənədlər və məlumatlar;

benefisiarları haqqında məlumatlar.  

 

Səhmdar investisiya fondunun və ya aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün yekun müraciət zamanı tələb edilən sənədlər:

Adını, təşkilati-hüquqi formasını, olduğu yeri, hesablaşma hesabının nömrəsini və müvafiq bankın

adını, lisenziya verilməsi üçün müraciət olunan fəaliyyət növünün adını əks etdirən yekun müraciət;

Dövlət qeydiyyatı haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

Nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

İlkin müraciətdə təqdim edilmiş məlumatlarda dəyişikliklər baş verərsə bu barədə arayış;

Rəhbər vəzifələrə təyin edilən şəxslərin “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikası

Qanununun tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən məlumatlar, o cümlədən təhsili və iş

təcrübəsi barədə müvafiq sənədlərin surətləri;

Aktivlərin idarə edilməsini həyata keçirən əməkdaşların ixtisas şəhadətnamələri;

Fəaliyyət göstərəcəyi ofis sahəsindən istifadə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti;

Hüquqi şəxsin təşkilati və idarəetmə strukturu, bölmələri və onların funksiyaları, tabeliliyi,

hesabatların təqdim edilmə qaydaları;

Kompüter və telekommunikasiya sistemləri, elektron mühasibat və digər kompüter proqramları

haqqında məlumat;

Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd.

 

Səhmdar investisiya fondu fəaliyyətinə lisenziyanın alınması üçün müraciət edən hüquqi şəxs yuxarıda sadalanan sənədlərlə yanaşı aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

Səhmdar investisiya fondunun aktivlərinin idarə edilməsi barədə idarəçi ilə bağlanmış müqavilənin

surətini;

Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsini.

 

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

Təqdim edilən əlavələr:

təsisçilər tərəfindən təqdim edilən ərizə, yekun müraciət, vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. Ərizədə göstərilən məlumatlar və ərizəyə əlavə edilən sənədlər QKDK-nın Lisenziyalaşdırma və nəzarət şöbəsinin Lisenziyalaşdırma və icazələr sektoru (bundan sonra - Sektor) tərəfindən araşdırılır.

Aşağıdakı hallarda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilir:

-          “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş sənədlər tam həcmdə təqdim edilmədikdə və ya təqdim edilmiş sənədlərdə “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri ilə uyğunsuzluqlar aşkar olunduqda

Bu halda çatışmazlıqların 10 iş günü müddətində aradan qaldırılması barədə istifadəçinin (sifarişçinin) elektron poçtuna bildiriş göndərilir.

-          Təqdim edilmiş sənədlərdə aşkar edilmiş çatışmazlıqlar aradan qaldırılması QKDK tərəfindən tələb olunduğu tarixdən etibarən 10 iş günü ərzində aradan qaldırılmadıqda;

-          Müraciətçi tərəfindən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu ödənilmədikdə, minimum nizamnamə kapitalı tələbinə cavab verilmədikdə, və ya mühüm iştirak payı sahiblərinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab vermədikdə;

-          dövlət qeydiyyatının təsisçilərdən asılı olmayan səbəblərə görə yubadılması halları istisna olmaqla, lisenziya verilməsi üçün ilkin müraciətə müsbət cavab verdiyi tarixdən etibarən 90 gün müddətində nəzarət orqanına yekun müraciət etmədikdə.

3.3.2. elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə icra edərək müraciətçiyə xüsusi razılıq (lisenziya) elektron təqdim etməklə sorğunun icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. Səhmdar investisiya fonduna və ya aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətinə lisenziyanın alınması üçün ilkin müraciətə sənədlərə təqdim edildiyi tarixdən etibarən 60 gün ərzində baxılır. İlkin müraciətə müsbət cavab verdiyi tarixdən etibarən 90 gün müddətində lisenziya almaq üçün yekun müraciət təqdim olunur. Yekun müraciətə təqdim edildiyi tarixdən 30 gün ərzində baxılır.

3.4.3. İnzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı (ları) iştirak etmir;

3.4.4. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə onların aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciət edən şəxsə xüsusi razılıq (lisenziya) göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 

 


“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən (aktivlərin idarəedilməsi və səhmdar investisiya fondunun

 fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün) xüsusi razılığın (lisenziyanın)

verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu İnzibati Reqlament”ə

1 nömrəli əlavə

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə

_____________________________________________________________________________

(Təsisçilərin və ya qanunvericiliyə müvafiq qaydada vəkil edilmiş şəxsin  adı, soyadı )

tərəfindən

 

Ə R İ Z Ə

 

______________________________________________________________________________________________________

(təşkilatın yerləşdiyi yer)

 

ünvanında yerləşən _________________________________________________________________________________

(təşkilatın tam adı, təşkilati hüquqi forması )

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

(bankın adı və hesablaşma hesabının nömrəsi)

 

tərəfindən aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün müvafiq lisenziyanın alınması məqsədi ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədləri Sizə təqdim edirik. Xahiş edirik baxasınız.

Təsisçilər və ya qanunvericiliyə müvafiq qaydada vəkil edilmiş şəxs (şəxslər):

_______________________________/__________

       Adı, soyadı                                  İmza

______________________________/__________

    Adı, soyadı                                 İmza

 

Tarix: /_________/_________/20    -ci il

 

 

 

 


“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən (aktivlərin idarəedilməsi və səhmdar investisiya fondunun

 fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün) xüsusi razılığın (lisenziyanın)

verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu İnzibati Reqlament”ə

2 nömrəli əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə

 

 

__________________________________________

                                                                       (təşkilatın  adı)

                                                      
                                                                                                                                                tərəfindən

 

 

M Ü R A C İ Ə T

 

________________________________________________________________________________________

(təşkilatın yerləşdiyi yer)

 

ünvanında yerləşən ___________________________________________________________________

                       (təşkilatın tam adı, təşkilati hüquqi forması)

 

____________________________________________________________________________________________________________

(bankın adı və hesablaşma hesabının nömrəsi)

 

tərəfindən aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün müvafiq lisenziyanın alınması məqsədi ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədləri Sizə təqdim edirik. Xahiş edirik baxasınız.

 

Təsisçilər və ya qanunvericiliyə müvafiq qaydada vəkil edilmiş şəxs (şəxslər):

 

Vəzifəli şəxs: _______________________________/__________

                                  Adı, soyadı                                  İmza

Vəzifəli şəxsin vəzifəsi: ________________________________

 Tarix: /_________/_________/20   -ci il

 

 

 


 

 “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən (aktivlərin idarəedilməsi və səhmdar investisiya fondunun

 fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün) xüsusi razılığın (lisenziyanın)

verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu İnzibati Reqlament”ə

3 nömrəli əlavə

 

 

Vətəndaş qüsursuzluğuna dair

Ə R İ Z Ə

 

______________________________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________

Aşağıdakı faktların olmadığını təsdiq edirəm:

 

1. Mühüm iştirak payının sahibləri, o hüquqi şəxs olduqda onun icra orqanının rəhbərləri:

- qəsdən törədilmiş cinayətə görə məhkumluğun olmaması.

2. Səhmdar investisiya fondunda və idarəçidə rəhbər vəzifə tutan şəxslər, əmlak inzibatçısı üçün:

-  məhkumluğun olmaması, mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi faktının olmaması, müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağına məhkəmə qərarı ilə qadağanın qoyulmaması, məhkəmə qaydasında müflis elan edilməsi faktının olmaması.

____________________

(imza)

______________________

(imzanın tarixi)

 

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

___________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Xüsusi

razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması

və satışı fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hüquqi şəxslər xüsusi razılığın (lisenziyanın)

verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət

edir .

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə

təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya)

verilməsi haqqında” Qaydalarının 2 nömrəli əlavəsi;

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli, 174 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi

üçün tələb olunan Əlavə Şərtlər”in 20-ci bəndi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-ci il 5 mart tarixli, 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında

Əsasnamə”nin 8.3-cü bəndi.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

 

 

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: İmtina üçün əsas olmadıqda sənədlər qeydə

alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: xüsusi razılıq (lisenziya).

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  □ a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə, 5500 manat, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il

2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan Respublikasında

bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında” Qaydaların 2 №- li

əlavəsinə əsasən.

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

 

B1. Benefisiar (alan bank)

Adı                       Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kodu                    210005

VÖEN                  1401555071

Müxbir hesab     0132030003944

SWIFT. Bik         CTREAZ22

B2. Alan müştəri

Adı                       Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti

Hesab N-si           AZ17CTRE00000000000002117131

VÖEN                 1403006271[3]

nağd yaxud nağdsız ödəmə

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi və fiziki şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:www.scs.gov.az 

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, E-poçt: office@scs.gov.az,

Tel: (994 12) 4935058

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarında mövcud olan sənədlər, o cümlədən, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla namizədin şəxsiyyəti ilə bağlı olan sənədlər skan olunaraq elektron formada göndərilir (notarial təsdiqi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla)

 

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı fəaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün tələb edilən sənədlər:

Ərizə (hüquqi şəxslər üçün - adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma

hesabının nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət növü), (fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı,

soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən

verilmişdir, ünvanı), fəaliyyət növü).

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu(mülkiyyət hüquqi,

icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

Qiymətli kağızlar blanklarının işlənməsinin və nömrələnməsinin, habelə onların

 saxtalaşdırılması və digər sui-istifadə hallarından yüksək mühafizəsini təmin edən

texnologiya və avadanlıqlar haqqında məlumat;

Qiymətli kağızlar blanklarının, o cümlədən onların nümunələrinin saxlanılmasının və satışının

təmin edilməsi üçün şərait və uçot sistemi haqqında məlumat;

Lisenziyanın verilməsindən imtina edilmədikdə, lisenziya verilməsinə görə dövlət

rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd.

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

Təqdim edilən əlavələr:

Müraciətlə bağlı ərizə.

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə istifadəçiyə (sifarişçiyə) 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və lisenziyanın verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edilir və nəticə haqqında istifadəçiyə (sifarişçiyə) elektron poçtla məlumat verilir.

3.3.2. lisenziyanın alınması ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə attestasiyanı keçirir və müraciətçiyə xüsusi razılığı (lisenziyanı) elektron təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. lisenziyanın alınması üçün müraciət zamanı təqdim edilmiş sənədlərə baxılır çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

3.4.3. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.4. elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciətçiyə xüsusi razılıq (lisenziya) göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 


 

 

“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən (bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması

və satışı fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün) xüsusi razılığın

(lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

İnzibati Reqlament”ə 1 nömrəli əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə
________________________________ tərəfindən
 
                                                                   (təşkilatın adı)                                             

 

 

Ə R İ Z Ə

Hüquqi ünvanı ______________________________________________________________________________________

yerləşən, ____________________________________________________________________________________________

                                               (təşkilatın tam adı, təşkilati hüquqi forması )

               

 (bankın adı və hesablaşma hesabının nömrəsi)

 

 

tərəfindən bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətin həyata keçirmək üçün müvafiq lisenziyanın alınması məqsədi ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədləri Sizə təqdim edirik. Xahiş edirik baxasınız.

 

Vəzifəli şəxs: _______________________________/__________

                                  Adı, soyadı                                  İmza

Vəzifəli şəxsin vəzifəsi: ________________________________

 Tarix: /_________/_________/20   -ci il

 

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

 

Sədr

 

___________________

R.Aslanlı

 

                                         

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyəti (broker, diler, qarşılıqlı

öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin

aparılması, fond birjası və qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili) həyata keçirmək üçün

 hüquqi şəxslərə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi

elektron xidmətin rəsmi adı

 

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyəti (broker, diler,

qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin

aparılması, fond birjası və qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili) həyata keçirmək üçün

hüquqi şəxslər xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi  məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət edirlər.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası: Azərbaycan Respublikasının Mülki

Məcəlləsinin 992-1.5-ci və 1078-28.3-cü maddələri;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya)

verilməsi haqqında” Qaydaların 2 nömrəli əlavəsi;

Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli, 174 nömrəli Qərarı

ilə təsdiq edilmiş “Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya)

verilməsi üçün tələb olunan Əlavə Şərtlər”in 17-ci və 19-cu bəndləri;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-ci il 5 mart tarixli, 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında

 

Əsasnamə”nin 8.3-cü bəndi.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti:

Sənədlər qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: xüsusi razılıq (lisenziya).

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  □ a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

broker, diler, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətə (klirinq), depozitar, qiymətli

kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması və qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üçün

5 500 manat, fond birjası üçün 11 000 manat, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci

il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan Respublikasında

 bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında” Qaydaların 2 №- li

 əlavəsinə əsasən.

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

 

B1. Benefisiar (alan bank)

Adı                       Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kodu                    210005

VÖEN                  1401555071

Müxbir hesab     0132030003944

SWIFT. Bik         CTREAZ22

B2. Alan müştəri

Adı                       Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti

Hesab N-si           AZ17CTRE00000000000002117131

VÖEN                 1403006271[4]

nağd yaxud nağdsız ödəmə

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi şəxslər

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az 

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, E-poçt: office@scs.gov.az,

Tel: (994 12) 4935058

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətinə (broker, diler, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətə (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, fond birjası və qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili) lisenziya verilməsi üçün tələb edilən sənədlər:

Ərizə (adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma  hesabının nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət növü);

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüquqi, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

Sonuncu hesabat tarixi üçün tərtib olunmuş mühasibat balansı və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında hesabat;

Ərizəçinin ştatında olan 3 (üç) əməkdaşa QKDK tərəfindən verilmiş ixtisas

şəhadətnamələrinin (müvafiq peşəkar fəaliyyət üzrə) surəti;

Peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitə malik olan yerin, proqram təminatının, texniki vasitələrin və digər müvafiq avadanlıqların olması barədə arayış.

Yuxarıda qeyd olunmuş sənədlərə əlavə olaraq:

Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilmiş üzrə fəaliyyət üçün QKDK tərəfindən təsdiq edilmiş "Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilmiş üzrə fəaliyyətin (klirinqin) həyata keçirilməsi qaydaları"nın tələblərinə uyğun hazırlanmış müvafiq qaydaların surəti;

Depozitar fəaliyyəti üçün QKDK tərəfindən təsdiq edilmiş "Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi standartları"nın tələblərinə uyğun hazırlanmış müvafiq standartların surəti;

Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması fəaliyyəti üçün QKDK  tərəfindən təsdiq edilmiş "Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması standartları"nın tələblərinə uyğun hazırlanmış müvafiq standartların surəti;

Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyət üçün QKDK tərəfindən təsdiq edilmiş "Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydaları”nın tələblərinə uyğun hazırlanmış müvafiq qaydaların surəti;

Fond birjasının fəaliyyəti üçün QKDK tərəfindən təsdiq edilmiş standartlara uyğun

olaraq hazırlanmış:

Qiymətli kağızlarla ticarətin qaydalarının surəti;

Qiymətli kağızların ticarətə buraxılması (listinq) və ticarətdən çıxarılması (delistinq) qaydalarının surətləri;

Birjada bağlanmış əqdlər üzrə hesablaşmaların və uçotun həyata keçirilməsi qaydalarının surətləri;

Lisenziyanın verilməsindən imtina edilmədikdə, lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd.

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

Təqdim edilən əlavələr:

Müraciət üçün ərizə.

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə istifadəçiyə (sifarişçiyə) 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və lisenziyanın verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edilir və nəticə haqqında istifadəçiyə (sifarişçiyə) elektron poçtla məlumat verilir.

3.3.2. lisenziyanın alınması ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə attestasiyanı keçirir və müraciətçiyə xüsusi razılığı (lisenziyanı) elektron təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. lisenziyanın alınması üçün müraciət zamanı təqdim edilmiş sənədlərə baxılır çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda sorğu qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

3.4.3. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.4. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciət edən şəxsə xüsusi razılıq (lisenziya) göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 


 “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən xüsusi razılığın (lisenziyanın)

verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu”

üzrə İnzibati Reqlament”ə 1 nömrəli əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə 

______________________________tərəfindən

                                                                                                                            (təşkilatın adı)                     

Ə R İ Z Ə

Hüquqi ünvanı

yerləşən ____________________________________________________________________________________________

                                                   (təşkilatın tam adı, təşkilati hüquqi forması)

_____________________________________________________________________________________________________

(bankın adı və hesablaşma hesabının nömrəsi)

 

tərəfindən_________________________________________________________________________________________

(peşəkar fəaliyyət növünün (növlərinin) adı)

fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq lisenziyanın alınması məqsədi ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədləri Sizə təqdim edirik. Xahiş edirik baxasınız.

Vəzifəli şəxs: _______________________________/__________

                                  Adı, soyadı                                  İmza

Vəzifəli şəxsin vəzifəsi: ________________________________

 Tarix: /_________/_________/20   -ci il

 

 

 


«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

 

Sədr

___________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra

orqanının üzvlərinin attestasiyadan keçirilməsi.

elektron xidmətin rəsmi adı

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının

üzvlərinin attestasiyadan keçirilməsi məqsədilə sənədlərin qəbulu və attestasiyada iştirak

etmiş şəxslərə dair onların öz vəzifələrinə uyğun olub-olmaması barədə qərarın qəbul edilməsi.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 40.4-cü maddəsi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 mart tarixli 70 nömrəli Fərmanı ilə

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında”

Əsasnamənin 8.1.7-ci bəndi;

QKDK sədrinin 03 avqust 2011-ci il tarixli ,1 saylı Qərarı ilə təsdiqlənmiş “Səhmdar investisiya

fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası” Qaydaları.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Səhmdar investisiya fonduna və ya aktivlərin idarə edilməsi

fəaliyyətinə lisenziyanın alınması üçün ilkin və yekun müraciət zamanı təqdim edilmiş

sənədlərə müsbət baxıldıqda 10 (on) iş günü, səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin

fəaliyyətləri ərzində  icra orqanının üzvlüyünə namizədin attestasiyadan keçməsi ilə bağlı

təqdim edilən sənədlərə 30 (otuz) iş günündən gec olmayaraq baxılır və attestasiya təşkil edilir. 

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: attestasiya vərəqəsi.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

_____________________________________________________________________________________________________

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

____________________________________________________________________________________________________

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, E-poçt: office@scs.gov.az,

Tel: (994 12) 4935058

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarında mövcud olan sənədlər, o cümlədən, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla namizədin şəxsiyyəti ilə bağlı olan sənədlər skan olunaraq elektron formada göndərilir (notarial təsdiqi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla).

Attestasiyadan keçmək üçün tələb olunan sənədlər:

Rəhbər vəzifələrə təyin olunan şəxslərin təhsili və iş təcrübəsi barədə müvafiq sənədlər və məlumatlar.

Səhmdar investisiya fonduna və ya aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətinə lisenziyanın alınması

üçün yekun müraciətin edilməsi zamanı attestasiyadan keçmiş namizədlər arasında dəyişiklik

baş verdikdə tələb olunan sənədlər:

Dəyişikliklər barədə arayış;

Səhmdar investisiya fondu və ya idarəçi öz fəaliyyətləri dövründə icra orqanın

üzvlüyünə namizədləri təqdim etdikdə tələb olunan sənədlər:

“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə

tutulmuş bildiriş;

Namizəd tərəfindən doldurulmuş anket;

Namizədin səhmdar investisiya fondunda və ya idarəçidə və digər hüquqi şəxslərdə mühüm

iştirak payını göstərən siyahı;

Namizədin təhsili və iş təcrübəsi haqqında sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş

surətləri;

Namizədin cavabdeh olacağı sahə haqqında yazılı məlumat;

Namizəd tərəfindən imzalanmış və imzası notariat qaydasında təsdiqlənmiş vətəndaş

qüsursuzluğuna dair ərizə;

Namizəd əcnəbi olduqda, rezidenti olduğu ölkənin müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən

onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə verilmiş və qanunvericiliklə

müəyyən edilmiş qaydada leqallaşdırılmış arayış.

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

Təqdim edilən əlavələr:

Müraciətlə bağlı ərizə, anket.

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. Attestasiyadan keçmək üçün təqdim edilən sənədlərdə nöqsan və ya “Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası” Qaydaları ilə uyğunsuzluq aşkar edildikdə istifadəçiyə (sifarişçiyə) 15 (on beş) iş günü müddətində nöqsanların və ya uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün (sifarişçiyə) elektron poçtla məlumat verilir.

Səhmdar investisiya fonduna və ya aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətinə lisenziyanın alınması üçün ilkin və yekun müraciətə müsbət baxılmadıqda sorğunun baxılmasından imtina edilir.

3.3.2. attestasiya ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə attestasiyanı keçirir və müraciətçiyə attestasiya vərəqəsini elektron təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. Səhmdar investisiya fonduna və ya aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyətinə lisenziyanın alınması üçün ilkin və yekun müraciət zamanı təqdim edilmiş sənədlərə müsbət baxıldıqda QKDK attestasiyanın yerini və vaxtını təyin edir və 10 (on) iş gün ərzində müraciəti təqdim edən şəxsə(lərə) yazılı məlumat verir. Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin fəaliyyətləri dövründə icra orqanının üzvlüyünə namizədin

attestasiyadan keçməsi ilə bağlı təqdim etdiyi sənədlərə 30 (otuz) iş gün müddətində baxılır. Sənədlərdə nöqsan və ya uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə, attestasiya gününə ən azı 5 (beş) iş günü qalmış attestasiyanın keçirilmə yeri və vaxtı barədə müraciət edənlərə elektron formada məlumat göndərilir;

3.4.3. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

3.4.4. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciət edən şəxsə attestasiya vərəqəsi göndərilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 


“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının

attestasiyadan keçirilməsi üçün müraciətin və

sənədlərin qəbulu İnzibati Reqlament”ə 1 nömrəli əlavə

 

 

ANKET

1. Adı _________________________

________________________________

_______________________________

(soyadı)

(adı)

(atasının adı)                             

2. Ünvanı _____________________

________________________________

_______________________________

(ölkə)

(şəhər/rayon)

(poçt indeksi)

3. Doğulduğu  tarix ___________

________________________

_______________________

                                        (gün)                

(ay)                        

(il)

4. Doğulduğu yer

________________________

_______________________

 

(ölkə)                 

(şəhər/rayon)

5. Vətəndaşlığı _____________________________________________________________________________________

 

(ölkə)

 

6. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, təqdim edən dövlət orqanının adı ___________

_____________________________________________________________________________

7. Əlaqə telefonu (ları)

___________________

_________________

________________

 

(ev)

(iş)

(mobil)

8. Faks nömrəsi (ləri) (əgər varsa) __________________________________________________________________

9. Elektron poçt ünvanı(ları) (əgər varsa) ___________________________________________________________

10. Ailə vəziyyəti

Yaxın qohumları (əri/arvadı, valideyni, o cümlədən ərinin/arvadının valideyni, babası, nənəsi, övladı, o cümlədən övladlığa götürülən, qardaşı və bacısı):

 

 

 

 

Soyadı, adı

Təvəllüdü

Qohumluğu

 

 

 

 

 

 

 

 

11. İstifadə edilmiş və ya dəyişdirilmiş soyadlar və adlar

Bütün digər keçmiş adları, onlardan istifadə edilməsinin və ya dəyişdirilməsinin səbəblərini, habelə istifadə dövrünü göstərin (nigahdan əvvəlki soyadınızı, əvvəlki nigahlardakı soyadınızı, qanuni olaraq və digər qaydada dəyişdirilmiş soyadlarınızı və s.).

 

 

 

Soyadı, adı

İstifadə dövrü

İstifadənin / dəyişdirilmənin səbəbləri

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Yaşayış yerləri barədə məlumatlar

Son beş ildə bütün yaşayış yerlərinizi xronoloji qaydada göstərin (sonuncudan başlamaqla).

Ölkə

Şəhər / rayon

Küçə

Poçt indeksi

Yaşadığınız müddət

 

 

 

 

ay/il-dən

ay/il-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ali təhsili və peşə təcrübəsi barədə məlumatlar

a) Ali təhsil barədə məlumatları göstərin

Ali təhsil

müəssisəsinin adı

Təhsil müddəti

Aldığı ixtisası

Diplom və ya təhsil haqqında digər sənədin  nömrəsi

 

 

 

 

 

b) Elmi dərəcələrinizi, elmi adlarınızı və elmi əsərlərinizi göstərin.

Elmi dərəcə, onun alındığı tarix və onu təsdiqləyən sənədin nömrəsi

Elmi ad (lar)

Elmi əsərlər

 

 

 

 

c) İxtisas dərəcənizi müəyyənləşdirmək üçün mühüm hesab etdiyiniz hər hansı başqa məlumatları (ixtisas üzrə yerli və ya beynəlxalq seminarlarda, treyninq-kurslarda, simpoziumlarda və s. tədbirlərdə iştirak) təqdim edin.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________

 

 

14.  İş yeri barədə məlumatlar

a) İş yeriniz və ya müstəqil məşğuliyyətiniz barədə aşağıdakı məlumatları xronoloji qaydada göstərin (sonuncu iş yerindən başlayaraq). Bütün işsizlik dövrlərini və əvvəlki işdən çıxma səbəblərini göstərin.

1. Təşkilatın adı: ______________________________________________________________________

2.  Ünvanı:

______________

________________

______________

____________

 

Ölkə

Şəhər/ rayon

Küçə

Poçt indeksi

 

 

 

 

 

İşəgötürənin soyadı, adı _______________________________________________________________

İşəgötürənin vəzifəsi __________________________________________________________________

Telefon nömrəsi ______________________________________________________________________

Tutduğunuz vəzifə ____________________________________________________________________

İşləmə dövrü: ____________________________ -dən

_______________________________- dək

İşdən çıxmanın səbəbləri ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(sizin işdən azad edilməyiniz və ya hər hansı işdən öz xahişinizlə çıxıb getməyin təklif edilməsi hallarının olub-olmadığını göstərin)

Müstəqil fəaliyyətin növü ______________________________________________________________

b) Maliyyə xidmətləri sektorunda iş təcrübəniz haqqında məlumat, o cümlədən, rəhbərliyiniz altında olan işçilərin sayını, investisiyalar haqqında və digər mühüm məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsi səlahiyyətlərini göstərin.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

15. Müxtəlif məlumatlar

a) Əgər belə fakt varsa, müşahidə şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının və ya daxili audit xidmətinin üzvü və ya digər rəhbəri, yaxud mühüm iştirak payının sahibi olduğunuz hüquqi şəxslər (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat ortaqlığı və s.) barədə aşağıdakı məlumatları göstərin. Bu bölmədə bundan əvvəl təqdim olunmuş məlumatları təkrar etməyin.

 

 

 

 

 

 

Hüquqi şəxsin adı və ünvanı

Mülkiyyət forması

Fəaliyyət növü

Vəzifə/ əlaqə

Səhmlərin (payın)

məbləği və nizamnamə kapitalında xüsusi çəkisi

(faizlə)

Əlaqə

müddəti

ay/il

-dən

ay/il

-dən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aşağıdakılar üçün ərizə verərkən nə vaxtsa rədd cavabı almısınızmı və planlaşdırılan rədd cavabı barədə rəsmi, yaxud qeyri-rəsmi bildiriş aldıqdan sonra

 

Yox

• investisiya fondunun və ya peşəkar iştirakçının təsis edilməsi    

• investisiya fondunun və ya peşəkar iştirakçının mühüm iştirak payının alınması

 

 

öz istəyinizlə ərizəni geri götürmüsünüzmü?

Əgər yuxarıda göstərilən suallardan hər hansı birinə cavab təsdiqedicidirsə, rədd cavabının və ya ərizənin geri götürülməsinin səbəblərini, müvafiq dövlət orqanını, ərizənin verilməsi tarixini və bu məsələyə dair digər məlumatı ətraflı göstərin.

ç) Əgər belə fakt varsa, üç ildən az olmayan müddət ərzində müşahidə şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının və ya daxili audit xidmətinin üzvü və ya digər rəhbəri, əməkdaşı, yaxud mühüm iştirak payının sahibi olduğunuz hüquqi şəxs üçün icazə, şəhadətnamə, sertifikat və ya xüsusi razılıq (lisenziya) alınması ilə əlaqədar hər hansı bir nəzarət orqanına təqdim edilən sənədlərdə saxta və ya yanlış məlumatların olması səbəbindən icazə, şəhadətnamə, sertifikat və ya lisenziyanın ləğv edilməsi halları haqqında ətraflı məlumat göstərin.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

d) Əgər belə fakt varsa, əlaqədar olduğunuz maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi üzündən və ya müflis elan olunaraq, məcburi ləğv edilmiş hüquqi şəxsin ləğvi haqqında qərarın qəbul edildiyi tarixdən ən azı əvvəlki bir il ərzində həmin təşkilatın müşahidə şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının və ya daxili audit xidmətinin üzvlüyü barədə məlumatı göstərin.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

e) Əgər Siz son 3 ildə kənar auditorların və ya qanuna uyğun olaraq təyin edilmiş nəzarətçilərin hesabat sənədlərini imzalamaqdan imtina etdikləri və ya qeyd-şərt etməklə imzaladıqları hüquqi şəxsin rəhbəri olmusunuzsa, bu barədə ətraflı məlumat verin.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ə) Əgər belə fakt varsa, müşahidə şurasının, icra orqanının, təftiş komissiyasının və ya daxili audit xidmətinin üzvü, yaxud mühüm iştirak payının sahibi olduğunuz hüquqi şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı son 10 ildə hər hansı cinayət işlərinin istintaqı aparılmışdırsa, istintaqa hansı qismdə (təqsirləndirilən şəxs, şahid və s.) cəlb edildiyinizi göstərin.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

f) Əgər belə fakt varsa, təsisçisi və ya üzvü olduğunuz qeyri-hökumət təşkilatları barədə aşağıdakı məlumatları göstərin.

Təşkilatın adı

və ünvanı

Fəaliyyət növü

Vəzifə / əlaqə

 

 

 

 

g) Əgər sizin məqbul və lazımi keyfiyyətlərə malik olmanızı və ya peşəkarlığınızı  təsdiq edən hər hansı məlumatlara maliksinizsə, həmin məlumatları göstərin.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Mən, aşağıda imza edən, bu anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm.

 İmza:____________

                                                                                                                         Tarix:____________

 

 


“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan

keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu İnzibati

Reqlament”ə 2 nömrəli əlavə

 

 

 

Vətəndaş qüsursuzluğuna dair

 

 

Ə R İ Z Ə

 

______________________________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

Aşağıdakı faktların olmadığını təsdiq edirəm:

 

1. Mühüm iştirak payının sahibləri, o hüquqi şəxs olduqda onun icra orqanının rəhbərləri:

     - qəsdən törədilmiş cinayətə görə məhkumluğun olmaması.

2. Səhmdar investisiya fondunda və idarəçidə rəhbər vəzifə tutan şəxslər, əmlak inzibatçısı üçün:

     - məhkumluğun olmaması, mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi faktının olmaması, müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağına məhkəmə qərarı ilə qadağanın qoyulmaması, məhkəmə qaydasında müflis elan edilməsi faktının olmaması.

__________________________

__________________________

(imza)

(imzanın tarixi)

 

 

 

 


«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

 

Sədr

___________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

üzrə inzibati reqlament

 

 

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün

xüsusi razılıq (lisenziya) almaq istəyən, habelə həmin xüsusi razılığa (lisenziya) malik olan

şəxslər və ya səhmdarların reyestrini özü aparmaq istəyən səhmdar cəmiyyətlərinin

attestasiyadan keçirilməsi

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarı

iştirakçılarının attestasiyadan keçirilməsi məqsədilə sənədlərin qəbulu və attestasiyada minimal

keçid balı və ya daha yüksək bal toplamış şəxslərə müvafiq fəaliyyət növü üzrə ixtisas

şəhadətnaməsinin verilməsi.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2009-ci il 5 mart tarixli, 70 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 8.1.7- ci bəndi;

QKDK sədrinin 17 avqust 2009-cu il tarixli ,158 saylı Əmri ilə təsdiqlənmiş“Qiymətli kağızlar

 bazarı iştirakçılarının attestasiya” Qaydaları.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

 

  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam.

tam, qismən

 

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən

30 (otuz) iş günündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: İxtisas şəhadətnaməsi.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s. 

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv.

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,

 

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

 

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: hüquqi şəxslər.

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, E-poçt: office@scs.gov.az,

Tel: (994 12) 4935058

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarında mövcud olan sənədlər, o cümlədən, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla namizədin şəxsiyyəti ilə bağlı olan sənədlər skan olunaraq elektron formada göndərilir (notarial təsdiqi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla).

 

Attestasiyadan keçmək üçün tələb olunan sənədlər:

Attestasiyadan keçmək üçün ərizə-anket;

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

 

Namizədin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

 

Namizədin təhsili haqqında sənədin surəti;

 

Namizədin 2 (iki) ədəd 4x6 ölçüdə fotoşəkili.

 

İxtisas şəhadətnaməsinin yeni müddətə verilməsi üçün tələb olunan sənədlər:

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

Eyni ixtisas üzrə ixtisas şəhadətnaməsinin alınması üçün ərizə;

Son 2 (iki) il fasiləsiz və ya son 5 (beş) il ərzində fasilələrlə 3 (üç) il 6 (altı) ay iş

stajına malik olması haqqında sənədin surəti;

Namizədin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (dəyişiklik olduqda);

Namizədin təhsili haqqında sənədin surəti (dəyişiklik olduqda);

Namizədin 2 (iki) ədəd 4x6 ölçüdə fotoşəkili.

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda: həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunur.

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

Qeydlər :

1. Elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir.

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

Təqdim edilən əlavələr:

attestasiyadan keçmək üçün ərizə-anket.

 

 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:

3.2.1. Elektron xidmət istifadəçisinin sorğusu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlərin elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə formalaşdırılır;

3.2.2. sorğunun qəbulu göndərilən elektron sənədlərin xüsusi proqram vasitəsi ilə yoxlanıldıqdan sonra QKDK-nın elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir.

3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam avtomatlaşdırılmış xidmətlərin uyğun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla);

Attestasiyadan keçmək üçün təqdim edilən sənədlərdə nöqsan və ya “Qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiya” Qaydaları ilə uyğunsuzluq aşkar edildikdə istifadəçiyə (sifarişçiyə) 15 (on beş) iş günü müddətində nöqsanların və ya uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün (sifarişçiyə) elektron poçtla məlumat verilir.

3.3.2. attestasiya ilə bağlı elektron xidmət sisteminə daxil olan sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda elektron xidmət sistemi vasitəsi ilə sənəd qəbul edilir.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda məsul icraçı struktur bölmə sənədlərə mahiyyəti üzrə baxaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə attestasiyanı keçirir və müraciətçiyə attestasiya vərəqəsini elektron təqdim etməklə sorğunu icra edir. Sorğunun icrasına məsul şəxs icraçı struktur bölmənin rəhbəri hesab olunur.

3.4.2. Təqdim edilmiş sənədlərdə nöqsan və ya uyğunsuzluq olmadıqda, müraciət edildikdən sonrakı 30 (otuz) iş günü müddətində attestasiya təşkil olunur. Attestasiyanın yeri və keçirilmə tarixi haqqında məlumat namizədə attestasiyanın keçirilməsinə 5 (beş) iş günü qalmış elektron formada məlumat göndərilir;

 3.4.3. inzibati əməliyyatda digər dövlət orqanı iştirak etmir;

 3.4.4. Elektron sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda imtina edilir, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun aradan qaldırılması barədə sorğu göndərilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduqda isə sənəd icra edilərək müraciətçiyə  ixtisas şəhadətnaməsi təqdim edilir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət elektron formada həyata keçirilir;

3.5.2. elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət kuratorlar tərəfindən həyata keçirilir.

3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1. istifadəçi etdiyi elektron müraciətin nəticəsi barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət verə bilər;

3.6.2. istifadəçi şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiyanı təqdim etməlidir;

3.6.3. şikayətin baxılma müddəti.

Şikayətə 15 gün ərzində baxılmalıdır. Əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilən şikayətlərə isə 1 ay müddətində baxılır.

 

 


“Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

tərəfindən qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının attestasiyadan

 keçirilməsi” üzrə İnzibati Reqlament”ə

1 nömrəli əlavə

 

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə

 

_____________________________________________

                 (təşkilatın tam adı)

                            
 ____________________  tərəfindən

ƏRİZƏ-ANKET

Xahiş edirik ki, _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ fəaliyyəti ilə məşğul  olmaq üçün

ixtisas şəhadətnaməsinin alınması məqsədilə aşağıda göstərilən vətəndaşın attestasiyadan keçməsinə icazə verəsiniz.

1. Adı, atasının adı, soyadı__________________________________________________________________________

2. Təvəllüd (gün, ay, il) ___/___/_______

3. Vətəndaşlıq ___________________

4. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd seriya _________ nömrə_____________________________________________

5. Qeydiyyatda olduğu ünvan_______________________________________________________________________

6. Yaşayış yeri (qeydiyyatda olduğu ünvandan fərqlidirsə)_________________________________________

7. Əlaqə telefonları: (iş)________________ (mob) __________________ (ev) ______________________

8. Müraciət gününə olan iş yeri ____________________________________________________________________

9. Qiymətli kağızlar bazarında əmək fəaliyyəti:

 

Təşkilatın adı

Fəaliyyət növü

Vəzifəsi

İşlədiyi müddət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Daha öncə ixtisas şəhadətnaməsi almaq üçün edilən müraciətin (müraciətlərin) tarixi və nəticəsi:

 

Tarix

Fəaliyyət növü

Topladığı bal

Komissiyanın qərarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza ______________

Tarix /__ / /_________ /____ il       

M.Y.

 

 


 

«Təsdiq edilmişdir»

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Qərar № 08

«25» iyun 2012-ci il

Sədr

_____________________

R.Aslanlı

 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən

qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

elektron xidmətin tam adı (dövlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

      üzrə inzibati reqlament

 

1.      Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı : Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:

Kredit təşkilatları tərəfindən çek tərtib edildikdən sonra dövlət reyestrinə daxil edilməsi

üçün  Azərbaycan Respublikasının Qiymətli  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim

edilir. Yalnız dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra çek kitabçaları təyinatı üzrə istifadə oluna

bilər.

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

 

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 21 sentyabr 2000-ci

il tarixli 161 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında çeklərin dövriyyəsi

haqqında Əsasnamənin”nın 11-ci hissəsi.

xidmətin göstərilməsini tənzimləyən normativ hüquqi aktların (konkret bəndləri göstərməklə) siyahısı

 

 

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Qiymətli

  Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: yoxdur.

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı

 

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: tam

tam, qismən

 

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən

10 (on) gündən gec olmayaraq icra edilir.

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət üçün xidmətin göstərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtı ilə müəyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin göstərilməsi üçün təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin müddətinin aşağı və yuxarı həddi müəyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi

Çekin nümunəsinə QKDK-nın müvafiq ştampı vurulur və ərizəçiyə verilir.

arayış, icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s.

 

 

 

2.      Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

 

 

2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:  a) ödənişsiz    b) ödənişli

2.2.1. Ödənişlidirsə,  “Azərbaycan Respublikası Dövlət Rüsumu haqqında Qanun”unun

21.4-cü maddəsinə əsasən 1 (bir) manat.

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası

 

Bank rekvizitləri:

Kapital Bank ASC 1 saylı Yasamal filialı

Kod:

210005

Müxbir hesab:

0132033003944

VÖEN:

1401555071

SWİFT:

CTREAZ 22

bank rekvizitləri, ödəmə üsulları - internet-ödəmə, terminal, nağd və s.

 

 

 

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: kredit təşkilatları

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: www.scs.gov.az.

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: www.scs.gov.az, e-poçt: office@scs.gov.az,

012-493-50-58.

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi

 

 

2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

- kredit təşkilatının adını, bank rekvizitlərini və hüquqi ünvanını, kredit təşkilatının

müştərilərinin pul vəsaitlərinin cəmi məbləğini (əmanətləri, depozitləri və digər hesablardakı

pul vəsaitləri), sifariş verilən çek kitabçalarının sayını və çek kitabçasındakı çek

blanklarının sayını özündə əks etdirən ərizə (elektron sənəd vasitəsi ilə),

- çek blankının nümunəsi (2 nüsxə) (elektron formada skan edilmiş),

-bank fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyanın surəti (elektron formada skan edilmiş),

- təsis sənədlərinin (qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi), surətləri (elektron formada skan

edilmiş),

-çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün müəyyən edilmiş rüsumun ödənilməsini

təsdiq edən sənəd (elektron formada skan edilmiş).

 

2.6.1. elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının

informasiya ehtiyatında olduqda:  həmin sənədlər müraciət edən şəxsdən tələb olunmur.