AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
25.06.2013
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
163
ADI
“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 30-06-2013, Nəşr nömrəsi: 140), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-06-2013, Nəşr nömrəsi: 06, Maddə nömrəsi: 773)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
30.06.2013
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
020.080.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201306250163
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
02.07.2013
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın forması və tərtibi qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanının 1.2.10-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 25 iyun 2013-cü il

                 № 163

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2013-cü il 25 iyun tarixli 163 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin (bundan sonra - Gömrük Məcəlləsi) 283.3-cü maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Bu Qaydalar gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən az miqdarda keçirilən və ya beynəlxalq poçt göndərişləri ilə göndərilən, o cümlədən istehsal və kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan mallara tətbiq edilmir.

 

2. Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması və buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması

 

2.1. "Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların reyestri"nə (bundan sonra - Reyestr) daxil edilmiş tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti zamanı onların pirat və ya kontrafakt olması əlamətləri aşkar edilərsə, belə malların buraxılışı gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanının rəhbəri və ya onu əvəz edən şəxsin qərarı ilə 10 (on) iş günü müddətinə dayandırılır. Ərizəçinin əsaslandırılmış müraciəti olduqda, göstərilən müddət daha 10 (on) iş gününədək uzadılır.

2.2. Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan, lakin Reyestrə daxil edilməmiş, habelə ərizəçinin müraciətində göstərilməmiş malların pirat və ya kontrafakt olması əlamətlərini gömrük orqanları aşkar etdikdə, onlar həmin malların buraxılışını bu Qaydaların 2.1-ci bəndində göstərilən müddətə dayandırmaq hüququna malikdirlər.

2.3. Buraxılışı dayandırılmış mallar barədə gömrük bəyannaməsinin əsas və ya əlavə vərəqinin nəzarət qrafasında "buraxılışı dayandırılmışdır" qeydiyyatı aparılır.

2.4. Buraxılışı dayandırılmış mallara dair qəbul edilmiş qərarın müddəti uzadıldığı halda, gömrük bəyannaməsinin əsas və ya əlavə vərəqinin nəzarət qrafasında buraxılışın dayandırılması müddətinin uzadılması tarixi göstərilməklə qeydiyyat aparılır.

2.5. Eyni gömrük bəyannaməsində pirat və ya kontrafakt olması ehtimal edilən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallarla birgə bəyan olunmuş digər malların buraxılışı tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılmasına dair qəbul edilmiş qərardan asılı olmayaraq həyata keçirilir.

 

3. Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan mallara dair qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi

 

3.1. Gömrük orqanı tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması barədə qəbul etdiyi qərar haqqında və buraxılışın dayandırılmasının səbəbləri barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə dərhal yazılı bildiriş göndərir (bildirişin forması bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsində göstərilmişdir). Bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda da gömrük orqanları hüquq sahibinə və bəyannaməçiyə dərhal yazılı bildiriş göndərir (bildirişin forması bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilmişdir).

3.2. Ərizəçinin əsaslandırılmış müraciəti əsasında bu Qaydaların 2.1-ci bəndinin birinci cümləsində göstərilən müddət daha 10 (on) iş gününədək uzadıldıqda, bu barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə dərhal yazılı bildiriş göndərilir (bildirişin forması bu Qaydaların 3 nömrəli əlavəsində göstərilmişdir).

3.3. Gömrük Məcəlləsinin 286-cı maddəsinə uyğun olaraq tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması barədə etdiyi qərar ləğv edildikdə,  bu barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə dərhal yazılı bildiriş göndərilir (bildirişin forması bu Qaydaların 4 nömrəli əlavəsində göstərilmişdir).

3.4. Gömrük orqanları buraxılışının dayandırılması haqqında qərar qəbul edilmiş malların pirat və ya kontrafakt olmasının müəyyənləşdirilməsi üçün lazım olan məlumatları ərizəçiyə və bəyannaməçiyə verirlər.

3.5. Ərizəçiyə və bəyannaməçiyə verilən məlumatlar konfidensial hesab edilir və qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, həmin məlumatlar onlar tərəfindən yayılmamalı, üçüncü şəxslərə ötürülməməlidir.

Qeyd. Bu Qaydalarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırıldıqdan sonra edilə bilər. [1]

 


 

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”na

 

1 nömrəli əlavə

 

Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması haqqında ərizəçiyə və bəyannaməçiyə

 

BİLDİRİŞ 

 

Kimə:

1. Ərizəçi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2. Bəyannaməçi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi)________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3. Bildiririk ki, tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar üzərində gömrük nəzarəti zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanının _______ tarixli ________ nömrəli qərarına əsasən aşağıda göstərilmiş malların ________ tarixindən ________ tarixinədək buraxılışı dayandırılmışdır:

3.1. XİFMN üzrə malın adı və kodu _____________________________________________

______________________________________________________________________________

3.2. malların daşındığı nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanı _____________________

3.3. mallara dair yol-nəqliyyat sənədlərinin nömrəsi ________________________________

3.4. gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı malların pirat və ya kontrafakt olmasını təsdiqləyən əlamətlər ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Qərar qəbul olunub __________________                       _________________________ 

                                                      (vəzifəsi, imzası)                                           (adı, soyadı, atasının adı)

____________

      (tarix)

 

Bildirişi qəbul edən __________________________                     ___________________

                                              (vəzifəsi, bəyannaməçinin imzası)                                 (adı, soyadı, atasının adı)

_______________

     (tarix)

_____________________________                       ___________________________

               (vəzifəsi, ərizəçinin imzası)                                                  (adı, soyadı, atasının adı)

 

 

 


 

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”na

 

2 nömrəli əlavə

 

Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının  dayandırılması haqqında hüquq sahibinə və bəyannaməçiyə

 

BİLDİRİŞ  № ________

 

Kimə:

 

1. Hüquq sahibi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2. Bəyannaməçi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3. Bildiririk ki, tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar üzərində gömrük nəzarəti zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanının _______ tarixli ________ nömrəli qərarına əsasən aşağıda göstərilmiş malların ________ tarixindən ________ tarixinədək buraxılışı dayandırılmışdır:

3.1. XİFMN üzrə malın adı və kodu _____________________________________________

______________________________________________________________________________

3.2. malların daşındığı nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanı  ___________________

3.3. mallara dair yol-nəqliyyat sənədlərinin nömrəsi ______________________________

3.4. gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı malların pirat və ya kontrafakt olmasını təsdiqləyən əlamətlər _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Qərar qəbul olunub __________________                        _________________________ 

                                                    (vəzifəsi, imzası)                                         (adı, soyadı, atasının adı)

____________

      (tarix)

 

Bildirişi qəbul edən __________________________                     _______________________

                                            (vəzifəsi, bəyannaməçinin imzası)                                (adı, soyadı, atasının adı)

_______________

     (tarix)

_____________________________                       ___________________________

       (vəzifəsi, ərizəçinin imzası)                                                    (adı, soyadı, atasının adı)

 

 

 


 

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”na

 

3 nömrəli əlavə

 

Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması müddətinin uzadılması haqqında

 

BİLDİRİŞ  № ________

 

Kimə:

 

1. Ərizəçi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Bəyannaməçi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı  (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Bildiririk ki, tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar üzərində gömrük nəzarəti zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanının _______ tarixli _________ nömrəli qərarına əsasən aşağıda göstərilmiş malların ________ tarixindən ________ tarixinədək buraxılışının dayandırılması müddəti uzadılmışdır:

3.1. XİFMN üzrə malın adı və kodu ___________________________________________

______________________________________________________________________________

3.2. malların daşındığı nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanı ___________________

3.3. mallara dair yol-nəqliyyat sənədlərinin nömrəsi ______________________________

3.4. gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı malların pirat və ya kontrafakt olmasını təsdiqləyən əlamətlər ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Qərar qəbul olunub __________________                       _________________________ 

                                                     (vəzifəsi, imzası)                                         (adı, soyadı, atasının adı)

____________

      (tarix)

 

Bildirişi qəbul edən ____________________________                     ______________________

                                             (vəzifəsi, bəyannaməçinin imzası)                                        (adı, soyadı, atasının adı)

_______________

     (tarix)

_____________________________                       ___________________________

       (vəzifəsi, ərizəçinin imzası)                                                         (adı, soyadı, atasının adı)

 

 

 


 

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”na

 

 4 nömrəli əlavə

 

Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması haqqında qərarın ləğvi barədə

 

BİLDİRİŞ  № ________

 

Kimə:

1. Hüquq sahibi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi) ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Bəyannaməçi (adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı (qeydiyyatda olduğu) ünvan, telefon nömrəsi) ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Bildiririk ki, tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan aşağıda göstərilmiş malların buraxılışının dayandırılması haqqında gömrük orqanının ______ tarixli ______ nömrəli qərarı ______ tarixindən ləğv edilmişdir:

3.1. XİFMN üzrə malın adı və kodu ____________________________________________

______________________________________________________________________________

3.2. malların daşındığı nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanı ____________________

3.3. mallara dair yol-nəqliyyat sənədlərinin nömrəsi ______________________________

 

Qərar qəbul olunub __________________                       _________________________

                                                  (vəzifəsi, imzası)                                               (adı, soyadı, atasının adı)

____________

      (tarix)

 

Bildirişi qəbul edən __________________________                    ________________________

                                                (vəzifəsi, bəyannaməçinin imzası)                                    (adı, soyadı, atasının adı)

_______________

     (tarix)

_____________________________                       ___________________________

           (vəzifəsi, ərizəçinin imzası)                                                         (adı, soyadı, atasının adı)

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       01 may 2015-ci il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 634)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 01 may 2015-ci il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 634) ilə “Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi Qaydaları”nın sonuna yeni məzmunda “Qeyd” əlavə edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status