×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
22.02.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
40
ADI
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2001, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 118)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
22.02.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
240.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 1.10-cu bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 22 fevral 2001-ci il

     № 40

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin

2001-ci il 22 fevral tarixli 40 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması

 

QAYDALARI [1]

 

1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hər ilin iyul ayının 1-dən gec olmayaraq dövlət statistika hesabatlarının formalarını statistik informasiyanın obyektivliyi və onun beynəlxalq statistika ilə müqayisəliliyi əsasında hazırlayır, razılaşdırır və müvafiq qaydada Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.

2. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində” təqdim edilən dövlət statistika hesabatlarının dövriliyi, vaxtı, həcmi və forması Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir. [2]

3. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hər il təsdiq edilən “Statistik işlər planında (reqlamentdə)” müəyyənləşdirilmiş vaxta uyğun olaraq yekun məlumatları statistika orqanlarına təqdim edir.

4. Dövlət Statistika Komitəsi öz vəzifə və funksiyalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən “Statistik işlər planına (reqlamentə)” əsasən yekun məlumatları qəbul edir, ondan ölkə üzrə iqtisadi və sosial vəziyyətə dair materialların hazırlanmasında, külliyyatların nəşr edilməsində istifadə edir.

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 01, maddə 49)

2.       28 mart 2012-ci il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 268)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 7 yanvar 2005-ci il tarixli 5 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 01, maddə 49) ilə “Ətraf mühitin Mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydaları”nın 1-4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında “Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 28 mart 2012-ci il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 268) ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət statistikasının aparılması Qaydaları”nın 2-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının statistik informasiya tələbatını, beynəlxalq sorğuları nəzərə almaqla ölkədə statistika orqanları tərəfindən nəşr edilən külliyatlara zərər yetirmədən Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim ediləcək "Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində" Dövlət statistika hesabatlarının dövriliyini, vaxtını, həcmini və formasını müəyyənləşdirir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status