AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
24.01.2014
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-03
ADI
“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
06.02.2014
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.050.030
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201401240003
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
05.02.2014
“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

24.01.2014

Qeydiyyat nömrəsi

Q-03

Adı

“Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

06.02.2014

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.050.030

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201401240003

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

05.02.2014

 

 

“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 14 may tarixli 649-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 04 iyul tarixli 937 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 500 nömrəli Fərmanının 3.1.10-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayışın forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur):

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında 2012-ci il 15 mart tarixli Q-03 nömrəli Qərarı ləğv edilsin.

3. Maliyyə və sığorta bazarının tənzimlənməsi şöbəsinə və Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsinlər.

 

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

Samir Şərifov

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 24 yanvar 2014-cü il tarixli Q-03 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Dövlət yol polisi

orqanının ştampı

 

 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə

ARAYIŞ

 

______________________________________________________________________________ bildirir ki, 20_____-il

                                                       Dövlət Yol Polisi orqanının adı

____ __________tarixdə saat___________ dəqiqədə _____________________________________________________

yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verdiyi ərazinin ünvanı

yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir.

 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin növü:_________________________________________________________________

              toqquşma // aşma // piyadanı / maneəni / digər nəqliyyat

          vasitəsini / heyvanı vurmaq

 

1.             İnzibati xətalar haqqında işlərə və ya cinayət işlərinə baxmağa səlahiyyəti olan orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarına əsasən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində TƏQSİRİ OLAN ŞƏXS (ŞƏXSLƏR) barədə məlumat:

 

QEYD: İnzibati xətalar haqqında işlərə və ya cinayət işlərinə baxmağa səlahiyyəti olan orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarına əsasən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində təqsiri olan bir neçə şəxs müəyyən edilmişdirsə, aşağıdakı cədvəllərdəki məlumatlar uyğun sıra saylarının (S.s.) qarşısında yazılır.

 

1.1.                       Avtonəqliyyat vasitəsinin markası, modeli və dövlət qeydiyyat nişanı

S.s.

Markası və modeli

dövlət qeydiyyat nişanı

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.2.                       Avtonəqliyyat vasitəsinin mülkiyyətçisi və sürücüsü

S.s.

mülkiyyətçisi

(adı, (fiziki şəxsdirsə, həmçinin soyadı və atasının adı))

hadisə baş verdiyi anda sürücüsü

(adı, soyadı və atasının adı)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd

(sənədin adı, nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilib)

Sürücülük vəsiqəsi

(seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilib)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.3.                       Sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsi

S.s.

Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi,

verdildiyi tarix və verən orqan

Şəxsiyyət vəsiqəsinin PİN kodu (fotoşəkil olan hissəsinin axırıncı sətrinin son səkkiz simvolunun ilk yeddisi)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.4.                       Sürücünün ünvanı

S.s.

Qeydiyyatda olduğu ünvan

Faktiki ünvan

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.5.                       Yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verdiyi anda:

S.s.

Sürücünün avtonəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmuşdur, yoxsa olmamışdır

Sürücü ayıq, yoxsa sərxoş vəziyyətdə olmuşdur

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.6.                       Sürücü barədə başlanmış icraat haqqında məlumat

S.s.

İcraatın növü

(inzibati və ya cinayət)

İcraatın başlandığı tarix

İcraatı başlayan vəzifəli şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi, rütbəsi

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 


 

2.             İnzibati xətalar haqqında işlərə və ya cinayət işlərinə baxmağa səlahiyyəti olan orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarına əsasən yol-nəqliyyat hadisəsində ZƏRƏRÇƏKƏN qismində müəyyən edilən iştirakçılara, zərər vurulan əmlaka və zərərin xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar:

 

QEYD: Yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi nəticəsində zərərçəkən qismində iki və ya daha çox şəxs müəyyən edilərsə, onların eyni avtonəqliyyat vasitəsinin sərnişinləri olduğu hallar istisna olmaqla, həmin şəxslərin biri barəsində məlumat bu Arayışda, digərləri barədə isə məlumat bu Arayışa Əlavədə (Əlavə zərərçəkən qismində müəyyən edilmiş hər bir şəxsə münasibətdə ayrıca doldurulur) qeyd edilir. Əlavələr nömrələnir və bu Arayışa qoşma kimi verilir.

 

2.1.                      Zərərin növü: _______________________________________________________ dəyən zərər

sağlamlığa // əmlaka // sağlamlığa və əmlaka

2.1.1. Sağlamlığa zərər vurulduqda

S.S.

Zərərçəkənin adı, soyadı, atasının adı

Zərərin nəticəsi

(yüngül xəsarət // az ağır xəsarət// ağır xəsarət // əlillik //sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu // ölüm)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

2.1.2. Əmlaka zərər vurulduqda

1) əmlakın növü _______________________________________________________________________________________________

avtomobil //ev // mağaza // idarə binası // digər tikili və s.

2) Zərər avtonəqliyyat vasitəsinə vurulduqda, onun

2.1) mülkiyyətçisi - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, telefon nömrəsi:

______________________________________________________________________________________________

2.2) markası, modeli və dövlət qeydiyyat nişanı: _______________________________________________________________

2.3) hadisə zamanı avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi:

_________________________________________________________________________________________________________________

2.4.) zərər dəyməsi aşkar görünən hissələr və elementlərin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti

_________________________________________________________________________________________________________________

3)    Zərər daşınmaz əmlaka və digər daşınar əmlaka vurulduqda, onun:

3.1) yerləşdiyi yerin ünvanı __________________________________________________________________________________

3.2) mülkiyyətçisi - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, telefon nömrəsi:

________________________________________________________________________________________________________________

3.3) hadisə zamanı zərər dəyən əmlakdan istifadə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi:

________________________________________________________________________________________________________________

3.4) zərər dəyməsi aşkar görünən hissələrin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti

________________________________________________________________________________________________________________

Qoşma:

Dövlət yol polisi orqanının əməkdaşı: __________________________________________________________________

vəzifəsi və rütbəsi

     __________________________________________________________________________________

adı, soyadı, atasının adı

 

M. Y.                                                                                                                  İmza: ______________________

 

 

 

 

 

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə _____________ tarixli ____ №-li Arayışa Əlavə № ___

 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi nəticəsində zərərçəkən qismində müəyyən edilən digər şəxs barədə Məlumat

 

1. Zərərin növü: ______________________________________________________________ dəyən zərər

sağlamlığa // əmlaka // sağlamlığa və əmlaka

2. Sağlamlığa zərər vurulduqda

S.S.

Zərərçəkənin adı, soyadı, atasının adı

Zərərin nəticəsi

(yüngül xəsarət // az ağır xəsarət// ağır xəsarət // əlillik //sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu // ölüm)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

3. Əmlaka zərər vurulduqda:

3.1.                      əmlakın növü ___________________________________________________________________

     avtomobil //ev // mağaza // idarə binası // digər tikili və s.

 

3.2.                       Zərər avtonəqliyyat vasitəsinə vurulduqda, onun

3.2.1.   mülkiyyətçisi - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, telefon nömrəsi: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

3.2.2.   markası, modeli və dövlət qeydiyyat nişanı: ___________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3.2.3.   hadisə zamanı avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi: _____________________________________________________________________________

3.2.4.   zərər dəyməsi aşkar görünən hissələr və elementlərin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3.3.                      Zərər daşınmaz əmlaka və digər daşınar əmlak vurulduqda, onun:

3.3.1.   yerləşdiyi yerin ünvanı ________________________________________________________

 

3.3.2.   mülkiyyətçisinin - hüquqi şəxs olduqda adı, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı və atasının adı, telefon nömrəsi: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

3.3.3.   hadisə zamanı zərər dəyən əmlakdan istifadə edən şəxsin adı, soyadı və telefon nömrəsi: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3.3.4.   zərər dəyməsi aşkar görünən hissələrin adı, onlara dəyən zərərlərin xüsusiyyəti

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Dövlət yol polisi orqanının əməkdaşı:________________________________________________

        vəzifəsi və rütbəsi

            ________________________________________________

          adı, soyadı, atasının adı

 

M. Y.                                                                                             İmza: _________________

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status