AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
12.05.2014
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
143
ADI
“Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 25-05-2014, Nəşr nömrəsi: 109), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-05-2014, Nəşr nömrəsi: 05, Maddə nömrəsi: 570)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
25.05.2014
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
110.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201405120143
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
26.05.2014
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın forması və tərtibi qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

“Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 28 avqust tarixli 955 nömrəli fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 12 may 2014-cü il

                № 143

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2014-cü il 12 may tarixli 143 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi

 

QAYDASI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qayda “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 28 avqust tarixli 955 nömrəli Fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalara dair yoxlama suallarının siyahısının əlavəyə uyğun formasını və yoxlayıcı orqan tərəfindən yoxlama suallarının siyahısının hazırlanması, təsdiq edilməsi və tətbiqi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Yoxlama suallarının siyahısının tətbiqinin məqsədi sahibkar haqqında məlumatların toplanmasında, yoxlamaların nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsində sistemliliyin, yoxlamaların səmərəliliyinin, şəffaflığının, yoxlama prosesinin sadələşdirilməsinin təmin edilməsidir.

1.3. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanununda nəzərdə tutulmuş mənaları ifadə edir.

 

2. Yoxlama suallarının siyahısının hazırlanması və təsdiq edilməsi

 

2.1. Yoxlama suallarının siyahısı hər bir yoxlayıcı orqan tərəfindən öz nəzarət sahəsinə uyğun olaraq hazırlanır və yoxlayıcı orqanın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.

2.2. Yoxlama suallarının siyahısı yoxlama zamanı yoxlanılan məcburi tələbləri əks etdirir.

2.3. Yoxlama suallarının siyahısına icrası məcburi olan əhəmiyyətli tələblər daxil edilməlidir. Əhəmiyyətli tələblər o tələblərdir ki, pozulması insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa və mühüm təhlükə yaratsın və ya mühüm zərər vursun.

2.4. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblər müəyyən edən normativ hüquqi aktlara (o cümlədən texniki normativ hüquqi aktlara) uyğun formalaşdırılmalı və hər bir tələbin qarşısında sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələb müəyyən edən normativ hüquqi aktın adı, tarixi, nömrəsi və struktur elementləri göstərilməlidir.

2.5. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər ümumi sözlərlə ifadə edilməməli, konkret olmalı və birmənalı cavabları (“Tələb yerinə yetirilib” və ya “Tələb yerinə yetirilməyib”) nəzərdə tutmalıdır.

2.6. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər felin indiki zamanının məlum növündə ifadə edilməlidir.

2.7. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər normativ hüquqi aktın (o cümlədən texniki normativ hüquqi aktın) struktur elementinin nömrəsinə istinad xarakteri daşıya bilməz. [1]

2.8. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblərdə “və sairə”, “və ilaxır”, “və digər”, “və başqa” və bunlara bənzər qeyri-müəyyən ifadələrdən istifadə olunmasına yol verilmir.

2.9. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər sadə və aydın ifadə olunmalıdır ki, sahibkar həmin tələblərin icra vəziyyətini müstəqil şəkildə və yoxlayıcının iştirakı olmadan qiymətləndirə bilsin.

2.10. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblərin təkrarlanmasına yol verilmir.

2.11. Yoxlayıcı orqan yoxlama suallarının siyahısının öz rəsmi internet saytında və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində (bundan sonra – Reyestr) yerləşdirilməsini təmin edir. Reyestrdə yerləşdirilməmiş yoxlama sualları yoxlama zamanı tətbiq oluna bilməz.

2.12. Yoxlama suallarının siyahısının aktuallığını və sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblər müəyyən edən normativ hüquqi aktlara uyğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblər yoxlayıcı orqan tərəfindən həmin normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər baş verdikcə nəzərdən keçirilir və bu Qaydanın 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq həmin tələblərdə dəyişikliklər edilir. [2]

2.13. Yoxlayıcı orqan yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərdə edilən dəyişikliyi 5 (beş) iş günü müddətində öz rəsmi internet saytında və Reyestrdə yerləşdirməlidir.

2.14. Yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərdə edilən dəyişiklik Reyestrdə yerləşdirildikdən 10 (on) gün sonra bu Qaydanın 3.3-cü bəndinə əsasən tərtib olunan yoxlama suallarının siyahısına daxil edilə bilər.

 

3. Yoxlama zamanı yoxlama suallarının siyahısının tətbiqi

 

3.1. Yoxlama zamanı istifadə olunan yoxlama suallarının siyahısı yoxlama aktının tərkib hissəsidir.

3.2. Yoxlama suallarının siyahısı plan üzrə (növbəti) və plandankənar (növbədənkənar) yoxlama zamanı tətbiq edilir.

3.3. Yoxlama zamanı istifadə olunan yoxlama suallarının siyahısı yoxlayıcı orqanın səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən bu Qaydanın əlavəsində göstərilən formaya uyğun Reyestr vasitəsilə tərtib edilir. Bunun üçün səlahiyyətli vəzifəli şəxs Reyestrdə yerləşdirilmiş yoxlama suallarının siyahısında işarə qoymaqla yoxlama suallarını seçir və yoxlama qeydiyyata alındıqda, müvafiq siyahı avtomatlaşdırılmış rejimdə emal olunur. Emal olunmuş yoxlama suallarının siyahısı iki nüsxədə çap olunaraq həmin siyahını tərtib edən səlahiyyətli vəzifəli şəxs, habelə yoxlayıcı orqanın rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.

3.4. Yoxlayıcı yoxlamaya başlamazdan əvvəl yoxlama suallarının siyahısı barədə sahibkara və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə məlumat verir.

3.5. Yoxlama zamanı yalnız yoxlama suallarının siyahısına daxil edilmiş məcburi tələblərin icra vəziyyəti yoxlanılır.

3.6. Yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərin icra vəziyyəti haqqında müvafiq qeydlər yoxlama zamanı yoxlama suallarının siyahısına yoxlayıcı (yoxlamanın rəhbəri) tərəfindən daxil edilir.

3.7. Yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərin icra vəziyyəti yoxlayıcı tərəfindən hər bir tələbin qarşısında yerləşən “Tələb yerinə yetirilib” və ya “Tələb yerinə yetirilməyib” qrafalarında müvafiq işarə qoyulmaqla qiymətləndirilir.

3.8. Yoxlama suallarının siyahısında yoxlayıcı tərəfindən dəqiqləşdirici qeydlər aparılması üçün hər tələbin qarşısında “Qeyd” qrafası nəzərdə tutulur.

3.9. Yoxlama suallarının siyahısında qaralama və düzəlişlərin aparılmasına yol verilmir.

3.10. Yoxlama suallarının siyahısı məcburi tələblərin icra vəziyyəti yoxlanıldıqdan sonra yoxlamada iştirak edən yoxlayıcılar tərəfindən imzalanır. Yoxlama suallarının siyahısını tərtib edən səlahiyyətli vəzifəli şəxs və imzalayan yoxlayıcılar oraya daxil edilmiş qeyd və məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyırlar.

3.11. Yoxlama suallarının siyahısının digər nüsxəsi yoxlama aktının nüsxəsi ilə birlikdə sahibkara və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim edilir.

 

 


 

 

Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydasına əlavə

Yoxlama suallarının

SİYAHISI

 

 

 

Forma

 

 

 

“TƏSDİQ EDİLMİŞDİR”

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

(yoxlayıcı orqanın rəhbərinin və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxsin vəzifəsi, adı, soyadı, imzası və möhür)

 

 

________________________________________________________________________________

(yoxlayıcı orqanın adı)

 

 

“____” “_______________” 20 _____il tarixli _____ nömrəli qərarına və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən ___________________ nömrəli çıxarışa əsasən

________________________________________________________________________________

(nəzarət sahəsinin (sahələrinin) adı)

üzrə ____________________________________________________________________________

(yoxlanılan sahibkarın tam adı, VÖEN-i, ünvanı və (və ya) bilavasitə yoxlanılan təsərrüfat obyektinin ünvanı)

aparılan _________________________________________________________ yoxlama ilə bağlı

                          (yoxlamanın növü)

 

 

 

Sıra №-si

Reyestrdə olan sıra №-si

Sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblər

Tələb yerinə yetirilib

Tələb yerinə yetirilməyib

Qeyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoxlama suallarının siyahısını tərtib edən səlahiyyətli vəzifəli şəxs

 

___________

 

___________________________

 

(imzası)

(adı, soyadı və vəzifəsi)

 

“___” “_____________” “ _______”

(gün)                  (ay)                           (il)

 

                                                Yoxlama suallarının siyahısı “________” vərəqdən ibarətdir.

 

Yoxlayıcı (yoxlayıcılar)

___________

___________________________

 

(imzası)

(adı, soyadı və vəzifəsi)

 

“_____” “___________” “ _______”

(gün)                  (ay)                       (il)

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       15 avqust 2014-cü il tarixli 285 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 8, maddə 1018)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[1] 15 avqust 2014-cü il tarixli 285 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 8, maddə 1018) ilə 2.7-ci bənddə "normasına istinad xarakteri daşımamalıdır" sözləri "(o cümlədən texniki normativ hüquqi aktın) struktur elementinin nömrəsinə istinad xarakteri daşıya bilməz" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 15 avqust 2014-cü il tarixli 285 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 8, maddə 1018) ilə 2.12-ci bənddə "mütəmadi" sözü "həmin normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər baş verdikcə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status