AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
22.04.2015
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
118
ADI
Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-04-2015, Nəşr nömrəsi: 04, Maddə nömrəsi: 481)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
440.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
30.04.2015
Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında

Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılmış təkliflərini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Beynəlxalq metodologiyaya uyğun olaraq ölkənin icmal xarici borcu və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında vəzifə bölgüsü" təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə). [1]

2. "Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc statistikası və beynəlxalq investisiyalar balansına daxil olan göstəricilərin siyahısı və strukturu" təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. "İcmal xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması üzrə məlumatların təşkilatlararası mübadiləsi cədvəli" təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə). [*]

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi:

4.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, Komitənin Aparatında qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası ilə məşğul olacaq yeni sektorun yaradılması məsələsini həll etsin;

4.2. qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar haqqında zəruri statistik məlumatların əldə edilməsi və təsərrüfat subyektlərinin öhdəliklərində baş verən dəyişikliklərin mütəmadi tədqiqi məqsədi ilə qeyri-rezidentlərlə münasibətdə borc və aktivləri olan təsərrüfat subyektlərinin (iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq konsorsiumlar istisna olmaqla) rəsmi statistika müşahidəsini təşkil etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına tövsiyə edilsin:

5.1. iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq konsorsiumlar üzrə qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının aparılmasını təmin etsin;

5.2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, icmal (dövlət və qeyri-dövlət) xarici borc və beynəlxalq investisiya statistikası üzrə məlumatların ümumiləşdirilməsini və yayılmasını təmin etsin;

5.3. icmal xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası üzrə məlumatların ümumiləşdirilməsi və yayılması ilə bağlı yeni funksiyaların həyata keçirilməsi məqsədi ilə "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda müvafiq dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərini 30 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

6. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. [2]

 

Azərbaycan Respublikasının Baş nazir Artur RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 22 aprel 2015-ci il

               № 118

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli 583 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə [3]

 

Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc statistikası və beynəlxalq investisiyalar balansına daxil olan göstəricilərin siyahısı və strukturu

 

1. Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc

statistikası göstəricilərinin

 

S İ Y A H I S I

 

1.1. Hesabat dövrünün sonuna mövcud olan icmal xarici borc

 

1.1.1. Dövlət idarəetmə orqanları sektoru:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri:

- vaxtı keçmiş borclar;

- digər.

2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.2. Pul-kredit tənzimləmə orqanları:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- digər borc öhdəlikləri:

- vaxtı keçmiş borclar;

- digər.

2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.3. Banklar:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- digər borc öhdəlikləri:

        - vaxtı keçmiş borclar;

        - digər.

2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.4. Digər sektorlar:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri:

        - vaxtı keçmiş borclar;

        - digər.

2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.5. Digər qeyri-bank maliyyə təşkilatları:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- digər borc öhdəlikləri:

        - vaxtı keçmiş borclar;

        - digər.

 2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- nağd valyuta və depozitlər;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.6. Qeyri-maliyyə müəssisə və təşkilatları:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri:

        - vaxtı keçmiş borclar;

        - digər.

 2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.7. Ev təsərrüfatları sektoru:

1. Qısamüddətli:

- pul bazarı alətləri;

- kreditlər və borclar;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri:

        - vaxtı keçmiş borclar;

        - digər.

2. Uzunmüddətli:

- istiqraz və veksellər;

- kreditlər və borclar;

- ticarət kreditləri;

- digər borc öhdəlikləri.

1.1.8. Hesabat dövrünün sonuna xarici valyutada və milli valyutada olan icmal xarici borc:

1. Xarici valyutada olan xarici borc:

- qısamüddətli;

- uzunmüddətli.

2. Milli valyutada olan xarici borc:

- qısamüddətli;

- uzunmüddətli.

 

1.2. Xarici borcun ödənilməsi

 

Göstəricinin adı

Hesabat rübünün sonuna borcun qalığı

dərhal ödənilməlidir

1 il ərzində ödənilməlidir

2 il ərzində ödənilməlidir

iki ildən sonra ödənilməlidir

3 ay

4-6 ay

7-9 ay

10-12 ay

13-18 ay

19-24 ay

Borcun əsas hissəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

Faizlər

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaxtı keçmiş borclar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iqtisadiyyatın sektorları və borc alətləri üzrə, qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə ayrılıqda).

 

2. Beynəlxalq investisiyalar balansına daxil olan göstəricilərin strukturu və

 

S İ Y A H I S I

 

Göstəricinin adı

İlin əvvəlinə qalıq

Aktiv və passivlərin dəyişməsi

İlin sonuna qalıq

əməliyyatlar

qiymətin dəyişməsi

valyuta məzənnəsinin dəyişməsi

digər düzəlişlər

1

2

3

4

5

6

7

2.1. Aktivlər

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Xaricə birbaşa investisiyalar

 

 

 

 

 

 

1. nizamnamə kapitalı və reinvestisiya olunmuş gəlirlər

 

 

 

 

 

 

2. digər birbaşa investisiyalar

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Portfel investisiyaları

 

 

 

 

 

 

1. kapitalda iştirakı təmin edən qiymətli kağızlar

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

2. qiymətli borc kağızları

 

 

 

 

 

 

- istiqrazlar və digər qiymətli borc kağızları

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- pul bazarının alətləri

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Törəmə maliyyə alətləri

 

 

 

 

 

 

1. pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

 2. dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

 3. banklar

 

 

 

 

 

 

 4. digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Digər investisiyalar

 

 

 

 

 

 

 1. kommersiya kreditləri

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

2. ssudalar

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

3. nağd pullar və depozitlər

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

4. digər aktivlər

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Ehtiyat aktivləri

 

 

 

 

 

 

1. monetar qızıl

 

 

 

 

 

 

2. SDR (xüsusi borcalma hüquqları)

 

 

 

 

 

 

3. BVF-nin mövcud ehtiyatları

 

 

 

 

 

 

4. xarici valyuta

 

 

 

 

 

 

- nağd pul və depozitlər

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanlarında

 

 

 

 

 

 

- banklarda

 

 

 

 

 

 

- qiymətli kağızlar

 

 

 

 

 

 

- nizamnamə kapitalı

 

 

 

 

 

 

- istiqrazlar və digər qiymətli borc kağızı

 

 

 

 

 

 

- pul bazarının alətləri

 

 

 

 

 

 

- törəmə maliyyə alətləri (netto)

 

 

 

 

 

 

5. digər tələblər

 

 

 

 

 

 

2.2. Öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

2.2.1. İqtisadiyyata birbaşa xarici investisiyalar

 

 

 

 

 

 

1. nizamnamə kapitalı və reinvestisiya olunmuş gəlirlər

 

 

 

 

 

 

2. digər birbaşa investisiyalar

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Portfel investisiyaları

 

 

 

 

 

 

1. kapitalda iştirakı təmin edən qiymətli kağızlar

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

2. qiymətli borc kağızları

 

 

 

 

 

 

- istiqrazlar və digər qiymətli borc kağızları

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- pul bazarının alətləri

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Törəmə maliyyə alətləri

 

 

 

 

 

 

1. pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

2. dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

3. banklar

 

 

 

 

 

 

4. digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Digər investisiyalar

 

 

 

 

 

 

1. kommersiya kreditləri

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

2. ssudalar

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- BVF-dən alınmış kredit və ssudaların istifadə edilməsi

 

 

 

 

 

 

- digər uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

3. nağd pul və depozitlər

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

4. digər öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

- pul-kredit tənzimləmə orqanları

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- dövlət idarəetmə orqanları sektoru

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- banklar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

- digər sektorlar

 

 

 

 

 

 

- uzunmüddətli

 

 

 

 

 

 

- qısamüddətli

 

 

 

 

 

 

2.3. Xalis beynəlxalq investisiya mövqeyi

 

 

 

 

 

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.             23 avqust 2016-cı il tarixli 312 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 avqust 2016-cı il, № 187, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №8, maddə 1449)

2.             21 dekabr 2017-ci il tarixli 583 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2530)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI[*] 1-3 nömrəli əlavələr dərc edilmir.[1] 23 avqust 2016-cı il tarixli 312 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 avqust 2016-cı il, № 187, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №8, maddə 1449) ilə 1-ci hissəyə “Bankı,” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,” sözləri əlavə edilmişdir, “Beynəlxalq metodologiyaya uyğun olaraq ölkənin icmal xarici borcu və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında vəzifə bölgüsü”nün “İcraçılar” sütununun 4.3-cü, 4.6-cı və 10.5-ci bəndlərində “Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası” sözləri  ilə əvəz edilmişdir və “İcmal xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması üzrə məlumatların təşkilatlararası mübadiləsi cədvəli”nin “Məlumatları göndərən” sütununun 9-cu və 10-cu hissələrində “Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası” sözləri  ilə əvəz edilmişdir.

 

21 dekabr 2017-ci il tarixli 583 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2530) ilə qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq metodologiyaya uyğun olaraq ölkənin icmal xarici borcu və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında vəzifə bölgüsü”ndə “1.1.1.1.” rəqəmləri “ 1. rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 21 dekabr 2017-ci il tarixli 583 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2530) ilə 6-cı hissə ləğv edilmişdir.

 

[3] 21 dekabr 2017-ci il tarixli 583 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 24 dekabr 2017-ci il, № 285, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2530) ilə qərarın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc statistikası və beynəlxalq investisiyalar balansına daxil olan göstəricilərin siyahısı və strukturu” yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status