×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
17.10.1998
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
207
ADI
Dövlət əhəmiyyətli və xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-10-1998, Nəşr nömrəsi: 10, Maddə nömrəsi: 628)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
17.10.1998
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
310.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Dövlət əhəmiyyətli və xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

Dövlət əhəmiyyətli və xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublİkasının Nazİrlər KabİnetİnİN   Qərarı

 

«Geodeziya və Kartoqrafiya haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 1998-ci il 18 iyul tarixli 738 nömrəli Fərmanının icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 1. «Dövlət əhəmiyyətli və xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti növlərinin siyahısı» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 17 oktyabr 1998-ci il

№ 207

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

1998-ci il 17 oktyabr tarixli 207 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 Dövlət əhəmiyyətli və xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti növlərinin

Sİyahısı

Dövlət əhəmİyyətlİ geodezİya və kartoqrafİya fəalİyyətİ növlərİ

1. Geodeziya işləri

 1.1. Dövlət Geodeziya Şəbəkəsinin 1, 2, 3, 4-cü sinifli geodeziya məntəqələrinin yaradılması, bərpası, modernləşdirilməsi (trianqulyasiya,  poliqonometriya, trilaterasiya, peyk geodeziyası üsulları ilə aparılan ölçülər);

 Son nəticə: yerlərdə geodeziya nişan və mərkəzləri və onların koordinat kataloqları.

 1.2. Dövlət Yüksəklik Əsasının yaradılması, bərpası, modernləşdirilməsi (I, II, III, IV sinif nivelirləmə şəbəkəsində aparılan ölçülər).

 Son nəticə: yerlərdə nivelirləmə mərkəzləri və onların yüksəklik kataloqları.

2. Qravimetriya işləri

 2.1. Dövlət Qravimetriya Şəbəkəsinin yaradılması, bərpası, modernləşdirilməsi (1, 2-ci sinifli qravimetriya şəbəkəsində aparılan ölçülər).

 Son nəticə: yerlərdə qravimetriya mərkəzləri və onların kataloqları.

3. Topoqrafik çəkiliş işləri

 3.1. 1:2000, 1:5000 miqyaslarda şəhər və şəhər tipli qəsəbələrin planalınması, köhnə plan və xəritə materiallarının təzələnməsi;

 3.2. 1:10000, 1:25000 miqyaslarda ərazinin (quruda və dənizdə, o cümlədən su anbarlarında və göllərdə) planalınması, köhnə xəritə  materiallarının təzələnməsi;

 3.3. 1:10000 miqyasda ayrı-ayrı şəhərlərin planalınması, köhnə xəritə materiallarının təzələnməsi;

 3.4. 1:50000, 1:100000 miqyaslı xəritələrin təzələnməsi.

 Son nəticə: plan və xəritələrin orijinalları.

4. Kartoqrafiya işləri

 4.1. Xəritə tərtibatı və çapa hazırlıq işləri.

 Son nəticə: çap orijinalları.

5. Poliqrafiya işləri

 5.1. Çap orijinalları əsasında plan və xəritələrin nəşri.

 Son nəticə: çap olunmuş plan və xəritələrin nüsxələri.

6. Geodinamik poliqonların müşahidəsi

 6.1. Geodinamik poliqonlarda yüksək dəqiqli geodezi ölçülərin aparılması (xüsusi məqsədli mərkəzlərin plan və yüksəklik müşahidələri).

 Son nəticə: yerlərdə geodinamik mərkəzlər və onların koordinat yüksəklik kataloqları.

7. Layihə-hesablama işləri

 7.1. Geodeziya, topoqrafiya və kartoqrafiya işlərinin obyektlər üzrə layihələşdirilməsi;

 7.2. Geodeziya, topoqrafiya, qravimetriya və sair ölçülərin nəticələrinin riyazi hesablanması və tarazlaşdırılması.

 Son nəticə: texniki layihələr, hesablama və tarazlaşdırmanın nəticələri.

8. Dövlət sərhədlərində delimitasiya, demarkasiya və redemarkasiya işləri

 8.1. Dövlət sərhədlərində (quruda və Xəzər dənizində) delimitasiya, demarkasiya və redemarkasiya ilə bağlı geodeziya, topoqrafiya və  kartoqrafiya işlərinin yerinə yetirilməsi (aerofotoçəkiliş, geodezi ölçülər, xəritələrin təzələnməsi, yeni xəritələrin çapı, delimitasiya  albomlarının hazırlanması, sərhəd nişanlarının hazırlanması və yerində qurulması, sərhəd nişanları koordinatlarının təyin edilməsi, xüsusi  sənədlərin hazırlanması, sərhəd nişanlarının bərpası).

9. Coğrafi İnformasiya Sisteminin yaradılması işləri

 9.1. Dövlət əhəmiyyətli Coğrafi İnformasiya Sisteminin yaradılması ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi.

 Son nəticə: CİS-məlumat.

10. Dövlət Kadastr işləri

 10.1. Dövlət Kadastr işləri.

 Son nəticə: kadastr məlumatı.

11. Sair işlər

 11.1. Topoqrafiya, geodeziya, kartoqrafiya fəaliyyəti ilə bağlı sənədlərin hazırlanması (təlimatların, standartların, şərti işarələrin və sair  texniki-normativ sənədlərin hazırlanması və çapı).

Xüsusİ (sahəvİ) təyİnatlı geodezİya və kartoqrafİya fəalİyyətİ növlərİ

1. Mühəndis-geodeziya işləri

 1.1. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində xüsusi təyinatlı mühəndis-geodeziya işləri (yeraltı, yerüstü və sualtı kommunikasiyaların çəkilişi  və tikinti zamanı müşahidəsi, naturaya çıxarılması, müxtəlif təyinatlı qurğuların müşahidəsi və s.)

 Son nəticə: sifarişlərə uyğun olaraq kommunikasiyaları əks etdirən sənədlər, qurğuların müşahidəsi nəticələrinin kataloqları və s.

2. İri miqyaslı plan və xəritə çəkilişi işləri

 2.1. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin sifarişi ilə iri miqyaslı plan və xəritə çəkilişi işləri (1:2000 — 1:200 miqyaslarda plan və xəritələrin  hazırlanması).

 Son nəticə: iri miqyaslı plan və xəritələr.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status