×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
04.03.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
137-VQD
ADI
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 19-03-2016, Nəşr nömrəsi: 62), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-03-2016, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 403)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
19.03.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
420.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12201603040137
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
29.03.2016
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində  (Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 40.0.3-cü maddədə “Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 416-cı maddə üzrə:

2.1. maddənin adında və 416.0-cı maddədə “peşəkar” sözü “lisenziyalaşdırılan” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. 416.0.1-ci maddədə “broker” sözü “investisiya şirkəti” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 416.0.2-ci, 416.0.4-cü və 416.0.6-cı maddələr ləğv edilsin;

2.4. 416.0.5-ci maddədə “depozitar” sözü “investisiya fondunun depozitarı” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 417-ci maddə ləğv edilsin.

4. 419-cu maddəyə aşağıdakı məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilsin:

“Qeyd: Bu Məcəllənin 419-cu maddəsi həmin maddədə göstərilən əməllər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olmadıqda tətbiq edilir.”.

5. 421-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 421. Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər və emitentlər tərəfindən hesabatın və ya məlumatların verilməsindən imtina etmə və ya yayınma, yaxud təhrif edilmiş məlumatın verilməsi

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər və emitentlər tərəfindən “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hesabatın və ya digər məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma təqdim edilməsindən yayınmağa və ya imtina edilməsinə, yaxud təhrif edilmiş məlumatın verilməsi və ya onların təqdim edilməsi müddətinin pozulmasına görə -

vəzifəli şəxslər altı yüz manatdan yeddi yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

6. 422-ci maddənin adında və dispozisiyasında “bazarının iştirakçısı” sözləri “bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər və emitent” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. 429.0.2-ci maddədə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının” sözlərindən sonra “yaratdığı qurumun” sözləri əlavə edilsin.

8. 433-cü maddədə “vəzifəli şəxslər” sözlərindən sonra “min” sözü əlavə edilsin, “min beş yüz” sözləri isə “on min” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. 434-cü maddədə “beş yüz” sözləri “iki min” sözləri ilə, “min beş yüz” sözləri isə “on iki min” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. 435-ci maddədə “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun” sözləri ilə, “min” sözü isə “iki min beş yüz” sözləri ilə əvəz edilsin.

11. 437-ci maddə ləğv edilsin.

12. 439.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“439.1. Bank statistikası hesabatlarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilməməsinə, yaxud tam, düzgün və ya vaxtında təqdim edilməməsinə görə-

vəzifəli şəxslər beş yüz manatdan yeddi yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

13. 439.2-ci maddənin dispozisiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“439.2. Bank və ya xarici bankın yerli filialı tərəfindən prudensial hesabatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma, maliyyə hesabatlarının isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilməməsinə, yaxud tam, düzgün və ya vaxtında təqdim edilməməsinə görə-”.

14. 440-cı maddədə “beş yüz manatdan yeddi yüz” sözləri “min beş yüz manatdan iki min” sözləri ilə, “beş min manatdan yeddi” sözləri isə “on min manatdan on iki” sözləri ilə əvəz edilsin.

15. 463-cü maddədə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum” sözləri ilə, “dörd yüz manatdan yeddi” sözləri isə “min manatdan min beş” sözləri ilə əvəz edilsin.

16. 548-ci maddə üzrə:

16.1. maddənin adında “Qiymətli kağızlar bazarında nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.2. 548.1-ci maddənin:

16.2.1. dispozisiyasında “Qiymətli kağızlar bazarında nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.2.2. sanksiyasında “səkkiz yüz manatdan doqquz” sözləri “min manatdan min beş” sözləri ilə, “üç min manatdan dörd” sözləri isə “altı min manatdan on” sözləri ilə əvəz edilsin.

16.3. 548.2-ci maddədə “Qiymətli kağızlar bazarında nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun” sözləri ilə, “qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları” sözləri isə “maliyyə bazarlarında nəzarət edilən subyekt və emitent” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.4. aşağıdakı məzmunda 548.3-cü maddə əlavə edilsin:

“548.3 Bank fəaliyyətinə dair prudensial normativlərin və tələblərin pozulması aşkar edildikdə, həmin pozuntunun aradan qaldırılması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun göstərişinin vaxtında icra edilməməsinə görə -

vəzifəli şəxslər iki min manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on beş min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 4 mart 2016-cı il

№ 137-VQD

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status