×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
04.04.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-09
ADI
Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
07.04.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.160.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201604040009
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
06.04.2016
Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

№ Q-09

 

Bakı şəhəri                                                                                          4 aprel 2016-cı il

 

Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.20-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları”nın 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası 

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri təsdiq edilsin (1-86 nömrəli əlavələr). [1]

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 26 may 2005-ci il tarixli İ-63 nömrəli, 14 iyun 2005-ci il tarixli İ-71 nömrəli, 26 oktyabr 2005-ci il tarixli İ-127 nömrəli, 22 dekabr 2005-ci il tarixli İ-163 nömrəli, 27 dekabr 2005-ci il tarixli İ-165 nömrəli, 12 aprel 2006-cı il tarixli İ-37 nömrəli, 11 noyabr 2010-cu il tarixli İ-179 nömrəli, 29 may 2012-ci il tarixli İ-95 nömrəli, 09 aprel 2013-cü il tarixli İ-59 nömrəli və 30 dekabr 2015-ci il tarixli İ-157 nömrəli əmrləri, habelə 09 noyabr 2009-cu il tarixli İ-142 nömrəli əmrinin 2-ci və 3-cü hissələri, həmçinin 16 avqust 2012-ci il tarixli İ-144 nömrəli əmrinin 1-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci hissələri ləğv edilsin.

3. Maliyyə Nazirliyinin aparatının Uçot siyasəti şöbəsinə tapşırılsın ki, bu qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri   

Samir Şərifov

 


 

 

 

Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “ 04” aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

1 nömrəli əlavə

 

 

                                        Forma№ KO-1

 

                                                        Forma № KO-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

Fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı,   VÖEN-i)

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİ

 

Seriya __________ nömrə ____________

 

«_____»____________20_____  il.

 

Kimdən____________________________________                  

      (pul ödəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, seriyası, nömrəsi,  ünvanı)

Nə üçün __________________________________            

(məqsədi aydın yazmaq)

___________________________________________

Məbləğ_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın göstərmək)

 

_____________________________________________

_____________________________ man.____  qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y.        Rəhbər

               Baş mühasib

               Kassir

 

 

Fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİNİN QƏBZİ

 

Seriya __________ nömrə ____________

 

«_____»________________20_____  il.

 

Kimdən____________________________________                  

      (pul ödəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, seriyası, nömrəsi, ünvanı)

Nə üçün __________________________________            

(məqsədi aydın yazmaq)

___________________________________________

Məbləğ_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın göstərmək)

 

_____________________________________________

_____________________________ man.____  qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y.        Rəhbər

               Baş mühasib

               Kassir

    

 

 

 

 

 

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin a, nömrəsi, tarixi mədaxil olan məbləğin maddələr üzrə bölgüsü

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin a, nömrəsi, tarixi mədaxil olan məbləğin maddələr üzrə bölgüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 


 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “ 04” aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

 

 

Forma № 1MQ

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

 

 

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________    nömrə _______________

«_____»______________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

 

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından  cəmi əldə edilmişdir

 

   _____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

   _____________________________________________________________manat_______qəp.

 

İcraçı_______________________________________________     ________________________

                                                                   (soyadı, a., a.a.).                                                                                      (imza və tarix)

M.Y.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma № 1MQ

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

 

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________    nömrə _______________

«_____»______________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından  cəmi əldə edilmişdir

 

   _____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

   _____________________________________________________________manat_______qəp.

 

İcraçı_______________________________________________     ________________________

                                                                   (soyadı, a., a.a.).                                                                                      (imza və tarix)

M.Y.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 


 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “ 04” aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

3 nömrəli əlavə

 

 

Forma № 10MQ

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________    nömrə _______________

      «_____»______________20______ il

 

                                            (Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Cəmi

 

                                                                             ƏDV_______%

 

                                                                             Yekunu  

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından  cəmi əldə edilmişdir

 

   _____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

   _____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi________________________________     (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraçı__________________________________     (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Forma10MQ

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________    nömrə _______________

«_____»______________20_______ il

 

                                                    (Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Cəmi

 

                                                                             ƏDV_______%

 

                                                                             Yekunu  

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından  cəmi əldə edilmişdir

 

   _____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

   _____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi________________________________     (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraçı__________________________________     (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma10MQ

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________    nömrə _______________

«_____»______________20_______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Cəmi

 

                                                                             ƏDV_______%

 

                                                                             Yekunu  

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından  cəmi əldə edilmişdir

 

   ________________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

   _____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi________________________________     (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraçı__________________________________     (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 


 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “ 04” aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

4 nömrəli əlavə

 

T İ K İ Ş   Y E R İ

Forma № M-2

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

__________________________________________________________________________________________________

MALLARIN ALINMASI ÜÇÜN VƏKALƏTNAMƏ

             Seriya  _________  nömrə ________         «____»__________  _____il

«_____»_____________ ____ilədək etibarlıdır

 

Verilir____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi,soyadı,adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_________________________________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, №-si,verildiyi tarix)

Nə üçün__________________________________________________________________________________________

malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

_________________________________________________________________________________________________

nömrəsi, tarixi və digər lazımi rekvizitləri)

Arxada göstərilənləri almaq ücün    

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i

                                                                                                                                        Əlavə məlumat üçün arxaya bax

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KƏSMƏK XƏTTİ

Forma № M-2

__________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

__________________________________________________________________________________________________

MALLARIN ALINMASI ÜÇÜN VƏKALƏTNAMƏNİN KÖTÜYÜ

      Seriya  _________  nömrə ________                  «____»__________  _____il

«_____»_____________ ____ilədək etibarlıdır

 

Verilir____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi,soyadı,adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_________________________________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, №-si,verildiyi tarix)

Nə üçün_________________________________________________________________________________________

malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

________________________________________________________________________________________________

nümrəsi, tarixi və digər lazımı rekvizitləri)

Arxada göstərilənləri almaq ücün

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i

                                                                                                                                        Əlavə məlumat üçün arxaya bax

 


 

Sırasi

Əmlakın(qiymətlilərin)

adı və ölçüləri

ölçü

vahidi

Qiyməti

miqdarı

 (yazı ilə)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malların alınması üçün vəkalətnaməni alan ___________________________________

                                                                                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

_________________________________________________________________________________imzasını təsdiq edirəm

Rəhbər:_______________________________________

(imza və tarix)

M.Y.  

Baş mühasib __________________________________

(imza və tarix)

 

 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vəkalətnaməni aldım:

_______________________________

(imza və tarix)

Vəkalətnaməni verdim:

 

İcraçı___________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

________________________________

(imza və tarix)

 

 

İcra barədə qısa məlumat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcraçı__________________________________

(imza və tarix)

 

 

 

Qeyd: Malların alınması üçün vəkalətnamə mühasibat uçotu subyektinin mühasibat xidməti

           tərəfindən verilir.


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “ 04” aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

5 nömrəli əlavə

 

 

Forma № 7-S

 

(Ciddi hesabat blanklarını sifarişçisinin  adı və  VÖEN-i)

 

Sığorta haqları üçün mədaxil qəbzi

 

Seriya _________ nömrə__________

 

«_____»_______________ _______ il.

 

Sığortalı____________________________________________________

                     (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, FİN-i; hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN-i)

 

Ünvanı_____________________________________________________

 

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________

                                                                                               (seriya, nömrə və tarix)

Sığorta növü________________________________________________

                                                                                                   (müqaviləyə uyğun sığorta adları)     

 

Sığorta müddəti___________________________________________________________

                                                                                    (başlama və qurtarma tarixi-gün, ay, il)

 

Sığorta məbləği______________________________________________________

                                (rəqəm və yazı ilə)

 

Ödənilən məbləğ___________________________________________ manat ____ qəp

                            (tam və qismən, rəqəm və yazı ilə)

 

Sığortalının nümayəndəsi _________________________________________________

                                                   (adı, atasının adı, soyadı)

 

İcraçı ______________________________________________________________

           (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Ödəyici___________________________________________________________________

          (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

             M.Y.

____________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Forma № 7-S

 

(Ciddi hesabat blanklarını sifarişçisinin  adı və  VÖEN-i)

 

Sığorta haqları üçün mədaxil qəbzinin KÖTÜYÜ

 

Seriya _________ nömrə__________

 

«_____»_______________ _______ il.

 

 

Sığortalı____________________________________________________

                     (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, FİN-i; hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN-i)

 

Ünvanı_____________________________________________________

 

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________

                                                                                               (seriya, nömrə və tarix)

Sığorta növü________________________________________________

                                                                                                   (müqaviləyə uyğun sığorta adları)     

 

Sığorta müddəti___________________________________________________________

                                                                                    (başlama və qurtarma tarixi-gün, ay, il)

 

Sığorta məbləği______________________________________________________

                                (rəqəm və yazı ilə)

 

Ödənilən məbləğ___________________________________________ manat ____ qəp

                            (tam və qismən, rəqəm və yazı ilə)

 

Sığortalının nümayəndəsi _________________________________________________

                                                   (adı, atasının adı, soyadı)

 

İcraçı ______________________________________________________________

           (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Ödəyici___________________________________________________________________

          (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

             M.Y.

____________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04” aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

6 nömrəli əlavə

 

 

                                                                                                Fоrma № VMQ-1

_____________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

____________________________________________________________________________________________

 

TİCARƏT VƏ İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİLƏR ÜZRƏ

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________  nömrə _______________

   «_____»______________20______   il

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

      (Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin  adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət növü_________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                   “______” rüb 20___-ci il üzrə

 

1. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi üzrə əldə edilmiş gəlirlərin məbləği (manat)

 

1.1. Vergi məbləği (manat)

 

2. Vergi dərəcəsi (faiz)

 

 

Faktiki ödənilən məbləğ ___________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

_____________________________________________________________________________________

 

Büdcə səviyyəsinin kodu_______________________________________________________________________

 

Büdcə təsnifatının kodu________________________________________________________________________

 

İcraçı ______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, sоyаdı, аdı, аtаsının аdı və imzası)

 

M.Y.

________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap еdən şəxsin аdı, VÖEN-i )

 

 

                                                                                                Fоrma № VMQ-1

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

TİCARƏT VƏ İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ÜZRƏ

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________    nömrə _______________

      «_____»______________20_____  il

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

      (Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin  adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət növü__________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                   “______” rüb 20___-ci il üzrə

 

1. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi üzrə əldə edilmiş gəlirlərin məbləği (manat)

 

1.1. Vergi məbləği (manat)

 

2. Vergi dərəcəsi (faiz)

 

 

 

Faktiki ödənilən məbləğ ___________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

 

____________________________________________________________________________________

 

Büdcə səviyyəsinin kodu______________________________________________________________________

 

Büdcə təsnifatının kodu_______________________________________________________________________

 

İcraçı _______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, sоyаdı, аdı, аtаsının аdı və imzası)

 

M.Y.

 

____________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap еdən şəxsin аdı, VÖEN-i )

 

 


 

 

                                                                                                                                   Azərbaycan Respublikası

                                                                                                                                   Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

                                                                                                                                   04” aprel 2016-cı il tarixli

                                                                                                                                    Q-09 №li qərarı ilə 

                                                                                                                                   təsdiq edilmişdir.

                                                                                                                                   7 nömrəli əlavə

 

 

Forma № 2Q

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ -FAKTURANIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»____________20___  il.

 

Kimdən______________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________________

 

Kimə________________________________________________________________________________________________         

   (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________________

Sıra №-si

Qiymətlilərin a ölçüləri

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

AKSİZ                       %

 

 

 

 

 

 

ƏDV                           %

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_______________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim _____________________________                         ______________________

                                (vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

Təhvil aldım ____________________________                            ______________________

                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

Rəhbər        ____________________________              Baş mühasib ____________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                           (imza və tarix)                                                                                                                                

                                                                                   

M.Y. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı,VÖEN-i

 

 

Forma № 2Q

________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ -FAKTURA

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»____________20___  il.

 

Kimdən__________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

_________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________

                                      (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №-si

Qiymətlilərin a ölçüləri

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

AKSİZ                       %

 

 

 

 

 

 

ƏDV                           %

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim ______________________________                         ____________________

                 (vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

Təhvil aldım _____________________________                              ____________________

                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

Rəhbər      ____________________________          Baş mühasib ______________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                           (imza və tarix)                                                                                                                                

                                                                                   

M.Y. 

________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı,VÖEN-i

 


 

 

                                                                                                                                   Azərbaycan Respublikası

                                                                                                                                   Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

                                                                                                                                   04” aprel 2016-cı il tarixli

                                                                                                                                    Q-09 №li qərarı ilə 

                                                                                                                                   təsdiq edilmişdir.

                                                                                                                                   8 nömrəli əlavəForma № QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURA

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___  il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

Kimə_______________________________________________________________________________________            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

SATILAN  MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

 (manat)

Məbləği

 (manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

                  ƏDV_________%

 

  Yekunu
 
 
Yekunu  (sözlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT  TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği ____________________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 Forma № QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN SURƏTİ

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___  il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə_______________________________________________________________________________________            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

SATILAN  MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

 (manat)

Məbləği

 (manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

                  ƏDV_________%

 

  Yekunu
 
 
Yekunu  (sözlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT  TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği __________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL  VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin a,VÖEN-i

 Forma № QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___  il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə_______________________________________________________________________________________            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

SATILAN  MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

 (manat)

Məbləği

 (manat)

Kodu

adı