×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Qanunlar
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
06.05.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
231-VQD
ADI
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 22-05-2016, Nəşr nömrəsi: 110), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-05-2016, Nəşr nömrəsi: 05, Maddə nömrəsi: 846)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
01.06.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
420.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
12201605060231
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
24.05.2016
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli, 2016-cı il 1 fevral tarixli 123-VQD nömrəli, 4 mart tarixli 137-VQD və 171-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 43.1-ci maddədə “227,” rəqəmlərindən sonra “227-1,” rəqəmləri əlavə edilsin;

1.2. 157-ci maddədə “beş yüz manatdan min” sözləri “üç yüz manatdan beş yüz” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 227-ci maddədə:

1.3.1. “yüz” sözündən əvvəl (hər iki halda) “iki” sözü əlavə edilsin;

1.3.2. “Qeyd” hissəsində “otuz” sözü “yüz” sözü ilə əvəz edilsin;

1.4. Aşağıdakı məzmunda 227-1-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 227-1. Aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə əmlak ziyanı vurma

Aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə mülkiyyətçinin və ya sair sahibin əmlakına talama əlamətləri olmadan az miqdarda ziyan vurma – 

beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir və ya işin hallarına görə, xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda isə iki ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq edilir.

Qeyd:

Bu maddədə “az miqdarda” dedikdə, üç min manatdan yuxarı olmayan məbləğ başa düşülür.”;

1.5. 398-ci maddədə:

1.5.1. “qeydiyyatına” sözündən sonra “(vergi uçotuna)” sözləri əlavə edilsin;

1.5.2. “Qeyd” hissəsinin mətni 1-ci bənd hesab edilsin və həmin bənddə “411-413” rəqəmlərindən sonra “,415” rəqəmləri, “min” sözündən əvvəl “iyirmi” sözü əlavə edilsin;

1.5.3. “Qeyd” hissəsinə aşağıdakı məzmunda 2-ci bənd əlavə edilsin:

“2. Bu Məcəllənin 398-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməli ilk dəfə törətmiş şəxs inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya inzibati xəta nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə inzibati məsuliyyətdən azad olunur.”;

1.6. 401.1 və 401.2-ci maddələrdə “min beş yüz manatdan iki” sözləri “üç min manatdan dörd” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7. 402-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilsin:

“Qeyd:

Bu Məcəllənin 402-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməli ilk dəfə törətmiş şəxs inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya inzibati xəta nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə inzibati məsuliyyətdən azad olunur.”;

1.8. 406, 407, 412, 419, 420 və 431-ci maddələrin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə edilir.”;

1.9. 413-cü maddədə “fiziki şəxslər səkkiz yüz manatdan min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min manatdan üç min manatadək məbləğdə” sözləri “inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək miqdarda” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.10. 415-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“xəbərdarlıq edilir və ya inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə edilir.”;

1.11. 420-ci maddənin “Qeyd” hissəsinin 2-ci bəndində və 431-ci maddənin “Qeyd” hissəsində “yeddi min manatadək olan” sözləri “yüz min manatdan yuxarı olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12. 428.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“fiziki şəxslər iki yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min iki yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər dörd min manatdan altı min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”;

1.13. 447-ci maddənin “Qeyd” hissəsində “qırx manatadək olan” sözləri “yüz manatdan yuxarı olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.14. 449-cu maddənin “Qeyd” hissəsində “min manatadək olan” sözləri “iyirmi min manatdan yuxarı olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15. 460-cı və 505-ci maddələrin “Qeyd” hissələrində:

1.15.1. hissənin mətni 1-ci bənd hesab edilsin və “iki min manatadək olan” sözləri “iyirmi min manatdan yuxarı olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15.2. aşağıdakı məzmunda 2-ci bənd əlavə edilsin:

“2. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş əməli ilk dəfə törətmiş şəxs inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə inzibati məsuliyyətdən azad olunur.”;

Maddə 2. Bu Qanun 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 6 may 2016-cı il

231-VQD

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status