×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
05.07.2016
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
264
ADI
“Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar”ın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 10-07-2016, Nəşr nömrəsi: 146), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2016, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 1344)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
10.07.2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
140.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
14201607050264
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
12.07.2016
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

“Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar”ın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanının 1.6.19-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 5 iyul 2016-cı il

     № 264

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2016-cı il 5 iyul tarixli 264 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar

 

1. Bu sənəd Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin (bundan sonra - Məcəllə) 77.2-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və tikintiyə icazənin verildiyi tarixdən 3 (üç) il ərzində tikintiyə başlanılmadığı və ya tikinti işlərinin 3 (üç) il ərzində dayandırıldığı hallarda bu icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı halları müəyyən edir.

2. Aşağıdakı hallarda tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddəti sifarişçinin müraciəti əsasında tikintiyə icazə verən orqanın (qurumun) qərarı ilə qeyd-şərtsiz olaraq aşağıda göstərilən müddətə uzadılır: [1]

2.1. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti işlərinin dayandırılması ilə bağlı qərarı olduğu halda, həmin qərarın qüvvədə olduğu müddətə;

2.2. təbii və ya texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr baş verdikdə, həmin hadisələrin təsir dairəsində olan tikinti ərazisində təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər yerinə yetirildikdə, bu tədbirlərin icrası üçün Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəbul etdiyi qərarda müəyyən edilən müddətə;

2.3. tikinti ərazisinə aid olan ərazi planlaşdırılması sənədlərində müvafiq dəyişikliklər edildikdə, bu barədə aidiyyəti orqanın (qurumun) yazılı xəbərdarlığından sonra qərar qəbul edilən tarixədək olan müddətin və bununla əlaqədar ortaya çıxan əlavə işlər üçün layihədə dəyişikliklər edilməsi tələb olunan müddətin cəmini təşkil edən müddətə (bu halda Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin rəyi alınmalıdır); [2]

2.4. tikinti obyektinin sökülməsi haqqında qərar qəbul edildiyi hallarda, sökülmə barədə qərar qəbul edildiyi tarixdən həmin qərara əsasən tikinti obyekti sökülənədək əhatə olunan müddətə;

2.5. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən digər əsaslarla müəyyən edilən müddətə.

3. Bu sənədin 2.1-2.4-cü bəndlərində göstərilən halların bir neçəsi birlikdə mövcud olduqda, tikintiyə icazə qeyd-şərtsiz olaraq həmin bəndlərdə nəzərdə tutulan müddətlərin cəmini təşkil edən, lakin 3 (üç) ildən çox olmayan müddətə uzadılır.

4. Bu normativ-hüquqi aktın 2-ci hissəsində göstərilən hallar istisna olmaqla, tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün sifarişçi tikintiyə icazə barədə qərarın qəbul edildiyi gündən hesablanan 3 (üç) illik müddətin bitməsinə 60 (altmış) gün qalanadək tikintiyə icazə verən orqana (quruma) müraciət etməlidir. [3]

5. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması sifarişçinin yazılı müraciəti əsasında tikintiyə icazə verən orqanın (qurumun) qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Həmin qərarda tikintiyə icazənin uzadılması səbəbləri və müddəti göstərilməlidir. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddəti sifarişçinin birinci müraciəti əsasında qəbul edilən qərarın sifarişçiyə təqdim edildiyi (göndərildiyi) gündən 1 (bir) il müddətinə uzadılır. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə sifarişçinin əsaslandırılmış növbəti müraciəti Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin rəyi əsasında tikintiyə icazə verən orqanın (qurumun) qərarı ilə rəsmiləşdirilir.

6. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün sifarişçi tərəfindən tikintiyə icazə verən orqana (quruma) aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

6.1. tikintinin başlanılmasının və ya başa çatdırılmasının mümkün olmadığını təsdiq edən sənədlər;

6.2. tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılmasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması (tikintisi dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən obyektlər üçün).

7. Bu normativ-hüquqi aktın 2.2-ci və 2.4-cü bəndlərində nəzərdə tutulan müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəbul etdiyi qərarın və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin rəyi tikintiyə icazə verən orqanın (qurumun) sorğusu əsasında həmin qurumlar tərəfindən sorğu edildiyi gündən 3 (üç) iş günü müddətində ona təqdim olunur.

8. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə sifarişçinin müraciətinə 10 (on) iş günü müddətində baxılır. Həmin müddətdə sifarişçiyə tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə qərarın surəti və ya əsaslandırılmış imtina təqdim edilir. İmtina barədə qərardan inzibati və ya məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.

9. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ödənişsiz həyata keçirilir.

10. Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması və ya əsaslandırılmış imtina barədə qərar haqqında məlumat Məcəllənin 75.14-cü maddəsinə əsasən 3 (üç) iş günü müddətində Tikintilərin Dövlət Reyestrinə təqdim edilir. Həmin məlumatlar 3 (üç) iş günü müddətində Tikintilərin Dövlət Reyestrinin internet səhifəsində yerləşdirilir. [4]

Qeyd. Bu normativ-hüquqi aktda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanının 5-ci hissəsinə uyğun olaraq edilə bilər.

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       30 iyul 2019-cu il tarixli 336 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 avqust 2019-cu il, № 166, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 7, maddə 1358)

2.       29 iyun 2020-ci il tarixli 222 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 iyul 2020-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 812)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 29 iyun 2020-ci il tarixli 222 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 iyul 2020-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 812) ilə “Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar”ın 2-ci hissəyə, 5-ci hissənin birinci və dördüncü cümlələrinə, 6-cı və 7-ci hissələrə ismin müvafiq hallarında “orqan” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “(qurum)” sözü əlavə edilmişdir.

 

[2] 29 iyun 2020-ci il tarixli 222 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 iyul 2020-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 812) ilə “Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar”ın 2.3-cü bəndində “yerli icra hakimiyyəti orqanının” sözləri “orqanın (qurumun)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 29 iyun 2020-ci il tarixli 222 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 iyul 2020-ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 6, maddə 812) ilə “Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar”ın 4-cü hissədə “müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına” sözləri “tikintiyə icazə verən orqana (quruma)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 30 iyul 2019-cu il tarixli 336 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” qəzeti, 1 avqust 2019-cu il, № 166, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 7, maddə 1358) ilə “Tikintiyə icazənin qüvvədə olma müddətinin uzadılması ilə bağlı hallar”ın 10-cu hissəsinin birinci cümləsində “75.10-cu maddəsinə əsasən 10 (on) gün” sözləri “75.14-cü maddəsinə əsasən 3 (üç) iş günü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status