AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
27.03.2014
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-08
ADI
“Sığorta fəaliyyəti sahəsində bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi haqqında”
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
07.04.2014
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
080.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201403270008
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
07.04.2014
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

№ Q-08

 

Bakı şəhəri                                                                                     27” mart 2014-cü il

 

“Sığorta fəaliyyəti sahəsində bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi haqqında”

 

 

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 806-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 13 mart tarixli 735 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 16 dekabr tarixli 49 nömrəli Fərmanının 4.1.1-ci, 4.1.3-cü, 4.1.4-cü, 4.1.6-cı, 4.1.7-ci, 4.1.8-ci, 4.1.9-cu və 4.1.10-cu yarımbəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi və elektron informasiya sistemi ilə bağlı minimum tələblər təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. Sığortaçıların birləşməsinə razılıq verilməsi üçün tələb olunan məlumatların, materialların və digər sənədlərin siyahısı təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, sığortaçının Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarından başqa aşağıdakı digər hesabatların siyahısı, formaları və dövriliyi təsdiq edilsin:

3.1. Sığorta (təkrarsığorta) əməliyyatları haqqında təcili hesabat (aylıq, rüblük və illik) – Forma № 11 (3 nömrəli əlavə);

3.2. Sığorta müqavilələri haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 12 (4 nömrəli əlavə);

3.3. Sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə hesablanmış sığorta (təkrarsığorta) haqları, qaytarılan sığorta (təkrarsığorta) haqları və sığorta ödənişləri haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 13 (5 nömrəli əlavə);

3.4. Sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqları haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 14 (6 nömrəli əlavə);

3.5. Təkrarsığorta əməliyyatları haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 15 (7 nömrəli əlavə);

3.6. Sığortaçının (təkrarsığortaçının) təkrarsığorta etdirdiyi risklər üzrə hesablanmış təkrarsığorta haqları haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 16 (8 nömrəli əlavə);

3.7. İcbari sığortalar haqqında  hesabat (rüblük və illik) – Forma № 17 (9 nömrəli əlavə);

3.8. Dövlət müəssisələri ilə bağlanmış sığorta müqavilələri üzrə hesablanmış sığorta haqları, qaytarılan sığorta haqları və verilmiş sığorta ödənişləri haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 18 (10 nömrəli əlavə);

3.9. İşlərin aparılmasi xərcləri haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 19 (11 nömrəli əlavə);

3.10. Sığorta nəzarətinin həyata keçirilməsinin əlavə maliyyələşdirilməsi üzrə məcburi ayırmalar haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 20 (12 nömrəli əlavə);

3.11. Sığorta vasitəçilərinə hesablanmış komisyon muzdlar haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 21 (13 nömrəli əlavə);

3.12. Sığorta brokerinin fəaliyyəti haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 22 (14 nömrəli əlavə);

3.13. Sığortaçı (təkrarsığortaçı) və hüquqi şəxs sığorta brokerinin bəzi göstəriciləri haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 23 (15 nömrəli əlavə);

3.14. Sığortaçının (təkrarsığortaçının) səhmdarları və onların (səhmdarların) nizamnamə kapitalinda iştirak edən şəxslər haqqında hesabat (rüblük və illik) – Forma № 23/1 (16 nömrəli əlavə).

4. Aktuar hesablamaların aparılmasına dair təlimat təsdiq edilsin (17 nömrəli əlavə).

5. Aktuari şəhadətnaməsinin forması və doldurulması qaydası təsdiq edilsin (18 nömrəli əlavə).

6. Sığorta vasitəçiliyi fəaliyyəti üzrə lisenziya verilməyən, hüquqi şəxs olan sığorta brokerinin səhmdarı və ya iştirakçısı ola bilməyən, sığorta əməliyyatlarına nəzarət etmək, istiqamətləndirmək və ya cəlb etmək üçün məcbur etmə, təzyiq və ya təsir göstərmə imkanı verən mövqeyə malik olan şəxslərin kateqoriyası müəyyən edilsin (19 nömrəli əlavə).

7. Fiziki şəxs olan sığorta agentinin fəaliyyəti barədə rüblük hesabatın forması təsdiq edilsin (20 nömrəli əlavə).

8. Sığorta brokerinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

8.1. fiziki şəxs olan sığorta brokerlərinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə - 200 000 (iki yüz min) manat;

8.2. hüquqi şəxs olan sığorta brokerlərinin peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə - 1 000 000 (bir milyon manat).

9. “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən təqdim edilməli olan hesabatların siyahısının, formalarının və dövriliyinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2010-cu il 24 dekabr tarixli  İ-216 nömrəli əmrinin 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

10. Nazirliyin Maliyyə və sığorta bazarının tənzimlənməsi şöbəsinə və Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsinlər və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsinlər.

11. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

 

Samir Şərifov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

27” mart 2014-cü il tarixli

Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

1 nömrəli əlavə

 

 

Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi

və elektron informasiya sistemi ilə bağlı

minimum tələblər

 

1.                  Ümumi müddəalar

 

Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi və elektron informasiya sistemi ilə bağlı minimum tələblər (bundan sonra - Tələblər) “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 806-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 13 mart tarixli 735 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 16 dekabr tarixli 49 nömrəli Fərmanının 4.1.1-ci yarımbəndinin icrası məqsədilə hazırlanmışdır və sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi və elektron informasiya sistemi ilə bağlı minimum tələbləri müəyyən edir.

 

2. Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi ilə bağlı minimum tələblər

 

2.1. Sığortaçının rəsmi internet səhifəsində:

2.1.1. “Ana səhifədə” sığortaçının  əlaqə məlumatları əks etdirilməlidir.

2.1.2. Sığortaçının baş ofisinin, filial və nümayəndəliklərinin ünvanı, telefon nömrəsi və elektron poçt ünvanı olmalıdır.

2.1.3. Sığortaçının rəhbər işçiləri barədə məlumatlar (soyadı, adı və atasının adı, həmçinin tutduğu vəzifə) yerləşdirilməlidir.

2.1.4. “PDF” formatında yüklənmə və mətn üzrə axtarış imkanlarına malik olan, sığortaçının bütün sığorta qaydaları aydın görünən siyahı üzrə yerləşdirilməlidir.

2.1.5. sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hal və ya hadisə barədə məlumat və həmin məlumatın qəbul edilməsini təsdiq edən avtomatik cavab məktubu göndərmək imkanı verən, hər bir sığorta növü üzrə sığorta hadisəsi barədə spesifik suallardan ibarət sorğu bölməsi mövcud olmalıdır.

2.1.6. Sığortaçıdan və ya onun hər hansı əməkdaşından şikayət verilməsi prosedurunu əks etdirən məlumatlar, həmçinin şikayətlərə görə məsul olan vəzifəli şəxsin telefon nömrəsi və elektron poçt ünvanı yerləşdirilməli, şikayətin elektron qaydada verilməsi və həmin şikayətin qəbul edilməsini təsdiq edən avtomatik cavab məktubu göndərmək imkanına malik olan müstəqil bölmə mövcud olmalıdır.

2.1.7. “PDF” formatında yüklənmə imkanına malik olan, sığortaçının maliyyə hesabatları yerləşdirilməlidir.

2.2. Bu Tələblərin 2.1-ci bəndində göstərilən məlumatlar sığortaçının internet səhifəsində elə yerləşdirilməlidir ki, sığortalıların, sığorta olunanların və ya faydalanan şəxslərin həmin məlumatlara asanlıqla çıxış imkanları olsun və onlardan asanlıqla istifadə edə bilsinlər.

 

3. Sığortaçıların elektron informasiya sistemi ilə bağlı
minimum tələblər

3.1. Sığortaçının elektron informasiya sistemi ən azı aşağıdakı məlumatları özündə ehtiva etməlidir:

3.1.1. Bağladığı hər bir sığorta və təkrarsığorta müqaviləsi üzrə:

         3.1.1.1. sığortalının (təkrarsığortalının) adı;

3.1.1.2. həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta olunanın cinsi və doğum tarixi;

3.1.1.3. sığortanın növü və sinifi;

3.1.1.4. müqavilənin nömrəsi;

3.1.1.5. müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;

3.1.1.6. sığorta predmetlərinin sayı;

3.1.1.7. sığorta (təkrarsığorta) məbləği;

3.1.1.8. sığorta tarifi;

3.1.1.9. sığorta  haqqının məbləği;

3.1.1.10. sığorta haqqının hissə-hissə ödənilməsi nəzərdə tutulan müqavilələrdə - hər ödəmənin məbləği və ödənilmə tarixi;

3.1.1.11. faktiki ödənilmiş sığorta haqqının məbləği və ödənilmə tarixi;

3.1.1.12. sığorta müqaviləsinin bağlanmasında sığorta vasitəçisinin iştirakı olduğu halda onun adı və lisenziyasının nömrəsi;

3.1.1.13. sığorta vasitəçisinə ödənilməli  olan komisyon muzdun məbləği;

3.1.1.14. təkrarsığortaçının və təkrarsığorta brokerinin adı;

3.1.1.15. təkrarsığorta müqaviləsinin nömrəsi;

3.1.1.16. təkrarsığortçıya ötürülmüş öhdəliyin məbləği;

3.1.1.17. təkrarsığorta haqqının məbləği;

3.1.1.18. təkrarsığorta komissiyasının məbləği.

 

3.1.2. Tənzimlənmiş və tənzimlənməmiş zərərlər üzrə:

3.1.2.1.         sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarix;

3.1.2.2.         sığorta hadisəsinin qeydiyyat tarixi;

3.1.2.3.         sığortalının adı;

3.1.2.4.         faydalanan şəxsin adı;

3.1.2.5.         sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsinin nömrəsi;

3.1.2.6.         sığortanın sinfi və növü;

3.1.2.7.         sığorta müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti;

3.1.2.8.         gözlənilən ödəniş məbləği;

3.1.2.9.         tənzimləmə xərcləri;

3.1.2.10.     qiymətləndirməyə əsasən zərər məbləği;

3.1.2.11.     sığorta ödənişinin verilməsindən imtinanın səbəbləri, imtina məktubunun tarixi və nömrəsi;

3.1.2.12.     müqavilə üzrə sığorta (təkrarsığorta) məbləği;

3.1.2.13.     müqavilə üzrə azadolma məbləği;

3.1.2.14.     sığorta ödənişində təkrarsığortaçının payı;

3.1.2.15.     təkrarsığortaçının adı;

3.1.2.16.     təkrarsığorta müqaviləsinin nömrəsi;

3.1.2.17.     hesablanmış sığorta ödənişinin məbləği;

3.1.2.18.     sığorta ödənişinin məbləği və verildiyi tarix;

3.1.2.19.     subroqasiya hüququ əsasında geri alınmış məbləğ.

          3.2. Həyat sığortası sahəsində fəaliyyət göstərən sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) elektron informasiya sistemi bu Tələblərin 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulanlardan başqa sığorta olunanlara borcların verilməsi və sığorta olunanların sığortaçının investisiya gəlirlərində iştirakı üzrə əməliyyatların uçotunu təmin etməlidir.

          3.3. Elektron informasiya sistemində “Sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin uçotu jurnalı”nı və “Zərərlərin uçotu jurnalı”nı avtomatik qaydada formalaşdırmaq imkanları təmin edilməlidir.

          3.4. Elektron informasiya sistemində daxil edilən məlumatların tamlığına nəzarət funksiyası nəzərdə tutulmalıdır (tələb olunan məlumatların tam şəkildə daxil edilmədiyi halda proqram müvafiq əməliyyatı yerinə yetirməkdən imtina etməli və bu barədə bildiriş verməlidir).

          3.5. Elektron informasiya sisteminin fövqəladə hallarda etibarlı və davamlı fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə verilənlər bazasının və əməliyyatlar jurnalının ehtiyat surəti əsas serverin yerləşdiyi yerdən kənarda yerləşən əlavə serverdə saxlanılmalıdır.

          3.6. Elektron informasiya sistemində həmin sistemə gələcəkdə digər funksiyaların əlavə olunması, həmçinin  kənar informasiya sistemləri, o cümlədən sığorta nəzarəti orqanının informasiya sistemi ilə inteqrasiya oluna bilməsi imkanları təmin edilməlidir.

          3.7. İstifadəçilərin elektron informasiya sisteminə daxil olması onlara həmin sistemdə səlahiyyətlərin verilməsi mexanizmləri ilə məhdudlaşdırılmalıdır.

 

4.    Minimum tələblərin qüvvəyə minməsi

 

Bu Tələblərin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan minimum tələblər 2014-cü ilin 01 iyul tarixindən, 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan minimum tələblər isə 2015-ci ilin 01 yanvar tarixindən  qüvvəyə minir.


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

“27” mart 2014-cü il tarixli

Q-08 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

2 nömrəli əlavə

 

 

 

 

Sığortaçıların birləşməsinə razılıq verilməsi üçün tələb olunan

məlumatların, materialların və digər sənədlərin

 

Siyahısı

 

1.      Ümumi müddəalar

 

Sığortaçıların birləşməsinə razılıq verilməsi üçün tələb olunan məlumatların, materialların və digər sənədlərin Siyahısı “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 29 oktyabr tarixli 806-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 13 mart tarixli 735 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 16 dekabr tarixli 49 nömrəli Fərmanının 4.1.3-cü bəndinin icrası məqsədi ilə hazırlanmışdır və sığortaçıların birləşməsinə razılıq verilməsi üçün tələb olunan məlumatların, materialların və digər sənədlərin siyahısını müəyyən edir.

 

2. Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların birləşməsinə

razılıq verilməsi üçün tələb olunan məlumatlar

 

2.0. Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların birləşməsi üçün aşağıdakı məlumatlar sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməlidir:

2.0.1. Birləşən sığortaçıların və ya təkrarsığortaçıların hər birinin ayrı-ayrılıqda bağlamış olduğu və birləşmə üçün müraciət edilən tarixə qüvvədə olan sığorta və (və ya) təkrarsığorta müqavilələrinin sayı (fiziki şəxslərlə bağlanmış sığorta müqavilələri ayrıca göstərilməklə);

2.0.2. Birləşən sığortaçıların və ya təkrarsığortaçıların hər birinin ayrı-ayrılıqda bağladıqları, birləşmə üçün müraciət edilən tarixə qüvvədə olan sığorta müqavilələri üzrə sığorta (təkrarsığorta) haqlarının məbləği;

2.0.3. Birləşən sığortaçıların və ya təkrarsığortaçıların son 3 il ərzində (3 ildən az müddətə fəaliyyət göstəribsə, fəaliyyət göstərdiyi müddət üzrə) öz aralarındakı işgüzar münasibətlər barədə məlumat.

 

3. Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların birləşməsinə

razılıq verilməsi üçün tələb olunan materiallar və digər sənədlər

 

3.0. Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların birləşməsi üçün aşağıdakı materiallar və digər sənədləri sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməlidir:

3.0.1. Birləşən sığortaçıların və ya təkrarsığortaçıların son 3 il ərzində (3 ildən az müddətə fəaliyyət göstəribsə, fəaliyyət göstərdiyi müddət üzrə) öz aralarındakı işgüzar münasibətlərlə bağlı bağladıqları əqdlərin siyahısı;

          3.0.2. Birləşən sığortaçıların və ya təkrarsığortaçıların son 3 maliyyə ili ərzindəki (3 ildən az müddətə fəaliyyət göstəribsə, fəaliyyət göstərdiyi müddət üzrə) ümumiləşdirilmiş maliyyə hesabatları;

3.0.3. Birləşən sığortaçıların və ya təkrarsığortaçıların hər birinin ayrı-ayrılıqda hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışı.

 


 

Forma № 11

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 

"27" mart 2014-cü il tarixli  

Q-08 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

3 nömrəli əlavə

 

 

SIĞORTA (TƏKRARSIĞORTA)  ƏMƏLİYYATLARI  HAQQINDA TƏCİLİ HESABAT  (aylıq, rüblük və illik)

 

 

 

                      Sığortaçının (təkrarsığortaçının) adı: ______________________________________________________

 

 

 

 

 

Hesabat dövrü __________________________________________________ il

 

                    ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

manatla

 

 

 

 

Hesablanmış sığorta (təkrarsığorta) haqları

Göstəricilər

1

2

Sığorta haqları hesablanmışdır- cəmi :

 

o cümlədən könüllü sığortalar üzrə - cəmi :

 

Həyat sığortası üzrə

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəxsi sığorta

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmlak sığortası

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

İcbari sığortalar üzrə -cəmi

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığorta ödənişləri - cəmi :

 

o cümlədən könüllü sığortalar üzrə - cəmi :

 

Həyat sığortası üzrə

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə

 

o cümlədən :

 

 

 

Şəxsi sığorta

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmlak sığortası

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

İcbari sığortalar üzrə -cəmi

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd:

Hesabat sığortaçılar (təkrarsığortaçılar) tərəfindən hesabat dövründən sonrakı ayın 10-a qədər təqdim edilməlidir.

 

 

 

 

 

 

İdarə heytinin sədri

 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 

Baş mühasib

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

"27" mart 2014-cü il tarixli

Q-08 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

4 nömrəli əlavə

Forma № 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIĞORTA MÜQAVILƏLƏRI HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(manatla)

 

Sığortanın sinifləri

Müqavilələrin
sayı

Sığorta predmetlərinin
sayı

Ümumi
sığorta riski

Orta sığorta riski

Hesablan-mış
sığorta
haqları

Bir
müqavilə
üzrə

Bir
predmet üzrə

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

fiziki
şəxslər üzrə

hüquqi
 şəxslər üzrə

fiziki
şəxslər üzrə

hüquqi
 şəxslər üzrə

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

Həyat sığortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri-həyat sığortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəxsi sığorta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmlak sığortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcbari sığorta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarə heyətinin sədri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 

 

 

Baş mühasib :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

"27"mart 2014-cü il tarixli

Q-08 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 5 nömrəli əlavə

Forma № 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIĞORTA (TƏKRARSIĞORTA) MÜQAVILƏLƏRI  üzrə HESABLANMIŞ SIĞORTA (TƏKRARSIĞORTA) HAQLARI, QAYTARILAN SIĞORTA (TƏKRARSIĞORTA) HAQLARI və SIĞORTA ÖDƏNIŞLƏRI HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) adı: _______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabat dövrü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manatla

Sığortanın sinifləri

İlin əvvəlindən sığorta (təkrarsığorta) haqları hesablanmışdır

İlin əvvəlindən qaytarılmış sığorta (təkrarsığorta) haqları

 

İlin əvvəlindən hesablanmış sığorta ödənişləri

Qalıq

 

sığorta

 

 

 

 

o cümlədən

 

o cümlədən

 

o cümlədən

hadisələ-

 

o cümlədən

cəmi

fiziki

hüquqi

cəmi

fiziki

hüquqi

cəmi

fiziki

hüquqi

rinin

cəmi

fiziki

hüquqi

 

şəxslər

şəxslər

 

şəxslər

şəxslər

 

şəxslər

şəxslər

sayı

 

şəxslər

şəxslər

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Həyat sığortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyri-həyat sığortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən :

Şəxsi sığorta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmlak sığortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcbari sığorta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o cümlədən :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y  E  K U N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd: Qaytarılan sığorta (təkrarsığorta) haqları dedikdə, sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi və ya onların şərtlərinin dəyişdirilməsi nəticəsində qaytarılmış və (və ya) qaytarılmalı olan sığorta (təkrarsığorta) haqlarının cəmi başa düşülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarə heyətinin sədri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baş mühasib :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 

"27" mart 2014-cü il tarixli

Q-08 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

  6 nömrəli əlavə

Forma № 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIĞORTA və TƏKRARSIĞORTA MÜQAVİLƏLƏRİ üzrə ALINMALI OLAN SIĞORTA və TƏKRARSIĞORTA HAQLARI HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) adı: _______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabat dövrü _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(manat)

 

Sığorta sinifinin adı

Sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqları

 

Cəmi

o cümlədən

Sıra

Birbaşa sığorta üzrə

Təkrarsığortalılar üzrə

№-si

Cəmi

o cümlədən

Cəmi

o cümlədən

 

Sığortalılardan birbaşa alınmalı olan

Sığorta vasitəçilərindən alınmalı olan

Təkrarsığortalılardan birbaşa alınmalı olan

Sığorta brokerlərindən alınmalı olan

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

YEKUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarə heyətinin sədri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Y.

 

 

 

Baş mühasib :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının                                                Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının                                                                  "27" mart  2014-cü il tarixli                                                                    Q-08  №-li Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.   7 nömrəli əlavə

Forma № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) adı: __________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabat dövrü ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏKRARSIĞORTA ƏMƏLİYYATLARI HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

 

 

I. Təkrarsığortaya ötürülmüşdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığortanın sinifi

Təkrarsığortaçının adı

Təkrarsığortaçının rezidenti olduğu ölkənin adı

Sığorta (təkrarsığorta) brokerinin adı

Təkrarsığorta müqaviləsinin forması

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin sayı

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə ümumi sığorta riski

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə ümumi sığorta haqqı

Təkrarsığortalının payı

Təkrarsığortaçının payı

Komisyon muzd

Sığorta ödənişi

Sığorta riski

Sığorta haqqı

Sığorta riski

Hesablanmış  təkrarsığorta haqqı

Daxildən

Xaricdən

Cəmi

o cümlədən:

Təkrarsığortalının payı

Təkrarsığortaçının payı

Daxilə

Xaricə

Daxilə

Xaricə

Daxili

Xarici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aralıq yekun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aralıq yekun