AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
10.08.2000
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
383
ADI
"Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-08-2000, Nəşr nömrəsi: 08, Maddə nömrəsi: 606)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
"Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə

"Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasını təmin etmək, iqtisadiyyatda aparılan struktur islahatlarını, sahibkarlığın inkişafını və sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılmasını sürətləndirmək, iqtisadiyyata investisiyalar cəlb etmək yolu ilə onun səmərəliliyinin artırılmasına nail olmaq məqsədi ilə qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Tədavülə buraxılmış özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində tam istifadə olunmadığını nəzərə alaraq və əhalinin bu prosesə daha geniş cəlb edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına paylanmış dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) müddəti 2004-cü il iyulun 1-dək uzadılsın. [1]

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:

iki ay müddətində "Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi prosesində yol verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görsün və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ətraflı məlumat versin;

"Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq özəlləşdirilməyə açıq elan edilmiş, lakin özəlləşdirilməsi başa çatmamış müəssisə və obyektlərin II Dövlət Proqramı çərçivəsində özəlləşdirilməsi barədə təkliflərini hazırlayıb bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının II Dövlət Proqramının tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin;

bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi: [2]

dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) və dövlət özəlləşdirmə opsionlarının istifadəsi üçün qanunvericilik çərçivəsində lazımi şərait yaratsın;

öz səlahiyyətləri daxilində "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın icrasını təmin edən digər tədbirlər həyata keçirsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər Əlİyev

 

Bakı şəhəri, 10 avqust 2000-ci il

№ 383


 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2000-ci il 10 avqust tarixli, 383 nömrəli Fərmanı ilə

təsdİq edİlmİşdİr

 

 

Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin

II dövlət proqramı [3]

 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı (bundan sonra - II Dövlət Proqramı) "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, habelə son illər ölkədə həyata keçirilmiş özəlləşdirmənin təcrübəsi nəzərə alınaraq işlənib hazırlanmışdır.

II Dövlət Proqramının əsas məqsədi:

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini həyata keçirməkdən;

iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi və rəqabət mühitinin formalaşdırılması əsasında milli iqtisadiyyatın səmərəliyini yüksəltməkdən;

bazar münasibətlərinin iqtisadi əsası kimi özəl mülkiyyətçilər təbəqəsini genişləndirməkdən;

iqtisadiyyata investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar cəlb etmək yolu ilə onun inkişafına nail olmaqdan;

dövlət əmlakını dövlət özəlləşdirmə çeklərinə satmaqla özəlləşdirmə prosesinə əhalinin maksimum geniş təbəqələrini cəlb etməkdən;

I Dövlət Proqramı çərçivəsində özəlləşdirmə üçün açıq elan edilmiş müəssisə və obyektlərin özəlləşdirilməsini başa çatdırmaqdan ibarətdir.

II Dövlət Proqramı müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirmə baxımından təsnifatını, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsullarının seçilməsi qaydasını, dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) və dövlət özəlləşdirmə opsionlarının istifadə olunması qaydasını, özəlləşdirilən dövlət müəssisələrində əmək kollektivinə verilən güzəştləri, özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin, fiziki və ya qeyri-dövlət hüquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satılmasını, özəlləşdirmə prosesində yerli və xarici investorların (alıcıların) iştirakı qaydasını, özəlləşdirmə zamanı qoyulan məhdudiyyətləri, özəlləşdirilən dövlət əmlakının haqqının ödənilməsi qaydasını, müəssisələrin özəlləşdirməqabağı restrukturizasiyasını, sağlamlaşdırılmasını və özəlləşdirilmiş müəssisələrin dəstəklənməsini, özəlləşdirmə prosesinin informasiya-metodiki təminatını, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı digər məsələləri müəyyən edir.

1. Ümumİ müddəalar

1.1. II Dövlət Proqramının baş icraçısı və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirən orqan Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətidir (bundan sonra – Dövlət Xidməti). [4]

1.2. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinə dövlət nəzarətini Özəlləşdirməyə Nəzarət üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra - Dövlət Komissiyası) həyata keçirilir.

Dövlət Komissiyası özəlləşdirmə prosesinə nəzarət edir və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər daxilində qərar qəbul edir.

Dövlət Komissiyasının tərkibi, onun vəzifələri və səlahiyyətləri Dövlət Komissiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən təsdiq olunan Əsasnamə ilə müəyyən olunur.

1.3. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, onların, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilən müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. [5]

1.4. Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərə çevrilməsi və onların həmin müəssisələrdə çalışan işçilərin hüquqları, habelə əhalinin sosial müdafiəsi II Dövlət Proqramına və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq təmin edilir.

[6] 1.5. Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə dair qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq ölkə vətəndaşlarına paylanmış dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) 2011-ci il yanvar ayının 1-dək tədavüldədir. [7]

1.6. Özəlləşdirmə çekləri tədavüldən çıxarıldığı andan ixtisaslaşdırılmış çek hərracları və dövlət müəssisələrinin işçilərinə güzəştlə satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş, lakin satılmamış səhm və ya hissələr ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satılır.

1.7. Müəssisənin özəlləşdirmə planı təsdiq edildiyi andan əmək kollektivinə güzəştli satış başlayana qədər onun strukturunun və ştat cədvəlinin dəyişdirilməsi və işçilərin ixtisarı qadağandır.

2. Dövlət əmlakının özəlləşdİrmə baxımından təsnİfatı

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq dövlət mülkiyyətində olan əmlak özəlləşdirmə baxımından aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırılır:

özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlak;

özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilən anadək dövlət mülkiyyətində saxlanılan əmlak;

Azərbaycan Respublikası prezidentinin qərarı ilə özəlləşdirilən əmlak;

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi qərarı ilə özəlləşdirilən əmlak. [8]

2.1. Özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlak

Özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlakın siyahısı "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.

Özəlləşdirmə haqqında qanunvericilik aktlarında göstərilən hallardan başqa, özəlləşdirmə sahəsində məhdudiyyətlərin qoyulmasına yol verilmir.

2.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər

2.2.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətində olan obyektlər.

2.2.2. Mülki müdafiə və səfərbərlik təyinatlı obyektlərə xidmət edən müəssisə və obyektlər.

2.2.3. Dövlət mülkiyyətində olan sosial-mədəni təyinatlı müəssisə və obyektlər.

2.2.4. Xalq bədii sənət müəssisələri, "Azərkinovideo" İstehsalat Birliyinin müəssisə və obyektləri.

2.2.5. Dövlət elmi müəssisələri. [9]

2.2.6. Dövlət mülkiyyətində olan təhsil müəssisələri (dövlət icbari ümumi orta təhsil müəssisələri istisna olmaqla).

2.2.7. Dövlət tibb müəssisə və obyektləri (özəlləşdirilməsi qadağan olunan və II Dövlət Proqramının 2.3.19-cu bəndində göstərilən müəssisə və obyektlər istisna olmaqla). [10]

2.2.8. Tibb sənayesi (əczaçılıq və tibbi-bioloji preparatlar sənayesi müəssisə və obyektləri daxil olmaqla) müəssisə və obyektləri (özəlləşdirilməsi qadağan olunan tibb müəssisələri və obyektləri istisna olmaqla).

2.2.9. Şəhər və rayonların mühəndis-infrastruktur obyektləri (o cümlədən elektrik, istilik, qaz təchizatı, su və kanalizasiya təsərrüfatı, şəhər işıqlandırılması), habelə göstərilən obyektləri istismar edən, xidmət göstərən və saxlayan müəssisələr.

2.2.10. Su təsərrüfatı və meliorasiya sistemi qurğuları (dövlət əhəmiyyətli meliorasiya və irriqasiya qurğuları istisna olmaqla), onların istismarı üzrə müəssisə və obyektlər.

2.2.11. Limanlar, liman qurğuları və obyektləri.

2.2.12. İxtisaslaşdırılmış soyuducular, dövlət ehtiyatlarının, daimi yerləşdirilməsini təmin edən və səfərbərlik ehtiyatlarını saxlayan anbar təsərrüfatı obyektləri.

2.2.13. Yanacaq-energetika kompleksi müəssisə və birlikləri o cümlədən elektroenergetika, neft, təbii qaz çıxaran və emal edən müəssisələr, neft və neft məhsullarının satış bazaları.

2.2.14. Ümummilli əhəmiyyətə malik qaz təsərrüfatı müəssisə və obyektləri, habelə onlara xidmət edən təşkilatlar.

2.2.15. Kimya, neft-kimya və biokimya müəssisələri.

2.2.16. Rabitə müəssisələri, dövlət informasiya və teleqraf agentlikləri.

2.2.17. Televiziya və radioötürücü mərkəzlər.

2.2.18. Hava, dəniz və çay nəqliyyatı müəssisələri.

2.2.19. Qara və əlvan metallurgiya, maşınqayırma və metal emalı sənayesi, təkrar metal emalı müəssisə və obyektləri.

2.2.20. Poliqrafiya müəssisələri və nəşriyyatlar.

2.2.21. Balıqçılıq, damazlıq və cins toxumçuluq təsərrüfatları.

2.2.22. Dövlət əhəmiyyətli tikinti və tikinti materialları sənayesi müəssisə və obyektləri.

2.2.23. Əmtəə, iş və xidmət bazarında inhisarçı olan, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə özəlləşdirilməsi qadağan edilməyən və II Dövlət Proqramının 2.3-cü bölməsinə daxil edilməyən bütün müəssisə və obyektlər.

2.2.24. Təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat, layihə, layihə-axtarış təşkilatları və müəssisələri. [11]

2.2.25. Dövlət kommersiya bankları və sığorta təşkilatları.

Bu bölmədə göstərilən müəssisə və obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə qərar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin (bundan sonra - Nazirlər Kabineti) təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən qəbul edilir.

2.2.26. Standartlaşdırma və metrologiya müəssisələri. [12]

2.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər [13]

2.3.1. Topdansatış və pərakəndə ticarət müəssisə və obyektləri (o cümlədən istehsal-texniki təyinatlı məhsullar satan müəssisə və obyektlər).

2.3.2. İctimai iaşə və məişət xidməti müəssisələri və obyektləri (idarə tabeli açıq pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və xidmət obyektləri daxil olmaqla).

2.3.3. Xarici ticarət birlikləri və dövlət təchizatının topdansatış müəssisələri.

2.3.4. Tikinti və təmir-tikinti idarələri, inşaat materialları sənayesi müəssisə və obyektləri (dövlət əhəmiyyətli tikinti və tikinti materialları sənayesi müəssisə və obyektləri istisna olmaqla), yerli sənaye kombinatları.

2.3.5. Tikintisi dondurulmuş obyektlər, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlər.

2.3.6. Yeyinti sənaye müəssisələri.

2.3.7. Şərab, şampan və konyak zavodları, pambıqtəmizləmə zavodları, tütün fermentləşdirici fabriklər və tütün kombinatları, çay və çayçəkici fabrikləri.

2.3.8. Çörək və çörək məhsulları, qarışıq yem və qida konsentratları istehsalı üzrə müəssisələr.

2.3.9. Kənd təsərrüfatı istehsalına xidmət edən və onu istehsal-texniki və təyinatlı məhsullarla təmin edən müəssisələr.

2.3.10. Yüngül sənaye müəssisələri.

2.3.11. Ağac emalı və kağız-sellüloz sənaye müəssisə və obyektləri, tara istehsalı və qablaşdırma müəssisələri də daxil olmaqla.

2.3.12. Yun emalı müəssisələri.

2.3.13. Avtomobil nəqliyyatı müəssisələri.

2.3.14. Ümumi istifadədə olan yolları təmir edən və xidmət göstərən müəssisələr.

2.3.15. Hamamlar və camaşırxanalar.

2.3.16. Mərasim xidmətləri göstərən müəssisə və obyektlər.

2.3.17. Lombardlar.

2.3.18. Turizm təşkilatları.

2.3.19. Apteklər və aptek bazaları (anbarları), tibb texnikası bazaları.

2.3.20. Zibil emalı zavodları və stansiyaları.

2.3.21. İcarəyə verilmiş dövlət əmlakı (özəlləşdirilməsi qadağan olunan müəssisələrin əmlakı, habelə ərazi və texnoloji cəhətdən müəssisədən ayrı özəlləşdirilməsi mümkün olmayan əmlak istisna olmaqla).

2.3.22. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan qeyri-yaşayış sahələri, habelə yaşayış binalarında yerləşən dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələri.

2.3.23. Sanatoriya-kurort və mehmanxana təsərrüfatı müəssisə və obyektləri, idarə tabeliyindən asılı olmayaraq qonaq evləri.

2.3.24. Neft və neft məhsullarının pərakəndə satışı üzrə müəssisə və obyektlər.

2.3.25. Hüquqi varisi müəyyən edilmədən ləğv olunmuş dövlət müəssisə və təşkilatlarının əmlakı.

3. Dövlət müəssİsələrİnİn həcm ölçülərİnə görə qruplaşdırılması

3.1. Dövlət müəssisələri işçilərin sayına görə kiçik, orta və iri müəssisələr üzrə qruplaşdırılaraq özəlləşdirilir.

3.2. Özəlləşdirmənin paralel keçirilən iki əsas forması müəyyən edilir:

kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi;

orta və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi.

3.3. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələri kiçik, orta və iri müəssisələr qrupuna aid edilməklə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

 

Sıra

nömrəsi

Sahə mənsubiyyəti

İşçilərin sayına görə qruplaşdırma (nəfərlə)

Kiçik

Orta

İri

1.

Sənaye

50-dək

50-150

150-dən çox

2.

Tikinti

50-dək

50-100

100-dən çox

3.

Nəqliyyat və rabitə

50-dək

50-100

100-dən çox

4.

Elmi-texniki

30-dək

30-75

75-dən çox

5.

Ticarət, xidmət və s.

25-dək

25-50

50-dən çox

 

 

 

 

 

4. Dövlət əmlakının özəlləşdİrİlməsİ üsulları

4.1. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:

dövlət müəssisələrinin fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi;

özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin əmlakının əmək kollektivi üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə (bundan sonra-işçilər) güzəştli satışı;

dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı;

dövlət əmlakının hərraclar vasitəsi ilə satışı;

dövlət əmlakının investisiya müsabiqələri vasitəsi ilə satışı;

icarəyə verilmiş dövlət əmlakının satışı;

dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı.

4.2. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin üsulları II Dövlət Proqramına uyğun olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti və ya Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir. [14]

4.3. Dövlət müəssisələri özəlləşdirilərkən həmin müəssisələrdə çalışan işçilərin hüquqları və onların sosial müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təmin edilir.

4.4. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin işçilərinin həmin müəssisənin əmlakının və ya səhmlərinin 15 faizini güzəştli şərtlə almaq hüququ vardır.

Güzəştlərin verilməsi və müəssisə işçilərinin özəlləşdirmədə iştirakı II Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun tənzimlənir.

4.1. Dövlət müəssisələrinin fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi

4.1.1. Ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlət müəssisə və obyektləri fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilir və bu zaman həmin müəssisəyə strateji investor cəlb etmək məqsədi ilə satışa onun səhmlərinin 51%-i və ya daha çox hissəsi çıxarılır səhmlərin yerdə qalan hissələri (əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilən hissə istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə pul hərraclarına və ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına yönəldilir və ya investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satılır. [15]

4.1.2. Fərdi layihələr üzrə dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi qaydaları, həmin müəssisələrin siyahısı və səhmlərinin satışı nisbəti Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.

4.1.3. Fərdi layihələr üzrə özəlləşdirmə prosesində Dövlət Xidməti maliyyə məsləhətçisi cəlb edə bilər. [16]

4.2. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin əmlakının işçilərə güzəştli satışı

4.2.1. Özəlləşdirmə prosesində dövlət müəssisələrinin əmək kollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aşağıdakılar aid edilir:

əsas iş yeri həmin müəssisə hesab edilən işçilər;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, həmin müəssisədə əvvəlki iş yerinə qayıtmaq hüququ olan şəxslər;

özəlləşdirilən müəssisədə 7 (yeddi) ildən çox çalışan və həmin müəssisədən təqaüdə çıxmış şəxslər;

1995-ci il 1 yanvar tarixindən sonra işçilərin sayı və ya ştatların ixtisarı nəticəsində işdən azad olunmuş və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər. [17]

4.2.2. Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaranmış səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin 15%-i və ya kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin ilkin (start) qiymətinin 15%-i, digər səhmlərin və hissələrin satışı üsulundan asılı olmayaraq, işçilərə birbaşa güzəştli satışa yönəldilir.

4.2.3. Dövlət əmlakının (səhmlərin və ya hissələrin) güzəştli satışı həmin əmlakın özəlləşdirmə çeklərinə dəyişdirilməsini nəzərdə tutur.

4.2.4. Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaranmış səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin işçilərə güzəştli satışı aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

müəssisənin özəlləşdirilmə komissiyası tərəfindən səhmləri satın almaq hüquqi olan şəxslərin tam siyahısı tərtib edilir;

işçilərin hər birinin özəlləşdirmə komissiyasına təqdim edəcəkləri özəlləşdirmə çeklərinin sayı müəyyənləşdirilir. Bu məqsədlə son 2 çek hərracında satılmış dövlət əmlakının dəyəri həmin hərraclarda təqdim edilmiş özəlləşdirmə çeklərinin sayına bölünməklə bir özəlləşdirmə çekinin qiyməti müəyyən edilir. Güzəştli satışa çıxarılmış səhmlərin məcmu nominal dəyərini bir çekin qiymətinə bölməklə hər bir işçinin bərabər sayda təqdim edəcəkləri çeklərin sayı müəyyən edilir. Hesablamalar zamanı yuvarlaqlaşdırmalar ümumi qaydada həyata keçirilir;

Özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaranmış səhmdar cəmiyyətlərinin güzəştli satışa çıxarılmış səhmlərinin sayı güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olan şəxslərin sayına bölünməklə bir nəfərin əldə edə biləcəyi maksimum səhmlərin sayı müəyyən edilir. Güzəştli satışda iştirak edən hər bir şəxs almaq istədiyi sayda səhmlərin nominal dəyərinin 30% güzəşt edilmiş məbləği həcmində ödəniş edir. Həmin məbləğin ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara uyğun həyata keçirilir. [18]

güzəştli satış özəlləşdirmə haqqında Dövlət Xidməti tərəfindən rəsmi elan olunmuş gündən etibarən 25 gün ərzində həyata keçirilir və özəlləşdirmə komissiyası tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər əsasında güzəştli satışın yekunlarına əsasən satılmış səhmlərin sayı müəyyən edilir;

güzəştli satışa çıxarılan səhmlərin əmək kollektivinin güzəştli satışda iştirak etməmiş və qismən iştirak etmiş üzvlərinin sayına mütənasib hissəsi Dövlət Xidmətinin qərarı ilə özəlləşdirmə planına uyğun olaraq digər satış üsulları ilə özəlləşdirilir;

müəssisənin özəlləşdirmə komissiyasının təqdim etdiyi sənədlər əsasında güzəştli satışın yekunlarını təsdiq etmək üçün həmin satışda iştirak etmiş şəxslərin ümumi yığıncağı keçirilir və müvafiq yekun sənədləri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilir.

4.2.5. Kiçik müəssisə və obyektlər özəlləşdirildikdə işçilərə güzəştli satış aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

vəkil olunmuş şəxs tərəfindən güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olan şəxslərin tam siyahısı tərtib edilir;

işçilərin hər biri vəkil olunmuş şəxsə bir özəlləşdirmə payı təqdim edir;

Özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilən müəssisə və obyektin ilkin (start) qiymətinin güzəştli satışa yönəldilən hissəsinin 70% güzəşt edilmiş məbləği güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olan şəxslərin sayına bölünməklə hər bir işçinin bərabər həcmdə tam ödəyəcəyi məbləğ və ona müvafiq əldə edəcəyi əmlak payı müəyyən edilir. Həmin məbləğin ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara uyğun həyata keçirilir. [19]

güzəştli satılmış özəlləşdirmə haqqında Dövlət Xidməti tərəfindən rəsmi elan olunan gündən etibarən 25 gün ərzində həyata keçirilir və vəkil olunmuş şəxs tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər əsasında güzəştli satışın yekunlarına əsasən bölüşdürülmüş hissə müəyyən edilir;

güzəştli satışa çıxarılan əmlakın əmək kollektivinin güzəştli satışda iştirak etməmiş üzvlərinin sayına mütənasib hissəsi (bütünlükdə əmək kollektivi üzvləri onlara bərabər tutulan şəxslər güzəştli satışdan imtina etdiyi halda hissələrin hamısı) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin qərarı ilə özəlləşdirmə planına uyğun olaraq digər satış üsulları ilə özəlləşdirilir;

vəkil olunmuş şəxsin təqdim etdiyi sənədlər əsasında güzəştli satışın yekunlarını təsdiq etmək üçün həmin satışda iştirak etmiş şəxslərin ümumi yığıncağı keçirilir və müvafiq yekun sənədləri Dövlət Xidmətinə təqdim edilir.

4.2.6. Sənədlər Dövlət Xidməti tərəfindən qəbul edildikdən sonra təqdim edilmiş özəlləşdirmə çekləri özəlləşdirmə komissiyasının sədrinin (vəkil edilmiş şəxsin) iştirakı ilə silinir. Özəlləşdirmə çeklərinin silinməsi onların sağ tərəfindəki kötüklərinin (dəlik edilmiş hissələrin) kəsilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

4.2.7. Dövlət Xidməti təsdiq edilmiş yekun sənədləri əsasında işçilərə müvafiq sayda səhmlərə (kiçik müəssisə və obyektlər özəlləşdirildikdə müvafiq hissələrə) mülkiyyət hüququnu təsdiq edən bildiriş verir. [20]

4.2.8. Kiçik müəssisə və obyektlərin satışı üzrə hərracın qalibi əmək kollektivi olduqda, güzəştli satışın yekunlarına əsasən işçilərin mülkiyyət hüququ hərracın nəticələrinə görə verilən mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamədə öz əksini tapır. [21]

4.3. Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı

4.3.1. Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında satışı özəlləşdirmə prosesində yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və ya səhm zərflərinin sifarişlər əsasında alıcılara satışıdır.

4.3.2. İxtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarında sifarişlər 1-ci növ və 2-ci növ sifariş formasında təqdim edilir.

İxtisaslaşdırılmış çek hərracında bir özəlləşdirmə çekinə düşəcək səhm üçün sifarişçi tərəfindən minimum hədd qoyulmadıqda sifariş 1-ci növ, belə hədd qoyulduqda isə 2-ci növ sifariş adlanır.

İxtisaslaşdırılmış pul hərracında 1-ci növ sifarişçi ödədiyi məbləğə görə düşəcək səhmlərin miqdarına aşağı hədd qoymur, 2-ci növ sifarişçi isə almaq istədiyi səhmlərin minimum miqdarının həddini sifarişində göstərir.

4.3.3. İxtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarının keçirilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.

4.4. Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı

4.4.1. Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı özəlləşdirilən əmlakın onun barəsində alıcıdan hər hansı bir şərtin yerinə yetirilməsi tələb olunmadan özəlləşdirmədə alıcı kimi tanınan fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada pul müqabilində özgəninkiləşdirilməsidir.

Bu zaman əmlak üzərində mülkiyyət hüququ hərracın gedişində maksimum qiymət təklif etmiş alıcıya verilir.

Satıcının müəyyən etdiyi hallarda tərəfin razılığı ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakının dəyəri ödəniş tarixinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən alınan rəsmi məlumatlar əsasında bazar dəyəri müəyyən edilən dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) ilə pul ekvivalentinə münasib şəkildə ödənilə bilər. [22]

4.4.2. Dövlət əmlakının satışı üzrə keçirilən ilk iki hərracda sifariş verilmədikdə (və ya əmlak satılmadıqda) Dövlət Xidməti tərəfindən üçüncü hərracda həmin əmlakın start qiyməti ilkin start qiymətinin 10%-i həcmində, dördüncü hərracda ilkin start qiymətinin 25%-i həcmində, beşinci hərracda ilkin start qiymətinin 50%-i həcmində aşağı salına bilər. [23]

4.4.3. Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı qaydaları Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.

4.5. Dövlət əmlakının investisiya müsabiqələri vasitəsilə satışı

4.5.1. Dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə özəlləşdirilməsi zamanı dövlət əmlakı barəsində investisiya proqramının yerinə yetirilməsi tələb olunur. İnvestisiya proqramına dair iqtisadi, sosial və ekoloji şərtlər müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti və ya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. İnvestisiya müsabiqəsinin qalibi investisiya proqramının şərtləri daxilində investisiyanın maksimum həcmini və onun səmərəli qoyuluşunu özündə əks etdirən investisiya proqramı təqdim edən hesab olunur. [24]

4.5.2. Müsabiqənin qalibinə (alıcıya) özəlləşdirilən əmlak üzərində mülkiyyət hüququ yalnız müsabiqənin tələbləri yerinə yetirildikdən sonra keçir. Müsabiqə tələblərinin alıcı tərəfindən yerinə yetirilməməsi həmin əmlakın alıcıya müsabiqə vasitəsi ilə satılması barədə bağlanmış müqaviləyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xitam verilməsinə əsasdır.

Müsabiqənin qalibi özəlləşdirilən dövlət əmlakı üzərində mülkiyyət hüququ ona keçənədək həmin əmlakı özgəninkiləşdirə və ya onun barəsində digər şəkildə sərəncam verə bilməz. Müsabiqə vasitəsi ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakı üzərində mülkiyyət hüququnun alıcıya keçəcəyi anadək həmin əmlaka münasibətdə sahiblik, istifadə hüququ və digər münasibətlər Dövlət Xidməti ilə alıcı arasında qanunvericiliyə müvafiq olaraq bağlanan alqı-satqı müqaviləsi ilə tənzimlənir.

4.5.3. Müsabiqədə xarici investorların iştirakı qaydaları müsabiqə şərtləri ilə müəyyən edilir.

4.5.4. İnvestisiya müsabiqəsinə özəlləşdirilən müəssisənin səhm zərfinin 25,5%-dən az olmamaq şərti ilə istənilən hissəsi çıxarılır. Müəssisənin səhmlərin qalan hissəsinin satış nisbəti (bölgüsü) Azərbaycan Respublikası prezidentinin və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin müəssisənin özəlləşdirilməsinə dair qəbul etdiyi qərarda göstərilir. [25]

4.6. İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının satışı

4.6.1. II Dövlət Proqramı təsdiq edilənədək icarə müqaviləsinə müvafiq olaraq satınalma hüququ ilə icarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi qaydaları II Dövlət Proqramı və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir. İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının satışı tərəflər arasında bağlanmış icarə müqavilələrinin şərtlərindən (satınalma hüququndan, icarə müddətindən və s.) asılı olaraq müxtəlif üsullarla həyata keçirilir.

4.6.2. II Dövlət Proqramı qəbul edilənədək bağlanmış və müvafiq qaydada Dövlət Xidmətində qeydiyyatdan keçmiş icarə müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələr aşağıdakı qaydada özəlləşdirilir:

a) orta və iri müəssisənin səhmlərinin:

15%-i əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilir;

30%-i nominal dəyəri ilə ilk növbədə icarəçiyə təklif olunur;

55%-i ixtisaslaşdırılmış çek hərracında satılır;

b) kiçik müəssisələrin dəyərinin (obyektin start qiymətinin) 15%-i əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilir, 85%-i isə ilkin start qiyməti ilə ilk növbədə icarəçiyə təklif olunur.

4.6.3. İcarəçilər icarə müəssisəsinin satışa çıxarılmış və ilk növbədə onlara təklif olunan səhm zərfini və ya nizamnamə kapitalı hissəsini almaqdan imtina etdikdə, həmin müəssisələr müvafiq olaraq II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndində və 6.1-ci bəndində göstərilən qaydada özəlləşdirilir.

4.6.4. İcarə müəssisəsinin struktur bölməsinin ayrıca özəlləşdirilməsi haqqında qərar həmin bölmənin ayrıca fəaliyyət göstərməsi, onun texnoloji cəhətdən müəssisə ilə bağlılığı, ərazi baxımından ayrılmasının mümkünlüyü və s. bu kimi amilləri nəzərə almaqla Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. Bu qərar qəbul edildikdə icarəyə götürülmüş əmlak 100% dəyəri ilə icarəçiyə təklif olunur. İcarəçilər icarəyə götürdükləri əmlakı almaqdan imtina etdikdə həmin əmlak II Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş qaydada özəlləşdirilir.

4.6.5. Özəlləşdirilməsi qadağan olunan dövlət əmlakı istisna olmaqla, icarə müqavilələrinə əsasən icarəyə verilmiş digər dövlət əmlakı (tikili, qurğu, avadanlıq və s.) onun icarəyə verən müəssisə və ya təşkilatla bağlılığı, ərazi baxımından ayrılmasının mümkünlüyü və s. bu kimi amillər nəzərə alınmaqla Dövlət Xidməti tərəfindən aşağıdakı qaydada özəlləşdirilir:

icarəyə verilmiş əmlak 100% dəyəri ilə icarəçiyə təklif olunur. İcarəçi icarəyə götürdüyü əmlakı almağa razılıq verdikdə, onunla alqı-satqı müqaviləsi bağlanır və o, 30 gün ərzində əmlakın dəyərini ödəyir;

icarəçi icarəyə götürdüyü əmlakı almaqdan imtina etdikdə və ya həmin təklifi aldığı andan 30 gün ərzində əmlakın dəyərini ödəmədikdə, həmin əmlak II Dövlət Proqramının 4.4-cü bölməsində nəzərdə tutulan qaydada hərraca çıxarılır və ya müəssisə ilə birlikdə özəlləşdirilir. [26]

4.7. Dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı

4.7.1. Dövlət müəssisəsinin 5 dəfə hərrac vasitəsi ilə satışı baş tutmadıqda və ya dövlət müəssisələrinin (obyektinin) özəlləşdirilməsinə hazırlıq mərhələsində onun ödəmə qabiliyyətinin olmadığı halda II Dövlət Proqramının 2.2.-ci bəndi ilə özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan müəssisə və obyektlər Azərbaycan Respublikasının prezidentinin qərarı ilə, II Dövlət Proqramının 2.3.-cü bəndi ilə özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan müəssisə və obyektləri isə Dövlət Komissiyasının qərarı ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq müflis elan edilə bilər və müəssisə ləğv oluna bilər. Bu zaman müəssisənin əmlakı hərrac vasitəsilə satılır.

4.7.2. Əmlakın satışından əldə olunan maliyyə vəsaitinin bir hissəsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş növbəlik prinsipi nəzərə alınmaqla borcların ödənilməsinə yönəldilir.

4.7.3. Dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

5. Orta və İrİ dövlət müəssİsələrİnİn səhmdar cəmİyyətlərə çevrİlməsİ və özəlləşdİrİlməsİ

5.1. Özəlləşdirilən bütün orta və iri dövlət müəssisələri (və ya onların struktur bölmələri) əvvəlcə səhmdar cəmiyyətlərə çevrilir və sonradan özəlləşdirilir. Bu zaman dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi texnoloji bağlılıq amili nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

5.2. Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə təsdiq edilmiş Əsasnamə ilə tənzimlənir.

5.3. Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi özəlləşdirmə komissiyaları tərəfindən hazırlanmış və Dövlət Xidməti tərəfindən təsdiq olunmuş özəlləşdirmə planı əsasında həyata keçirilir.

5.4. Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi haqqında müvafiq qərar qəbul edildiyi gündən etibarən 10 gün ərzində özəlləşdirməyə hazırlıq məqsədi ilə hər müəssisədə (birlikdə) özəlləşdirmə komissiyası yaradılır. Komissiya aşağıdakı sənədləri işləyib hazırlayır və Dövlət Xidmətinə təqdim edir: [27]

özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti);

müəssisənin əmlakının inventarlaşdırılması və qiymətləndirilməsi haqqında akt;

kommersiya banklarının, müştərək və digər müəssisələrin nizamnamə kapitalında özəlləşdirilən müəssisənin iştirak payının (səhmlərin, hissələrin) tərkibi və dəyəri barədə arayış və həmin payın özəlləşdirilməsi barədə təklif;

son 3 (üç) ilin illik hesabat balansları, həmçinin son hesabat dövrünün balansı;

səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsi (dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin nümunəvi nizamnaməsinə müvafiq olaraq hazırlanır).

Müəssisənin rəhbəri və baş mühasibi Dövlət Xidmətinə təqdim olunan əmlakın inventarlaşdırılması və qiymətləndirilməsi aktının, habelə digər sənədlərin dürüstlüyü üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar. [28]

Yuxarıda göstərilən sənədlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış vahid metodikaya əsasən tərtib olunur. [29]

Müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsinin təsis sənədlərinə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyində baxılır və təsdiq (müəssisənin nizamnaməsinə münasibətdə Dövlət Xidmətinin təklifləri əsasında) edilir. Həmin sənədlər mövcud qanunvericiliyə cavab vermədiyi hallarda əlavə işlənmək üçün geri qaytarılır. [30]

5.5. Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi haqqında müvafiq qərar qəbul edildiyi gündən etibarən ən geci 3 (üç) ay müddətində, bu bölmənin 5.4-cü bəndində göstərilən sənədlər təqdim edilməzsə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə komissiya yaradılır. Komissiya ilkin sənədlər və müəssisənin balansı əsasında müvafiq sənədləri hazırlayır. Zəruri hallarda komissiya öz işinə müstəqil ekspertləri və auditorları cəlb edə bilər.

5.6. Özəlləşdirmə komissiyasının yaradılması və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

5.7. Özəlləşdirilən müəssisələrin dövlətin mülkiyyətində saxlanılması nəzərdə tutulmayan səhmləri (hissələri) səhmdar cəmiyyətin dövlət qeydiyyatına alındığı andan satışa çıxarılır. [31]

5.8. Orta və ya iri dövlət müəssisələri səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməklə, onların bir qismi II Dövlət Proqramının 4.1-ci və 4.5-ci bölmələrinə uyğun olaraq fərdi layihələr üzrə və investisiya müsabiqələri vasitəsi ilə özəlləşdirilir. Göstərilən üsullarla özəlləşdirilən müəssisələr istisna olmaqla, qalan və ya iri müəssisələrin səhmləri, bir qayda olaraq, aşağıdakı nisbətdə (bölgüdə) satılır:

a) 15% - əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilir;

b) 30% - pul hərraclarında yönəldilir;

c) 55% - ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına (özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarına) yönəldilir. [32]

Orta və iri müəssisələrin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin investisiya müsabiqələri və ya fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildikdə, investisiya müsabiqəsinə və ya fərdi layihə üzrə satışa yönəldilən səhm zərfi nəzərə alınmaqla, səhmlərin yerdə qalan hissələri (əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilən hissə istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə bərabər nisbətdə bölünməklə pul hərraclarına və ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına (özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarına) yönəldilir. [33]

5.9. Müəssisənin səhmlərinin satışı 5.8-ci bənddəki ardıcıllığa riayət etməklə həyata keçirilir.

Pul hərracında çıxarılmış hissə satılmadıqda, yuxarıda göstərilən satış ardıcıllığına riayət etməklə, səhmlər pul və ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına az həcmdə bərabər hissələrlə çıxarıla bilər.

5.10. Texnoloji xüsusiyyətlərindən və dəyərindən asılı olaraq, orta müəssisələr kiçik müəssisələr üçün müəyyən edilmiş qaydada özəlləşdirilə bilər.

5.11. Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətləri səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü qaydaları qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən müəyyən edilir. [34]

5.12. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı səhmdar cəmiyyətləri səhmlərinin satışına dair yekun məlumatlar təsdiq edildikdən sonra Dövlət Xidməti tərəfindən Milli Depozit Mərkəzinə təqdim edilir. [35]

5.13. Özəlləşdirmə prosesində səhmdarların hüquqları Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi əsasında qorunur.

6. Kİçİk müəssİsələrİn özəlləşdİrİlməsİ

6.1. Kiçik müəssisələrin (obyektlərin) özəlləşdirilməsi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada kiçik müəssisənin nizamnamə kapitalı (obyektin start qiyməti) müəyyən olunur;

kiçik müəssisənin nizamnamə kapitalının (obyektin start qiymətinin) 15%-i II Dövlət Proqramının 4.2-ci bölməsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək kollektivi üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışa yönəldilir;

kiçik müəssisənin nizamnamə kapitalının (obyektin satış qiymətinin) 85%-i II Dövlət Proqramının 4.4-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş satış üsuluna uyğun olaraq satılır.

6.2. Kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı müəssisənin əmək kollektivi onların hüquqlarını həyata keçirən vəkil edilmiş şəxs (hüquqi və ya fiziki şəxs) müəyyən etməlidir.

Özəlləşdirmədə vəkil edilmiş şəxs - müəssisənin əmək kollektivi üzvlərinin və özəlləşdirmədə güzəşt hüququ olan digər şəxslərin 50%-dən çoxunun öz səlahiyyətlərini qanuni surətdə verdikləri hüquqi və fiziki şəxsdir (etibarnamə müvafiq formada notarial qaydada rəsmiləşdirilir).

Özəlləşdirmədə vəkil edilmiş şəxs:

əmək kollektivini özəlləşdirməni həyata keçirən orqanlarda təmsil edir və qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarət edir;

özəlləşdirmə prosesində zəruri işləri görür (müəssisənin özəlləşdirilməsi barəsində ərizəni rəsmiləşdirir, özəlləşdirmə prosesində iştirak edir, zəruri müqavilələr bağlayır və öhdəliklər imzalayır, etibarnaməyə müvafiq olaraq verilən məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır).

6.3. Əmək kollektivi özəlləşmə haqqında Dövlət Xidməti tərəfindən rəsmi elan verildikdən sonra hərraca ən geci 5 gün qalanadək nəzərdə tutulan güzəştli satışı keçirməsə, o, bu bölmədə nəzərdə tutulan güzəşt hüquqlarını itirir.

6.4. Kiçik müəssisənin hərraca çıxarılan hissəsinin (müəssisənin nizamnamə kapitalının, obyektin start qiymətinin 85%-nin) hərrac qalibi əmək kollektivi olduqda, bu hissə 100% hesab edilməklə:

hərrac qiymətinin 30%-i müvafiq qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlandıqdan sonra ən geci 5 (beş) bank günü ərzində vəkil olunmuş şəxs tərəfindən pulla ödənilir;

hərrac qiymətinin 30%-i üzrə ödənişi həyata keçirən alıcılara hərrac qiymətinin 30%-i həcmində güzəşt edilir (bu hissə əmək kollektivi üzvləri arasında bərabər bölüşdürülməklə əvəzsiz verilir).

40% alqı-satqı müqaviləsində müəyyənləşən müddətdə, lakin 2 ildən gec olmayaraq vəkil olunmuş şəxs tərəfindən ödənilir.

Alıcının öhdəliklərinə görə onun əldə etdiyi əmlakın müvafiq hissəsi girov qoyulmuş hesab olunur.

6.5. Hərracın qalibi kənar şəxs və ya 6.3-cü bəndə uyğun olaraq güzəşt hüququnu itirmiş əmək kollektivi olarsa, əmlakın hərrac qiyməti bütövlükdə alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı andan etibarən 5 bank günü ərzində pulla ödənilir.

6.6. Nümunəvi özəlləşdirmə planı, etibarnamə və kiçik müəssisələrin başqa özəlləşdirmə sənədlərinin nümunələri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanır və təsdiq edilir. [36]

6.7. Hərracın qalibi əmək kollektivi olarsa, əldə edilmiş əmlakın əmək kollektivi üzvləri arasında bölüşdürülməsi və ondan istifadə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

6.8. Əmək kollektivinin müraciəti ilə müəssisənin bir hissəsi (tikili, qurğu, avadanlıq və s.) onun müəssisədən texnoloji və ərazi cəhətdən ayrılmasının mümkünlüyü müəyyən edildikdən sonra ayrıca hərraca çıxarıla bilər. Bu halda hərracın qalibi əmək kollektivinin üzvü (üzvləri) olarsa, bu bölmədə nəzərdə tutulan güzəştlər ona (onlara) şamil olunur.

6.9. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə texnoloji xüsusiyyətlərindən və dəyərindən asılı olaraq, kiçik müəssisələr orta və iri müəssisələr üçün müəyyən edilmiş qaydada özəlləşdirilə bilər.

6.10. Müəssisənin rəhbəri və baş mühasibi Dövlət Xidmətinə təqdim etdikləri əmlakın inventarlaşdırılması və qiymətləndirilməsi aktının, habelə digər sənədlərin dürüstlüyü üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar. [37]

Yuxarıda göstərilən sənədlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış vahid metodikaya əsasən tərtib olunur. [38]

7. Özəlləşdİrmə zamanı qoyulan məhdudİyyətlər və müştərək müəssİsələrİn nİzamnamə kapİtalındakı dövlətİn payının özəlləşdİrİlməsİ

7.1. Dövlətin təhlükəsizliyini, vətəndaşların sağlamlığını, onların mənəviyyatının, hüquq və qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək məqsədi ilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Belə məhdudiyyətlər adi (səs hüququ olan) səhmlərin nəzarət zərfinin (51%) və məhdudlaşdırıcı hissəsinin (25,5%) dövlət mülkiyyətində qalması yolu ilə qoyulur.

7.1.1. Özəlləşdirilən müəssisənin nəzarət səhm zərfi (51%) və ya səhmlərin məhdudlaşdırıcı hissəsi (25,5%) dövlət mülkiyyətində saxlanıldığı halda, səhmlərin qalan hissəsi (nominal dəyəri 100% hesab edilməklə) II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndində müəyyən edilmiş nisbətdə satılır.

7.2. Dövlət mülkiyyətində saxlanılan səhm zərfləri müəyyən müddətdən sonra II Dövlət Proqramının 2.2.-ci və 2.3-cü bölmələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı ilə özəlləşdirilə bilər. Bu zaman səhmlərin qalan hissəsi nominal dəyəri üzrə 100% hesab edilməklə II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndində müəyyən edilmiş nisbətdə satılır (dövlət özəlləşdirmə çekləri dövriyyədən çıxarıldığı halda II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndinin “c” yarımbəndində nəzərdə tutulan səhmlər ixtisaslaşdırılmış pul hərracında satılır). [39]

7.3. Özəlləşdirmə zamanı dövlət mülkiyyətində müəyyən pay (nəzarət səhm zərfi və ya məhdudlaşdırıcı səhm zərfi) saxlanılması qərara alındığı halda, həmin müəssisənin idarəetmə orqanlarına dövlət nümayəndəsinin təyin edilməsi, habelə dövlət mülkiyyətində saxlanılan payın idarə olunması qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

7.4. Dövlət müəssisələrinin iştirakı ilə yaradılmış müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payı II Dövlət Proqramının 2.2-ci və 2.3-cü bölmələrində göstərilmiş təsnifatlaşdırmaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarları ilə aşağıdakı qaydada özəlləşdirilir:

7.4.1. dövlətin payı inventarizasiya olunaraq yenidən qiymətləndirilir və müəyyən edilmiş start qiyməti ilə ilk növbədə müştərək müəssisənin digər təsisçisinə (təsisçilərinə) təklif olunur. Digər təsisçi (təsisçilər) dövlət payını almağa razılıq verdikdə, onunla alqı-satqı müqaviləsi bağlanır və o, müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə payın dəyərini ödəyir; [40]

Satıcının müəyyən etdiyi hallarda tərəfin razılığı ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakının dəyəri ödəniş tarixinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən alınan rəsmi məlumatlar əsasında bazar dəyəri müəyyən edilən dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) ilə pul ekvivalentinə münasib şəkildə ödənilə bilər. [41]

7.4.2. müştərək müəssisənin digər təsisçisi (təsisçiləri) təklif olunmuş dövlət payını almaqdan imtina etdikdə, həmin pay II Dövlət Proqramının 4.4-cü bəndinə uyğun olaraq hərrac vasitəsi ilə özəlləşdirilir. [42]

Müştərək müəssisələrdə əmlakın 50 faizi və ya daha çox hissəsi dövlətə məxsus olduğu hallarda dövlətin həmin payı investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirilə bilər. [43]

 

8. Özəlləşdİrİlən dövlət müəssİsələrİnİn (bİrlİklərİnİn) və ləğv olunan dövlət şİrkətlərİnİn və konsernlərİnİn balansında olan sosİal-mədənİ və kommunal-məİşət təyİnatlı obyektlər barədə

8.1. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (birliklərin) və ləğv olunan dövlət şirkətlərinin və konsernlərinin balansında olan sosial-mədəni və kommunal-məişət təyinatlı obyektlər (yataqxanalar, məişət və mədəniyyət binaları, uşaq bağçaları, idman qurğuları, atelye, qazanxanalar və s.) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin təqdimatı əsasında və ya müvafiq qaydada yaradılmış ləğvetmə komissiyasının təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yerli icra hakimiyyəti (və ya bələdiyyə) orqanlarının və ya aidiyyəti üzrə müvafiq təşkilatların balansına verilə bilər. [44]

8.2. Özəlləşdirmə komissiyasının təklifinə əsasən müvafiq təşkilatların və ya yerli icra hakimiyyəti (və ya bələdiyyə) orqanlarının balansına verilməsi məqsədəuyğun hesab edilməyən sosial-mədəni və kommunal-məişət (yaşayış binaları, uşaq bağçaları və körpələr evləri istisna olmaqla) obyektləri özəlləşdirilən müəssisələrlə birlikdə və ya ayrıca özəlləşdirilir.

9. Özəlləşdİrİlən dövlət müəssİsə və obyektlərİn, habelə hüquqİ və fİzİkİ şəxslər TƏRƏFİNDƏN İNŞA EDİLƏN MÜƏSSİSƏ və OBYEKTLƏRİN yerləşdİyİ dövlət mülkİyyətİndə olan torpaq sahələrİnİn satışı

9.1. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilən müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələri qanunvericiliyə uyğun olaraq Dövlət Xidməti tərəfindən həmin müəssisə və obyektlərin mülkiyyətçilərinə satılır. Bu sahədə məhdudiyyətlər olduqda torpaq sahələrinin verilməsi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir. [45]

9-1. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilən müəssisə və obyektlərin istifadəsində olan dövlətə məxsus torpaqların üzərində və ya altında ümumi təyinatlı qaz, elektrik, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətləri (müəssisə və obyektin özünə xidmət edənlər istisna olmaqla) yerləşdikdə, torpaq sahəsinin müvafiq hissəsi dövlət mülkiyyətində saxlanılır. Qaz, elektrik, su, kanalizasiya və digər kommunikasiya xətləri özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin mülkiyyətçiləri tərəfindən öz vəsaitləri hesabına aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırmaqla başqa yerə keçirildikdə, həmin torpaq sahələri qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada özəlləşdirilə bilər. [46]

9.2. Dövlət Xidməti fiziki və hüquqi şəxslərin müraciəti əsasında onlara məxsus torpaq sahələrinin satışını həyata keçirə bilər. Bu zaman həmin torpaq sahəsinin satılmasına dair şəhadətnamə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilir. [47]

Üzərində hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlətə məxsus torpaq sahələri satın alınması üçün ilk növbədə həmin müəssisə və obyektlərin mülkiyyətçilərinə təklif edilir. Mülkiyyətçilər təklifdən imtina etdikdə həmin torpaq sahəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada onların icarəsinə verilməlidir. [48]

9.3. Əcnəbilər və xarici hüquqi şəxslər, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada torpaq sahələrini yalnız istifadəyə və ya uzunmüddətli icarəyə götürə bilərlər.

10. Xarİcİ İnvestorların özəlləşdİrmədə İştİrakı

10.1. Özəlləşdirmədə xarici investor hesab olunan şəxslər "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunur.

10.2. Xarici investorlar hərraclarda və investisiya müsabiqələrində II Dövlət Proqramında və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarında müəyyən olunmuş qaydalara riayət etməklə iştirak edirlər.

II Dövlət Proqramının 2.2-ci bölməsində göstərilən dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsində xarici investorların iştirakına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən icazə verilir.

10.3. Xarici investorlar ixtisaslaşdırılmış hərraclarda dövlət özəlləşdirmə opsionları təqdim etməklə iştirak edirlər.

10.4. Hər özəlləşdirmə opsionu bir çek almaq hüququ verir. Xarici investorun özəlləşdirmə prosesində özəlləşdirmə opsionu olmadan özəlləşdirmə çeklərindən istifadə etməsi qadağandır.

[49] Dövlət özəlləşdirmə opsionları 2011-ci il yanvar ayının 1-dək tədavüldədir. [50]

10.5. Xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində əldə etdikləri xalis mənfəət hesabına opsion təqdim etmədən özəlləşdirmədə iştirak edə bilərlər.

Hərrac və investisiya müsabiqələrinin başlanmasına qədər xarici investorların Azərbaycan Respublikasının ərazisində əldə etdikləri gəlirlər barədə məlumatlar (sənədlər) “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32.2-1-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada Dövlət Xidməti tərəfindən əldə olunur. [51]

10.6. Opsionların buraxılışı, tədavülü və istifadəsi qaydaları qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir.

11. Özəlləşdİrmə prosesİnİn malİyyələşdİrİlməsİ və kredİtləşdİrİlməsİ

11.1. Özəlləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı dövlət büdcəsi hesabına ödənilir.

11.2. Azərbaycan Respublikasının kommersiya bankları və xarici banklar mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, alıcı kimi çıxış edən hüquqi və fiziki şəxslərin özəlləşdirmə əqdlərinin kreditləşdirilməsini həyata keçirə bilərlər.

12. Özəlləşdİrİlən dövlət əmlakının haqqının ödənİlməsİ

Alıcı özəlləşdirilən dövlət əmlakının haqqını bir dəfəyə və ya müəyyən müddət ərzində ödəyə bilər.

Əmək kollektivi tərəfindən alınan Dövlət əmlakının haqqının ödənilməsində möhlət verilməsi müddəti alqı-satqı müqaviləsində müəyyən edilir və bu müddət 2 (iki) ildən çox ola bilməz. [52]

Alıcı özəlləşdirilən dövlət əmlakının dəyərini alqı-satqı müqaviləsində göstərilən müddət ərzində ödəmədiyi halda, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada alqı-satqı müqaviləsinə xitam verilməsi məsələsi qaldırıla bilər.

13. Özəlləşdİrmədən əldə edİlən pul vəsaİtİ və onun İstİfadə olunması

13.1. Özəlləşdirmədən daxil olan vəsaitə özəlləşdirilən obyektlərin və səhmlərin, özəlləşdirmə opsionlarının satışından, özəlləşdirmə prosesində rüsumların ödənilməsindən əldə edilən pul vəsaiti və digər daxilolmalar aiddir.

13.2. Özəlləşdirmədən əldə olunmuş pul vəsaiti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə daxil olur.

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində müstəqil maliyyə məsləhətçisinin cəlb edilməsi, özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması, sahibkarlığa dövlət köməyinin, o cümlədən özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi, dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və mühafizəsi, dövlət əmlakının satıcısının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan Respublikasının mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrin müvafiq orqanlarında, habelə məhkəmə orqanlarında təmsil etmə xərclərinin ödənilməsi məqsədilə Dövlət Xidmətinin hesabına bu vəsaitin 25%-i həcmində ayırmalar nəzərdə tutulur. [53]

14. Dövlət özəlləşdİrmə paylarının (çeklərİnİn) və dövlət özəlləşdİrmə opsİonlarının İstİfadə olunması

14.1. Özəlləşdirilən əmlakın (səhmlərin) dəyəri çeklə ödənilərkən, həmin çeklər, habelə xarici investorlar tərəfindən özəlləşdirmədə iştirak etmək üçün təqdim edilən opsionlar Dövlət Xidməti tərəfindən qəbul edilir və silinir. [54]

14.2. Qəbul edilərək silinmiş özəlləşdirmə çekləri və opsionları Dövlət Xidmətinin təşkil etdiyi 3 (üç) nəfər Dövlət Xidmətinin və 2 (iki) nəfər Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələrindən ibarət komissiya tərəfindən ləğv edilir. [55]

15. Müəssİsələrİn özəlləşdİrməqabağı restrukturİzasİyası, sağlamlaşdırılması və özəlləşdİrİlmİş müəssİsələrİn dəstəklənməsİ

15.1. Müəssisələrin özəlləşdirməqabağı restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuta bilər:

müəssisənin restrukturizasiyası (o cümlədən bölünməsi, birləşdirilməsi);

müəssisənin idarəetməyə verilməsi;

müəssisənin texnoloji cəhətdən yenidən qurulması;

müəssisənin borclarının restrukturizasiyası;

müəssisəyə maliyyə yardımının göstərilməsi.

15.2. Müəssisələrin özəlləşdirməqabağı restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması məqsədilə II Dövlət Proqramının 15.1-ci bəndində tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər həmin Proqramın 2.2-ci bölməsində göstərilən müəssisələr üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə, həmin Proqramın 2.3-cü bölməsində göstərilən müəssisələr üçün isə Dövlət Komissiyasının qərarı ilə dövlət əmlakının idarə edilməsinə dair normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq müəyyən edilir və idarəetməsinə verilmiş dövlət müəssisələrinə münasibətdə Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi, digər hallarda isə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. [56]

15.3. İdarəetməyə verilmiş müəssisənin özəlləşdirilməsi zamanı idarəetmə müqaviləsinə əsasən öhdəliklərini yerinə yetirmiş idarəetməyə götürən üstünlük hüququna malikdir. Həmin müəssisə özəlləşdirilərkən ilk növbədə idarəetməyə götürənə təklif olunur.

15.4. Özəlləşdirilmiş müəssisələrin dəstəklənməsi tədbirləri hökumətin struktur siyasətinə uyğun olaraq öncül (prioritet) istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilir. Bu tədbirlər kompleksinə güzəştli kredit, vergi, sığorta və s. aid edilə bilər. [57]

16. Dövlət əmlakının özəlləşdİrİlməsİnİn sahə xüsusİyyətlərİ

16.1. Kommersiya banklarının dövlətə məxsus paylarının və dövlət sığorta şirkətlərinin özəlləşdirilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.

16.2. Xalq bədii sənət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi yalnız onların fəaliyyət profilinin ən azı üç il müddətində, gənclərin təhsili, tərbiyəsi, asudə vaxtının təşkili, fiziki və mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliyyət göstərən obyektlərdən isə on il müddətində saxlanması şərti ilə həyata keçirilir. [58]

16.3. Bədən tərbiyəsi və idman müəssisə, obyekt və qurğuları özəlləşdirilərkən satıcı tərəfindən müəssisə, obyekt və qurğunun fəaliyyət profilinin saxlanması şərtləri irəli sürülə bilər. [59]

16.4. Dövlət elmi müəssisələrinin özəlləşdirilməsi onların profilini saxlamaq şərti ilə aşağıdakı kimi həyata keçirilir: [60]

həmin müəssisələr kiçik müəssisələr qrupuna aid edildiyi halda II Dövlət Proqramının 6.1-ci bəndinə uyğun olaraq özəlləşdirilir. Orta və iri müəssisələr qrupuna aid edildiyi halda isə, onun səhmlərinin:

15%-i əmək kollektivinə güzəştli satılır;

30%-i nominal dəyəri ilə ilk növbədə əmək kollektivinə təklif olunur;

55%-i ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına və ya investisiya müsabiqəsinə yönəldilir. [61]

Əmək kollektivi ona təklif olunan səhm zərfi və ya nizamnamə kapitalı hissəsini almaqdan imtina etdikdə, həmin müəssisələr müvafiq olaraq II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndində və 6.1-ci bəndində göstərilən qaydada özəlləşdirilir.

16.5. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prosesində radioaktiv, kimyəvi, partlayış, yanğın və toksik cəhətdən təhlükəli obyektlərdə işlərin təhlükəsiz aparılmasının və ekoloji amillərin nəzərə alınması qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.

16.6. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin balansında olan mülki dövriyyədən çıxarılmış, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əmlak, xüsusi qiymətlilər və ya qiymətli metallar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamına verilir. [62]

17. Özəlləşdİrmə prosesİnİn İnformasİya-metodİkİ təmİnatı

17.1. Özəlləşdirmə prosesinin informasiya-metodiki təminatı, o cümlədən təbliğat-təşviqat işlərinin həyata keçirilməsi Dövlət Xidməti və onun yerli qurumları, eləcə də dövlət kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən aparılır.

Həmin orqanlara əhalini aşağıdakı informasiyalarla təmin etmək vəzifələri həvalə edilir.

özəlləşdirmənin mahiyyəti, onun başlıca məqsədləri və əsas vəzifələri, dövlət özəlləşdirmə çekləri və opsionlarından istifadə olunması haqqında;

səhmdarların (payçıların) hüquqları və mülkiyyət hüququnun qorunması haqqında;

müəssisələrin təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi və özəlləşdirmənin forma və üsulları haqqında;

özəlləşdirmənin gedişi, hərraclar və müsabiqələr, onların keçirildiyi yer, vaxt, hərraca çıxarılan müəssisələrin səhmləri (hissələri) haqqında və s.

17.2. Özəlləşdirmənin informasiya-metodiki təminatı sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bütün kütləvi informasiya vasitələrindən, o cümlədən televiziya, radio, qəzetlər, jurnallar, bülletenlər, plakatlardan və s. istifadə olunur.

17.3. Dövlət kütləvi informasiya vasitələri Dövlət Xidməti ilə birlikdə əhaliyə özəlləşdirmənin gedişi barəsində mütəmadi olaraq məlumatlar verirlər.

17.4. Hərracların və müsabiqələrin keçirilməsinin plan-qrafikləri, özəlləşdirilən konkret müəssisələr haqqında məlumatlar, kütləvi informasiya vasitələrində və xüsusi nəşrlərdə müsabiqənin, hərracın və səhmlərin açıq satışının keçirildiyi gündən azı 30 (otuz) gün əvvəl dərc edilir.

Xarici investorların marağına səbəb ola biləcək müəssisə və obyektlərin satışa çıxarılması barədə məlumatlar Dövlət Xidmətinin "İnternet" şəbəkəsindəki saylı vasitəsi ilə yayıla bilər. [63]

17.5. Özəlləşdirilən müəssisələr haqqında aşağıdakı məlumatlar hökmən dərc edilməlidir:

özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) yerləşdiyi torpaq sahəsi və onun üzərində yerləşən tikililərin xarakteristikası və onların öhdəliklərlə yüklənməsi (əgər mövcuddursa);

müəssisənin digər müəssisələrdə iştirak payının (səhmlər, hissələr) həcmi;

qeyri-maddi aktivlər (patent, ticarət markası və s.);

müəssisənin öhdəlikləri (müqavilə, büdcə kredit öhdəlikləri);

müəssisənin buraxdığı məhsulların (işlərin, xidmətlərin) əsas nomenklaturası;

işçilərin sayı;

buraxılmış səhmlərin nominal dəyəri;

müəssisənin ekoloji vəziyyəti;

müəssisənin səhmlərinin satışı üsulu;

səhmlərin satışında qoyulan məhdudiyyətlər (bu cür məhdudiyyətlər müəyyən edilmişsə);

alıcıları maraqlandıran digər məlumatları almaq qaydası.

17.6. Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) özəlləşdirilməsinin nəticələri haqqında məlumat 15 gün müddətində kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunmalıdır. Bu məlumat özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:

hərraca çıxarılmış müəssisənin (obyektin) yerləşdiyi ünvan;

hərracın nəticələrinə görə dövlət büdcəsinə ödənilməli olan pul vəsaitinin məbləği;

hərracın digər iştirakçıları ilə hesablaşmaların aparılması qaydası və müddəti.

Özəlləşdirilmiş müəssisə səhmdar cəmiyyətinə çevrildiyi halda aşağıdakılar da göstərilməlidir:

səhmdar cəmiyyətinin tam və qısaldılmış adı və hüquqi ünvanı;

buraxılmış səhmlərin ümumi sayı və növü;

satışa çıxarılmış səhm zərfinin nominal dəyəri və satış qiyməti;

satılmış səhmlərin ümumi miqdarı və növü.

Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) özəlləşdirilməsinin nəticələri haqqında məlumatda özəlləşdirmənin ayrı-ayrı üsulları haqqında normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş və ya bu üsulların xüsusiyyətlərindən irəli gələn müddəalar da göstərilə bilər.

18. Dövlət Xidməti İlə dİgər İcra hakİmİyyətİ orqanları, habelə İdarə, müəssİsə və təşkİlatlar arasında qarşılıqlı münasİbətlər [64]

18.1. II Dövlət Proqramı qəbul edildiyi gündən bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan müəssisələr (obyektlər) və onların tabe olduqları icra hakimiyyəti orqanları və təşkilatlar üçün icrası məcburi olan tapşırıqlar müəyyən edir.

Bu tapşırıqlar əsasında Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi konkret müəssisə və obyektlərin özəlləşdirilməsi müddətini, habelə onların yerinə yetirilməsinə nəzarət qaydalarını və formalarını müəyyən edərək, özəlləşdiriləcək müəssisələrin və obyektlərin siyahısını bu proqramın ikinci bölməsində müəyyən edilmiş təsnifatlaşdırmaya uyğun olaraq tərtib edir.

18.2. Özəlləşdirmə prosesində yaradılmış səhmdar cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındığı andan və kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildiyi andan müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının həmin müəssisələr barəsində səlahiyyətləri qüvvəsini itirir. [65]

18.3. Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektləri, dövlət torpaqlarında, habelə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrində hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin əmlakı, dövlət müəssisələrindən fiziki və hüquqi şəxslərə verilmiş əmlak, özəlləşdirmə nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin (müəssisələrin) özgəninkiləşdirilən əmlakı, özəlləşdirilən əmlak əsasında təsis edilən və sonradan təşkilati-hüquqi formasını dəyişən (ləğv edilən) hüquqi şəxslərin əmlakı üzərində mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi və özəlləşdirimə prosesində bağlanan əqdlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində dövlət qeydiyyatına alınması Dövlət Xidməti tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verilən hüquq təsdiqedici sənədlər əsasında həyata keçirilir. [66]

18.4. Azərbaycan Respublikasında daşınmaz dövlət əmlakının Registri Dövlət Xidməti tərəfindən aparılır. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları, dövlət şirkətləri, konsernləri, birlikləri, idarələri, təşkilatları və müəssisələri onların sərəncamında olan daşınmaz dövlət əmlakı haqqında zəruri olan bütün məlumatların müəyyən olunmuş qaydada Dövlət Xidməti təqdim olunmasını təmin etməlidirlər.

18.5. Dövlət müəssisələri və birlikləri, habelə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən Dövlət Xidmətinin razılığı olmadan təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hər hansı müəssisənin yaradılmasına, ləğvinə və yenidən təşkil edilməsinə yol verilmir. [67]

18.6. Özəlləşdirmə zamanı yaradılan və ya nizamnamə fonduna pay kimi dövlət əmlakı qoyulan müəssisələr yalnız açıq tipli səhmdar cəmiyyətləri formasında yaradıla bilər.

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640)

2.       18 aprel 2002-ci il tarixli 691 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 4, maddə 189)

3.       8 oktyabr 2002-ci il tarixli 796 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 592)

4.       23 oktyabr 2003-cü il tarixli 961 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 566)

5.       23 oktyabr 2003-cü il tarixli 964 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 569)

6.       11 iyun 2004-cü il tarixli 75 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 432)

7.       27 may 2005-ci il tarixli 235 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 400)

8.       27 may 2005-ci il tarixli 238 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 403)

9.       27 may 2005-ci il tarixli 240 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 405)

10.    6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590)

11.    23 avqust  2006-cı il tarixli 453 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 678)

12.    27 sentyabr  2006-cı il tarixli 465 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 741)

13.    13 noyabr 2007-ci il tarixli 649 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1097)

14.    28 dekabr 2007-ci il tarixli 696 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1246)

15.    8 iyul 2008-ci il tarixli 795 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 613)

16.    5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163)

17.    30 oktyabr 2009-cu il tarixli 175 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  1 noyabr 2009-cu il, № 244, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №10, maddə 788)

18.    23 dekabr 2009-cu il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  24 dekabr 2009-cu il, № 286)

19.    22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498)

20.    2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610)

21.    15 fevral 2016-cı il tarixli 769 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 4 mart 2016-cı il, № 50; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 233)

22.    7 mart 2016-cı il tarixli 817 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2016-cı il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 438)

23.    21 iyul 2017-ci il tarixli 1542 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1352)

24.    29 noyabr 2017-ci il tarixli 1693 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 1 dekabr 2017-ci il, № 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2032)

25.    14 iyun 2019-cu il tarixli 744 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 19 iyun 2019-cu il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1036)

26.    1 aprel 2020-ci il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 9 aprel 2020-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 397)

27.    12 iyun 2021-ci il tarixli 1352 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan” qəzeti, 13 iyun 2021-ci il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 567)

28.    13 dekabr 2021-ci il tarixli 1486 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1351)

29.    19 may 2022-ci il tarixli 1687 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 may 2022-ci il, № 106, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 5, maddə 455)

30.    28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə 2-ci bənddə "2002-ci il yanvarın" sözləri "2004-cü il iyulun" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

11 iyun 2004-cü il tarixli 75 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 432) ilə 2-ci bənd qüvvədən düşmüş hesab edilmişdir.

 

[2] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə 4-cü bəndin birinci abzasında "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 4-cü bəndində “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610) ilə 4-cü bəndində "Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə 4-cü hissəsinin birinci abzasında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 4.4.1-ci bəndinin üçüncü abzasından, 5.11-ci bəndindən, 7.4.1-ci bəndinin ikinci abzasından, 10.6-cı bəndindən “Prezidenti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

 

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610) ilə "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın 1.1-ci bənddə, 2-ci bölmənin beşinci abzasında, 2.3-cü yarımbölmənin adında, 4.1.1-ci, 4.1.3-cü, 4.2.4-4.2.7-ci, 4.4.2-ci, 4.5.2-ci, 4.5.4-cü, 4.6.2-ci, 4.6.4-cü, 4.6.5-ci, 5.3-5.5-ci, 5.8-ci, 5.12-ci, 6.3-cü, 6.6-cı, 6.9-cu, 6.10-cu, 7.1-ci, 7.2-ci, 7.4-cü, 8.1-ci, 9.1-ci, 9.2-ci, 10.5-ci, 13.2-ci, 14.1-ci, 14.2-ci, 15.2-ci, 15.4-cü, 17.1-ci, 17.3-cü, 17.4-cü bəndlərdə, 18-ci bölmənin adında, 18.1-ci, 18.4-cü və 18.5-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında "Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri ismin müvafiq hallarında "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 1.1-ci bəndində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 1.1-ci bəndində ismin müvafiq hallarında verilmiş "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 1.1-ci bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsidir (bundan sonra – Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi)” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətidir (bundan sonra – Dövlət Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 1.3-cü bənddə “altında yerləşən torpaq sahələrinin, habelə fiziki və ya qeyri-dövlət hüquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilən obyektlərin yerləşdiyi” sözləri “, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilən müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət mülkiyyətində olan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 23 dekabr 2009-cu il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  24 dekabr 2009-cu il, № 286) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 1.5-ci bəndində və 10.4-cü bəndinin ikinci abzasında “2010-cu” rəqəmi “2011-ci” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 1.5-ci bəndində "2002-ci il yanvar" sözləri "2004-cü il iyul" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

13 noyabr 2007-ci il tarixli 649 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 649) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 1.5-ci bəndində “2008-ci” rəqəmi “2010-cu” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

11 iyun 2004-cü il tarixli 75 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 432) ilə Proqramın 1.5-ci bəndində "2004-cü il iyul ayının 1-dək" sözləri "2008-ci il yanvar ayının 1-dək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 2-ci bölməsinin beşinci abzasında "Dövlət Əmlakı Nazirliyinin" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 2-ci bölməsinin beşinci abzasında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2-ci hissənin beşinci abzasında, 2.3-cü bəndin adında, 4.1.1-ci yarımbənddə, 4.2-ci bənddə, 4.2.4-cü yarımbəndin dördüncü abzasının üçüncü cümləsində və altıncı abzasında, 4.2.5-ci yarımbəndin dördüncü abzasının ikinci cümləsində və altıncı abzasında, 4.5.4-cü yarımbəndin ikinci cümləsində, 4.6.4-cü yarımbəndin birinci cümləsində, 5.5-ci bəndin birinci cümləsində, 5.8-ci bəndin beşinci abzasında, 6.9-cu bənddə, 7.1-ci bəndin birinci cümləsində və 7.4-cü bəndin birinci abzasında ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 15 fevral 2016-cı il tarixli 769 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 4 mart 2016-cı il, № 50; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 233) ilə 2.2.5-ci yarımbənddə “Respublikası” sözü “Milli” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

21 iyul 2017-ci il tarixli 1542 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1352) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2.2.5-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

2.2.5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kommersiya prinsipləri əsasında (təsərrüfat hesablı) fəaliyyət göstərən müəssisə və obyektləri.

 

[10] 12 iyun 2021-ci il tarixli 1352 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan” qəzeti, 13 iyun 2021-ci il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 6, I kitab, maddə 567) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2.2.7-ci və 2.2.8-ci yarımbəndlərində səhiyyə sözü tibb sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1542 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1352) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2.2.24-cü yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[12] 7 mart 2016-cı il tarixli 817 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 mart 2016-cı il, № 53, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 438) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na yeni məzmunda 2.2.26-cı yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[13] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 2.3-cü yarımbölməsinin adında "Dövlət Əmlakı Nazirliyinin" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə II Dövlət Proqramının 2.3-cü yarımbölməsinin adında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 4.2-ci bəndində "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610) ilə "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın 4.2-ci bənddə "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri "Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 8 iyul 2008-ci il tarixli 795 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 613) ilə 4.1.1-ci bənddə “çıxarılır” sözündən sonra “səhmlərin yerdə qalan hissələri (əmək kollektivinə güzəştli satışa yönəldilən hissə istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin qərarı ilə pul hərraclarına və ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına yönəldilir və ya investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satılır” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 4.1.3-cü bəndində "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə II Dövlət Proqramının 4.1.3-cü bəndində "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 4.1.3-cü yarımbənddə, 4.2.4-cü və 4.2.5-ci yarımbəndlərin beşinci və yeddinci abzaslarında, 4.2.6-cı yarımbəndin birinci cümləsində, 4.2.7-ci yarımbənddə, 4.4.2-ci yarımbənddə, 4.5.2-ci yarımbəndin ikinci abzasının ikinci cümləsində, 4.6.2-ci yarımbəndin birinci abzasında, 4.6.5-ci yarımbəndin birinci abzasında, 5.3-cü bənddə, 5.12-ci bənddə, 6.3-cü bənddə, 9.1-ci bəndin birinci cümləsində, 9.2-ci bəndin birinci abzasında, 13.2-ci bəndin ikinci abzasında, 14.1-ci bənddə, 14.2-ci bənddə (hər iki halda), 15.4-cü bəndin birinci cümləsində, 17.1-ci bəndin birinci abzasında, 17.3-cü bənddə və 17.4-cü bəndin ikinci abzasında ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 14 iyun 2019-cu il tarixli 744 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 19 iyun 2019-cu il, № 130, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, №6, maddə 1036) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 4.2.1-ci yarımbəndinin beşinci abzasında “statusu almış” sözləri “kimi qeydiyyata alınmış” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 4.2.4-cü bəndin 4-6-cı abzasları müvafiq olaraq 5-7-ci abzaslar hesab edilmişdir və həmin bəndə 4-cü abzas əlavə edilmişdir.

 

[19] 22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 4.2.5-ci bəndin 4-6-cı abzasları müvafiq olaraq 5-7-ci abzaslar hesab edilmişdir və həmin bəndə 4-cü abzas əlavə edilmişdir.

 

[20] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 4.2.4-cü, 4.2.5-ci, 4.2.6-cı, 4.2.7-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 4.2.4 -4.2.7-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə 4.2.8-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki Redaksiyada deyilirdi:

Kiçik müəssisə və obyektlərin satışı üzrə hərracın qalibi əmək kollektivi olduqda, güzəştli satışın yekunlarına əsasən işçilərin mülkiyyət hüququ hərracın nəticələrinə görə verilən mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamədə öz əksini tapır.

 

[22] 8 iyul 2008-ci il tarixli 795 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 613) ilə  4.4.1-ci yeni məzmunda üçüncü abzas əlavə edilmişdir.

 

[23] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 4.4.2-ci bəndində "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının  4.4.2-ci bəndində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının  4.4.2-ci bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın.

Əvvəlki Redaksiyada deyilirdi:

Bu qaydada satılmayan dövlət müəssisələri müəyyən olunmuş qaydada ləğv edilir və onların əmlakı (tikili, avadanlıq, qurğu və s.) ayrı-ayrılıqda yuxarıda göstərilən qaydada hərrac vasitəsi ilə satılır.

 

[24] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 4.5.1-ci yarımbəndin ikinci cümləsində “Dövlət Əmlakı” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 4.5.2-ci, 4.5.4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 4.5.2-ci, 4.5.4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 4.5.4-cü bəndin birinci cümləsində “51%-i və daha çox” sözləri “25,5%-dən az olmamaq şərti ilə istənilən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 4.6.2-ci, 4.6.4-cü, 4.6.5-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 4.6.2-ci, 4.6.4-cü, 4.6.5-ci bəndlərində ismin müxtəlif hallarında verilmiş “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 5.4-cü bəndinin birinci abzasın ikinci cümləsində “təsdiq olunmaq üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə” sözləri “Dövlət Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 5.4-cü bəndinin yeddinci abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə” sözləri “Dövlət Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[29] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 5.4-cü bəndinin səkkizinci abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 5.4-cü bəndinin doqquzuncu abzasının birinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsinin təsis sənədlərinə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində baxılır və təsdiq edilir.

 

[31] 27 may 2005-ci il tarixli 238 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 403) ilə Proqramın 5-ci bölməsinin 5.7-ci bəndində "qeydiyyata" sözü "dövlət qeydiyyatına" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[32] 22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 5.8-ci bəndin “c” yarımbəndində hərraclarına sözündən sonra (özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarına) sözləri əlavə edilmişdir.

 

[33] 23 avqust  2006-cı il tarixli 453 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 678) ilə 5.8-ci bəndinə abzas əlavə edilmişdir.

22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 5.8-ci bəndin 5-ci abzasında ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarına sözlərindən sonra (özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarına) sözləri əlavə edilmişdir.

 

[34] 29 noyabr 2017-ci il tarixli 1693 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 1 dekabr 2017-ci il, № 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2032) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 5.11-ci bəndində “Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 5.3-cü, 5.4-cü, 5.5-ci, 5.12-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının  5.3-cü, 5.4-cü, 5.5-ci, 5.12-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 6.6-cı bənddə, 7.2-ci bəndin birinci cümləsində, 8.1-ci bənddə, 18.1-ci bəndin birinci və ikinci abzaslarında ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 6.10-cu bəndinin birinci abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə” sözləri “Dövlət Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[38] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 6.3-cü, 6.6-cı, 6.9-cu, 6.10-cu bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının  6.3-cü, 6.6-cı, 6.9-cu, 6.10-cu bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 6.10-cu bəndinin ikinci abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 7.2-ci bənddən (dövlət özəlləşdirmə çekləri dövriyyədən çıxarıldığı halda II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndinin “c” yarımbəndində nəzərdə tutulan səhmlər ixtisaslaşdırılmış pul hərracında satılır) sözləri çıxarılmışdır.

 

[40] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 7.4.1-ci bəndin birinci abzasının ikinci cümləsində “2 ay müddətində” sözləri “müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 8 iyul 2008-ci il tarixli 795 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 613) ilə 7.4.1-ci bəndə yeni məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[42] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 7.1-ci, 7.2-ci, 7.4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

18 aprel 2002-ci il tarixli 691 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 4, maddə 189) ilə Proqramın 7.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.4. Dövlət müəssisələrinin iştirakı ilə yaradılmış müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payı II Dövlət Proqramının 2.2-ci və 2.3-cü bölmələrində qeyd olunmuş təsnifatlaşdırmaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarı ilə özəlləşdirilir. Bu zaman qərarda dövlətin payının (səhm zərfinin) satışı nisbəti göstərilir. Dövlətin payının satışı nisbəti qərarda öz əksini tapmadığı halda, həmin payın dəyəri 100% hesab edilməklə, II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndində müəyyən edilmiş nisbətdə satılır (dövlət özəlləşdirmə çekləri dövriyyədən çıxarıldığı halda II Dövlət Proqramının 5.8-ci bəndinin "c" yarımbəndində nəzərdə tutulan səhmlər ixtisaslaşdırılmış pul hərracında satılır).

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 7.1-ci, 7.2-ci, 7.4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 8 oktyabr 2002-ci il tarixli 796 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 592) ilə Proqramın 7.4.1-ci bəndinə ikinci abzas əlavə edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 7.4.1-ci bəndin ikinci abzası 7.4.2-ci bəndin ikinci abzası hesab edilmişdir.

 

[44] 27 may 2005-ci il tarixli 240 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 405) ilə Proqramın 8.1-ci bəndində "(yataqxanalar, məişət və mədəniyyət binaları, uşaq bağçaları, idman qurğuları, atelye, qazanxanalar və s.)" sözlərindən sonra "özəlləşdirmə komissiyasının təklifi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təqdimatı əsasında və ya müvafiq qaydada yaradılmış ləğvetmə komissiyasının təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə" sözləri əlavə edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 8.1-ci bəndində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 8.1-ci bənddən “özəlləşdirmə komissiyasının təklifi və” sözləri çıxarılsın.

 

[45] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 9-cu və 9.1-ci bəndlərdə “fiziki və ya qeyri-dövlət hüquqi şəxslərin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi” sözləri “hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilən müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət mülkiyyətində olan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[46] 30 oktyabr 2009-cu il tarixli 175 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  1 noyabr 2009-cu il, № 244, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №10, maddə 788) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na 9-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[47] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 9.1-ci, 9.2-ci bəndlərində "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 9.1-ci, 9.2-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının .2-ci bəndin birinci cümləsində “qeyri-dövlət” sözləri “fiziki və” sözləri ilə, ikinci cümləsində “əldə olunmuş əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən” sözləri “həmin torpaq sahəsinin satılmasına dair” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610) ilə "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın 9.2-ci bəndin ikinci cümləsi çıxarılmışdır və aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[49] 23 dekabr 2009-cu il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  24 dekabr 2009-cu il, № 286) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 1.5-ci bəndində və 10.4-cü bəndinin ikinci abzasında “2010-cu” rəqəmi “2011-ci” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 10.4-cü bəndinin ikinci abzasında "2002-ci il yanvar" sözləri "2004-cü il iyul" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

11 iyun 2004-cü il tarixli 75 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 432) ilə Proqramın 10.4-cü bəndinin ikinci abzasında "2004-cü il iyul ayının 1-dək" sözləri "2008-ci il yanvar ayının 1-dək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

13 noyabr 2007-ci il tarixli 649 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1097) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 10.4-cü bəndində “2008-ci” rəqəmi “2010-cu” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 10.5-ci bəndində "Dövlət Əmlakı Nazirliyinə" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 10.5-ci bəndində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 10.5-ci bəndin ikinci abzasında “onlar” sözü “xarici investorların” sözləri ilə, “müəyyən edilmiş qaydada Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş arayış təqdim edirlər” sözləri “məlumatlar (sənədlər) “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32.2-1-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada Dövlət Xidməti tərəfindən əldə olunur” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[52] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 12-ci bəndin ikinci abzasının əvvəlinə “Əmək kollektivi tərəfindən alınan” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[53] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 13.2-ci bəndində "Dövlət Əmlakı Nazirliyinin" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 13.2-ci bəndində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 13.2-ci bəndin ikinci abzasında “sahibkarlığa dövlət köməyinin maliyyələşdirilməsi” sözləri “özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi, dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və mühafizəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 oktyabr 2003-cü il tarixli 964 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 569) ilə Proqramın 13.2-ci bəndinin ikinci abzasında "və müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması məqsədi ilə" sözləri "müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması və sahibkarlığa dövlət köməyinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

27 may 2005-ci il tarixli 235 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 5, maddə 400) ilə Proqramın 13.2-ci bəndinin ikinci abzasında "müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması və sahibkarlığa dövlət köməyinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə" sözləri "müəssisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması, sahibkarlığa dövlət köməyinin maliyyələşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrin müvafiq orqanlarında, habelə məhkəmə orqanlarında təmsil etmə xərclərinin ödənilməsi məqsədilə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 may 2022-ci il tarixli 1687 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 21 may 2022-ci il, № 106, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 5, maddə 455) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 13.2-ci bəndinin ikinci abzasına “sağlamlaşdırılması,” sözündən sonra “sahibkarlığa dövlət köməyinin, o cümlədən” sözləri və “mühafizəsi,” sözündən sonra “dövlət əmlakının satıcısının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[54] 22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 14.1-ci bəndə qəbul edilir sözlərindən sonra və silinir sözləri əlavə edilmişdir.

 

[55] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 14.1-ci, 14.2-ci bəndlərində "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 14.1-ci, 14.2-ci bəndlərində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

22 iyun 2010-cu il tarixli 283 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 498) ilə 14.2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14.2. Qəbul edilən özəlləşdirmə payları (çekləri) və opsionları Dövlət Komissiyasının nəzarəti ilə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən tədavüldən çıxarılır, silinir və ləğv edilir.

 

[56] 13 dekabr 2021-ci il tarixli 1486 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 14 dekabr 2011-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021-ci il, № 12, maddə 1351) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 15.2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

15.2. Müəssisələrin özəlləşdirməqabağı restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması məqsədilə 15.1-ci bənddə tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər II Dövlət Proqramının 2.2-ci bölməsində göstərilən müəssisələr üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə II Dövlət Proqramının 2.3-cü bölməsində göstərilən müəssisələr üçün isə Dövlət Komissiyasının qərarı ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilir və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 15.2-ci bənddən “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri” sözləri çıxarılmışdır.

 

[57] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 15.2-ci, 15.4-cü bəndlərində "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmiş, 15.4-cü bəndindən "İqtisadiyyat Nazirliyi" sözləri çıxarılmışdır. 15.4-cü bəndin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

15.4. Özəlləşdirilmiş müəssisələrin dəstəklənməsi tədbirləri hökumətin struktur siyasətinə uyğun olaraq öncül (prioritet) istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Əmlakı Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. Bu tədbirlər kompleksinə güzəştli kredit, vergi, sığorta və s. aid edilə bilər.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 15.2-ci, 15.4-cü bəndlərində  sözləri ismin müvafiq hallarında  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[58] 23 oktyabr 2003-cü il tarixli 961 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 566) ilə Proqramın 16.2-ci bəndinə "üç il müddətində" sözlərindən sonra "gənclərin təhsili, tərbiyəsi, asudə vaxtının təşkili, fiziki və mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliyyət göstərən obyektlərdən isə beş il müddətində" sözləri əlavə edilmişdir.

1 aprel 2020-ci il tarixli 980 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 9 aprel 2020-ci il, № 65, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 4, maddə 397) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 16.2-ci bəndində “beş” sözü “on” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[59] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 16.3-cü bənddə “, bir qayda olaraq, investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilir və bu zaman” sözləri “özəlləşdirilərkən” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[60] 21 iyul 2017-ci il tarixli 1542 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7, maddə 1352) ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 16.4-cü bənddə “Təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat, layihə-axtarış müəssisələrinin” sözləri “Dövlət elmi müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[61] 8 iyul 2008-ci il tarixli 795 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 613) ilə 16.4-cü bəndin beşinci abzasında “hərraclarına” sözündən sonra “və ya investisiya müsabiqəsinə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[62] 8 iyul 2008-ci il tarixli 795 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 613) ilə yeni məzmunda 16.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.6. Telekommunikasiya şəbəkələri, qurğuları və vasitələrinin özəlləşdirilməsinə onların mövcud maddi-texniki bazasını zəiflətməmək və texnoloji fəaliyyəti pozmamaq, habelə fiziki və hüquqi şəxslərin telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə etmək hüquqlarını əsassız məhdudlaşdırmamaq şərtilə yol verilir.

 

[63] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 17.1-ci, 17.3-cü, 17.4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 17.1-ci, 17.3-cü, 17.4-cü bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[64] 28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 18-ci hissəsinin adında, 18.4-cü bəndin birinci və ikinci cümlələrində, 18.5-ci bənddə ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[65] 28 dekabr 2007-ci il tarixli 696 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1246) ilə «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»nın 18.2-ci bəndində «Ədliyyə» sözü «Vergilər» sözü ilə əvəz edilmişdir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 18.2-ci bənddə “Vergilər Nazirliyi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[66] 6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 18.3-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinə, obyektlərinə və onların struktur bölmələrinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamələr, qeyri-dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş müəssisə və obyektlər üzərində qeyri-dövlət hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamələr, özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin, habelə qeyri-dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnamələr İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən verilir.

28 dekabr 2022-ci il tarixli 1933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı 28 dekabr 2022-ci il,Xalq” qəzeti, 29 dekabr 2022-ci il, № 286) ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 18.3-cü bənddə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Dövlət Xidməti” sözləri ilə və “şəhadətnamələr” sözü “hüquq təsdiqedici sənədlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 11 oktyabr 2001-ci il tarixli 587 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 10, maddə 640) ilə II Dövlət Proqramının 18-ci bölməsinin adında, 18.1-ci, 18.3-cü, 18,4-cü və 18.5-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş "Dövlət Əmlakı Nazirliyi" sözləri ismin müvafiq hallarında "İqtisadi İnkişaf Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

6 iyul 2006-cı il tarixli 426 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 7, maddə 590) ilə  II Dövlət Proqramının 18-ci bölməsinin adında,  18.1-ci, 18,4-cü və 18.5-ci bəndlərində ismin müvafiq hallarında verilmiş İqtisadi İnkişaf Nazirliyi” sözləri “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status