×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
30.06.2001
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
518
ADI
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 30-06-2001, Nəşr nömrəsi: 06, Maddə nömrəsi: 416)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
30.06.2001
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
370.000.000
010.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan RESPUBLİKASI Prezİdentİnİn Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətinin normativ hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 

 Bakı şəhəri, 30 iyun 2001-ci il

    № 518

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2001-ci il 30 iyun tarixli 518 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında

 

Əsasnamə

 

1. Ümumi müddəalar

 

 1.1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (bundan sonra — Nazirlik) Azərbaycan Respublikasında ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətlərin qarşısının alınması və açılması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

 1.2. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarını və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, bu Əsasnaməni, habelə Nazirliyin normativ hüquqi aktlarını rəhbər tutur.

 1.3. Nazirlik ona həvalə edilmiş vəzifələri bilavasitə və tabeliyində olan orqanlar vasitəsi ilə həyata keçirir. Nazirliyin strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir. Nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların (hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir. [1]

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, daxili qoşunlar, yanğın təhlükəsizliyi qurumları, ərazi və ixtisaslaşdırılmış polis orqanları, nizami polis hissələri, tədris, təhsil və tibb müəssisələri, İnterpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Mərkəzi Bürosu, idman cəmiyyəti, habelə digər qurumlar Nazirliyin vahid sistemini təşkil edir. [2]

 1.4. Nazirlik müstəqil balansa, öz əmlakına, banklarda hesablara, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi təsvir edilmiş və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir. [3]

 1.5. Nazirliyin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və maddi-texniki təchizatı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər mənbələr hesabına həyata keçirilir.

1.6. Nazirlik Bakı şəhərində yerləşir.

 

2. Daxİlİ İşlər Nazİrlİyİnİn funksİyaları

 

 2.1. Nazirlik öz işini insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət, qanunçuluq, humanistlik, habelə təkbaşçılıq prinsiplərinin uzlaşdırılması əsasında qurur və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

 2.1.1. ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması işinin təşkili;

 2.1.2. cinayətlərin və digər hüquqpozmaların qarşısının alınması, cinayətlərin açılması işinin və istintaqın təşkili;

 2.1.3. yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işinin təşkili;

 2.1.4. dövlət yanğın təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması və onun fəaliyyətinin təşkili; [4]

 2.1.5. daxili qoşunların fəaliyyətinin təşkili.

 

3. Daxİlİ İşlər Nazİrlİyİnİn vəzİfələrİ

 

 3.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada Nazirlik aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

 3.1.1. ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, cinayətlərin qarşısının alınması və açılması sahəsində profilaktika tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edir;

 3.1.2. cinayətkarlığın vəziyyətini təhlil edir, kriminogen qurumun operativ və uzunmüddətli proqnozlarını hazırlayır və bu əsasda müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarına ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətkarlıqla mübarizənin səmərəsinin artırılması və səlahiyyətlərinə aid olan digər məsələlər barədə təkliflər verir, bu sahədə dövlət proqramlarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;

3.1.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin, daxili işlər orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan işlər üzrə təhqiqatın və ibtidai istintaqın, habelə kriminalistik və başqa tədqiqatların aparılmasını təşkil edir;

3.1.4. “Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatının aparılmasını təmin edir, əməliyyat-məlumat, əməliyyat-sorğu, axtarış, kriminalistika, statistika və digər məlumatların, hesabatların məlumat banklarını yaradır, bu banklardakı məlumatların üzərində iş aparılmasını və onlardan istifadəni təşkil edir, arayış-məlumat fəaliyyətini həyata keçirir; [5]

3.1.4-1. əldə edilmiş daktiloskopik məlumatların, bioloji material və məlumatların müvafiq olaraq ölkə üzrə vahid daktiloskopik məlumat bankında və DNT məlumat bankında saxlanılmasını təmin edir; [6]

3.1.5. cinayətlərin vahid statistikasının və Nazirlik sistemində statistikanın aparılmasını təşkil edir, məlumatların işlənməsi və ötürülməsi üzrə avtomatlaşdırılmış sistemin inkişaf etdirilməsini və təkmilləşdirilməsini həyata keçirir, sənədlərin arxivdə saxlanılmasını təmin edir;

3.1.6. təhqiqat, istintaq və məhkəmə orqanlarından gizlənən və cəzadan, habelə probasiya nəzarətindən yayınanların axtarışını, xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin, şəxsiyyətinin tanınması mümkün olmayan meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi işini, habelə oğurlanmış əmlakın axtarılmasını təşkil edir və həyata keçirir; [7]

 3.1.7. daxili işlər orqanlarında təhqiqatın və istintaqın aparılması üzrə təşkilati-metodiki vasitələrin, Nazirlik sistemi üçün digər təlimatların hazırlanmasını təşkil edir;

 3.1.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada təhqiqat, istintaq orqanlarının, məhkəmələrin, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin icra və probasiya qurumlarının qərarlarının icrası işini təşkil edir; [8]

 3.1.9. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə daxili işlər orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmiş inzibati xətalar haqqında işlərə baxılmasını, habelə xüsusi icazələrin (lisenziyaların) verilməsini təşkil edir;

 3.1.10. daxili işlər orqanlarının səlahiyyətinə aid olan işlərin — Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığa bərpa və vətəndaşlığa xitam verilməsi məsələlərinin həllində iştirak edir, vətəndaşlara pasportların və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsini, yaşayış və olduğu yer üzrə qeydiyyat işini və bu məsələlərə dair mərkəzləşdirilmiş uçot sistemini təşkil edir; [9]

 3.1.11. aidiyyəti dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirləri həyata keçirir; [10]

 3.1.12. yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə daxili işlər orqanlarına həvalə edilən məsələləri həll edir, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının qarşısının alınmasında digər dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə iştirak edir; [11]

3.1.12-1. uşaq hüquqlarının təmin edilməsi vəziyyətinə dair monitorinqlər aparılmasında iştirak edir; [12]

3.1.12-2. Nazirliyin qanun əsasında müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, uşaq hüquqlarının təmin edilməsi vəziyyətinə dair illik hesabat hazırlayır;

 3.1.13. müqavilə əsasında mülkiyyətçilərin əmlakının mühafizəsi işini təşkil edir, ölkə ərazisində yerləşən xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edir;

 3.1.14. sahibsiz əmlakın, tapılmış dəfinələrin, sənədlərin və əşyaların saxlanılması və mühafizəsi işini təşkil edir;

 3.1.15 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan hallarda və qaydada cinayət işi üzrə zərər çəkən şəxslərin, şahidlərin və cinayət prosesinin digər iştirakçılarının, habelə məhkəmə və hüquq dövlət mühafizə orqanları işçilərinin və onların yaxın qohumlarının dövlət müdafiəsi və əmlakının mühafizəsi işinin təşkilində iştirak edir;

 3.1.16. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında və beynəlxalq normalara uyğun olaraq İnterpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Mərkəzi Bürosunun fəaliyyətini təşkil edir;

3.1.17. yol hərəkəti təhlükəsizliyinə aid qaydaların, standartların və texniki normaların işlənib hazırlanmasında iştirak edir;

3.1.17-1. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Bakı şəhərinin inzibati ərazisi istisna olmaqla, dövlət avtomobil yollarında parklanma yerlərini müəyyən edir, bələdiyyə və özəl avtomobil yollarında parklanma yerlərinin təşkil edilməsində iştirak edir; [13]

3.1.18. avtonəqliyyat vasitələrinin və qoşquların dövlət texniki baxışının və qeydiyyatının keçirilməsini, onlara dövlət nömrə nişanlarının verilməsini, habelə yol hərəkəti qaydaları və sürücülük vərdişləri üzrə imtahanlar qəbul edilməsini və nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqələrinin verilməsini təşkil edir, yol hərəkəti qaydalarının pozulması və yol-nəqliyyat hadisələri üzrə qeydiyyatın, təhqiqatın və istintaqın aparılmasını təmin edir, yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəricilərinin vahid dövlət uçotunu müəyyən edir və hesabatını aparır;

3.1.18-1. avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin (standart sığorta müqaviləsi növünə münasibətdə), habelə ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri və taksi minik avtomobilləri sərnişinlərinin fərdi qəza sığortası üzrə “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icbari qaydada sığortalanmasına nəzarət edir; [14]

3.1.19. dövlət yanğından mühafizə işini həyata keçirir və bu sistemə başçılıq edir, yanğınların söndürülməsini təmin edir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində dövlət tədbirlərinin hazırlanmasını və icrasını, yanğınların və onların nəticələrinin statistika uçotunun vahid dövlət sisteminin fəaliyyətini təşkil edir; [15]

3.1.20 Nazirlik sistemində rabitə sisteminin və vasitələrinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi və məlumat təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görür;

3.1.21. daxili təhqiqatların aparılmasını təşkil edir;

3.1.22. daxili qoşunlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin icrasını təşkil edir;

3.1.23. daxili qoşunların inkişaf, səfərbərlik, yerləşdirmə, tətbiq planları, ştatları, strukturu və sayı barədə təkliflər hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;

 3.1.24. daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların fəaliyyətini əlaqələndirir;

 3.1.25. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya onun ayrı-ayrı yerlərində tətbiq edilən fövqəladə və ya hərbi vəziyyət rejiminin təminində, fövqəladə halların qarşısının alınmasını və onların aradan qaldırılması üzrə vahid dövlət tədbirlərinin, həmçinin karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak edir;

 3.1.25. səlahiyyətləri çərçivəsində mülki müdafiə və səfərbərlik tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak edir;

 3.1.27. səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tətbiqi praktikasını ümumiləşdirir, daxili işlər orqanlarına və daxili qoşunlara normativ hüquqi işin təşkilində praktiki və metodiki kömək göstərir, hüquqi biliklərin təbliğini təşkil edir;

 3.1.28. elmi tədqiqat işlərinin keçirilməsini, elmi-texniki nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin daxili işlər orqanlarında tətbiqini təmin edir;

 3.1.29. daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların kadr təminatı proqramını hazırlayır və həyata keçirir, Nazirliyin, digər dövlət orqanlarının və xarici ölkələrin təhsil müəssisələrində kadrların hazırlanmasını, əməkdaşların əlavə təhsilini və mənəvi-psixoloji hazırlığını təmin edir; [16]

 3.1.30. daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, hərbi qulluqçuların, Nazirlik sistemi işçilərinin və təqaüdçülərinin, həmçinin onların ailə üzvlərinin sağlamlığının mühafizəsi istiqamətində kompleks profilaktika, müalicə, sanatoriya-kurort və digər tədbirləri hazırlayır və həyata keçirir, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, hərbi qulluqçuların, digər işçilərin sosial müdafiəsini təmin edir;

 3.1.31. səlahiyyətləri çərçivəsində hərbi daşımaları həyata keçirir, daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların hərbi və xüsusi texnika, rabitə vasitələri, xüsusi vasitələr, silah, sursat və digər maddi-texniki ehtiyatlarla təmin edilməsini, dövlət büdcəsi və sair mənbələrdən maliyyələşməsini təmin edir;

3.1.31-1. qanunvericiliyə uyğun olaraq tabeliyində olan dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirir; [17]

 3.1.32 səlahiyyətləri çərçivəsində obyektlərin əsaslı tikintisini, layihə-tədqiqat işlərinin aparılmasını təşkil edir, əməkdaşların və hərbi qulluqçuların mənzillə təmin edilməsi, onların yerləşdirilməsi və məişət təminatının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görür;

 3.1.33. Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə və digər dövlət və bələdiyyə orqanları ilə daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

 3.1.34. daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların fəaliyyətinə dair vətəndaşlardan və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərin qəbulu, qeydiyyatı və baxılması, vətəndaşların qəbulu işini təşkil edir;

3.1.35. ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması, cinayətkarlıqla mübarizə məsələlərinə dair əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsini və nəşriyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin edir, kütləvi informasiya vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqəni təşkil edir, yayılan məlumatlar üzrə müvafiq qərarlar qəbul edir; [18]

3.1.35-1. ictimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakını təşkil edir; [19]

 3.1.36. qarşısına qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirmək üçün digər hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq edir.

3.1.37. öz səlahiyyətləri daxilində penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası üzrə tədbirləri həyata keçirir; [20]

3.1.38. hərbi-tətbiqi və xidməti-tətbiqi idman növlərinin inkişafı proqramlarını, bədən tərbiyəsi və idman tədbirlərinin təqvim planlarını, hərbi idman kompleksinin normativlərini təsdiq edir. [21]

 3.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirir.

 

4. Daxİlİ İşlər Nazİrlİyİnİn hüquqları

 

 4.1. Nazirlik öz vəzifələrini və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

 4.1.1. ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətlərin qarşısının alınması və açılması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqları həyata keçirmək;

 4.1.2. əməliyyat-axtarış, təhqiqat, ibtidai istintaq və kriminalistik tədqiqat fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş hüquqları həyata keçirmək;

 4.1.3. daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların fəaliyyətinə dair qanun və digər normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmək, onların təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək, öz fəaliyyətinin normativ tənzimlənməsini həyata keçirmək;

 4.1.4. səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin daxili işlər orqanları və daxili qoşunlar tərəfindən icrasına nəzarət etmək;

 4.1.5. müvəqqəti saxlanılma yerlərində xidmətin təşkilinə nəzarət etmək;

 4.1.6. xüsusi icazə (lisenziya) verilməsi sahəsində daxili işlər orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;

 4.1.7. aidiyyəti dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə miqrasiya sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqları həyata keçirmək; [22]

4.1.8. yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat qaydalarına riayət olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etmək;

 4.1.9. yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;

 4.1.10. yol hərəkəti qaydalarının pozulması və yol-nəqliyyat hadisələri üzrə inzibati icraatın həyata keçirilməsini və tənbehlərin tətbiqini təşkil etmək, avtonəqliyyat vasitələrinin və qoşquların dövlət texniki vəziyyətinə nəzarəti təmin etmək;

 4.1.11. dövlət yanğın nəzarətinin həyata keçirilməsini, sertifikatlaşdırma fəaliyyətini, inzibati təsir tədbirlərinin tətbiq olunmasını təmin etmək; [23]

 4.1.12. xidməti və mülki silahın dövriyyəsinə və döyüş sursatının saxlanılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etmək;

4.1.12–1. öz səlahiyyətləri daxilində özəl mühafizə fəaliyyətinə, eləcə də bu fəaliyyət çərçivəsində xüsusi vasitələrin dövriyyəsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək; [24]

 4.1.13. mülkiyyətçilərin əmlakının qorunması sahəsində tam təsərrüfat hesabı əsasında fəaliyyət göstərmək, müqavilələr bağlamaq, mühafizənin texniki vasitələrinin istehsalı üçün ixtisaslaşan müəssisələr yaratmaq;

4.1.13-1. vətəndaşları ictimai asayişin qorunmasına cəlb etmək və onlarla əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlamaq; [25]

 4.1.14. daxili işlər orqanlarını və daxili qoşunları insanların xilas edilməsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlərin keçirilməsi, ağır və irimiqyaslı qəzaların, yanğınların, təbii fəlakətlərin, kütləvi iğtişaşların və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı ictimai qaydanın təmin olunması işinə, həmçinin digər xüsusi əməliyyatların və tədbirlərin keçirilməsinə cəlb etmək, onların qüvvə və vasitələrinin operativ idarə olunmasını həyata keçirmək;

 4.1.15. Nazirlik sisteminə daxil olan orqan və hissələrin, müəssisələrin və təşkilatların fəaliyyətini yoxlamaq və təftişini həyata keçirmək;

 4.1.16. Nazirlik sistemi əməkdaşlarının Nazirliyin təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarını keçirmək, bu təhsil müəssisələrinə rəhbərlik etmək;

4.1.16-1. Nazirliyin tabeliyində olan müalicə, profilaktika və sanatoriya-kurort müəssisələr tərəfindən yerinə yetirilən xidmətlərə («Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə»yə uyğun olaraq pulsuz tibb xidməti almaq hüququ olan, habelə sanatoriya-kurort müəssisələrində imtiyazlı istirahət hüququ olan şəxslərə göstərilən xidmətlər istisna olmaqla) ödənişlərin tətbiq edilməsinə razılıq vermək; [26]

 4.1.17. Nazirlik sistemində maddi və maliyyə vəsaitlərinin uçotunu təşkil etmək, onların istifadəsinə nəzarət etmək;

 4.1.18. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada sərəncamında olan dövlət əmlakı barəsində hüquqları həyata keçirmək;

 4.1.19. daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların fəaliyyətinə dair qəzetlər, jurnallar, bülletenlər, normativ hüquqi aktlar toplusu, digər materiallar nəşr etmək;

 4.1.20. müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici ölkələrin hüquq mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələri həyata keçirmək, səlahiyyətinə aid məsələlərin həlli üçün xarici dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara öz nümayəndələrini göndərmək;

 4.1.21. öz səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərə dair məhkəmələrdə iddia ilə çıxış etmək.

 4.2. Qanunvericiliklə müəyyən edilən digər hüquqları həyata keçirmək.

 

5. Daxİlİ İşlər Nazİrlİyİnİn fəalİyyətİnİn təşkİlİ

 

 5.1. Nazirliyə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri rəhbərlik edir. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.

 5.2. Daxili İşlər nazirinin birinci müavini və müavinləri nazirin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunur və vəzifədən azad edilirlər. [27]

 5.3. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri:

 5.3.1. Nazirliyin işini təşkil edir və təkbaşçılıq prinsipi əsasında daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların fəaliyyətinə rəhbərlik edir;

 5.3.2. müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır, onların məsuliyyət dərəcəsini və səlahiyyətlərini müəyyən edir, Nazirlik sisteminin digər vəzifəli şəxslərin operativ, təşkilati-ştat, kadr, maliyyə, təsərrüfat-istehsalat və Nazirliyin vəzifələrinə aid digər məsələlər üzrə müstəqil qərar qəbul etmək səlahiyyətlərini müəyyən edir;

5.3.3. Nazirliyin aparatının struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların əsasnamələrini təsdiq edir, tabeliyində olan hüquqi şəxslərin nizamnamələrini isə təsdiq edilməsi üçün müəyyən olunmuş qaydada təqdim edir; [28]

 5.3.4. Nazirliyin mərkəzi aparatının strukturu barədə, Nazirlik sisteminə daxil olan xidmətlərin, o cümlədən baş idarələrin, şəhər, rayon polis orqanlarının yaradılması və ləğv edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təkliflər verir; [29]

5.3.5. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Nazirliyin aparatının və tabeliyində olan qurumların strukturunu, ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində xərclər smetasını təsdiq edir, habelə Nazirliyin daxili nizam qaydalarını müəyyən edir; [30]

 5.3.6. Nazirlik sistemində icrası məcburi olan əmrlər verir, əsasnamələri, nizamnamələri, təlimatları, qaydaları, standartları, normaları və digər normativ hüquqi aktları təsdiq edir, habelə dövlət hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri ilə birgə və ya onlarla razılaşdırılmış əmrlər, sərəncamlar, göstərişlər verir, onların icrasına nəzarəti təşkil edir;

 5.3.7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada sıravi və rəis heyəti vəzifələrinin, bu vəzifələrə uyğun xüsusi rütbə hədlərinin siyahısını təsdiq edir;

 5.3.8. vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmə ilə bağlı Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini müəyyən edir və müvafiq siyahı (nomenklatur) təsdiq edir;

 5.3.9. daxili işlər orqanlarının vəzifəli şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına zidd olan əmr və göstərişlərini ləğv edir;

 5.3.10. dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına saxlanılan orqanların limit sayı haqqında təkliflər verir;

 5.3.11. daxili işlər orqanlarına və daxili qoşunlara həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün müvəqqəti strukturların yaradılması və ləğv edilməsi qaydalarını müəyyən edir;

5.3.11-1. daxili qoşunların hərbi şurasının tərkibini müəyyən edir; [31]

 5.3.12. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada daxili işlər orqanlarını əməkdaşlarını və hərbi qulluqçuları Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarına ezam edir;

 5.3.13. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada daxili işlər orqanların və daxili qoşunların şəxsi heyətini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, sıravi, kiçik, orta və böyük rəis heyətlərinə xüsusi rütbələr, Polis Akademiyasının məzunlarına ilkin zabit hərbi rütbəsi və daxili qoşunların hərbi qulluqçularına hərbi rütbələr verir, xüsusi və hərbi rütbələrdən məhrum edir, ali hərbi və ali heyət rütbələrinin verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qarşısında vəsatət qaldırır, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Nazirliyin baş idarə və idarələrinin, ərazi və ixtisaslaşmış polis idarə və şöbələrinin, Polis Akademiyasının rəislərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir; [32]

5.3.13-1. Polis Akademiyası rəisinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdimat verir, Polis Akademiyası rəisinin müavinlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;

5.3.13-2. Polis Akademiyası rəisinin təqdimatı ilə Akademiyanın Elmi Şurasının tərkibini təsdiq edir; [33]

 5.3.14. Nazirlik sisteminə işə götürülən digər işçilərlə əmək müqavilələrinin, ictimai asayişin qorunmasına cəlb edilən şəxslərlə müqavilələrin bağlanılması və onlara xitam verilməsi məsələlərinə dair Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini müəyyən edir; [34]

 5.3.15. daxili işlər orqanları əməkdaşlarını və hərbi qulluqçuları, habelə ictimai asayişin qorunmasına cəlb edilən şəxsləri Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatlarına təqdim edir, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətləri çərçivəsində medallarla təltif edir; [35]

 5.3.16. daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, hərbi qulluqçuların və Nazirlik sistemi işçilərinin, habelə Nazirliyin üzərinə qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsinə kömək göstərmiş şəxslərin təltif olunmaları üçün müəyyən olunmuş qaydada döş nişanlarını təsis edir, onların təsvirini və əsasnaməsini təsdiq edir, həmin şəxsləri döş nişanları, fəxri fərmanlarla təltif edir, habelə normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş digər həvəsləndirmə növlərini tətbiq edir;

 5.3.17. Nazirlik sistemində geyim formasının, fərqlənmə nişanlarının və digər rəmzlərin təsis edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təkliflər verir,Nazirliyin tabeliyindəki müvafiq struktur qurumlarına şərti adlar verir və tanınma nişanlarının təsvirini təsdiq edir [36]

 5.3.18. daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, hərbi qulluqçuların, Nazirlik sisteminin digər işçilərinin, habelə Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək göstərmiş digər şəxslərin təltif olunmaları üçün hədiyyə və mükafatlandırma, o cümlədən silah fondları yaradır;

5.3.19. daxili işlər orqanları əməkdaşları, hərbi qulluqçular və Nazirlik sisteminin digər işçiləri barədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş həcmdə intizam tənbehi tədbirləri tətbiq edir;

5.3.20. səlahiyyətləri daxilində daxili işlər orqanları əməkdaşlarını və hərbi qulluqçuları xidmətdən (hərbi xidmətdən) xaric edir;

5.3.21. dövlət büdcəsindən ayrılan və bücədənkənar vəsaitin, o cümlədən xarici valyutanın sərəncamçısı olmaqla maliyyə vəsaitini tabeliyindəki qurumlar arasında bölüşdürür, xərclənməsinin həcmini və qaydalarını müəyyən edir, xidmətin xüsusatları və ayrılmış məbləğin həddi nəzərə alınmaqla, daxili işlər orqanlarının sıravi və rəis heyətinin, hərbi qulluqçularının vəzifə maaşlarına əlavə təyin edir, maddi yardım və mükafatlar verir, bu səlahiyyətləri başqa vəzifəli şəxslərə həvalə edir, müvafiq vəzifələr üzrə imtiyazların müəyyən edilməsi barədə təkliflər verir;

5.3.22. təbii fəlakət, fövqəladə vəziyyət şəraitində və ya ayrı-ayrı hallarda, eləcə də birdəfəlik təcili tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı daxili işlər orqanları əməkdaşları və hərbi qulluqçuları üçün müvəqqəti ərzaq payı normalarını müəyyən edir;

5.3.23. Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin dövlət hakimiyyəti orqanları, idarə, müəssisə və təşkilatları ilə münasibətlərdə Nazirliyi təmsil edir, danışıqlar aparır, verilmiş səlahiyyətlər daxilində müvafiq müqavilələri, sazişləri və protokolları imzalayır;

5.3.24. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirir və Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsi məsuliyyət daşıyır.

5.4. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini nazirin birinci müavininə, o olmadıqda nazir müavinlərindən birinə tapşıra bilər. [37]

5.5. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində Nazirliyin rəhbər işçilərindən ibarət məşvərətçi orqan — kollegiya yaradılır. Kollegiyanın sədri — tutduğu vəzifəyə görə Daxili İşlər naziri, üzvləri isə Nazirliyin digər rəhbər vəzifələri üzrə müəyyən olunur. Kollegiyanın tərkibini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təsdiq edir.

5.6. Nazirliyin kollegiya iclasında daxili işlər orqanları fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, ictimai təhlükəsizliyin və ictimai qaydanın təmin edilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin və icra intizamının vəziyyəti, kadr məsələləri, əmrlərin və digər aktların layihələri müzakirə edilir, daxili işlər orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hesabatları dinlənilir, Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı digər mühüm məsələlərə baxılır və müvafiq qərarlar çıxarılır.

5.7. Kollegiya üzvləri müzakirə edilən məsələlərə dair qərar qəbul edərkən səsvermədə bərabər hüquqlara malikdirlər. Kollegiyanın qərarları, onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir, nazirin əmri ilə elan olunur və həyata keçirilir.

5.8. Kollegiyanın sədri və kollegiya üzvləri arasında fikir ayrılığı olduqda, kollegiyanın sədri öz əsaslandırılmış qərarını həyata keçirir və bu haqda Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir.

 

 


 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2001-ci il 30 iyun tarixli 518 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu [38]

 

1. Rəhbərlik

 

Nazir

Nazirin birinci müavini [39]

Nazir müavini

Nazir müavini

Nazir müavini — Daxili Qoşunların komandanı.

Nazir müavini - Baş Təşkilat-İnspeksiya İdarəsinin rəisi [40]

 

2. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Aparatı

 

Katiblik (baş idarə səlahiyyətli)

Baş Təşkilat-İnspeksiya İdarəsi

Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidməti (idarə səlahiyyətli)

Baş Cinayət Axtarışı İdarəsi

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi

Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi

Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi [41]

Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi

Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi

Xüsusi Əməliyyat-Axtarış Tədbirləri Baş İdarəsi [42]

İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsi [43]

Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi

Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi

Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi

Daxili Qoşunların Baş İdarəsi

Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi

Baş Mühafizə İdarəsi

Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi

Səfərbərlik İşləri və Mülki Müdafiə İdarəsi [44]

Azərbaycan Respublikasında İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu (baş idarə səlahiyyətli)

Baş Kadrlar İdarəsi

Daxili Təhqiqatlar İdarəsi

Şəxsi Heyətlə İş İdarəsi

Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsi

Baş İnformasiya-Kommunikasiya İdarəsi

Mətbuat Xidməti (idarə səlahiyyətli)

Maliyyə-Plan İdarəsi

Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsi [45]

Tibb İdarəsi

Komendant Xidməti (idarə səlahiyyətli)

Əsaslı Tikinti İdarəsi [46]

İdman Cəmiyyəti (idarə səlahiyyətli).

 

3. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin sisteminə daxil olan qurumlar [47]

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

Daxili Qoşunların hərbi hissə və bölmələri

Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbi

Polis Akademiyası (baş idarə səlahiyyətli)

Sıravi və kiçik rəis heyəti hazırlayan məktəb

Əlahiddə Çevik Polis Alayı və digər nizami polis hissələri [48]

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi

Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi

digər ərazi və ixtisaslaşdırılmış polis orqanları və qurumlar

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       30 iyun 2004-cü il tarixli 83 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 440)

2.       3 sentyabr 2004-cü il tarixli 120 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 674)

3.       29 iyun 2005-ci il tarixli 254 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491)

4.       16 dekabr 2005-ci il tarixli Fərman (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il)

5.       25 iyul 2006-cı il tarixli 428 nömrəli Azərbaycan respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491)

6.       1 avqust 2006-cı il tarixli 433 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 659)

7.       28 iyun 2007-ci il tarixli 602 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 615)

8.       27 sentyabr 2007-ci il tarixli 631 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 869)

9.       26 oktyabr 2007-ci il tarixli 642 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 947)

10.    23 noyabr 2007-ci il tarixli 658 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1106)

11.    6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168)

12.    6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719)

13.    12 may 2009-cu il tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 5, maddə 322)

14.    21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289)

15.    10 fevral 2010-cu il tarixli 219 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2010-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 83)

16.    15 mart 2010-cu il tarixli 234 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2010-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 185)

17.    15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85)

18.    25 iyun 2011-ci il tarixli 453 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 508)

19.    12 sentyabr 2011-ci il tarixli 497 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 09, maddə 791)

20.    4 sentyabr 2012-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 6 sentyabr 2012-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 852)

21.    7 may 2013-cü il tarixli 890 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 5, maddə 511)

22.    1 noyabr 2013-cü il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 noyabr 2013-cü il, № 234; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1320)

23.    22 dekabr 2014-cü il tarixli 419 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2014-cü il, № 282, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1573)

24.    11 fevral 2015-ci il tarixli 465 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 127)

25.    3 iyun 2015-ci il tarixli 541 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 5 iyun 2015-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 697)

26.    30 dekabr 2015-ci il tarixli 720 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2015-ci il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1474)

27.    11 mart 2016-cı il tarixli 834 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2016-cı il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 455)

28.    23 iyun 2016-cı il tarixli 974 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1070)

29.    6 dekabr 2016-cı il tarixli 1139 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 dekabr 2016-cı il, № 271; “Xalq” qəzeti, 29 yanvar 2017-ci il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2057)

30.    15 may 2017-ci il tarixli 1379 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2017-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 783)

31.    10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1629 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2017-ci il, № 243, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1796)

32.    6 iyun 2018-ci il tarixli 114 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1204)

33.    26 oktyabr 2018-ci il tarixli 312 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2012)

34.    25 dekabr 2018-ci il tarixli 438 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2595)

35.    1 fevral 2019-cu il tarixli 508 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 207)

36.    31 mart 2023-cü il tarixli 2082 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 31 mart 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 1 aprel 2023-cü il, № 66)

37.    2 iyun 2023-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 2 iyun 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 3 iyun 2023-cü il, № 116)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 1.3-cü bəndin ikinci cümlə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Nazirliyin Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən strukturuna baş idarələr, idarələr, şöbələr və digər qurumlar daxildir.

 

21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 1.3-cü bəndinə ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

[2] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 1.3-cü bəndinin ikinci abzasından “yanğın təhlükəsizliyi qurumları,” sözləri çıxarılmışdır.

 

[3] 31 mart 2023-cü il tarixli 2082 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 31 mart 2023-cü il, “Azərbaycan” qəzeti, 1 aprel 2023-cü il, № 66) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 1.4-cü bəndində “bank idarələrində” sözləri “banklarda” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 2.1.4-cü bənd çıxarılmışdır.

 

[5] 1 fevral 2019-cu il tarixli 508 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 207) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.4-cü yarımbəndində “dövlət daktiloskopik qeydiyyatının keçirilməsini” sözləri “Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatının aparılmasını” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 1 fevral 2019-cu il tarixli 508 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 2, maddə 207) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 3.1.4-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 6 iyun 2018-ci il tarixli 114 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1204) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.6-cı yarımbəndinə “cəzadan” sözündən sonra “, habelə probasiya nəzarətindən” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 6 iyun 2018-ci il tarixli 114 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 7 iyun 2018-ci il, № 127, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1204) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.8-ci yarımbəndində “və məhkəmələrin” sözləri “, məhkəmələrin, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin icra və probasiya qurumlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168) ilə "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 3.1.10-cu bənddə "vətəndaşlığına qəbul edilmə, vətəndaşlığa bərpa olunma və vətəndaşlığa xitam verilmə məsələləri ilə bağlı işləri" sözləri "vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığa bərpa və vətəndaşlığa xitam verilməsi məsələlərinin həllində iştirak edir" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 29 iyun 2005-ci il tarixli 254 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491) ilə Əsasnamənin 3.1.11-ci bəndində “immiqrasiya” sözü “miqrasiya” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168) ilə "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 3.1.11-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.1.11. səlahiyyətləri çərçivəsində miqrasiya məsələlərini tənzimləyir;

 

[11] 16 dekabr 2005-ci il tarixli Fərman (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il) ilə 3.1.12-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.1.12. azyaşlılara nəzarətsizliyin qarşısının alınmasında digər dövlət və ictimai təşkilatlarla birlikdə iştirak edir;

 

[12] 4 sentyabr 2012-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 6 sentyabr 2012-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 852) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə 3.1.12-1-ci və 3.1.12-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[13] 10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1629 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 4 noyabr 2017-ci il, № 243, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1796) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 3.1.17-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

25 dekabr 2018-ci il tarixli 438 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 2595) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.17-1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.1.17-1. dövlət avtomobil yollarında parklanma yerlərinin təşkil edilməsi ilə bağlı müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış təkliflər verir, bələdiyyə və özəl avtomobil yollarında parklanma yerlərinin təşkil edilməsində iştirak edir;

 

[14] 22 dekabr 2014-cü il tarixli 419 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 dekabr 2014-cü il, № 282, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 12, maddə 1573) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə yeni məzmunda 3.1.18-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

3 iyun 2015-ci il tarixli 541 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublikaqəzeti, 5 iyun 2015-ci il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 697) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.18-1-ci yarımbəndinə “sığortalanmasına” sözündən sonra “(standart sığorta müqaviləsi növünə münasibətdə)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

15 may 2017-ci il tarixli 1379 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2017-ci il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 783) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.18-1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.1.18-1. avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icbari qaydada sığortalanmasına (standart sığorta müqaviləsi növünə münasibətdə) nəzarət edir;

 

[15] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.19-cu bənd çıxarılmışdır.

 

[16] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə 3.1.29-cu bənddə “tədris müəssisələrində kadrların hazırlanmasını, əməkdaşların peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsini, ixtisaslarının artırılmasını” sözləri “təhsil müəssisələrində kadrların hazırlanmasını, əməkdaşların əlavə təhsilini” sözləri ilə, 4.1.16-cı bənddə “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 15 fevral 2011-ci il tarixli 381 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 85) ilə yeni məzmunda 3.1.31-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[18] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 3.1.35-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.1.35. ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması, cinayətkarlıqla mübarizə məsələlərinə dair əhalinin  məlumatlandırılmasını, kütləvi informasiya vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqəni təşkil edir, yayılan məlumatlar üzrə müvafiq qərarlar qəbul  edir, nəşriyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin edir;

 

[19] 23 iyun 2016-cı il tarixli 974 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1070) ilə yeni məzmunda 3.1.35-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[20] 26 oktyabr 2007-ci il tarixli 642 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 947) ilə "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə"yə yeni məzmunda 3.1.37-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[21] 10 fevral 2010-cu il tarixli 219 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2010-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 83) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.37-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və həmin Əsasnaməyə 3.1.38-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[22] 29 iyun 2005-ci il tarixli 254 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491) ilə Əsasnaməyə yeni məzmunda 4.1.7-ci bənd əlavə edilmiş və 4.1.7-4.1.20-ci bəndlər müvafiq olaraq 4.1.8-4.1.21-ci bəndlər hesab edilmişdir.

 

6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168) ilə "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 4.1.7-ci bənddə "miqrasiya" sözündən əvvəl "aidiyyəti dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[23] 6 avqust 2008-ci il tarixli 812 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 9 avqust 2008-ci il № 175, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 719) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 4.1.11-ci bənd çıxarılmışdır.

 

[24] 23 noyabr 2007-ci il tarixli 658 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1106) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə  4.1.12–1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[25] 23 iyun 2016-cı il tarixli 974 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1070) ilə yeni məzmunda 4.1.13-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[26] 12 may 2009-cu il tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 5, maddə 322) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə yeni məzmunda 4.1.16-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[27] 11 mart 2016-cı il tarixli 834 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2016-cı il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 455) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.2-ci bənddə “Daxili işlər nazirinin” sözlərindən sonra “birinci müavini və” sözləri əlavə olunmuşdur.

 

[28] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 5.3.3-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.3.3. Nazirliyin baş idarə, idarə, şöbə və digər qurumlarının əsasnamələrini, nizamnamələrini təsdiq edir;

 

[29] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 27 dekabr  2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 5.3.4-cü bənddən «Nazirliyin mərkəzi aparatının strukturu barədə,» sözləri çıxarılmışdır.

 

[30] 21 dekabr 2009-cu il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  27 dekabr 2009-cu il, № 289) ilə «Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»nin 5.3.5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.3.5. Nazirliyin mərkəzi aparatının və tabelikdəki orqan, hissə, müəssisə və təşkilatların strukturu üzrə ştat cədvəllərini təsdiq edir,  onların (mərkəzi aparatın strukturuna daxil olan qurumlar və şəhər, rayon polis orqanları istisna olmaqla) yaradılması, yenidən  qurulması, ləğv edilməsi barədə qərarlar verir, ştat sayının normativlərini, habelə nazirliyin daxili nizam qaydalarını müəyyən edir;

 

[31] 15 mart 2010-cu il tarixli 234 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 mart 2010-cu il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 185) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə 5.3.11-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[32] 3 sentyabr 2004-cü il tarixli 120 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 674) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin 5.3.13-cü bəndində "vəsatət qaldırır" sözlərindən sonra "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Nazirliyin baş idarə və idarələrinin, ərazi və ixtisaslaşmış polis idarə və şöbələrinin, Polis Akademiyasının rəislərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir" sözləri əlavə edilmişdir.

11 fevral 2015-ci il tarixli 465 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 127) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.3.13-cü yarımbəndində “xüsusi rütbələr” sözlərindən sonra “, Polis Akademiyasının məzunlarına ilkin zabit hərbi rütbəsi” sözləri əlavə edilmişdir.

6 dekabr 2016-cı il tarixli 1139 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 dekabr 2016-cı il, № 271; “Xalq” qəzeti, 29 yanvar 2017-ci il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2057) ilə 5.3.13-cü yarımbənddən “, Polis Akademiyasının” sözləri (ikinci halda) çıxarılmışdır.

 

[33] 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1139 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 dekabr 2016-cı il, № 271; “Xalq” qəzeti, 29 yanvar 2017-ci il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2057) ilə yeni məzmunda 5.3.13-1-ci və 5.3.13-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[34] 23 iyun 2016-cı il tarixli 974 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1070) ilə 5.3.14-cü yarımbəndə “əmək müqavilələrinin” sözlərindən sonra “, ictimai asayişin qorunmasına cəlb edilən şəxslərlə müqavilələrin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[35] 25 iyul 2006-cı il tarixli 428 nömrəli Azərbaycan respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491) ilə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 5.3.15-ci bəndində “dövlət mükafatlarına təqdim edir” sözlərindən sonra “, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətləri çərçivəsində medallarla təltif edir” sözləri əlavə edilmişdir.

23 iyun 2016-cı il tarixli 974 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyun 2016-cı il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1070) ilə 5.3.15-ci yarımbəndə “hərbi qulluqçuları” sözlərindən sonra “, habelə ictimai asayişin qorunmasına cəlb edilən şəxsləri” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[36] 25 iyul 2006-cı il tarixli 428 nömrəli Azərbaycan respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 5.3.17-ci bəndində “təkliflər verir” sözlərindən sonra “,Nazirliyin tabeliyindəki müvafiq struktur qurumlarına şərti adlar verir və tanınma nişanlarının təsvirini təsdiq edir” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[37] 11 mart 2016-cı il tarixli 834 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2016-cı il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 455) ilə “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.4-cü bənddə “həyata keçirilməsini” sözlərindən sonra “nazirin birinci müavininə, o olmadıqda” sözləri əlavə olunmuşdur.

 

[38] 30 iyun 2004-cü il tarixli 83 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 440) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda birinci-on üçüncü abzaslar yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi

 Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi

Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi

 

1 avqust 2006-cı il tarixli 433 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 659) ilə on beşinci abzas əlavə edilmişdir və on beşinci - iyirminci abzaslar müvafiq olaraq on altıncı - iyirmi birinci abzaslar hesab edilmişdir.

 

30 iyun 2004-cü il tarixli 83 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 440) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturundan on altıncı abzas yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi

 

1 avqust 2006-cı il tarixli 433 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 659) ilə iyirmi birinci abzas (Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi) çıxarılmışdır.

 

27 sentyabr 2007-ci il tarixli 631 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 869) ilə iyirmi üçüncü abzas ("Pasport, Qeydiyyat İdarəsi") yeni redaksiyada verilmişdir.

 

6 mart 2008-ci il tarixli 719 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 168) ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunun iyirmi üçüncü abzasında "Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya Xidməti (baş idarə səlahiyyətli)" sözləri "Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

29 iyun 2005-ci il tarixli 254 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 491) ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”na iyirmi dördüncü abzas əlavə edilmiş və iyirmi dördüncü - otuz yeddinci abzaslar müvafiq olaraq iyirmi beşinci - otuz səkkizinci abzaslar hesab edilmişdir.

 

27 sentyabr 2007-ci il tarixli 631 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 9, maddə 869) ilə iyirmi dördüncü abzas ("Miqrasiya xidməti (idarə səlahiyyətli)") çıxarılsın və iyirmi beşinci - otuz səkkizinci abzaslar müvafiq olaraq iyirmi dördüncü - otuz yeddinci abzaslar hesab edilmişdir.

 

30 iyun 2004-cü il tarixli 83 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 440) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda iyirmi beşinci abzas yeni  redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasında İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu (idarə səlahiyyətli)

 

28 iyun 2007-ci il tarixli 602 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 615) ilə «Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu»nda otuz birinci abzas yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Əməliyyat Rabitə İdarəsi

 

30 iyun 2004-cü il tarixli 83 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 440) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda otuz beşinci-otuz yeddinci abzaslar yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 Komendant xidməti (idarə səlahiyyətli)

 Əsaslı Tikinti şöbəsi

 İdman cəmiyyəti

 

25 iyun 2011-ci il tarixli 453 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 508) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu” yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin

Strukturu

 

Nazir

Nazir müavini

Nazir müavini

Nazir müavini

Nazir müavini — daxili qoşunların komandanı

Katiblik (baş idarə səlahiyyətli)

Baş Təşkilati — İnspektor İdarəsi

Növbətçi hissələri idarəetmə xidməti (idarə səlahiyyətli)

Baş Cinayət Axtarışı İdarəsi

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi

Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi

Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi

Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi

 7-ci idarə

İnsan Alverinə qarşı İdarəsi

Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi

Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi

Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi

Daxili Qoşunların Baş İdarəsi

Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi

Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi

Baş Mühafizə İdarəsi

Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi

Səfərbərlik işləri və mülki müdafiə şöbəsi

Miqrasiya xidməti (idarə səlahiyyətli)

Azərbaycan Respublikasında İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu (baş idarə səlahiyyətli)

Baş kadrlar İdarəsi

Daxili Təhqiqatlar İdarəsi

Şəxsi Heyətlə İş İdarəsi

Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsi

Baş İnformasiya Kommunikasiya İdarəsi

Mətbuat xidməti (idarə səlahiyyətli)

Maliyyə-Plan İdarəsi

Təchizat İdarəsi

Tibb İdarəsi

Komendant xidməti (idarə səlahiyyətli)

Əsaslı Tikinti İdarəsi

İdman cəmiyyəti (idarə səlahiyyətli)

 

[39] 11 mart 2016-cı il tarixli 834 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2016-cı il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 455) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 1-ci hissənin üçüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Nazir müavini

 

[40] 7 may 2013-cü il tarixli 890 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 5, maddə 511) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nda 1-ci hissəyə yeni məzmunda yeddinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[41] 2 iyun 2023-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) rəsmi internet saytı, 2 iyun 2023-cü il, “Xalq” qəzeti, 3 iyun 2023-cü il, № 116) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 2-ci hissəsinin səkkizinci – otuz ikinci abzasları müvafiq olaraq doqquzuncu – otuz üçüncü abzaslar hesab olunmuşdur və yeni məzmunda səkkizinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[42] 7 may 2013-cü il tarixli 890 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 5, maddə 511) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nda 2-ci hissənin onuncu abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Xüsusi Əməliyyat-Axtarış Tədbirləri İdarəsi

 

[43] 1 noyabr 2013-cü il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 3 noyabr 2013-cü il, № 234; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1320) ilə "Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu"nun 2-ci hissəsinin on birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İnsan Alverinə qarşı Mübarizə İdarəsi

 

[44] 26 oktyabr 2018-ci il tarixli 312 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” qəzeti, 27 oktyabr 2018-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2012) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 2-ci hissəsinin iyirminci abzasında “Şöbəsi” sözü “İdarəsi” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[45] 11 mart 2016-cı il tarixli 834 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2016-cı il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 455) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 2-ci hissənin iyirmi doqquzuncu abzası verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Təchizat İdarəsi

 

[46] 11 mart 2016-cı il tarixli 834 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 12 mart 2016-cı il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 455) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 2-ci hissənin otuz ikinci abzas ləğv edilmişdir və otuz üçüncü abzas otuz ikinci abzas hesab edilmişdir.

 

[47] 12 sentyabr 2011-ci il tarixli 497 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 09, maddə 791) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 3-cü hissəsində “strukturuna” sözü “sisteminə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 30 dekabr 2015-ci il tarixli 720 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 dekabr 2015-ci il, № 290, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1474) ilə “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nun 3-cü hissəsinin yeddinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Nizami polis hissələri

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status