×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
04.10.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
Q-12
ADI
“Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
17.10.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201710040012
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
16.10.2017
“Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

04.10.2017

Qeydiyyat nömrəsi

Q-12

Adı

“Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

17.10.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.010.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201710040012

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

16.10.2017

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.20-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın və “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 iyun 2017-ci il tarixli 1460 nömrəli Fərmanının 5-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. qərarın 1-ci hissəsində “1-67” rəqəmləri “1-78” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və 68-78 nömrəli əlavələr təsdiq edilsin (əlavə olunur).

1.2. həmin qərarın 57 nömrəli əlavəsi yeni redaksiyada verilsin (əlavə olunur).

2. Maliyyə Nazirliyinin aparatının Uçot siyasəti şöbəsinə tapşırılsın ki, bu qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Bu qərarın icrasına nəzarət nazir müavini Emin Hüseynova həvalə edilsin.

 

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

 

 

Samir Şərifov

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 68 nömrəli əlavə

 

Forma № İETQA-1

 

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ TƏHVİL-QƏBUL AKTI

Seriya __________ nömrə____________

“____” _____________________  ________________ il

 

İstehsal ehtiyatlarının qəbul edildiyi yer (anbar, ticarət obyekti)__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

1.   İstehsal ehtiyatlarının satışı əvvəlcədən sifariş verilmədən (səyyar qaydada, avtomobildən və ya qoşqu vasitələrindən) həyata keçirildiyi hallarda qaimə-faktura və ya elektron qaimə-fakturanın verilməsi əməliyyat başa çatdıqdan sonra tərtib edildiyi zaman, həmin istehsal ehtiyatları faktiki satıldığı anda satılmış istehsal ehtiyatları üzrə aşağıdakı cədvəl doldurulmaqla təhvil verilir.

2.   İstehsal ehtiyatlarının satışına (alışına) dair aşağıda qeyd olunmuş qaimə-faktura, elektron qaimə-faktura, “İstehsal ehtiyatlarının alış aktı” və ya digər alış sənədlərində göstərilmiş qiymətlilər cədvəldə əks etdirilənlər istisna olmaqla anbara təhvil verilir.

Qaimə-faktura _________________________________________________________________________________

(seriyası, nömrəsi və tarixi)

Elektron qaimə-faktura _________________________________________________________________________

(seriyası, nömrəsi və tarixi)

        İstehsal ehtiyatlarının alış aktı ____________________________________________________________________

(seriyası, nömrəsi və tarixi)

        Digər alış sənədləri _____________________________________________________________________________

(adı, nömrəsi və tarixi)

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ manat____________qəp.

                                                                                   (yekun məbləğ yazı ilə)  

 

Təhvil verdim ___________________________________                              ____________________________

                                       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                     (imza və tarix)

Təhvil aldım  ___________________________________                                ____________________________

                                       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                            (imza və tarix)               

                                                       ____________________________________________________________________________________________

                                                                             (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

 

Qeyd: “İstehsal ehtiyatlarının təhvil-qəbul aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 69 nömrəli əlavə

 

Forma № İEAA-1

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ  ALIŞ  AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

“____” _____________________  ________________ il

Kimdən________________________________________________________________________________________

                                       (satıcının soyadı, adı və atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin  seriya və nömrəsi, FİN kodu, )

Kimə__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ manat________qəp.

                                                                           (yekun məbləğ yazı ilə)  

 

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim  _____________________________________________                         _____________________

                                     (soyadı, adı, atasının adı)                                                                                    (imza və tarix)

Təhvil aldım ______________________________________________                         ______________________

                                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                         (imza və tarix)

 

___________________________________________________________________________________________

                                                              (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “İstehsal ehtiyatlarının alış aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 70 nömrəli əlavə

 

Forma № QF-4

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

«_____»_________________20______  il.

Kimdən________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________________________

Kimə__________________________________________________________________________________________

                                                                                            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim _____________________________________________                      ______________________

               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

Təhvil aldım ______________________________________________                      ______________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                       (imza və tarix)

Rəhbər       _________________________________                               Baş mühasib ______________________

                       (imza və tarix)                                                                                                                  (imza və tarix)

                                                                                    

M.Y. 

__________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”İstehsal ehtiyatlarının təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

Forma № QF-4

 

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

«_____»_________________20______  il.

Kimdən__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________________________

 

Kimə_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ______________________________________________                _____________________________

               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

Təhvil aldım ____________________________________________                      ____________________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                         (imza və tarix)

Rəhbər       ___________________________________________                 Baş mühasib _______________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                         (imza və tarix)    

                                                                                    

M.Y. 

______________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Qeyd: ” İstehsal ehtiyatlarının təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 71 nömrəli əlavə

 

Forma № QF-5

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN (HAZIR MƏHSULLARIN) TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

«_____»_________________20______  il.

Kimdən___________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________________________

Kimə_____________________________________________________________________________________________

                                                                                            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim _________________________________________                         __________________________

               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                      (imza və tarix)

Təhvil aldım ___________________________________________                          _________________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                         (imza və tarix)

Rəhbər       ______________________________                                      Baş mühasib ______________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                               (imza və tarix)    

M.Y. 

______________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Qeyd: ”Malların (hazır məhsulların) təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

Forma № QF-5

 

________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN (HAZIR MƏHSULLARIN) TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 «_____»_________________20______  il.

 

Kimdən___________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________________________

 

Kimə_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ___________________________________________             __________________________

               (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                    (imza və tarix)

Təhvil aldım ____________________________________________              __________________________

                 (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                        (imza və tarix)

Rəhbər       ________________________________________________        Baş mühasib _________________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                (imza və tarix)  

                                                                                                                             

M.Y. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Qeyd: ” Malların (hazır məhsulların) təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 72 nömrəli əlavə

 

 

 

________ nömrəli əlavə

 

Forma № İEBT-1

 

________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ BURAXILIŞI TƏLƏBNAMƏSİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_________________20______  il.

 

Kimdən__________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

___________________________________________________________________________________________________________

 

Kimə____________________________________________________________________________________________

                                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

  

___________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

__________________________tarixli _________________ nömrəli müqaviləyə əsasən məbləğində qiymətliləri

Sifariş verdi:

Məsul şəxs   _________________________________________                         __________________________

                     (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                           (imza və tarix)

M.Y.

 

Sifarişi qəbul etdi:

Məsul şəxs  __________________________________________                           ________________________

                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                        (imza və tarix)

  M.Y. 

_______________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

 


 

Forma № İEBT-1

 

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ BURAXILIŞI TƏLƏBNAMƏSİNİN SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_________________20______  il.

 

Kimdən________________________________________________________________________________________

           (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

______________________________________________________________________________________________

 

Kimə__________________________________________________________________________________________

                                                                                     (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

______________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

   

________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

 

_______________________tarixli _________________ nömrəli müqaviləyə əsasən məbləğində qiymətliləri

 

Sifariş verdi:

Məsul şəxs   _______________________________________________                  _______________________

                     (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                  (imza və tarix)

 

M.Y.

 

Sifarişi qəbul etdi:

Məsul şəxs  _________________________________________                               ______________________

                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                               (imza və tarix)

 

  M.Y. 

 

______________________________________________________________________________________________

 (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 73 nömrəli əlavə

 

Forma № QF-6

 

______________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ İSTEHSALA BURAXILIŞI QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

«_____»_______________20_________  il.

Kimdən_______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

______________________________________________________________________________________________

Kimə__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Əsas  _______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

Tələb olunur

Buraxılmışdır

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim _____________________________________________                   ______________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                (imza və tarix)

Təhvil aldım ______________________________________________                   ______________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                (imza və tarix)

Rəhbər  __________________________________________________   Baş mühasib _____________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                         (imza və tarix)      

M.Y. 

___________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd:İstehsal ehtiyatlarının istehsala buraxılışı qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

Forma № QF-6

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

İSTEHSAL EHTİYATLARININ İSTEHSALA BURAXILIŞI QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən_______________________________________________________________________________________

                                                                        (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_____________________________________________________________________________________________

Kimə_________________________________________________________________________________________

                                                                                  (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Əsas _______________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

Tələb olunur

Buraxılmışdır

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim ____________________________________________________                                 ___________________________

                                                (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

Təhvil aldım  ______________________________________________________                                  _________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                   (imza və tarix)

Rəhbər           _______________________________________________________      Baş mühasib __________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                         (imza və tarix)   

 

 

M.Y. 

___________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Qeyd: İstehsal ehtiyatlarının istehsala buraxılışı qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 74 nömrəli əlavə

 

Forma № QF-7

 

____________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

KÖMƏKÇİ İSTEHSAL MƏHSULLARININ ƏSAS İSTEHSALA BURAXILIŞI QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən_______________________________________________________________________________________

                                                                            (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_____________________________________________________________________________________________

Kimə_________________________________________________________________________________________

                                                                                   (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Əsas  ________________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

Tələb olunur

Buraxılmışdır

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim __________________________________________________               ______________________

                                                      (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                 (imza və tarix)

Təhvil aldım _______________________________________________________________                          _________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                            (imza və tarix)

Rəhbər       __________________________________________________________       Baş mühasib _________________________

                                                        (imza və tarix)                                                                                                   (imza və tarix)         

 

M.Y. 

___________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”Köməkçi istehsal məhsullarının əsas istehsala buraxılışı qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

Forma № QF-7

 

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

KÖMƏKÇİ İSTEHSAL MƏHSULLARININ ƏSAS İSTEHSALA BURAXILIŞI QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən______________________________________________________________________________________

                                                                        (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_____________________________________________________________________________________________

Kimə________________________________________________________________________________________

                                                                                  (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Əsas ________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

Tələb olunur

Buraxılmışdır

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim ________________________________________________                                 _________________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

Təhvil aldım  _________________________________________________                                  _________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

Rəhbər           __________________________________________________      Baş mühasib ________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                     (imza və tarix)  

 

M.Y. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Qeyd: ”Köməkçi istehsal məhsullarının əsas istehsala buraxılışı qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 75 nömrəli əlavə

 

Forma № ZMDA-1

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

ZAY MƏHSULLARA DAİR AKT

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“______” ________________________________ _______ il

 

Biz aşağıda imza edənlər __________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

____________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

İstehsal sahəsinin məsul şəxsi ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən məhsulların onların istehsalı zamanı zay olması faktını öz imzalarımızla təsdiq edirik.

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

İmzalar  ______________________________________________________________________________          ___________________

                 (vergiödəyicisinin (və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin) vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                         (imza və tarix)

                 ______________________________________________________________________________          ___________________   

                                                   (maddi məsul şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                     (imza və tarix)

                _______________________________________________________________________________          __________________

                                 (malları anbara təhvil verən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                  (imza və tarix)

______________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

    Qeyd: “Zay məhsullara dair akt2 nüsxədən ibarət olur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 76 nömrəli əlavə

 

Forma № ZMTQA-1

 

________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

ZAY MƏHSULLARIN TƏHVİL-QƏBUL AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” _____________________  ________________ il

 

Zay məhsulların qəbul edildiyi yer (anbar, ticarət obyekti)______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ manat____________qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

 

Təhvil verdim ___________________________________                                  ____________________________

                                              (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

 

Təhvil aldım  ___________________________________                                    ____________________________

                                            (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                              (imza və tarix)               

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                             (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “Zay məhsulların təhvil-qəbul aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 77 nömrəli əlavə

 

Forma № QF-8

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

HAZIR MƏHSULLARIN TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASI

 

Seriya __________ nömrə____________

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən________________________________________________________________________________________

                                                                            (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_______________________________________________________________________________________________

Kimə___________________________________________________________________________________________

                                                                                   (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)  

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim ______________________________________________________                              _________________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                 (imza və tarix)

Təhvil aldım ________________________________________________________                              _________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                                 (imza və tarix)

Rəhbər       __________________________________________________________     Baş mühasib __________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                       (imza və tarix)       

M.Y. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: ”Hazır məhsulların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

Forma № QF-8

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

HAZIR MƏHSULLARIN TƏSƏRRÜFATDAXİLİ YERDƏYİŞMƏSİ QAİMƏ-FAKTURASININ SURƏTİ

 

Seriya __________ nömrə____________

 

«_____»_______________20_________  il.

 

Kimdən______________________________________________________________________________________

                                                                        (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə________________________________________________________________________________________

                                                                                  (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

____________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

  

____________________________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)   

Məbləğində qiymətliləri:

 

Təhvil verdim _________________________________________                  ____________________________

                                          (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

Təhvil aldım  _________________________________________                     ___________________________

                                           (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                            (imza və tarix)

Rəhbər      ____________________________________________    Baş mühasib ________________________

                                                    (imza və tarix)                                                                                                      (imza və tarix)      

 

 

M.Y. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

 

Qeyd: ”Hazır məhsulların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası”nın “Vahidinin qiyməti (manatla)” və “Məbləği (manatla)” sütunları mühasibatlıq tərəfindən doldurulur.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 78 nömrəli əlavə

 

Forma № HMTQA-1

________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

HAZIR MƏHSULLARIN TƏHVİL-QƏBUL AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” _____________________  ________________ il

Hazır məhsulların qəbul edildiyi yer (anbar, ticarət obyekti)____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №si

Hazır məhsulların adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sair qeydlər

1

2

3

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ manat____________qəp.

                                                                                   (yekun məbləğ yazı ilə)  

Təhvil verdim ___________________________________                                  ____________________________

                                        (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                              (imza və tarix)

Təhvil aldım  ___________________________________                                    ____________________________

                                       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                              (imza və tarix)               

 

______________________________________________________________________________________________

                                                                             (Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “Hazır məhsulların təhvil-qəbul aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.  

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 oktyabr 2017-ci il tarixli Q-12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №-li qərarına 57 nömrəli əlavə

 

Forma № MTQA-1

 

__________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-İ, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, a.a. və VÖEN-i)

 

MALLARIN TƏHVİL-QƏBUL AKTI

 

Seriya __________ nömrə____________

 

“____” _____________________  ________________ il

 

Malların qəbul edildiyi yer (anbar, ticarət obyekti) _____________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

1.   Malların satışı əvvəlcədən sifariş verilmədən (səyyar qaydada, avtomobildən və ya qoşqu vasitələrindən) həyata keçirildiyi hallarda qaimə-faktura və ya elektron qaimə-fakturanın verilməsi əməliyyat başa çatdıqdan sonra tərtib edildiyi zaman, həmin mallar faktiki satıldığı anda satılmış mallar üzrə aşağıdakı cədvəl doldurulmaqla təhvil verilir.

2.    Malların satışına (alışına) dair aşağıda qeyd olunmuş qaimə-faktura, elektron qaimə-faktura, “Malların alış aktı” və ya digər alış sənədlərində göstərilmiş qiymətlilər cədvəldə əks etdirilənlər istisna olmaqla anbara təhvil verilir.

Qaimə-faktura _________________________________________________________________________________

                                                                              (seriyası, nömrəsi və tarixi)

Elektron qaimə-faktura _________________________________________________________________________

                                                                               (seriyası, nömrəsi və tarixi)

       Malların alış aktı _______________________________________________________________________________

(seriyası, nömrəsi və tarixi)

        Digər alış sənədləri _____________________________________________________________________________

(adı, nömrəsi və tarixi)

 

Sıra №si

Qiymətlilərin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ manat____________qəp.

                                                                                   (yekun məbləğ yazı ilə)  

 

Təhvil verdim ___________________________________                          _____________________________

                                       (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                          (imza və tarix)

 

                     

 Təhvil aldım ___________________________________                              ____________________________

                                              (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)                                                                  (imza və tarix)               

 

_______________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Qeyd: “Malların təhvil-qəbul aktı” 2 nüsxədən ibarət olur.

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status