AKTIN NÖVÜ
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
20.12.2017
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
18-1
ADI
“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
29.12.2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
190.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201712200181
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
28.12.2017
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI

 

QƏRAR

 

№ 18-1

 

Bakı şəhəri                                                                             “20” dekabr 2017-ci il

 

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nın təsdiq edilməsi barədə

 

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 avqust tarixli 1009 nömrəli Fərmanının 1.3-cü, “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 16 yanvar tarixli 994 nömrəli Sərəncamının 2.3-cü bəndlərinin və “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 14 aprel tarixli 585-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 iyun tarixli 1471 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin dördüncü abzasını və “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.10-cu bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyası

 

qərara alır:

 

1. “Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasının (hissə 75) təsdiq edilməsi haqqında” 1997-ci il 29 mart tarixli 16-4/3 nömrəli Kollegiya qərarının 1-ci hissəsi və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi barədə” 1999-cu il 28 oktyabr tarixli 22-4 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2004-cü il 14 iyul tarixli 9-6 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2005-ci il 10 may tarixli 7 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2006-cı il 22 iyun tarixli 8 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2007-ci il 10 avqust tarixli 12-2 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2009-cu il 01 dekabr 9 nömrəli Kollegiya qərarları ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Hüquq şöbəsinə (G.İsgəndərova) tapşırılsın ki, bu Qərarın qəbul edildiyi gündən 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

4. Ümumi şöbəyə (L.Abdullayeva) tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə çatdırılmasını təmin etsin.

5. Bu Qərarın icrasına nəzarət nazir müavini İ. İsayevə həvalə edilsin.

 

Kollegiyanın sədri                                                                  Səlim Müslümov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 20 dekabr 2017-ci il tarixli 18-1 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası

 

Giriş

 

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” (bundan sonra “Kitabça”) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 57-ci və 156-cı maddələrinin 2-ci hissələrinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Kitabçada təhsil sahəsi işçilərinin tarif-ixtisas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilərkən

“Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə müəyyən edilmiş dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, məqsədləri və təhsilin səviyyələri, universitetlərdə təhsilverənlərin və təhsilalanların elmi tədqiqat prosesinə fəal cəlb edilməsi yolu ilə elm və təhsilin inteqrasiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması üzrə hədəflər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda nəzərdə tutulan səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması, innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən təhsilverənin formalaşdırılması, nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması, təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi istiqamətlərində aparılan islahatlar nəzərə alınmışdır.

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq təhsil müəssisələrində (dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla) vəzifələrinin (rəhbərlər, mütəxəssislər) əməyinin ödəniş dərəcələri bu Kitabçaya uyğun olaraq müəyyən edilir.

Dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələrində bu Kitabçada nəzərədə tutulmuş müvafiq vəzifələrdə çalışan işçilərin vəzifə maaşları həmin vəzifələr üzrə təhsilə, elmi dərəcəyə, elmi ada, staja və müvafiq sahədə iş təcrübəsinə qoyulan ixtisas tələbləri nəzərə alınmaqla minimum əmək haqqından az olmamaqla ali təhsil müəssisələri tərəfindən sərbəst müəyyənləşdirilir.

Kitabça təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrində çalışan işçilərin əmək funksiyalarının və əməyinin ödəniş dərəcələrinin müəyyən edilməsində, onların hüquq və vəzifələrini əks etdirən vəzifə təlimatlarının işlənilməsində, peşəkarlıq səviyyəsindən asılı olaraq onların işə qəbulu və vəzifədə irəli çəkilməsi və məşğulluğunun səmərəli təmin edilməsində, attestasiyasının keçirilməsində və əmək müqavilələrinin (kontraktlarının) bağlanılmasında əsas normativ hüquqi akt olaraq tətbiq edilir. Kitabça tətbiq edilərkən xarici dövlətdə təhsil almış mütəxəssislərin  həmin dövlətdəki ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması,  həmçinin elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərinin nоstrifikasiya və ya təkrar attestasiya edilməsi əməyin ödəniş dərəcəsi müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınır [1]

Kitabçada hər bir vəzifənin tarif-ixtisas xüsusiyyətləri 3 bölmədən ibarətdir:

 - “Əmək funksiyası” bölməsində bu vəzifəni tutan işçinin yerinə yetirməli olduğu işlərin məzmunu;

- “Bilməlidir” bölməsində işçinin təhsil sahəsinə aid qanunvericilik aktlarını, o cümlədən bu sahədə yerinə yetirilən işin və elmi tədqiqatların üsul və vasitələrini bilməsi kimi tələblər;

- “Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri” bölməsində işçinin təhsilinə, ixtisasına, əlavə təhsilinə və əmək stajına (tələb qoyulduqda) olan tələblər öz əksini tapmışdır.

Kitabçada “Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri”nin minimum normaları müəyyən edilir.

Təhsil müəssisələrində təhsil sahəsinə aid olmayan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin əməyinin ödəniş dərəcələrini və tarif ixtisas xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün qüvvədə olan iqtisadiyyatın aidiyyəti sahələrinin qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçalarından istifadə edilir.

Kitabçada göstərilən təhsil müəssisələri (bölmələri, şöbələri) rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifə maaşı müvafiq müəssisə (bölmə, şöbə) rəhbərlərinin vəzifə maaşından 10-20 faiz aşağı müəyyənləşdirilir.

Kitabçada müəyyən rəhbər və mütəxəssis vəzifələrinin ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələblərində pedaqoji staja olan tələblər müəyyən edilir. Pedaqoji staj dedikdə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təhsilverən (pedaqoji işçi) hesab edilən işçinin təhsil müəssisələrində, eləcə də pedaqoji proseslə bağlı olan digər müəssisələrdə dərs yükü aparmaqla və ya tədris, təlim-tərbiyə işlərini həyata keçirdiyi ümumi əmək stajının müddəti başa düşülür.

Bu Kitabçada müəyyən edilmiş təhsil səviyyəsinə, əmək stajına (tələb qoyulduqda), əlavə təhsilə və digər ixtisas tələblərinə malik olmayan, lakin üzərinə qoyulan vəzifələri keyfiyyətlə yerinə yetirən və lazımı praktiki təcrübəsi olan işçilər attestasiya olunanadək və ya attestasiyadan sonra işçilərin attestasiya komissiyasının rəyi əsasında tutduqları vəzifədə çalışa bilərlər. Kitabçanın qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonrakı dövrdə işə qəbul edilən işçilərə bu Kitabça ilə müəyyən edilmiş müvafiq ixtisas tələbləri tətbiq edilir.


Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin adı və əməyinin ödəniş dərəcələri diapazonu

 

 

Sıra

№-si

Vəzifələrin adları

Ödəniş dərəcələrinin
diapazonu

Səhifə

1

2

3

4

 

I.                             Təhsil İnstitutu

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

19

11

2.

Direktor müavini

-

12

3.

Mərkəzin direktoru

18

12

4.

Katibliyin rəhbəri

17

13

5.

Şöbə müdiri

16-17

14

6.

Baş mütəxəssis

16

14

 

Mütəxəssislər

 

 

7.

Böyük elmi məsləhətçi

17

15

8.

Aparıcı mütəxəssis

14

15

9.

Mütəxəssis

12

16

10.

Direktorun köməkçisi

11

16

11.

Baş laborant

9

17

12.

Böyük operator

8

17

 

II.    Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

18

18

2.

Direktor müavini

-

18

3.

Mərkəzin müdiri

15

19

4.

Mərkəzin müdir müavini

-

20

5.

Şöbə müdiri

14

20

6.

Baş hüquqşünas

13

21

7.

Baş mütəxəssis

13

21

 

Mütəxəssislər

 

 

8.

Mütəxəssis

12

22

9.

Direktorun köməkçisi

11

23

 

III. Təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan məktəbdənkənar təhsil müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

15

23

2.

Direktor müavini

 -

24

3.

Şöbə (bölmə, kabinet və laboratoriya) müdiri

13-14

24

 

Mütəxəssislər

 

 

4.

Metodist

11-14

25

 

IV. Ali təhsil müəssisələri [2]

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Rektor

17-19

26

2.

Ali təhsil müəssisəsi filialının direktoru

16-17

27

3.

Tədris məsələləri üzrə prorektor

16-18

27

4.

Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

16-17

28

5.

Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

16-17

29

6.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

15-16

29

7.

Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə prorektor

14-16

30

8.

Filial direktorunun müavini

-

31

9.

Fakültə dekanı

-

32

10.

Fakültə dekanının müavini

-

32

11.

Kafedra müdiri

-

33

12.

Professor

16-18

34

13.

Dosent

14-16

35

14.

Baş müəllim

13-14

35

15.

Tədris şöbəsinin müdiri

12-14

36

16.

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri

12-14

36

17.

Qeydiyyat şöbəsinin müdiri

12-14

37

18.

Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri

12-14

37

19.

Təcrübə və məzunlarla iş şöbəsinin müdiri

12-14

38

20.

Hüquq şöbəsinin müdiri

14

39

21.

Kadrlar şöbəsinin müdiri

11-13

39

22.

Tədris laboratoriyasının (emalatxanasının) müdiri

11-12

40

23.

Tələbə şəhərciyinin direktoru; poliklinikanın direktoru; texnoparkın direktoru; qarajın direktoru və s. tabelikdə olan digər qurumların rəhbərləri

10-12

41

 

Mütəxəssislər

 

 

24.

Rektorun məsləhətçisi

14

41

25.

əllim (assistent)

12-13

42

26.

Tyutor

11-13

42

27.

Rektorun köməkçisi

9

43

28.

Laborant (böyük laborant da daxil olmaqla)

5-9

43

29.

Arxiv müdiri

7-8

44

30.

Arxivçi

5-6

44

31.

Dispetçer (böyük dispetçer də daxil olmaqla)

4-5

45

 

V. Orta ixtisas təhsili müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

14-16

44

7.

Filial rəhbəri

13-15

46

2.

Tədris işləri üzrə direktor müavini

 -

47

3.

Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktor müavini; tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 -

48

4.

Şöbə müdiri

13-14

49

5.

Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq bölməsinin müdiri

14

49

10.

Baş hüquqşünas

14

50

11.

İstehsalat təcrübəsinin rəhbəri

11-13

50

 

Mütəxəssislər

 

 

8.

Müəllim

10-15

51

9.

Metodist

11-14

52

6.

Tyutor

11-12

52

 

VI. Peşə təhsili müəssisələri [3]

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

14-16

53

2.

Tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavini

 -

54

3.

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 -

55

4.

İnzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

 -

56

5 .

Tədris korpusunun rəhbəri

-

57

6.

Ümumtəhsil fənləri üzrə tədris hissə müdiri

13

58

7.

Baş usta

11-14

59

8.

Tədris-istehsalat emalatxanasının müdiri

9-12

60

 

Mütəxəssislər

 

 

9.

Müəllim

8-15

60

10.

İstehsalat təlimi ustası

9-13

61

11.

İstehsalat təlimi ustası (nəqliyyat vasitələrinin sürücülüyü üzrə)

9-13

62

12.

Mexanik

7-11

63

 

VII. Ümumi təhsil müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

13-16

64

2.

Tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə direktor müavini

 -

66

3.

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

-

67

4.

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

-

68

5.

Məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçı

 12-15

69

6.

Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri

7-10

70

 

Mütəxəssislər

 

 

7.

Müəllim

8-15

70

8.

Müəllim-defektoloq; müəllim-loqoped; loqoped

8-15

71

9.

Sosial pedaqoq

10-15

72

10.

Xüsusi təhsil üzrə mütəxəssis; korreksiya üzrə inkişaf mütəxəssisi

10-15

74

11.

Tərbiyəçi

8-14

74

12.

Müəllim köməkçisi (assistent)

7-13

75

 

VIII. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (körpələr evi, körpələr evi-uşaq bağçası, uşaq bağçası, sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi məktəbəqədər təhsil müəssisələri)

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Müdir

12-16

76

2.

Metodist

13-15

77

 

Mütəxəssislər

 

 

3.

Müəllim-defektoloq (müəllim-loqoped, müəllim-surdoloq)

8-15

78

4.

Tərbiyəçi-müəllim

8-14

79

5.

Musiqi rəhbəri

8-13

79

6.

Tərbiyəçi köməkçisi

4-5

80

 

IX. Yerli Təhsili İdarəetmə Orqanlarının nəzdində Metodiki Kabinet

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Müdir

14-15

81

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Metodist

12-15

82

3.

Məktəbəqədər təhsil üzrə metodist

12-15

83

4.

Təsərrüfat qrupunun rəhbəri

10-12

83

 

X. Yerli Təhsili İdarəetmə Orqanlarının Məktəbdənkənar Müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

10-14

84

2.

Direktor müavini

 -

85

3.

Şöbə (bölmə, kabinet, laboratoriya) müdiri

12-13

85

 

Mütəxəssislər

 

 

4.

Metodist

10-12

86

5.

Usta

7-10

87

 

XI. Mədəniyyət Təhsili üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

18

88

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Metodist (baş, böyük metodist də daxil olmaqla)

13-15

88

 

XII. Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

18

89

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Metodist (baş, böyük metodist də daxil olmaqla)

13-15

90

 

XIII. Bakı Şəhəri Üzrə Təhsil İdarəsinin nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

16

91

2.

Direktor müavini

-

92

3.

Bölmə rəhbəri

15

92

 

Mütəxəssislər

 

 

4.

İdarəetmə üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

93

5.

Psixoloji xidmətin təşkili üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

94

6.

Məktəb mühiti (öyrənmə mühiti) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

96

7.

Sinfin idarə olunması üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

97

8.

Peşəkar inkişaf və gənc müəllimlərlə işin təşkili üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

97

9.

Planlaşdırma (məzmun, fəaliyyət planı, strateji planlaşdırma) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

98

10.

Qiymətləndirmə (şagirdlərin qiymətləndirilməsi) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

99

11.

Resurslarla iş üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

100

12.

Tətbiqi tədqiqat üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

101

13.

İnklüziv təhsil üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

102

14.

Məktəbəhazırlıq üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

102

15.

Fənn kurikulumları üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

103

 

XIV. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi [4]

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Rəis

17

104

2.

Rəis müavini

-

105

3.

Baş mühasib

16

105

4.

Şöbə müdiri

15

106

6.

Baş mütəxəssis

14

107

 

Mütəxəssislər

 

 

7.

Hüquqşünas

14

107

8.

Böyük mütəxəssis

13

108

9.

Aparıcı mütəxəssis

12

108

10.

Mütəxəssis

11

109

 

XV. Ailə Tipli Kiçik Qrup Evi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

11-14

109

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Tərbiyəçi

8-14

110

 

XVI. Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqlar üçün Reabilitasiya Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

13-16

111

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Müəllim defektoloq (müəllim-loqoped, müəllim-surdoloq)

8-15

112

3.

Tərbiyəçi

8-14

113

4.

Tərbiyəçi köməkçisi

4-5

114

 

XVII. Təhsil müəssisələri üzrə ümumi vəzifələr

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Baş mühasib

15-17

114

2.

Kitabxana müdiri

12-13

115

 

Mütəxəssislər

 

 

1.

Psixoloq

10-15

116

2.

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbəri

11-14

118

3.

Fiziki tərbiyə rəhbəri (təlimatçı)

10-13

119

4.

Konsertmeyster

8-14

119

5.

Dərnək rəhbəri

8-14

120

6.

Kitabxanaçı

7-12

121

7.

Laborant

4-5

122

 


TARİF-İXTİSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

I.                   TƏHSİL İNSTİTUTU

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Elmi-tədqiqat profilinə uyğun olaraq müasir layihələr hazırlanması və həyata keçirilməsi məqsədilə institutun fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir. Təhsil sistemində vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir və kollektivin işini istiqamətləndirir. Elmi-metodik və hüquqi sənədlərin işlənib hazırlanmasını və nəşrini təşkil edir, institutun iclaslarında sədrlik edir və institutun rəhbər işçiləri tərəfindən hazırlanmış hesabatlarını dinləyir. Bölmələrin fəaliyyətini istiqamətləndirir, elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətin, başa çatmış tədqiqatların tətbiqinin nəticələri ilə bağlı hesabatları, o cümlədən struktur bölmələr üzrə tematik qrupların və ayrı-ayrı əməkdaşların tədqiqat işlərinin tətbiqinə, aparılan tədqiqat işlərinin keyfiyyətinə, həmçinin son nəticələrinə dair təqdim olunan dövri hesabatları dinləyir və qəbul olunmuş qərarları təsdiq edir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Kadrların (təsisçinin nomenklaturasında olanlardan başqa) seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir, müvafiq əmrlər, göstərişlər verir. Müasir idarəetmə sistemindən, elmi nailiyyətlərdən və informasiya texnologiyalarından istifadə edir. İnstitutun əmlak və avadanlıqlarından məqsədyönlü istifadə olunmasına sərəncam verir, saxlanılmasına nəzarət edir, ayrı-ayrı müəssisələrlə müqavilələr bağlayır, maliyyə və digər hesablar açır, əmrlər verir, işçiləri işə qəbul edir və işdən azad edir. İnstitutun işçilərinin İxtisasının artırılmasına və təkmilləşməsi məsələlərinə diqqət yetirir və buna dair hökumət və dövlət orqanlarının qərarlarını yerinə yetirir, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir.

İnstitutun işçilərinin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına hərtərəfli kömək göstərir, işini istiqamətləndirir. İnstitutun maddi-texniki bazasının genişləndirilməsini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul olunmuş aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

19-cu dərəcə: 10 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. İnstitutun direktoru tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. İnstitut tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə bağlı təkliflər hazırlayır və institutun direktoruna təqdim edir. Təhsil siyasəti üzrə müxtəlif məsələlərə dair qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir.

İnstitutun işçilərinin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına kömək göstərir, onların işini istiqamətləndirir. İnstitutun struktur bölmələrinin fəaliyyətini təhlil edir, qiymətləndirir, görülmüş işlər barədə İnstitutun direktoruna hesabatlar verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil 8 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 20% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

MƏRKƏZİN DİREKTORU

 

Əmək funksiyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi koordinasiya məsələləri üzrə sənədlərinə, elmi-tədqiqat, layihə-konstruktor və layihə-axtarış qaydalarına və elm və elmi xidmət üzrə fəaliyyət göstərən müəssisənin profilinə uyğun olaraq elm sahəsində yeni nəticələr əldə edilməsi, mütərəqqi layihələr, texnologiyalar yaradılması və həyata keçirilməsi məqsədi ilə müəssisənin elmi, elmi-texniki və istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Yeni texnologiyalar əsasında müəssisələrin layihələşdirilməsini, mütərəqqi texnoloji proseslərin və avadanlığın hazırlanıb tətbiq olunmasını təmin edir və elmi-tədqiqat işləri aparılarkən əməyin təşkili üzrə tələblərə və normativlərə riayət edir. Elmi müəssisənin elmi, elmi-texniki və istehsal fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyənləşdirir, işlərin perspektiv və illik proqnozlarını təsdiq edir. Elmi müəssisə və təşkilatlarla birgə elmi-tədqiqat və texniki işləmələrin nəticələrinin istehsalatda sınaqdan keçirilməsi və kompleks problemlər üzrə işlərin yerinə yetirilməsi üçün elmi əlaqələr yaradır. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Elmi-texniki əməkdaşlıq məsələləri üzrə xarici elmi müəssisə və təşkilatlarla, eləcə də alimlərlə müəyyən olunmuş qaydada əlaqələrin yaradılmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri, elmi müəssisənin fəaliyyət profilini, ixtisaslaşma sahələrini; tədqiqat işlərinin layihə quruluşunu və eksperimental sınaqların aparılmasının elmi metodlarını, əlaqədar problemlər üzrə digər elmi müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən elmi tədqiqat və quraşdırma işlərinin nəticələrini; elmi tədqiqatların proqnozlaşdırılmasını, proqramların tərtibi və maliyyələşdirmə metodlarını, təsərrüfat müqavilələrinin bağlanması və yerinə yetirilməsi qaydalarını, əməyin, istehsalın və idarəetmənin iqtisadiyyatını və təşkilini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

18-ci dərəcə: 10 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; elmi dərəcəsi olmaqla 7 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; elmi dərəcəsi və elmi adı olmaqla 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

KATİBLİYİN RƏHBƏRİ

 

Əmək funksiyası. Vahid təhsil siyasətinə əsasən İnstitutun struktur qurumlarının (mərkəz, şöbə) fəaliyyətini əlaqələndirir, fəaliyyət planlarının hazırlanmasını, həyata keçirilməsini, icranın monitorinqinin aparılmasını və hesabatların hazırlanmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

17-ci dərəcə: 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

ŞÖBƏ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Şöbənin işinə rəhbərlik edir və işini istiqamətləndirir. Şöbənin əsasnaməsinə uyğun olaraq əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü aparır, şöbənin cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanmasını və təsdiqini təmin edir və institutun iş planına dair təkliflər verir.

Şöbənin fəaliyyət istiqamətinə aid olan müvafiq elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Təhsil müəssisələri üçün hüquqi aktların hazırlanmasında fəal iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir və elmi-metodiki xarakterli çıxışlar edir. Öz sahəsində pedaqoji rəyi öyrənmək məqsədilə sosioloji axtarışlar edir və müvafiq təkliflər verir.

Şöbənin hazırladığı sənədlərin elmliyi, aktuallığı, keyfiyyəti, həmçinin əməkdaşların əmək və icra intizamının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

16-cı dərəcə: 5 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı, təşkilatçılıq bacarığı və rəhbər vəzifələrdə təcrübəsi olan;

17-ci dərəcə: 10 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı, təşkilatçılıq bacarığı və rəhbər vəzifələrdə təcrübəsi olan.

 

BAŞ MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris-metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Tədris müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, idarə və təşkilatlarında və digər müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərlə birbaşa əlaqə saxlayır və onları tədris vasitələrinin işlənib hazırlanmasına cəlb edir. Tədris vasitələrinin müzakirəsini, rəy verilməsini və çapa hazırlanmasını təşkil edir və qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənir. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini müntəzəm öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

16-cı dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı və əmək fəaliyyətində mütərəqqi ideyalardan, təlimin müasir forma və metodlarından istifadə etməyi bacaran.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

BÖYÜK ELMİ MƏSLƏHƏTÇİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuş fərdi plana uyğun olaraq elmi fəaliyyəti yerinə yetirir. Elmi-pedaqoji tədqiqatların təşkilinə kömək edir. Elmi Şurasının fəaliyyətində iştirak edir. Struktur bölmələrin (sahə üzrə) elmi fəaliyyəti ilə bağlı təkliflər hazırlayır, şöbə və digər struktur bölmələrdə qaldırılan məsələləri öyrənir, məsləhətlər verir. Elmi Şurada müzakirə edilən məsələlərə münasibət bildirir, təkliflər irəli sürür. Rəhbərin göstərişi ilə aparılan monitorinqlərin nəticələrini ümumiləşdirir, məsləhət xarakterli məlumat hazırlayır. Ayda bir dəfədən az olmayaraq təhsilin pillələri üzrə müasir problemlər və innovasiyalarla bağlı məruzə və mühazirələr oxuyur, təqdimatlar verir. Rəhbərliyin tapşırığına əsasən müzakirə olunacaq elmi-tədqiqat işlərinə, dissertasiyalara və elmi hesabatlara rəy verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; başqa elmi təşkilat və müəssisələrlə birgə elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilərkən müqavilənin tərtibi məsələlərini, elmi və elmi-pedaqoji kadrların əməyinin təşkili və elmi-tədqiqat işlərinin idarə edilməsi metodlarını; təşkilatçılıq və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

17-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olmaqla 10 ildən çox ixtisası üzrə əmək stajı.

 

APARICI MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris-metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Tədris müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, idarələrində, təşkilatlarında və digər müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərlə əlaqə saxlayır, onları tədris vasitələrinin işlənib hazırlanmasına cəlb edir, hazırlanmış tədris vasitələrinin müzakirəsini, rəy verilməsini və çapa hazırlanmasını təşkil edir, hüquqi sənədlər hazırlayır, qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır, tədris müəssisələri işçilərinə və təhsilin digər sahələrində çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün elmi təcrübi eksperimentlərin keçirilməsi ilə bağlı köməklik göstərir. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini müntəzəm olaraq öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı olan və əmək fəaliyyətində mütərəqqi ideyalardan, təlimin müasir forma və metodlarından istifadə etməyi bacaran.

 

MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır, tədris müəssisələri işçilərinə və təhsilin digər sahələrində çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün elmi təcrübi eksperimentlərin keçirilməsi ilə bağlı köməklik göstərir; ixtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı olan, əmək fəaliyyətində mütərəqqi ideyalardan, təlimin müasir forma və metodlarından istifadə etməyi bacaran.

 

DİREKTORUN KÖMƏKÇİSİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbərin işinin təmin edilməsi üçün xidmət üzrə texniki yardımı həyata keçirir. Bölmələrdən və ya icraçılardan rəhbərliyə lazım olan məlumatları alır və təqdim edir. Telefon danışıqlarını təşkil edir, telefonoqramları qəbul edir, göndərir və rəhbərlik olmadığı vaxtlarda alınan məlumatların qeydiyyatını aparır və bu məlumatların məzmununu direktora çatdırır. Rəhbərliyin apardığı iclas və müşavirələrin hazırlanması işini təşkil edir, iclas və ya müşavirənin keçiriləcəyi vaxtı, yeri və gündəliyi haqqında iştirakçıları xəbərdar edir, onların qeydiyyatını aparır, protokolu tərtib edir və onu rəsmiləşdirir. Kargüzarlıq işini aparır, rəhbərliyin adına gələn korrespondensiyanı qəbul edir, sistemləşdirir, rəhbərlik baxdıqdan sonra iş prosesində istifadə etmək və ya icrasını təmin etmək üçün onu bölmələrə və ya icraçılara göndərir. Əməkdaşların ərizələrini qəbul edir, qəbula gələnlərın qəbulunu təşkil edir, işçilərin təklif və xahişlərinə baxılmasını təmin edir. Sənədləri hazırlayır, onların mühafizəsini təmin edir və arxivə təhvil verir.

Bilməlidir: kargüzarlığa dair normativ hüquqi aktları; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; sənədlərin yığılmasını və arxivə təhvil verilməsini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və təşkilatçılıq, kargüzarlıq və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bacarığı olan.

 

BAŞ LABORANT

 

Əmək funksiyası. Laboratoriyaların cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmasına köməklik edir, tədris və elmi işlərinin təşkilində yaxından iştirak edir, tədris məşğələlərinin gedişi prosesində fənn müəlliminə kömək göstərir. Laboratoriyada keçiriləcək dərslərin qrafikini tənzimləyir.

Bilməlidir: işlədiyi şöbənin iş xüsusiyyətlərini, mühazirə, seminar və praktik məşğələlərə əvvəlcədən hazırlıq işlərini görməyi, dərs cədvəlini tərtib etməyi, dərs yükünü hesablamağı, tələbələrlə davranmağı, ünsiyyətdə olmağı və onlara lazımi elmi-metodiki göstərişlər, izahatlar verməyi; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali təhsil, 2 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

BÖYÜK OPERATOR

 

Əmək funksiyası. İşlədiyi şöbə və ya mərkəz üzrə sənədlərin elektron yığılmasında, yazılmasında köməklik edir. Müxtəlif layihələr və tədbirlər çərçivəsində şöbə və ya mərkəzin işçilərinə yardım edir. Şöbənin təşkilati tədbirlərində iştirak edir.

Bilməlidir: işlədiyi şöbənin iş xüsusiyyətlərini və müxtəlif məsələlər üzrə izahatlar verməyi; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 2 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 


II. TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏKAR İNKİŞAFI İNSTİTUTU

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. İxtisasartırma ilə bağlı qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir.

Tədris-metodiki işin aparılmasını, ixtisasartırmanın bütün növləri üzrə plan və proqramların yerinə yetirilməsini, mühazirəçilərin işinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirir. İnstitutun tədris-metodik kabinetlərinin fəaliyyətini müəllimlərin və təhsilin digər işçilərinin ixtisasının artırılmasında yüksək effektivliyinə nail olunmasına yönəldir. İşçilərin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına hərtərəfli köməklik göstərir, işlərini istiqamətləndirir və institutun maddi-texniki bazasının genişləndirilməsini təmin edir.

Əmlak və avadanlıqlardan istifadə olunmasına sərəncam verir, saxlanılmasına nəzarət edir, ayrı-ayrı müəssisələrlə müqavilələr bağlayır, maliyyə və digər hesablar açır, əmrlər verir, işə qəbul edir və işdən azad edir, kadrların düzgün seçilməsi və yerləşdirilməsini həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; təhsilin inkişafı üzrə strategiyaları, pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

18-ci dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, pedaqoji və rəhbər vəzifələrdə 10 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. İnstitut tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə bağlı təkliflər hazırlayır və təkliflər verir. İxtisasartırma məsələlərinə dair qəbul edilmiş qərar və sərəncamları yerinə yetirir, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə diqqət yetirir.

Tədris-metodiki işin aparılmasını, ixtisasartırmanın bütün növləri üzrə plan və proqramların yerinə yetirilməsini, mühazirəçilərin işinin keyfiyyətinə nəzarətin aparılmasında iştirak edir. Tədris-metodiki kabinetlərin fəaliyyətini müəllimlərin və təhsilin digər işçilərinin ixtisasının artırılmasında yüksək effektivliyə nail olmağa yönəldir.

İşçilərin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına hərtərəfli köməklik göstərir və işini istiqamətləndirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, pedaqoji və rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

MƏRKƏZİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Mərkəzin işinə rəhbərlik edir və onun fəaliyyətini həyata keçirir. Mərkəzin işini istiqamətləndirir, əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü aparır, cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanmasını və təsdiqini təmin edir, iş planına dair təkliflər verir. Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri, yerli təhsili idarəetmə orqanları, ümumtəhsil məktəbləri və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsində əməkdaşları səfərbər edir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətində elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Təhsil müəssisələri üçün hüquqi sənədlərin hazırlanmasında fəal iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir və elmi-metodiki xarakterli çıxışlar edir. Öz sahəsində pedaqoji rəyi öyrənmək məqsədilə sosioloji axtarışlar edir və təkliflər verir.

Mərkəzin hazırladığı bütün sənədlərin elmiliyi, aktuallığı, keyfiyyəti, həmçinin əməkdaşların əmək və icra intizamının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

MƏRKƏZİN MÜDİR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Mərkəzin müdiri tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. Struktur bölmələrin işini istiqamətləndirir, onların cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanmasına nəzarəti həyata keçirir. Mərkəzin iş planını hazırlayır, institutun iş planına dair təkliflər verir. Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri, yerli təhsili idarəetmə orqanları, ümumtəhsil məktəbləri və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsi üçün işçiləri səfərbər edir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətində elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Hüquqi sənədlərin layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı müdirin vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

ŞÖBƏ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Şöbənin işinə rəhbərlik edir və onun fəaliyyətini həyata keçirir, işini istiqamətləndirir, əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü aparır, cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanması və təsdiqini təmin edir. İnstitutun iş planına dair təkliflər verir. Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri, yerli təhsili idarəetmə orqanları, ümumtəhsil məktəbləri və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsində əməkdaşları səfərbər edir.

Şöbənin fəaliyyət istiqamətinə uyğun elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Təhsil müəssisələri üçün hüquqi sənədlərin hazırlanmasında fəal iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir və elmi-metodiki xarakterli çıxışlar edir. Fəaliyyət sahəsinə aid pedaqoji rəyi öyrənmək məqsədilə sosioloji axtarışlar edir və təkliflər verir.

Şöbənin hazırladığı bütün sənədlərin elmiliyi, aktuallığı, keyfiyyəti, həmçinin əməkdaşların əmək və icra intizamının təmin edilməsini həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

 BAŞ HÜQUQŞÜNAS

 

Əmək funksiyası. Hüquqi aktların layihələrinin işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Struktur bölmə və şöbələrə hüquqi yardım göstərir, məhkəmələrdə rəhbərliyi təmsil edir, nəticələri ümumiləşdirir və təhlil edir, müqavilələrin bağlanılması və yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı aidiyyəti işləri tənzimləyir. Əmək müqavilələrinin bağlanılması işində əməkdaşlara hüquqi köməklik göstərir, kollektiv müqavilələrin şərtlərinin işlənib hazırlanmasında, eləcə də debitor və kreditor borclarına dair məsələlərə baxılmasında iştirak edir. İddialara cavab hazırlamaq üçün arayışların, hesabatların, izahat və başqa sənədlərin vaxtında verilməsinə nəzarət edir, hüquqi aktların layihələrinə dair rəy verir.

Texniki vasitələrdən istifadə etməklə sorğu-məlumat işini, eləcə də qüvvədə olan qanunvericilik aktları, onlara edilmiş əlavələr, dəyişikliklər və ya onların ləğv olunması haqqında qeydiyyat aparır. İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi məsələlərin həllində iştirak edir. Qanunvericiliyin tətbiqinə dair məsləhətlər, habelə təşkilati-hüquqi və başqa hüquqi məsələlərə rəy verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə aid olan hüquqi aktları; mülki, əmək və inzibati qanunvericiliyi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali hüquq təhsili, 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

BAŞ MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir, təhsil müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, idarələrində, təşkilatlarında və digər müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərlə əlaqə saxlayır, onları tədris vasitələrinin işlənib hazırlanmasına cəlb edir. Hazırlanmış tədris vasitələrinin müzakirəsini, müsabiqəsini, rəy verilməsini və çapa hazırlanmasını təşkil edir. Tapşırığa uyğun olaraq sənədləri hazırlayır, qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənir və onu ümumiləşdirərək yayır. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə nəzarət edir. Tədris müəssisələri işçilərinə və təhsilin digər sahələrində çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və elmi təcrübi eksperimentlərin keçirilməsinə köməklik göstərir. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə nəzarət edir. Təhsil müəssisələri işçilərinə və digər sahələrdə çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və elmi təcrübi eksperimentlərin həyata keçirilməsi işində köməklik göstərir. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini öyrənir, təhlil edir və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

DİREKTORUN KÖMƏKÇİSİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbərin işinin təmin edilməsi və ona xidmət üzrə texniki yardımı həyata keçirir. Bölmələrdən və ya icraçılardan rəhbərliyə lazım olan məlumatları alır və rəhbərliyin tapşırığı ilə işçiləri dəvət edir. Rəhbərliyin telefon danışıqlarını təşkil edir, telefonoqramları qəbul edir, göndərir və rəhbərlik olmadığı vaxtlarda alınan məlumatların qeydiyyatını aparır və bu məlumatların məzmununu rəhbərə çatdırır. Rəhbərliyin apardığı iclas və müşavirələrin hazırlanması işini təşkil edir, sənədlərin yığılmasını, iclas və ya müşavirənin keçiriləcəyi vaxtı, yeri və gündəliyi haqqında iştirakçıları xəbərdar edir, onların qeydiyyatını aparır, protokolu tərtib edir və onu rəsmiləşdirir. Kargüzarlıq işini aparır, rəhbərliyin adına gələn korrespondensiyanı qəbul edir, sistemləşdirir və rəhbərlik baxdıqdan sonra iş prosesində istifadə etmək, icrasını təmin etmək üçün onu bölmələrə və ya icraçılara göndərir. Əməkdaşların ərizələrini qəbul edir, qəbula gələnlərin qəbulunu təşkil edir, işçilərin təklif və xahişlərinə baxılmasını təmin edir. Sənədləri hazırlayır, onların mühafizəsini təmin edir və arxivə təhvil verir.

Bilməlidir: kargüzarlığa dair normativ hüquqi aktları; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; sənədlərin yığılmasını və arxivə təhvil verilməsini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və təşkilatçılıq, kargüzarlıq və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bacarığı olan.


 

III.            TƏHSİL SAHƏSİ ÜZRƏ MƏRKƏZİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANININ TABELİYİNDƏ OLAN MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Fəaliyyətin bütün istiqamətləri üzrə müəssisənin işini təşkil edir. Metodiki şura ilə birlikdə müəssisənin inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir, dövlət və ictimai orqanlarda onun mənafeyini müdafiə edir. Kadrların seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir. Əmək qanunvericiliyi və müəssisə daxili intizam qaydalarına uyğun olaraq işçilərin əmək funksiyalarını müəyyənləşdirir. Pedaqoji işçilərin ixtisasının artırılması sahəsində seminar, müşavirə, elmi-nəzəri konfransların keçirilməsini və təcrübə mübadiləsinin aparılmasını təşkil edir. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhsil müəssisələrində vəziyyəti təhlil edir, onların işinin yaxşılaşdırılması üçün əsaslandırılmış təkliflər verir. Təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun plan, proqram, metodik tövsiyə, vəsait və əyani vasitələrlə təmin olunmasına kömək edir. Uşaq və gənclərin yaradıcılığının inkişafına dair respublika, zona, şəhər, rayon tədbirləri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, yarışlar, müşavirələr, sərgilər, olimpiadalar və s. təşkil edir. Bankda hesab açır. Müəssisənin maddi-texniki bazasının uçotunu aparır, onun qorunmasını və artırılmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; təşkilatçılıq və idarəetmənin əsaslarını; maliyyə-təsərrüfat işlərini; idarəetmənin forma və metodlarını; yaş psixologiyasını; tədris plan və proqramlarının tərtibinə qoyulan tələbləri; əyani və texniki vasitələrdən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: ali pedaqoji və ya müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq təhsil sahəsində əmək stajı və ya pedaqoji stajı və idarəetmə təcrübəsi olan.

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Təlim-tərbiyə və metodiki işlərin, innovativ layihələrin, təsərrüfat işlərinin həyata keçirilməsini təşkil edir. Fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq plan və proqramların yerinə yetirilməsi üzrə pedaqoji işçilərin metodiki fəaliyyətini istiqamətləndirir. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər verir. Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və yayılması, pedaqoji heyət və valideynlərlə əlaqəli işin təşkili istiqamətində fəaliyyət göstərir. Müəssisənin maddi bazasının uçotunu, qorunmasını və artırılmasını, sanitar-gigiyena rejimi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; maliyyə-təsərrüfat işlərini; idarəetmənin forma və metodlarını; yaş psixologiyasını; tədris plan və proqramlarının tərtibinə qoyulan tələbləri; əyani və texniki vasitələrdən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji və ya müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq təhsil sahəsində əmək stajı və ya pedaqoji stajı və idarəetmə təcrübəsi olan.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

ŞÖBƏ (BÖLMƏ, KABİNET VƏ LABORATORİYA) MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Struktur bölmənin fəaliyyətinə rəhbərlik edir, ona tabe olan işçilərin iş keyfiyyətinə nəzarət edir. Tədris planı və proqramların yerinə yetirilməsini təmin edir, struktur bölmənin işinin nəticələrini ümumiləşdirir, təhlil edir və onun yaxşılaşdırılması üçün təkliflər verir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üzrə metodiki işə və proqram-metodiki materialların hazırlanmasına rəhbərlik edir. Metodiki işin səmərəliliyini artırmaq üçün metodistlərin işini əlaqələndirir və istiqamətləndirir. Müəssisənin maddi-texniki bazasının inkişafını və möhkəmləndirilməsini, avadanlıqların işlək vəziyyətdə saxlanılmasını, sanitariya-gigiyena tələblərinin gözlənilməsini, əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl edilməsini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təşkilatçılıq və idarəetmənin əsaslarını; tədris planı və proqramlarının məzmununu; fəaliyyətin planlaşdırılmasını; kütləvi tədbirlərin təşkili və keçirilməsinə rəhbərliyi; əyani və texniki vasitələrdən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji və ya müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil.

13-cü dərəcə: 3 ildən az olmayaraq əmək stajı;

14-cü dərəcə: 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

METODİST

 

Əmək funksiyası. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair təkliflər verir, bu istiqamətdə pedaqoji heyət və təhsil müəssisələrinə kömək göstərir. Müəssisənin fəaliyyət sahəsi üzrə metodik tövsiyə, vəsait, tədris plan və proqramları, tədris-metodiki sənədlərini hazırlayır və təsdiq edilməsini təşkil edir. Müəssisələrin pedaqoji heyətinin iş təcrübəsini öyrənir, ümumiləşdirir və yayılmasını təmin edir. Metodik bölmələr üzrə seminar-müşavirə, təcrübə mübadiləsi, açıq dərslər və müzakirələr keçirir, sərgilər, baxış-müsabiqələr, olimpiada və toplanışlar təşkil edir. İstedadlı məktəblilərin fərdi sərgilərini, çıxışlarını təşkil edir, onları mətbuat vasitəsilə təbliğ edir. Dərnək, klub, studiya və s. birliklərə uşaqların cəlb olunmasını təşkil edir, onların yaradıcılığının, fərdi qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, maraq və meyllərinin düzgün istiqamətləndirilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli və maraqlı təşkili üçün şərait yaradır. Şagirdlərin dərsdən sonrakı fəaliyyətinin təşkili üzrə məktəblilərlə, valideynlərlə, uşaq yaradıcılıq müəssisələrinin işçiləri ilə məsləhət xarakterli işlər aparır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; metodik tövsiyə, vəsait, tədris planı və proqramlarının işlənib hazırlanmasını; metod birləşmələrin təşkili prinsipləri və metodiki işin məzmununu; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji və ya sahə üzrə ali təhsil.

11-ci dərəcə: 5 ilədək əmək stajı;

12-ci dərəcə: 5 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə: 12-ci dərəcəli metodist vəzifəsində 2 il əmək stajı;

14-cü dərəcə: 13-cü dərəcəli metodist vəzifəsində 2 il əmək stajı.

 


IV. ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

 

RƏHBƏRLƏR

 

REKTOR

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsinin adından fəaliyyət göstərir. Bütün orqanlarda, yuxarı təşkilatlarda, idarələrdə, müəssisələrdə və s. onu təmsil edir, müqavilələr bağlayır; etibarnamələr verir, bankda hesab açır. Ali təhsil müəssisələrinin İşçilərin fəaliyyəti ilə, doktorantların və tələbələrin tədris məsələləri ilə bağlı olan əmrlər, sərəncamlar və göstərişlər verir. Prorektorların konkret vəzifələrini müəyyən edir və iş bölgücü əsasında səlahiyyətlərinin bəzilərinin icrasını onlara vermək üçün əmrlər verir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet şəhərciklərinin (kampusların) və müvafiq texnoparkların yaradılması üçün tədbirlər görür. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq ali təhsil müəssisəsinin fəhlə və qulluqçularını işə götürür və işdən azad edir, kadrların seçilməsini və yerləşdirilməsini həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirilməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tibbi gigiyena normalarını; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, ali təhsil müəssisəsində iş təcrübəsi.

17-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

18-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

19-cu dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ FİLİALININ DİREKTORU

 

Əmək funksiyası. Tədris, tədris-metodiki və elmi işlərə rəhbərlik edir; fakültə və kafedraların işinə istiqamət verir. Filialın tərkib hissəsi olduğu ali təhsil müəssisəsinin keçirdiyi tədbirlərdə (konfrans, müşavirə və iclaslarda) iştirak edir və filial üçün elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını və onların ixtisasının artırılmasını nəzarətdə saxlayır. Tələbə elmi cəmiyyətinin, tədris və elmi tədqiqat laboratoriyalarının normal işinə şərait yaradır, filialda öyrədilən ixtisaslar üzrə tədris planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet şəhərciklərinin (kampusların) və müvafiq texnoparkların yaradılması üçün tədbirlər görür. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Kadrların seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir. Tabe olduğu ali təhsil müəssisəsinin qarşısında hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasınin təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tibbi gigiyena normalarını; tədris planlarını; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi;

17-ci dərəcə: professor elmi adı və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

 TƏDRİS MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Müəssisələrin, fakültə və kafedraların tədris, tədris-metodiki və tərbiyəvi işlərin təşkilinə, tədris-köməkçi qurumların (tədris emalatxanaları, tədris təsərrüfatları və s.) işinə rəhbərlik edir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet şəhərciklərinin (kampusların) və müvafiq texnoparkların yaradılması üçün tədbirlər görür. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Tələbələrin tədrisinə və istehsalat təcrübələrinin keçirilməsinə nəzarət edir, tədris-metodiki konfransların təşkilinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, ixtisaslar üzrə dövlət standartları, tədris planları və proqramlarının tərtibi və tətbiqini; tibbi-gigiyena normalarını; ali təhsil sahəsindəki son nailiyyətləri; təhsilin iqtisadiyyatı və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; tədris prosesinin təşkili və idarə olunması məsələlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

17-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

18-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

ELM VƏ İNNOVASİYA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Elmi-metodiki və elmi işlərə rəhbərlik edir. Kafedraların elmi-metodiki və elmi-tədqiqi işlərini, elmi konfransları təşkil edir. Doktorantların (tədqiqatçıların) hazırlanmasına və elmi-pedaqoji kadrların ixtisasının artırılmasına nəzarət edir. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Elmi nailiyyətlərin tətbiqi üzrə tədbirlər görür. Tələbə elmi cəmiyyətlərinə, elmi tədqiqat bölməsinə, elmi tədqiqat laboratoriyalarına rəhbərlik edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; xarici ölkələrin elm sahəsindəki nailiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və dosent elmi adı;

17-ci dərəcə: elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

SOSİAL MƏSƏLƏLƏR VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsində sosial məsələlərin həllinə rəhbərlik edir. Fakültə və kafedralarda, digər struktur bölmələrdə sosial işləri əlaqələndirir, ona nəzarət və rəhbərliyi həyata keçirir. Tələbələrin tədris prosesində və dərsdən kənar vaxtlarda tərbiyəsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərə və tələbə, magistrant və doktorantların ali təhsil müəssisəsinin yataqxanalarında yerləşdirilməsinə nəzarət edir və istiqamət verir. Sosial məsələlərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edir. Ali təhsil müəssisəsinin sosial yönümlü tədbirlərini digər ali təhsil müəssisələrində aparılan sosial yönümlü işlərlə əlaqələndirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının qərarlarını, əmr və sərəncamlarını; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; müəllim-tələbə münasibətlərinin əsaslarını; tərbiyə sahəsində yenilikləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi;

17-ci dərəcə: elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Xarici ölkələrin təhsil və elm müəssisələri, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa əlaqələrin yaradılmasını, beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə ali təhsil müəssisəsinin nümayəndələrinin iştirakını əlaqələndirir və təmin edir. Azərbaycan Respublikası Təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə beynəlxalq proqram və layihələrdə ali təhsil müəssisəsinin iştirakını təmin etmək üçün tədbirləri həyata keçirir. Xarici ölkələrdən olan tələbələrin tədris-tərbiyə və metodiki işlərinə rəhbərlik edir. Ali təhsillə bağlı beynəlxalq təcrübəni, tədris-tərbiyə işlərinin məzmun və xüsusiyyətlərini öyrənir, tətbiqi ilə bağlı tədbirlər görür.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının qərarlarını, əmr və sərəncamlarını; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; ali təhsilin inkişafı sahəsində beynəlxalq təcrübəni; xarici ölkələrdən olan tələbələrin milli xüsusiyyətlərini; xarici dillərdən birini, tədris planları və proqramlarının hazırlanması işini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı, təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, idarəetmə təcrübəsi.

15-ci dərəcə: xarici tələbələrin sayı 300 nəfərə qədər olduqda;

16-cı dərəcə: xarici tələbələrin sayı 300 və daha çox olduqda.

 

MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR [5]

 

Əmək funksiyası: Ali təhsil müəssisəsinin maliyyə, iqtisadi, təsərrüfat, mədəni-məət işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir. Müəssisənin auditoriyalarında kabinet və laboratoriyalarında, tədris-idman bazalarında, yataqxana və yeməkxanalarda sanitar-gigiyena vəziyyətinə vəəssisədaxili intizam qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin edir. Təmir-tikinti və digər maddi-texniki təchizat işlərinə nəzarət edir. Müxtəlif mal, iş və xidmətlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun satın alınmasını təşkil edir. Tələbələrin və professor-müəllim heyətinin maddi-məət şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər görür. Rəhbərliyin tapşırığı ilə maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə digər məsələləri həll edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aidiyyəti fərman və sərəncamlarını; maliyyə-təsərrüfat fəaliyyə