AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
14.02.2018
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
3672
ADI
“2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 15-02-2018, Nəşr Nömrəsi: 35), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 28-02-2018, Nəşr nömrəsi: 02, Maddə nömrəsi: 275)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
15.02.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
100.020.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
32201802143672
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
19.02.2018
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

“2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, ölkədə rəsmi statistikanın beynəlxalq standartlara uyğun inkişaf etdirilməsini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat perspektivi və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində qarşıya qoyulmuş hədəf və prioritetlərə çatma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün informasiya təminatının təkmilləşdirilməsini, inzibati məlumat mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsini və milli statistika sistemində aparılan islahatların daha da sürətləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi:

2.1. bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını əlaqələndirsin;

2.2. Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə hər il dövlət büdcəsi tərtib edilərkən zəruri vəsaitin nəzərdə tutulmasını təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 14 fevral 2018-ci il

   № 3672

 

 


2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair

DÖVLƏT PROQRAMI

 

1. Giriş

 

Müasir dövrdə sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasında, informasiya məkanının formalaşdırılmasında, ölkələrin inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsində rəsmi statistikanın əhəmiyyəti daha da artmışdır. Rəsmi statistika məlumatlarının beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi üçün milli statistika sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi və dünya statistika sisteminə inteqrasiyası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi ilə başlanmış və sonrakı illərdə uğurla davam etdirilmiş islahatlar rəsmi statistikanın da inkişafına güclü təkan vermiş, statistika sisteminin hüquqi bazası yaradılmış, bu sahədə ardıcıl olaraq icra edilmiş 5 dövlət proqramı çərçivəsində milli statistik təsnifatların hazırlanması və tətbiqi, Milli Hesablar Sisteminin (MHS) qurulması, yeni statistika sahələrinin, müasir metodologiyaların yaradılması və təkmilləşdirilməsi, istifadəçilərin statistik məlumatlara tələbatının ödənilməsi, elektron statistikanın inkişafı, sahibkarların üzərinə düşən hesabat yükünün azaldılması və rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür. İxtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlar da həyata keçirilmiş xarici auditlərin nəticələri əsasında milli statistika sistemində aparılan islahatları yüksək qiymətləndirmiş, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminə dair beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülmüşdür.

Dünyada baş verən qlobal siyasi, sosial və iqtisadi proseslər fonunda çevik qərarların qəbul edilməsi, onların icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün adekvat informasiya təminatının təşkili zərurəti statistika sisteminin üzərinə bu gün yeni və daha mürəkkəb vəzifələr qoyur. “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri”ndə qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə çatma vəziyyətinin monitorinqi, müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun çevik idarəetmənin təmin edilməsi üçün dəqiq və dolğun statistik məlumatlara, davamlı informasiya dəstəyinə tələbat rəsmi statistikanın yeni çağırışlar əsasında təkmilləşdirilməsini şərtləndirir. Təsadüfi deyildir ki, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Sammitində üzv dövlətlər statistika potensialının gücləndirilməsini öhdəlik kimi qəbul etmişlər və milli statistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə öz əksini tapmışdır.

Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, milli statistika sisteminin müasir çağırışlara uyğun inkişaf etdirilməsini, inzibati məlumatlardan istifadəni genişləndirməklə ölkənin dayanıqlı inkişafı ilə bağlı statistik informasiya təminatının təkmilləşdirilməsini, bu hədəflərə çatmaq üçün statistika sahəsində maddi-texniki bazanın və kadr potensialının möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət Proqramı) hazırlanmışdır.

 

2. Dövlət Proqramının məqsədi və vəzifələri

 

Dövlət Proqramının əsas məqsədi statistika işlərinin ölkədə və beynəlxalq aləmdə cərəyan edən sosial-iqtisadi proseslərə və müasir çağırışlara uyğun təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə rəsmi statistikanın inkişaf etdirilməsidir. Bu tədbirlərə sosial, iqtisadi və digər sahələr üzrə statistika müşahidələrinin təşkili və metodologiyaların hazırlanması, metaməlumatlar və təsnifatlar, rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və informasiya təminatı, istifadəçi məmnunluğunun artırılması, beynəlxalq əməkdaşlıq, maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətlərini əhatə edən fəaliyyətlər daxildir.

2.1. Sosial, iqtisadi və çoxsahəli statistika sahəsində, iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı, sənaye, ticarət, nəqliyyat, turizm sektorları, sahibkarlıq, əmək bazarı, qeyri-formal məşğulluq, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu, uşaq əməyindən istifadə, həyat keyfiyyəti, əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı, informasiya cəmiyyəti üzrə statistik müşahidələrin təşkili, onlara dair metodologiyaların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdakı vəzifələrin icrası təmin ediləcəkdir: [1]

2.1.1. MHS-nin tələblərinə uyğun olaraq ölkə iqtisadiyyatının strukturunun və sahələrarası əlaqələrin təhlilinə imkan verən ehtiyat və istifadə cədvəllərinin tərtibi;

2.1.2. kənd təsərrüfatının strukturunun, inkişaf meyillərinin, maddi-texniki bazasının, işçi qüvvəsinin, kənd təsərrüfatı məhsullarının sifariş əsasında istehsalı səviyyəsinin və istehsalçıların kooperasiya meyillərinin statistik öyrənilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin sahəsinə, istehsalına və məhsuldarlığına dair məlumatların əldə edilməsi, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin və buna təsir edən amillərin statistik qiymətləndirilməsi;

2.1.3. sənaye müəssisələrində istifadə olunan avadanlıqlar və onların istehsal güclərindən istifadə vəziyyətinin öyrənilməsi, qeyri-formal istehsal da daxil olmaqla, ev təsərrüfatlarında istehsal edilən sənaye məhsullarına dair statistik məlumatların əldə edilməsi;

2.1.4. daxili bazarda idxal mallarının yerli istehsal malları ilə əvəzlənməsi istiqamətində iqtisadi təhlillər aparılması üçün statistik məlumatların hazırlanması;

2.1.5. avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınmalarına dair statistik məlumatların əldə edilməsi;

2.1.6. daxili, getmə, gəlmə turizmə dair aktual və ətraflı statistik məlumatların əldə edilməsi, turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması, turizmin satellit hesabının qurulması üçün statistik məlumat bazasının genişləndirilməsi;

2.1.7. qeyri-neft sektorunda biznes mühitinin təhlili, iqtisadiyyatın əsas sahələri və ev təsərrüfatları üzrə istehlakçı əminliyinin, iqtisadi gözləntilərin, biznesin inkişafına mane olan amillərin müəyyənləşdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması məqsədi ilə qərarların qəbulu, mikro, kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı vəziyyətin təhlili, proqnozların verilməsi, inkişaf proqramlarının hazırlanması üçün statistik məlumatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi;

2.1.8. əmək bazarının inkişafı ilə bağlı müvafiq qərarların qəbulu üçün informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin, əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyasının, peşə və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğunun, uşaq əməyindən istifadənin xarakteri və miqyasının, əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı və kitab fondundan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi; [2]

2.1.9. ölkədə ana və uşaqların sosial rifah vəziyyətinin, insan inkişafının qiymətləndirilməsi və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) ilə müəyyən edilmiş hədəflərə çatmanın ölçülməsi üçün beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən statistik məlumatların əldə edilməsi;

2.1.10. ev təsərrüfatları üzrə statistik məlumatların əhatəliliyinin və MHS-də istifadə imkanlarının artırılması, əhalinin həyat səviyyəsini səciyyələndirən statistik məlumatların əldə edilməsi, gündəlik vaxt fondundan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi;

2.1.11. ölkə əhalisinin informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əlyetərliyinin və onlardan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi.

2.2. İstifadəçilərin statistik təsnifatlarla bağlı məlumatlılığının yüksəldilməsi, təsnifatlardan daha geniş istifadənin təmin edilməsi üçün onlara dair metaməlumatların hazırlanması əsas vəzifələrdən biri olacaqdır. Bununla yanaşı, statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması, məlumat bazalarının yaradılması üçün tətbiq edilən milli “Məhsul Növləri Təsnifatı”nın, “Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı”nın, “Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı”nın, “Tullantıların statistik təsnifatı”nın beynəlxalq təsnifatlar əsasında aktuallaşdırılması və BMT-nin “Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin beynəlxalq təsnifatı” əsasında milli təsnifatın hazırlanması təmin ediləcəkdir.

2.3. Rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və informasiya təminatının gücləndirilməsi üçün “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər etməklə, rəsmi statistika sahəsində milli qanunvericiliyin beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun təkmilləşdirilməsi, DİM üzrə əlavə statistik məlumatların əldə edilməsi, inzibati məlumatlardan rəsmi statistikanın məqsədləri baxımından istifadə imkanlarının artırılması üçün dövlət orqanlarının məlumat bazalarının DSK-nın statistik məlumat bazasına inteqrasiyası, respondentlərin üzərinə düşən məlumat yükünün azaldılması, rəsmi statistika materiallarının istehsalı prosesinə çəkilən xərclərin optimallaşdırılması yolu ilə onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi, statistik məlumatların toplanması məqsədi ilə tətbiq edilən hesabat formalarının sistemləşdirilməsi və əlaqələndirilməsi, statistika müşahidələrinin və məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün reprezentativ seçmə şəbəkəsinin formalaşdırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.

2.4. DİM üzrə statistik məlumatların sistemləşdirilməsi, məlumatların yayılması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi yolu ilə onlardan istifadə imkanlarını genişləndirməklə istifadəçi məmnunluğunun artırılması bu Dövlət Proqramı ilə müəyyən edilmiş vacib məsələlərdəndir.

2.5. Beynəlxalq təcrübədən bəhrələnməklə milli statistika potensialının gücləndirilməsi, qabaqcıl milli təcrübə əsasında beynəlxalq metodoloji bazanın təkmilləşdirilməsinə töhfə verilməsi, irihəcmli məlumatlar (Big Data), müəssisələr statistikası və rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin layihələndirilməsi və icrası üzrə işçi heyətinin bilik və bacarıqlarının artırılması, statistik innovasiyaların tətbiqinə dair təcrübə mübadiləsi beynəlxalq əməkdaşlığın əsas istiqamətləri kimi müəyyənləşdirilmişdir.

2.6. Rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin səmərəli təşkili üçün infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, istehsal proseslərinin dayanıqlılığının təmin edilməsi və müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə onların səmərəliliyinin yüksəldilməsi, milli statistika kadrlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.

 

3. Dövlət Proqramının əsas istiqamətləri və gözlənilən nəticələr

 

Dövlət Proqramına ümumilikdə 59, o cümlədən sosial, iqtisadi və çoxsahəli statistika sahəsində müşahidələrin təşkili və onlara dair metodologiyaların hazırlanması üzrə 29, metaməlumatlar və təsnifatlar üzrə 6, rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və informasiya təminatı üzrə 7, istifadəçi məmnunluğunun artırılması üzrə 3, beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə 7, maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi üzrə 7 tədbir daxil edilmişdir. Dövlət Proqramına daxil edilmiş tədbirlərin icrası nəticəsində aşağıdakılara nail olunacağı gözlənilir:

 

3.1. Sosial, iqtisadi və çoxsahəli statistika

 

3.1.1. statistik müayinə keçirməklə, növbəti “ehtiyat və istifadə cədvəlləri”nin BMT, AK, İƏİT, BVF və DB tərəfindən birgə hazırlanmış MHS-nin sonuncu – 2008-ci il versiyasının tələblərinə uyğun qurulması mümkün olacaqdır;

3.1.2. Azərbaycanda növbəti kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçirilməsi nəticəsində kənd təsərrüfatının dinamikası, strukturu, inkişaf meyilləri, maddi-texniki bazası, işçi qüvvəsi və s. barədə müfəssəl məlumatlar əldə ediləcəkdir;

3.1.3. istehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakına, həyətyanı sahələrdə yetişdirilən məhsullara, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi vəziyyətinin və ona təsir edən amillərin öyrənilməsi üçün statistik müayinələrin keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.4. sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti və onlardan istifadəyə dair statistik müayinənin keçirilməsi sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti, yaşı və onlardan istifadə ilə bağlı məlumatların hazırlanmasına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.5. ev təsərrüfatlarında istehsal edilən sənaye məhsulları ilə bağlı statistik müayinə nəticəsində ölkədə qeyri-formal istehsal da daxil olmaqla, sənaye məhsullarının istehsalına dair aktual statistik məlumatlar əldə ediləcəkdir;

3.1.6. pərakəndə ticarət şəbəkəsində məhsul növləri üzrə yerli və idxal mallarının satışına dair statistik müayinə nəticəsində pərakəndə ticarət dövriyyəsinin yerli və idxal malları üzrə strukturuna dair statistika formalaşdırılacaqdır;

3.1.7. avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınmalarına dair seçmə statistik müayinə vasitəsilə daşınmış yüklərin həcmi, növü, dövriyyəsi, sərnişindaşımalar, sərnişindaşımalarda istifadə olunan nəqliyyat vasitələri, daşınmalardan əldə olunan gəlir və s. göstəricilər üzrə statistik məlumatlar aktuallaşdırılacaqdır;

3.1.8. daxili, getmə, gəlmə turizmə dair statistik müayinənin keçirilməsi turizm statistikası üzrə göstəricilər sisteminin əhatə dairəsinin Ümumdünya Turizm Təşkilatının tövsiyələri əsasında genişləndirilməsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.9. mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq statistikası üzrə göstəricilər sisteminin hazırlanması və məlumat bazasının yaradılması sahibkarlıq sahəsində ətraflı məlumatları əldə etməyə, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.10. sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığının, ev təsərrüfatlarının borc yükünün və ölkədəki iqtisadi vəziyyətlə bağlı gözləntilərinin öyrənilməsinə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi ölkənin biznes mühitində, iqtisadiyyatın əsas sahələrinin inkişafında başlıca meyillərin izlənilməsinə, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.11. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyası əsasında işçi qüvvəsinə dair statistik müayinənin keçirilməsi ölkə və regionlar üzrə işçi qüvvəsi barədə ətraflı statistik məlumatların hazırlanmasına, beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunan və beynəlxalq reytinqlərin tərtibində istifadə edilən məlumatların aktuallaşdırılmasına, müvafiq göstəricilər üzrə DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.12. qeyri-formal məşğulluqla bağlı statistik müayinənin keçirilməsi qeyri-formal məşğul əhaliyə dair cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil səviyyəsi və s. göstəricilər barədə məlumatların hazırlanmasına, müvafiq göstəricilər üzrə “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.13. əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu ilə bağlı statistik müayinənin keçirilməsi ölkədə əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğuna dair cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil səviyyəsi, əlillik dərəcəsi və s. göstəricilər bölgüsündə məlumatların hazırlanmasına, müvafiq göstəricilər üzrə DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.14. uşaq əməyindən istifadə vəziyyətinin öyrənilməsinə dair statistik müayinənin keçirilməsi cins tərkibi, yaş qrupları, məşğuliyyət növü, iqtisadi fəaliyyət sahələri, məşğulluğa münasibət, məktəbə davamiyyət, sağlamlıq vəziyyəti və s. göstəricilər bölgüsündə uşaq əməyindən istifadəyə dair məlumatların hazırlanmasına, müvafiq göstəricilər üzrə DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.15. Çoxgöstəricili Klaster Sorğusu (MICS) əsasında reproduktiv yaşda olan əhalinin və uşaqların həyat keyfiyyətini xarakterizə edən dezaqreqasiya olunmuş, beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən statistik məlumatlar hazırlanacaqdır;

3.1.16. ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatı üzrə statistik müayinə formalarının və metodoloji göstərişlərin beynəlxalq tövsiyələrə uyğun təkmilləşdirilməsi və bu sahədə müayinənin keçirilməsi nəticəsində beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən həyat keyfiyyəti statistikası formalaşdırılacaqdır;

3.1.17. vaxtdan istifadə ilə bağlı statistik müayinənin keçirilməsi əhalinin müxtəlif sosial-demoqrafik qrupları bölgüsündə gündəlik fəaliyyətlər üzrə vaxt sərfiyyatına dair məlumatların hazırlanmasına, müvafiq göstəricilər üzrə DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.18. əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı ilə bağlı statistik müayinə metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil formaları bölgüsündə əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı üzrə məlumatların hazırlanmasına, peşə və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair statistik müayinənin keçirilməsi peşə təhsili səviyyəsində kadr hazırlığı ilə əmək bazarının tələbləri arasında tarazlığın qiymətləndirilməsinə, müvafiq göstəricilər üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.19. ev təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə ilə bağlı statistik müayinənin keçirilməsi informasiya cəmiyyəti statistikasına dair məlumatların hazırlanmasına, “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir;

3.1.20. kitabxanaların siyahıyaalınmasının keçirilməsi nəticəsində ölkədə mövcud olan kitabxanalar, kitab fondu və ondan istifadə ilə bağlı məlumatlar hazırlanacaqdır.

 

3.2. Metaməlumatlar və təsnifatlar

 

Bu istiqamətdə nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində milli “Məhsul növləri təsnifatı”nın, “Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı”nın, “Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı”nın, “Tullantıların statistik təsnifatı”nın beynəlxalq təsnifatlar əsasında aktuallaşdırılması və BMT-nin “Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin beynəlxalq təsnifatı” əsasında milli təsnifatın hazırlanması beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən təsnifləşdirmə sisteminin formalaşmasına xidmət edəcək, hazırlanacaq metaməlumatlar hesabına isə ölkədə tətbiq edilən statistik təsnifatlar barədə istifadəçilərin məlumatlılığı artacaqdır.

 

3.3. Rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və informasiya təminatı

 

3.3.1. BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının Avropa Statistikləri Konfransının 2016-cı il 29 aprel tarixli plenar iclasında qəbul edilmiş “Rəsmi statistika haqqında” model qanun əsasında “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklərlə bağlı hazırlanacaq təkliflər rəsmi statistika sahəsində milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcəkdir.

3.3.2. Dövlət qurumlarının məlumat bazalarının DSK-nın statistik məlumat bazasına inteqrasiyası nəticəsində ölkənin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı çevik qərarlar qəbul edilməsi üçün etibarlı və operativ məlumatlar əldə olunacaq, bununla yanaşı, müvafiq göstəricilər üzrə DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi üçün əlavə imkanlar yaranacaqdır. Dövlət qurumlarında inzibati məlumatların istehsalı proseslərinin Statistik Biznes - Prosesin Ümumi Modelinə (GSBPM) uyğunluğuna dair qiymətləndirmənin aparılması inzibati məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan verəcəkdir. Sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən statistika yükünün öyrənilməsinə dair sorğunun keçirilməsi hesabatlılıq sahəsində fəaliyyətin optimallaşdırılmasına zəmin yaradacaqdır.

3.3.3. DSK-da rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin idarə edilməsi üzrə işlərin elektronlaşdırılması statistik məlumatların hazırlanmasına sərf olunan vaxtın və xərclərin kağızsız texnologiyanın tətbiqi yolu ilə azaldılmasına imkan verəcək, sənədlərlə işin təşkilində səmərəliliyi yüksəldəcəkdir.

3.3.4. 2019-cu il əhali siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında ev təsərrüfatlarının, təsərrüfatbaşına uçot sənədləri əsasında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının elektron məlumat bazalarının yaradılması nəticəsində statistika müşahidələrinin təşkili üçün aktual informasiya resursu formalaşacaqdır.

 

3.4. İstifadəçi məmnunluğunun artırılması

 

DİM-ə dair statistik məlumat bazasının və internet portalının yaradılması bu sahədə monitorinqin aparılması və ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün əsas vasitə olmaqla, istifadəçilərin tələbatının ödənilməsinə xidmət edəcəkdir. Bununla yanaşı, DSK-nın internet portalında istifadəçilər üçün “Şəxsi kabinet” bölməsinin yaradılması, məlumatların elektron yayım formalarına “machine readible” formatının əlavə edilməsi istifadəçilərin rəsmi statistika məlumatlarından öz tələbat və məqsədlərinə uyğun rahat istifadə imkanlarını artıracaqdır.

 

3.5. Beynəlxalq əməkdaşlıq

 

Statistika sahəsində beynəlxalq ekspert və işçi qruplarında DSK mütəxəssislərinin iştirakı, Avropa İttifaqının Statistika Bürosu, BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları və digər beynəlxalq təşkilatlarla statistika sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsi, qabaqcıl ölkələrin statistika qurumları ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinə, beynəlxalq aləmdə milli statistika sisteminin nüfuzunun yüksəlməsinə, beynəlxalq təşkilatlarla statistika sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsinə, ölkə statistikasının inkişafına beynəlxalq təşkilatların metodoloji və texniki dəstəyinin artırılmasına, statistika sahəsində yeni biliklər əldə olunmasının və innovativ yanaşmaların tətbiqinin sürətləndirilməsinə imkan verəcəkdir. Müəssisələr statistikası, irihəcmli məlumatlardan rəsmi statistik məqsədlər üçün istifadə, Statistik İnformasiyanın Ümumi Modelinin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi isə statistika sahəsində tətbiq edilən ən yeni texnologiyalara dair bilik və bacarıqların əldə edilməsi, kadr potensialının artırılması üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır.

 

3.6. Maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi

 

3.6.1. Statistika orqanlarının fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş İKT avadanlıqlarının yenilənməsi rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin müasir tələblərə uyğun qurulmasına, müvafiq proqram təminatlarının, məlumat bazalarının idarə edilməsi sistemlərinin alınması və tətbiqi isə statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması proseslərinin müasirləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. DSK-nın və bir sıra rayon statistika idarələrinin inzibati binalarının əsaslı təmiri, habelə bəzi rayon statistika idarələri üçün yeni inzibati binaların tikilməsi mühəndis-kommunikasiya sistemlərinin fəaliyyətinin etibarlılığını təmin edəcək, statistika orqanlarında çalışan işçilərin əməyinin səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradacaqdır.

3.6.2. DSK işçilərinin ixtisaslaşmış təlim-tədris mərkəzlərində qısamüddətli və uzunmüddətli təlimlərdə iştirakının təmin edilməsi, modul tipli statistik təlim proqramlarının tətbiqi yolu ilə yerli statistika orqanlarının işçiləri üçün tematik təlimlərin təşkili yüksək hazırlıqlı kadr resurslarının formalaşdırılmasına, kadr potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə, statistika sahəsində peşəkar kadrların yetişməsinə təkan verəcəkdir.

 

4. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı

 

Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş tədbirlər dövlət büdcəsində DSK-ya bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan vəsait və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir.


 

5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə

TƏDBİRLƏR PLANI

 

Sıra

№-si

Tədbirin adı

Tədbirin məqsədi

Gözlənilən nəticələr

İcraçılar

İcra müddəti

(illər üzrə)

1

2

3

4

5

6

5.1. Statistika müşahidələri və onlara dair metodologiyalar

5.1.1. Sosial statistika

5.1.1.1.

Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının 1,0 faizi əhatə olunmaqla, BƏT-in metodologiyası əsasında işçi qüvvəsinə dair rüblük seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

əmək bazarının inkişafı ilə bağlı müvafiq qərarların qəbulu üçün informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, işçi qüvvəsinə dair statistik məlumatların beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin olunması

ölkə və regionlar üzrə işçi qüvvəsinə dair ətraflı statistik məlumatların mövcudluğu, beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunan və beynəlxalq reytinqlərin tərtibində istifadə edilən məlumatların aktuallaşdırılması, DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK

2018-2025

5.1.1.2.

Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

ölkədə qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin statistik ölçülməsi, qeyri-formal məşğulluq üzrə məlumatların beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin olunması

qeyri-formal məşğul əhaliyə dair cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil səviyyəsi və s. göstəricilər üzrə məlumatların mövcudluğu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə bu sahədə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, ƏƏSMN

2019, 2022

5.1.1.3.

Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası vəziyyətinin statistik öyrənilməsi

əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğuna dair cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil səviyyəsi, əlillik dərəcəsi və s. göstəricilər bölgüsündə məlumatların mövcudluğu, DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, ƏƏSMN

2020-2021

5.1.1.4.

Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair seçmə statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı vəziyyətinin statistik öyrənilməsi

cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil formaları (formal, qeyri-formal, informal) və s. göstəricilər bölgüsündə əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair məlumatların mövcudluğu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, TN, ƏƏSMN

2020-2021

5.1.1.5.

Uşaq əməyindən istifadə vəziyyətinin öyrənilməsinə dair seçmə statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

uşaq əməyindən istifadənin xarakteri və miqyasının statistik öyrənilməsi

cins tərkibi, yaş qrupları, məşğuliyyət növü, iqtisadi fəaliyyət sahələri, məşğulluğa münasibət, məktəbə davamiyyət, sağlamlıq vəziyyəti və s. göstəricilər bölgüsündə uşaq əməyindən istifadəyə dair məlumatların mövcudluğu, DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

AQUPDK, ƏƏSMN, DİN, DSK, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2018-2019

5.1.1.6.

Kitabxanalar və onların kitab fondları haqqında ətraflı məlumatların əldə edilməsi üçün metodologiyanın hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, ölkədə mövcud olan bütün kitabxanalar və onların fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumatların əldə edilməsi

ölkə kitabxanaları, kitab fondu və onlardan istifadə ilə bağlı məlumatların mövcudluğu

MN, TN, DSK, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2022

5.1.1.7. [3]

Peşə və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

peşə və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının əmək bazarında iştirakı vəziyyətinin statistik öyrənilməsi

peşə və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair yaş qrupları, iqtisadi fəaliyyət sahələri və s. göstəricilər bölgüsündə məlumatların mövcudluğu, peşə təhsili səviyyəsində kadr hazırlığı ilə əmək bazarının tələbləri arasında tarazlığın qiymətləndirilməsi

DSK, TN, ƏƏSMN

2021, 2025

5.1.2. İqtisadi statistika

5.1.2.1.

Növbəti ehtiyat və istifadə cədvəllərinin BMT, AK, İƏİT, BVF və DB tərəfindən birgə hazırlanmış MHS-nin sonuncu –2008-ci il versiyasının tələblərinə uyğun qurulması üçün seçmə statistik müayinənin keçirilməsi 

ölkə iqtisadiyyatı strukturunun və sahələrarası əlaqələrin müasir tələblərə uyğun təhlilinə imkan verən ehtiyat və istifadə cədvəllərinin tərtibi

MHS–2008-in tələblərinə uyğun ehtiyat və istifadə cədvəllərinin qurulması üçün məlumatların mövcudluğu

DSK, İN, VN [4]

2021-2022

5.1.2.2.

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi

seçmə statistik müayinələr əsasında əldə olunan məlumatların dəqiqləşdirilməsi, mikro və kiçik sahibkarlığa dair informasiya təminatının yaxşılaşdırılması

sahibkarlıq sahəsində ətraflı məlumatların mövcudluğu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, VN, İN, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2024-2025

5.1.2.3. [5]

Sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair rüblük seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

ölkənin qeyri-neft sektorunda biznes mühitinin təhlili və iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə gözləntilərin, biznesin inkişafına mane olan amillərin müəyyən olunması, biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması ilə bağlı qərarların qəbulu üçün statistik məlumatların hazırlanması

sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin edəcək və rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes mühitinin yaradılması, iqtisadiyyatın əsas sahələrinin inkişafında başlıca meyillərin izlənilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün məlumatların mövcudluğu

DSK, İN

2021, 2024

5.1.2.4.

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq statistikası üzrə göstəricilər sisteminin hazırlanması və məlumat bazasının yaradılması

mikro, kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı vəziyyətin təhlili, proqnozların verilməsi, inkişaf planlarının və proqramların hazırlanması, maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün statistik məlumatların əhatəliliyinin genişləndirilməsi 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı etibarlı və əhatəli statistik məlumatların mövcudluğu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, İN, VN, MB, MBNP

2018-2019

5.1.2.5.

İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakı ilə bağlı seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

kənd təsərrüfatı məhsullarının sifariş əsasında istehsal səviyyəsinin və istehsalçıların kooperasiya meyillərinin statistik öyrənilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün məlumatların mövcudluğu

DSK, KTN, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2018-2020

5.1.2.6.

Həyətyanı sahələrdə yetişdirilən məhsullarla bağlı seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

meyvə, üzüm, tərəvəz, bostan məhsulları, kartof, yem bitkiləri və digər məhsulların əkin sahəsinə, istehsalına və məhsuldarlığına dair məlumatların əldə edilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün məlumatların mövcudluğu

DSK, KTN, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2018

5.1.2.7.

Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə monitorinq sisteminin qurulması

seçmə statistik müayinələr vasitəsilə həyata keçiriləcək monitorinq üçün metodologiyanın, göstəricilər sisteminin hazırlanması, seçmə şəbəkənin, məlumat bazasının strukturunun formalaşdırılması

əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsi və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsinə imkan verən monitorinq sisteminin mövcudluğu

DSK, İN, KTN, ƏƏSMN, VN, FHN, DGK, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2018

5.1.2.8.

Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi vəziyyətinin və ona təsir edən amillərin öyrənilməsinə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

qiymət dəyişmələri, təklifin həcmi, ehtiyatların mövcudluğu və s. amillər nəzərə alınmaqla, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin statistik qiymətləndirilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK

2019-2025

5.1.2.9.

Ümumdünya kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması çərçivəsində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçirilməsi

kənd təsərrüfatında baş verən proseslər haqqında aktual məlumatları əldə etməklə, aqrar bölmədə həyata keçirilən siyasətin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması

kənd təsərrüfatının strukturu, inkişaf meyilləri, maddi-texniki bazası, işçi qüvvəsi və s. barədə müfəssəl məlumatların mövcudluğu

DSK, KTN, İN, ƏMDK, ETSN, AMEA, ADİU, ADAU, yerli icra hakimiyyəti orqanları [6]

2024-2025

5.1.2.10.

Sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti və onlardan istifadəyə dair statistik müayinənin keçirilməsi

sənaye müəssisələrində istifadə olunan avadanlıqlar haqqında məlumatların əldə edilməsi və onların istehsal güclərindən istifadə vəziyyətinin öyrənilməsi

sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti, yaşı və onlardan istifadə ilə bağlı məlumatların mövcudluğu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, İN

2019-2020

5.1.2.11.

Ev təsərrüfatlarında istehsal edilən sənaye məhsullarına dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

qeyri-formal istehsal da daxil olmaqla, ev təsərrüfatlarında istehsal edilən sənaye məhsullarına (çörək, süd və süd məhsulları, xalça, təsərrüfat malları və s.) dair ətraflı statistik məlumatların əldə edilməsi

ev təsərrüfatlarında sənaye məhsullarının istehsalına dair statistik məlumatların mövcudluğu 

DSK, İN, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2019-2020

5.1.2.12.

Pərakəndə ticarət şəbəkəsində məhsul növləri üzrə yerli və idxal mallarının satışına dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

daxili bazarda idxal mallarının yerli istehsal malları ilə əvəzlənməsi istiqamətində iqtisadi təhlillərin aparılması üçün statistik məlumatların hazırlanması 

pərakəndə ticarət dövriyyəsinin yerli və idxal malları üzrə strukturuna dair statistik məlumatların mövcudluğu

DSK, İN

2019, 2022, 2025

5.1.2.13.

Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımalarına dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

yükdaşımalara dair statistik məlumatların aktuallaşdırılması

daşınmış yüklərin həcmi, növü, dövriyyəsi, istifadə olunan nəqliyyat vasitələri, daşınmalardan əldə olunan gəlir və digər göstəricilər üzrə statistik məlumatların mövcudluğu

DSK, RİNN, DİN

2019, 2024

5.1.2.14.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmalarına dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

sərnişin daşınmalarına dair statistik məlumatların aktuallaşdırılması

sərnişin daşınmaları, sərnişin daşınmalarında istifadə olunan nəqliyyat vasitələri, daşınmalardan əldə olunan gəlir və digər göstəricilər üzrə statistik məlumatların mövcudluğu

DSK, RİNN, DİN

2021, 2025

5.1.2.15.

Daxili turizmə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

daxili turizmə dair aktual və ətraflı statistik məlumatların əldə edilməsi, turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması, turizmin satellit hesabının qurulması üçün statistik məlumat bazasının genişləndirilməsi

turizm statistikasının göstəricilər sisteminin əhatə dairəsinin ÜTT-nin tövsiyələri əsasında genişləndirilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, DTA, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2018-2025

5.1.2.16.

Getmə, gəlmə turizmə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

getmə, gəlmə turizmə dair aktual və ətraflı statistik məlumatların əldə edilməsi, turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması, turizmin satellit hesabının qurulması üçün statistik məlumat bazasının genişləndirilməsi

turizm statistikası üzrə göstəricilər sisteminin əhatə dairəsinin Ümumdünya Turizm Təşkilatının tövsiyələri əsasında genişləndirilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, DTA, DMX, DSX, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

2018-2025

5.1.3. Çoxsahəli statistika

5.1.3.1.

Çoxgöstəricili Klaster Sorğusunun (MICS) keçirilməsi

ölkədə ana və uşaqların sosial rifah vəziyyətinin, insan inkişafının qiymətləndirilməsi və DİM ilə müəyyən edilmiş hədəflərə çatmanın ölçülməsi üçün beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən statistik məlumatların əldə edilməsi

reproduktiv yaşda olan əhalinin və uşaqların həyat keyfiyyətini xarakterizə edən dezaqreqasiya olunmuş statistik məlumatların mövcudluğu

DSK, SN, TN, DİN, AQUPDK və digər aidiyyəti dövlət qurumları

2021-2022

5.1.3.2.

Ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatı üzrə statistik müayinə formalarının və metodoloji göstərişlərin beynəlxalq tövsiyələrə uyğun təkmilləşdirilməsi

ev təsərrüfatları üzrə statistik məlumatların əhatəliliyinin və MHS-də istifadə imkanlarının artırılması

həyat keyfiyyəti statistikasına dair beynəlxalq standartlara uyğun metodologiyanın mövcudluğu

DSK, ƏƏSMN, İN

2018-2019

5.1.3.3.

Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının 0,5 faizi əhatə olunmaqla, ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatına dair rüblük seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

əhalinin həyat səviyyəsini səciyyələndirən statistik məlumatların əldə edilməsi 

həyat keyfiyyəti statistikasına dair beynəlxalq standartlara uyğun məlumatların mövcudluğu

DSK

2018-2025

5.1.3.4.

Əhalinin vaxtdan istifadəsinə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

gündəlik vaxt fondundan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi

əhalinin müxtəlif sosial-demoqrafik qrupları üzrə vaxtdan istifadəyə dair məlumatların mövcudluğu, DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK

2021-2022

5.1.3.5.

Ev təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadəyə dair seçmə statistik müayinənin keçirilməsi

ölkə əhalisinin informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əlyetərliyinin və onlardan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi, bu sahədə statistik məlumatların aktuallaşdırılması

informasiya cəmiyyəti statistikasına dair məlumatların mövcudluğu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi

DSK, RİNN

2018-2025

5.1.3.6.

Ev təsərrüfatlarının borc yükünün və ölkədəki iqtisadi vəziyyətlə bağlı gözləntilərinin öyrənilməsinə dair seçmə statistik müayinənin metodologiyasının hazırlanması və müayinənin keçirilməsi

ev təsərrüfatlarının istehlakçı əminliyinin və iqtisadi gözləntilərinin müəyyən olunması

ölkə və regionlar üzrə ev təsərrüfatlarının maliyyə vəziyyətinin dayanıqlılığına, onların borc yükünün tərkibinə, borclanma səviyyəsinə, borc vəsaitlərinin xərclənmə istiqamətlərinə dair məlumatların mövcudluğu

MB, MBNP, DSK

2018-2020

5.2. Metaməlumatlar və təsnifatlar

5.2.1.

Ölkədə tətbiq edilən statistik təsnifatlara dair metaməlumatların hazırlanması

istifadəçilərin statistik təsnifatlarla bağlı məlumatlılığının yüksəldilməsi, təsnifatlardan daha geniş istifadəyə nail olunması 

ölkədə tətbiq edilən statistik təsnifatlara dair izahlı informasiyanın mövcudluğu

DSK

2018-2025

5.2.2.

Milli “Məhsul növləri təsnifatı”nın (AZT030-2009) Avropa İttifaqının “Statistical Classification of Products by Activity, version 2.1” əsasında yenilənməsi 

statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması, məlumat bazalarının yaradılması üçün strukturlaşdırma alətinin aktuallaşdırılması

beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən təsnifləşdirmə sisteminin mövcudluğu 

DSK, SMPDK

2018

5.2.3.

Milli “Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı”nın (AZT020-2005) Avropa İttifaqının “Standard goods classification for transport statistics, 2007” əsasında yenilənməsi

statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması, məlumat bazalarının yaradılması üçün strukturlaşdırma alətinin aktuallaşdırılması

beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən təsnifləşdirmə sisteminin mövcudluğu 

DSK, SMPDK

2019

5.2.4.

Milli “Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı”nın (AZT036-2009) Avropa İttifaqının “PRODCOM List”in sonuncu versiyası əsasında yenilənməsi

statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması, məlumat bazalarının yaradılması üçün strukturlaşdırma alətinin aktuallaşdırılması

beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən təsnifləşdirmə sisteminin mövcudluğu

DSK, SMPDK

2020

5.2.5.

BMT-nin “International Classification of Activities for Time Use Statistics (ICATUS 2016)” əsasında milli “Vaxtdan istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin təsnifatı”nın hazırlanması

statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması, məlumat bazalarının yaradılması üçün strukturlaşdırma alətinin yaradılması

beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən təsnifləşdirmə sisteminin mövcudluğu 

DSK, SMPDK

2021

5.2.6.

Milli “Tullantıların statistik təsnifatı”nın (AZT037-2010) Avropa İttifaqının “European Waste Classification for Statistics, version 4” əsasında yenilənməsi

statistik məlumatların toplanması, işlənməsi və yayılması, məlumat bazalarının yaradılması üçün strukturlaşdırma alətinin aktuallaşdırılması

beynəlxalq müqayisəliliyi təmin edən təsnifləşdirmə sisteminin mövcudluğu

DSK, ETSN, İN [7]

2022

5.3. Rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi, inzibati və informasiya təminatı

5.3.1.

BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının Avropa Statistikləri Konfransının 2016-cı il 29 aprel tarixli plenar iclasında qəbul edilmiş “Rəsmi statistika haqqında” model qanun əsasında “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin hazırlanması

rəsmi statistika sahəsində milli qanunvericiliyin beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğunluğunun təmin edilməsi

rəsmi statistika sahəsində milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

DSK

2018

5.3.2.

Dövlət qurumlarının məlumat bazalarının DSK-nın statistik məlumat bazasına “Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə inteqrasiyası

artan tələbata uyğun olaraq DİM üzrə əlavə statistik məlumatların əldə edilməsi, təkrarçılığı aradan qaldırmaqla, respondentlərin üzərinə düşən məlumat yükünün azaldılması, rəsmi statistika materiallarının istehsalı prosesinə çəkilən xərclərin optimallaşdırılması yolu ilə onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi

ölkənin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı çevik qərarlar qəbul edilməsi üçün etibarlı və operativ məlumatların mövcudluğu, DİM-ə nailolma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi 

DSK, RİNN, XDMX, aidiyyəti dövlət qurumları

2018-2025

5.3.3.

Dövlət qurumlarında inzibati məlumatların istehsalı proseslərinin GSBPM-ə uyğunluğuna dair qiymətləndirmənin aparılması

inzibati məlumatlardan rəsmi statistika məqsədləri üçün istifadə imkanlarının müəyyən edilməsi

inzibati məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair müvafiq qərarların qəbulu üçün məlumatların mövcudluğu

DSK

2019-2020

5.3.4.

Sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən statistik hesabat yükünün öyrənilməsinə dair sorğunun keçirilməsi

sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabat məlumatlarının strukturu, həcmi və dövriliyi haqqında məlumatların əldə edilməsi

sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən statistik hesabat yükünün azaldılması məqsədi ilə təkliflərin hazırlanması

DSK

2019-2020

5.3.5.

GSBPM əsasında statistik biznes proseslərinin idarə edilməsi üzrə işlərin elektronlaşdırılması

statistik biznes proseslərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi və digər informasiya sistemləri ilə əlaqələndirilməsi 

kağızsız texnologiyanın tətbiqi yolu ilə statistik məlumatların hazırlanmasına sərf olunan vaxt itkisinin və xərclərin azaldılması, sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkilində səmərəliliyin yüksəldilməsi 

DSK

2019-2022

5.3.6.

Təsərrüfatbaşına uçot sənədləri əsasında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının elektron məlumat bazasının yaradılması

kənd təsərrüfatı üzrə statistik müşahidələrin aparılması məqsədi ilə elmi əsaslandırılmış seçmənin təmin edilməsi, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi üçün statistik məlumatların əhatəliliyinin geniºləndirilməsi

kənd təsərrüfatı sahəsində müşahidələrin təşkili və müvafiq qərarların qəbulu üçün informasiya bazasının mövcudluğu

DSK,

yerli icra hakimiyyəti orqanları

2019-2020

5.3.7.

2019-cu il əhali siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında ev təsərrüfatlarının elektron məlumat bazasının yaradılması

statistika müşahidələrinin və məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə reprezentativ seçmə şəbəkəsinin formalaşdırılması 

statistika müşahidələrinin təşkili, aparılması və nəticələrinin işlənilməsi üçün aktual məlumat bazasının mövcudluğu

DSK

2021-2022

5.4. İstifadəçi məmnunluğunun artırılması

5.4.1.

DİM-ə nailolma vəziyyətinin monitorinqi və ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün statistik məlumat bazasının və internet portalının yaradılması

DİM üzrə statistik məlumatların sistemləşdirilməsi və yayılması

DİM üzrə vahid məlumat bazasının və internet portalının mövcudluğu 

DSK,

XDMX

2018-2019

5.4.2.

DSK-nın internet portalında istifadəçilər üçün “Şəxsi kabinet” bölməsinin yaradılması

istifadəçilərə rəsmi statistika məlumatlarından öz tələbatlarına uyğun istifadə üçün şəraitin yaradılması

rəsmi statistika məlumatlarının fərdi məqsədlərə uyğun sistemləşdirilməsi, aktuallaşdırılması və çap edilməsi imkanlarının mövcudluğu

DSK

2018-2019

5.4.3.

Rəsmi statistika məlumatlarının elektron yayım formalarına “machine readible” formatının əlavə edilməsi

statistik məlumatların yayılması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi yolu ilə onlardan istifadə imkanlarının genişləndirilməsi

rəsmi statistika məlumatlarından fərdi məqsədlərə uyğun istifadə imkanlarının artırılması

DSK

2019-2020

5.5. Beynəlxalq əməkdaşlıq

5.5.1.

Statistika sahəsində beynəlxalq ekspert və işçi qruplarında DSK mütəxəssislərinin iştirakı

statistika sahəsində qabaqcıl milli təcrübə əsasında beynəlxalq metodoloji bazanın təkmilləşdirilməsinə töhfə verilməsi

ölkə təcrübəsinin yayılması, milli statistika sisteminin beynəlxalq statistika cəmiyyətində nüfuzunun artırılması

DSK

2018-2025

5.5.2.

Avropa İttifaqının Statistika Bürosu, BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları ilə və digər beynəlxalq təşkilatlarla statistika sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsi

beynəlxalq təcrübə əsasında milli statistika potensialının gücləndirilməsi 

beynəlxalq təşkilatlarla statistika sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsi, ölkə statistikasının inkişafına beynəlxalq təşkilatların metodoloji və texniki dəstəyinin artırılması

DSK, XİN

2018-2025

5.5.3.

Qabaqcıl ölkələrin statistika qurumları ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi

rəsmi statistika sahəsində təcrübə mübadiləsi

statistika sahəsində yeni biliklər əldə olunmasının və innovativ yanaşmaların tətbiqinin sürətləndirilməsi

DSK

2018-2025

5.5.4.

Müəssisələr statistikası sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

müəssisələr statistikasının inkişaf etdirilməsi

müəssisələr statistikasının beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinə dair təcrübənin qazanılması və tətbiqi

DSK

2018-2020

5.5.5.

Rəsmi statistika materiallarının istehsalı prosesində tətbiq edilən innovasiyalara dair beynəlxalq elmi-praktik konfransın təşkili

statistik məlumatların istehsalına dair innovativ təcrübələrin bölüşülməsi

statistika sahəsində tətbiq edilən ən yeni texnologiyalara dair bilik və bacarıqların əldə edilməsi, kadr potensialının artırılması

DSK, TN, AMEA

2020

5.5.6.

İrihəcmli məlumatların (Big Data) rəsmi statistik məqsədlər üçün istifadəsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi

alternativ məlumat mənbələri hesabına rəsmi statistika məlumatlarına dair artan tələbatın ödənilməsi

irihəcmli məlumatlardan rəsmi statistik məqsədlər üçün istifadə ilə bağlı təkliflərin hazırlanması

DSK, İN, MN, NRYTN

2020-2021

5.5.7.

GSİM-in tətbiqinə hazırlıq məqsədi ilə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi

rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin layihələndirilməsi və icrası üzrə işçi heyətinin bilik və bacarıqlarının artırılması

GSİM-in tətbiqi üçün kadr potensialının formalaşdırılması

DSK

2024-2025

5.6. Maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi

5.6.1.

Şamaxı, Zərdab və Göygöl rayon statistika idarələri üçün inzibati binaların tikilməsi

yerli statistika orqanlarında iş şəraitinin yaxşılaşdırılması

işçilərin əməyinin səmərəliliyinin artırılması

DSK

2018-2020

5.6.2.

DSK-nın inzibati binasının əsaslı təmiri

statistik istehsal proseslərinin səmərəli təşkili üçün infrastrukturun yenidən qurulması və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması

işçilərin əməyinin səmərəliliyinin artırılması, mühəndis-kommunikasiya sistemlərinin fəaliyyətinin etibarlılığının təmin edilməsi

DSK

2018-2020

5.6.3.

Təmirə ehtiyacı olan yerli statistika orqanlarının inzibati binalarının əsaslı təmiri və yenidən qurulması

yerli statistika orqanlarında iş şəraitinin yaxşılaşdırılması

işçilərin əməyinin səmərəliliyinin artırılması

DSK

2018-2025

5.6.4.

DSK-nın və onun yerli orqanlarının İKT avadanlıqlarının yeniləndirilməsi

rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin dayanıqlılığının təmin edilməsi

məlumatların yığılması, işlənməsi və yayılması üçün müasir texniki imkanların mövcudluğu

DSK

2018-2025

5.6.5.

Rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin müasir tələblərə uyğun qurulması üçün müvafiq proqram təminatlarının, məlumat bazalarının idarə edilməsi sistemlərinin alınması və tətbiqi

müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

statistik məlumatların yığılması, işlənməsi və yayılması proseslərinin müasirləşdirilməsi üçün müvafiq İKT resurslarının mövcudluğu

DSK

2018-2025

5.6.6.

DSK işçilərinin ixtisaslaşmış təlim-tədris mərkəzlərində qısamüddətli və uzunmüddətli təlimlərdə iştirakının təmin edilməsi

milli statistika kadrlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması

yüksək hazırlıqlı kadr resurslarının formalaşdırılması, kadr potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsi

DSK

2018-2025

5.6.7.

Modul tipli statistik təlim proqramlarının alınması və tətbiqi yolu ilə yerli statistika orqanlarının işçiləri üçün tematik təlimlərin təşkili

yerli statistika orqanları işçilərinin peşə hazırlığının artırılması

statistika sahəsində peşəkar kadr resurslarının formalaşdırılması

DSK

2018-2025

 


AKRONİMLƏR

 

XİN

-

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

DİN

-

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

MN

-

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

VN

-

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

İN

-

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

FHN

-

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

ƏƏSMN

-

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

KTN

-

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

MN

-

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

DTA

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi [8]

TN

-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

SN

-

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

RİNN

-

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi [9]

ETSN

-

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

DGK

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

AQUPDK

-

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

DSK

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

ƏMDK

-

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi [10]

SMPDK

-

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

XDMX

-

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti

DMX

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti

DSX

-

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti

MB

-

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

MBNP

-

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

AMEA

-

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

ADİU

-

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

ADAU

-

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

BMT

-

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

BVF

-

Beynəlxalq Valyuta Fondu

DB

-

Dünya Bankı

AK

-

Avropa Komissiyası

İƏİT

-

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

BƏT

-

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

MHS

-

Milli Hesablar Sistemi

ÜTT

-

Ümumdünya Turizm Təşkilatı

GSBPM

-

Statistik Biznes - Prosesin Ümumi Modeli

DİM

-

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

GSİM

-

Statistik İnformasiyanın Ümumi Modeli

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       3 may 2019-cu il tarixli 1156 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 5 may 2019-cu il, № 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 877)

2.       16 may 2019-cu il tarixli 1178 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 899)

3.       14 avqust 2020-ci il tarixli 2212 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 15 avqust 2020-ci il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1065)

4.       30 noyabr 2020-ci il tarixli 2309 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 2 dekabr 2020-ci il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1377)

5.       31 may 2022-ci il tarixli 3291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 3 iyun 2022-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 5, maddə 532)

6.       4 avqust 2022-ci il tarixli 3411 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 912)

 

 

SƏRƏNCAMA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 14 avqust 2020-ci il tarixli 2212 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 15 avqust 2020-ci il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1065) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 2.1-ci bəndində, 2.1.8-ci, 3.1.13-cü (hər iki halda) yarımbəndlərində, “Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 5.1.1.3-cü yarımbəndində hər üç halda “əlillərin” sözü “əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 16 may 2019-cu il tarixli 1178 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 899) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 2.1.8-ci və 3.1.18-ci yarımbəndlərində “ilk peşə” sözləri “peşə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 16 may 2019-cu il tarixli 1178 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 18 may 2019-cu il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 899) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.1.1.7-ci yarımbəndində “İlk peşə” sözləri “Peşə” sözü ilə, hər iki halda “ilk peşə” sözləri “peşə” sözü ilə əvəz edilmişdir.

30 noyabr 2020-ci il tarixli 2309 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 2 dekabr 2020-ci il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1377) ilə “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.1.1.7-ci və 5.1.2.14-cü yarımbəndlərində “2020” rəqəmləri “2021” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 4 avqust 2022-ci il tarixli 3411 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 912) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5-ci hissəsinin 5.1.2.1-ci və 5.1.2.2-ci yarımbəndlərin “İcraçılar” sütunundan “, VN” akronimi çıxarılmışdır.

 

[5] 30 noyabr 2020-ci il tarixli 2309 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 2 dekabr 2020-ci il, № 252, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 11, maddə 1377) ilə “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.1.2.3-cü yarımbəndində “2020, 2023” rəqəmləri “2021, 2024” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 4 avqust 2022-ci il tarixli 3411 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 912) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5-ci hissəsinin 5.1.2.9-cu yarımbəndin “İcraçılar” sütunundan “, ƏMDK” akronimi çıxarılmışdır.

 

[7] 4 avqust 2022-ci il tarixli 3411 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 912) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5-ci hissəsinin 5.2.6-cı yarımbəndin “İcraçılar” sütununda “SMPDK” akronimi “İN” akronimi ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 3 may 2019-cu il tarixli 1156 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 5 may 2019-cu il, № 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019-cu il, № 5, maddə 877) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramının “5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 5.1.1.6-cı yarımbəndinin “İcraçılar” sütununda “MTN” akronimi “MN” akronimi ilə, 5.1.2.15-ci və 5.1.2.16-cı yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununda “MTN” akronimi “DTA” akronimi ilə, “Akronimlər” hissəsində “MTN - Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri “MN - Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, DTA - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 31 may 2022-ci il tarixli 3291 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (“Xalq” qəzeti, 3 iyun 2022-ci il, № 115, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 5, maddə 532) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın “5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 5.1.2.13-cü, 5.1.2.14-cü, 5.1.3.5-ci və 5.3.2-ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununda “NRYTN” akronimi “RİNN” akronimi ilə və “Akronimlər” hissəsində “NRYTN – Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “RİNN – Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 4 avqust 2022-ci il tarixli 3411 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 4 avqust 2022-ci il, “Xalq” qəzeti 5 avqust 2022-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2022-ci il, № 8, maddə 912) ilə “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın Akronimlər” bəndindən “ƏMDK – Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri çıxarılmışdır.

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status