×
E-QANUN
FREE
OPEN
AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
18.12.2018
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
403
ADI
Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Finlandiyanın Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Xalq Qəzeti (Dərc olunma tarixi: 19-12-2018, Nəşr Nömrəsi: 286), Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-12-2018, Nəşr nömrəsi: 12, Maddə nömrəsi: 2560)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
19.12.2018
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
430.050.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
13201812180403
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
21.12.2018
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 14 may tarixli 130 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Finlandiyanın Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Finlandiyanın Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2018-ci il oktyabrın 23-də Bakı şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Finlandiya tərəfinə bildiriş göndərsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il

                 № 403


Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Finlandiyanın Milli Arxivi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

 

SAZİŞ

 

Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və Finlandiyanın Milli Arxivi arxiv işi sahəsində əməkdaşlığı davam etdirmək və genişləndirmək niyyətinin qarşılıqlı olmasını nəzərə alaraq,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

 

Maddə 1

 

Tərəflər beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş prinsip və normalarına, Tərəflərin dövlətlərinin arxiv işi sahəsində milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəklər.

 

Maddə 2

 

Tərəflər aşağıdakı istiqamətlərdə əməkdaşlığı həyata keçirəcəklər:

2.1. elmi tədqiqat və metodiki iş sahəsində;

2.2. arxiv işinin aktual problemləri və peşəkar təcrübəsi üzrə daimi məlumat mübadiləsi;

2.3. məlumat mübadiləsi (xüsusi reyestrin aparılması), həmçinin Azərbaycan tarixinə aid Finlandiya arxivlərində və Finlandiya tarixinə aid Azərbaycan arxivlərində saxlanılan, kino və foto sənədlər də daxil olmaqla, arxiv sənədlərinin rəqəmsal surətlərinin, o cümlədən arxiv fondlarını artırmaq məqsədi ilə hər iki Tərəf üçün maraq kəsb edən sənədlərin surətlərinin (rəqəmsal surətlərinin) milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq mübadiləsi;

2.4. nəşr olunmuş arxiv sənədlərinin topluları, peşəkar dövri nəşrlər, elmi və metodoloji ədəbiyyat haqqında məlumat (nəşr) mübadiləsi.

 

Maddə 3

 

Tərəflər arasında əməkdaşlıq aşağıdakı formalarda həyata keçiriləcəkdir:

3.1. birgə məsləhətləşmələrin, seminarların, konfransların, habelə digər proqramların və tədbirlərin təşkili;

3.2. birgə sənəd nəşrlərinin və sənəd sərgilərinin həyata keçirilməsi;

3.3. Tərəflərin dövlətlərinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər formalarda.

 

Maddə 4

 

Tərəflər Azərbaycan və Finlandiya xalqlarının tarixi və mədəniyyəti barədə məlumatı əks etdirən sənədlərlə milli arxiv fondlarını artırmaq məqsədi ilə, onların aşkar olunması və surətlərinin Tərəflərin dövlətlərinin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq bir-birinə verilməsinə kömək edirlər.

 

Maddə 5

 

Tərəflər bu Saziş çərçivəsində digər Tərəfdən alınan surətlərin (rəqəmsal surətlərin) yalnız elmi tədqiqat məqsədləri üçün, həmçinin hər iki dövlətin tarixi ilə bağlı olan mühüm tədbirlərin (sərgilərin, konfransların və s.) keçirilməsi üçün istifadə edilməsi barədə razılığa gəldilər. Belə sənədlərin hər hansı nəşri yalnız həmin sənədlərin əslinin saxlandığı Tərəfin yazılı razılığı ilə mümkündür.

 

Maddə 6

 

Hər bir xüsusi hal üçün digər qayda razılaşdırılmadığı təqdirdə, Tərəflər həmin Sazişin yerinə yetirilməsi zamanı yaranan xərcləri Tərəflərin dövlətlərinin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində özləri ödəyirlər.

 

Maddə 7

 

Bu Saziş Tərəflərin iştirakçısı olduğu digər beynəxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.

 

Maddə 8

 

Bu Sazişə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında, onun ayrılmaz hissəsi olan, ayrıca protokollarla rəsmiləşdirilən və bu Sazişin 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada qüvvəyə minən dəyişiklik və əlavələr edilə bilər.

 

Maddə 9

 

Bu Sazişin həyata keçirilməsi zamanı yaranan fikir ayrılıqları Tərəflər arasında məsləhətləşmələr və danışıqlar yolu ilə həll edilir.

 

Maddə 10

 

Bu Saziş onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin sonuncu yazılı bildirişinin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Saziş beş (5) il müddətinə bağlanılır və Tərəflərdən biri bu Sazişin müddətinin bitməsinə ən azı altı (6) ay qalmış onu ləğv etmək niyyəti barədə digər Tərəfə diplomatik kanallar vasitəsilə yazılı bildiriş göndərmədiyi təqdirdə, bu Sazişin qüvvəsi avtomatik olaraq növbəti beş (5) illik müddətlərə uzadılacaqdır.

Bakı şəhərində 2018-ci il 23 oktyabr tarixində, hər biri Azərbaycan, fin və rus dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Sazişin müddəalarının təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, Tərəflər rus dilindəki mətndən istifadə edəcəklər.

 

Azərbaycan Respublikasının

Finlandiyanın

Milli Arxiv İdarəsi

Milli Arxivi

adından

adından

(imza)

(imza)

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status