AKTIN NÖVÜ
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
05.04.2019
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1905000015
ADI
“Qeyri-formal məşğulluq halları ilə bağlı aşkar edilmiş məlumatlara dair hesabat forması”nın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
13.04.2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
060.010.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
15201904050015
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
12.04.2019
“Qeyri-formal məşǧulluq halları ilə baǧlı aşkar edilmiş məlumatlara dair hesabat forması”nın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

05.04.2019

Qeydiyyat nömrəsi

1905000015

Adı

“Qeyri-formal məşğulluq halları ilə bağlı aşkar edilmiş məlumatlara dair hesabat forması”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

13.04.2019

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

060.010.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201904050015

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

12.04.2019

 

 

Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli  1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli Fərmanının 3.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.10-cu bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyası

 

qərara alır:

 

1.“Qeyri-formal məşğulluq halları ilə bağlı aşkar edilmiş məlumatlara dair hesabat forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Hüquq şöbəsinə (G.İsgəndərova) tapşırılsın ki, bu Qərarın qəbul edildiyi gündən 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

3.Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Ümumi şöbəsinə (L.Abdullayeva) tapşırılsın ki, bu Qərarın surətinin çoxaldılaraq Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələrinə çatdırılmasını təmin etsin.

4.Qərarın icrasına nəzarət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2019-cu il 19 fevral tarixli 19020011499 nömrəli əmri ilə müəyyən edilmiş kurasiya bölgüsünə əsasən həyata keçirilsin.

 

Kollegiyanın sədri                                                                       Sahil Babayev

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin

Kollegiyasının "5" "aprel" 2019-cu il tarixli

1905000015 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qeyri-formal məşğulluq halları barədə hesabatın forması

 

 

1

Hesabatı  təqdim edən orqanın adı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hesabatın təqdim edilmə tarixi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hesabatın əhatə etdiyi dövr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Qeyri- formal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində aparılan  nəzarət tədbirlərinə dair məlumat

 

1.1.

Aşkar edilmiş qeyri-formal məşğulluq halları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq  mülki-hüquqi müqavilə bağlanılmadan müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi

 

 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin rəsmiləşdirilmədən (vergi orqanlarında uçota durmadan) həyata keçirilməsi

 

mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı pay torpaqdan istifadənin rəsmiləşdirilmədən (sahibliyində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər tərəfindən torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd almadan və məcburi dövlət sosial sığortasının məqsədləri üçün sığortaedəndə uçota alınmadan) həyata keçirilməsi

 

“Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerli özünüidarəetmə orqanında uçota durmadan ailə kəndli təsərrüfatının təşkili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Aparılan nəzarət  tədbirlərinin sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Tətbiq edilən məsuliyyət tədbirlərinin sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Tətbiq edilən cərimələrin məbləği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Nəzarət tədbirləri nəticəsində qeyri-formal məşğulluqdan formal məşğulluğa keçidin sayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Qeyri-formal məşğulluğa yol verən şəxslər barədə məlumat

 

2.1.Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi

 

2.1.1.İşəgötürən haqda məlumat

2.1.2.Qeyri-formal məşğulluğa cəlb olunan işçi haqqında məlumat

Sıra

N-si

İşəgötürənin adı

VÖEN-i

Fəaliyyət sahəsi

Fəaliyyət göstərdiyi ünvan

Rəhbər şəxsin adı

İşçinin FİN-i

Hesabat tərtib olunma dövrünə vəziyyəti (formal və ya qeyri-formal məşğulluğu)

Pozuntu aradan qaldırıldığı halda əmək müqaviləsinin nömrəsi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Mülki-hüquqi müqavilə bağlanılmadan müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi barədə məlumat

 

2.2.1.İşləri sifariş verən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında məlumat

2.2.2.İşləri icra edən fiziki şəxs haqqında məlumat

Sıra            N-si

Adı

VÖEN-i

Fəaliyyət sahəsi

Fəaliyyət göstərdiyi ünvan

Rəhbər şəxsin  adı

İşçinin FİN-i

Hesabatın tərtib olunma dövrünə vəziyyətiı

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin rəsmiləşdirilmədən (vergi orqanlarında uçota durmadan) həyata keçirilməsi barədə məlumat

 

Sıra             N-si

Adı

FİN-i

Fəaliyyət sahəsi

Fəaliyyət göstərdiyi ünvan

Hesabat tərtib olunma dövrünə vəziyyəti

Pozuntu aradan qaldırıldığı halda VÖEN-i

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.4.Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadənin rəsmiləşdirilmədən  həyata keçirilməsi barədə məlumat

Sıra             N-si

Adı

FİN-i

Fəaliyyət sahəsi

Fəaliyyət göstərdiyi ünvan

Hesabat tərtib olunma dövrünə vəziyyəti

Pozuntu aradan qaldırıldığı halda uçot nömrəsi

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.5. Yerli özününidarəetmə orqanında uçota durmadan ailə kəndli təsərrüfatının təşkili barədə  məlumat

Sıra              N-si

Adı

FİN-i

Fəaliyyət sahəsi

Fəaliyyət göstərdiyi ünvan

Hesabat tərtib olunma dövrünə vəziyyəti

Pozuntu aradan qaldırıldığı halda uçot nömrəsi

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status