AKTIN NÖVÜ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARLARI
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
23.08.2000
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
148
ADI
Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-08-2000, Nəşr nömrəsi: 08, Maddə nömrəsi: 652)
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
23.08.2000
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
380.000.000
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
01.07.2011
Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında

Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 18 yanvar tarixli, 261 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri    A. Rasİzadə

 

Bakı şəhəri, 23 avqust 2000-ci il

     № 148

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

1 nömrəli forma

 

 

Notariat hərəkətlərinin qeyd edilməsi üçün

 

R E Y E S T R

 

Notariat hərəkətinin №-si

Notariat hərəkətinin aparıldığı tarix

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslər və ya onların nümayəndəsi, onların yaşayış yeri

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslərin  şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər

Notariat hərəkətinin məzmunu

Dövlət rüsumu alınmışdır və ya dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilməsi haqqında qeyd

Notariat hərəkətinin aparılmasında iştirak edən şəxslərin imzaları

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

2 nömrəli forma

 

Qanun üzrə vərəsələrə verilən vərəsəlik

hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə [1]

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1159-cu maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “___”__________20  -ci ildə vəfat etmiş ____________________________________________

 

_____________________________________________________________ vərəsələri bunlardır:

(soyadı,adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadları, adları, atalarının adları)

və onların hər biri miras əmlakdan bərabər hissələrdə irs almalıdır.

Şəhadətnamə verilən miras əmlak _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak ğöstərilir)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                                              (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

3 nömrəli forma

 

Təmsilçilik hüququ üzrə vərəsəlik

hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1159.1.3-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “___”__________20  -ci ildə vəfat etmiş _________________________________________

 

____________________________________________________________ vərəsəsi atası (anası)

(soyadı, adı, atasının adı)

“___”__________20 -ci ildə vəfat etmiş _________________________________________olan

                                                                     (vərəsənin vəfat etmiş valideyninin soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

(vərəsələrin yaşayış yeri,

________________________________________________________________________________

onların miras qoyanla qohumluq münasibəti,

________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak _________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak ğöstərilir)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                                              (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

4 nömrəli forma

 

Ölümü ilə əlaqədar vərəsəliyi qəbul

etməyə vaxı çatmamış vərəsənin

əmlakına qanun üzrə vərəsəlik

hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

___________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “___”__________20  -ci ildə vəfat etmiş ______________________________________________

________________________________________________________________________ vərəsəsi

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin miras qoyanla qohumluq münasibəti,

___________________________________________________________________________ idi,

soyadı, adı, atasının adı)

lakin onun, “___”__________20  -ci  ildə vəfat etməsi ilə əlaqədar miras onun 

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

________________________________________________________________________________

miras qoyanla qohumluq münasibəti,

_________________________________________________________________________ keçir.

soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak __________________________________________________

                                                                                  əhadətnamənin                            

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak ğöstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                                              (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

5 nömrəli forma

 

Vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik  hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş vərəsənin əmlakına qanun üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1252-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “___”__________20  -ci ildə vəfat etmiş

 

________________________________________________________________________ vərəsəsi

(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun miras qoyanla

_______________________________________________________________________________

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

Şəhadətnamə verilən miras əmlak, vərəsəliyi qəbul etmiş, lakin öz vərəsəlik hüquqlarını rəsmiləşdirmədən vəfat etmiş ____________________________________________________

                                                                                              (soyadı, adı, atasının adı)

“___”__________20   -ci  ildə vəfat etmiş________________________________________

                                                             (miras qoyanla

__________________________________________________________________ məxsus olmuş

qohumluq münasibəti, soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________

əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                                              (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

6 nömrəli forma

 

Məcburi paya vərəsəlik hüququ

haqqında şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1193-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “___”__________20  -ci ildə vəfat etmiş

 

_______________________________________________________________________________

                                                                                        (soyadı,

______________________________________ əmlakının _______________________ hissəsinə

                      adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yeri, onun

_______________________________________________________________________________

miras qoyanla  qohumluq münasibəti,

_______________________________________________________________________vərəsədir.

soyadı, adı, atasının adı)

 

Göstərilən payda şəhadətnamə verilən miras əmlak ________________________________

                                                                             əhadətnamənin

_______________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

 

Göstərilən miras əmlakın qalan __________ hissəsinə vəsiyyət üzrə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə  verilib və yaxud veriləcək.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                                              (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

7 nömrəli forma

 

Dövlətin vərəsəlik hüququ haqqında

şəhadətnamə

 

 

QANUN ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

___________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

________________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ____________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1165.1-ci maddəsinə əsasən təsdiq edirən ki, “___”__________20  -ci ildə vəfat etmiş ______________________________________________

 

______________________________________________________ məxsus olan əmlak vərəsəlik

                                               (soyadı, adı, atasının adı)

hüququ üzrə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin qismində dövlətə, əgər miras qoyan şəxs sosial xidmət müəssisələrinin təminatında olmuşsa, [2]

________________________________________________________________________________

(müəssisənin adı və ünvanı göstərilir)

onların mülkiyyətinə keçir.

 

Şəhadətnamə verilən miras əmlak __________________________________________________

                                      əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                             (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

8 nömrəli forma

 

Vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik hüququ

haqqında şəhadətnamə

 

 

VƏSİYYƏTNAMƏ ÜZRƏ VƏRƏSƏLİK HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

 

_____________________________________________________________________________

(vəsiyyətnaməni təsdiq etmiş vəzifəli şəxsin vəzifəsi, adı, soyadı) [3]

tərəfindən “   ” ___________20   -ci ildə təsdiq edilən və reyestrdə ____№ ilə qeyd olunan vəsiyyətnaməyə əsasən “       ”________20   -ci ildə vəfat etmiş _________________________

                                                                                                                  (vəsiyyət edənin

_______________________________________ vəsiyyətnamədə göstərilən əmlakın vərəsəsi _________________________________________________________________________

(vərəsənin yaşayış yerləri, onların

________________________________________________________________________________

miras qoyanla  qohumluq münasibəti (vərəsələrin xahişi ilə),

________________________________________________________________________________    

soyadları, adları, atalarının adları)

________________________________________________________________________________

 

Şəhadətnamə verilən miras əmlak  ________________________________________________

                                                 əhadətnamənin

________________________________________________________________________________

verildiyi əmlak göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ibarətdir.

Göstərilən miras əmlakın qalan __________ məcburi paya vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə  verilib və yaxud veriləcək.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

9 nömrəli forma

 

Ər-arvadın birgə ərizəsinə əsasən onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya verilən mülkiy-

yət hüququ haqqında şəhadətnamə

 

 

MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

___________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

________________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ____________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32 və 36.2-ci maddəsinə əsasən və ər-arvad  _________________________

                                                                                                          (ər-arvadın yaşayış yerlərı,                          

_______________________________________________________________________________                                                        onların soyadları, adları, atalarının adları)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ərizəsinə uyğun olaraq təsdiq edirəm ki, onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakın 1/2 hissəsinə mülkiyyət hüququ vardır.

Bu ər-arvadın hər birinin göstərilən paylarda mülkiyyət hüququ təsdiq edilən ümumi birgə əmlakı

________________________________________________________________________________

     əhadətnamənin verildiyi əmlak və

________________________________________________________________________________

 onun kimin  adına qeydə alındığı göstərilir) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ibarətdir.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                               (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

10 nömrəli forma

 

Sağ qalmış ərə (arvada) onların nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya verilən mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə

 

Ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya sağ qalmış ərə (arvada) verilən

MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_____________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən _________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə əsasən “   ”______20  -ci ildə vəfat etmiş ______________________________ sağ qalmış əri (arvadı)

                                                              (soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

(sağ qalmış ərin (arvadın) yaşayış yeri,

_________________________________________________________________ onların nikah

soyadı, adı, atasının adı)

 

müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakın 1/2 hissəsinə mülkiyyət hüququ vardır.

____________________________________________________mülkiyyət hüququ haqqında

                  (sağ qalmış ərin (arvadın) soyadı, adı, atasının adı)

şəhadətnamə verilən ümumi birgə əmlak ________________________________________

                                                                                                    əhadətnamənin verildiyi əmlak göstərilir)

_____________________________________________________________________ ibarətdir.

O cümlədən ölmüş ərin (arvadın) ümumi əmlakdan payı ___________________________

_____________________________________________________________________ ibarətdir.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Vərəsəlik işinin  nömrəsi _____________

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                     (imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 11 nömrəli forma [4]

 

  Yaşayış evinin açıq hərracdan

   alınması barədə şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

_________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən _________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 63-cü maddəsinə uyğun olaraq yaşayış evinin acıq hərracda satılması barədə fiziki və hüquqi şəxslərin və ya  __________________________

        (məhkəmənin adı)

məhkəmənin hakimi __________________________________________________________

                                                                     (soyadı, adı, atasının adı)

“ ”_________20 -ci il tarixli qərarına əsasən________________________________yerləşən

                                                                                            (yerləşdiyi yer)

yaşayış evinə mülkiyyət hüququnun _____________________________________________

                                                                                                 (yaşayış yeri)

yaşayan __________________________________________ məxsus olmasını təsdiq edirəm.

                                     (soyadı, adı, atasının adı)

_______________________________________________________________________________

(evin xarakteristikası, ümumi və yaşayış sahəsi, əlavə və

__________________________________________________ ibarət olan yaşayış evi əvvəllər

                                            xidməti tikililər)

_____________________________________________________________________ əsasında

(hüquqmüəyyənedici sənəd)

________________________________________________________________ məxsus olub və

                              (soyadı, adı, atasının adı)

_______________________ tərəfindən ________________________________ manata alınıb.

        (soyadı və inisialları)                                                       (rəqəm və yazı ilə)

 

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinin məzmunu __________

izah edildi.                                                                                                                               (soyadı və inisialları)

Şəhadətnamə texniki inventarlaşdırma orqanında qeydə alınmalıdır.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                   (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

12 nömrəli forma

 

 Şəxsin sağ olması faktının təsdiq

 edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

_______________________________________________________________________ sağdır

                                                           (soyadı, adı, atasının adı)                                            

və ___________________________________________________________________ yaşayır.

                                                           (yaşayış yeri)

_______________________________ bu gün saat __________________________ dəqiqədə

               (soyadı və inisialları)

göstərilən notariat hərəkətinin aparıldığı yerə şəxsən gəlib.

Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                                         (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 13 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın sağ olması

faktının təsdiq edilməsi haqqında

şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

_________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən _________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

      ”_________20   -ci ildə anadan olmuş ___________________________________sağdır

                                                                                                                 (soyadı, adı, atasının adı)

və ____________________________________________________________________ yaşayır.

                                               (yaşayış yeri)

_______________________________________________________________________ bu gün

                                     (yetkinlik yaşına çatmamışın soyadı, adı, atasının adı)

saat ________ dəqiqədə _________________________________________________________

                                                                       (valideyni, övladlığa götürəni,                                             _____________________________________________________________________________

himayəçisi, qəyyumu)

______________________________________________________________________  birlikdə

                                                          (soyadı, adı, atasının adı)

notariat hərəkətinin aparıldığı yerə gəlib. [5]

Şəhadətnamədə qeyd olunan şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                    (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 14 nömrəli forma

 

Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının

təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

_______________________________________________________________________ yaşayan

                                                      (yaşayış yeri)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

      ”_______20   -ci ildə saat _______ dəqiqədə yuxarıda göstərilən və

         

________________________________________________________________________ olub.

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin iş yeri göstərilir)

Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                   (imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

  15 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

_______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

      ”________20   -ci ildə anadan olmuş vətəndaş___________________________________

                                                                                                                          (soyadı, adı, atasının adı)

      ”_______20   -ci ildə saat _______ dəqiqədə______________________________________

(valideyni, övladlığa götürəni, himayəçisi, qəyyumu    ________________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

birlikdə yuxarıda göstərilən və

________________________________________________________________________ olub. [6]

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin iş yeri göstərilir)

Şəhadətnamədə qeyd olunan şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

16 nömrəli forma

 

Şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin

təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

________________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu fotoşəkildə əks olunmuş şəxsin onu təqdim edən və _______________________ yaşayan

                                                                                                                                       (yaşayış yeri)

_______________________________________________________________________________

                                                                  (soyadı, adı, atasının adı)

eyniliyini təsdiq edirəm.

 

Şəkli təqdim edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Fotoşəkil:

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                 (imza)

 

 

 


 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [7]

 

17 nömrəli forma

 

Kağız və ya elekron daşıyıcıda olan ərizələrin və ya sənədlərin verilməsi haqqında

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

_______________________________________________________________ şəhəri (rayonu)

_____________________________________________________________________________

(gün, ay, il, sözlə)

Mən _____________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, “      ” ______ 20  -ci ildə _________________________________________

 (ərizəni vermiş şəxsin soyadı,

__________________________________________________kağız və ya elektron daşıyıcıda

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

olan ərizəsini və ya sənədlərini__________________________________________________

                                                               (ərizənin ünvanlandığı şəxsin soyadı,

_________________________________________________________________ verdim (geri

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

məlumat verilməsi şərtilə poçt vasitəsilə və ya imza etdirmək şərtilə şəxsən).

 

Ərizənin və (və ya) sənədin məzmunu ______________________________________

            (ərizənin qısa məzmunu göstərilir)

Ərizəni və (və ya) sənədi təqdim edənin (onun nümayəndəsinin) şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

Reyestrdə ______________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

__________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y.        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _______________________

      (imza)

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [8]

 

 

17-1 nömrəli forma

 

Kağız daşıyıcıda olan ərizə və ya digər sənədlərin hazırlanmış elektron nüsxələri ilə eyniləşdirilməsi haqqında

 

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

______________________________________________________________ şəhəri (rayonu)

___________________________________________________________________________

(gün, ay, il, sözlə)

Mən ____________________________________________________________________

       (notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, “    ” ____ 20   -ci ildə ________________________________________________

     (ərizəni və (və ya) digər sənədləri vermiş şəxsin soyadı,

____________________________________________________________________________

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

tərəfindən mənə təqdim olunmuş kağız daşıyıcıda olan ərizə və (və ya) digər sənədlər hazırlanmış elektron sənədlə eyniləşdirilmişdir.

Bu elektron sənəd mənə təqdim olunmuş kağız daşıyıcıda olan sənədə bərabərdir və eyni hüquqi əhəmiyyət daşıyır.

 

Reyestrdə _____________ № ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y.       Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _______________________

      (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

 2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

17-2 nömrəli forma

 

Elekron daşıyıcıda olan ərizə və ya digər sənədlərin hazırlanmış kağız nüsxələri ilə eyniləşdirilməsi haqqında

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

______________________________________________________________ şəhəri (rayonu)

____________________________________________________________________________

(gün, ay, il, sözlə)

Mən ___________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə əsasən təsdiq edirəm ki, “    ”____ 20  -ci ildə __________________________________________________

     (ərizəni və (və ya) digər sənədləri vermiş şəxsin soyadı,

____________________________________________________________________________

adı, atasının adı və ya təşkilatın adı)

tərəfindən mənə təqdim olunmuş elekron daşıyıcıda olan ərizə və (və ya) digər sənədlər mənim hazırladığım kağız daşıyıcıda olan sənədlə eyniləşdirilmişdir.

Mənə təqdim olunan elektron sənədi və ya ərizəni imzalayan şəxsin elektron imzası və ona məxsus olması yoxlanılmışdır.

Bu kağız daşıyıcıda olan sənəd mənə təqdim olunmuş elektron sənədə bərabərdir və eyni hüquqi əhəmiyyət daşıyır.

 

 

Reyestrdə ____________ № ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y.       Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 18 nömrəli forma

 

Sənədlərin saxlanılmaq üçün qəbul

  edilməsi haqqında şəhadətnamə

 

Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

 

__________________________________________________________________şəhəri (rayonu)

 

______________________________________________________________________________

(gün, ay, il sözlərlə)

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

təsdiq edirəm ki,

________________________________________________________________________ yaşayan

(yaşayış yeri)

________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

     ”_______20 -ci ildə

_______________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin iş yeri)

əlavə olunan siyahı üzrə sənədləri _____________________________________müddətdə

                                              (sözlə)

saxlanılması üçün təhvil verdi. [9]

Sənədləri saxlanılması üçün  təhvil verənin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                             (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

19 nömrəli forma [10]

 

Şəxslərin bağladığı müqavilədə

təsdiq qeydi

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

20 nömrəli forma

 

       Hüquqi şəxsin iştirakı ilə

       müqavilədə təsdiq qeydi

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər mənim iştirakımla imza ediblər.

Müqaviləni imzalayanların şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti, eləcə də ____________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı)

 

hüquq qabiliyyəti və onun nümayəndəsinin səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

21 nömrəli forma

 

Nümayəndənin iştirakı ilə şəxslərin

 bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb.

Müqaviləni imzalayanların şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti, eləcə də nümayəndənin səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

22 nömrəli forma

 

Yetkinlik yaşına çatmayanın (15 yaşdan

    18 yaşadək) valideyninin (övladlığa    

     götürənin, himayəçinin) razılığı ilə  

     bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni _____________________________________________________________________

                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)

və _____________________________________________________________________________

(atasının, anasının, övladlığa götürənin, himayəçinin

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı)

razılığına əsasən hərəkət edən yetkinlik yaşına çatmayan _____________________________

________________________________________________________________________________

(doğum tarixi, soyadı, adı, atasının adı)

şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

________________________________________________________________________________

(atanın, ananın, övladlığa ğötürənin, himayəçinin soyadı və inisialları)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib, onun səlahiyyəti yoxlanılıb.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 

23 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bilməyən şəxsin iştirakı ilə bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb. Tərəflərin, eləcə də___________________________

                                                                                                                   əxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

görə ___________________________________________________________________________

(müqaviləni imzalamağı tapşıran şəxsin

_________________________________________________________________________tapşırığı

soyadı, adı, atasının adı)

ilə müqaviləni imzalayan ________________________________________________________

                                                                           (müqaviləni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Tərəflərin fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [11]

 

24 nömrəli forma

 

Daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri) özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilədə təsdiq qeydi

 

         ” __________ 20  -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

           (notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu müqaviləni təsdiq edirəm.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri)

_____________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

məxsus olması yoxlanılıb.

 

 

              Reyestrdə_____________ № ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_________ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y.       Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

 (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [12]

 

24-1 nömrəli forma

 

Videoyazı vasitəsilə daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri) özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilədə təsdiq qeydi

 

       ”__________20  -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

           (notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

videoyazı vasitəsilə bu müqaviləni təsdiq edirəm.

Mülkiyyətçi______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən daşınmaz əmlakın (yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələri) ona məxsus olması yoxlanılıb.

Alıcının şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar “Əhalinin Dövlət Reyestri” Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya sistemindən əldə edilmiş və notariat sənədində əks olunmuşdur.

Video materialda alıcının üz təsviri aydın görünmüş, kadrda notariusdan başqa şəxs olmamışdır. Alıcının zahiri görkəmi şəxsiyyət vəsiqəsindəki fotoşəklə uyğun olmuş və səsləndirdiyi sözlər aydın eşidilmişdir.

Alıcı ___________________________________________________________________

 (soyadı, adı, atasının adı)

fəaliyyət qabiliyyəti, notariat hərəkətinin onun iradəsinə uyğunluğu və proqram təminatı vasitəsilə ünvanı (olduğu yer) _______________________________________ notarius

                                                                       (soyadı, adı, atasının adı)

tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Müqaviləni tərəflər şəxsən imza ediblər.

 

 

Reyestrdə ___________ № ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y.       Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 25 nömrəli forma

 

Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdiril-məsi haqqında şəxslərin bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

 

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqaviləni tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti və özgəninkiləşdirilən nəqliyyat vasitəsinin __________________________________________________________

                                           (soyadı və inisialları)

məxsus olması yoxlanılıb.

 

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu __________

M.Y.               saylı sənədlə ödənilir.

                        Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 26 nömrəli forma

 

 Sazişdə təsdiq qeydi

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Sazişi tərəflər şəxsən özləri mənim iştirakımla imza ediblər.

Tərəflərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 27 nömrəli forma

 

Öhdəlikdə təsdiq qeydi

 

     ”__________20 -ci il [13]

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Öhdəliyi ____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Onun şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 28 nömrəli forma

 

       Vəsiyyətnamədə təsdiq qeydi

 

 

     ”__________20 -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

tərəfindən təsdiq edilib.

Vəsiyyətnaməni _______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

29 nömrəli forma

 

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər

hansı başqa səbəbə ğörə imza edə bilmə-

yən şəxsin adından vəsiyyətnamədə

təsdiq qeydi

 

     ”__________20  -ci il

 

Mənim ______________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

_________________________________________________________________________ görə

(vəsiyyət edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

 

_____________________________________________________________________ tapşırığı

 (vəsiyyətnaməni imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

mənim iştirakımla imzalayıb.

Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb. Vəsiyyətnaməni imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                  (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

30 nömrəli forma

 

Etibarnamədə təsdiq qeydi

 

 

     ”__________20 -ci il

 

Mən ________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

 

bu etibarnaməni təsdiq edirəm. Etibarnaməni ____________________________________

                                                                                  (soyadı, adı, atasının adı)

 

şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

 

 

                        Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

                        _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.               Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ____________________

                                                                                                   (imza)

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

 2019-cu il 28 mart tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [14]

 

30-1 nömrəli forma

 

Videoyazı vasitəsilə etibarnamədə təsdiq qeydi

 

      ”__________20  -ci il

 

Mən ____________________________________________________________________

                              (notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

videoyazı vasitəsilə bu etibarnaməni təsdiq edirəm. Etibar edənin şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar “Əhalinin Dövlət Reyestri” Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya sistemindən əldə edilmiş və notariat sənədində əks olunmuşdur.

Tərəfin üz təsviri aydın görünmüş, kadrda başqa şəxs olmamışdır. Etibar edənin zahiri görkəmi şəxsiyyət vəsiqəsindəki fotoşəklə uyğun olmuş və səsləndirdiyi sözlər aydın eşidilmişdir.

Etibar edənin ________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

öz iradəsini aydın ifadə etməsinin təminatı kimi verdiyi əlavə telefon nömrəsi ilə _________________________________________ əlaqə saxlanılmış, fəaliyyət qabiliyyəti,

   (soyadı, adı, atasının adı)

notariat hərəkətinin onun iradəsinə uyğunluğu, proqram təminatı vasitəsilə ünvanı (olduğu yer), habelə video və audio materialların tərtib olunduğu yerin qapalı və digər şəxslərin təsirindən kənar olması yoxlanılmışdır.

 

 

Reyestrdə ___________ № ilə qeyd edilib, informasiya sisteminə daxil edilib.

_______ manat dövlət rüsumu və ya haqq alınıb.

 

M.Y.       Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs ___________________

 (imza)

 

 


 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər

Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust

tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 31 nömrəli forma

 

Etibar edilmişi başqasına etibar etmə qaydasında verilən etibarnamədə

təsdiq qeydi

 

 

     ”__________20 -ci il

 

Mən ___________________________________________________________________________

(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

bu etibarnaməni təsdiq edirəm.

Etibarnaməni __________________________________________________________________

                                (soyadı, adı, atasının adı)