AKTIN NÖVÜ
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı
QƏBUL EDİLDİYİ TARİX
03.06.2019
QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
1951100024
ADI
“Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə
RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ
QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
19.06.2019
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
090.050.010
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
23201906030024
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX
18.06.2019
“Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yıǧılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

03.06.2019

Qeydiyyat nömrəsi

1951100024

Adı

Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

19.06.2019

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

090.050.010

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

23201906030024

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

18.06.2019

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 288 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”nin 4.10.12-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının İdarə Heyəti

 

Q Ə R A R A  A L I R:

 

1. “Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalartəsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq və lisenziyalaşdırma departamentinə (Əfqan Baxışov) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

İdarə Heyətinin sədri

vəzifəsini icra edən

İbrahim Alışov

 


 

 

“Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikasının

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası

Qərar № 1951100024

 

“3” iyun 2019-cu il

 

İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən

 

______________________

İbrahim Alışov

 

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.2-ci və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78.4-cü maddələrinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması üzrə təyinatları, habelə həmin vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı hesabat formalarını və onların təqdim edilmə qaydasını müəyyən edir.

1.2. Qarşısıalınma tədbirləri fondu hər bir icbari sığorta növü üzrə ayrılıqda hesablanır və bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş təyinatlar üzrə istifadə olunur.

1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən edilmiş mənanı ifadə edir.

 

2. Qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlərin təyinatı

 

2.1. Qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlərin xərclənməsinə dair təyinatlar aşağıdakılardır:

2.1.1. maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi:

2.1.1.1. təhsil müəssisələrində yol hərəkəti qaydaları, yanğın təhlükəsizliyi və ilkin tibbi yardım ilə bağlı maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi;

2.1.1.2. təhsil müəssisələrində sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halların baş verməsinin fəsadları barədə maarifləndirmə işlərinin aparılması;

2.1.1.3. zərərçəkmiş şəxslərə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi istiqamətində maarifləndirici çarxların hazırlanması;

2.1.1.4. baş verə biləcək sığorta hadisələri hesab edilə bilən halların baş verməsinin qarşısının alınması üçün təbliğat və təşviqat işlərinin aparılması;

2.1.2. sığorta hadisələri intensivliyinin yüksək olduğu ərazilərdə hadisənin baş vermə ehtimalının azaldılması ilə bağlı təkliflər verilməsi və (və ya) dəstək göstərilməsi;

2.1.3. təbii və ekoloji xarakterli fövqəladə halların, o cümlədən daşqın və sellərin baş verməsi nəticəsində fəsadların qarşısının alınması və azaldılması ilə bağlı təkliflər verilməsi və (və ya) dəstək göstərilməsi;

2.1.4. yanğına qarşı xəbərvericilərin (siqnalizasiyaların) qurulması ilə bağlı təkliflər verilməsi və (və ya) dəstək göstərilməsi;

2.1.5. təmizləyici qurğular, müəssisələrdə zərərli tullantı süzgəcləri, digər təbiəti mühafizə obyektləri avadanlıqlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verilməsi və (və ya) dəstək göstərilməsi.

 

3. Qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlərdən və onlardan  istifadə olunması haqqında hesabat

 

Sığortaçı qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlər və onlardan istifadə olunmasına dair bu Qaydalara 1 saylı Əlavədə müəyyən edilmiş formada, aylıq əsasda müvafiq ay başa çatdıqdan 7 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına hesabat təqdim edir.

 


 

“Qarşısıalınma tədbirləri fondunda yığılan vəsaitlərin istifadə olunması təyinatları haqqında Qaydalar”a

Əlavə 1

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlər və onlardan istifadə olunması haqqında hesabat

Sığortaçının adı: __________________________________

Hesabat dövrü:__________________________________________________________

 

 

I.Sığorta növü üzrə qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlər

Sıra sayı

Sığortanın növü

Hesabat dövrü ərzində hesablanmış qarşısıalınma tədbirləri fondunun məbləği

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

 

Yekun

 

 

II. Qarşısıalınma tədbirləri fonduna yığılan vəsaitlərdən istifadə olunması təyinatı

Sıra sayı

Təyinatı

Hesabat dövrü ərzində faktiki xərclənmiş məbləğ

Hesabat dövrünün sonuna qarşısıalınma tədbirlər fondunun məbləği

1.

 

 

X

2.

 

 

X

3.

 

 

X

...

 

 

X

 

Yekun

 

 

 

Müqayisə beta versiyadadır. Üzərində işlənilir.

Tarix
Versiyalar
Müqayisə
Növü
Sənədin adı
Nömrəsi
Əlaqə
Reyestr nömrəsi
Qəbul
edilmə tarixi
Status